__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 26

AJAN KAIKUJA – REALISMIN TAJU MERKITYKSELLISINTÄ TEKSTI: SEPPO KÄÄRIÄINEN Viime vuosina on tapahtunut turvallisuuspoliittisia muutoksia, jotka ovat herättäneet monia keskusteluteemoja, merkittäviäkin: moninapaisuuden nousu, suurvaltojen kärjistynyt nokittelu, geopolitiikan voimistuminen, arktisen alueen kasvava merkitys, kyberturvallisuuden vahva esiinmarssi, kokonaisturvallisuuden korostuminen...

V

arsinkin kyberuhkien hallinta teettää yhä enemmän töitä etenkin kaikkialla siellä, missä on vähänkin kysymys turvallisuudesta ja talouden saloista.

Maanpuolustustahdon merkitys

Kuva eduskunta.fi.

Kenraali Jaakko Valtanen kiteytti Ajan kaikuja -kolumnissaan (Kylkirau­ ta 2/2019) maanpuolustustahdon ytimen: ”Vähäväkiselle maallemme onkin elintärkeää, että me yhteisesti koemme maamme, sen kansanvallan ja oikeusjärjestelmän puolustamisen arvoiseksi.” Kenraali tiivistää yhteen virkkee-

seen kaiken olennaisen Suomen puolustamisen ja maanpuolustustahdon perusteista. Olemme vähäväkinen kansa maantieteellisesti laajassa maassa ja juuri tässä maailmankolkassa, sotilaallistenkin jännitteiden yhdessä mahdollisessa polttopisteessä. Presidentti Koiviston tiivistyksen Suomen ideasta ”selviytyä, pysyä hengissä” voi kääntää kysymykseksi ”miten Suomi selviytyy?”. Sotilasliittoon kuulumattoman Suomen kansalliseen etuun perustuva iso linja rakentuu vahvasta itsenäisyystahdosta, uskottavasta puolustuksesta, aktiivises-

Kylkirauta 2/2021

24

SEPPO KÄÄRIÄINEN

ta Euroopan unioni -politiikasta, rakentavista suurvalta- ja naapuruussuhteista, kansainvälisen puolustusyhteistyön kudelmasta, sopimuspohjaisuuden ja ihmisoikeuksien puolustamisesta, yhteisistä ponnisteluista globaalien ongelmien ratkaisemiseksi ja konsensushakuisuudesta. Yhteiskunnan asioita on osattava johtaa ja hoitaa niin, että jokainen kokee Suomen – kansanvallan, oikeus- ja sivistysvaltion ja oikeudenmukaisuuden – puolustamisen arvoiseksi sekä asia- että tunnesyistä. Jyrkät jakolinjat murtaisivat yhteiskunnan sisäisen eheyden ja vähitellen myös maanpuolustustahdon. Yhteiskunnan sisäisellä eheydellä ja vahvalla maanpuolustustahdolla on kiinteämpi keskinäisyhteys kuin luulemmekaan. Maanpuolustustahtomme on korkealla. Siihen toki vaikuttaa kova historiamme: Lapin sodan päättymisestäkin on kulunut vasta 76 vuotta. Sotakokemukset ovat kulkeneet yli sukupolvien sotaveteraanien mukana. On tärkeää, että koulujen historianopetuksessa pidetään riittä-

Profile for Kadettikunta

Kylkirauta 2/2021  

Advertisement
Advertisement
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded