Page 1

1-15 Nisan 2014 / Sayı 51

Yeni Medya Çalışmaları Yeni Medya Çalışmaları II. Ulusal Kongresi Çağrı Metni Yeni Medya, özellikle de İnternet 21. Yüzyılda daha fazla demokrasi, tartışma ve paylaşım; daha eşitlikçi, adil ve katılımcı bir dünya için olanaklar sunan bir alan olarak karşımızda duruyor. Bununla birlikte, yeni medya, Julian Assange’ın deyişiyle, totaliterliğin bugüne dek görülmedik düzeyde tehlikeli bir yöntemi haline gelme ve insan uygarlığı için tehdit olma riskini de içerisinde barındırıyor. Yeni medyanın farklı veçheleriyle, bir yandan kitlesel eylemlerin itici güçlerinden biri olduğuna; diğer yandan da devletler tarafından sürekli olarak kontrol altına alınmaya çalışıldığına Tunus, Mısır, İzlanda, İspanya ve Amerika’da, en son olarak da Gezi hareketinde tanık olduk. Yaşananlar ve yaşanmakta olanlar, önemli bir kavramın da vurgulanmasını ve tartışılmasını zorunlu kıldı: daha fazla demokrasi ile daha fazla otoriterlik; daha fazla özgürleşim ile daha fazla gözetim; daha fazla yurttaş katılımı ile daha fazla ticarileşme ve tekelleşme arasındaki salınımında yeni medyanın ve yurttaşların kaderini tayin edecek kilit kavramlardan biri olarak “Yeni Medya Okuryazarlığı”. Neoliberal yönetişim mantığının daraltılmış yurttaşlık kavrayışı, yurttaşların siyasete ve siyasi karar alma süreçlerine katılımını sınırlama ilkesine dayanmaktadır. “Alışveriş yapıyorum öyleyse varım!” mottosuyla özetlenen; “kendi kaderini tayin” hak ve mekanizmalarından yoksun; mevcut olandan başkasını, alternatif bir dünya tahayyülünü boş bir hayale dönüştüren bu mantık yurttaşlık kavramının içini boşaltmaktadır. Yeni medya teknolojileri tam da bu noktada aktif, katılımcı bir yurttaşlık modelinin hayata geçirilmesi için önemli olanaklar sunmaktadır. Günümüzde birçok ulusüstü ve uluslararası kuruluş (Avrupa Komisyonu, Birleşmiş Milletler, vb. [birçok dediğimiz için “vb.”ye ihtiyaç var gibi geldi]) yeni medyayı ve yeni medya okuryazarlığını “aktif yurttaşlığın” önemli bir unsuru olarak görmekte; interneti ise bir insan hakkı olarak tanımaktadır. Bununla birlikte, yeni medya teknolojilerine özsel bir demokratiklik atfetmek çok da anlamlı olmayacaktır. Son yıllarda sızıntılarla gündeme gelen skandallar devlet-şirket kompleksinin yurttaşların iletişim trafiklerini ve kişisel bilgilerini yasal ve yasal olmayan yöntemlerle sürekli olarak gözetledikleri ve kaydettiklerini göstermiştir. Aslen siyasi kontrolün ve disiplinin bir aracı olarak iş gören gözetim/denetim mekanizmaları, şirketlerin kâr ve rekabet arayışlarında da vazgeçilmez silahlardır. Bütün bu denetim, gözetim ve fişleme mekanizmasına yurttaşların da gönüllü katkıları, “rıza”ları düşünüldüğünde yeni medya okuryazarlığı daha da bir önem kazanmaktadır.

Y

eni Medya Çalışmaları II. Ulusal Kongresi, Kadir Has Üniversitesi ve Alternatif Bilişim Derneği’nin işbirliği ile 26-27 Şubat 2015 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek. Khas Cibali Kampüsü’nde yapılacak kongrenin ana temasını “yeni medya okuryazarlığı” oluşturuyor. Yeni medya üzerine çalışan akademisyen, uzman ve araştırmacıları bir araya getirecek olan kongreye bildiri özeti göndermek için son tarih 23 Mayıs 2014. Kongre ile ilgili detaylı bilgi için: http:// www.yenimedya.org.tr/

