Page 1

JAARGANG 1, NR. 1 FEBRUARI 2018 Een Initiatief van de Antwerpse Driebandliga ADL2000

“Ssssst, de ooit zo grote biljartreus België slaapt…” is een quote die we heden ten dage rond de Belgische biljarttafels meermaals horen fluisteren. Maar is dit effectief zo? Met de huidige wereld– en vicewereldkampioen in onze rangen vieren we sportief nochtans hoogdagen. Toch moeten we constateren dat we stilaan meer en meer terrein verliezen met landen als Korea, Vietnam, Turkije en zelfs Nederland. Waar ligt de oorzaak? Heeft België nog een toekomst als biljartgrootheid? En als we over toekomst spreken, spreken we automatisch over jeugd. Hebben we in België voldoende jeugd? En hoe krijgen we ze terug aan de tafels? Een reeks interessante vragen die we aan enkele kopstukken van de Belgische biljartwereld voorleggen, in de hoop de biljartreus, die België heet, zachtjes te laten ontwaken...

KURT CEULEMANS: “ WE MOETEN VAN ALLES AFSTAPPEN. OUT OF THE BOX VANAF NU!” Glenn Van Laere en Peter Verreyde / Foto’s Andries Vangeel

Wie tegenwoordig organisatorisch een voortrekkersrol lijkt te spelen in de Belgische biljartwereld is Kurt Ceulemans. De zoon van biljartlegende Raymond Ceulemans en uitbater van de biljarttempel Mister 100 heeft in het verleden zijn strepen reeds verdiend met de organisatie van o.a het BK in Blankenberge en de superprestige in Lier. Deze keer gaat Kurt nog een stapje verder. Voor het eerst sinds 2004 krijgt België opnieuw een manche van de World Cup driebanden en daar heeft de persoon Kurt Ceulemans alles mee te maken. We hadden een gesprek met hem in het gezellige Lier, op de vooravond van de nationale interclubwedstrijd en onvervalste clubderby van zijn Mister 100 (1) tegen ploeg 2. Kader 20/18: Kurt, om gelijk met de moeilijkste deur in huis te vallen. Wat is uw visie op de huidige biljartwereld in België en wat zou er in de toekomst beter kunnen? Kurt: Wel, je komt eigenlijk met die vraag een maand te laat. In die zin, er is eindelijk na jaren zwoegen een lichtje aan het einde van de tunnel. Als je mij

en die hebben een hele grote vis gevangen. Concreet houdt dat in dat er de komende vijf jaar 1,5 miljoen euro per jaar zal geïnvesteerd worden in onze sport. Het mooie is echter dat deze investering zal doorvloeien naar de spelers, in de vorm van een aanzienlijke prijzenpot, waardoor het hele biljartgebeuren een boost gaat krijgen. Kader 20/18: Prachtig nieuws, maar dan hebben we het wel over het internationale biljart. Wat gaat België hiervan merken?

die vraag een maand geleden had gesteld, had ik inderdaad moeten toegeven dat het niet goed gesteld was. Zoals je weet is stilstaan, achteruit gaan en in het Belgische biljart was het zelfs achteruitgaan zonder stil te staan. Zowel organisatorisch als bestuurlijk zaten er heel veel zaken fout. Er is een ongelooflijk artikel verschenen, geschreven door Bert Van Manen, en ik nodig echt iedereen uit om dit artikel te lezen. Dat is het mooiste

artikel dat er ooit over biljart geschreven is. Dat zijn nagels met koppen, van a tot z, gewoon elke letter is correct, zonder iemand een kaakslag te geven: Vaststaande feiten; hier moeten we mee verder en wat gaan we eraan doen? Dat artikel was geschreven voor het verhaal dat zich afgelopen maand heeft afgespeeld. Het verhaal van financiële steun van buitenaf. De wereldbond UMB is op zoek gegaan naar externe financiële partners

Kurt: Akkoord! Maar België speelt mee. Dat is ook de reden waarom wij een World Cup tornooi organiseren en deze ligt al zeker voor drie jaar vast. En die steun van UMB zorgt er niet alleen voor dat wij zelf financieel minder moeten bijdragen; maar ook dat het voor de spelers een stuk interessanter wordt. Voor spelers interessanter wil ook zeggen voor het publiek interessanter en dan volgt automatisch ook de media. En daar willen we uiteraard naar toe. Kader 20/18: Als we het nog even mogen hebben over België, en meerbepaald over het verleden. Hoe zit dat verhaal juist? Waar is het beginnen misgaan? Kurt: Er is sinds jaren, en dan spreek ik zelfs sinds het


Pagina 2

KADER 20/18 tijdperk Ceulemans-Dielis, te laks opgetreden op bestuurlijk en organisatorisch vlak. Er is te lang gedacht: “Ons kan niks overkomen, wij hebben Ceulemans-Dielis, niemand kan van ons winnen”. Op dat moment moet je wel met je jeugdwerking verder en je daarin verder gaan verdiepen, maar dat is niet gebeurd. Er zijn wel een aantal mensen die individueel geprobeerd hebben. Stroobants heeft geprobeerd om de jeugd mee te krijgen, maar één man alleen kan die kar niet trekken. Heel veel respect voor Stroobants maar hij is toen niet geslaagd in zijn opzet om nieuwe Belgische spelers te laten wedijveren met de wereldtop.

