__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 13

TURVALLISUUSPOLIITTISEN KESKUSTELUN UUDET SUUNTAVIIVAT TEKSTI MATTI PESU

Kiristynyt turvallisuustilanne 2010-luvun puolivälissä muutti suomalaisen turvallisuuskeskustelun luonnetta. Suomen turvallisuus on riippuvainen kansainvälisen järjestelmän tolasta, ja Suomessa on osattava tarkastella maailmaa vahvemmasta Suomiperspektiivistä. Turvallisuuspoliittinen keskustelu on osa toimivaa demokratiaa.

S

uomessa on ollut tapana keskustella turvallisuuspoliittisen keskustelun puutteesta tai siitä, miten turvallisuuspolitiikasta tulisi debatoida. Usein paremman keskustelun vaatiminen on kiertoilmaus sille, että oma näkemys – esimerkiksi Nato-jäsenyyden kannattaminen – ei saa julkisessa keskustelussa riittävästi näkyvyyttä. Vaikka tällaisella metakeskustelulla on omat koomiset piirteensä, turvallisuuspoliittinen keskustelu on tärkeä osa toimivaa demokratiaa. Täten keskustelusta on myös syytä keskustella.

Keskustelulla luodaan tilanneymmärrystä Julkisilla kannanotoilla Suomen poliittinen johto voi viestiä yhteiskunnalle turvallisuuspoliittista tilannekuvaansa ja samalla perustella Suomen valintoja. Vain pieni osa kansasta seuraa aktiivisesti kansainvälisiä suhteita ja turvallisuuspolitiikkaa. Keskustelulla on siis tärkeä valistustehtävä kan-

salaisten tilanneymmärryksen vahvistamisessa. Turvallisuuspoliittinen keskustelu ei saa levätä ainoastaan poliitikkojen harteilla, eikä keskustelu saa jäädä yksisuuntaiseksi. Muun muassa medialla ja tutkimuksella on tärkeä tehtävä ymmärryksen luomisessa sekä linjavetojen arvioinnissa ja haastamisessa. Julkinen yhteiskunnallinen keskustelu yleensä paljastaa kulloiseenkin kysymykseen liittyvät poliittiset linjaerot. Turvallisuuspoliittinen diskurssi osin poikkeaa tästä mallista. Suomessa on perinteisesti pyritty turvallisuuspoliittiseen konsensukseen, millä on ollut vaikutuksensa keskustelukulttuuriin. Erimielisyyksistä ei useinkaan haluta väitellä julkisesti. Turvallisuuspoliittisen konsensuksen vaaliminen ei ole pelkästään suomalainen piirre. Myös muissa Pohjoismaissa on pyritty turvallisuuspoliittisissa kysymyksissä mahdollisimman laajaan yksituumaisuuteen. Pienissä maissa 11

MATTI PESU

erimielisyyksiä pidetään usein jopa uhkana tai vähintään politiikan jatkuvuutta vaarantavina tekijöinä. Kiristynyt turvallisuustilanne 2010-luvun puolivälistä on jossain määrin muuttanut suomalaisen turvallisuuskeskustelun luonnetta. Maailmanpolitiikan muuttuminen nostaa esiin uusia aiheita, joista Suomessa ei ole aikaisemmin osattu tai haluttu keskustella. Turvallisuuskeskustelua on käytävä laajalla rintamalla, vaikka eri yhteiskunnallisilla instansseilla onkin omat roolinsa.

Kylkirauta 2/2021

Profile for Kadettikunta

Kylkirauta 2/2021  

Advertisement
Advertisement
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded