Page 1

01 - 15 Ekim 2012 - Sayı 19

Dünya, itibarı Khas’da konuşuyor

C

umhurbaşkanlığı himayelerinde, Kadir Has Üniversitesi ve İtibar Yönetimi Enstitüsü Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek ‘kurumların itibar yönetimi’ üzerine uluslararası boyutta konferans düzenliyor. 17-19 Ekim 2012 tarihlerinde Cibali Kampüsü’nde gerçekleşecek olan ‘Uluslararası İtibar Yönetimi Konferansı’nda konuşacaklar arasında Galatasaray Futbol Takımı Teknik Direktörü Fatih Terim, UEFA I. AsbaşkanıFİFA İcra Kurulu üyesi Şenes Erzik, Çocuklar Gülsün Diye Derneği Başkanı sanatçı Gülben Ergen gibi tanınmış isimler yer alıyor. A.B.D. , Bulgaristan, Fransa, İngiltere gibi birçok ülkeden 75 konuşmacının katılacağı konferansda Sosyal Medya ve İtibar; Sürdürülebilirlik ve İtibar; Halkla İlişkiler ve İtibar; Spor ve İtibar; Sosyal Sorumluluk ve İtibar; Güven Kurumları ve İtibar; İtibar Ekonomisi; Etik ve İtibar; İtibarın Ölçülmesi gibi 13 ana oturum yer alıyor.

Burslu Öğrenci Okutmaya ve Kaliteli Öğrencilerle Dünya ile Bütünleşmeye Devam

Kadir Has Üniversitesi 2012-2013 Akademik Yılı Açılış Töreni’nde yapılan konuşmaların ortak paydasında; üniversitenin merhum Kadir Has’ın “vatana borç ödeme” felsefesi ve “dünya ile bütünleşen” bir üniversite olma yolunda ilerlemek vardı. Cibali Kampüsü’nde gerçekleşen tören İ.T.Ü. Türk Musikisi Devlet Konservatuarı’ndan üç sanatçının icra ettiği Nihavand Şarkılar ile son buldu.

C

ibali Kampüsü’nde gerçekleşen Kadir Has Üniversitesi 2012-2013 Akademik Yılı Töreni’ne Kadir Has Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Can Has, Kadir Has Vakfı Başkanı Nuri Has ve mütevelli heyeti üyeleri, Rektör Prof. Dr. Mustafa Aydın, üniversitenin öğrencileri, öğretim üyeleri ve idari çalışanlarının yanı sıra başta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın vekili Prof. Dr. Erman Tuncer olmak üzere çeşitli mülki ve yerel idarelerin temsilcileri katıldı. Rektör Prof. Dr. Mustafa Aydın konuşmasında merhum Kadir Has’ın çizdiği “bir dünya üniversitesi” olma vizyonunu yerine getirme yolunda ilerlediklerine vurgu yaptı. Rektör Prof. Dr. Aydın “dünya ile bütünleşebilme” olarak tarif ettiği üniversitenin hedeflerini “Öncelikle, değerli velilerimizin bizlere emanet ettikleri kıymetleri evlatlarını istihdam piyasasının talep gören çalışanlarına dönüştürürken, onları ülke ve dünya sorunlarına kafa yoran bireyler

olarak yetiştirmek, ikinci olarak küresel rekabet ortamında öne çıkacak çalışmalar ile bilimsel araştırmalara destek verirken, akademik dürüstlüğü, tarafsızlığı ve bilimselliği hakim kılan bir anlayışı yerleştirmek” olarak anlattı. Konuşmasında üniversitenin, öğrenci sayısını artırmayı değil kalitesini geliştirmeye, her yıl bir öncekinden daha yetkin mezunlar vermeye odaklandığının altını çizen Rektör Prof. Dr. Mustafa Aydın “Araçlardan biri olarak burs sistemimizi sürekli geliştiriyoruz. 2011-2012 eğitim-öğretim yılında üniversitemizde kayıtlı tüm öğrencilerin yüzde 32.7’si bursludur. Bunda ilham kaynağı ve kudret ise merhum Kadir Has’ın ‘vatan borcu ödeme’ şiarı ve ‘bu ülkeden aldıklarını geri bu ülkeye verme’ arzusuyla, alnının teri ile kazandığı servetinin önemli bir bölümünü hayır işlerine ve özellikle de eğitim odaklı yatırımlara dönüştürme kararlılığından gelmektedir” diye konuştu. 01 - 15 EKİM 2012 | NEWSLETTER KHAS | 1