“Minister Muyters heeft ooit in de mond genomen dat biljart geen sport is maar een volksspel. Even serieus blijven hé” Kader 20/18: Waar is Korea België dan voorbij gestoken? Wat doen ze daar anders dan bij ons? Kurt: Op gebied van sponsoring en als logisch gevolg ook op financieel gebied staan zij mijlenver. Hun nationale televisie zendt 24 uur per dag, elke dag, biljart uit. Dan ben je al een hele eind op weg. Kader 20/18: Maar dat is ook niet van vandaag op morgen gebeurd. Kurt: Klopt, maar ze zaten al geruime tijd in de biljartwereld. Onder andere Kimchi, een fabrikant van

biljartartikelen, sponsort daar al jaren de Koreaanse spelers. Kimchi is ondertussen zo groot geworden op die boomende Koreaanse markt dat er heel veel mogelijk is. De populariteit van biljarten in Korea is zo immens dat het de 3e nationale sport is. Maar laat ons gewoon het verschil al eens bekijken tussen een Belg en een Koreaan. Wat wil een Belg? Die wil gaan voetballen. En waarom? Daar valt veel geld mee te verdienen, er is een degelijke jeugdwerking overal, en er is veel sociaal contact. Wij, als Belg, gaan toch niet biljarten? Komt er nog eens bij dat we organisatorisch en sportief met een “oud” profiel zitten qua leeftijd. In Korea is het net het tegenovergestelde verhaal. Een jong bestuur met een enorme capaciteit aan jonge spelers. Die jongeren krijgen daar ook de financiële steun om biljart te beoefenen. Hun cultuur is ook anders; introverter; Koreanen kunnen zich compleet afsluiten, wat in onze sport alleen maar een voordeel is. En de kloof wordt alleen maar groter. Kader 20/18: Als we even naar de politiek kijken, niet onbelangrijk. Is biljart nu een sport of geen sport? Kurt: Hier kan mijn vader zich enorm in opwinden en met recht en reden. Hij heeft ooit in België de trofee voor sportverdienste gewonnen. Dan is het wel heel raar dat er wordt geoordeeld dat biljart geen sport meer is. Kader 20/18: Wie oordeelt daar politiek dan over? Kurt: Minister Muyters heeft ooit in de mond genomen dat biljart geen sport is maar een volksspel. Even serieus blijven hé. Kijk eens

naar de huidige generatie biljarters? Jean Van Erp bijvoorbeeld gaat bijna dagelijks tien kilometer lopen. Die zijn allemaal afgetraind. Kader 20/18: Ons moet je absoluut niet overtuigen, Kurt. Maar wat moet er gebeuren om de politiek te overtuigen? Niet onbelangrijk in verband met subsidies, lijkt ons. Kurt: Zeer belangrijk onderwerp, want er gebeurt op subsidievlak niets tot zeer weinig in de biljartsport. Wat is het probleem? Er moet een overkoepelende federatie zijn die de twee taalgrenzen scheidt. Je zou dus een Vlaamse federatie moeten hebben en een Waalse. Maar de Belgische Biljartbond is daar niet mee akkoord. En waarom niet? Dan hebben ze het niet meer in handen. Maar er kan dus gigantisch veel geld vrijkomen van Sport Vlaanderen. Wij hebben zelf een dossier ingediend en goedgekeurd gekregen voor het World Cup tornooi. We kunnen dus constateren dat er sprake is van politieke erkenning. Dus het is absoluut de moment om die oefening voor de gehele biljartsport alsnog te maken. Kader 20/18: Kan de Antwerpse Driebandliga, als onafhankelijke biljartorgaan, hierin enige rol spelen?

Kurt: Wel, om een goed opgebouwd en volledig subsidiedossier op Vlaams niveau in te dienen, moeten alle Vlaamse biljartorganisaties of competities onder één koepel gebracht worden. De Antwerpse Driebandliga zou daar misschien een voortrekkersrol in kunnen spelen. Maar alles staat of valt met de goedkeuring van de Belgische Biljartbond. Kader 20/18: Ligt daar geen taak voor jou weggelegd? Kurt: Ik zie dat wel zitten, maar ik denk dat mijn vader nog meer geschikt is als voorzitter van zo’n Vlaamse federatie. Erevoorzitter dan wel te verstaan want het mag naar mijn gevoel niet teveel energie meer opeisen. Niet dat hij geen energie meer heeft, verre van. Hij staat op zijn leeftijd nog steeds met ons mee aan het biljart, en als hij individuele kampioenschappen zou meespelen is hij niet uit de top vijf weg te denken! De vraag is hoelang hij dat nog kan hé? Ik denk dat hij zijn tijd liever op een andere manier besteedt, maar hij zal er in elk geval aan willen bijdragen, daar ben ik zeker van. Noem het een soort ambassadeur waarbij hij mee op gesprek gaat met prominenten of mensen uit de politiek. Hij opent nog heel wat deuren en dat is een troef die we absoluut in handen hebben.


