Page 1

15 Kasım-1 Aralık 2013 / Sayı 42

Khas’a Yüksek Khas Medya Günleri Yapıldı Lisans Bursu

T

ürkiye Bilişim Derneği’nin katkıları ile hayata geçirilen ‘Teknoloji Liderleri Lisansüstü Burs Programı’ 2013-2014 dönemi kapsamında Türkiye’deki tüm üniversitelerden başvuran adaylar arasından Yeni Medya Yüksek Lisans öğrencisi Tugay Sarıkaya layık görüldü. Sarıkaya, 2012’de Khas İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü’nde tam burslu olarak öğrenim görmüş ve yüksek ortalama ile mezun olmuştu. Lisans eğitimi sonrası medya ve mobil teknolojiler konusunda sektör deneyimi kazanan Tugay Turkcell Akademi’nin Teknoloji Liderleri Lisansüstü burs programında bir yıl boyunca innovasyon projelerinde görev alacak. Geçmiş yıllarda da Yeni Medya programından Kamil Özkan (2012) ve Sarhan Uzunoğlu (2013) bu bursa layık görülmüşlerdi.

Türkiye gündemi son dönemde Van Depremi, Suriye’deki çatışma ortamından kaçan mültecilerin Türkiye’ye sığınması, Gezi Parkı olayları gibi aniden ortaya çıkan krizlerle dolu geçiyor. Peki, medya bir krize bakışını çevirdiğinde ne oluyor? Uluslararası toplumun ilgisi bir krize çevrildiğinde, insanların dramı ekranlarımıza geldiğinde terazinin hassas dengeleri nasıl gözetiliyor? Bu tür durumlarda bir gazeteci veya foto-muhabirinin ahlaki ve mesleki sorumlulukları nedir? Habercilik refleksleri nasıl işler?

K

adir Has Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından 2-4 Aralık’ta yapılan Medya Günleri etkinliğiyle bu soruları Türkiye’den ve dünyadan örneklerle uzmanlarıyla tartışıldı. İlk gün oturuma savaş, çatışma ve doğal afetleri 1990’lardan bu yana takip etmiş deneyimli gazeteciler Cüneyt Özdemir, Mete Çubukçu ve Sebati Karakurt ile medya ve krizde gazetecilerin rolünü, karşılaştıkları sorunları, insani çelişkileri ve bu problemleri aşmak için kullandıkları yöntemleri tartışıldı. Mizah ve görsel kültürün kriz dönemlerine bakışı 2 Aralık’ta PENGUEN dergisinin afet, çatışma ve toplumsal hareketler karikatürlerinin yer alacağı sergide konuklarla buluştu. 3 Aralık’taki oturumda Occupy Wall Street

veya Gezi Parkı olayları gibi aniden ortaya çıkan toplumsal hareketlerde, medya ve sosyal medyanın rolünü deneyimli gazeteci Banu Güven, yeni medya uzmanı akademisyen Burçe Çelik, Naber Medya ve Ötekilerin Postası gibi alternatif medya platformundan katılımcılarla ele alındı. Aynı gün ikinci oturumda ise Milliyet Gazetesi’nin ombudsmanı Belma Akçura, Kadir Has Üniversitesi’nden Ayten Görgün Smith, Bilgi Üniversitesi’nden Esra Arsan ve yine Milliyet Gazetesi’nden Mehveş Evin ile kriz dönemlerinde gazetecilerin yaşadığı etik sorunları değerlendirdi. Etkinliğin son günü ise Khas Halkla İlişkiler ve Tanıtım Kulübü öğrencileri Zaman Gazetesi Haber Odası’na gezi düzenledi.

