Page 1

Succesvolle BI Projecten in 5 Weken

Succesvolle Business Intelligence Projecten in 5 Weken

www.kadenzaplus.nl 1


Succesvolle BI Projecten in 5 Weken

Business Intelligence kan het verschil maken. Het verschil tussen winnen en verliezen. Maar hoe krijg je de beschikking over de juiste kennis? Kennis om van elk project een groot succes te maken. Met resultaten die de verwachtingen meer dan overtreffen. Het antwoord op die vraag ligt opgesloten in de ervaringen van talloze anderen die u voorgingen buiten uw eigen organisatie. Stelt u zich voor dat u de beschikking heeft over al die kennis en ervaring voordat u van start gaat met uw project. Onmogelijk? Ik denk het niet. In 5 eenvoudige stappen help ik u te profiteren van de kracht van kennisdeling. Bent u er klaar voor? Succesvolle BI projecten in 5 weken. Het kan! Jeroen Blankendaal Oprichter Kadenza

2


Succesvolle BI Projecten in 5 Weken

Inhoudsopgave Succesvolle Business Intelligence projecten in 5 weken: Week 1

4

Week 1: Van harte! U kunt het verschil maken.

4

Weekopdracht 1:

5

Succesvolle Business Intelligence projecten in 5 weken: Week 2

7

Week 2: Wat voor de hand ligt is meestal waar.

7

Weekopdracht 2:

8

Succesvolle Business Intelligence projecten in 5 weken: Week 3

10

Week 3: Zijn wij zo Uniek?

10

Weekopdracht 3:

11

Succesvolle Business Intelligence projecten in 5 weken: Week 4

13

Week 4: De kracht van netwerken

13

Weekopdracht 4:

14

Succesvolle Business Intelligence projecten in 5 weken: Week 5

16

Week 5: Vermenigvuldigen begint bij Delen

16

Weekopdracht 5:

17

Uitsmijter

19

3


Succesvolle BI Projecten in 5 Weken

Succesvolle Business Intelligence projecten in 5 weken: Week 1 WEEK 1: VAN HARTE! U KUNT HET VERSCHIL MAKEN.

“Wie van u maakt gebruik van websites als www.vergelijk.nl of www.kieskeurig.nl voordat u een nieuwe televisie of koelkast aanschaft?� Die vraag stelde ik aan de meer dan 250 bezoekers van het Heliview Business Intelligence congres. De overgrote meerderheid stak direct de handen in de lucht om datgene te bevestigen wat we al lang weten; voordat we een belangrijke aankoop doen willen we graag weten wat de ervaringen van anderen zijn met dat product. Zijn ze tevreden? Bevelen ze de televisie die je op het oog hebt aan? Ik ben ervan overtuigd dat ook onze Business Intelligence projecten succesvoller zullen zijn wanneer we beter leren te profiteren van de kennis en ervaringen van anderen die ons voorgingen. De vraag naar informatie blijft toenemen. De investeringen in Business Intelligence zullen ook in de komende jaren blijven toenemen. Marktonderzoeker Forrester spreekt over een verdubbeling van de investeringen in de komende jaren en ook Gartner drukt de groei voor 2010 in dubbele cijfers uit. Dat betekent dat u als verantwoordelijke voor deze projecten op exact de juiste plek zit. U kunt het verschil maken binnen uw organisatie. Daarmee wil ik u graag van harte feliciteren! Maar hoe maakt u van uw projecten een groot succes? Wellicht zijn berichten in de media over mislukte Business intelligence projecten ook u niet ontgaan. In de afgelopen 10 jaar ben ik betrokken geweest bij meer dan 100 Business Intelligence initiatieven. Door mijn ervaringen met u te delen wil ik u helpen om van uw projecten een groot succes te maken. Projecten die de verwachtingen van uw organisatie zullen overtreffen. In vijf eenvoudige stappen wil ik u helpen dit doel te bereiken. Hiervoor krijgt u verschillende weekopdrachten. Na het afronden van deze opdrachten komt u steeds een stap verder richting het einddoel: Succesvolle Business Intelligence projecten.

4


Succesvolle BI Projecten in 5 Weken WEEKOPDRACHT 1: De opdracht voor deze week is om in een nieuw aantekenboek een overzicht te maken van de projecten die u dit jaar gaat starten. Neem hiervoor rustig de tijd. Veel succes met de opdracht van deze week. U bent na het afronden van deze opdracht slechts 4 stappen verwijderd van uw einddoel. Succesvolle Business Intelligence projecten afronden. In 5 weken zetten we elke maandag een stap in de richting van ons doel: •

Week 1: Van harte! U kunt het verschil maken

Week 2: Wat voor de hand ligt is meestal waar

Week 3: Zijn wij zo Uniek?

