Issuu on Google+

KACPER KARPIŃSKI portfolio


KACPER KARPIŃSKI kontakt: kacper.marcin.karpinski@gmail.com +48 662 020 118 ul. Heroldów 17A/23 01-991 Warszawa narzędzia: AutoCad Archicad Sketchup + Vray Grasshopper Adobe Illustrator Adobe Photoshop Adobe InDesign Rysunek odręczny Modelowanie ręczne zainteresowania: narciarstwo wspinaczka polska szkoła plakatu języki obce: angielski C1 francuski B1

wykształcenie: 2014 - obecnie - Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej

doświadczenie: lipiec - wrzesnień 2016 - staż w pracowni Projekt Praga -projekty koncepcynje wnętrz, rysunki wykonawcze czerwiec 2014 - lipiec 2016 - asystent w DOMIN Studio Grafiki Architektonicznej -prowadzenie zajęć maj 2015 - współorganizacja warsztatu technologicznego na Noc Muzeów na WAPW


SPIS TREŚCI

Archeology of Modernism Przystań kajakowa nad Narwią Dom jednorodzinny w Wilanowie Tartak we wsi Rudzienko Budynek wielorodzinny przy ul. Pawiej Sklep rybny przy ul. Narbutta Wnętrza apartamentów Hotelu Harenda


ARCHEOLOGY OF MODERNISM DRUGA NAGRODA W MIĘDZYNARODOWYM KONKURSIE N A P R O J E K T R E W I TA L I Z A C J I T E R E N Ó W WA R S Z AW I A N K I w e w s p ó l p r a c y z P a t r y c j ą D y l ą g

Janem Przedpełskim H e l e n ą Wa w r z e n i u k

Architektura modernizmu miała współgrać z naturą. Czas pokazał, że natura pokonała modernizm: krusząc i porastając ją korzeniami, liśćmi i łodygami. Refleksja nad tym jak czas oraz natura przekształciły przestrzeń Warszawianki była główną przesłanką do zaproponowanych rozwiązań. Wraz z rewitalizacją oraz otwarciem przestrzeni na nowych użytkowników i funkcję, chcieliśmy utrzymać poetyckie aspekty przestrzeni, którą zastaliśmy - przestrzeń nie do końca zdefiniowaną oraz nie do końca zaprojektowaną, posiadającą element dzikości oraz tajemnicy. W tym projekcie nie jesteśmy po pierwsze architektami, lecz archeologami, którzy z pietyzmem odkrywają tajemnice ich własnego miasta, ukryte w dżungli warszawskiej skarpy.


podział przestrzeni publicznej i prywatnej

sytuacja urbanistyczna - połączenie tras wzdłuż Skarpy

widok na kawiarnię


przekrycia boisk


P R Z Y S TA Ń K A J A KO WA N A D N A R W I Ą

arch. Jan Słyk

arch. Marcin Strzała

Obiekt zlokalizowany nad brzegiem rzeki Narwi, swoim usytuowaniem nawiązuje do ostróg regulacyjnych, jedynych poprzecznych elementów w krajobrazie względem nurtu rzeki. Ten mocny zabieg wyjścia w wodę wraz z regularnie rozmieszczonymi ostrogami tworzy rytm tego miejsca i czyni je charakterystycznym punktem w przestrzeni. Projektowany budynek poprzez swoje ułożenie staje się kolejnym elementem zharmonizowanego krajobrazu. Budynek został podzielony na 3 strefy, pierwszą, najważniejszą i najbardziej wysuniętą w rzekę jest część kajakowa, gdzie mieści się warsztat oraz wiata kajakowa ze slipem umożliwiającym bezpośredni kontakt z wodą, Drugą, a zarazem środkową jest część w której znajduje się informacja i biuro wypożyczalni wraz ze strefą gastronomiczną, skąd rozciąga się szeroki widok na krajobraz. Ostatnim segmentem jest część wypoczynkowa, gdzie użytkownicy mogą skorzystać z przebieralni, toalet oraz zacisznej sauny, która zo stała połączona z wewnętrznym patio, otwartym na pobliskie drzewa.


rzut

przekrรณj


sytuacja

struktura budynku

elewacja południowa

elewacja północna

detal przegrody


DOM JEDNORODZINNY W WILANOWIE a rc h . P a w e ł G ro d z i c k i Pomysł na dom wynikł wprost z działki, której szerokość frontu wynosi niespełna 19m. By wykorzystać maksymalnie daną szerokosć zrodziła się idea cofnięcia okien w ścianach, tak by ich odległość od krawędzi działki wynosiła 4 metry. Wsuwając w ten sposób okna do środka otrzymujemy przegrody, które wyznaczają powierzchnie pomieszczeń w domu, oraz pozwalają wpuścić zewnętrze do środka. Przeszklenie dwóch naprzeciwległych ścian wnęki pozwala użytkownikom na nowe, ciekawe, wieloplanowe perspektywy domu. Wnęki również scalają oddzielne pomieszczenia, w których zachowany jest kontakt wzrokowy, co wywołuje rzadko spotykane wrażenia. Parter o organicznym planie, którego centrum jest rodzinny stół z pobliskim kominkiem, wokół którego koncentruje się życie domowników, pozwala na przenikanie się powierzchni pomieszczeń, bez ścisłego wydzielenia. Wytworzone na piętrze przestrzenie między pokojami zostaną wykorzystane jako loggie, w których poszczególni członkowie rodziny będą mogli się ze sobą spotykać.


zdjęcia z zew


rzut parteru

rzut piętra


przekrĂłj

zagospodarowanie działki


b1

sytuacja

rozwinięcie od ogrodu

szwarcplan


TA R TA K W E W S I R U D Z I E N KO a r c h . K a r o l i n a Tu l k o w s k a - S ł y k

Bliskie sąsiedzstwo dużych obszarów leśnych oraz dobra komunikacja między nimi zdeterminowały przetwórstwo drewna jako funkcję. Zlokalizowanie tartaku nieco na uboczu wsi spowodowane jest hałasem, który wytwarza tartak, obecnością ciężkich pojazdów niezbędnych w transporcie surowca oraz dostępem do zbiorników wodnych wspomagających proces przetwarzania drewna. Chcąc nawiązać do charakteru zabudowy Rudzienka, cały kompleks zaprojektowany jest z szarej cegły, często obecnej w architekturze wsi oraz betonu szalowanego różnym układem drenwianych desek. Dodatkowo wykorzystany został detal wentylacji budynków gospodarczych, w różnych wątkach ceglanych.


lokalizacja we wsi

przekrój przez zespół

elewacja zachodnia

rzut wraz z zagospodarowaniem

elewacja północna


wewnętrzny dziedziniec


B U D Y N E K W I E L O R O D Z I N N Y P R Z Y U L . PAW I E J a rc h . S ł a w o m i r K o w a l

Budynek zlokazlizowany jest na działce znajdującej się pośród gęstej, ortogonalnej zabudowy Muranowa przy ulicy Pawiej, na osi muzeum Polin. Bryła została tak zaprojektowana by umożliwić swoboną komunikację mieszkańcom dzielnicy, oraz jednocześnie podkreślić znaczenie Muzeum. Domknięcię kwartału pozwoliło wytworzyć wewnętrzny, zielony dziedziniec, otoczony usługami, dostępny dla okolicznych mieszkańców. Między otrzymanymi bryłami powstał piętrowy ogród, przeznaczony dla lokatorów, z otwartym widokiem na dziedziniec i muzeum. Projekt zabudowy nawiązuje w swojej formie do obecnego w okolicy socrealistycznego charakteru Muranowa.


rzut parteru wraz z zagospodarowaniem

rzut kondygnacji powtarzalnej


przekój przez łącznik


rozwinięcie od ulicy Pawiej

elewacja południowo-zachodnia

elewacja od dziedzińca

elewacja północno-wschodnia


płukany beton

jesion

szlifowany piaskowiec

mosiÄ…dz

beton architektoniczy


S K L E P R Y B N Y P R Z Y U L . N A R B U T TA a rc h . K a t a r z y n a Z i e l o n k o - J u n g

Wnętrze sklepu w swojej stylistyce nawiązuje do czasów świetności polskiego wzornictwa - lat ‘50 i ’60. W odpowiedzi na zanik tego typu usług oraz powracającą modę zdrowego i świeżego żywienia, lokal ten oferuje nie tylko miejsce zakupu produktów, ale również miejsce do ich spożycia oraz wypróbowania gotowych dań. Naturalne materiały jak drewno oraz mozaika ceramiczna wzorowana na motywie rybich łusek mają podkreślać klimat miejsca oraz jednocześnie dać użytkownikom szansę reminescencji odeszłych już czasów PRLu.


jesion

beton polerowany

ceramika

lastryko


W N Ę T R Z A A PA R TA M E N T Ó W H O T E L U H A R E N D A s t a ż w p r a c o w n i P ro j e k t P r a g a Aranżacja bazuje na połączeniu klasycznych i współczesnych modeli elementów wyposażenia, odzwierciedlając historię i współczesny charakter hotelu. Zastosowano szlachetne materiały i indywidualne rzemieślnicze detale w celu podkreślenia wysokiej klasy obiektu. Wprowadzenie zieleni w dużej skali i przywrócenie naturalnego doświetlenia wprowadza przyjazną i atrakcyjną atmosferę. Projekt zakłada wykorzystanie i wyeksponowanie istniejących wartościowych elementów: struktury przestrzennej z arkadami, posadzek kamiennych, dużych przeszkleń. Pokoje hotelowe zostały zaprojektowane tak, aby uzyskać jak najbardziej przestronną przestrzeń. Zastosowane palety materiałów są spójnych z przestrzeniami parteru i hallu: powierzchnie z kamienia, drewna naturalnego i tapicerowane. Rozwiązania charakteryzują indywidualne detale i wprowadzenie zieleni.


AranĹźacja apartamentu 1

Modelowe aranĹźacje pokoi II+ i II 

/36=8%6>

PokĂłj II+PokĂłj II

Q/0%8/% 7',3(3;%

Q

 

 

431-)7>'>)2-) 4313'2-'>) 

        ELEMENTY WYPOSAĹťENIA:  HSWXE[OE\HSWXE[OE\Šóşko 100x210cm (SWXE[OE\GQ 7^EJOERSGRE *SXIP /ERETE 7XSPMORMWOM Bagaşnik 8: &MYVOS Krzesło 4SQSGRMOOYGLIRR] 7^EJE Zasłona 7XSPMO Lampa podłogowa /36=8%6> ELEMENTY WYPOSAĹťENIA:        

 9Q][EPOE ;' 2EXV]WO WIDOK NA ULICĘ Q

%4%68%1)28 

aranĹźacja pokoi II+ i II

aranĹźacja apartamentu I

Modelowe aranĹźacje pokoi NP i I ;-(3/2%(>-)(>-2-)'Q 

 

  

 ELEMENTY WYPOSAĹťENIA:

PokĂłj I

PokĂłj NPQQ

/36=8%6>

       

Šóşko 100x210cm (SWXE[OE\GQ 7^EJOERSGRE *SXIP /ERETE Stolik okrągły Bagaşnik 8: &MYVOS Krzesło 4SQSGRMOOYGLIRR] 7^EJE Zasłona 7XSPMO

  

9Q][EPOE ;' 2EXV]WO &MHIXaranĹźacja pokoi NP i I+Q

aranĹźacja apartamentu IIŠóşko 100x210cm Lampa podłogowa 7^EJOERSGRE *SXIP /ERETE 7XSPMORMWOM Bagaşnik 8: &MYVOS Krzesło 4SQSGRMOOYGLIRR] 7^EJE Zasłona 9Q][EPOE ;' 2EXV]WO

Q


dziękuję za uwagę i poświęcony czas kacper.marcin.karpinski@gmail.com +48 662 020 118


Kacper Karpinski portfolio