Page 1


Editör

Sayfa 4

Kablo sektörü yeni pazarlar için yoğun çaba gösteriyor

Ferdai Yıldırım Editör fyildirim@kablosanturkey.com

İç ve dış pazarda toplam 5 milyar dolarlık pazar büyüklüğüne sahip olan

Türk kablo sektörü, bu hacmi daha da artırmak için dünyanın farklı coğrafyalarına çıkarma yapıyor. İstanbul ElektrikElektronik, Makine ve Bilişim İhracatçıları Birliği (TET), sektör temsilcileri ile önemli ticaret seyahatleri düzenliyor. TET, 27 Ekim - 2 Kasım tarihlerinde aralarında kablo, beyaz eşya, TV, elektrik üretim ve dağıtım ekipmanları üreticilerinin olduğu 14 sektör firmasıyla birlikte Angola ve Güney Afrika Cumhuriyeti’ni kapsayan ticaret heyeti seyahati gerçekleştirdi. Angola’nın başkenti Luanda’da 25 firma ile yaklaşık 85 görüşme yapılırken, Güney Afrika Cumhuriyeti’nin en büyük şehirlerinden Johannesburg’da ise 32’nin üzerinde firma ile 110 civarında ikili görüşme gerçekleştirildi. Özellikle Luanda’da yapılan heyet görüşmelerinde ülkenin elektrik dağıtım kurumu EDEL Türk firmalarıyla yakından ilgilendi.

Önemli bir hedef pazar ise Amerika… Türk kablocuları dünyanın en büyük kablo ithalatçısı Amerika’yı yakın takibe aldı. Bu amaçla “Kablo İletken Sektörü Yurtdışı Pazarlama Takımı”nı kuran İstanbul Elektrik-Elektronik, Makine ve Bilişim İhracatçıları Birliği (TET), geçtiğimiz mart ayında New York ve Chicago’ya ticari heyet düzenlemiş, önemli ikili görüşmeler gerçekleştirmişti. Sektörün ABD’deki ikinci durağı ise 10 17 Kasım 2013 tarihleri arasında Houston ve Dallas oldu.

devam ettiklerini belirterek şunları söyledi: “Türkiye, kablo üretiminde çok iyi bir noktada. Dünya kablo üretiminin ilk 10 oyuncusundan biriyiz. Buna karşılık dünyanın en büyük kablo ithalatçısı ABD pazarından aldığımız pay sadece binde 5 düzeyinde. Bu rakamı daha yukarı çıkaracak

kapasiteye

sahibiz.

Gerçekleştirdiğimiz ticaret heyetlerimiz ve ikili görüşmelerimizle ABD’ye olan kablo ihracatımızda artışlar yaşanacağına inanıyoruz.”

“ABD pazarından aldığımız pay sadece binde 5” İstanbul Elektrik-Elektronik, Makine ve Bilişim İhracatçıları Birliği (TET) Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu, Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi için çalışmalara son hızla

Rekabetin son sürat devam ettiği dünyada kablo firmalarına uluslararası pazarlarda başarılar diliyoruz. Bu sayımızla birlikte 2013 yılının son dergisini yayımladık. 2014 yılının çok daha iyi bir yıl olmasını dilerim.

The cable sector is making a lot of efforts for new markets The Turkish cable sector which has a market value of 5 billion dollars in the domestic and international markets is conquering new geographical locations to further increase the market volume. Istanbul Electricity Electronics, Machinery and Information Technology Exporters' Association (TET) organised important business trips with sector representatives. TET organised a business trip to Republic of South Africa and Angola between the dates of the 27 th of October - the 2nd of November with a trade delegation composed of 14 cable, white goods, TV, electricity generation and distribution equipment manufacturer companies. 85 interviews with 25 companies were realised in Luanda, capital of Angola and. In Johannesburg, one of the biggest cities of the Republic of South Africa,110 bilateral meetings took place with 32 companies. In Luanda, the electric distribution company, EDEL was closely involved

with their Turkish counterparts during the delegation visit. The USA is an important target market is for Turkey... The USA which is followed by cable producer companies is the world's largest importer of cables. For this purpose, "Cable Conductor Industry Overseas Marketing Team", which was established by the Istanbul Electricity Electronic, Mechanical and the Exporters' Association of Information Technology (TET) organized business trips to New York and Chicago with a trade delegation and, held the important bilateral meetings last March. The second stops in the United States for the sector were Houston and Dallas which were visited between the 10 the and the 17 th of November 2013. "We have only 5 per thousand share of the U.S. market" Istanbul Electricity Electronics, Machinery and Information Technology Exporters' Association (TET) Chairman Kemal Fatih Ebiçlioğlu stated that they are

