Page 1

01-24 Ekim 2013 / Sayı 40

Öğrenci Kulüpleri Tanıtıldı

K

has Öğrenci Kulüpleri Tanıtım Günleri 7-8 Ekim’de Kadir Has Kampüsü A Blok avlusunda gerçekleşti. Rektör Prof. Dr. Mustafa Aydın öğrenci kulüpleriyle buluştu, toplantıya ilgi ise yoğundu. Khas Öğrenci Temsilciliği’ne ise başvurular fakülte ve bölüm sekreterleri tarafından alınmış olup Konsey Başkanlığı seçimi ise Kasım ayı içerisinde yapılacaktır.

Hindistan Üniversiteleriyle Eğitim İşbirliği

H

indistan Cumhurbaşkanı Pranab Mukherjee’nin Türkiye’ye resmi ziyareti kapsamında 7 Ekim’de Çankaya Köşkü’nde düzenlenen iki ülke arasındaki işbirliğini geliştirmeye yönelik imza töreni gerçekleşti.

Kadir Has Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Aydın, iki ülke Cumhurbaşkanları himayesinde, Hindistan’ın önde gelen üniversitelerinden Jawaharlal Nehru Üniversitesi, Delhi Üniversitesi ve Jamia Millia Islamia Üniversitesi

yöneticileri ile İşbirliği Protokolleri’ne imza attı. İşbirliği anlaşmaları çerçevesinde Kadir Has Üniversitesi ile ilgili üniversiteler arasında öğrenci ve akademisyen değişimi ile ortak araştırma projeleri geliştirilmesi amaçlanıyor.

II. Uluslararası İtibar Yönetimi Konferansı Yapıldı

T

ürkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, İtibar Yönetimi Enstitüsü ve Kadir Has Üniversitesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen ‘Uluslararası İtibar Yönetimi Konferansı’ iş dünyası ve akademik çevreler tarafından büyük ilgiyle takip edildi. ‘Sağlık, İletişim ve Finans Sektörlerinde İtibar Yönetimi’ ana temasıyla gerçekleşen konferansa iş dünyasının ilgisi yoğun olurken, itibar yönetimi konusunda son dönemde gündeme damgasını vuran konular alanlarında uzman isimler tarafından tartışmaya açıldı. Cibali Kampüsü’nde düzenlenen konferansın ilk gün açılışında bir konuşma yapan, Rektör Prof. Dr. Mustafa Aydın, itibar ve güven konusunun her alanda önemli olmasına karşın üniversiteler için çok daha büyük bir önem teşkil ettiğini belirtti.

01 - 15 OCAK 2013 | NEWSLETTER KHAS | 1

Konferans’da sanatçı Hülya Avşar da ‘Yaşamda İtibar’ konulu konuşma yaptı.


Haberler / Etkinlikler

Gordon ve Derviş, TÜSİAD için geldi

T

ürkiye Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) 5 Ekim’de Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü’nde ‘CEO Forumu’ düzenledi. Garanti Bankası’nın sponsorluğunda düzenlenen toplantıda, küresel kriz sonrası güncel iktisadi tartışmalar ele alındı. Açılış konuşmasını TÜSİAD Başkanı Muharrem Yılmaz gerçekleştirdi. Büyüme ve işsizlik alanlarındaki

çalışmalarıyla tanınan Northwestern Üniversitesi öğretim üyesi ekonomist Robert Gordon, toplantıda “Büyüme sona mı erdi?”, “Mevcut inovasyon trendi büyüme için yeterli mi?” sorularını tartıştı. Brookings Enstitüsü Başkan Yardımcısı ve Sabancı Üniversitesi Uluslararası Danışma Kurulu Üyesi Kemal Derviş de katılımcılar ile değerlendirmelerini paylaştı.

Harvardlı Akademisyen’den Seminer

H

arvard Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Prof. Vicki C. Jackson 22 Ekim’de Cibali Salonu’nda ‘Ana(Yasal) Düzenlemeler ve Yargı Kararlarında Ölçülülük İlkesi’ başlıklı bir seminer verdi. Prof. Jackson, Harvard Üniversitesi’nde lisans düzeyinde ve lisansüstü düzeyde dersler veriyor. Başlıca çalışma alanları arasında Amerikan Anayasa Hukuku, Karşılaştırmalı Anayasa Hukuku, Federal Mahkemeler, Cinsiyet Eşitliği ve Ölçülülük yer alıyor.