Pagina 3

JAARGANG 1, NR. 1

Kader 20/18: Het verleden neemt niemand ons nog af. Maar de toekomst is nog maar de vraag. Hoe krijgen we de jeugd terug aan het biljarten? Kurt: Er is maar één manier. Zorgen dat er meer geld komt. Dat er meer erkenning komt waardoor Sport Vlaanderen mee in het verhaal kan stappen. Zorgen voor een goede begeleiding vanuit welk overkoepelend orgaan dan ook. De jeugd wil aanzien en wil kunnen opkijken naar iemand die ze kennen.

het niet gemakkelijk. Maar op momenten dat ze beschikbaar zijn, en dat is meestal met enkelen tegelijk, zouden we kunnen kijken of ze een rol kunnen spelen in de begeleiding van talenten. Dat mag tegen vergoeding hé! Als die erkenning van Sport Vlaanderen er is, en die stappen mee in het verhaal, dan kan er veel. Dat geld moet niet alleen naar de spelers gaan, het grootste deel zou naar de jeugd en een degelijke jeugdbegeleiding moeten stromen. Daar hangt onze toekomst tenslotte aan vast.

Kader 20/18: Is er daar dan geen taak weggelegd voor de Belgische topspelers?

Kader 20/18: Zoals het Nederlands model waar er een deel van het geld sowieso naar de jeugd gaat?

Kurt: Die hebben geen tijd meer, dat is het probleem. Met het verhaal van die financiële injectie zijn er heel wat tornooien bijgekomen. Met 2 internationale tornooien per maand, rekening houdend met de reistijden, plus wedstrijden in nationale competities in ploegverband, geraakt de agenda van die spelers heel snel vol. Als ze die taak er nog gaan moeten bijnemen, dan wordt

Kurt: Ja, daar investeert het bondshuis veel in het verzekeren van lessen voor de jeugd door de topspelers. Het is mooi wat er nu gebeurt waardoor de spelers met het hogere prijzengeld hun boterham meer dan behoorlijk kunnen verdienen. Los daarvan zou het nog mooier zijn als er jaarlijks van overheidswege een vast bedrag wordt geïnvesteerd, puur en alleen voor de jeugd

en alles wat daar aan vast hangt. Het is die jeugd die het in de toekomst voor ons land moet gaan doen. Wij zitten nog goed voor tien jaar, maar daarna wil ik het nog wel eens zien.

die valt achterover. Dat hebben die nog nooit gezien. Hier is de combinatie biljartzaal met bar echt een troef. Het zorgt voor wat animo en dat is aangenaam voor zowel publiek als speler.

Kader 20/18: Moeten we misschien ook af van onaantrekkelijke kledijvoorschriften en dergelijke?

Kader 20/18: Als we dan kort mogen samenvatten: België heeft eigenlijk alles om het te maken in de biljartsport.

Kurt: We moeten van alles afstappen. Out of the box vanaf nu. En de World Cup in Blankenberge in juni zal daarin een voortrekkersrol spelen, dat geef ik je op een briefje. Het wordt iets ongezien. Kader 20/18: Als we out of the box gaan, bedoel je dan ook het biljarten uit de cafés halen? Meer naar bijvoorbeeld sportcentra, jeugdhuizen, scholen? Kurt: Dat zou ik in België absoluut niet doen. Het is één van de charmes van onze sport, die gezelligheid. In onze omringende landen heb je inderdaad biljartclubs in sportcentra en dergelijke. Geloof me, daar wil je niet naar toe om te gaan kijken. Laat een Duitser of Fransman hier binnenstappen en

Kurt: Maar natuurlijk! België heeft het altijd gehad. Alleen moeten we onze spelers op wereldniveau blijven behouden. We zitten, naar de toekomst toe, wat dat betreft op een kantelpunt, maar ik ben er van overtuigd dat we erin gaan slagen.

“We zitten nog goed voor tien jaar, maar daarna wil ik het nog wel eens zien”

KADER 20/18 is een realisatie van: G l e n n V a n La e r e P e te r V e r r e y d e Andries Vangeel P e te r Ma s t F a c e b o o k : AD L 2 0 0 0 www.adl2000.be

Kader 20/18 Editie 1: Kurt Ceulemans  

“Ssssst, de ooit zo grote biljartreus België slaapt…” is een quote die we heden ten dage rond de Belgische biljarttafels meermaals horen flu...

Kader 20/18 Editie 1: Kurt Ceulemans  

“Ssssst, de ooit zo grote biljartreus België slaapt…” is een quote die we heden ten dage rond de Belgische biljarttafels meermaals horen flu...

Advertisement