Page 1

01-15 Haziran 2014 / Sayı 54

Europalia’nın Türkiye Küratörü Khas’tan Dünyanın 126. FabLab’ı Khas’ta Kuruldu

2

015’te konuk ülke olarak Türkiye’yi ağırlayacak dünyanın en prestijli sanat festivallerinden Europalia’nın Türkiye Küratörü, Kadir Has Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman olacak. Türkiye’nin festivale konuk ülke olarak katılımı için 2 Ekim 2013’te Brüksel’de imzalanan Europalia Niyet Protokolü’nün ardından 9 Mayıs’da etkinliklerin yürütülmesine ilişkin ‘Çerçeve Anlaşması’ imzalanmıştı. Europalia Türkiye Küratörü Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman projeyle ilgili olarak “Türkiye geçmişinden taşıdığı değerlerinin yanı sıra, artık sürekli ‘yeni’ ile anılıyor. Bu yenilik bağlamındaki kültürel birikimin Avrupa’ya çok farklı bir soluk, perspektif ve açılım getireceğine inanıyorum” dedi

H

ayal edilenin hızla somut örneğe çevrildiği FabLab’lerde (Fabrication LaboratoryÜretim Laboratuvarı) araştırmayla üretim arasında, bilgisayar kontrollü aletlerle değişik ölçeklerde ve değişik malzemelerden hemen hemen her proje maket olarak sonuca ulaşacak. Kadir Has Üniversitesi Fablab İstanbul’un açılışı, Kadir Has Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Aydın, Khas Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şirin Tekinay ve bilim dünyasının önemli isimlerinin katılımıyla 16 Haziran’da Cibali Kampüsü’nde gerçekleşti. FabLab ve sayısal üretimin önderlerinden Massachusetts Institute of Technology (MIT)’de Bilgisayar Mühendisliği dersleri veren Prof. Dr. Neil Gershenfeld de FabLab İstanbul’un açılışına video konferans

ile katıldı. Rektör Prof. Dr. Mustafa Aydın yaptığı konuşmada, FabLab’ın Türkiye’ye kazandırılmasının üniversite ve kendileri adına büyük bir gurur olduğunun altını çizerek “ilk FabLab’den bu yana yaklaşık 10 yıllık bir sürede dünya çapında yalnızca 125 FabLab açıldı. 2013‘te 34 ülkede 125 FabLab bulunuyordu. 2013 sonunda dünyadaki uluslararası FabLab ağını gösteren haritada ülkemiz henüz yer almıyordu. Artık biz de bu haritada yer alacağız. Açık erişim ve ortak yenileşim esaslarına dayalı Uluslararası FabLab ağına üye olmak 21. yüzyılın en önemli devrimi olan ‘kişisel üretimin’ öncülerine katılmaktır. Ürünün ihtiyaç duyulan, istendiği, kullanılacağı noktada beliri vermesinin taşımacılığa; hammaddenin sadece üretmek için gerektiği kadarının kullanılmasının çevreye; açık yenileşim

Türkiye’nin ilk ve tek FabLab’i “FabLab Istanbul” Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü’nde kuruldu. Khas Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi ile Sanat ve Tasarım Fakültesi’nin ortak projesi olan FabLab İstanbul, üniversitenin tümüne ve tüm dış paydaşlara açık olacak. Kadir Has Üniversitesi’nde açılışı yapılan laboratuvar ile 34 ülkede sayısı 125 olan FabLab’lerin bulunduğu haritaya Türkiye de girdi. ve ortak tasarımla hızlı prototiplemenin araştırma geliştirmeye yapacağı etkilerini düşündüğümüzde, bu devrim, köklü bir değişimden öte, sürdürülebilir bir dünya için gereklidir” dedi.

01 - 15 HAZİRAN 2014 | NEWSLETTER KHAS | 1


Küre, En İyi Nasıl Yönetişir?