Editör / Editor:

Renk Ayr›m› ve Bask›:

Ferdai YILDIRIM

Color Discord & Publication

fyildirim@kablosanturkey.com

Matsis Matbaa

ISSN 1308 - 2035 F.B.C Yayıncılık San.ve Tic. Ltd. Şti. ad›na; F.B.C Publishing Industry and Trade Company Limited

continuing their work intensely in order to strengthen relations between the United States and Turkey. He said: "Turkey is at a very good point in cable production. We are one of the top 10 players in cable production in the world. However, we only have 5 per thousand of the market share of the USA, which is the biggest cable importer in the world. We have the capacity to increase our share. We believe that we will increase our exports to the U.S. with the bilateral interviews cable realised by our trade delegations." We wish success to the cable companies in international markets in the world where there is an ongoing tough competition. With this issue of our magazine, we will be printing our last issue of the year 2013. We hope that 2014 will be a much better year.

Tevfikbey Mahallesi Dr. Ali Demir Caddesi Muhasebe:

No:51 34290 Sefaköy / ‹STANBUL

Accounting

Tel: +90 212 624 21 11 Fax: +90 212 624 21 17

Betül YENİYURT _______________________

_______________________ Dağ›t›m / Distribution:

Grafik ve Sayfa Tasar›m›:

Yurtiçi Kargo

‹mtiyaz Sahibi ve Genel Yay›n Yönetmeni: General Manager / Concessionnaire: Faik KOÇ fkoc@kablosanturkey.com _______________________

Graphic & Page design

_______________________

Cemil KIZIL

Yay›n Türü:

grafik@kablosanturkey.com

Yayg›n Süreli Yay›n

_______________________

Publication Class:

‹ngilizce Çeviri

_______________________

Genel Koordinatör / General Coordinator

Turkish-English Translation:

Bekir KOÇ bkoc@kablosanturkey.com _______________________ Sorumlu Yaz› ‹şleri Müdürü General Editor: Cengiz KOÇ ckoc@kablosanturkey.com

Kablosan Turkey Dergisi

Didem AYDIN

Periodical

_______________________

Türkiye ve Uluslararas› Dağ›t›lmaktad›r. Dergimizde yay›nlanan, yaz› ve

Yurtdışı Satış Sorumlusu

fotoğraflar izin al›nmadan ve kaynak

International Sales Manager:

gösterilmeden kullan›lamaz. Yaz›lar›n

Murat ÇELİKLER

sorumluluğu yazarlar›na, reklamlar›n

murat@kablosanturkey.com

sorumluluğu reklam verenlere aittir.

Kablosan Turkey Magazine is distributed in Turkey and in foreign countries. The works and photographs can not be used with out permession Article responsibility is belongs to writers, advertisments responsibilty is belongs to advertisers.

Yönetim Yeri / Management Place: Eski Ç›rp›c› Yolu, Topkap› Ticaret Merkezi 2, Kat.2 No:119 34010 Cevizlibağ/Topkap›-‹STANBUL Eski Ç›rp›c› Street, Topkap› Trade Centrium 2, 2nd Floor Number:119 34040 Cevizlibağ/Topkap›-‹STANBUL Tel

: (+90 212) 481 42 38 (pbx) : (+90 212) 481 23 46 : (+90 212) 481 51 82 : (+90 212) 481 42 97 Fax e-mail : info@kablosanturkey.com web : www.kablosanturkey.com Kapak görsel / Cover photo: internet


Sayfa 8

Haber & News

Circuit Integrity Kablolar için yeni MEGOLON HFFR Kompaund’ı – Megolon™ S662 düzenlenir ve kablo kanalı veya ana hatlarda kolaylıkla uygulanır. Ayrıca otomotik asansör kapıları, havalandırma sistemleri ve bilgi kontrol üniteleri gibi düşük duman ve halojensiz kablo gereksinimi olan alanlar için de uygundur. Dış kılıfta MEGOLON™ S662 uygulanmış olan yukardaki kablo tipinin BASEC tarafından onaylanıp belgelendirildiği standartlar aşağıdaki gibidir: Birçok okul, kolej, kamu binaları veya yangından korun-

katmanların kaldırılmış olması dolayısı ile kablonun mon-

manın en çok gerekli olduğu benzer yerlerde kullanılan

tajının da en hızlı şekilde yapılmasına olanak sağlar.

geliştirilmiş yangına dayanıklı kablolarda 2 saatlik bir dayanım beklenmektedir. MEGOLON S662 ile kılıflanmış kablolar müstakil olarak test edilmiş ve BASEC’in

Agent & Distributor in Turkey for AlphaGary MEGOLONTM

Yangın dayanımı geliştirilmiş birçok kablodan daha esnek yapısı ile bu kablo dizaynı basit ve kolay şekilde

geliştirilmiş olan BS 5839-1 2002+A2:2008 Clause 26.2e, BS 8434 - 2:2003 120 dakika ve BS EN 50200 Class PH30, PH60 & PH120. standartlarını karşılamaktadır. MEGOLON S662 yandığında kablo yüzeyinde güçlü sertleşme oluşturur ve damlama yapmaz. Bu özelliği ile MEGOLON S662 mika bant kullanımının kaldırılmasına olanak sağlar ve böylece kablo maliyetini oldukça düşürür. Bu kablo dizaynı yangına karşı geliştirilmiş kabloya basit fakat etkin bir güç katar ve mika bant ve benzeri diğer

New MEGOLON HFFR COMPOUND for Circuit Integrity Cables

Many schools, colleges, public buildings or where

strength and makes it the fastest enhanced cable

the very best fire protection is required, now

to install and prepare for installation. The outer

demand the 2 hour duration provided by an

sheath and foil are adhered so together are

'Enhanced' Fire Cable. Cables sheathed with MEGOLON™ S662 have been independently tested and approved by BASEC to meet the 'Enhanced' standard of BS 5839-1 2002+A2:2008 Clause 26.2e, BS 8434 - 2:2003 120 minutes and BS EN 50200 Class PH30, PH60 & PH120. MEGOLON™ S662 is building a strong harsh when burning and is not dripping. It makes it possible to remove the mica tape layer so the cost of the cable is reduced considerably. This cable design adds simple but effective

removed at the same time, no time consuming multiple sheaths, foils, wraps or mica tapes to remove. More flexible than most enhanced fire cable, this cable design stays where you put it - simple and easy to dress and position in conduit or trunking. Also suitable for automatic lift doors, air conditioning and computer control where low smoke, fume and zero halogen cable is required. Above mentioned cable type sheathed with Megolon™ S662 have been Approved and Certified by BASEC to meet such standards ;


Haber & News

Sayfa 10

Marmaray Projesinde Başoğlu Kablo tercih edildi Türkiye’de ve Avrupa’da birçok inşaatın alt yapı kablolarını tedarik eden Başoğlu Kablo; tünel, metro, raylı taşımacılık, deniz altı ve üstü metro gibi büyük projelerin çözüm ortağı. Dünyanın en büyük taşımacılık projelerinden biri olan Marmaray 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile birlikte açıldı. Asrın en büyük projelerinden biri olarak gösterilen Marmaray Projesi, İstanbul Boğazı’nın altından demiryolu tüneli ile geçecek. Başoğlu Kablo, kendi üretiminde yer alan özel silikon kabloları ve zayıf akım kabloları ile bu büyük projenin alt yapısı için kablo çözümleri sundu. Projenin sonlanmasıyla birlikte Avrupa yakasında bulunan Halkalı’dan başlayıp boğazdan karşı tarafa geçerek Gebze’ye kadar toplam 76.3 km’lik bir hat döşendi. Hat, 10 km uzunluğunda bir delme tünelle birleşen 1,4 km lik üç batırma tüp tüneli de içeriyor. Marmaray hattı hizmete girdiğinde saatte 75,000 gibi bir yolcu taşıma kapasitesiyle İstanbul’un trafik sorununda büyük bir ölçüde rahatlatma yaratması bekleniyor. Başoğlu Kablo hakkında: Başoğlu Kablo, Profil Sanayi ve Ticaret AŞ, 1980 yılından beri faaliyet gösteren, sektöründe 33 yılı aşkın bir süredir kazandığı deneyimle hem ulusal hem de uluslararası alanda söz sahibi olan, lokomotif firma konumunda yer