Haberler / Etkinlikler

İKSV İstanbul Tasarım Bienali’ne Khas da Üç Proje ile Katılıyor

B

u yıl ilki düzenlenecek olan İKSV İstanbul Tasarım Bienali, yaratıcı endüstrilerde yer alan tüm aktörleri ‘Kusurluluk’ teması altında bir araya getiriyor. Küratörlüğünü Joseph Grima ve Emre Arolat’ın yaptığı buluşmaya paralel olarak bir de akademik program eşlik ediyor. Farklı tasarım alanları arasındaki iletişimi ilerletmek ve disiplinler ötesi yaratıcılığı motive etmek amacıyla, İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir ve Kıbrıs’ta bulunan toplam 26 üniversitenin ve yaklaşık 76 bölümün işbirliği ile gerçekleştirilecek olan Bienal Akademik Programı, aynı temanın farklı yorumlarını tek bir platformda toplayarak, üniversitelerarası akademik etkileşimi arttırmayı hedefliyor. Kadir Has Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı ‘Siyah bir iz’ ve ‘Kusursuzluk Suçtur’ isimli projelerle, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü ise ‘Çevresel Kusurluluğu Kişisel Deneyimler Yoluyla Haritalamak’ başlıklı proje ile katılıyor. Sergilenecek 3 proje de, Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü Forum Sergi Salonu’nda 13 Ekim12 Aralık 2012 tarihleri arasında ziyaret edilebilir.

İ

‘Nasıl Yapmalı’da Taksim Meydanı Tartışılıyor

İstanbul’a ilişkin soru(n)lar, özellikle de kentsel dönüşüm, medyadan konferanslara, akademiden siyasete, protesto gösterilerinden sanat etkinliklerine kadar geniş bir mecrada düşünülüyor ve tartışılıyor. Kadir Has Üniversitesi İstanbul Çalışmaları Merkezi bu paneller dizisine akademik olarak destek vermeye devam ediyor. ‘Nasıl Yapmalı?’ başlığı altında gerçekleştirilen paneller dizisi, kentsel dönüşüm sürecini İstanbul özelinde irdeleyen, farklı bakış açılarını bir araya getirerek verimli bir tartışma zemini oluşturmayı hedefliyor. Taksim’in iyileştirilmesi adına önemli soruların yer bulacağı panel, 19 Ekim 2012’de düzenleniyor.

Pelin Tan, ‘Adhokrasi’ Sergisinin Kuratöryel Ekibinde

K

has, İletişim Fakültesi, Yeni Medya Bölümü öğretim üyesi Yard. Doç. Dr. Pelin Tan’ın, kuratöryel ekibinde yer aldığı ‘Adhokrasi’ sergisi Galata Özel Rum İlköğretim Okulu’da 15 Ekim 2012 tarihinde açıldı. İstanbul Tasarım Bienali’ni bir sergi platformundan ziyade laboratuar olarak kabul eden ‘Adhokrasi’, emeğin değerini, fikri mülkiyetin niteliklerini, tüketim etiğini, tekniğin sınırlarını ve güç düzenini sorgulayan eserleri vitrine çıkararak

2 | 01 - 15 EKİM 2012 | NEWSLETTER KHAS

geleneksel tasarım tanımına tepki olarak doğmuş. Sergi, Milano kökenli mimar ve Domus dergisi baş editörü Joseph Grima direktörlüğünde; yardımcı kuratörler mimar Elian Stefa, mimar Ethel Baraona Pohl ve sosyolog Pelin Tan küratörlüğünde hazırlandı.


G

üney Kafkaslar’da sosyal ve beşeri bilimlerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen uluslararası konferanslara öncülük eden Academic Swiss Caucasus Net (ASCN), bu yılki konferansını Karadeniz ve Kafkasya bölgelerindeki stratejik önemi nedeniyle Türkiye’de yapma kararı verdi, ortak olarak ise Kadir Has Üniversitesi’ni seçti. Konferans 11-13 Ekim 2012 tarihleri arasında Cibali Kampüsü’nde gerçekleşti. Ana teması güvenlik, demokrasi, kalkınma olan ve 9 ayrı panelde de yönetişim; siyasi söylemler ve kimlik; etnik topluluklar ve ağlar; çatışmalar; demokrasi ve rejimler; rejim güvenliği, insani güvenlik ve bölgesel güvenlik; bölgesellik ve çok taraflı anlaşmalar; bölgesel güçler ve jeopolitik değişim ve son olarak kaynaklar ve kalkınma stratejileri gibi konular ayrıntılı olarak ele alındı. ASCN’nin bölgeyle ilgilenen ve bölge sorunlarının çözümüne katkıda bulunacak bilim adamlarını bir araya getirmek amacıyla kurulduğunu belirten Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Çalışmaları Müdürü Dimitrios Triantaphyllou “ASCN; iki yıl önce konferansı Gürcistan’da düzenlemişti bu yıl ise Türkiye’de düzenleyecek. Türkiye’nin Karadeniz ve Kafkasya bölgelerindeki stratejik rolü ve önemini en iyi yansıtacak üniversite olarak ise Kadir Has Üniversitesi’ni seçti çünkü üniversitemizde uluslararası tecrübesi ve ilişkiler ağı güçlü, bölgeyi bilen uzmanlarımız var” dedi.