15 KASIM - 01 ARALIK 2013 | NEWSLETTER KHAS | 1


Haberler / Etkinlikler

Rektörümüz, Avrupa Bilim ve Sanat Akademisi Üyesi

A

kademi; Beşeri Bilimler, Tıp,

Sanat, Doğa Bilimleri, Sosyal Bilimler-Hukuk-Ekonomi, TeknikDoğa Bilimleri ve Dünya Dinleri kategorilerinde faaliyet gösteren 1500 üyesi ile uluslaraşırı ve disiplinlerarası bir yapıya sahip. Özellikle Avrupa ile ilgili konulara eğilen ve Avrupa’yı oluşturan köprüleri birleştirme odaklı bu akademik forumun çatısı altında çeşitli kategorilerde projeler yürütülmekte olup yoğun, detaylı çalıştay ve sempozyumlar düzenleniyor. Bunlara ek olarak Akademi, belirli konular üzerinde yoğunlaşarak faaliyet gösteren 8 enstitüye sahip. Academia Scientiarum et Artium

Rektör Prof. Dr. Mustafa Aydın, 8 Kasım’da Avrupa Bilim ve Sanat Akademisi (Academia Scientiarum et Artium Europaea-ASAE) aday belirleme komitesi tarafından akademi üyeliğine seçildi.

Europaea’nın üyeleri arasında Nobel ödüllü 29 bilim insanı bulunuyor. Akademi’nin yürüttüğü projelere ana başlık olarak Health in Regions (Bölgelerde Sağlık) ile Danube Rectors Conference (Tuna Rektörler Konferansı)’nı bütünleyici ve karşılıklı dengeleyici nitelikteki Danube Academies Conference (Tuna Akademiler Konferansı) örnek olarak gösterilebilir. Inter-religious Dialogues (Dinlerarası Dialog) ve Tolerance Charta (Hoşgörü Fermanı), Manifest of Freedom of Sciences (Bilimlerin Özgürlüğü Manifestosu) ve Manifest for Europe’nun (Avrupa için Manifesto) geliştirilmesi Akademi’nin çalışmaları arasındadır.

Khas’a Ödül

Prof. Panayırcı, IEEE Üyesi Seçildi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Erdal Panayırcı, IEEE’nin Management and Strategy Committee’sine üye seçildi. 8 kişiden oluşan bu kurul, IEEE nin düzenlediği uluslararası çok büyük çaplı ‘flagship’ konferansların yönetiminden ve buna paralel her türlü bilimsel aktivitere ilişkin stratejilerin oluşturulmasından sorumlu. Prof. Panayırcı 2003 yılında da IEEE’in en prestijli bilimsel düzeyi olan IEEE Fellow unvanını almıştı.

2 | 15 KASIM - 01 ARALIK 2013 | NEWSLETTER KHAS

K

adir Has Üniversitesi’nde 28 Kasım’da yapılan ‘Türkiye Eğitim Liderleri Toplantısı’nda, öğrenme teknolojilerinin gelecek eğilimleri tartışıldı. Gücünü teknolojiden alan öğrenme modelinin avantajlarının vurgulandığı ve kanıtlanmış başarı öykülerinin paylaşıldığı ‘Türkiye Eğitim Liderleri Toplantısı’nda düzenlenen ödül töreninde ‘En İyi Blackboard Kullanıcısı Ödülü’, Kadir Has Üniversitesi adına Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şirin Tekinay’a, Blackboard Türkiye Ülke Müdürü Ali Ertem tarafından verildi. Yenilikçi vizyonuyla paralel olarak Kadir Has Üniversitesi, dünyadaki üniversitelerin yüzde 72’sinin tercih ettiği Blackboard’un karma eğitim metodolojileri arasında yer alan Blackboard Learn sistemini kullanıyor.


A

B Horizon 2020 Programı Eğitimi Verildi. Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı’nın devamı olarak 1 Ocak 2014’te başlayacak olan yeni araştırma ve yenilik çerçeve programı “Horizon 2020 (H2020)” hakkında bilgi verilmesi amacıyla STRAR tarafından düzenlenen tanıtım toplantısı 20 Kasım 2013 Çarşamba günü Galata Salonu’nda yapıldı. Üniversitemiz Rektörü Prof.Dr. Mustafa Aydın’ın açılış konuşmasıyla başlayan toplantıda, TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı’ndan Bilimsel Program Uzmanı Selda Ulutaş Aydoğan ve Ezgi Bener 50’yi aşkın katılımcıyı Horizon 2020’nin bileşenleri ve alt programları hakkında ayrıntılı olarak bilgilendirdi.

K

Fütürizm Okulu Devam Ediyor

has Yaşam Boyu Eğitim Merkezi ile Fütüristler Derneği işbirliğiyle kurulan, Türkiye’nin ilk ve tek Fütürizm Okulu’nun dördüncü dönem eğitimleri 16 Kasım’da Cibali Kampüsü’nde başladı. Her biri alanında otorite olmuş iş insanları ve liderlerin farklı konulardaki aktarımları ile katılımcıların buluştuğu Türkiye’nin ilk ve tek Fütürizm Okulu; birey, kurum ve toplumsal açıdan ‘’olumlu gelecek tasarımı’’ için, Fütürizm kavram ve yaklaşımı ile farkındalık yaratmayı, geliştirmeyi ve yaymayı hedeflerken, kurumların Fütürist bakış açısına sahip lider ihtiyacını karşılamaya da katkıda bulunmayı amaçlıyor. Sektör ve fikir önderi yedi Fütürist konuşmacı tarafından yedi hafta boyunca devam edecek eğitimlerde ilk ders, Sağlık ve Mobilite konusuyla Tıp Bilişimi Derneği ve Fütüristler Derneği Ankara Şb. Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Cenk Tezcan tarafından gerçekleştirildi.

Akademik Açılış Konuşması Yapıldı Kadir Has Üniversitesi 2013 Akademik Açılış Konferansı 13 Kasım’da Prof. Dr. İlhan Tekeli tarafından verildi. Konu, “Cumhuriyetin Demokrasi Macerası; Siyaset ve Yeni Kamusallık” idi.

Yazı Çağrısı

Khas İletişim Fakültesi tarafından düzenlenen Çatışma, Terorizm ve Toplum Uluslararası Konferansı’nın üçüncüsü 15-16 Nisan 2014’te gerçekleşecek. Bu yılki konferansın konusu ‘Yeni Medya Politikaları: Çatışma, Aktivizm ve Güvenlik’ olarak belirlendi.

Salı Seminerleri Devam Ediyor Sosyal Bilimler Enstitüsü Salı Seminerleri’nin 19 Kasım’daki konuşmacısı İsviçre’deki Ecole Polytechnique Federale’den Matthias Finger oldu

Sivil Toplumda Yeni Yaklaşımlar Konuşuldu

Haberler / Etkinlikler

AB Horizon 2020 Programı Eğitimi Verildi

T

ÜSEV, Sabancı Vakfı ve Vehbi Koç Vakfı desteğiyle 21-22 Kasım’da Kadir Has Üniversitesi ev sahipliğinde iki günlük Sivil Toplumda Yeni Yaklaşımlar Konferansı’nı Cibali Kampüsü’nde düzenledi. Konferasın amacı TÜSEV’in 20. yılı kapsamında sivil toplum kuruluşları ve paydaşlarına, TÜSEV’in hazırladığı “Sivil Toplumun Geleceği ve Eğilimler Araştırması” ışığında sivil toplumun önümüzdeki 10 yılına ilişkin bilgi paylaşabilecekleri ve toplumsal sorunlara yenilikçi çözümleri tartışabilecekleri bir platform sunmak idi. İki yılda bir düzenlenmesi planlanan bu konferans serisi ile TÜSEV üyelerinin ve Türkiye’de sivil toplumun birlikte çalıştığı aktörlerin bir araya gelebileceği, farklı ülkelerden uzmanların ve yenilikçi projelerin deneyim paylaşımlarının yapılacağı, katılımcıların ilişki geliştirebileceği bir ortam yaratılması hedefleniyor.

