Page 1

1-15 Şubat 2014 / Sayı 47

Doç. Dr. Meltem Ucal’a UNDP’den Hibe Desteği

Türkiye’nin En Önemli Sorunu: İşsizlik Kadir Has Üniversitesi tarafından her yıl gerçekleştirilen, “Türkiye Sosyal-Siyasal Eğilimler Araştırması” 2013 yılı sonuçları Türkiye’de değişen kamuoyu nabzını ortaya koymaya devam etti. Bu yıl beşinci kez yapılan araştırmada Türkiye’de işsizlik yine en önemli sorun olarak görülüyor.

K

adir Has Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Meltem Ucal’ın hazırladığı araştırma projesi UNDP tarafından Türkiye’de Enerji Verimli Ürünlerin Piyasa Dönüşümü Projesi (EVÜ dP) kapsamında başlatılan Hibe Programı’ndan destek almaya hak kazandı. Doç. Dr. Meltem Ucal’ın koordinatör olduğu “Elektrikli Ev Aletlerinde Enerji Verimliliği Farkındalığı ve İklim Değişikliği” başlıklı proje Eylül 2014’e kadar sürecek ve toplamda 117.573 $’lık destek alacak.

K

adir Has Üniversitesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Mustafa Aydın, Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman, Prof. Dr. Osman Zaim ve Prof. Dr. Banu Baybars Hawks’ın açıkladığı anketten öne çıkanlar arasında “Türkiye’nin en önemli sorunu nedir?” sorusunun cevabı idi. Bu yıl ilk kez seçenek olarak cevaplara dahil edilen “yolsuzluk”, % 14,2 ile üçüncü sırada çıktı. Birinci sırada ise, her yıl olduğu gibi, % 29,3 ile “işsizlik” yer aldı. Ekonomik nedenler ise % 28,9 ile işsizliğin hemen arkasından geldi. kolluk güçlerine güven ise % 47,3’ten 35,3’e gerilerken, yargıya olan güvende de hızlı bir düşüş gerçekleşti. 2011’de 38,8 olan yargıya güven 2012’de 37,2’ye, 2013’te % 26,5’e indi. Medya yine % 19 ile

en az güvenilen kurum olma özelliğini sürdürdü. Araştırmaya göre Türkiye’de muhafazakârlık artıyor. Siyasette ise tüm liderlerin şahsi başarısı düşüş gösteriyor. Terör sorun olarak alt sıralara inerken, bu yıl Türkiye’nin en önemli sorunları arasına yolsuzluk da girdi. Türkiye’de ordunun siyasetteki etkisine yönelik algılamada azalma devam ederken, en güvenilmeyen kurumlar sırasıyla; medya, siyasi partiler, ÖSYM ve YÖK oldu. Halk, yönetim şekli olarak güçlü bir şekilde parlamenter sistemi tercih etti. Gezi Parkı olaylarının siyasetin yapılış tarzını değiştirdiği inancı artarken, medyanın yanı sıra yargıya güvendeki düşüş de devam etti.

26 KENT, 1000 KİŞİ Türkiye Sosyal-Siyasal Eğilimler Araştırması-2013, 26 Aralık 201313 Ocak 2014 tarihleri arasında, nüfusun genel temsiliyetine sahip 26 kent merkezinde ikamet eden, 18 yaş ve üzeri 1000 kişi ile gerçekleştirilen ve politika, ekonomik gelişmeler, Türkiye ve uluslararası gündem alanlarında sorular içeren anket ile gerçekleştirildi.

DEMOGRAFİ Cinsiyet dağılımı: Erkek: % 54,3 Kadın: % 45,7 Medeni durum: Evli: % 58,1 Bekar: % 41,9 Eğitim durumu: İlköğretim: % 43,3 Lise: % 30,4 Üniversite: % 25,3 Lisansüstü: % 2

01 - 15 ŞUBAT 2014 | NEWSLETTER KHAS | 1


d

a

Haberler / Etkinlikler

Dr. Klingebiel: “Türkiye Donör Ülke”

A

lmanya Bonn kenti German Development Institute’daki (Alman Kalkınma Enstitüsü) İkili ve Çok Taraflı Kalkınma Politikaları Bölüm Başkanı Dr. Stephan Klingebiel, Khas Ortadoğu ve Afrika Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin davetlisi olarak 6 Şubat’ta Cibali Kampüsü’ne konuk oldu. “Beyond Aid: Future of International Cooperation” (Yardımların Etkin Kullanımı Ne Kadar Gereklidir?” temalı yuvarlak masa toplantısına katılan Dr. Klingebiel, Türkiye’den devlet uzmanları, uluslararası kar amacı gütmeyen kurumların temsilcileri, akademisyenlerin katıldığı yuvarlak masa toplantısında uluslararası resmi kalkınma yardımlarının etkin kullanımı üzerine fikir belirtti. Türkiye’nin geçtiğimiz son iki sene içinde yükselen ülkeler arasındaki en önemli

Prof. Dr. Haluk Şahin’in Akademi ve Basın Süredizini

A

kademisyen, gazeteci ve Unesco Türkiye Milli Komisyonu İhtisas Komitesi üyesi Prof. Dr. Haluk Şahin, 13 Şubat’ta “Türkiye’de İletişimin Tarihi” başlıklı bir seminer verdi. Cibali Kampüsü Sinema Salon A’da yapılan seminerde Prof. Dr. Şahin iletişim tarihini kendi gazetecilik ve akademisyenlik serüveninden çeşitli kesitlerle anlattı. Cemal Süreya, Uğur Mumcu, İsmail Cem, Ercan Arıklı, Uğur Dündar ve birçok şair, yazar, gazeteciden söz etti. 1974’te TRT’de ‘Kitaplar ve Düşünceler’ konulu programıyla başladığı gazetecilik mesleğinde Politika, Nokta, Tempo, Hürriyet, Hürgün, Güneş, Cumhuriyet, Radikal, TV8, Show TV Arena Programı, Kanal D, Artı 1 TV’deki görevlerinden bahsetti. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden, ABD Indiana Üniversitesi’ndeki yüksek lisans, doktora ve oradan profesörlüğe giden akademik hayatını da anlatan Prof. Dr. Şahin, halen İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Televizyon Gazeteciliği Program Koordinatörlüğü yapıyor.

2 | 01 - 15 ŞUBAT 2014 | NEWSLETTER KHAS

Dr. Klingebiel Kimdir? 2007 ve 2011 yılları arasında Rwanda’daki kfW Kalkınma Bankası Ofisi direktörlüğü yapan Dr. Klingebiel, araştırmalarında ve üniversitede verdiği derslerde yardımların ekonomi politiği, yardım ve kalkınma etkinliği; Sahra-altı Afrika’da ekonomi politik ve yönetişim, krizlerin önlenmesi ve çatışma yönetimi alanlarında odaklanmaktadır. Dr. Klingebiel, ayrıca 2013 Kalkınma Üzerine Avrupa Raporu ve 2015 Sonrası Küresel Kalkınma Gündemi gibi önemli çalışmaların da baş yazarıdır.

donör ülke olduğunu ifade eden Dr. Klingebiel, tüm bu uluslararası yardımın diplomatik ve ticari ilişkiler gibi alanların uluslararası işbirliği anlamında neler ifade edebileceği konusunda bilgi verdi.

Akademik Personel Alımı Akademik birimlerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 2547 Sayılı Kanun’un ilgili maddeleri doğrultusunda “Akademik Personel” alınacaktır. Ayrıntılı bilgi için Üniversitenin www. khas.edu.tr web sayfasının “ İş İmkanları” bölümünden ulaşabilir.

