Page 1

.................................., dn. ....................... Miejscowość i data

Rachunek dot. umowy o dzieło z dnia 26.02.2012 Nauka wystawienia dokumentów księgowych.

Zleceniodawca: mLingua Sp. z o.o. Stary Rynek 100 61-773 Poznań NIP: 778-14-35-103 Zleceniobiorca: kachna Nowy Rynek 200 61-773 Poznań NIP: 778-00-00-000

za wykonanie następującego dzieła: Tłumaczenie pisemne POL->ENG liczba znaków ze spacjami: 121 784 Praca została wykonana zgodnie z warunkami umowy.

1. Kwota wynagrodzenia brutto: 1 319,33 zł 2. Kwota uzysku: 659,67 zł 3. Kwota do opodatkowania: 659,67 zł 4. Podatek od wynagrodzenia: 118,74 zł 5. Kwota do wypłaty: 1 200,6 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych i sześćdziesiąt groszy)

........................................... Zleceniodawca

............................................... Zleceniobiorca

rachunek do umowy o dzielo_kachna  
rachunek do umowy o dzielo_kachna  

Rachunek do umowy o dzielo - wykonany recznie na podstawie szablonu do wyliczania kwoty

Advertisement