Güvenlikte İnsani Perspektif Şart

İ

nsani Güvenlik Konferansı, 2013 Uluslararası İnsani Çalışmalar Derneği (IHSA), Coventry Üniversitesi Barış ve Uzlaşma Merkezi (CPRS) ve ev sahibi olan Kadir Has Üniversitesi arasındaki işbirliği ile yapılıyor. 24 Ekim’de başlayan konferans 27 Ekim’de sona erecek. Konferans, yakın tarihteki insan güvenliğine yönelik riskleri, tehditleri ve krizleri araştırarak son dönemlerde gelişen farklı insani bakış açılarının ve yaklaşımların problemli bölgelere nasıl uyarlanabileceğini tartışacak. Bu yıl iki farklı organizasyonu bir araya getiriliyor: İstanbul İnsani Güvenlik Konferansı ve İnsani Çalışmalar Dünya Konferansı. İnsani güvenlik, uzun süreli barışın ve sosyal adaletin, insanların temek hak ve ihtiyaçlarına yönelik tehditlerden kurtulmadıkları takdirde başarılamayacağını savunan insan odaklı bir yaklaşım. İnsan güvenliğine yönelik tehditler, insan haklarının ihali ve kötüye kullanımını, yozlaşmayı ve kötü yönetimi, felaketleri ve iklim değişikliğini ve fakirlik ile temel hizmetlere erişim yoksunluğunu içeriyor.

Konferans 4 ana teması

Khas Salı Seminerleri Başladı

• İnsani Güvenlik Tartışması: İnsani alanda alınan dersler

Bu yıl üçüncüsü gerçekleşen Khas Sosyal Bilimler Enstitüsü seminer dizisinin konusu ‘Bilim, Teknoloji, Toplum’. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi ve İletişim Fakültesi Yeni Medya Bölümü katkılarıyla düzenlenen serinin ilk konuşmacısı Doç. Dr. Murat Akser oldu. Akser’in 22 Ekim’de Fener Salonu’nda yaptığı konuşmasının başlığı ‘Medya, Teknoloji ve Toplum: Değişim, Zaman ve İletişim Ortamları’ idi.

• Doğal Afet Politikaları, Uygulamaları ve Felaket Müdahalesi

2 | 01 - 24 EKİM 2013 | NEWSLETTER KHAS

• İnsani Krizlerin Sosyo-ekonomik Gerçeklikleri • Türkiye Özelinde İnsani Alandaki Yeni Aktörler


Haberler / Etkinlikler

Türk-Yunan Forumu’nda Birand Anıldı

T

ürk-Yunan Forumu 22 Ekim’de Mehmet Ali Birand’ın anısına Kadir Has Üniversitesi’nde bir araya geldi. Moderatörlüğünü Türk-Yunan Platformu Eş Koordinatörü Prof. Dr. Üstün Ergüder’in yapacağı ‘Türk-Yunan İlişkilerinin Güncel Durumu’ panelinin konuşmacıları arasında Yunan politikacı Costa Carras, Yunan gazeteci Alexis Papahelas ve Eski Büyükelçi Volkan Vural vardı. Program’a Birand’ın eşi Cemre Birand, oğlu Umur Birand da katıldı. Gazeteci Birand, bu kez Türk-Yunan ilişkilerine dair geçmiş yıllarda yaptığı araştırmalarıyla anıldı, iki ülke arasındaki ilişkilerin hangi boyutta olduğuna dair yapmış olduğu araştırmaların görüntüleri yayınlanıp, değerlendirildi. Birand ile ilgili anılar paylaşıldı.

K

IBM SUR Ödülü’nü Kazandık

adir Has Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, IBM’in Shared University Research (SUR) ödülüne layık görülen 400 dünya üniversitesinden biri oldu. Fakültenin hemen her bölümünden 8 öğretim üyesinin imzasıyla sunulan projenin başarılı olmasıyla, üniversitenin bilişsel altyapısına IBM hibesi eklenmiş oldu. Üniversitenin önde gelen, birleştirici, çok disiplinli araştırma teması olan kent çalışmalarının mühendislik ayağını bu projeyle de fakültenin tüm bölümleriyle desteklenecek. Urban Engineering Yüksek Lisans programı hazırlıklarına ve IBM ile Smarter City inisiyatifi dahilinde ortak araştırma çalışmalarına başlandı.

Prof. Ediger’in Kitap Tanıtımı Enerji ve İklim Değişikliği Vakfı’nın (ENİVA)

Kadir Has Üniversitesi’nde 2012-İK-02 no.lu araştırma projesi olarak yürüttüğü “Türkiye’de İklim Değişikliği ve Sürdürülebilir Enerji” projesi tamamlanarak, sonuçlar aynı başlıkla kitap haline getirildi. Türkiye’nin sürdürülebilir enerji ve iklim değişikliği politika ve uygulamaları açısından önemli bir boşluğu dolduracağına inanılan ve editörlüğü Khas Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Volkan Ediger’in yaptığı kitabın tanıtım etkinliği 23 Ekim’de Galata Salonu’nda yapılan, etkinlikte kitabın bir nüshası katılımcılara takdim edildi.