Week 4: De kracht van netwerken

Week 5: Vermenigvuldigen begint bij Delen

5


Succesvolle BI Projecten in 5 Weken

Week 1

6


Succesvolle BI Projecten in 5 Weken

Succesvolle Business Intelligence projecten in 5 weken: Week 2 WEEK 2: WAT VOOR DE HAND LIGT IS MEESTAL WAAR.

In 2009 startte mijn bedrijf Kadenza een groot onderzoek onder 600 beslissers en initiatiefnemers van Business Intelligence projecten in Nederland. De vraag die wij voorlegden luidde in essentie “Wat denkt u dat ondernomen zou moeten worden om Business Intelligence initiatieven succesvoller te maken?” De respons die we ontvingen was enorm. Bijna 350 beslissers namen de tijd om ons antwoord te geven op die belangrijke vraag. Het antwoord dat wij ontvingen lag wellicht voor de hand, maar is daarmee niet minder schokkend. Meer dan 90% van de respondenten liet ons weten ervan overtuigd te zijn dat Business Intelligence projecten succesvoller zullen zijn wanneer kennis en ervaringen gedeeld worden met anderen buiten de eigen organisatie. Kort gezegd, ook uw projecten worden succesvoller wanneer geprofiteerd kan worden van de ervaringen van anderen die u voorgingen. Eigenlijk te vergelijken met de manier waarop we onszelf oriënteren voordat we een televisie of koelkast aanschaffen. Maar wat zijn dan de vragen waarop we antwoord willen? Ons onderzoek geeft ook daar inzicht in. 50% van de respondenten heeft vragen over hoe alignment binnen de organisatie bereikt kan worden, 47% worstelt met de vraag hoe te komen tot eenduidige bedrijfsdefinities en 42% wil weten hoe Business Intelligence succesvol binnen de organisatie te introduceren. Het antwoord op deze en andere vragen ligt opgesloten in de ervaringen van anderen buiten onze eigen organisatie. U kunt het onderzoek en de resultaten hier downloaden.

7


Succesvolle BI Projecten in 5 Weken WEEKOPDRACHT 2: Vorige week heeft u een overzicht gemaakt van de projecten die u dit jaar gaat starten. Het is zaak dit overzicht nu verder aan te vullen door voor uzelf de onderwerpen/thema’s en risico’s te benoemen waarover u meer wilt leren. Noteer deze onderwerpen in uw aantekenboek. Veel succes met de opdracht van deze week. U bent na het afronden van deze opdracht slechts 3 stappen verwijderd van uw einddoel. Succesvolle Business Intelligence projecten afronden. In 5 weken zetten we elke maandag een stap in de richting van ons doel: •

Week 1: Van harte! U kunt het verschil maken

Week 2: Wat voor de hand ligt is meestal waar

Week 3: Zijn wij zo Uniek?

Week 4: De kracht van netwerken

Week 5: Vermenigvuldigen begint bij Delen

8


Succesvolle BI Projecten in 5 Weken

Week 2

9


Succesvolle BI Projecten in 5 Weken

Succesvolle Business Intelligence projecten in 5 weken: Week 3 WEEK 3: ZIJN WIJ ZO UNIEK?

Uit onderzoek van Kadenza blijkt dat Business Intelligence projecten succesvoller verlopen wanneer organisaties beter leren te profiteren van de ervaringen van anderen. Gebleken is dat organisaties hun vragen goed kunnen benoemen. Ook is duidelijk dat deze vragen beantwoord kunnen worden door betere kennisdeling. Dit roept bij mij de vraag op: Waarom delen we dan zo weinig? Waarom zijn we zo bang onze kennis en ervaringen met anderen te delen? Toen ik hierover nadacht moest ik denken aan de autoindustrie. De autoindustrie? Hoor ik u zeggen. Ik zal het toelichten. Ik denk dat er weinig industrieĂŤn zo competitief zijn als de auto-industrie. Toch hebben automakers al jaren geleden geleerd dat ze alleen kunnen overleven wanneer kennis, ervaring en onderdelen gedeeld worden met anderen. Soms zelfs met de grootste concurrent. Ik denk dat ik geen geheim verklap als ik u vertel dat er inmiddels geen auto meer te koop is waar niet tenminste een paar onderdelen in verwerkt zijn van andere merken. En dat zette me aan het denken. Zijn wij zo Uniek? Zijn onze Business Intelligence projecten dan zo anders dat we niet willen of kunnen leren van de ervaringen van anderen?

