Page 1

01-31 Mayıs 2014 / Sayı 53

Kepler Havaya 21 Haziran’da Atılacak

K

has Mezuniyet Töreni 21 Haziran cumartesi günü saat 18:0020:00’da Kadir Has Üniversitesi Selimpaşa Kampüsü’nde gerçekleştirilecek. Törene yalnızca 20132014 akademik yılı içerisinde mezun olacak öğrenciler katılabilecek. Törene katılmak isteyen öğrencilerin fakülte sekreterliklerinden imza karşılığı davetiyelerini almıştı. Davetiyelerin dağıtımı ise 22-29 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilmişti.

Kurucusunun işaret ettiği yolda toplumsal sorumluluklarının farkında olarak ilerleyen Kadir Has Üniversitesi yaşamlarını yitiren madencilerimizin çocuklarının eğitimlerini devam ettirebilmeleri için, Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) bünyesinde oluşturulan Soma Gençlik Burs Fonu’na destek oluyor.

K

azanın meydana gelmesinden bu yana, üstün sosyal sorumluluk anlayışları çerçevesinde yardımda bulunma arzularını yoğun bir şekilde üniversite yönetimine ileten Khas

öğrencileri, mezunları, personeli ve paydaşlarını ilgili fona destek oluyorlar. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi için: TOG Ofis’ten gozde.duranay@tog.org.tr

Üniversite Tanıtım Günleri Başlıyor

B

u yılki, Khas Üniversite Tanıtım Günleri, 30 Haziran-18 Temmuz tarihleri arasında Cibali ve Selimpaşa Kampüleri’nde yapılacaktır. Khas Lisans Tanıtım Birimi üniversite aday öğrencileri online MIT testi ile Mesleki İlgi ve Yönelimleri için 7 Mayıs’da Cibali Kampüsü’nde bir etkinlik düzenledi. Birim, ayrıca 5-6 Mayıs’da Sakarya Educaturk Fuar’ında tüm aday öğrenci, veli ve öğretmenleri ile buluştu. 21-22 Nisan’da Balıkesir Üniversitesi’nde 28 Nisan’da Tekirdağ’da gerçekleşen Educaturk Eğitim Fuarları’na katıldı. 17 Nisan’da ise Adnan Menderes Anadolu Lisesi’nde Khas öğretim üyelerinden Prof. Dr. Volkan Ediger enerji konusunda bilgilerini paylaştı.

15 - 30 NİSAN 2014 | NEWSLETTER KHAS | 1


Haberler / Etkinlikler

Harvardlı Hocalar Dersleri Cibali’de Yaptılar Khas’dan Üniversite Kentinde Master İmkanı

K

adir Has Üniversitesi ve Coventry’den Çift Diploma Yüksek Lisans Programı Anlaşması iki üniversite arasında 9 Mayıs’da imzalandı. Küresel İşletme Yüksek Lisans (MBA in Global Business), Petrol ve Doğalgaz İşletmesi Yüksek Lisans (MBA in Oil and Gas Management) ile Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans (MA in International Relations) çift diploma yüksek lisans programlarına yeni işbirliği alanlarının eklenmesi hususunda imzalanan niyet bildirgesi ile program Eylül 2014’te başlayacak.

Türkiye’yi Okumaya İmparatorluk’tan Başlamalı Princeton Üniversitesi’nden Prof. Dr. Şükrü Hanioğlu’nun ders vereceği Yaz Okulu, 19 Haziran-25 Temmuz’da düzenleniyor. Cibali Kampüsü’nde verilecek derslerin sonunda başarılı olan öğrencilere aldıkları notları gösteren bir sertifika verilecek. “İmparatorluktan Ulus Devlete Türkiye; 1789-1918” Yaz Okulu Başvuruları başladı. Kadir Has Üniversitesi’nde Princeton Üniversitesi’nden Prof. Dr. Şükrü Hanioğlu’nun ders vereceği Yaz Okulu, 19 Haziran-25 Temmuz’da düzenleniyor. Perşembe ve Cuma günleri 14:00-17:00 saatlerinde gerçekleştirilecek derslere, lisans 3. ve 4. sınıflarla lisansüstü öğrencileri katılabilecek. Sınırlı sayıda lise öğrencisinin de katılabileceği derslerin dili Türkçe, ders malzemesi ise İngilizce olacak. Khas Cibali Kampüsü’nde verilecek derslerin sonucunda ise başarılı olan öğrencilere aldıkları notları gösteren bir sertifika verilecek. 2 | 01 - 31 MAYIS 2014 | NEWSLETTER KHAS

Harvard Kennedy School tarafından sunulan “Sivil Toplum Kuruluşları Liderliği için Stratejik Yönetim” başlıklı Yönetici Eğitim Programı 11-16 Mayıs 2014’te ikinci kez Kadir Has Üniversitesi’nde düzenlendi. Bu kapsamda The Brand İdea adlı kitabın yazarı Harvard’dan Dr. Nathalie LaidlerKylander markalamayı anlattı.

