Kylkirauta 3/2022

Page 11

ARTIKKELIT

JOHTAMINEN DIGITALISAATION MURROKSESSA TEKSTI: KARI AAPRO JA AKI-MAURI HUHTINEN

Digitalisaatio on tehnyt tuloaan Puolustusvoimiin jo kahdenkymmenen vuoden ajan. Se on mahdollistanut uusien työskentelytapojen hyödyntämisen perinteisten työskentelymenetelmien ja organisoitumisen rinnalla. Digitalisaatio vaatii organisaation osaamiselta ja erityisesti johtajilta jatkuvaa uuden omaksumista, jotta teknologisista ratkaisuista saatavat edut voidaan ottaa käyttöön ja hyödyntää osana organisaation ja sen yhteistoimintaverkostojen toimintaa.

C

ovid-19-pandemia ja digitalisaatio vaikuttivat työnteon uudelleen organisoitumiseen ja toimintamallien muutokseen merkittävästi kaikkialla maailmassa. Pandemia pakotti yhteiskunnan ottamaan ennakoimattoman digiloikan uuden teknologian hyödyntämiseen ja hallintaan. Digitalisaatioteknologiaan panostetaan tällä hetkellä valtavasti, mutta kuinka paljon olemme pohtineet sitä, miten digitalisaatio vaikuttaa johtamiseen, osaamisen hallintaan, työn organisoitumiseen sekä arvoihin ja asenteisiin? Digitalisaatio on organisaatiolle suuri haaste ja kulttuurimuutos. Kasvava tiedon määrä, sen jakaantuminen ja saavutettavuus hämärtävät johtajien, alaisten ja yhteistoimintaverkkojen välisiä rajoja. Tämä näkyy muun muassa siten, että organisaation toiminta hajaantuu aiempaa laajemmalle, verkos-

toituu ja päätöksiä tehdään verkostoissa perinteisen organisaatiorakenteen ja johtamishierarkian ulkopuolella. Digitalisaatio mahdollistaa ja toisaalta edellyttää uudenlaisten johtamismenetelmien sekä toimintamallien hyödyntämisen. Johtajien tulee hallita yhä paremmin johtamista tukevien tietojärjestelmien käyttö. On osattava hyödyntää järjestelmien tuottamaa tietoa päätöksenteon tukena sekä strategisen, operatiivisen ja taktisen menestyksen mahdollistajana. Johtajien tulee mukauttaa toimintatapojaan ketterästi alati muuttuvissa tilanteissa teknologisten järjestelmien tukemana.

KARI AAPRO

Työnteon uusi maailma

Työnteon muutos heijastuu tällä hetkellä kaikkein selvimmin yksilötasolle. Työntekijä voi päättää aiempaa joustavammin, missä työskentelee, ja hän 9

AKI-MAURI HUHTINEN

Kylkirauta 3/2022