Khas Facebook’ta İlk 10’da Sosyalmedya.com adlı sitenin yapmış olduğu araştırmaya göre, Kadir Has Üniversitesi, Facebook performansı açısından ilk 10’da yer aldı.


K T

Tübitak ile Most’un Akademik İşbirliği

ÜBİTAK ile Çin Halk Cumhuriyeti Bilim ve Teknoloji Bakanlığı (MOST) 2014-2015 yılları için ortak araştırma projelerini destekleyecek. Ortak proje önerecek akademisyenlerin, projeyi birlikte gerçekleştirecekleri MOST’a bağlı bir Çinli araştırma kuruluşunda çalışan araştırmacı(lar) ile “proje ortağı” olarak anlaşmaları gerekiyor. Türkiye’deki proje ortaklarının, TÜBİTAK’tan temin edecekleri proje öneri formunu doldurarak incelenmek üzere TÜBİTAK’a, Çin’deki proje ortaklarının ise MOST’tan temin edecekleri proje öneri formunu doldurarak MOST’a teslim etmeliler. Tek taraflı başvurular kabul edilmiyor. İkili işbirliği projelerinde yurtdışı seyahat desteğinin yanı sıra, Türk tarafına TÜBİTAK tarafından ayrıca araştırma desteği de veriliyor. Program kapsamında ortak proje önermek isteyenler Türk araştırmacıların proje önerilerini TÜBİTAK’a, Çinli ortakların ise (MOST’un formlarını doldurarak) MOST’a 1 Mayıs 2014 tarihine kadar teslim etmeleri gerekiyor. Programa ilişkin detaylı bilgiye aşağıdaki adresten ulaşılabilir: http://www.tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/ uluslararasi/ikili-proje-destekleri/2533/icerik2533-cin-halk-cum-bilim-ve-tekn-bakanligimost-ile-ikili-isbirligi-programi

HAZ YA DA DÜŞ KIRIKLIĞI İstanbul Çalışmaları Merkezi’nde doktora araştırmasını yürüten Nurçin İleri Conversations serisinin “Delight or Disenchantment: History of Illumination with City Gas in the Late Ottoman Istanbul” başlıklı konuşma yapacak. Konuşma, 20 Şubat, saat 15’te Cibali Kampüsü Galata Salonu’nda gerçekleşecek. Etkinlik dili İngilizce’dir.

adir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile İstanbul Barosu İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Komisyonu, gelenekselleşmiş iş hukuku ve sosyal güvenlik hukuku seminerlerinden yedincisini, “İş Hukukunda Güncel Sorunlar (4)” başlığı altında, Cibali Kampüsü’nde, 22 Şubat’ta gerçekleştirecek. Bu seminerin düzenlenmesindeki temel amaç, işçi ve işveren kesimini çok yakından ilgilendiren çalışma yaşamının sorunlarının ve hukuki çözüm yollarının, bu alanda bilimsel otoriteleri tartışmasız olan saygın akademisyenler tarafından değerlendirilmesi. Bu çerçevede, esas olarak “İş Güvencesi ve İşe İade Davaları” ile “Sendika Özgürlüğünün Güvencesi”, seminerin konu başlıkları olarak belirlendi. Prof. Dr. Devrim Ulucan ve Prof. Dr. Fevzi Şahlanan’ın oturum başkanlığı yapacağı seminerde, iş hukukunun bu güncel konularının, sunulacak tebliğler ekseninde, yargıç, avukat ve işletmelerin hukuk danışmanları ile diğer katılımcıların soru ve katkılarıyla derinlemesine irdelenmesi sonucu, uygulamada yaşanan sorunlara ışık tutulması hedefleniyor. Seminer, ilgili herkesin katılımına açık olup katılım ücretsizdir.