AB

H2020’ye Davetlisiniz!

çerçevesinde 2014-2020 döneminde yürütülecek tüm projeleri kapsayacak olan Horizon 2020 Programı konusunda bilgi aktarımı yapılacak toplantıya Khas Akademik personeli davetlidir. 7.Çerçeve Programı’nın devamı olarak 1 Ocak 2014’te başlayacak olan yeni Araştırma ve Yenilik Çerçeve Programı ‘Horizon 2020 (H2020)’ fırsatları hakkında bilgi verilmesi amacıyla 2013 yılı süresince TÜBİTAK tarafından tanıtım toplantıları gerçekleştiriliyor. ‘Horizon 2020’ hakkında genel bilgi vermeyi ve AB Araştırma ve Geliştirme Programları kapsamındaki önemli fırsatları katılımcılara anlatmayı amaçlayan eğitim programlarından biri de Kadir Has Üniversitesi’nde gerçekleştirilecek. Akademi, sanayi, kamu kurum ve kuruluşu temsilcileri ile tüm paydaşların katılımına açık olan eğitimlerde katılımcılara program

hakkında genel bilgilerin yanı sıra yeni ortaklıklar kurmaya yönelik fırsatları da içeren bilgiler aktarılacak. 20 Kasım 2013’de Galata Salonu’nda düzenlenecek olan ‘Horizon 2020’ eğitim programına katılım için aşağıdaki linkten kayıt olunması gerekiyor: http://anket.tubitak.gov.tr/index. php?sid=82448&lang=tr 01 - 24 EKİM 2013 | NEWSLETTER KHAS | 3


Haberler / Etkinlikler

COST’dan Proje Desteği

Sosyal Medya Uzmanlığı Sertifika Programı

K

has Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Erdal Panayırcı ve Yrd. Doç. Dr. Habib Şenol, TÜBİTAK tarafından yürütülen COST programı kapsamında araştırma projesi desteğine hak kazandı. Prof. Dr. Panayırcı’nın yürütücü olduğu ‘MIMO-OFDM Tabanlı Görünür Işıkla Haberleşme’ başlıklı 2013İK-07 no’lu projede aynı fakültede görev yapan Yrd. Doç. Dr. Habib Şenol da araştırmacı olarak yer alıyor. Panayırcı ve Şenol’u tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

I Phone ve I Pad Uygulama Geliştirme Sertifika Programı

I

Phone ve I Pad cihazlara uygulama geliştirmek isteyen yazılımcı ve yazılımcı adayları için Kadir Has Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi ile ‘IOS için uygulama geliştirme sertifika programı’ kapsamında eğitimler verilecek. Eğitim sonunda katılımcılar Objective-C programlama dilini Xcode platformunda kullanarak IPhone ve IPad için diledikleri uygulamaları geliştirebilecek ve geliştirdikleri uygulamarı Apple App Store üzerinden yayınlama imkanına sahip olacaklar. Ayrıntılı bilgi için 0212 533 65 32 dahili 1219 aranabilir. http://www.khas.edu.tr/egitim/yasam-boyuegitim-merkezi/ana-sayfa-2.html

4 | 01 - 24 EKİM 2013 | NEWSLETTER KHAS

A

lanında uzman akademisyenler ve üst düzey yöneticiler tarafından verilen Sosyal Medya Uzmanlığı sertifika programı 9. dönem 16 Kasım’da katılımcılarını bekliyor. 2011’de Türkiye’de sosyal medya alanındaki ilk sertifika programı olarak eğitim vermeye başlayan Sosyal Medya Akademisi; pazarlama iletişiminde ihtiyacı duyulan “uzman sosyal medya profesyonelleri” yetiştirmek amacıyla çıktığı bu yolda 200’ün üzerinde mezun verdi. Bugün, Türkiye’nin önde gelen ajans ve markalarında çalışan onlarca mezunumuz sektöre yön veriyor. Program dahilinde yeni medya, sosyal medya, sosyal ağ gibi kavramların nasıl ve neden ortaya çıktığından, Türkiye ve dünyada yaşadığı değişimlere ve gelecekte yaşanabileceklere dair geniş bir yelpazede bilgi sunulurken, gerçek marka, gerçek müşteri deneyimleri paylaşılıyor. Alanında uzman akademisyenler ve üst düzey yöneticiler tarafından verilen eğitimler ile öğrenciler gerek ajans gerek marka tarafında tam yetkiyle çalışabilecek uzman sosyal medya profesyonelleri olarak mezun ediliyor.