10


Succesvolle BI Projecten in 5 Weken WEEKOPDRACHT 3: Probeer voor uzelf te bedenken van wie u zou kunnen of willen leren. De namen van deze mensen en organisaties kunt u noteren in uw aantekenboek. Probeer hierbij ook out of the box te denken aan bijvoorbeeld organisaties in hele andere sectoren, maar met vergelijkbare processen. Veel succes met de opdracht van deze week. Als u deze opdracht heeft afgerond bent u nog slechts 2 stappen verwijderd van uw einddoel. Succesvolle Business Intelligence projecten afronden. In 5 weken zetten we elke maandag een stap in de richting van ons doel: •

Week 1: Van harte! U kunt het verschil maken

Week 2: Wat voor de hand ligt is meestal waar

Week 3: Zijn wij zo Uniek?

Week 4: De kracht van netwerken

Week 5: Vermenigvuldigen begint bij Delen

11


Succesvolle BI Projecten in 5 Weken

Week 3

12


Succesvolle BI Projecten in 5 Weken

Succesvolle Business Intelligence projecten in 5 weken: Week 4 WEEK 4: DE KRACHT VAN NETWERKEN

Een jaar geleden was ik op bezoek bij een bevriende relatie. Hij vroeg me of ik iemand in mijn netwerk kende die ervaring had met het succesvol uitvoeren van een klanttevredenheidonderzoek. Het toeval wil dat ik een week daarvoor gegeten had met de CEO van een bedrijf die daar goed in geslaagd was en veel geleerd had van resultaten. Het spreekt voor zich dat ik de heren met elkaar in contact gebracht heb. Maar waarom stelde hij nou juist mij die vraag? Hij stelde me die vraag omdat we elkaar al jaren kennen en durven te vertrouwen op elkaars mening en ervaring. Ik ben ervan overtuigd dat ik zijn klanttevredenheidonderzoek die dag succesvoller heb mogen maken door mijn netwerk voor hem te openen. Ik ben er ook van overtuigd dat u uw Business Intelligence projecten succesvoller kunt maken door uw eigen netwerken te creëren. Netwerken die u in staat stellen om te leren van de kennis en ervaringen van anderen die u voorgingen. Een netwerk creëren dat klinkt eenvoudig. Maar hoe doe je dat? Wel eens geprobeerd om kennisdelen en Business Intelligence in te tikken op Google? Kijkend naar de resultaten lijkt het erop alsof Business Intelligence uitsluitend draait om techniek. U en ik weten dat bij een succesvol Business Intelligence project meer komt kijken. Voor diegenen die verder kijken is gelukkig meer te vinden. Want bent u ervan op de hoogte dat meer dan 100 managers dagelijks ervaringen en kennis uitwisselen in de LinkedIn gemeenschap “BI: Strategisch Stuurwiel voor Management?”. Of dat Financieel professionals elkaar ontmoeten en kennis en ervaringen uitwisselen in een van de vele Financiële Cafés die door heel Nederland georganiseerd worden. Netwerken is natuurlijk meer dan het maken van een LinkedIn connectie. Als u de plek gevonden heeft waarvan u denkt daar waardevolle kennis en ervaringen te kunnen vinden, dan draait het nog maar om één woord en dat is vertrouwen. Het vertrouwen dat u heeft dat de persoon die ervaringen met u deelt dat doet met oprechte bedoelingen.

13


Succesvolle BI Projecten in 5 Weken En vertrouwen krijgen kost tijd. Tijd die u niet veel heeft. Uw organisatie zal steeds vaker aan uw bureau staan en u vragen om snel waardevolle informatie beschikbaar te maken. U kunt niet anders dan vandaag te starten met het creëren van de netwerken die u zullen helpen uw initiatieven succesvoller te maken. De afgelopen periode ben ik zoek gegaan naar plekken waar kennis gedeeld wordt. Wellicht kan ik u helpen met deze suggesties als startpunt.

WEEKOPDRACHT 4: Meld u aan bij drie netwerken waarvan u denkt dat daar kennis en ervaringen gedeeld kunnen worden waarmee u uw projecten succesvoller kunt maken. Veel succes met de opdracht van deze week. U bent na het afronden van deze opdracht slechts 1 stap verwijderd van uw einddoel. Succesvolle Business Intelligence projecten afronden. In 5 weken zetten we elke maandag een stap in de richting van ons doel: •

Week 1: Van harte! U kunt het verschil maken

Week 2: Wat voor de hand ligt is meestal waar

Week 3: Zijn wij zo Uniek?

