Page 1

1-31 Temmuz 2014 / Sayı 56

Bilginin Has Merkezi

16

yıl önce 14 kitapla, 15 m2’lik bir odada kuruluş çalışmalarına başlanan Kadir Has Üniversitesi Kütüphanesi bugünkü adıyla Bilgi Merkezi, aradan geçen süre içinde iki ayrı kampüste (Cibali ve Selimpaşa) yaklaşık 1600 m2 alanda hizmet veren, çeşitli formatlarda ve çok çeşitli konularda 65.000 basılı kaynağa sahip, 250.000 e-kitaba, 35 veritabanı üzerinden 30.000’den fazla elektronik dergiye 7/24 erişim olanağı sağlayan, günde yaklaşık 800 kullanıcı tarafından ziyaret edilen, eğitim dönemi boyunca haftada ortalama 85 saat hizmet veren, Türk akademik kütüphaneleri arasında ölçeğinin ötesinde bilinirliği olan bir yapıya sahiptir.

Kadir Has Üniversitesi -Coventry Üniversitesi Ortak Yüksek Lisans Program Bursları Veriyor

2014-2015 eğitimöğretim yılından itibaren Kadir Has Üniversitesi ile Coventry Üniversitesi tarafından yürütülecek çift diploma yüksek lisans programlarında Kadir Has Üniversitesi mezunları için bu yazıda belirtilen kriterlerin yerine getirilmesi şartıyla burs verilecek. İlgili burslar sınırlı sayıda olup, başvuru kriterlerini sağlamak burs almayı garanti etmiyor. Başvurular, Burs Komisyonu tarafından adayların başarı sıralamaları çerçevesinde değerlendirilecek. Kadir Has Üniversitesi Lisansüstü Burs Yönergesi kapsamında verilen burslar KhasCU ortak yüksek lisans programları için kullanılamaz ve hiçbir şekilde aşağıda listelenen burslarla birleştirilemez.

Khas-CU Çift Diploma Yüksek Lisans Programları Burs Kriterleri MBA in Global Business, MBA in Oil and Gas Management ve MA in International Relations için;

Üstün Başarı Bursu (eğitim onayıyla, tezlerini bitirebilmeleri ücretinden %100 muafiyet) için bir yarıyıl ek süre verilebilir. 1. Mezuniyet not ortalamasının Bu sürenin aşılması durumunda en az 3.50/4.00 olması veya öğrencilerin burslulukları Üniversite’de ilk üç dereceye sona erdirilir ve güncel bedel girmiş olmak; üzerinden ilgili dönem eğitim 2. IELTS sınavından en az 6.5 veya ücretini ödemeleri istenir. TOEFL sınavından eşdeğeri puan Başarı Bursu (eğitim ücretinden almış olmak; %50 oranında muafiyet) 3. Üstün Başarı Bursu alan 1. Mezuniyet not ortalamasının öğrenciler herhangi bir işte tam en az 3.00/4.00 olması veya zamanlı olarak çalışamazlar; Fakültesini birincilikle bitirmiş kendilerinden haftada 10 olmak; saat ilgili oldukları anabilim 2. IELTS sınavından en az 6.0 veya dalı ve fakültenin eğitim ve TOEFL sınavından eşdeğeri puan öğretim faaliyetlerine destek almış olmak. sağlamaları beklenir. Mezun Bursu (eğitim ücretinden 4. Üstün Başarı Bursu alan %30 oranında muafiyet) öğrencilerden eğitimlerini 1. Kadir Has Üniversitesi lisans normal eğitim süreleri (1 yıl) programlarından mezun olmak; içerisinde bitiremeyenlere, geçerli ve haklı sebepleri olması, 2. IELTS sınavından en az 5.5 veya TOEFL sınavından eşdeğeri ilgili Anabilim Dalı önerisi, ilgili puan almış olmak. Enstitü kararı ve Rektörlük

Başvuru ve Gereken Evraklar

Aşağıdaki linkte bulunan program başvuru formu doldurularak tarandıktan sonra formda belirtilen belgeler ve burs başvuru dilekçesi ile mehmet.unal@khas.edu. tr adresine iletilmeli: http://khas.coventry.ac.uk/wp-content/uploads/2014/05/ KHAS-Coventry-University-App-Form.pdf