M

ayıs 2013’te gerçekleşen işbirliğin ardından Harvard Kennedy School, Kadir Has Üniversitesi ile ilişkilerini “Sivil Toplum Kuruluşları Liderliği için Stratejik Yönetim” yönetici eğitim programıyla sürdürüyor. Bu yıl, Uluslararası İlişkiler Konseyi Derneği (UİK) de program ortaklarından oldu. 11-16 Mayıs’da Cibali Kampüsü’nde düzenlenen beş günlük bu program, kar amacı gütmeyen hükümet dışı kuruluş

yöneticilerine örgütlerinin liderliğini güçlendirme, uzun soluklu ve sağlam ortaklıklar kurma gibi konularda gerekli perspektif, çerçeve ve yöntemleri kazandırmayı amaçladı. Dersler süresince Harvard Üniversitesi öğretim elemanları ve araştırmacıları tarafından vaka analizi denilen ve Harvard Kennedy School’un çeşitli bölümlerinde ve Yönetici Eğitim Programı’nda sıklıkla uygulanan bir metot kullanıldı.

Kadir Has Üniversitesi ile İsviçre’nin seçkin lisansüstü eğitim kurumlarından olan The Graduate Institute of Geneva arasında Uluslararası Kalkınma Politikası ve Uygulamaları Yüksek Lisans Yönetici ortak diploma programı anlaşması imzalandı. Eğitim programını başarıyla tamamlayanlar 30 AKTS alarak diplomaya hak kazanacaklar.

İ

Khas-The Graduate Institute of Geneva İşbirliği

sviçre’nin Cenevre kentinde kuruluşu 1927 yılında gerçekleşen The Graduate Institute of Geneva, Uluslararası İlişkiler ve Kalkınma alanında yüksek lisans eğitimi veren bir araştırma enstitüsü. Enstitü’nün dünyadaki diğer eğitim ortakları arasında Harvard Kennedy School, Georgetown University gibi saygın eğitim kurumları yer alıyor. Program kapsamında, Uluslararası Kalkınma Politikaları, Uluslararası

Güvenlik, Orta Asya ve Orta Doğu’da ilgili konularda uzman olanlar misafir konuşmacı olarak Kadir Has Üniversitesi’ne davet edilerek ortak seminer ve sempozyumlar düzenlenecek.


I

BM’in gelişmiş altyapı desteğiyle kurulan “Akıllı Gezegen” kavramına hizmet eden çalışmaların yürütüleceği laboratuvar, üniversite-endüstrişehir yönetimi üçgeninde çok disiplinli çalışmalar yürütülecek ve lisansüstü düzeyde araştırma projeleri gerçekleştirilecek. Şehir Mühendisliği İleri Araştırma Laboratuvarı, Bilgisayar, ElektrikElektronik, Endüstri ve Enerji Sistemleri Mühendislik dallarıyla Yönetim Bilişim Sistemleri, Mimarlık, Sosyal Bilim disiplinlerini kapsayan Şehir Mühendisliği, ulusal ve uluslararası işbirlikleri ve ortaklıklar için de adres olacak.

Öğrencilerin Yüzde 70’i Hiç Kağıt Kullanmamış

Kadir Has Üniversitesi ve Vodafone mobil dersinin Birinci Yıl Araştırma Sonuçları’nda mobil paylaşımlar ve yıl boyu neler yapıldığı Khas öğretim görevlisi İsmail Hakkı Polat tarafından anlatıldı. Google Hangout ile dünyanın pek çok noktasındaki Khas’lılar mobil ders hakkında görüşlerini bildirdi. Kadir Has Üniversite ile Vodafone Red Academy ortaklığında bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen Data Everywhere Programı 13 Mayıs’da düzenlenen bir panel ile sonlandı. Programa katılan ve başarıyla sonlandıran öğrencilere sertifikaları takdim edildi. En başarılı öğrenciler arasından seçilen öğrenciler Vodafone Discovery programı adı altında yaz stajı yapma imkanı kazandı. Programın ardından “Mobil Ders Araştırmaları” açıklanan sonuçlara göre ise öğrencilerin yüzde 70 ise hiç kağıt kullanmamış.

IBM’in 2013’te “Üniversite Ortak Araştırma” ödülünü kazanan tek Türk üniversitesi olan Kadir Has Üniversitesi Şehir Mühendisliği İleri Araştırma Laboratuvarı Cibali Kampüs 21 Mayıs’da açıldı.

Haberler / Etkinlikler

Khas, Türkiye’de Bir İlki Gerçekleştirdi

Bilişim Teknolojilerinde Kadın Olmak Khas Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şirin Tekinay, 30 Mayıs’da yapılan “Bilişim Teknolojilerinde Kadın (Women in IT)” etkinliğine davetli konuşmacı olarak katıldı ve IBM Üniversite İlişkileri Direktörü Jale Akyel ile birlikte mühendislik ve teknik alanları seçen öğrencilerle buluştu.

Mühendis Çalışmaları Sergiye Çıktı

K

has Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi son sınıf öğrencilerinin “teknolojiyi insan hayatına sunma amacı güden fikirlerinden oluşan” bitirme projesi posterleri Cibali Kampüs D Blok Giriş Kat’a sergileniyor. Sunumlarını gerçekleştiren proje grupları arasında yapılan yarışmada ödüller sahiplerini buldu. 79 proje arasından beş dalda altı proje ödüllendirildi. Başarılı proje ekiplerine ve danışmanlarına ödüllerini dekan Prof. Dr. Şirin Tekinay verdi. Işık haberleşme sistemlerinden akıllı evlere, park sistemlerinden mobil uygulamalara dek teknolojiyi toplumun hizmetine sunan ilginç projelerin alkışlandığı törende, Prof. Tekinay, fakültede lisans düzeyinde üniversite-sanayi işbirlikleri ve destekli araştırmageliştirme çalışmalarının artarak sürmesinden memnuniyet belirtti.

01 - 31 MAYIS 2014 | NEWSLETTER KHAS | 3


Haberler / Etkinlikler

Tıbbi Malpraktis Hukuka Nasıl Yansıyor?

K Khas Hukuku Fakültesi, tıbbi hatalara karşı bilgili ve bilinçli olmak amacıyla Ulusal Sağlık Hukuku Sempozyumu’nun ikincisinin temasını Tıbbi Müdahalenin Hukuki Yansımaları olarak belirledi.

has Hukuku Fakültesi, 31 Mayıs’da Cibali Kampüsü’nde gerçekleştirilen sempozyumda tıbbi müdahelenin hukuka uygunluk koşulları, tıbbi müdaheleler karşısında hastanın kendi geleceğini belirleme hakkı, özelliği olan bazı müdahelelerde aydınlatılmış onam, tıbbı müdahelede hekimin yükümlülükleri ilk oturumda konuşuldu. Tıbbi malpraktik-komplikasyon ayrımı, tıbbi malpraktis konusunda yargıtay ve TTB kararları, tıbbi malpraktisin değerlendirilmesinde bilirkişi incelemesi ise ikinci oturumda; tıbbi müdaheleden kaynaklanan zararlardan sağlık mesleği mensuplarının özel hukuk sorumluluğu, tıbbi müdaheleden doğan cezai sorumluluk, tıbbi müdaheleden kaynaklanan zararlardan sağlık mesleği mesleklerini idare hukuku sorumluluğu ise üçüncü oturumda konuşulan konular arasındaydı.

Ünlü Ekonomiste Ünlü Üyelik

K

K

adir Has Üniversitesi’nde okuyan yabancı öğrenci sayısı gün geçtikçe artıyor. Öğrencilerin ve Khas tüm mensuplarının Türkiye’de ve üniversitedeki hak ve hükümlülükleri konusunda bilgi sahibi olmaları amacıyla Khas Hukuk Fakültesi, Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun Değerlendirilmesi adlı bir konferans düzenledi. 29 Mayıs’da düzenlenen konferansın açılış konuşmasını Khas Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Güzel yaptı. Konferans, üç oturumda gerçekleşti. İlk oturumda “Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunun Getirdikleri”, ikinci oturumda “Yabancıların Türkiye’de Çalışması”, son oturumda “Yabancıların Türkiye’ye Giriş ve İkameti” konusu tartışıldı.