B

irleşmiş Milletler Akademik Konseyi’nin (ACUNS) 2014 yılı toplantısı, 19-21 Haziran’da Khas’ta düzenleniyor. “Global Governance: Engaging New Norms and Emerging Challenges” (Küresel Yönetişim: Yeni Normlar ve Ortaya Çıkan Zorlukları Kavrama) temalı bu toplantıya katılan akademisyenler ve ilgili alanların uzmanları, küresel yönetişimin güvenilirliği ve etkinliğine ilişkin güncel konuları ele alarak alanın temel sorunlarına yanıtlar arayacaklar. Khas’ta gerçekleştirilen 2014 ACUNS Toplantısı’nda küresel çatışma ve güvenlik, ekonomi politik, çevre ve sürdürülebilir kalkınma, adalet ve insan hakları, sosyal konular ve çok taraflı diplomasi gibi konu başlıkları yer alıyor. Katılımcılar; güç ve bilgi, eylemlilik, yapı, yükümlülük ve cevap verebilirlik; küresel liderliğin çeşitli düzlemlerindeki güçler, zayıflıklar ve süre gelen boşluklar; yeni oluşmakta olan ya da inişe geçen normlar, uygulamalar ve araçlar; kurumsal ya da ilişkisel intibak ya da durağanlık gibi bağlamlar çerçevesinde bu konu başlıklarına cevaplar arıyorlar.

İstanbul’u Araştırmaya Eylül’de Geliyorlar İstanbul Çalışmaları Merkezi Avrupa ve Amerika’dan öğrenci ve akademisyenleri ağırlamaya devam ediyor. Merkez’e 20142015 Akademik Yılı’nda 6 yeni Doktora ve Doktora Sonrası Misafir Araştırmacı katılıyor. Araştırmacılar Eylül ayı itibariyle merkezde araştırmalarına başlayacaklar. 2 Haziran’da ise “The Field School@ Kadir Has - Deciphering Istanbul” adlı İngilizce bir seminer verdi. Ayrıntılı bilgi almak için http://fieldschool.org/ adresi ziyaret edebilir. 2 | 01 - 15 HAZİRAN 2014 | NEWSLETTER KHAS

K

Kadınların Mülk ve Miras Edinmesi: Kemalist Aydınlanma ve İslami Sosyolojik Süreçler

Son yıllarda yapılan araştırmalar, dünya ölçeğinde, genellikle erkeklerin kadınlardan daha fazla mülkiyete sahip olduğunu göstermektedir. Benzer bir durum Türkiye için de geçerlidir. Medeni Hukuk'ta ve ilgili yasalarda cinsiyet ayrımı yapılmamasına karşın, cinsiyete göre mal dağılımına ilişkin ulusal veriler, erkek ve kadın nüfus arasında mülkiyet oranları bakımından büyük bir farkın olduğunu göstermektedir. Evlilik ve miras düzenlemelerinin mülk edinmenin temel yollarından biri olduğu göz önünde bulundurulacak olursa, kadınların bu süreçlerdeki durumunu anlamak, mülkiyet ile kurdukları ilişkiye ışık tutacaktır. Araştırma, evlilik ve miras düzenlemelerinin kadınların mülkiyet edinmesini nasıl etkilediğini, kadınların mülkiyete erişiminde hangi toplumsal süreçlerin rol oynadığını ve bireysel düzlemde kadınların mülkiyet edinme süreçlerine hangi bağlam ve araçlarla dâhil olduğunu ve yine hangi bağlam ve araçlarla dışlandıklarını anlamaya çalışmıştır. Bu doğrultuda İstanbul’da gerçekleştirilen saha çalışmasında toplumsal cinsiyetin varlık paylaşım ve dağıtım süreçlerinin belirleyici faktörlerinden biri olduğu tespit edilmiştir. Cumhuriyet ile birlikte eşit yurttaşlık çerçevesi çizen Medeni Kanunun yanı sıra İslam Hukuku kurallarının ve geleneklerin de toplumda hala etkili olduğu gözlenmiştir. Sağlar arası varlık aktarımı olarak adlandırılabilecek servetin ve varlığın mirasa tabi tutulmadan henüz sağken çocuklara devredilmesi uygulaması da sıklıkla pratik edilmktedir.

