Page 1

01 - 15 Aralık 2013 / Sayı 43

Türkiye’nin En Yakın Dostu Kim?

Kral Madiba Anıldı

G

üney Afrika’da Siyaset adlı Nelson Mandela’yı anma toplantısı 10 Aralık’ta Cibali Kampüsü’nde düzenlendi. Toplantıda, Kadir Has Üniversitesi’nde araştırma yapmak üzere bulunan Güney Afrika Stellenbosch Üniversitesi öğretim üyelerinden Dr. Bernard Jansen van Nieuwenhuyzen, Dr. Michelle Nel ve Kula Ishmael Theletsane Apartheid’ın sona erdiği 1990 yılından günümüze Güney Afrika’da meydana gelen değişiklikler üzerine fikirlerini paylaştılar. Mandela’yı kabilesi Kral olarak kabul ettiğinden lakabı Madiba’dır.

Kadir Has Üniversitesi Türkiye Araştırmaları Merkezi, kamuoyunun Türk dış politikasına yönelik bakış açısını ortaya koymak ve politikada ağırlık verilmesi gereken konular ile etkili olan kurumlara yönelik düşünceleri belirlemek üzere ‘Türk Dış Politikası Kamuoyu Algıları Araştırması’ yaptırdı.

K

adir Has Üniversitesi tarafından, Türkiye’nin nüfus yapısını temsil eden 26 ilde 18 yaş üstü 1000 kişi ile görüşülerek yaptırılan ankette, katılımcılara dış politika konularının hangi organlardan takip edildiği, hangi kurumların dış politikayı yürüttüğü ve Türkiye’nin başta Suriye, Mısır, ABD ve AB ile ikili ilişkileri olmak üzere Türk dış politikasının dinamikleri konularında sorular soruldu. Araştırma, Türk halkının Suriye konusunda halen hassas olduğunu ve bir müdahaleye sıcak bakmadığını gösterirken; hükümetin başta Suriye ve Mısır olmak üzere Ortadoğu politikalarını başarılı bulmadığını da ortaya koydu. Ankete katılanların yüzde 37’si Türkiye’yi bir İslam ülkesi olarak görürken, yüzde 24,3’ü Türkiye’yi Avrupa ülkesi olarak nitelendirdi. Anket sonuçlarına göre, Türkiye’nin dış politikada dostu olmadığını düşünenlerin oranı yüzde 38,6 iken, dış politikasını yalnız yürütmesi gerektiğini

belirtenlerin oranı yüzde 20,7. Ankete göre dış politika gündemini 65 yaş ve üzeri kişiler radyo, dergi, gazete gibi geleneksel bilgi kaynaklarını kullanarak takip ederken; genç nüfus haber almada internet, sosyal çevre ve sosyal ağ gibi kaynaklardan yararlanıyor. Türk dış politikasına ilişkin haber almada medya kuruluşları üst sıralarda yer almaktayken; medya kuruluşlarına duyulan güven yakın çevre, akademik yayın ve internet portallarının gerisinde kaldı. Türkiye için tehlike olarak algılanan ülkelerin başında Amerika, İsrail ve Suriye geliyor. Ortak kültürel ve tarihsel bir geçmişe sahip olan Azerbaycan yüzde 28’lik oranla Türkiye’nin en yakın dost ülkesi olarak görülüyor. Türkiye’nin işbirliği içerisinde olması gereken ülkeler sorulduğunda ise ankete katılanların ABD’den çok Türki Cumhuriyetler (yüzde 17,9) ve Müslüman ülkeler (yüzde 17,1) seçeneklerini tercih ettikleri dikkati çekiyor. 01 - 15 ARALIK 2013 | NEWSLETTER KHAS | 1


Haberler / Etkinlikler

Prof. Panayırcı’nın Çin’deki Başarısı

K

has Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Erdal Panayırcı, Kadir Has Üniversitesi’nin bilimsel araştırmalarda işbirliği protokolü olan, Çin’in mühendislikte en önemli üniversitlerinden, Southwest Jiatong Üniversitesi ile telekomunikasyon dalında düzenlenen 2013 International Forum on Advances in Information Coding and Wireless Communications aktivitesinde 1. Forum’u düzenleme başkanlarından birisi olarak görev yapmış, 2. Forum’da keynote konuşmacı

olarak ‘A new transmission technique: OFDM with Index Modiulasyon’ konusunda bir sunum yapmış, 3. Forum kapsamında düzenlenen Challenges and Opprtunities in Wireless Comunications adlı panelin başkanlığını yürütmüştür. Bu Foruma telekomünikasyon dalında uluslararası üst düzeyde tanınmış 14 bilim insan davet edilerek Forum’a katılan büyük katılımcı kitlesine telekomünikasyonda en son gelişmeler aktarılmış ve ortak projeler geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılmıştır.