4 | 01 - 31 MAYIS 2014 | NEWSLETTER KHAS

adir Has ödülü sahibi ve Bilim Akademisi üyesi Prof. Dr. Daron Acemoğlu, National Academy of Sciences’(ABD) üyeliğine seçildi. Prof. Acemoğlu, 2013’te dokuzuncusu gerçekleştirilen Kadir Has Ödülleri’nden Üstün Başarılı Ödülü’ne layık görülmüştü. Prof. Acemoğlu, Massachusettes Institute of Technogy Ekonomi Bölümü’nde de öğretim üyesi. Ekonomi, siyasal ekonomi, ekonomik kalkınma, ekonomik büyüme, gelir ve ücret dengesi eşitsizliği ile kurumların ekonomideki rolü üzerine bugüne kadar yapmış olduğu uluslararası düzeydeki çalışmalar ile dünya çapında tanınan bir ekonomik olan Acemoğlu’nun çalışmaları,

gerçekleştirdiği sentezi günümüz dünyasını ve içinde yaşanılan koşulları anlamaya büyük katkılar getiren, yeni ufuklar açan nitelikte. Prof. Acemoğlu’nun çalışmaları özellikle insanın politik tasavvurları bakımından en ileri nokta olan demokrasinin temellendirilmesi, bu siyaset yönteminin ekonomi ve yönetişimsel tutumla olan ilişkisinin saptanması bakımından da dünyada tartışma yaratıyor.

Tebrikler! Khas Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı 1. sınıf öğrencisi Murat Emre Kayan, Fulbright Bursu ile ABD’nin Washington eyaletindeki Edmonds Community College’da burslu okuma hakkını kazandı.


Khas Eylem Planı Çalıştayı Kadir Has Üniversitesi 2015-2018 Stratejik Planı çalışmaları kapsamındaki Eylem Planı Çalıştayı, 24 Mayıs’ta Cibali Kampüsü’nde gerçekleştirildi. Khas STRAR-Strateji Geliştirme ve Araştırma Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen çalıştaya başta Rektör ve yardımcıları olmak üzere 22 öğretim üyesi katıldı.

K

has 2015-2018 Stratejik Planı çalışmaları 13 Ocak’ta Selimpaşa Kampüsü’nde düzenlenen akademik çalıştay ile başlamış, 13 Şubat’ta Cibali Kampüsü’nde öğrenciler ile devam etmişti. 22 Mart’ta mezunlar, öğrenci aileleri ve

idari personel ile biraraya gelinerek benzer bir çalışma yapılmıştı. Katılımcılar, beş farklı oturumda, “Khas’ın önümüzdeki dört yıl boyunca stratejileri ne olmalıdır?” sorusunun yanıtını arayarak bu konuda yapılacak eylemleri değerlendirmişti.

TÜBİTAK; her türlü kongre, konferans, sempozyum, seminer, toplantı, çalıştay, yaz/ kış okulları, kurs, eğitim, zirve, şenlik gibi bilimsel etkinlik faaliyetlerini 20.000-200.000 TL arasındaki tutarlarla destekliyor. Destek programları; 2229-Lisans ve Lisans Öncesi Öğretmen ve Öğrencilere Yönelik Etkinlikleri Destekleme Programı, 2223/B-Yurt İçi Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Programı, 2223-C-Çok Katılımlı Uluslararası Etkinlik Düzenleme Desteği, 2233/D–2223-D-İşbirliği ve Öncelikli Alanlarla İlgili Etkinlik Düzenleme Desteği ile 2237-Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme Programı başlıkları altında toplandı.

Haberler / Etkinlikler

Tübitak’tan Has Destek

Tübitak Horizon 2020 Ulusal Açılış Konferansı 4-5 Haziran’da Hilton İstanbul Bosphorus Oteli’nde düzenlenecek.

Gerçek Bir Markanın Yarışmasını Kazandılar Yeni Marie Curie’ler Aranıyor!

T

ürkiye İş Bankası üç yıldır sürdürdüğü “Karneni Göster, Kitabını Al” sosyal sorumluluk kampanyası için bir viral film yarışması düzenlemiş ve reklam sektöründe çalışan porfesyonellere açık olan bu yarışmaya davet edilen tek amatör yarışmacı Khas Reklam Atölyesi öğrencileri olmuştu. Değerlendirme sonucunda, Khas Reklam Atölyesi birinci oldu ve 5000 TL değerindeki ödülü aldı. Birinci olmaya hak kazanan

öğrencilerin (İsmail Çobanoğlu, Erkan Batuk, Buse Kaya ve Doğan Ertekin) videosu önümüzdeki günlerde İş Bankası imzasıyla internette yayınlanacak. Khas Reklamcılık Bölümü Başkanı Prof. Dr. Asker Kartarı bu sevinçli haberi “öğrencilerimiz, üniversitelerarası bir yarışmada değil de gerçek bir marka için düzenlenen bir yarışmada profesyonel reklamcılarla yarışıp birinci oldular” şeklinde verdi.

Horizon 2020’nin Excellence Science bileşeni içinde yer alan Marie Sklodowska Curie Alanı ile ilgili olarak TÜBİTAK tarafından yapılacak olan bilgilendirme toplantıları hakkında TÜBİTAK Marie Curie ekibi yazı gönderdi.

Khas’ın 12 Misafir Araştırmacısı Oldu 21 Kasım 2012 tarihli Kadir Has Üniversitesi Misafir Araştırmacı Kabulü Hakındaki Yönerge uyarınca yaklaşık bir buçuk yıldır Misafir Araştırmacı Programı (MAP) uygulaması yürütülüyor. Bu kapsamda günümüze kadar 12 misafir araştırmacı Khas’ı ziyaret ederek çeşitli çalışmalar yürüttü. 01 - 31 MAYIS 2014 | NEWSLETTER KHAS | 5


Haberler / Etkinlikler

Khas Türkiye’deki film akademisyenleri, sinemacılar ve sinemaseverleri bir araya getirerek, sektöre yeni açılımlar kazandırmak ve daha üretken bir platform oluşturmak amacıyla bu yıl 15. kez düzenlenen Türkiye Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler Konferansı’na ev sahipliği yaptı. New York Üniversitesi Sinema Çalışmaları Bölüm Başkanı Prof. Richard Allen’ın konuk konuşmacı olarak katıldığı konferans 8-10 Mayıs tarihlerinde Cibali Kampüsü’nde gerçekleşti.

Sinema ve Seyircileri

İletişim Fakültesi Sektör Buluşmaları İletişim Fakültesi’nin gerçekleştirdiği Sektörle Buluşmalar dizisi 2-17 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek program şöyle: 2 Haziran: Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü-Necla Zarakol (Zarakol İletişim) 3 Haziran: Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü-Ayşe Ünal (Anima) 4 Haziran: Reklamcılık Bölümü-Ümit Çelebi (BCOM Brand Communication) ve Rauf Olcay (Lotsistanbul) 10 Haziran: Yeni Medya Bölümü-Uygar Boynudelik (Turkcell Digital TV)

K

adir Bu yılki konferansta, sinema tarihinin başlangıcından beri farklı disiplinlerin ve metodolojilerin çatışma alanı haline gelen seyirci konusu tartışıldı. İzleyicilik deneyimi etrafında şekillenen ve bu yıl konferansın ana konusu olan bu çatışma etrafında, filmlerden ne tür hazlar aldığı sinema aygıtı tarafından belirlenen pasif seyirciler ile filmlerin anlamını kuran, hatta filmleri var eden eleştirel, siyasallaşmış özneler olan seyirciler tartışıldı. İdeolojik bir aygıt tarafından kurulduğu varsayılan seyirci ile kanlı canlı, nefes alan, cinsel ya da etnik çeşitlilikleri itibariyle farklı eğilimleri, etkileşimleri olan farklı izleyicilik konumları konferansın ana başlığını

6 | 01 - 31 MAYIS 2014 | NEWSLETTER KHAS

11 Haziran: Yeni Medya Bölümü-Serdar Kuzuloğlu (Radikal Gazetesi)

oluşturdu. Konferans, film izlemenin nasıl bir deneyim olduğu sorusunu ve sinema izleyicisinin konumunu bireysel izleyicinin nazarından, izleme pratiklerinin tarihçesine yayılan geniş bir perspektifte, çok yönlü ve disiplinler arası bir bakışla tartışmaya açtı. Ayrıca konferansta “Seyircilik Kuramları”, “Seyir Mekanları ve Mecraları”, “Seyirciliğin Sözlü Tarihi” gibi oturumların yanı sıra, Türkiye sinema endüstrisinin önde gelen isimlerinden Sevinç Baloğlu, Dilek Gökçin, Hüseyin Karabey, ve Gizem

Soysaldı’nın katıldığı ve izleyicinin film festivalleri ile ilişkisinin konuşulduğu “Festivale Seyirci Olmak ya da Seyirciye Festival Yapmak” başlıklı panel de gerçekleşti.