Şule Toktaş ve Mary Lou O'Neil

Haberler / Etkinlikler

Kadınlar Mülk ve Miras Edinsin

has İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi’nden Prof. Dr. Şule Toktaş ve Doç. Dr. Mary Lou O’Neil’in “Kadınların Mülk ve Miras Edinmesi: Kemalist Aydınlanma ve İslami Sosyolojik Süreçler” başlıklı kitap çalışması yayımlandı. Libra Kitapçılık ve Yayıncılık tarafından http://

İ

Şule Toktaş ve Mary Lou O'Neil Kadınların Mülk ve Miras Edinmesi: Kemalist Aydınlanma ve İslami Sosyolojik Süreçler

www.librakitap.com.tr/ content/view/428/219/ ‘da yayımlanan kitapta, kadınların ekonomik süreçlere varlık ve gayrimenkul edinimi şeklinde katılımı konu ediniliyor. Miras ve evliliğe dair hukuki rejimlere odaklanan kitapta İstanbul’da gerçekleştirilmiş saha çalışması verileri de paylaşılıyor.

İnsan Hakları Değişiyor

PSA ve APSA’nın İnsan Hakları birimleriyle, ECPR İnsan Hakları ve Dönüşüm Örgütü’nün ortaklaşa düzenledikleri ISA İnsan Hakları Ortak Konferansı, 16-18 Haziran’da Kadir Has Üniversitesi’nde gerçekti. Bu yılki konferansın teması “İnsan Hakları ve Değişim” idi. Bilgi için: http://www.isanet.org/ Conferences/HRIstanbul2014/Call.aspx

Mortgage Gurusu Khas’ta Dünyanın önde gelen ekonomistlerinden Prof. Yongheng Deng, 18 Haziran’da Khas’ta seminer verdi. Universtiy of California-Berkeley doktoralı olan Prof. Deng, yaklaşık sekiz yıldır National University of Singapore’da hem Finans Bölümü’nde, hem de Gayrimenkul Bölümü’nde görev yapıyor. Prof. Deng, Çin’deki konut piyasaları üstüne bir konuşma yaptı. Prof. Deng, mortgage ve ikincil mortgage ürünleri, fiyatlandrılmaları vb. hususlarda da uzman biri.


Prof. Deniz Bayrakdar, UNESCO Türkiye’de Yönetim Kurulu üyesi görevine ilaveten, Yönetim Kurulu İletişim İhtisas Komitesi Başkanı seçildi.

A

kademi Konseyi, Khas İletişim Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Asker Kartarı’nın da yazarları arasında yer aldığı ‘Sahanın Sesleri. İletişim Araştırmalarında Etnografik Yöntem’ adlı kitaba Türkiye Bilimler Akademisi 2013 yılı ‘Kayda Değer Telif Eser Ödülü (Mansiyon)’ verilmesini kararlaştırdı. Türkiye Bilimler Akademisi tarafından, üniversitelerde okutulan Türkçe ders kitabı yazan ya da Türkçeye çeviren yazarlara 2008 yılından itibaren “Bilimsel Telif ve Çeviri Eser

Doç. Dr. Levent Soysal ve Yrd. Doç. Dr. Eylem Yanardağoğlu fakültenin yeni dekan yardımcıları olarak atandılar.

Ödülleri” veriliyor. Ödül töreni 23 Haziran’da Ankara’da yapılacak.

Medya Sektörü ile Akademik Sohbet Khas İletişim Fakültesi’nin 2-17 Haziran’da gerçekleştirmiş olduğu Medya Sektörüyle Buluşmalar Sohbet Dizisi’nde sektörün önde gelen isimleri bilgi ve deneyimlerini, sektörlerinin geleceği, gelişmeleri ve gereksindiği eleman profilleri konusundaki bilgi ve fikirlerini fakülte öğretim üyeleriyle paylaştılar. Bölüm/ disiplinlerarası ve sektörlerarası konuşmayı ve buluşmayı amaçlayan Sohbetler Dizisi’nin konukları şunlardı. 2 Haziran-Dizi I Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Necla Zarakol (Zarakol İletişim Sahibi ve Yöneticisi) 3 Haziran-Dizi II Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Ayşe Ünal (Anima) 4 Haziran-Dizi III Reklamcılık Bölümü Ümit Çelebi (BCOM Brand Communication Şirketi Sahibi, Reklamcılar Derneği ve Uluslararası Reklamcılar Derneği üyesi) Rauf Olcay (Lotsistanbul Dijital Reklam Şirketi Yönetici Ortağı-Yaratıcı Yönetmeni) 10 Haziran-Dizi IV Yeni Medya Bölümü