Burslar için Son Başvuru Tarihi: 25 Temmuz 2014 Bursların Açıklanma Tarihi: 11 Ağustos 2014 01 - 31 TEMMUZ 2014 | NEWSLETTER KHAS | 1


d

a

Haberler / Etkinlikler

Bologna Sürecindeyiz

A

vrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS), öğrenci merkezli, öğrencinin iş yüküne dayalı bir kredi sistemi. Öğrencinin bir dersi başarıyla tamamlayabilmesi için yapması gereken çalışmaların tümünü (teorik ders, uygulama, seminer, bireysel çalışma, sınavlar, ödevler vb.) ifade eden bir değer. Türkiye’deki birçok üniversite kendi kredi ve notlandırma sistemlerini AKTS prensiplerine uyumlaştırma çalışmalarını yoğunlaştırmış durumda. Khas, Bologna Süreci’ne uyumlu olarak oluşturulan akademik programları ve üniversitenin eğitim anlayışı ile hedefleri hakkında ayrıntılı bilgi vermek amacıyla AKTS ve TYYÇ Kataloğu’nu özel olarak hazırladı. AKTS ve TYYÇ Kataloğu, YÖK tarafından

SAP Tabanlı Öğrenci İşleri Yönetimi

B

ir süredir hazırlıkları süren SAP tabanlı yeni Öğrenci İşleri Yönetim Sistemi, Sparks’ın (Student Portal: Academic Registration and Knowledge System) kullanımı ile ilgili olarak danışmanlık işlemleri, harf ve sınav notları ve öğrenci ders devam durumlarının girilmesi gibi konuları içeren eğitimler 11, 15 ve 16 Temmuz’da yapıldı. 2014-2015 Eğitim-Öğretim dönemi ile beraber öğrencilerle ilgili tüm akademik ve diğer işlemler artık yeni portal üzerinden yürütülecek.

Khas Mobil Uygulamaları Güncellendi Khas iPhone uygulaması için: http://bit.ly/1oVydgr Khas Android uygulaması için: http://bit.ly/1zBsbHr

2 | 01 - 31 TEMMUZ 2014 | NEWSLETTER KHAS

Bologna Uyum Süreci kapsamında Kadir Has Üniversitesi’nde yapılan çalışmalar tamamlandı. Bologna Süreci Web sayfası 21 Temmuz’dan itibaren görünür hale getirildi. belirlenen Ulusal Yeterlilikler ile Bologna Süreci uygulamalarını birleştiren bir bilgi paketi. Bu bilgi paketinin yararlanıcıları, öğretimi yapılan akademik programlarla ilgili bilgilere ulaşabilmenin yanı sıra, hem İstanbul’da hem de Khas’da eğitim-öğretimin dışındaki öğrenci yaşamıyla ilgili pratik bilgiler de edinebilecekler.

Öğretimde Ezberler Bozuldu

Ö

ğretmeni anlattığı öğrencinin dinlediği ders günleri tarihe karıştı. Khas Eğitim Teknolojileri Destek Birimi Khas İşletme Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Halil Kıymaz ile birlikte öğretimde teknoloji kullanımı üzerine workshop serileri başlattı. Serinin ilki “Ders Tasarımı ve Yönetiminde Blackboard Kullanımı”, ikincisi “Harmanlanmış Eğitime Nasıl Geçiş Yapılır?”, üçüncüsü “Flipping Sınıf Kavramı ve Kullanımı”, dördüncüsü “Öğretimde Animasyonlu Video Kullanımı” üzerindeydi. Öğretim üyelerinin deneyimlerini meslektaşlarıyla paylaşttığı bu workshop serileri yeni eğitim-öğretim döneminde de devam edecek.

İşitme Engelliler için Sınıf Akustuğini İyileştirecek Khas Sanat ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü öğretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Konca Şaher, TÜBİTAK tarafından verilen 2232 Yurda Dönüş Araştırma Burs kapsamında proje desteğine hak kazandı. Yrd. Doç. Şaher’in proje yöneticisi olduğu projenin adı ise “İşitme Engelliler için Sınıf Akustiğinin İyileştirilmesi.”


İ

ktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji Bölümü öğretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Aslı Çarkoğlu, “Global Bridges: Health Alliance for Tobacco Dependence Treatment” (Küresel Köprüler: Tütün Bağımlılığı Tedavisi için Sağlık Anlaşması) kapsamında araştırma ve eğitim projesi desteğine hak kazandı. Yrd. Doç. Çarkoğlu’nun ortak yürütücü ve ülke koordinatörü olduğu projenin adı ise “Türkiye’de Hastalık Özelinde Tütün Bırakmada Çalışacak Hemşire ve Klinik Psikolog Kapasitesini Geliştirme.”

Kadın Haberleşme Mühendisleri Buluştu

K

has Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şirin Tekinay, 1618 Temmuz’da davetli olarak katıldığı Princeton Üniversitesi’nde yapılan Haberleşme ve İşaret İşleme Mühendisi Kadınlar” çalıştayında ‘Uluslararası Perspektif ve IEEE’nin Rolü’ konularındaki konuşmasını verdi. Prof. Tekinay ayrıca canlı Verizon yayınında verdiği röportajda mühendisliğin ve teknolojinin yeni nesiller için doğadan ayırt edilemez şekilde hayatın içine dokunmuş olduğuna dikkat çekip “Şehir Mühendisliği” örneğindeki gibi çok disiplinli çalışmanın zorunlu hale geldiğini kaydetti.

