Page 1

a

BEŞPARA Bespara.net, Trabzon merkezli, halkın, köylünün, gençliğin faydasına çalışır, yurttaş gazeteciliğini benimsemiş, bağımsız ve alternatif bir internet dergisidir.

Bespara.net, kadınların katılımını teşvik etmek ve kadın yazarlara eşit oranda yer vermek adına, eş genel yayın yönetmenliği ve eş editörlük gibi uygulamalara başvuracak. Böylece kadınların kendi meselelerini daha etkili duyurmaları da sağlanacak.

BAĞIMSIZ SOSYAL GİRİŞİMCİLİK Bespara.net bağımsız bir dergi olarak hiçbir şahıs, parti, kuruluş veya ideolojiye bağlı değildir, yazarlarının ve okurlarının ortak değeridir. Beşpara, Nobel sahibi Bangladeşli iktisatçı Muhammed Yunus'un b sosyal girişimcilik konseptine uygun olarak faaliyet gösterir. Buna dayalı olarak dergi birtakım sosyal amaçları gerçekleştirmeyi hedef edinir ve bunu sürdürebilir kılmak adına kâr amacı güder. Reklamlar üzerinden elde edilen gelirlerle hiçbir kazanç payı dağıtımı olmadan derginin gelişmesi ve daha kaliteli hizmette bulunması adına yatırımlarda bulunulur. Eğer yeterince gelir elde edilirse, gelirlerin bir kısmı katkıları karşılığında yazarlara dağıtılır. Herhangi bir işletmenin bağış kabul etmeyeceği gibi, Beşpara.net de bir sosyal işletme olarak bağış kabul etmez.

Bespara.net'in başlıca sosyal amaçları şunlardır: KADINLARA SES OLMAK Trabzon yerel basınının en çok takip edilen 10 sitesinde yaptığımız araştırmalara göre, Trabzon yerel basınında kadın yazar oranı sadece %5.

b GENÇLERİ YAZARLIĞA TEŞVİK ETMEK Yine aynı araştırmadan çıkan bir başka sonuç ise kırk yaş altı yazar oranının %25'i geçmediği hususu. Bespara.net, gençlere hem fikirlerini ve düşüncelerini ifade edebilecekleri hem de yeteneklerini ve birikimlerini sergileyebilecekleri bir ortam oluşturmayı gaye edinmiştir. Yazarlık yoluyla gençlerin kendi meselelerini kendilerinin ele almaları, içinde yaşadıkları toplumun sorunlarına duyarlılık geliştirmeleri ve çevrelerinde gelişen olaylara karşı farkındalıklarını arttırmaları amaçlanmaktadır.

c


YEREL BASINA DESTEK OLMAK

TRABZON'UN POTANSİYELİNE DİKKAT ÇEKMEK

Beşpara, Trabzon yerel basınının kalitesinin artmasına katkı sağlamayı hedefler; Haber sitesi olmaması itibariyle bire bir rekabet etmeyecekse de yerel ölçekte de belli bir kalite ve seviyeye ulaşabileceğini göstererek, diğer medya organlarına örnek teşkil etmeyi arzu eder.

Beşpara'nın başlıca gayelerinden biri de Trabzon'un tarihi önemine ve günümüzde barındırdığı potansiyele yönelik farkındalık oluşturmaktır. Bu yönüyle farklı bir yayıncılık anlayışını yaşama geçirme gayretinde olduğu gibi aynı zamanda yeni bir fikrî varoluş çabası ve arayışındadır da.

Bespara.net'in bir diğer arzusu, yerel basına insan kaynakları sağlamaktır. Sayfasından kendilerini ispatlama fırsatı sunduğu yeni, yerel medyaya soluk katacak yazarların ileride istedikleri takdirde yerel veya ulusal yayın organlarında yer bulmaları Beşpara için bir gurur kaynağı olacaktır.

Bespara.net, bir yönüyle, tüm ihtişamı ve kültürel zenginliğiyle basının bahsetmediği, toplumsal hafızada giderek solan tarihi Trabzon iken, diğer yönüyle, tüm canlılığı ve azimiyle henüz yapılmış değil de güç olarak var olan, gerçekleşmeyen ancak gerçekleşebilecek, gizli kalmış, varlığı ortaya çıkmamış, gizil güç Trabzon'dur.

NEDEN BEŞPARA? Bespara.net adını geçmişte Trabzon, Faroz Burnu'nda, Nümune Hastanesi'nin karşısında c bulunan ve Trabzonlu çocukların ve gençlerin yüzmek için buluştukları Beşpara kayalarından a alıyor.

d

Beşpara kayaları sahil dolgusu ile birlikte yok oldular ve ne yazık ki Trabzon'un yitirdiği doğal ve kültürel değerler arasında yerlerini aldılar. Dergi adıyla Trabzon'un unutulmaya yüz tutmuş sahil ve yüzme kültürünün bir parçası olarak Beşpara kayalarının anısı d anısı yaşatılmak istenmiştir.

Bespara.net içerik kalitesi ve çeşitliliği ile okurlarına alternatif bir okuma olanağı ve haber kaynağı sunacaktır.

Dergi adının Beşpara olarak belirlenmesinin bir diğer nedeni ise 'beş para etmez' deyimidir. İçinde yaşadığımız düzenin çarpıklığı karşısında, Bespara.net'in misyonu, Beşpara kayaları örneğinde olduğu gibi, kendilerini değerlerinden koparan düzenin sahipleri tarafından üstü kapalı biçimde beş para etmez muamelesi gören, konuşturulmayan ve dinlenmeyen insanların nasıl da 'beş para ettiklerini', onları dinleyip ve onlara söz hakkı tanıyıp ortaya koymak olacaktır.

YURTTAŞ ODAKLI YAYINDA BULUNMAK

Bugün Trabzon yerel basınına ve sosyal medyadaki oluşumlara bakıldığında ağırlıklı olarak Trabzonspor üzerinden futbol odaklı konuların ve haber ajanslarından servis edilen haberlerin yer bulduğu gözlemlenmektedir. Bespara.net, halkın, köylünün ve gençliğin medyada pek yer bulmayan meselelerine ve kültür, sanat, sosyal ve iş hayatı, bilim, doğa, tarih, spor ve din gibi yaşama ve insana dair her alandan içeriğe sayfalarında yer verecektir. Ayrıca Bespara.net herhangi bir sorunu veya meramı vesilesiyle sesini duyurmak isteyen her yurttaşın paylaşımlarına açıktır.

BESPARA.NET'E KATILIM Beşpara.net yazarları ilk etapta gönüllülük esasına göre yazı vereceklerdir. Beşpara.net'e katılmak istiyorsanız veya yazar öneriniz var ise, lütfen ... e-mail adresi üzerinden bizimle irtibata geçiniz.

bespara  
bespara  
Advertisement