3 İleti

Uygar Boynudelik (Turkcell Digital TV Product Manager) 11 Haziran-Dizi V Yeni Medya Bölümü Serdar Kuzuloğlu (Radikal Gazetesi Köşe Yazarı) 12 Haziran-Dizi VI Halkla İlişkiler ve Tanıtım R. Paul McMillen (Sanatçı ve İletişim Uzmanı) 17 Haziran-Dizi VII Yeni Medya Bölümü Bülent Mumay (Hürriyet Dijital Medya Projeleri Koordinatörü) Onur Aladinler (Bağımsız Haber Ağı Dokuz8Haber Editörü)

Geçtiğimiz yıl başlatılan akademik fikir paylaşımı ve yorumların yapıldığı Brownbag Seminerleri’ne dinleyici ya da araştırmalarını sunmak için katılmak isteyenler Çağrı Yalkın (cagri.yalkin@khas. edu.tr) ile temasa geçebilirler. Resmi olmayan yemekli öğlen toplantısına yiyeceğinizi göstermeniz ise tavsiye edilir.

Haberler / Etkinlikler

‘Sahanın Sesleri’ Ödül Getirdi

İletişim Fakültesi’nden

Türkiye’den Görevli Hakem Avrupa Birliği’nin yeni çerçeve programı Horizon 2020’nin ilk döngüsünde sunulan projelerin değerlendirme süreci başladı. Geleceğin Internet’i alanında son beş yıldır Avrupa Komisyonu için danışmanlık ve hakemlik yapan Khas Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şirin Tekinay, 9-13 Haziran haftasında Brüksel’de yapılan değerlendirme çalışmalarında görev aldı. Türkiye’den görevli hakem olan Prof. Tekinay, Türkiye’nin AB ARGE programlarında temsilinin artmasını dilediğini söyledi. 01 - 15 HAZİRAN 2014 | NEWSLETTER KHAS | 3


Haberler / Etkinlikler

Sualtı Sensör Sistemleri Ortak Araştırmaları

K

has Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şirin Tekinay ve Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Erdal Panayırcı, sualtı sensör sistemleri ile ilgili ortak araştırmalar yapmak üzere Maşukiye’de deney havuzu ve tankı bulunan SUASIS ( http://www.suasis. com/) firmasını 3 Haziran’da ziyaret etti. Özyeğin Üniversitesi’nden Prof. Dr. Murat Uysal’ın da katıldığı ziyarette, SUASIS Direktörü Dr. Tuncay Akal ve

ekibi Ar-Ge çalışmalarını anlattılar, toplantıda üniversite-KOBİ işbirliklerinin öneminin altı çizildi. Halhazırda Khas ve OZU, sualtı akustik sensörleriyle araştırmalarında ortak bir TÜBİTAK başarısına imza atmış durumda. Bu ortak çalışmaları sektörü de içererek büyütmek amaçlanıyor.

Profesörden Profesöre Ders

K

has, P2P (Professor 2 Professor-Profesörden Profesöre) adlı bir atölye serisi düzenliyor. 26 Haziran’da Cibali Kampüs B Blok birinci kattaki Lab2’de saat 14:00-15:30’da gerçekleşecek ilk buluşmada “Blackboard Use for Course Design and Management” (Ders Tasarımı ve Yönetiminde Blackboard Kullanımı) anlatılacak. Prof. Dr. Halil Kıymaz’ın anlatacağı seride ders menusunun yeniden tasarımının yararları, ders aktivitelerinde faydalı araçlar, değerlendirme araçlarının faydaları, öğrencilerle iletişimde Blackboard’un faydaları konuları tartışılacak. Katılmak isteyenler 23 Haziran saat 17’ye kadar https://www.webropolsurveys. com/S/4949456B3CA9EA9E.par linkinden başvuru formunu doldurabilirler. Seride “Let’s Do It Together” ile ilgili bir de eğitim kursu verilecektir.