STRAR’dan Duyuru Kadir Has Üniversitesi personelinin uluslararası endeksli yayınlarını teşvik amacıyla yürürlüğe konulan 03.10.2012 tarihli “Kadir Has Üniversitesi Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Uygulama Yönergesi” kapsamında doldurulması gereken Khas Yayın Teşvik Formu’nun Türkçe ve İngilizce güncel hali Khas ve STRAR sayfalarında bulunmaktadır. Buna göre, yayının SCI, SSCI veya AHCI endeksli dergilerin birinde basılmış olması ve WOS’ta yer alması gerekiyor. 15 KASIM - 01 ARALIK 2013 | NEWSLETTER KHAS | 3


Haberler / Etkinlikler

SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ 10. YIL ETKİNLİKLERİ

Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü

NEDEN FİKİRLERİMİZİ KORUMALIYIZ ? ”FİKRİ HAKLAR” Kaan DERİCİOĞLU Ankara Patent Bürosu Genel Müdürü

6 Aralık 2013, Cuma Saat: 16:00 / 18:00, Galata Salonu, Kadir Has Üniversitesi, Kadir Has Kampüsü, Cibali / İstanbul

www.khas.edu.tr

Neden Fikirlerimizi Korumalıyız? Sanat ve Tasarım Fakültesi’nin 10.yılı etkinlikleri kapsamında Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü tarafından düzenlenen Ankara Patent Bürosu Genel Müdürü Kaan Dericioğlu 6 Aralık Cuma günü bir seminer verecek. Dericioğlu ‘Neden Fikirlerimizi Korumalıyız?’ başlıklı seminerinde, ülkelerin rekabet gücünü oluşturan buluşlar ve tasarımların, markalaşmayı destekleyecek nitelikte gün ışığına çıkarılması ve korunması gerekenleri anlatacak.

Tasarım Workshopu

Tasarımcı Buluşması

Etkinlik kapsamında Grafik Tasarımı Bölümü tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında Grafik Tasarımcısı Esen Karol 28 Kasım’da Cibali Kampüsü’nde mesleki gelişimini anlatan sunum yapıldı. Ardından Grafik Tasarım Bölümü öğrencileriyle bir workshop gerçekleştirildi. Yaptığı kitap ve afiş tasarımlarıyla dikkat çeken Karol, İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı (İKSV), Milli Reasürans Sanat Galerisi, Mavi Jeans, Yapı Kredi Yayınları (YKY) ve daha birçok kurumun grafik tasarım çalışmalarını yapmıştır.

Yine etkinlik kapsamında Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü tarafından Rezzan Hasoğlu’nun katıldığı, bölüm öğrencilerine yönelik 3 Aralık’ta bir Tasarımcı Buluşması düzenlendi.

Yaratıcılık Türk illüstrasyon sanatının önemli isimlerinden Yrd. Doç. Dr. Gürbüz Doğan Ekşioğlu , Grafik Tasarımı ve İllüstrasyon sanatında yaratıcılık ile ilgili fikirlerini 5 Aralık’ta paylaştı.

Doç. Erkan, Unesco Dünya Miras Komitesi Üyesi

Hayat Bildiğin Gibi Değil,Mahalle’ye Taşındı Kadir Has Üniversitesi Komşuluk Hakkı Projesi kapsamında Roman Çocuklar ve akademi-fotoğraf- medya dünyasından tanınmış isimlerle gerçekleştirilen ‘Hayat Bildiğin Gibi Değil’ adlı sergisi Cibali kampüsünden sonra Cibali’deki Dostlar Kıraathanesi’nde açıldı.