Uluslararası Çatışma, Terörizm ve Toplum Tartışıldı

Y

eni medya teknolojileri, güvenlik, gizlilik, terörizm ve aktivizm dahil olmak üzere hayatımızın her alanında önemli etkilere sahip. Günümüzde gizlilik konusunda kaygılar gitgide artarken, siber aktivizm ve siber terörizm gibi terörizmin ve aktivizmin yeni formları da ortaya çıkıyor. Bu gelişmeler, geleneksel aktivizm, terörizm ve güvenlik konularının da sorgulanmasını beraberinde getiriyor. ICCTS Konferansı yeni medya ve ilgili disiplinlerle birlikte terör, çatışma ve toplum

arasındaki bağlantıyı daha iyi açıklayabilmek için yeni fikirleri gündeme getirmeyi amaçladı. ICCTS 2014 Konferansı’na hedef kitle çalışmaları, güvenlik, uluslarararası ilişkiler, siyasi iletişim, mobil ve dijital teknolojiler, uluslararası iletişim, medya hukuku ve küresel medya politikaları gibi çok çeşitli alanlarda çalışan akademisyen ve araştırmacılar katıldı. Kuzey ve Latin Amerika, Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve Asya’dan 15’in üzerinde ülke konferansta temsil etti.

Kadir Has Üniversitesi İletişim Fakültesi, 15-16 Nisan’da geleneksel olarak üçüncüsünü gerçekleştirdiği Uluslararası Çatışma, Terörizm ve Toplum Konferansı’na, “Yeni Medya Politikaları: Çatışma, Aktivizm ve Güvenlik” ana başlığı altında ev sahipliği yaptı.

Internet Gazeteciliği ve Sosyal Medya Buluşması

K

has Yeni Medya Kulübü tarafından Internet Gazeteciliği ve Sosyal Medya Konferansı, 8 Nisan’da Cibali Kampüsü’nde düzenlendi. Konferansın açılış konuşmalarını Haberler.com genel müdürü C. Ekrem Teymur ve Khas Yeni Medya öğretim görevlisi İsmail Hakkı Polat yaptılar. Konuşmacılar ise tiyatro yazarı ve eğitmeni Devran Volkan Alkan, Posta Gazetesi yazarı Candaş Tolga Işık, Haberler.com haber müdürü Duygu Göktaş, Fox TV Ana Haberler spikeri Fatih Portakal, sosyal medya fenomeni Beyinsiz Adam ve Haberler.com sosyal medya uzmanı Cengizhan Çelik idi. Haberler.com tarafından Khas öğrencilerine özel organize edilmiş olan konferansta katılımcılara tablet, üç aylık ücretsiz spikerlik kursları gibi sürpriz hediye ve fırsatlar verildi. 29 Nisan’da ise Cibali Kampüsü’nde bir deYeni Medya Konferansı gerçekleşecek.

Konferans’da Haberler.com haber müdürü Duygu Göktaş, Fox TV Ana Haberler spikeri Fatih Portakal, Posta Gazetesi yazarı Candaş Tolga Işık konuşma yaptı. 01 - 15 OCAK 2013 | NEWSLETTER KHAS | 1

01 - 15 NİSAN 2014 | NEWSLETTER KHAS | 1


Haberler / Etkinlikler

Khas-Coventry Üniversiteleri Buluşmaları

Coventry Üniversitesi’nin Araştırma ve Stratejik İlişkiler Direktörü Joanne Dobson, iki üniversite arasında araştırma alanındaki işbirliği imkanlarını görüşmek üzere 19-20 Mart’ta Kadir Has Üniversitesi’ni ziyaret ederek bir dizi toplantıya katıldı.

K

has STRAR Direktörü Prof. Dr. Volkan Ediger ile yapılan ilk toplantıda, her iki üniversitenin bilimsel/ teknik araştırma imkanları değerlendirildi. Coventry ve Kadir Has Üniversiteleri’nde önemli araştırmaların yürütüldüğü alanların konuşulduğu toplantıda, altyapı imkanları ile öğretim üyelerinin araştırma potansiyelleri de

K

ele alındı. Dobson, Kadir Has Üniversitesi’nde Avrupa Birliği projesi yürüten öğretim üyeleriyle tanışarak ortak araştırma alanlarını belirlemeye çalıştı. Kadir Has Üniversitesi’nin dahil olduğu AB projeleri hakkında ayrıntılı bilgi alan Dobson, katılımcıları Coventry Üniversitesi’nde yürütülmekte olan projeler hakkında bilgilendirdi.

