Page 4

Sisältö

1

3

4

12

Vyötti miekan vyötärölle kupeellensa Kylkiraudan.

8

18

22

26

31

32

36

44

48

52

Kadettikunta ry on itsenäisen Suomen kadettikouluissa upsee­ rin tutkinnon suorittaneiden up­ seerien ja Maanpuolustuskor­ keakoulussa opiskelevien kadet­ tien maanpuolustusaatteellinen yhteisö.

40

Teiss’ on taiston tulta, peistä, kylmyyttä myös Kylkirauan. – Eino Leino

53

R

54 55 76

ILJ

ÖMÄRK

T

Painotuote 4041 0089

M

I

YM

ISTÖME

KK

R PÄ

Suomen puolustusratkaisun rakennuspalikoita Vesa Valtonen Uusia kadettiupseereita Jari Kallio Suuntaviivat Suomen puolustukselle Karoliina Honkanen Selonteot puntarissa Juho Kotakallio Vaihtoehtoja selontekomenettelylle Jarno Limnéll Politiikan ja puolustuksen vuoropuhelu Heikki Välivehmas Kansanedustajien näkemyksiä puolustuksesta Charly Salonius-Pasternak Rajaturvallisuuden poliittinen ohjaus Matti Sarasmaa Lämpimästä kylmään Antti Paronen Puolustusrevisiosta parlamentarismiin Pertti Salminen Sotilaskotiliitto 100 vuotta Elina Halminen Sotahistorian tutkimuksen aaltoliike Ohto Manninen Strateginen kulttuuri muutoksen taustavoimana Oscar Lassenius Reservi puolustustaistelussa Jussi Pajunen Perinnetietoutta Marko Palokangas Kolumni Kalle Liesinen Pääsihteerin palsta Tapahtumia ja muuta ajankohtaista In memoriam

LEHDEN TOIMITUS

Kadettikunta ry:n jäsenlehti vuodesta 1935, N:o 292, 3/2021 ilmestyy neljä kertaa vuodessa painos 6 700 kappaletta

Päätoimittaja Eversti, ST Vesa Valtonen vesa.valtonen(at)kylkirauta.fi Puh. 050 520 4526

Tilaukset, osoitteenmuutokset ja laskutus Sabina Krogars, puh. 050 470 7291 sabina.krogars(at)kadettikunta.fi Kadettikunnan toimisto Eino Leinon katu 12 E 64, 00250 Helsinki

Artikkeli- ja kirjallisuustoimittaja Eversti evp Heikki Pohja heikki.pohja(at)kylkirauta.fi puh. 040 517 1100

Seuraava numero Seuraavaan numeroon tarkoitetun tekstimateriaalin on oltava toimituksella (toimitus(at)kylkirauta.fi) ja kuvamate riaalin kuvatoimittajalla 1.11.2021 mennessä. Kuvat tulee toimittaa joko digitaalisessa muodossa tai paperikuvina. Digikuvien tulee olla jpeg-muodossa vähintään 300 dpi:n resoluutiolla. Ei internetkuvia, kaavioita, taulukoita eikä Powerpoint-kuvia. Toimitus muokkaa ja lyhentää artikkeleita tarvittaessa. Toimitus päättää sisältösuunnittelun yhteydessä, mikä osa materiaalista julkaistaan paperilehdessä ja mikä osa verkkolehdessä.

Painopaikka Painotalo Plus Digital Oy Lahti 2021 ISSN 0454-7357 Kansi Kuvat Kuvat Eduskunta.fi, Pixabay.com. Kansi Pasi Väätäinen

Kuvatoimittaja Majuri Pasi Väätäinen pasi.vaatainen(at)kylkirauta.fi Puh. 0299 800 Ulkoasu Risto Mikander risto.mikander@mediasepat.fi Verkkotoimittaja Everstiluutnantti evp Kari Sainio kari.sainio(at)kylkirauta.fi Kylkiraudan verkkolehti www.kylkirauta.fi

­

Tilaushinnat Vuosikerta 30,00 e, irtonro 10,00 e

­

­

KYLKIRAUTA

Ilmoitusmyynti TJM-Systems Oy, Sari Aarnio sari.aarnio(at)tjm-systems.fi Puh. 044 566 7194 Kadettikunnan verkkosivut www.kadettikunta.fi www.facebook.com/kadettikunta Twitter(at)kadettikunta


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.