4 | 15 KASIM - 01 ARALIK 2013 | NEWSLETTER KHAS

S

anat ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü öğretim üyelerinden Doç. Dr. Yonca Erkan, 19 Kasım’da Paris’te yapılan oylamada Türkiye’nin UNESCO Dünya Miras Komitesi üyeliğine yeniden seçilmesine değerli katkılarda bulundu. Türkiye’nin seçilmesiyle birlikte Doç. Dr. Erkan önümüzdeki dört yıl boyunca Türkiye’yi Komisyon’da kültürel miras alanında temsil edecek. UNESCO Milli Komisyonu’nun Kültürel Miras İhtisas Komitesi üyesi olan Doç. Dr. Erkan iki yıldır Komisyon’un Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyor. Doç Dr. Erkan aynı zamanda UNESCO Türkiye Milli Komisyonu tarafından yeni yayınlanan Türkiye’nin Dünya Miras Alanlarını inceleyen bir kitabın editörlerinden biridir. Osmanlı Demiryolu Mirası’nın korunması hakkında birçok yayını bulunmaktadır.


N

az Köktentürk, kişisel bir hikâyeden yola çıkarak, yok edilen hayatların çaresizliğini; kısırlaşmış hayatımızda göremediğimiz insanların izlerini takip ederek, yakın geçmişin haykırışını bu sergi ile anlatıyor. Köktentürk’ün iki bölümden oluşan ‘Küstüm Oynamıyorum’ projesi, Tarlabaşı’nda yıkım sürecine kadar geçirdiği altı yılın hikâyesi olarak karşımıza çıkıyor. Leica M7 fotoğraf makinesi ile siyah-beyaz 35 mm çekilen fotoğrafların yer aldığı ilk bölüm, Tarlabaşı’nda yaşayan insanların yaşamına dair sanatçının gözlemlerinden oluşuyor. İkinci bölüm ise, orta

format Hasselblad fotoğraf makinesi ile tamamen bir çağrışımdan yola çıkarak, yıkım süresinde Street Art sanatçılarının binalara bir başkaldırı olarak yaptıkları ‘stenciller’in mekanlar ile birlikte fotoğraflanması sonrası bir diğer Street Art sanatçısı Ari Alpert ile birlikte yine bu fotoğraflar üzerinde yeni bir stencil çalışması yaparak tamamlanan ve Türkiye’de ilk kez uygulanan bir teknikle oluşturulan sekiz fotoğrafı içeriyor. Sergide bu çalışmalara ek olarak, Tufan Dağtekin’nin Augenberg (Göz Dağı) adlı bir ‘Digital Art’ çalışması da sanatseverlerle buluşuyor.

Türk Şekspirler Yetişiyor

İ

ngiltere’nin en önemli ulusal tiyatrolarından Royal Court’un eğitmenleri ve oyun yazarları Zinny Harris ve Mark Ravenhill ile Royal Court Uluslararası Koordinatörü Richard Twyman 25-29 Kasım tarihleri arasında İstanbul’da atölye çalışması düzenledi. British Council ve Royal Court tarafından düzenlenen atölye, oyun yazarlarının çalışmalarını geliştirmelerine destek olmak amacıyla, yazarların ihtiyaçları ve ilgi alanları doğrultusunda özel olarak tasarlandı. Geçtiğimiz yaz boyunca devam eden başvuruların ardından jüri tarafından seçilen 14 oyun yazarının davet edildiği atölye, Kadir Has Üniversitesi Tiyatro Bölümü iş birliğiyle üniversitede yapılacak. Atölye çalışmasını takiben, katılımcılar çalışmalarını Royal Court’a göndererek, iki sene boyunca oyunlarını geliştirmek için Royal Court ile çalışmaya devam edebilecekler.

Oyun yazarlığını desteklemek amacıyla British Council, Royal Court işbirliğiyle Türkiye’de atölye çalışması düzenledi. Proje kapsamında, Royal Court eğitmeni Richard Twyman ve dünyaca tanınmış oyun yazarları Mark Ravehill ve Zinny Harris, oyun yazarı ve yönetmen Berkun Oya ile birlikte Kadir Has Üniversitesi’nde 26 Kasım’da, oyun yazarlığı ve tiyatro üzerine gerçekleşen söyleşide bir araya geldi.

Kadir Has Üniversitesi Rezan Has Müzesi, fotoğraf sanatçısı Naz Köktentürk’ün “Küstüm Oynamıyorum” isimli sergisine 20 Kasım-28 Şubat 2014 tarihleri arasında ev sahipliği yapıyor.

