Page 1

C H P Avrupa Birliği Temsilciliği -

Brüksel

Bilgi Notu - Kader Sevinç - CHP-BXL/09-07 - 17 Temmuz 2009

AV RUP A P ARL AM ENTO SU’NDA YEN İ DÖNEM 2009- 2014

üye sayısı

yeni %

eski %

EPP - Muhafazakar

264

36

37

PES - Sosyalist

184

25

27

ALDE - Liberal

84

11

13

ECR (İngiliz muhafazakarlar…)

55

7

-

Greens- Yeşiller

53

7

6

Communists (GUE)

32

5

5

EFD - Eurosceptics

30

4

3

34

5

4

Group

Avrupa Şüphecileri

Bağımsızlar

Avrupa Parlamentosu Başkanlığı ve Grup Başkanlıkları

Avrupa Parlamentosu Başkanlığına büyük çoğunluğun oyunu alarak EPP’nin adayı Polonya eski Başbakanı Jerzy Buzek seçildi. Liberal Grup eski başkanı Graham Watson ve İtalya Başbakanı Berlusconi’nin desteklediği aday olan rakibi Mauro adaylıktan çekildiğini açıkladı. Bu gelişme Sosyalistler ile Muhafazakarlar arasında Avrupa Parlamentosu Başkanlığı konusundaki işbirliği anlaşmasını da perçinledi. Buna göre ikinci iki buçuk yıllık dönemde (2011-2014) Avrupa Parlamentosu başkanlığına PES Başkanı Martin Schulz’un gelmesi bekleniyor.

Adaylıktan çekildiğini açıklayan Mario Mauro (EPP/IT)’un adı Türkiye ve bir çok dış politika ile ilgili en önemli konuların parlamentoda görüşüldüğü Dış ilişkiler Komitesi AFET’in başkanlığı ve parlamento içindeki tüm komiteleri temsilen komiteler başkanlığı için geçiyor.


Genel Sekreterlikler, komite başkanlıkları ve üyeliklerinin önümüzdeki bir hafta içinde belirlenmesi bekleniyor.

Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Eşbaşkanlığı’na Fransız Yeşiller üyesi parlamenter Helene Flautre getirildi.

Geçtiğimiz dönem Türk kökenli milletvekili Cem Özdemir’in de içinde olduğu ancak iç tartışmaları nedeniyle etkisi pek görülemeyen Kıbrıs Yüksek Temas Grubu’na bu dönem Kıbrıslı Rum ve Yunanistan milletvekillerinin yoğun ilgi gösterdiği gözleniyor.

AB Komisyonu Başkanı Barroso’nun yeniden Başkanlık görevine getirilmesini geciktirmek amacıyla Sosyalist ve Liberal Grupların girişimi kararın sonbaharda Lizbon Anlaşması’nın onaylanmasının sonrasında oylanması ile sonuçlandı. 

1. EPP  İngiliz Muhafazakarların kendi anti-federalist gruplarını kurmak için ayrılmaları Avrupa Parlamentosu’nun en geniş grubu olan EPP’nin liberal kanadını zayıflattı. Bunun bir sonucu olarak algılanan gelişme, İsveçli ılımlı muhafazkar milletvekili ve EPP’nin Başkan Yardımcısı Gunnar Hökmark’ın tekrar aday olduğu EPP grup başkan yardımcılığını kaybetmesi oldu. Hökmark EPP içinde Türkiye’yi destekleyen kanadın temsilcilerindendi.

Başkan: Joseph Daul (FR) Başkan Yardımcıları: -

Vito Bonsignore (IT) Rumiana Jeleva (BG) Othmar Karas (AT) Ioannis Kasoulides (CY) Marian Marinescu (RO) Jaime Mayor Oreja (ES) Paulo Rangel (PT) Jozsef Szajer (HU) Manfred Weber (DE) Corien Wortmann-Kool (NL)

2. PES ( YENİ İSİM : “PROGRESSIVE ALLIANCE OF SOCIALISTS AND DEMOCRATS”)  İtalyan Partito Democratico’dan katılan 21 milletvekili’nin katılımı sonucu PES ismini yukarıdaki şekilde geçici olarak değiştirmişti. Grubun kesin ismi için görüşmeler sürüyor. İtalyan Partito Democratico daha önce Liberal Grup ALDE’nin üyesiydi.