İnşaat Sektöründe Mimari Haklar Konuşuldu

has Hukuk Fakültesi ile Dr. Levent Bıçakçı Hukuk Bürosu tarafından ortaklaşa düzenlenen “İnşaat Sektöründe ‘Mimari Haklar’ Sempozyumu” 11 Nisan’da Cibali Kampüsü’nde gerçekleştirildi. Sempozyum, Khas Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Güzel ve Avukat Dr. Levent Bıçakçı’nın açılış konuşmaları ile başladı. Sempozyumun ikinci

2 | 01 - 15 NİSAN 2014 | NEWSLETTER KHAS

oturumunda ise, Teğet Mimarlık’tan Mimar Ertuğ Uçar’ın moderatörlüğünde, Avukat Cihan Kıraner, “Yapı Denetimi Kuruluşları ve Türkiye’de Yapı Denetimi Uygulamaları”, Avukat Kaan Karcılıoğlu “İmar Kirliliğine Neden Olma Suçu”, Av. H. Can Bıçakçı da “Yükleniciler ve Mimarlar İçin Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları ve FIDIC Sözleşmeleri” konularında sunum yaptı.

Avrupalı Mühendislik Dekanları Buluştu

Khas Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şirin Tekinay, İsveç’in Lund kentinde 2 Nisan’da yapılan 6. Avrupa Mühendislik Dekanları Konvansiyonu’na ikinci kez davetli konuşmacı olarak katıldı. Prof. Tekinay “Open Access and Collaborative Innovation in the Post-digital World” başlıklı konuşma yaptı. Avrupa Mühendislik Dekanları Konsey üyesi olan Prof. Tekinay geçen yıl Copenhagen’da yapılan konvansiyonun davetli konuşmacısıydı.

Bilirkişilik ve Tıbbi Bilirkişiliğin Güncel Durumu

10 Nisan’da ELSA Türkiye, Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Kadir Has Üniversitesi işbirliğiyle, “Bilirkişilik ve Tıbbi Bilirkişilikte Güncel Durum” konulu sempozyumu Cibali Kampüsü’nde gerçekleştirildi. Etkinlikte tıp profesörleri ile hukuk profesörlerinin yanı sıra alanında tanınmış basın mensubu, sigorta sağlık tazminat uzmanı, Adli Tıp Kurumu III. İhtisas Kurulu Başkanı ile öğrenciler konuşmacı olarak yer aldı.


Haberler / Etkinlikler

Çankaya Kitabı Ağustos Ayında Çıkacak

G

azeteci Derya Sazak, Khas Pusula Akademisi’nin davetlisi olarak 11 Nisan’da Cibali Kampüsü’nde “Medya ve İktidar İlişkisi” başlıklı seminer verdi. İmralı Zabıtları, Gezi ve 17 Aralık süreçlerini anlatan ve Şubat 2014’te yayınlanan “Batsın Böyle Gazetecilik” adlı kitabı ile ilgili soruları da yanıtlayan Sazak, Ağustos ayında Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile ilgili “Çankaya” isimli bir kitap hazırlığı içinde olduğunu da açıkladı. Gazeteciliğe 1976 yılında Yeni Ulus gazetesinde köşe yazarı olarak başlayan Sazak, Ankara’da parlamento muhabiri olarak çalıştı. Güneş Gazetesi’nin kuruluş kadrosunda yer aldı, 1983 yılından bu yana Milliyet Gazetesi’nde köşe yazarlığı yapmış olan Sazak, 2012 Eylül-2013 Temmuz yılları arasında Milliyet Gazetesi’nin Genel Yayın Yönetmenliği görevini de üstlenmişti.

AKADEMİK VERİ BANKASI SİSTEMİ PROJESİ TAMAMLANDI Khas Strar ve Khas Bilgi İşlem Merkezi’nin yaklaşık bir yıldır üzerinde çalıştığı AKA-DATA Akademik Veri Bankası Sistemi projesi tamamlanarak devreye girdi. Projenin amacı, bütün tam-zamanlı öğretim elemanlarının (öğretim üyeleri, öğretim görevlilieri, araştırma görevlileri ve diğer akademik personel) bir yıl boyunca yaptıkları akademik faaliyetlerin bir veri bankasında toplanarak, üniversite idaresi tarafından çeşitli vesilerle veri talebinde bulunulan öğretim elemanlarının işlerini kolaylaştırıp zaman ve efor tassurufu sağlamak. Sözkonusu veri bankasının, faaliyet raporları başta olmak üzere çeşitli raporlamalarda ve ilerleyen zamanda performans değerlendirmelerinde kullanılması planlanmak. Böylece öğretim elemanları çok amaçlı kullanılmak üzere yılda sadece bir kez veri girişinde bulunmuş olacak. Sisteme http://aka-data.khas.edu.tr/akademik/ adresinden ulaşılabilmekte, giriş ise öğretim üyelerinin BYS kullanıcı adları ile 1. şifreleri vasıtasıyla yapılabiliyor. Veri girişlerinin 16 Mayıs’a kadar tamamlanması isteniyor.

Khas’dan Ücretsiz YÖS Deneme Sınavı

Kadir Has Üniversitesi YÖS deneme sınavına ev sahipliği yapıyor. Khas YÖS sınavı katılımcıları Khas yabancı öğrenci burslarından faydalanabilir. Khas YÖS Kampı’na katılabilmek için online kayıt olmak gerekiyor. Sınava katılım: Ücretsiz. Sınav tarihi: 26 Nisan 2014 Sınav başlangıç saati: 12:00 Sınav yeri: Cibali Kampüsü Ayrıntılı bilgi için: international@khas.edu.tr

Peter Brugger Khas’ta Khas Sanat ve Tasarım Fakültesi’nin 10. Yıl Etkinlikleri kapsamında Peter Brugger 10 Nisan’da Cibali Kampüsü’nde bir atölye çalışması yaptı. Tipografi ve yazı karakterinin gelişmesi ile ilgili bilgilerin paylaşıldığı “How Do I Develop A Typeface?” başlıklı çalışma Sanat ve Tasarım Fakültesi öğrencilerine yönelik yapıldı.

Üniversite Öğrenci Adayları Khas’ta Bursa Tan Okulları ve Uğur Anadolu Lisesi öğrencileri, Kadir Has Üniversitesi’ni ziyaret edip bölümler ve burslar hakkında bilgi aldılar. Kıraç Lisesi öğrencileri Kadir Has Üniversitesi Selimpaşa Kampüsü’nü ziyaret ederek

üniversite ve bölümler hakkında bilgi aldılar. Khas Lisans Tanıtım Birimi ayrıca 4-5 Nisan’da Antalya Kaleiçi Yükseköğretim Tanıtım Günleri’nde aday öğrencilerle buluştu.

01 - 15 NİSAN 2014 | NEWSLETTER KHAS | 3


Haberler / Etkinlikler

Salı Seminerleri Salı Seminerleri’nin 8 Nisan’daki konuğu Boğaziçi Üniversitesi’nden Levent Akın oldu. Seminer, “Robotlar ve Biz” üzerineydi.

K

adir Has Üniversitesi ve Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği işbirliğinde kurulan Kurumsal Sosyal Sorumluluk Akademisi tarafından her yıl düzenlenen, Sivil Toplum Günlerinin 6.sı bu yıl 15 Mayıs’da “STK’lar Markalaşma ve Teknoloji” teması ile Kadir Has Üniversitesi’nde düzenlenecek.

Sohbet Seminerleri İstanbul Çalışmaları Merkezi’nin Conversations seminerleri kapsamında 10 Nisan’da Ayşe Erek “Urban Image: Cityspaces of Istanbul” başlıklı konuşma yaptı. Khas Sanat ve Tasarım Fakültesi’nin katkılarıyla düzenlenen konuşma Cibali Kampüsü’nde İngilizce olarak gerçekleşti.

IOS Programlama Etkinliği Khas Yaşam Boyu Eğitim Merkezi’nin katkılarıyla 12 Nisan-17 Mayıs’da Cibali Kampüsü’nde iOS Uygulama Geliştirme Sertifika Programı gerçekleştirilecek.

Leylâ Erbil Anıldı

K

adir Has Üniversitesi’nin Modern Türkçe Edebiyat’ın kurucu figürlerinden olan yazarlara odaklanmayı amaçladığı sempozyum dizileri Leylâ Erbil ile sürdü. İlki Tezer Özlü, ikincisi ise Yusuf Atılgan adına gerçekleştirilen Kadir Has Üniversitesi Modern Türkçe Edebiyat Sempozyumları’nın üçüncüsü, Cibali Kampüsü’nde yakın zamanda hayatını kaybeden Leylâ Erbil adına düzenlendi. Etkinlik 3-4 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirildi. İlk kitabı Hallaç’tan (1963), son kitabı Tuhaf Bir Erkek’e (2013) kadar dilsel ve biçimsel arayışlarını ve deneysel olduğu kadar politik bir duruşu da yansıtan edebiyat çizgisini

4 | 01 - 15 NİSAN 2014 | NEWSLETTER KHAS

sürdüren Leylâ Erbil iki gün süren sempozyumda tüm yönleriyle ele alındı. Açılış konuşmalarını Hürriyet Gazetesi Yazarı Doğan Hızlan’ın yaptığı sempozyumun ikinci gününde düzenlenen panelde Fatoş Erbil, Sennur Sezer ve Adnan Özyalçıner, Leyla Erbil’e dair anılarını izleyicilerle paylaştı.

Sosyal Medya Uzmanları Yetişiyor Khas Yaşam Boyu Eğitim Merkezi’nin katkılarıyla 10.’su düzenlenen Sosyal Medya Uzmanlığı Sertifika Programı 19 Nisan-27 Haziran’da yenilenen içeriğiyle gerçekleştirilecek.


K

HASTT 2. Tiyatro Festivali’nde İstanbul Üniversitesi Sahne Sanatları Kulübü 11 Nisan’da “Gulyabani” adlı oyunu ile sahne aldı. 12 Nisan’da Galatasaray Üniversitesi Tiyatro Topluluğu Karadağlı yazar Lyubomir Djurkoviç’in Türkçe’ye çevrilen ilk oyunu olan “Kassandra” ile Kadir Has Üniversitesi’nde sahne aldı. İTÜ TİMİS topluluğu tarafından da 14 Nisan’da “Bir Başka Düş” adlı eser sahnelendi.

Khas Yeni Doğanlar Khas Biyoenformatik-Genetik Bölümü öğretim görevlisi Tuğba Arzu Özal ve eşi Candan İldeniz’in oğulları Ege 19 Mart; Khas Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanı Aslı Kocabıyık ve eşi Tuncay Kocabıyık’ın kızları Talya 26 Mart’ta, Rektör Yardımcısı Sektereti Nermin Tunaboylu ve eşi Ersin Tunaboylu’nun oğulları Kerem 1 Nisan’da dünyaya geldi. Anne babaları kutluyor; Ege, Talya ve Kerem bebeklere tüm sevenleriyle sağlıklı, mutlu, uzun bir ömür diliyoruz.

Kadir Has, 8. Kez Erciyes’in Zirvesi’nde

Haberler / Etkinlikler

Tiyatro Festivali Yapıldı

Khas Dağcılık ve Doğa Sporları (Khasdak) 4-6 Nisan’da Kayseri’deki Erciyes Dağı’na merhum 8. Kadir Has’ı Anma Erciyes Zirve Tırmanışı düzenledi. 2013-2014 yılının ilk faaliyetini Belgrad Ormanı Yürüyüşü ile başlatan kulüp temel kış eğitimini 21-22 Aralık’ta Bolu Köroğlu Dağları’nda yaptıktan sonra 8-9 Şubat’ta da Uludağ Ata’yı Anma Zirve Tırmanışı’nı gerçekleştirmişti.

{ {

Kayıp Dillerin Fısıldadıkları

Rezan Has Müzesi’nde “Kayıp Dillerin Fısıldadıkları” sergisi 24 Nisan Perşembe saat 18’de açılacak. Sergi öncesi saat 15:30’da Fener Salonu’nda Prof. Dr. Recai Tekoğlu, Doç. Dr. Hamdi Şahin ve Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Sami Öztürk birer konuşma yapacaklar. Rezan Has Müzesi, yazının evrimine ışık tutacak çok özel bir sergiyi daha sanatseverler ve tarih meraklıları ile buluşturuyor. Yazının resim olarak doğuşundan bugüne kadarki serüveninin gözler önüne serileceği, yazının ve dilin toplumlar üzerindeki etkisinin anlatıldığı ‘Kayıp Dillerin Fısıldadıkları-II’ Sergisi 24 Nisan-1 Temmuz 2014 tarihleri arası açık olacak.

Haber : Fahri Mestanlı Adres : Kadir Has Caddesi Cibali 34083 İstanbul Fotoğraf : Ulaş Tosun Tel : 212 533 65 32 Tasarım : Birsen Duyar Akdemir Faks : 212 531 38 53 Yöneten : Ayten Görgün Smith E-mail : newsletter@khas.edu.tr Web

: http://www.khas.edu.tr

01 - 15 NİSAN 2014 | NEWSLETTER KHAS | 5

Newsletter Khas 51  
Newsletter Khas 51  
Advertisement