Week 4: De kracht van netwerken

Week 5: Vermenigvuldigen begint bij Delen

14


Succesvolle BI Projecten in 5 Weken

Week 4

15


Succesvolle BI Projecten in 5 Weken

Succesvolle Business Intelligence projecten in 5 weken: Week 5 WEEK 5: VERMENIGVULDIGEN BEGINT BIJ DELEN

De handen schoten omhoog toen ik een paar weken geleden tijdens een presentatie aan mijn publiek de vraag stelde wie gebruik maakte van websites als www.vergelijk.nl of www.kieskeurig.nl voorafgaand aan een grote aankoop. Toen ik vervolgens de vervolgvraag stelde wie na de aankoop zijn eigen ervaringen teruggaf aan die gemeenschap werd het stil. In een publiek van meer dan 250 man en vrouw sterk gaf maar een handje vol aan zijn of haar eigen ervaringen te delen. En dat is natuurlijk exact waar het om draait. In afgelopen weken heeft u ervaren dat Business Intelligence projecten succesvoller zullen zijn wanneer we beter leren te profiteren van de kennis en ervaringen van anderen die ons voorgingen. Maar als we er echt van overtuigd zijn dat Business Intelligence projecten succesvoller zullen zijn wanneer kennis en ervaringen gedeeld worden, dan kunnen we niet anders dan ook onze eigen kennis en ervaringen delen met anderen. U hebt in de afgelopen weken een start gemaakt met het creĂŤren van uw eigen plekken en netwerken waar u kunt leren van anderen. Maar vergeet u niet dat anderen ook willen leren van uw ervaringen. Delen is Vermenigvuldigen maar Vermenigvuldigen begint bij Delen.

16


Succesvolle BI Projecten in 5 Weken WEEKOPDRACHT 5: Pak uw aantekenboek erbij en blader terug naar de opdracht van week 3. Daar heeft u de namen genoteerd van de mensen van wie u denkt te kunnen leren. Als dit er minder dan 5 zijn, vul de lijst dan aan met mensen die recent indruk op u hebben gemaakt. Vat voor uzelf samen wat u de afgelopen weken met deze oefeningen heeft geleerd en wat de vragen zijn waarop u antwoord wilt hebben (weekopdracht 2). Stuur uw samenvatting en vraag naar de personen op uw lijst en vraag of ze u kunnen helpen. U zult versteld staan van het resultaat. Vergeet uiteraard niet de wedervraag te stellen of u hen ook kan helpen met een vraag waarmee zij zelf worstelen. Veel succes met de opdracht van deze week. Na het afronden van deze opdracht heeft u kunnen ervaren wat de kracht van kennisdeling is. Ik hoop dat u er uw voordeel mee kunt doen en dat u in staat bent uw doel te bereiken. Succesvolle Business Intelligence projecten afronden. In 5 weken hebben we met elke opdracht een stap in de richting van ons doel gezet: •

Week 1: Van harte! U kunt het verschil maken

Week 2: Wat voor de hand ligt is meestal waar

Week 3: Zijn wij zo Uniek?

Week 4: De kracht van netwerken

Week 5: Vermenigvuldigen begint bij Delen

17


Succesvolle BI Projecten in 5 Weken

Week 5

18


Succesvolle BI Projecten in 5 Weken UITSMIJTER En welke ervaringen deelt Kadenza? Een terechte vraag die door u gesteld is. Als Kadenza stellen wij ons kennisnetwerk vanaf dit jaar volledig open. In 2010 hebben wij een initiatief gelanceerd dat luistert naar de naam Kadenza+. Waarom? Omdat wij er ons als marktleider verantwoordelijk voor voelen dat BI oplevert wat bedrijven ervan verwachten: dat ze er beter en succesvoller van worden. Dat de investering in BI rendeert. Dat is in ieders belang – ook het onze. Gun uzelf vanaf vandaag meer succes! Delen en Vermenigvuldigen met Kadenza+

19


Succesvolle BI Projecten in 5 Weken

Bent u er klaar voor? Succesvolle BI projecten in 5 weken. Het kan!

www.kadenzaplus.nl

20

Succcesvolle Business Intelligence Projecten in 5 weken Gratis Kadenza E Book  

Uit eerder onderzoek van Kadenza onder 600 BI-stakeholders bleek dat negentig procent verwacht dat BI-projecten succesvoller zullen zijn wan...