Hukuk Öğrencimize Üçüncülük

K

has Hukuk Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Ekin Soysal, 6-7 Aralık 2013 tarihlerinde Petru Maior Üniversitesi tarafından Romanya’nın Tirgu Mureş kentinde düzenlenen Tudor Draganu Uluslararası Bilimsel Öğrenci Yarışması’nda (Tudor Draganu International Scientific Student’s Competition) Ulusal İdari Hukuk Yoluyla AB Vatandaşlık Hakları Uygulaması: Bir Serbest Dolaşım Yaklaşımı (Application of EU Citizenship Rights Through National Administrative Law: The Free Movement Perspective) konulu araştırması ve sunumuyla üçüncülük ödülüne layık görüldü.

2 | 01 - 15 ARALIK 2013 | NEWSLETTER KHAS

“Petrol Ofisi ve Milliyet’i Satmak Ağır Geldi.”

Y

alçındağ Holding Yönetim Kurulu üyesi ve eski TÜSİAD Başkanı olması dolayısla Türkiye’nin en başarılı kadınlar arasında gösterilen Arzuhan Doğan Yalçındağ, 10 Aralık’ta Salı Söyleşileri kapsamında Cibali Kampüsü’nde bir konuşma yaptı. Konuşmacı, iş ve eğitim hayatına dair bilgilerin yanı sıra ülke geleceğine yönelik yorumlarda da bulundu. Eğitim hayatında özellikle işletme bölümü okumuş olmasının iş hayatına çok pozitif transferler yaptığını belirten Doğan Yalçındağ holding kurdukları ve sonrasında satmak zorunda oldukları kurumlara da değindi. Petrol Ofisi ve Milliyet’in satılmasının bu kurumlarla aralarında oluşmuş duygusal bağ ve aidiyet duyguları yüzünden kendilerine çok ağır geldiğini de ekledi. Türkiye’nin konumu itibarıyla ve demografik yapısının getirdiği artılarla (bugün Avrupa’da bir sıkıntı olan yaşlı nüfusun getireceği yüklerden uzak olmak, genç iş gücü fırsatı) makro yatırımlar için çok uygun olduğunu 2008 ekonomik krizinden en az zararla çıkmış ülkelerden biri olduğunu ve geleceğinin de çok parlak olacağının belirtti. Avrupa Birliği ile ilgili gelen soruya Doğan Yalçındağ “AB’nin Türkiye’ye, Türkiye’nin AB’ye ihtiyacı var, bu yüzden AB’ye girmeliyiz, destekliyorum” şeklinde yanıt verdi. Ayrıca Doğan Yalçındağ, üniversite stajlarının iş başvurularındaki önemine dikkat çekerek, küçük büyük demeden mümkün olan her türlü staj imkanını değerlendirmelerini önerdi.


has ve Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği (TKSSD) işbirliği ile düzenlenen Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Çözümleri Pazaryeri 2013 etkinliğinin beşincisi gerçekleştirildi. Türkiye’nin 100. Yıl Stratejik Vizyonu’na katkı sağlamak amacı ile uluslararası arenada örnek olacak Kurumsal Sosyal Sorumluluk projelerinin desteklenmesi için ‘İşletme 2023’ temasıyla gerçekleştirilen organizasyona 25 şirket katıldı. KSS uygulamaları CSR Europe Ulusal Ortakları ve KSS uzmanlarından oluşan jüri kurulu tarafından değerlendirilen katılımcı şirketlere yönelik gerçekleştirilen ödül töreni ile ödüller sahiplerini buldu. Gülben Ergen’e ‘Çocuklar Gülsün Diye’ Projesi ile KSS’ye Katkı Ödülü verildi.

Simavi Ödülleri’nde 2 Khaslı Üye

Haberler / Etkinlikler

K

Sorumlu Kurumlar Pazaryeri’ndeydi

Master ve Dr. Unvanı için 10 Ocak Son Gün Khas Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsü başvuruları başladı. 10 Ocak 2014 cuma günü saat 18:00’e kadar başvuruda bulunabilir. Soru ve görüşler için: graduate.admissions@khas.edu.tr.

