Kylkirauta 4/2021

Page 46

Kadettikunnan juhlavuosi lähenee loppuaan

K

adettikunnan 100-vuotisjuhlavuosi alkoi koronapandemian kurimuksessa, mutta mielialaa kohotti melkoisesti Vapaudenristin ritarikunnan suurmestarin, tasavallan presidentin antama 4. luokan Vapaudenristi miekkoineen kiinnitettäväksi keltapunaisin nauhoin Kadettikunnan lipun kärkeen. Vapaudenristi otettiin vastaan juhlavassa vuosipäivän tilaisuudessa 27. tammikuuta Svenska Klubbenilla Helsingissä. Vapaudenristillä varustettu Kadettikunnan lippu esiintyi ensi kertaa syyskokouksessa 23. lokakuuta Katajanokan Kasinolla, jossa luovutettiin myös ensimmäiset Vapaudenristillä varustetut Kadettikunnan pienoisliput.

Tietopankkien kehittäminen jatkui Koronapandemian estäessä yhteisöllisten tilaisuuksien järjestämisen voimavaroja suunnattiin tietopankkien uudistamiseen. Kadettikunnan vuosipäivänä julkistettiin uudistetut Veteraanien perintö ja Arvet efter Veteranerna -tietopankit verkko-osoitteessa veteraanienperinto.fi. Kesäkuun alussa julkistettiin uudistettu Tur­ vallisuuspolitiikan tietopankki osoitteessa turpopankki.fi ja syksyllä tietopankin ruotsinkielinen versio Säkerhetspolitis­ ka databanken. Kadettikunnan tuottamien tietopankkien tarkoituksena on tukea maamme koulujen opetusta sekä antaa tietoa kansalaisille maamme historiasta ja turvallisuuspolitiikasta sekä maanpuolustuksesta ja kokonaisturvallisuudesta. Turvallisuus­ politiikan tietopankki toimii valtakunnallisen lukiolaisten Turpotietäjä-kilpailun päälähdemateriaalina. Kadettikunta on arvoyhteisö

Kadettikunnan jäsenistön arvotutkimus toteutettiin keväällä ja toukokuussa järjestettiin arvoseminaari yhteistoiminnassa Suomen Reserviupseeriliiton ja Sotilaskotiliiton kanssa. Reserviupseeriliitto juhli 90- ja Sotilaskotiliitto 100-vuotista taivaltaan. Arvotutkimus osoitti, että upseerin ammattia voidaan edelleen pitää kutsumusammattina. Valmius kantaa vastuuta ja lojaalisuus valtiojohdon määrittämälle turvallisuuspoliittiselle linjalle ovat upseerina olemisen perusedellytyksiä. So-

Kylkirauta 4/2021

Vasemmalla eversti evp Juha Tammikivi ja oikealla pääsihteerin tehtävässä 1.1.2022 aloittava eversti evp Heikki Pohja.

tatieteiden tohtori Risto Sinkko on esitellyt tutkimustuloksia aikaisemmissa Kyl­ kirauta-lehdissä.

Upea juhlakirja valmistui ajallaan

Koronaepidemia esti juhlavuoden kevätkokoustapahtuman järjestämisen Turussa, ja kokous toteutettiin etäyhteyksin Kadettikunnan toimistosta. Pandemia ei kuitenkaan estänyt Kadettikunnan 100-vuotisjuhlakirjan valmistamista, ja kirja valmistuikin päätoimittaja Markku Iskaniuksen johdolla projektisuunnitelman mukaisesti huhtikuussa. Ensimmäiset juhlakirjat luovutettiin elokuussa valmistuneille 105. Kadettikurssin ja 88. Merikadettikurssin upseereille. Juhlakirja jaetaan seuraavien viiden vuoden aikana opintonsa aloittaville ja päättäville kadettikursseille.

Kumpujen kätköistä

Komentaja Kari Huhtalan arvokas tutkimustyö Joukkosi eessä – 1939–1945 menehtyneet kadettiupseerit ja kadetit julkaistiin viime vuonna. Huhtalan jatkotyö Kumpujen kätköistä – 1939–1945 menehtyneiden kadettiupseerien ja ka­ dettien hautapaikat julkaistiin syyskokouksessa Helsingissä. Huhtalan pitämä syyskokousesitelmä on katsottavissa Kadettikunnan verkkosivulla. Verkkosivulla on myös Huhtalan teosten sähköiset näköiskirjat. Kirjojen perusteella valmistettu tietopankki on verkko-osoitteessa joukkosieessa.fi.

Kiitos jäsenistölle yhteisistä vuosista Kiitän Kadettikunnan puheenjohtajaa 44

Jari Kalliota ja hänen edeltäjiään sekä hallituksen jäseniä ja piirien puheenjohtajia, sihteereitä sekä piirihallitusten jäseniä hyvästä yhteistoiminnasta ja pyyteettömästä kadettiveljeyden ja -sisaruuden hyväksi tehdystä työstä. Jokainen meistä voi myötävaikuttaa omalla toiminnallaan kadettipiirinsä ja kadettikurssinsa hyvän upseerihengen ja yhteisöllisyyden luomiseksi ja ylläpitämiseksi. Suuret kiitokset taistelijaparilleni, Kadettikunnan toimistonhoitajana toimivalle Sabina Krogarsille. Sabina on sitkeästi kirjanpidon, taloudenhoidon ja Kadettisäätiön asioiden hoidon sekä Kyl­ kiraudan taittamisen ohessa palvellut hymyssäsuin Kadettikunnan jäsenistöä mitä erilaisimmissa pyynnöissä.

Heikki Pohja pääsihteeriksi

Toivotan entisen palvelustoverini eversti evp Heikki Pohjan lämpimästi tervetulleeksi Kadettikunnan pääsihteerin tehtävään. Heikki on valmistunut 71. Kadettikurssilta vuonna 1987. Hänellä on monipuolinen kokemus maanpuolustuksen ja järjestötoiminnan saralta. Heikki on toiminut Kylkiraudan kirjallisuus- ja artikkelitoimittajana viime vuodet ja perehtynyt samalla hyvin Kadettikunnan kokonaistoimintaan. Menestystä Heikille Kadettikunnan tulevissa haasteissa. Constantem decorat honor – Kunnia kestävän palkka

Juha Tammikivi

kadetti 6584 Pääsihteeri vuosina 2009–2021


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.