Haberler / Etkinlikler

İş Hukukunda Güncel Sorunlar (4)

SALI SEMİNERLERİNİN KONUĞU, ESKİ BAKAN TİTİZ 1985-1988 yıllarında İstihdam, Bilim ve Teknolojiden Sorumlu Devlet Bakanı, 19871989 Kültür ve Turizm Bakanı Tınaz Titiz, Bahar Dönemi Salı Seminerleri’nin 18 Şubat’ta konuğu olacak. Titiz’in seminer başlığı “Sorun Çözme ve Kabiliyeti” olup konuşma Türkçe olacaktır.

01 - 15 ŞUBAT 2014 | NEWSLETTER KHAS | 3


Haberler / Etkinlikler

{

{

Rezan Has Müzesi “Urartu” Sergisine Hazırlanıyor Nisan ayında açılması planlanan Urartu Koleksiyonu sergisi kapsamında, müzede tadilat ve yenileme çalışmaları yapılacak. Arkeolojik eserlerin yer aldığı müze alanı Nisan ayına kadar ziyaretçilere kapalı olacak. Rezan Has Müzesi galeri salonunda ise sergiler devam ediyor.

Kürek Takımı’nın Rektör’le Öğle Yemeği

K Sömestr’de Spor Yapanlar Sertifikalarını Aldı Komşuluk Hakkı Projesi kapsamında Cibali bölgesindeki okullara sömestr döneminde verilen voleybol ve basketbol kurslarına katılan öğrencilere sertifikalarını Rektör Prof. Dr. Mustafa Aydın verdi.

adir Has Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Aydın, 23 Ocak’ta Khas Kürek Takımı’ndaki öğrencilerle bir araya gelerek motivasyonlarını arttırmaları ile ilgili sohbet etti.

Batman Kitaplarınızı Bekliyor

“Bir Adam Böyle Ufalandı” Senaryosunu Rus şair Daniil Kharms’ın yazmış olduğu, ünlü Türk yönetmen Mine Çerçi tarafından yönetilen “Bir Adam Böyle Ufalandı” adlı ödüllü oyun 17 Şubat, saat 20:30’da Sahne Kadir Has’ta seyirciyle buluşacak. Rezervasyon için: info@clout-theatre.com, 0507 728 41 87

4 | 01 - 15 ŞUBAT 2014 | NEWSLETTER KHAS

Savaş Oyunu İsveçli yazar Lars Norén’in “Savaş” adlı tiyatro oyununun prömiyeri 13 Şubat’ta Sahne Kadir Has’da yapıldı.

1 Şubat-31 Mart tarihleri arasında Batman’da bulunan İbni Sina İlköğretim Okulu’nda okuyan öğrenciler için oluşturulan kütüphaneye destek bekleniyor. Projeye destek olan her öğrenci sosyal sorumluluk projesinden muaf tutulacak. Kitapların Haslog Kulüp Başkanı Şebnem Özden veya Nazlı Aksoy’a ulaştırılması rica olunur. E-posta: sebnemozden.haslog@ outlook.com Mobil: 0537 855 29 61


Khas Spor Çalışmaları Merkezi 2013-2014 akademik yılındaki ilk uluslararası konferansı 8-9 Mart’ta “Futbol’da Disiplin Süreçleri ve Karar Mekanizmaları” konusunda yapılacak. Etkinliğe katılmak isteyenler scm@ khas.edu.tr adresine bilgilendirme e-postası gönderebilirler.

FUTBOLDA

DİSİPLİN SÜREÇLERİ ve KARAR MEKANİZMALARI

Milli Takım Kampı’na seçilen sporcu öğrencilerimiz Onat Kazaklı ve Tolga Besim Şahinoğlu; Muğla Köyceğiz’de antrenmanlarına devam ediyorlar.

8 - 9 Mart 2014

Kadir Has Üniversitesi, Kadir Has Kampüsü, Cibali Salonu ETKİNLİK PROGRAMI: 8 Mart Cumartesi

10:00 - 11:50 UEFA’da Kontrol ve Disiplin - Emilio Garcia Silvero 11:50 - 12:10 Kokteyl 12:10 - 14:00 UEFA’da Tahkim Süreçleri - Pedro Tomas Marquez

Kayak ve Snowboard Takımları Toplanıyor!

9 Mart Pazar

10:00 - 11:50 FIFA’da Disiplin ve Süreçler - Omar Ongaro 11:50 - 12:10 Kokteyl 12:10 - 14:00 Futbol ve Politika - James Dorsey /KhasSCM

@KhasSCM

Katılım ücretsizdir. Katılımcılara sertifika verilecektir. Online Kayıt: scm.khas.edu.tr Konferans Dili: İngilizce (Türkçe Simultane Çeviri)

scm.khas.edu.tr

Sporcumuz Burcu Öztürk Türkiye 2.’si Oldu

Takımlar hakkında bilgi almak için: Burkay Günay, burkay.gunay@khas.edu.tr 212 533 65 32 dahili 4510.

Khas İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü 1. sınıf öğrencisi Burcu Öztürk, Türkiye Atletizm Federasyon Yarışı’nda 60 metrede Türkiye 2.si oldu. Öğrencimizi tebrik ediyoruz.

Milli Sporcumuz Onat Kazaklı’dan Bir Rekor Daha

…Kısa…Kısa…Kısa… • Rektör-Öğrenci Buluşması 17 Şubat’ta Selimpaşa Kampüsü’nde gerçekleşecek.

Haberler / Etkinlikler

Kürekçilerimiz Milli Takım Kampında

Futbol Konferansı Konusu

• Um:ag Gazetecilik Okulu’nun 7. Dönemi 3 Mart 2014’te başlıyor.

• Kadir Has Üniversitesi • Kadir Has Hukuk Fakültesi, Hazırlık Üniversitesi Okulu’nu ziyaret edip, öğrencilerinin hukuk öğrencileriyle 10 haberlerinden oluşan Şubat’ta buluştu. İkinci Cibali Postası’nın 9. buluşma 4 Mart, üçüncü sayısı çıktı. buluşma ise 14 Nisan’da • Bilgi Merkezi’nin gerçekleşecek. hazırladığı BM Bülten’in 17. sayısı çıktı.

Khas Bİl bilgime rkezi@k

Bu sayıda; -

-

-

-

-

Web of Science arayüzün ü yeniledi. Endnote eğitim semineri gerçekle ştirildi. Türk klasikler in 1 numaras ı 'İnce Memed' bir yazar,

Her yönüyle

Yeni gelen

yayınlar ımız ve

---

--------

---

“GELE

CEĞİN

BAŞLA

DIĞI YER”

sizin için

gİ Merke

has.edu

seçtikler imiz.

.trbilgim

zİ Bülten

erkezi@ khas.ed

u.tr

İ Sayı 17

Khas Milli Sporcu Onat Kazaklı, sporcusu olduğu Fenerbahçe Spor Kulübü’nde yapılan aylık 6000 metre Ergometre Testi’nde 2013 yılında da sahibi olduğu rekor dereceyi geliştirerek Türkiye Rekoru’nun bir kez daha sahibi oldu. 17 Ocak’ta gerçekleştirilen testte Onat Kazaklı 19:11:9 (500 metre ortalama 1:35:9) luk derece ile rekorunu yeniledi.

Haber : Fahri Mestanlı Adres : Kadir Has Caddesi Cibali 34083 İstanbul Fotoğraf : Ulaş Tosun Tel : 212 533 65 32 Tasarım : Birsen Duyar Akdemir Faks : 212 531 38 53 Yöneten : Ayten Görgün Smith E-mail : newsletter@khas.edu.tr Web

: http://www.khas.edu.tr

01 - 15 ŞUBAT 2014 | NEWSLETTER KHAS | 5

47. Sayı - Newsletter Khas  
47. Sayı - Newsletter Khas  
Advertisement