__MAIN_TEXT__

Page 17

artikkelit

Media – uhka vai mahdollisuus yhteiskunnan resilienssin rakentamisessa Teksti: Minna Holopainen

Median kyky täyttää tietotyhjiöitä ja ehkäistä niiden syntymistä on osa kansakunnan puolustusvalmiutta ja yhteisen resilienssin rakentamista. Kansalaiset tarvitsevat sekä fyysistä suorituskykyä että henkisiä voimavaroja. Tieto ja ymmärrys siitä, mitä tapahtuu, auttaa selviytymään haasteista. Toimittajan työtä on vastata mahdollisimman hyvin tähän tarpeeseen.

I

hmismieli tekee meille kaikille omat silmänkääntötemppunsa. Yksi sellainen liittyy matkan pituuteen: tuntematon taival tuntuu tuttua pidemmältä, vaikka kilometreissä mitattuna matka olisi aivan sama. Jo se auttaa, että matkan edistymistä voi seurata kartalta. Kaikkein joutuisimmin matka etenee, kun maamerkit ovat tuttuja: nyt ollaan jo tässä mutkassa, kohta tulee tuo risteys, ja sitten ollaankin pian perillä. Jokaisen omat kyvyt ja kokemukset vaikuttavat siihen, miltä matkanteko tuntuu ja miten hyvin siitä selviää. Fyysisen suorituskyvyn rinnalla tarvitaan henkisiä voimavaroja, joita on paljon vaikeampi mitata. Eri ihmisillä on omat tapansa kohdata vaikeudet ja selvitä niistä. Yksi asia kuitenkin yhdistää meitä ihmisinä: tieto ja ymmärrys siitä, mitä tapahtuu, auttaa meitä eteenpäin. Median rooli vapaassa demokratiassa perustuu siihen yksinkertaiseen ajatukseen, että kansalaisilla on oikeus saada tietoa heihin vaikuttavista asioista niin, että he pystyvät toimimaan yhteiskunnassa. Eri ihmiset kaipaavat ja kuluttavat tietoa eri määrän ja eri

tavoin: tiiviimmin tai laajemmin, nopeammin tai hitaammin, viileinä faktoina tai inhimillisinä tarinoina. Mikään yksittäinen media ei pysty täyttämään kaikkien tiedontarvetta täydellisesti, mutta kaikkia medioita ajaa eteenpäin pyrkimys tavoittaa yleisönsä mahdollisimman laajasti.

Vapaan yhteiskunnan instituutio Suomessa tuntuu vallitsevan laaja yhteisymmärrys journalismin tehtävästä. Vapaata mediaa arvostetaan vapaan yhteiskunnan instituutiona, joka turvaa vallankäytön valvontaa ja kansalaisten kykyä toimia yhteiskunnan itsenäisinä jäseninä. On suuri etuoikeus työskennellä journalistina maassa, jossa riippumattoman median merkitys useimmiten ymmärretään ja tunnustetaan sekä juhlapuheissa että arkielämässä. Suuressa osassa maailmaa tilanne on toinen, eikä kehitys kulje hyvään suuntaan. Kun valtaa kootaan yksiin käsiin, ensimmäinen uhka ja siksi myös uhri on vapaa tiedonvälitys. Mitä autoritaarisempi hallinto on, sitä kovemmin se kurittaa mediaa. 15

Minna Holopainen Viime ajoilta näkyvin esimerkki Suomen lähiympäristöstä on ValkoVenäjä, jossa kovat otteet ovat kohdistuneet sekä kotimaiseen että ulkomaiseen mediaan. Vaikka suomalainen matkailija pääsee maahan ilman viisumia, suomalainen toimittaja ei voi matkustaa sinne tekemään työtään ilman pidättämisen ja kiinnioton riskiä. Venäjällä, Puolassa ja Unkarissa kansainvälinen tiedonvälitys vielä onnistuu, mutta etenkin oman maan toimittajien työolot käyvät yhä karummiksi. Tieto voi lisätä tuskaa, mutta samalla se on aina myös valtaa. Yksinvaltaisiin järjestelmiin ei istu ajatus kansalaisten vallasta ja vapaudesta valita tietolähteensä.

Kylkirauta 4/2020

Profile for Kadettikunta

Kylkirauta 4/2020  

Advertisement
Advertisement