17.12.2013 Tuesday Seminars

Graduate School of Social Sciences in collaboration with

Faculty of Engineering and Natural Sciences

Salı Seminerleri

Toplam 9 farklı dalda verilen Sedat Simavi Ödülleri’nin Seçici Kurul Üyeleri arasında Kadir Has Üniversitesi Mütevelli Heyeti üyesi Yücel Yılmaz ile Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Önder Pekcan bulunuyor. 1977’de kurulan Sedat Simavi Ödülleri’nin amacı, ödül dallarında en büyük bilimsel çalışmayı yapmış, en güzel eseri vermiş ve en büyük aşamayı sağlamış başarılı kişilere Sedat Simavi adına ödül vererek bu dallarda yaratıcı çalışmaları teşvik etmek; böylece sanat, kültür, bilim ve spor hayatına katkıda bulunmak.

Seul’daki Alışveriş Merkezleri İstanbul Çalışmaları Merkezi’nin Conversation Serisi’nde doktora sonrası araştırmasını yürüten Dr. Changsup Shim 12 Aralık’ta ‘Place, Placelessness, and the Urban Tourist: Shopping Malls in Seoul’ başlıklı bir konuşma yaptı.

and

Department of New Media

Mehmet Aydın Kadir Has University

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi ve İletişim Fakültesi Yeni Medya Analysis of Communication Network in IT Outsourcing: Bölümü katkılarıyla düzenlenen Network Science Perspective SBE Salı Seminerleri’nin 17 Aralık’ta konuşmacısı Khas Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü’nden Mehmet Fener Hall Aydın oldu. Konuşmasının başlığı 1 6:30-18:00 ‘Analysis of Communication Network in IT Outsourcing: Network Science Perspective’ idi. Bahçeşehir Üniversitesi’nden Burçe Çelik ise 10 Aralık’ta Türkiye’deki Teknoloji Sevgisi (A Love of Technology in Turkey) başlıklı konuşma yaptı.

Acemoğlu, Bilim Akademisi Üyesi 2013 yılı Kadir Has Ödülü sahibi dünyaca tanınmış ekonomi profesörü K. Daron Acemoğlu, Bilim Akademisi Üyeliği’ne seçildi.

Akser’den İnceleme Khas İletişim Fakültesi Yeni Medya Bölüm Başkanı Doç. Dr. Murat Akser’in, Historical Journal of Film, Radio and Television’da Eylem Aktakav’ın Women and Turkish Cinema adlı kitabı hakkında bir incelemesi yayınladı. 01 - 15 ARALIK 2013 | NEWSLETTER KHAS | 3


Haberler / Etkinlikler

SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ 10. YIL ETKİNLİKLERİ

Mimariyi Duyabilir miyiz? Sanat ve Tasarım Fakültesi’nin 10. Yıl etkinlikleri kapsamında İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü tarafından düzenlenen etkinlikte Dr. Konca Şaher 13 Aralık’ta Galata Salonunda ‘Mimariyi Duyabilir miyiz?’ (Can We Hear the Architecture?) başlıklı seminer verdi. Akustik alanındaki doktorasını Delft Üniversitesi’nde tamamlayan Dr. Şaher, Atkins şirketinde geçtiğimiz beş yıl boyunca aralarında Londra Olimpiyat Projeleri de olmak üzere önemli projelere Akustik danışmanlık yaptı.

…Kısa…Kısa… • İclal Aydın’ın Dünya ile Diyaloğun Altı Yolu başlıklı konuşması 17 Aralık’ta Fener Salonu’nda yapıldı. • İş Hayatına Giriş Seminerleri ‘Bilgi ve İletişim Teknolojileri’ ve Hukuk Semineri yapıldı. • Kadir Has Üniversitesi Akademik ve İdari personeli ile öğrencilerini buluşturmak için 2425-26 Aralık’ta Spor Salonu’nda Badminton Turnuvası düzenlenecek.

4 | 01 - 15 ARALIK 2013 | NEWSLETTER KHAS

Tiyatro ve Hafıza

Nesneden Arayüze

10. yıl etkinlikleri kapsamında Tiyatro Bölümü tarafından; Türkiye yakın tarihi, toplumsal bellek, çocukluk-gençlik anıları üzerine tiyatro ve performans yoluyla hikayeler anlatan, anlar, sahneler kuran dört tiyatro grubu ile sivil toplum gençlik ve sanat projelerinde çalışan Emrah Gürsel’in katıldığı toplumsal bellek ve tiyatro ilişkisi üzerine panel düzenlendi. Konuşma sanatsal arayış ve toplumsal sorumluluk arasındaki bağın seyirci ve hesaplaşma süreçleri üzerindeki etkilerini tartışmayı hedefledi.

Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü tarafından ‘Contemporary Issues in Design’ dersi dahilinde, I-am İstanbul firmasından Yrd. Doç. Dr. Erdem Demir, 18 Aralık’ta Galata Salonu’nda Nesne’den Arayüz’e, Arayüz’den Servise Kullanıcı Deneyimi başlıklı sunum yaptı. İş deneyimleri ve güncel gelişmeler aktardı. Hollanda Delft Teknik Üniversitesi’nde duygusal tasarım ve kullanıcı deneyimi konularında tamamladığı doktora tezinin ardından halen I-am Istanbul firmasında direktör olarak çalışıyor, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapıyor.

Çoksev’meli

Ç

OKSEV (Çocuk Kanserleri Sevgi ve Dayanışma Derneği) kanser hastası çocukların tedavisine katkı sağlanması amacı ile tedavi süreçlerinde yaptıkları resimleri 2014 yılı masa takvimi haline getirdi. Kadir Has Üniversitesi öğrencileri tarafından yürütülen ÇOKSEV Takvimleri Yardım Projesi, toplumsal bilinci geliştirmek ve yardımlaşmanın gücünü göstermek için önemli bir çalışma. Katkı sağlamak isteyenler takvimleri 10 TL bağış karşılığı projeyi yürüten öğrencilerden veya Etkinlik Koordinatörü Nazlı Öztoksoy’dan (dahili 1622) temin edebilir.

“Kanser her zaman ölümcül değildir. Hele başlangıçta saptanırsa, hiç! Türkiyede bir yılda 2400 kadar yeni ‘çocuk kanseri’ olgusu görülmektedir. Bu çocuklar onkoloji merkezlerinde tedavi edilirlerse kurtulma şansları artar.


• AB Proje Hazırlama ve Yönetimi Sertifika Programı 14 Aralık’ta Cibali kampüsünde başladı. • Chefschool programında hafta içi gündüz, hafta içi akşam ve hafta sonu olmak üzere 3 farklı eğitim gurubu bulunuyor. Yeni dönem 6 Ocak’ta başlıyor.

• Televizyonculuğun 5N1K’sı yeni dönem Mart 2014’te başlıyor. Unisporfest’te Khas Voleybol Takımı, İstanbul Üniversitesi’ni 3-0 yenerek şampiyon oldu.

• STK’lar için Kaynak Geliştirme uzmanlığı sertifika programı yeni dönem Mart 2014’te başlıyor.

Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali 2013

S

Voleybolda Şampiyonuz

ürdürülebilir Yaşam Film Festivali bu yıl da birbirinden ilginç filmlerle 20-22 Aralık’ta İstanbul’da Kadir Has Üniversitesi ve Ankara’da Çağdaş Sanatlar Merkezi ile 20 ve 22 Aralık’ta İstanbul Caddebostan Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek. Günümüzde birçok birey ve kurum tarafından çok sık kullanılan sürdürülebilirlik kavramının soyut ve yoruma açık boyutlarına ışık tutan festival neyin sürdürülebilir olduğu veya olmadığına, neyi sürdürmek istediğimize ve neyi sürdürmenin anlamlı olacağına dair dünyanın dört bir yanından gerçek hikâyeler sunuyor.

Güreşte Türkiye Şampiyonuyuz

Haberler / Etkinlikler

Khas Yaşam Boyu Merkezi’nden Haberler

Güreş Büyük Erkekler 84 kg Grekoromen’de öğrencimiz Kansu İldem Türkiye Şampiyonu oldu.

Has Koşucular

Has Runners, Belgrad Ormanları’nda hafif tempo koşu antrenmanı yaptı.

Rüzgarın Çocukları

Khas Yelken Kulübü çalışmalarına devam ediyor. Ekim düğüm atma tekniklerini öğrendi.

Haber : Fahri Mestanlı Adres : Kadir Has Caddesi Cibali 34083 İstanbul Fotoğraf : Ulaş Tosun Tel : 212 533 65 32 Tasarım : Birsen Duyar Akdemir Faks : 212 531 38 53 Yöneten : Ayten Görgün Smith E-mail : newsletter@khas.edu.tr Web

: http://www.khas.edu.tr

01 - 15 ARALIK 2013 | NEWSLETTER KHAS | 5

43. Sayı - Newsletter Khas  
43. Sayı - Newsletter Khas  
Advertisement