{

17 Haziran: Yeni Medya Bölümü-Bülent Mumay (Hürriyet Dijital Medya) ve Onur Aladinler (Vagust Tv).

Şimdi Sinema ve TV Haberleri! İlki, bu yılki İstanbul Film Festivali’nin Köprüde Buluşmalar bölümünde, TürkiyeAlmanya Ortak Yapım Geliştirme Fonu tarafından desteklenecek projeler arasında Khas öğretim elemanlarından Nazlı Elif Durlu ve Zeki Demirkubuz’un projeleri de seçildi. İkinci sevindirici haber ise Ankara’dan geldi: 25. Ankara Film Festivali’nin kısa film bölümünde yarışacak filmlerden ikisi, Khas İletişim Fakültesi öğrencileri Mehmet İrfanoğlu ve Hakan Hücum’e ait.

Bir Üniversite Prestij Yayını: PANORAMA Khas Kadir Has Üniversitesi’nin bilim-sanat-kültür dergisi PANORAMA Khas’ın 14. sayısı yayınlandı. Bu sayıdaki yazarların çoğu 40 yaşın altı imzalardan oluştu. Khas Reklam Atölyesi Sanat Yönetmeni 30 yaşına günler kala üç yıl süren “Tasarımla Dünya Turu”nda kendinin ve hayatının peşine düşüş öyküsünü anlattı. Khas İletişim Fakültesi araştırma görevlisi Zeynep Altundağ (29) bir önceki sayıda Japon animesi usta yönetmeni Hayao Miyaziki’nin filmlerindeki kız çocuk kahramanları üzerine yazmıştı. Bu sayıda da Miyazaki’nin yönetmenliğe veda filmi olan “Rüzgar Yükseliyor” üzerine yazdı. PANORAMA Khas’ın bir sonraki sayısı Temmuz 2014’te yayınlanacak olup yazı göndermek isteyenler agorgun@khas.edu.tr veya dergi@khas.edu.tr e-posta adreslerine 15 Haziran 2014’e kadar yazılarını iletebilirler.

{


Haberler / Etkinlikler

Okulda Haber Odasına Şu Başvuru İle Gidilir “IPS İletişim Vakfı/ bianet olarak İletişim Fakülteleri’nin 3.sınıftan 4.sınıfa geçen öğrencilerine yönelik düzenlenen “Okuldan Haber Odasına-OHO” programının bu yıl sekizincisi gerçekleştiriliyor. Bu programla gazeteciliğin temel ilkeleri zemininde, hak haberciliğine odaklanarak gazetecilik/haberciliğe yönelmek isteyen arkadaşların meslek ortamını tanımalarını amaçlanıyor. Program çerçevesinde gazetecilik, radyo ve televizyon bölümlerinin 3. sınıfını bitiren (her İletişim Fakültesi’nden bir katılımcı) gazeteci adaylarıyla 24-30 Ağustos tarihleri arasında İstanbul’da buluşuluyor. Programla ilgili bilgiler www.bianet.org’ta da yer alıyor. Başvurular internet üzerinden oho2014@ bianet.org adresine gönderilebilir. Son başvuru tarihi 15 Haziran olup sonuçlar 30 Haziran’da duyurulacak.

Bilgilendirme Toplantısı

İstanbul’u Deşifre Etmek İstanbul Çalışmaları Merkezi Avrupa ve Amerika’dan öğrenci ve akademisyenleri ağırlamaya devam ediyor. The Field School’un katılımı ile etkinlik 2 Haziran’da yapıldı, İngilizce yapılan etkinliğin başlığı “The Field School@ Kadir HasDeciphering Istanbul” idi.

Haberlerinin Altına Uğur Mumcu İmzasını Atabilirler

U

m:ag ile Kadir Has Üniversitesi’nin ortaklaşa gerçekleştirdiği um:ag Gazetecilik Okulu’nu başarıyla tamamlayanlar için gerçekleştirilen Sertifika Töreni, Sayın Güldal Mumcu’nun da katılımıyla 8 Mayıs’da Cibali Kampüsü’nde gerçekleştirildi.

Bu Kez Yazılı Yoklamayı Cenk Yaptı 1990’ların sevilen radyo programcısı Cenk Alptekin, 7 Mayıs’da Selimpaşa Kampüsü’nde öğrencilerle buluştu. Etkinlikte, hem kitabı “Cenk’le Yazılı Yoklama” hem de radyoculukla ilgili öğrencilerin merak ettiklerini anlattı.

6. STK Günleri Kadir Has’da

Tanışalım. Ben, Tiyatro

Khas Kurumsal Sosyal Sorumluluk Akademisi, 6. Sivil Toplum Günleri’ni “STK’lar Markalaşma ve Teknoloji” teması ile 15 Mayıs’da Cibali Kampüsü’nde düzenledi.

Khas Tiyatro Kampı 8-9-10 Temmuz tarihlerinde, saat 11:00-16:00 arası yapılacak. Kamp süresince Prof. Dr. Çetin Sarıkartal, Yrd. Doç. Dr. Zeynep Günsür Yüceil ve Öğr. Gör. Özlem Özhabeş katılımcılarla doğaçlama, hareket, yaratıcılık üzerine çalışacak, onların rahat ve eğlenceli bir ortamda tiyatroculuk mesleğiyle tanışmalarına yardımcı olacaklar. Öğrencilerin bölümün oyunculuğa bakışıyla ve çalışma yöntemleriyle tanışabilmeleri için tasarlanan çalışmalar, katılımcıları aktif kılmayı, konuşmak yerine yapmayı böylelikle yaratıcılığı bedende yeniden uyandırmayı hedef alıyor. Ayrıca, katılımcılar bölümün kadrosundan tiyatroyla ilgili merak ettikleri konular hakkında bilgi alma şansına da sahip olacaklar.

Konferansın amacı markalaşan ve teknolojiyi kullanan ve daha etkin kullanmak isteyen sivil toplum kuruluşlarının, çalışmalarında daha verimli olmaları ve bu alanda farkındalık yaratılmasıydı. Rektör Prof. Dr. Mustafa Aydın’ın açılış konuşmasını yaptığı 6. STK Günleri’nde etkinlik alanında STK’ların açtıkları standların gezilmesinin ardından “STK’lar Markalaşma ve Teknoloji Paneli’’ gerçekleştirildi.

01 - 31 MAYIS 2014 | NEWSLETTER KHAS | 7


Haberler / Etkinlikler

Mayıs Spor Başarıları Üniversitelerarası Yüzme TR Şampiyonası’nda Khas sporcusu Engin Yıldırım 400 metre Serbest Yarışı’nda Türkiye Şampiyonu oldu.

İstanbul Taşdelen Mesire Alanı’nda 27 Mayıs’ta dördüncüsü düzenlenen 45 kilometrelik Çekmeköy Ultra Maraton Koşusu’na katılan Khas Spor Eğitmeni ve Has Runners Koşu Kulübü Danışmanı Burkay Günay genel klasmanda 5:11;10 derecesiyle dördüncü; Has Runners Koşu Kulübü Başkanı Mehmet Yıldırım ise 5:21;28 derecesiyle beşinci oldular.

Öğrenciler Bienal’e Katıldılar 13. İstanbul Bienali sırasında Khas Sanat ve Tasarım Fakültesi öğretim üyesi İnci Eviner’in öğrencilerinin de katıldığı Ortak Eylem Aygıtı: Bir Etüt Performativ Araştırma’nın kitap tanıtım ve belgesel filmin gösterimi İKSV Salon’da 9 Mayıs’da gerçekleşti.

Rekabet Kongresi Khas Cibali Kampüsü’nde 22 Mayıs günü 9. Rekabet Kongresi düzenlendi. Kongrede konuşan TÜSİAD Başkanı Muharrem Yılmaz, büyümenin motorunun imalat sanayisi olduğunu belirterek, “2023 hedefleri geleneksel büyüme anlayışı veya bugünkü verimlik düzeyi ile kesinlikle yakalanamaz. Bu büyüme anlayışı büyümenin niteliğine katkı sağlamayacak ve büyümeyi vasati düzeyde tutarken bizi de orta gelir tuzağına kilitleyecektir” dedi.

8 | 01 - 31 MAYIS 2014 | NEWSLETTER KHAS

…Kısa...Kısa…Kısa… Khas öğrencileri tarafından hazırlanan “İşaretlerin Sesi” belgesel filmi gösterimi 14 Mayıs’da Selimpaşa Kampüsü’nde gerçekleştirildi.

Prof. Binak Bekaj’ın “Güney Doğu Avrupa Ülkelerinde Şehircilik” semineri 7 Mayıs’da Cibali Kampüsü’nde yapıldı.