Lizbon Antlaşması’nın 2009 içinde onay sürecinin olası tamamlanması sonucunda Avrupa Parlamentosu’nun yasama yetkisi ve AB kurumsal yapısındaki konumu güçlenecektir.

|2|


 PES şu anda 27 üye ülkenin herbirinden milletvekili bulunan tek grup olma özelliğini koruyor.  PES’in geçen dönem başkan yardımcısı olan Jan Marinus Wiersma bu dönem parlamentoya giremezken Hannes Swoboda uluslararası kurumlarla ilişkiler ve parlamento işlerinden sorumlu başkan yardımcısı ve Romanyalı milletvekili Adrian Severin ise dış ilişkiler ve savunmadan sorumlu başkan yardımcılıklarına getirildiler. Başkan: Martin Schulz (DE) Başkan Yardımcıları: -

Maria Badia i Cutchet (ES) Monika Benova (SK) Véronique de Keyser (BE) Stephen Hughes (UK) Stéphane Le Foll (FR) Adrian Severin (RO) Giancarlo Susta (IT) Hannes Swoboda (AT) Marita Ulvskrog (SE)

3. ALDE (ALLIANCE OF LIBERALS AND DEMOCRATS FOR EUROPE)  Liberal Grup Başkanlığına Diana Wallis’in gelmesi neredeyse kesinleşmişken son anda AB Komisyonu Başkanlığı tartışmaları ile değişen dengeler sonucu eski Belçika başbakanı Guy Verhofstadt seçildi. Diana Wallis şuanda Liberal Grubun Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı adayı. Guy Verhofstadt’ın başkanlığı ile Liberallerin merkez sağ içinde sola doğru göreceli yaklaşımı bekleniyor. Liberaller hiçbir oylamada AB karşıtları ile işbirliği yapmayacaklar. Alman Liberallerin (FDP) güçlenmesi ve İtalyanların PES’e katılması da, daha piyasa ekonomisi odaklı yaklaşımların önplana çıkabileceği izlenimini vermekte.  Parlamentonun 1/5’ini elinde tutan şüpheci, AB karşıtı kanadı karar alma mekanizması içinde izole edebilmek amacıyla AB destekçisi geniş gruplar işbirliğine gitmeye hazırlanıyorlar.

Başkan: Guy Verhofstadt (BE) Başkan Yardımcıları: henüz belli değil 4. EUROPEAN CONSERVATIVES AND REFORMISTS (ECR) Başkan: Timothy Kirkhope (UK) Başkan Yardımcıları: henüz belli değil

|3|


5. GREENS Eş Başkanlar: -

Rebecca Harms (DE) Daniel Cohn-Bendit (FR/DE)

Başkan Yardımcıları: -

Jill Evans (UK) Reinhard Bütikofer (DE) Marije Cornelissen (NL) Eva Lichtenberger (AT) Raül Romeva I Rueda (ES) Claude Turmes (LU) Emilie Turunen (DK) Vula Tsetsi (EL) Joachim Denkinger José-Luis Linazasoro (ES)

6. EUROPE OF FREEDOM AND DEMOCRACY GROUP Eş Başkanlar: -

Nigel Farage (UK) Francesco Speroni (IT)

Başkan Yardımcıları: henüz belli değil. 7. EUROPEAN UNITED LEFT / NORDIC GREEN LEFT (GUE) Başkan: Lothar Bisky (DE) Başkan Yardımcıları: -

Eva-Britt Svensson (SE) Ilda Figueiredo (PT) Kartika Liotard (NL) Takis Hatzi Georgiou (CY) Miloslav Ransdorf (CZ)

|4|

CHP_Bxl_-__EP_2009-2014  

EPP - Muhafazakar 264 36 37 A V R U P A P A R L A M E N T O S U ’ N D A Y E N İ D Ö N E M Group üye sayısı yeni % eski % 2 0 0 9 - 2 0 1 4 E...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you