Haberler / Etkinlikler

Küstüm Oynamıyorum Fotoğraf Sergisi

Sergi, 28 Şubat tarihine kadar Kadir Has Üniversitesi Rezan Has Müzesi’nde 9:00-18:00 (Yılbaşı, dini ve resmi bayramların ilk günü hariç) görülebilir.

Lisans Tanıtım Birimi, Anadolu Turunda

K

has Lisans Tanıtım Birimi, Anadolu’yu dolaşmaya devam ediyor. 15 Kasım-1 Aralık arası 10 bini aşkın öğrenci, öğretmen ve veliye ulaştı. Birim; Bursa (18-19 Kasım, 13 bin 178 kişi), İzmir (2930 Kasım, 12 bin 384 kişi) ve Şanlı Urfa’da (2-3 Aralık, 11 bin kişi) Educatürk Yüksek Eğitim Günleri’ne;

TED Zonguldak Koleji ile TED Karabük Koleji’ndeki meslek ve kariyer günlerine katıldı. Ayrıca Kocaeli Özel Seymen Eğitim Kurumları’nda gerçekleştirilen üniversite tanıtım fuarında yer aldı. Robert College ve Özel İstanbul Teknik Üniversitesi Ekrem Elginkan Lisesi’ne de meslek ve tanıtım günlerine destek verdi.

15 KASIM - 01 ARALIK 2013 | NEWSLETTER KHAS | 5


S

por Çalışmaları Merkezi’nin 2013-2014 akademik yıl açılış konferansı ‘İstanbul 2020: Ne Kazandırdı, Ne Kaybettirdi?’ Konferansı 16 Kasım’da Cibali Kampüsü’nde düzenlendi. İstanbul şehrinin 2020 Olimpiyat Oyunları adaylık sürecinin değerlendirildiği konferans iki panelden oluştu. Konferans Spor Çalışmaları Merkezi’nin kurucu üyelerinden Dr. Levent Bıçakcı’nın açılış konuşmasıyla başladı. “Adaylık Sürecinde Neler Yaşandı?” başlıklı ilk panelde İstanbul 2020 Düzenleme Kurulu Başkanı Hasan Arat ile adaylık sürecini baştan sona takip eden ve Buenos Aires’te yapılan seçim sürecinde kafilede yer alan Haber Türk Gazetesi yazarı Murat Ağca konuşma yaptı.

Panelin moderatörlüğünü Milliyet Gazetesi yazarı Attila Gökçe gerçekleştirdi. Öğle arasının ardından düzenlenen “Neden Kaybettik?” başlıklı panelde ise Araştırmacı Gazeteci Dağhan Irak, Spor Ekonomisi Uzmanı Tolga Şenel ve

Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi araştırma görevlisi Mert Yaşar bu sürecin sosyal, ekonomik ve hukuki boyutlarını değerlendirdiler. Bu panelin moderatörü ise Spor Çalışmaları Merkezi Müdürü Emir Güney oldu.

Gün Ağarır, Kürekler Suya İner

K

has Kürek Takımı haftada 5 gün antrenman yapıyor. Sporcu öğrenciler ders programlarına göre hafta içi pazartesi-çarşamba-cuma günleri sabah saat 07:00’da ve hafta sonu cumartesi günleri 07:30’da pazar günleri de 08:30’da su antrenmanları yapıyorlar. Hafta içi günlere su

antrenmanı yapılamadığı takdirde saat 16:00’da salon antrenmanı ile çalışmalara devam ediliyor. Hafta içi yapılan su antrenmanları 60-90 dakika arası sürüyor. Hafta sonları ise 120 dakika ve daha uzun süreli oluyor. Salon antrenmanları ise 90-100 dakika civarı sürüyor.

{

Spor Haber Bülteni Yayında 2013-2014 akademik yılı eğitimlerine Kasım ayında başlayan Spor Çalışmaları Merkezi’nin E-Haber Bülteni’nin ilk sayısı da Kasım ayında yayına girdi. Aylık olarak yayınlanacak bültende merkezin faaliyetleri, kitap tanıtımları, etkinlik ve konferans duyurularının yanı sıra güncel konularla ilgili uzman yazıları da yer alıyor.

{

Haberler / Etkinlikler

İstanbul 2020 Ne Kazandırdı, Ne Kaybettirdi?

Münazarayı Robert Koleji Kazandı Kadir Has Üniversitesi Münazara Kulübü, münazarayı lise öğrencilerine sevdirmek, bu alanda kendini geliştirmek isteyen öğrencileri bir araya getirmek ve verimli bir paylaşım ortamı oluşturmak amacıyla bu yıl 2. kez Liselerarası Münazara Turnuvası düzenledi. 23-25 Kasım tarihlerinde düzenlenen turnuvanın formatı Dünya Okulları Münazara Şampiyonası (WSDC) oldu. 2. Liselerarası Münazara Turnuvası’nı Robert Koleji kazandı.

6 | 15 KASIM - 01 ARALIK 2013 | NEWSLETTER KHAS


• Yaşam Boyu Eğitim Merkezi Chefschool’da yeni dönem 6 Ocak’ta başlıyor.

Khas Levhaları Tamam Kadir Has Üniversitesi’nin Cibali semti ana kavşaklarında konulmuş Kadir Has Üniversitesi ve Rezan Has Müzesi ibarelerini taşıyan 6 adet trafik yönlendirme levhaları yeni sistem levhalarla yenilendi.

Cibali Kampüsü’nde Khas idari personeline yönelik olarak İngilizce Dil Eğitimi Programı başlatılıyor. 3 Aralık’ta İngilizce Seviye Tespit Sınavı’na tabi tutulan personele sınav sonuçları doğrultusunda açılan kurlar için yapılan ders programı ise şöyle: I. Dönem: Salı-Perşembe, 18:00-20:00, toplam 15 hafta. II. Dönem: Salı-Perşembe, 18:00-20:00, toplam 14 hafta.

Pazaryeri’ne Bekleriz Kadir Has Üniversitesi ve Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) işbirliği ile düzenlenen Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Çözümleri Pazaryeri etkinliğinin beşincisi 6 Aralık 2013 Cuma günü Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü’nde düzenlenecek.

Yaşam Boyu Eğitim Merkezi İnsan Kaynakları Yönetimi Sertifika Programı 26 Kasım’da Bahçelievler Kampüsü’nde başladı.

SineHas Kulübü 6 Aralık Cuma günü 15:30’da Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? Filmini izleyecek.

Haberler / Etkinlikler

…Kısa…Kısa…

Bir Kız Bir Erkek • Mühendislik ve Doğa Bilimleri

Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Serhat Erküçük’ün ve eşi Gözde’nin oğulları Deniz’in 22 Kasım günü dünyaya geldiğini sevinçle paylaşır, Deniz’e tüm sevenleriyle uzun, sağlıklı, mutlu bir ömür dileriz.

• Bilgi İşlem Merkezi

çalışanı Ersoy Şahinkaya’nın 29 Kasım’da oğlu dünyaya gelmiştir. Ersoy ve Özenç Şahinkaya’yı kutluyor, Ege bebeğe sağlıklı mutlu ve uzun bir ömür dileriz.

Haber : Fahri Mestanlı Adres : Kadir Has Caddesi Cibali 34083 İstanbul Fotoğraf : Ulaş Tosun Tel : 212 533 65 32 Tasarım : Birsen Duyar Akdemir Faks : 212 531 38 53 Yöneten : Ayten Görgün Smith E-mail : newsletter@khas.edu.tr Web

: http://www.khas.edu.tr

15 KASIM - 01 ARALIK 2013 | NEWSLETTER KHAS | 7

42. Sayı - Newsletter Khas  
42. Sayı - Newsletter Khas  
Advertisement