Haberler / Etkinlikler

Dünyanın 25 Ülkesinden 150 Kafkas Uzmanı Cibali Kampüsü’nde Buluştu

Kütüphaneyi Sahneleyecekler

K

has Sanat ve Tasarım Fakültesi öğretim üylerinden Doç. Dr. İnci Eviner, bu yıl ilki gerçekleştirilecek olan 1.Tiflis Trienali’ne davet edildi. Kuratörlüğünü Henk Slager ve Wato Tseretelli’nin yaptığı bienalin ana teması ‘Offside Effect’. Performatif araştırma, performatif ders ve sanatsal araştırma yöntemleri üzerine çalışan Eviner’in çalışmaları, 19-20 Ekim 2012 tarihlerinde Gürcistan’ın Tiflis şehrindeki Literature Museum’da ziyaret edilebilir.

Haliç’te Dostluk Kazandı

K

adir Has Üniversitesi ile Koç Üniversitesi kürek takımları geleneksel hale getirilmesi planlanan yarışların ikincisinde 6 Ekim 2012’de Haliç’te kürek çektiler. Koç Üniversitesi Kürek Takımı’nın önde bitirdiği yarış, güzel dostluk manzaralarına tanık oldu. ‘Haliç Dostluk Kupası’ yarışı Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü önünden başladı ve Rahmi Koç Müzesi önünde son buldu. Kıyasıya mücadele ile

geçen Haliç Dostluk Kupası’nı, Koç Üniversitesi Kürek Takımı 8 dakika 18 saniye ile yarışı önde bitirirken, Kadir Has Üniversitesi Kürek Takımı ise 8 dakika 36 saniye ile tamamladı.

01 - 15 EKİM 2012 | NEWSLETTER KHAS | 3


Haberler / Etkinlikler

Mark David Wyers’dan Çeviri Kitaplar

K

has Akademik Yazı Merkezi Direktörü Mark David Wyers’ın kısa hikayalerden oluşan kitaplarda çevirileri yayınlandı. 27 kısa hikayeden oluşan ‘’ (Kadın Yazarların Kısa Öyküleriyle İstanbul) isimli kitapta Wyers’ın 3 çevirisi; ‘Europe in Women’s Short Stories from Turkey’ (Türkiye’den Kadın Yazarların Kısa Öyküleriyle Avrupa) Kısa Öykülerle başlıklı kitapta ise 10 çevirisi yer alıyor.

Orhan Şener’in 2 Martısı var

K

has Hukuk Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Orhan Şener’in, Bay Leda ve Bayan Arte isimlerinde iki martısı var. Geçtiğimiz Temmuz ayında da yaşadığı Heybeliada’da bir tepeye ismi verilen Şener, doğaya olan tutkusuyla tanınıyor.

Spor Çalışmaları Merkezi Sertifika Programları Başlıyor

YÖK

onayı ile 2005 yılında kurulan Spor Hukuku Araştırma ve Uygulama Merkezi; Mart 2012’de ismini ‘Spor Çalışmaları Merkezi’ olarak değiştirmiş ve çalışma alanların sporun sosyal bilimlerdeki tüm alanlarına genişletmiştir. Bu kapsamda, her yıl düzenlenen sertifika programlarına bu yıl da devam ediyor. 2012-2013 akademik yılında altıncısı düzenlenecek olan Spor İletişimi Sertifika Programı bu yıl da spor medyamızın usta isimlerini ağırlayacak. Attila Gökçe, Fuat Akdağ, Tanıl Bora, Murat Ağca, Ahmet Çakır, Mert Aydın ve Okay Karacan gibi isimlerin ders vereceği programın giriş sınavı 10 Kasım’da Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü’nde gerçekleşecek. Detaylı bilgi ve önkayıt için: http:// www.khas.edu.tr/scmindex. php?id=5 Bu yıl dördüncüsü düzenlenecek

Çağrı Sertel Trio ile Kampüste Caz

A

kbank Caz Festivali, 22.’inci yılında da festivalin en önemli etkinliklerinden biri olan Kampüste Caz ile

Haber : Cem Alaçamlı Fotoğraf : Ulaş Tosun Tasarım : Birsen Duyar Yöneten : Ayten Görgün Smith

4 | 01 - 15 EKİM 2012 | NEWSLETTER KHAS

olan Spor Hukuku ve Yönetimi Sertifika Programı’nda da birbirinden önemli isimler deneyimlerini katılımcılarla paylaşacaklar. Dr. Levent Bıçakcı, Şenes Erzik, William Gaillard (UEFA), Omar Ongaro (FIFA), Kemal Kapulluoğlu, Dr Nedim Türkmen, Abdullah Avcı ve Tuğrul Akşar gibi isimler programımızda bu sene de derslerini vermeye devam edecekler. Detaylı bilgi ve önkayıt için: http://www.khas.edu.tr/ scmindex.php?id=6

caz dünyasının ünlü isimlerini gençlerle buluşturdu. Kampüste Caz etkinliği, 10 Ekim’de Kadir Has Üniversitesi’nde Çağrı Sertel Trio konseri ile

Adres : Kadir Has Caddesi Cibali 34083 İstanbul Tel : 212 533 65 32 Faks : 212 531 38 53 E-mail : newsletter@khas.edu.tr Web : http://www.khas.edu.tr

19. Sayı - Newsletter Khas  
19. Sayı - Newsletter Khas  
Advertisement