K

adir Has Üniversitesi ve Çin’in Zhejiang Gongshang Üniversitesi ile 2010’dan bu yana yaz okulu programı düzenliyor. Bu kültür değişimi programı her iki üniversitenin dil becerilerini geliştirmek üzerine tasarlandı. Bu yıl ZGU’dan 20 öğrenci 12-25 Temmuz tarihleri arasında Khas’ı; 20 Khaslı öğrenci de 14-27 Eylül tarihleri arasında ZGU’yu ziyaret edecek. Khas öğretim üyelerinden bu programı koordine etmek isteyenler Sibel Kuseyrioğlu kuseyrioglu@khas. edu.tr (Uluslararası Değişim Programı Ofisi)’ne 20 Haziran’a kadar başvurabilir. Türkiye tarihi, kültür, ekonomi, politik yaşam, dış politika gibi konularda birkaç saatlik seminerlerin organizasyon ve öğrencilere Çin’de eşlik etmek gibi sorumlulukları olan görevde öğretim üyesi akademik işbirlikleri yapma fırsatı da bulacak. Konaklama, yemek ve gezi masrafları ZGU tarafından, yol masrafı ise Khas tarafından karşılanacaktır.

4 | 01 - 15 HAZİRAN 2014 | NEWSLETTER KHAS

“Eğitim, her zaman sahibini peşinden takip eden bir servettir.” Çin Atasözü 01 - 15 OCAK 2013 | NEWSLETTER KHAS | 4


Khas Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Araştırma Merkezi misafir araştırma görevlisi Dr. Billur Dokur, TÜBİTAK tarafından araştırma desteği almaya hak kazandı. Dr. Dokur, tarafından yürütülen “İstanbul’da Gezgin Göçmen Mutfakları: Yerel ve Küresel Kimliklerin Yemek Yolları Üzerinden Okuması” başlıklı proje, TÜBİTAK 2218 Yurtiçi Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı kapsamında 54 bin TL’lik desteğe hak kazandı. Khas Sanat ve Tasarım Fakültesi’nden Yrd. Doç. Dr. Didem Kılıçkıran’ın da danışman olduğu araştırma projesinde, İstanbul’da yaşayan “gezgin göçmen”lerin (expat) yemek yollarının derinlemesine incelenerek bir kimlik okuması yapılması hedefleniyor.

İnsan Beyni Kapsamındaki Proje

K

has Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Zeki Bozkuş tarafından yürütülen “Yüksek Performanslı, Çok Büyük Ölçekli Beyin Simülasyonu İçin Runtime Sistemi” başlıklı proje, TÜBİTAK 1003 Öncelikli Alanlar Ar-Ge Programı kapsamında toplam 354 bin TL’lik araştırma projesi desteğine hak kazandı. Projede, yüksek performanslı heterojen bilgisayar platformlarında çalışabilen ve beyin simülatörü tarafından kullanılacak bir runtime sistemi ve algoritmalar geliştirilmesi amaçlanıyor. Bozkuş’un yürütücülüğündeki, yurtiçi ve yurtdışından 5

Enerji, İklim ve Kadın Khas İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Meltem Ucal, “Elektrikli Ev Aletlerinde Enerji Verimliliği Farkındalığı ve İklim Değişikliği” projesi ile UNDP (Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı) Türkiye’de Enerji Verimli Ürünlerin Piyasa Dönüşümü Projesi (EVÜ dP) kapsamında başlatılan Hibe Programı’ndan 117.573 dolarlık destek alacak. Eylül ayına kadar sürecek proje kapsamında Doç. Ucal ve ekibinin hazırlayacağı rehber kitaplar, web sitesi, çocuklar için enerji verimliliği bilgisayar oyunu, çocuklara ve üniversite öğrencilerine verilecek derslerle iklim değişikliği riskleriyle yüzleşecek gelecek nesilleri ve kadın tüketicileri eğiterek enerji verimliliği konusunda farkındalığı artıracak.

Haberler / Etkinlikler

Gezgin Göçmen Mutfakları

Türkçe’nin Doktoru Oldu

ayrı üniversiteden seçkin araştırmacıların yer alacağı proje, Tübitak’ın 1003-Öncelikli Alanlar ArGe Projeleri Destekleme Programı “BT0401-İnsan Beyni” kapsamında desteklenecek projeler arasında yer aldı. Bu programa bu sene yapılan 163 projeden sadece 7 proje desteğe layık görülmüştü.”