{{

Kuş ve Balıklar İlham Kaynağı Oldu

Haberler / Etkinlikler

Tütün Bıraktıracak Hemşire, Klinik Psikolog Yetiştirecek

{

Khas Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Feza Kerestecioğlu, 7-11 Temmuz’da ziyaret ettiği Coventry Üniversitesi’nde “İletişim Olmadan Uyumlu Hareket Eden Robotlar” başlıklı bir konuşma verdi. Prof. Kerestecioğlu’nun araştırma konusuna ilham veren ise doğadaki kuş ve balık sürüleri oldu.

80 Milyar Avro Bütçesi Var Geleceğin teknolojilerine yön vermek, fikirlerimi somutlaştırmak ve daha güçlü bir Türkiye’nin temellerinin atılmasına katkı sağlamak isteyenlere AB Horizon 2020 Çerçeve Programı (www.h2020.org.tr) öneriliyor. 80 milyar Avroluk bütçesiyle dünyanın en büyük sivil araştırma programında yer alabilmek amacıyla Türkiye gerekli hazırlıkları tamamladı ve programa üye oldu. Şimdi hedef, başvuru aşamasından projelerin tamamlanmasına kadar tüm süreci kapsayan destek ve teşviklerle Türkiye’yi Ar-Ge ve yenilikte seyirci olmaktan çıkarıp ana oyuncu haline getirmek.

01 - 31 TEMMUZ 2014 | NEWSLETTER KHAS | 3


Haberler / Etkinlikler

Khas Global Bir Köy

İngiltere’deki Coventry Üniversitesi ile 7-19 Temmuz’da ortaklaşa yürütülen “Turkey and Its Environs” ve ikincisi düzenlenen “Conflict Resolution and Peacebuilding Skills” yaz okullarına 16 ülkeden toplam 38 öğrenci katıldı.

…Kısa…Kısa…Kısa… 11 Temmuz: Akademik Bilgilendirme Toplantısı yapıldı.

30 Haziran-18 Temmuz: 2014-2015 tercih döneminde Cibali Kampüsü’ne 2603 öğrenci ziyaret ederek, bilgi aldı. Bu sayı, geçen yıllardan ortalama 400 kişi daha fazla.

YBEM yeni programları imza töreni

U23 Dünya Şampiyonası Khas Milli Sporcu öğrencilerinden Onat Kazaklı ve Besim Tolga Şahinoğlu 23-27 Temmuz tarihlerinde İtalya’nın Varese şehrinde düzenlenecek olan U23 Dünya Şampiyonasına katıldılar . Öğrenciler, 28 Temmuz-2-Ağustos tarihlerinde de Hollanda’nın Rotterdam kentinde düzenlenecek olan 2. Avrupa Üniversite Oyunlarına Khas adına katılacaklar.

Dünyaya gelenler Bilgi İşlem Merkezi web sorumlusu Veysel Koru ve eşi Yasemin Koru’nun kızları Ada 6 Temmuz; Eğitim Teknolojileri Destek Birimi’de görevli Yunus Akarsu ve eşi Gülbin Akarsu’nun oğulları Ateş 18 Temmuz, grafiker Aytekin Kar ile eşi Yasemin Kar’ın kızları Duru 19 Temmuz’da dünyaya geldiler. Khas tüm bebeklere sağlıklı, mutlu, başarılı ve uzun bir ömür diler.

Khas Yaşam Boyu Eğitim Merkezi iki yeni programa daha başlıyor. Bunlar Turizm ve Otel İşletmeciliği ile Reklamcılık. Her iki sertifika programı da Ekim ayında başlayacak.

Futbolcu Menajerliğinden Aracılık Sistemine Khas Spor Çalışmaları Merkezi’nin aylık olarak yayınladığı ücretsiz Haber Bülteni Sçm’nin sekizinci sayısı 21 Temmuz’da yayına girdi. Bu sayı HaziranTemmuz sayısı olarak yayınlandı. Bir sonraki sayı (Sayı 9) 2014 Ağustos ayı içerisinde yayınlanacak. Khas SÇM Müdürü Emir Güney “Futbolcu Menajerliği Yerini Aracılık Sistemine Bırakıyor” yorum yazısında konuyla ilgili FIFA’nın aldığı önlemleri kaleme aldı.

Adres : Kadir Has Caddesi Cibali Fotoğraf : Ulaş Tosun 34083 İstanbul Tasarım : Birsen Duyar Akdemir Tel : 212 533 65 32 Yöneten : Ayten Görgün Smith Faks : 212 531 38 53 E-mail : newsletter@khas.edu.tr Web : http://www.khas.edu.tr

4 | 01 - 31 TEMMUZ 2014 | NEWSLETTER KHAS

Newsletter Khas 56  
Newsletter Khas 56  
Advertisement