Dijital Pazarlama İletişimi Sertifika Programı Kadir Has Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi işbirliğiyle düzenlenen program Kadir Has Üniversitesi’nde 2 Kasım-4 Ocak’ta her Cumartesi saat 10:00 ile 17:00 saatlerinde gerçekleştirilecek.


Her yıl düzenlenen, akademik, idari kadro ve öğrencilerin katıldığı Khas Masa Tenisi Turnuvası 9-10-11 Ekim’de Cibali Kampüsü’nde gerçekleşti. Turnuva’ya 62 kişi katıldı. Turnuva’nın birincisi İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü 3. sınıf öğrencisi Abdullah Bozoğlan oldu. Bozoğlan, Mimarlik Bölümü öğrencisi Arek Altıparmak ile oynadığı final maçını 3-1 kazandı. Turnuvanın üçüncüsü ise Yeni Medya öğrencisi Buse Plan oldu. 23 Ekim’de düzenlenen Selimpaşa Kampüsü Masa Tenisi Turnuvası şampiyonu Cem Develi oldu. ikinciliği Bülent Köse, üçüncülüğü ise Süleyman Aydın aldı.

Hayat Bildiğin Gibi Değil

K

has Komşuluk Hakkı Projesi kapsamında çalışmalarını sürdüren Belgesel Fotoğraf Atölyesi’nin, Roman çocuklar ve akademimedya-fotoğraf dünyasından önemli isimlerle gerçekleştirdiği ‘Hayat Bildiğin Gibi Değil’ adlı sergi açılıyor. Çocuk fotoğrafçılar Khas Cibali Kampüsü’nde aldıkları ve 2 ay süren belgesel fotoğraf derslerinin ardından Roman kültürünün renklerinin yaşadığı Lonca Mahallesi’nden gündelik hayatı fotoğrafladı. Yüzlerce fotoğraf arasından seçilen 10 kareyi Burcu Aktaş, Cüneyt Özdemir, Coşkun Aral, Metin Üstündağ, Murat Uyurkulak, Okan Bayülgen, Pınar Öğünç, Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman ve Doç. Dr. Melis Behlil, öyküleştirdi. 31 Ekim perşembe günü, saat 15:00’da A Blok’ta gerçekleşecek sergi açılışına tüm Khas’lılar davetlidir. Belgesel Fotoğraf Atölyesi geçtiğimiz yıl da Fener Rum Lisesi ve Cibali İlköğretim Okulu öğrencileri ile ‘Bir Mahalle Hatırası’ isimli sergiyi düzenlemişti.

Bitomsky Derse Geliyor

Haberler / Etkinlikler

{

{

Kampüs’ün İyi Pinponcusu Belli Oldu

Dünyaca tanınmış Alman yönetmen ve yapımcı Harmut Bitomsky Filmleri 24-26 Ekim tarihleri arasında Goethe Enstitüsü, İstanbul Modern ve Kadir Has Üniversitesi işbirliğinde yapılıyor. Filmler nasyonal sosyalizm dönemi propaganda filmlerini de içeren önemli kuramcı ve yönetmen Bitomsky’nin eserleri. 24 Ekim perşembe günü ise öğrencilerle İstanbul Modern’de filmleri seyrettikten sonra 25 Ekim cuma günü üniversitede bir masterclass yapılacak ve Bitomsky bir ders verecek. Sinemanın belgesel olarak başladığını ve onu ayakta tutan nedenin propaganda olduğunu hiç aklımızdan çıkarmadan öğrencilere bu programa katılmaları önerilmektedir.

Altın Portakal’dan 2 Ödül Khas İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü yarı zamanlı öğretim görevlilerinden Zeynep Dadak’ın yazıp yönettiği Mavi Dalga, 2013 Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde En İyi Senaryo ve En İyi İlk Film ödüllerini aldı. Yine aynı filmle hocalarımızdan Çiçek Kahraman da En İyi Kurgu ödülünün sahibi oldu. Her ikisini de tebrik ediyoruz!

Adres : Kadir Has Caddesi Cibali Haber : Ayşe Özlem Artar Kuruca 34083 İstanbul Fotoğraf : Ulaş Tosun Tel : 212 533 65 32 Tasarım : Birsen Duyar Akdemir Faks : 212 531 38 53 Yöneten : Ayten Görgün Smith E-mail : newsletter@khas.edu.tr Web

: http://www.khas.edu.tr 01 - 24 EKİM 2013 | NEWSLETTER KHAS | 5

40. Sayı - Newsletter Khas  
40. Sayı - Newsletter Khas  
Advertisement