Page 2

Haberler / Etkinlikler

Karadeniz’in Değişen Güvenlik İçeriği Tartışıldı

K

has Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Çalışmaları Merkezi (CIES), Karadeniz Bölgesi’nde son dönemde değişen politik yapı ve güvenlik konusu tartışmak üzere ‘Geniş Karadeniz Bölgesi’nin Değişen Güvenlik İçeriği’ paneli 29 Mayıs’da Cibali Kampüsü’nde düzenledi. Panel’e İstanbul Milletvekili ve Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİÖ) Parlamenter Asamblesi Türkiye Delegasyonu Başkanı İsmail Safi, Romanya Dışişleri Bakanlığı’ndan Stratejik İlişkiler

Bakan Yardımcısı Bogdan Aurescu, Gürcistan Parlamentosu’ndan Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Tedo Japaridze, Emekli Büyükelçi (ABD Alman Marshall Fonu Non-Resident Fellow) Oleh Shamshur ve Khas Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Çalışmaları Merkezi (CIES) Direktörü Dimitrios Triantaphyllou katıldı.

Karadeniz’in Genç Reformcuları Khas’ta Biraraya Geldiler

L

ise Kadir Has Üniversitesi’nin yürütücüleri arasında bulunduğu Karadeniz Genç Reformcuları (Black Sea Young Reformers) Projesi’nin İstanbul toplantısı 27-30 Mayıs tarihleri arasında Cibali Kampüsü’nde gerçekleştirildi. ‘Ideas Without Borders: The Black Sea in Retrospect and Future Prospects’ başlıklı etkinliğe, 9 farklı Karadeniz ülkesinden 21 genç reformcu katıldı. Etkinlik boyunca düzenlenen seminer ve çalıştaylar çerçevesinde, Karadeniz’de güvenlik, enerji ve demokratikleşme gibi konuların yanı sıra bölge ülkelerini ilgilendiren

güncel meseleler ve müşterek çözüm stratejileri tartışıldı. Bursiyerler, programın ardından sundukları proje taslaklarını bölgedeki ortakları ile uygulamaya başlayacaklar. Kadir Has Üniversitesi ve Uluslararası İlişkiler Konseyi Derneği 2012 yılından beri, Münih Üniversitesi Center for Applied Policy Research (C.A.P), Robert Bosch Stiftung ve Black Sea Trust of the German Marshall Fund of the United States ortaklığında 2010 yılından itibaren yürütülen Black Sea Young Reformers Fellowship (BSYRF) projesinin uluslararası ortakları arasında yer alıyor.

BSYRF Programı Karadeniz bölgesi ülkelerinden geleceğin lideri olmaya aday kişileri buluşturarak, bölgenin çeşitli sorunlarının tartışılmasına ve ortak projelerle sorunların çözümüne dair fikirlerin uygulamaya geçirilmesine olanak sağlayan bir etkileşim platformu. BSYR katılımcıları Karadeniz bölgesi ülkelerindeki bürokrat, diplomat, akademisyen, sivil toplum ve medya temsilcileri arasından saygın kişi ve kurumların tavsiyeleri ile aday gösterilerek seçiliyor. Program, Karadeniz bölgesinin daha iyi anlaşılmasını ve uluslararası arenadaki görünürlüğünün artırılmasını, bölgedeki işbirliği imkânlarının ortaya çıkarılmasını, farklı kültür ve disiplinlerden gelen kişilere ortak bir çalışma ortamı yaratarak bölgedeki diyalog ve iletişim ağlarının geliştirilmesini hedefliyor.

2 | 15 MAYIS - 01 HAZİRAN 2013 | NEWSLETTER KHAS

34. Sayı - Newsletter Khas  
34. Sayı - Newsletter Khas  
Advertisement