Page 1

A nagyszőllősi zsinagóga 1912-ben (Kép forrása: Kárpátalja.ma – kárpátaljai magyar hírportál)

Deportálás 1944. május 19. Munkács

3222 férfi, nő, gyermek

Felsővisó

3013 férfi, nő, gyermek

Nagyszőllős

3458 férfi, nő, gyermek

Mátészalka

3299 férfi, nő, gyermek

Szatmárnémeti

3006 férfi, nő, gyermek

DEGOB 1359. jegyzőkönyv W.R. 28 éves nő, Csepe (nagyszőllősi gettó) Harminc zsidó család lakott Csepén, gazdálkodók, iparosok, kereskedők, jórészt elég rendezett anyagi viszonyok között élő polgárok. Nekünk földjeink voltak, mi is jómódban éltünk. Húsvétot követő nap reggel a falu zsidó lakosságát a templomba terelték, onnan azonban hazaengedték azzal, hogy szedjük össze legszükségesebb ruháinkat, fehérneműinket, élelmiszert. Ezt követőleg egy magtárba zártak be, és két nap múlva bevittek a gettóba. Nagyszőllősön először 2-3 napot a templomban töltöttünk, itt minden értékesebb holminktól megfosztottak, azután pedig bevittek a gettóba, ahol öt hetet töltöttünk. Édesapánk ellen Jarusil József községi jegyző feljelentést tett, és ennek alapján, mint kommunistát internálták a templomba. Öt hétig volt itt bezárva, ezalatt ütötték-verték, a hajába már a gettóban csíkot vágtak. Együtt indultunk el az édesapánkkal Auschwitzba.


Tudtunkkal a gettóból senki sem szökött meg, haláleset is csak természetes haláleset volt, bár nagyon ütöttek-vertek a gettóban, különösen a gazdagabb embereket. Mindenféle válogatott kínzásokat találtak ki a csendőrök, mindenbe belekötöttek, és minden alkalmat felhasználtak a kegyetlenkedésre. Így pl. egy alkalommal a férfiak egy kis száraz fát akartak szerezni, ezt észrevették a csendőrök, nagyon elverték őket. Sok lánynak a haját kopaszra vágták, férfiak vágták le a lemeztelenített nők haját. Mindjárt az első nap, még a templomban sorban felállítottak mindenkit. Nem volt szabad hátranézni, és aki mégis megtette, követ dobtak feléje. Ezt mind magyar csendőrök csinálták. Még azokat is elverték, akik nem tudtak elég gyorsan felugrani a székről, ha arra jött egy csendőr. A zsidótanács tagjainak működése ellen nem volt kifogás. Közkonyhánk nem volt, de nyers élelmiszert kapott az, akinek elfogyott az élelmiszerkészlete. Öt hét után azt hallottuk mindig, hogy a Dunántúlra megyünk munkára, illetve csak a férfiak. Deportálás előtt a templomban elszedték minden iratunkat, megmotoztak és bevagoníroztak, 80 embert zsúfoltak egy kocsiba.

Akik nem tértek vissza. Balra: Sicherman Jónás (Fehérgyarmat), Jobbra: Weinberger Áron (Szatmárnémeti) A fényképek forrása: Yad Vashem, fényképgyűjtemény

DEGOB jegyzőkönyv W.N. 26 éves cipész, Szinérváralja (gettó: Szatmárnémeti) Mielőtt a németek bejöttek nyolc hónapig laktam családommal Szinérváralján, ahol mint cipőfelsőrész-készítő voltam állásban. 1944-ben húsvét után, áprilisban a tábori csendőrök értünk jöttek és elvittek a szatmárnémeti gettóba. Az összes környékbeli zsidók össze voltak ott zsúfolva egymás hegyén-hátán, az udvaron és padlásokon helyezkedtünk el, meg legalább 20.000 ember szorongott egy szűk kis helyen. Sárközi rendőrfogalmazó mindig jobban és jobban zsúfolta össze ott a zsidókat és kegyetlenül bánt velük. Én rendfenntartó voltam,


úgyhogy nekem nem volt semmi bántódásom, de borzalommal néztem, hogy a tábori csendőrök és az SS-ek mit csinálnak a többi zsidóval. Négy hétig voltunk ott, és az utolsó transzporttal május végén elvittek Auschwitzba. Egy vagonban 70-80 ember volt összezsúfolva, meleg volt, és csak úgy csorgott rólunk a verejték. Vizet és kenyeret kaptunk. A csendőrök hitegettek az úton, hogy csak a környékre megyünk mezei munkára, és nem mertünk az ennivalónkhoz hozzányúlni, hogy legyen majd későbbre tartalékunk. Háromnapos utazás után Auschwitzba értünk. Az állomásnál a vagonokba lengyel Haftlingek szálltak be, akik a csomagjainkat, de még a kenyérzsákokat is elvitték és nagy kiabálások mellett, hogy mindenki egy perc alatt szálljon ki, lehajtottak a vagonból. Az állomáson külön állították az öregeket, gyerekeket és gyermekes anyákat, ők balra kerültek, a férfiakat és munkaképes nőket a jobboldalra tették.

Profile for kadarjudit04

Ezen a napon (május 19.)  

Ezen a napon (május 19.)  

Advertisement