Khas 2014-2015 öğretim yılı güz dönemi yüksek lisans ve doktora başvuruları başladı. Başvurular 13 Haziran cuma günü saat 18:00’e kadar yapılabilir. Soru ve görüşler için: graduate.admissions@khas. edu.tr. 18 Mayıs’da Cibali Kampüsü’nde yapılması planlanan Kadir Has Mezunları Derneği’nin (Hasmed) her yıl geleneksel olarak düzenlediği Mantı Günleri, Soma Maden kazası nedeniyle ertelendi.

Akut Arama Kurtarma Derneği tarafından düzenlenen Gelecek Nesil AKUT’la Afetlere Hazırlanıyor Çalıştayı, Cibali Kampüs’de 13 Mayıs’da yapıldı. Sağlık GönüllüleriTürkiye’nin (SG-T) “Sağlık Bilinci ve Medya” temasıyla bu yıl sekizinci kez gerçekleştirdiği ödül töreni, 3 Haziran’da Cibali Kampüsü’nde yapıldı. Özel gecede, sağlık sektörünün ve medyanın seçkin temsilcileri yer aldı.


Khas Yaşam Boyu Eğitim Merkezi Müdürü Serdar Dinler, 8 Mayıs’da Pantheon’dan gelen konuk öğrencilere Türkiye Ekonomisi hakkında bir sunum gerçekleştirdi.

Kadir Has Üniversitesi ve Silivri SİAD’ ın ortaklaşa düzenlediği “ Girişimcilik, Yenilikçilik ve Küresel Tedarik Zincirleri” adlı toplantı 4 Haziran’da Selimpaşa Kampüsü Prof.Dr. Erol Üçdal Konferans Salonu’nda yapılacak.

Taraftar Rehberi’nin İçeriği Taraftardan

Haberler / Etkinlikler

Pantheon’lu Öğrencilere Türkiye Ekonomisi

Khas-Siad Selimpaşa’da Buluşuyor

K Tasarım ve Mimari Dönüşümü Khas Sanat ve Tasarım Fakültesi’nin 10. Yıl Etkinlikleri kapsamında “Act and Reflect 2: Radical Turn in Research-Education in Design and Architecture” başlıklı uluslararası konuşmacıların katıldığı bir panel düzenleniyor. Tasarım ve mimarlık alanlarındaki dönüşümü, bu meslek ve disiplinleri oluşturan koşullardaki hızlı değişimi dikkate alarak eğitimdeki yeni vizyon ve stratejilerin tartışılacağı bu panele, aynı zamanda fakültenin Uluslararası Danışma Kurulu’nun üyeleri olan, herbiri alanlarında tanınan saygın akademisyenler katılıyor. 10 Haziran salı, 13:00-18:00 arasında Galata Salonu’nda yapılacak etkinliğin dili İngilizce olup etkinlikler kapsamında hazırlanan Yılsonu Sergisi de yine 10 Haziran’da, 18:30’da C Blok Giriş’te açılacak.

has Spor Çalışmaları Merkezi’nin destekçisi olduğu Avrupa Futbol Taraftarları Birliği (Football Supporters Europe, FSE) yeni bir projesinde Türkiye’deki futbol taraftarlarından destek bekliyor. Avrupa Futbol Taraftarları Birliği Kasım 2013’te Avrupa çapında taraftar gruplarının ve bireysel taraftarların ücretsiz olarak kullanabileceği bir Taraftar Rehberi oluşturdu. Bu rehberin içeriğini ise taraftarlar oluşturacaklar. Rehberin kapsamının artması açısından özellikle İstanbul dışındaki kulüplerin taraftarlarının vereceği katkı çok önemli. Daha detaylı bilgi için: http://www. fanseurope.org/tr/news/news-3.html

Kampüste Uluslararası Etkinlikler 03 Haziran

"Kütüphanecilikte Stk İşbirliği: Güçlü Dernekler, Güçlü Toplumlar"

04-06 Haziran

7Th World Conference For Graduate Research İn Tourism Hospitality And Leisure

Adres : Kadir Has Caddesi Cibali Haber : Sena Ural, Fahri Mestanlı 34083 İstanbul Fotoğraf : Ulaş Tosun Tel : 212 533 65 32 Tasarım : Birsen Duyar Akdemir Faks : 212 531 38 53 Yöneten : Ayten Görgün Smith E-mail : newsletter@khas.edu.tr Web

: http://www.khas.edu.tr

01 - 31 MAYIS 2014 | NEWSLETTER KHAS | 9

53 sayı newsletter khas  
53 sayı newsletter khas  
Advertisement