Khas Türk Dili ve Edebiyatı Koordinatörü Şehnaz Şişmanoğlu Şimşek, doktora unvanını aldı. Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde tamamladığı doktora programında tez konusu 18711872 yıllarında Yunan harfli Türkçe (Karamanlıca) olarak yayımlanmış olan Temaşa-i Dünya ve Cefakâr u Cefakeş romanı idi. Dr. Şimşek’in tezinin başlığı ise şu idi. “Romanı ‘İki Kilise Arasında Bînamaz’ Kılmak: Karamanlıca Edebi Üretim, Evangelinos Misailidis ve Bir Yenidenyazım Örneği Olarak Temaşa-i Dünya ve Cefakâr u Cefakeş (18711872).”

01 - 15 HAZİRAN 2014 | NEWSLETTER KHAS | 5


Haberler / Etkinlikler

Yemeğe ve Yemek Yapmaya Davetlisiniz

Y

edi yıldır Tepebaşı’nda bir yemek okulu ve uygulama restoranı olarak hizmet veren Istanbul Culinary Institute, Haziran ayı itibariyle Kadir Has Üniversitesi içindeki alanında bütün faaliyetlerine tek çatı altında devam ediyor. www.istanbulculinary.com. tr adresini ziyaret ederek bilgi alabilirsiniz. Aylık atölye programları her ay mail ile Khas mensuplarıyla paylaşılacak. İlginizi çeken programlara

kayıt olup mutfaklarında şefleriyle birlikte yemek pişirebilir, içeride ya da yakında açılacak bahçe restoranında pişirdiklerinizi yiyebilirsiniz. Arkadaşlarınızla özel bir workshop yapabilir, kapalı grup aktivitesi talep edebilirsiniz. Saros Körfezi’nde yer alan bahçelerinden gelen taze, hormon ve kimyasal kullanmadan üretilen doğal sebze ve meyveler Enstitü Shop’ta da yerini aldı.

Eylem ve Söylem Khas Sanat ve Tasarım Fakültesi’nin 10. yıl etkinlikleri kapsamında “Act and Reflect 2: Radical Turn in Research-Education in Design and Architecture” başlıklı uluslararası konuşmacıların katıldığı panel 10 Haziran’da Cibali Kampüsü’nde yapıldı. Tasarım ve mimarlık alanlarındaki dönüşümü, bu meslek ve disiplinleri oluşturan koşullardaki hızlı değişimi dikkate

alarak eğitimdeki yeni vizyon ve stratejilerin tartışıldığı panele Sanat ve Tasarım Fakültesi’nin Uluslararası Danışma Kurulu’nun üyeleri olan her biri alanlarında tanınan saygın akademisyenler katıldı.

…Kısa...Kısa…Kısa… Khas 2013-2014 Mezuniyet Balosu Çırağan Sarayı’nda gerçekleşti. Yoğun katılımın olduğu gecede konuklar doyasıya eğlendiklerini belirttiler. Khas Mezuniyet Töreni, 21 Haziran Cumartesi günü saat 18’de Selimpaşa Kampüsü’nde yapılacaktır. Törene 20132014 akademik yılı içerisinde mezun olabilecek öğrenciler katılabilecekler.

Khas mağazası 3414 Khas ürünlerini aşağıdaki linkte beğenilerinize sunuldu. www.34-14khas. com.tr Khas Bilgi Merkezi çalışma saatleri 12 Haziran’dan geçerli olmak üzere yeniden düzenlendi. Buna göre yaz dönemi boyunca Khas Bilgi Merkezi hafta içi (Pazartesi-Cuma) 9:00-18:00 saatleri arasında açık olacak.

2014 Khas Birincisi 2014 yılı Khas üniversite birincisi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğrencisi Celil Ünal oldu. Celil 3,98 ortalama ile birinci olurken, İşletme Bölümü’nden Zeynep Töz ikinci, Enformasyon Teknolojileri Bölümü’nden Mithat Sinan Ergen ise üçüncü oldu.

Adres : Kadir Has Caddesi Cibali Fotoğraf : Ulaş Tosun 34083 İstanbul Tasarım : Birsen Duyar Akdemir Tel : 212 533 65 32 Yöneten : Ayten Görgün Smith Faks : 212 531 38 53 E-mail : newsletter@khas.edu.tr Web : http://www.khas.edu.tr

6 | 01 - 15 HAZİRAN 2014 | NEWSLETTER KHAS

Newsletter Khas 54  
Newsletter Khas 54  
Advertisement