Ürün portföyü • Kablo ve kablo grupları • Silikon • PVC ve LSZH-FR kablolar • Kablo Gruplama • Baskı contalar ve ekstrüzyon profiller • Profil conta ve conta gruplama • Sinyal lambaları • Defrost ısıtıcılar • Alüminyum gaz • Nakil Boruları • Cam elyaf örgülü silikon Empregne kablo ve makaronlar

uzman 500’ü aşkın çalışanıyla üretimin her aşamasında en son teknolojiyi kullanarak, parmakla gösterilen hizmet anlayışıyla üretimini yapmaktadır. Bununla birlikte “SIMHOTM“ markasıyla FE 180 sınıfı Silikon Yangın Güvenlik Kablosunu bilgi birikimi ve tecrübesiyle ülkemizde gerçek anlamda üretebilen ilk ve tek firma konumundadır.

sında 180 dakika süreyle alev altında çalışabilmektedir. Bu kablolar devre bütünlüğünü 30 ile 120 dakika arasında koruyarak akım iletimi sağlarlar. İstanbul ulaşım Dünyanın en büyük mega kentleri arasında yer alan ve ülkemizin toplam nüfusunun %20’sini kapsayan, stratejik öneme sahip İstanbul gibi bir şehirde toplu taşıma, 5712 kilometrekarelik bir alana yayılmış; 13.5 milyondan fazla nüfusa toplu taşıma hizmeti veren sistemdir. Yeni toplu taşımanın en önemli kısmını şüphesiz metro

Bolu Dağı Tüneli Toplam 25,5 kilometre uzunluğundaki Bolu Dağı geçişinde, 4,6 kilometre uzunluğunda 4 adet viyadük, yaklaşık 900 metre uzunluğunda 3 adet köprü, yaklaşık 2 bin 900 metre uzunluğunda Bolu Tüneli yer almaktadır. Bolu Dağı Tüneli 3 geliş, 3 gidiş şeritli olmak üzere, çift tüp olarak inşa edilmiştir. Bolu Dağı Tünelinde proje kapsamında Başoğlu Kablo’nun özel üretiminde yer alan SIMH-OTM FE180 ve JH(st)H FE 180 kablolar kullanılmıştır.

almaktadır. Merkezi İstanbul’da yer alan şirketin üretim alanlarının ikisi Bolu’da biri Polonya’dadır. Alanında

(zehirli) gaz çıkartmayan özelliğine sahiptir. Yangın esna-

Neden FE 180 Kablolar? Bu tip kabloların kullanım yerleri; insanların yoğun olarak bulunduğu kapalı ortamlar, tünel, metro, otel, hastane, okul, alışveriş ve iş merkezleri gibi yerlerde yangın esnasında sistemlerin sağlıklı çalışması amacıyla kullanılır. Başoğlu Kablo’nun tescilli markası olan SIMH-OTM FE180 kablo alev yürütmeyen, damlama yapmayan, halojensiz ve korozif

hafif raylı hatlar oluşturmaktadır. Özel silikon kablo çözümleri üreten Başoğlu Kablo İstanbul metro ve hafif raylı sistemlerinin geliştirilmesinde JH(St)H FE 180/PH120, LIH(St)H FE180/PH 120 ve LIHCH FE180/ PH120 kablolar kullanıldı. Halojensiz, alev yürütmeyen, damlama yapmayan bu kablolar, en önemli özelliği; yangın esnasında zehirli gaz çıkartmayarak insan sağlığını korurken yangının büyümesini de zorlaştırıyor olması. Yüksek güvenliğe sahip bu kablolar yangın anında haberleşme, aydınlatma, havalandırma gibi sistemlerin çalışmasını ve görevini devam ettirmesini sağlıyor. Sonuç olarak insanın hayat standardını yükseltiyor. Başoğlu Kablo’nun sunduğu kablo çözümleri, İstanbul içinde güvenli ve hızlı bir ulaşım imkanı sağlayacak ve günde saatte 90.000’den fazla, toplamda ise günde yaklaşık 1.000.000 üzerinde kişinin ulaşımına yardımcı olabilecek.


Haber & News

Sayfa 12

Başoğlu Cable was chosen for the Marmaray Project Başoğlu Cable, which is the supplier of the infrastructure cables in many construction projects in Turkey and Europe, is the solution partner of big projects such as tunnels, subways, rail transports, over sea and undersea subway projects. Marmaray, which is one of the world's largest transportation projects was launched on October the 29th, the Republic Day. Marmaray, which is one of the biggest projects of the century, will pass through the railway tunnel under the Bosphorus. Başoğlu Cable presented its special silicon cables and lowvoltage cables as cable solutions fort he infrastructure of this project. With the termination of the project, a 76.3 km long line which starts in Gebze and ends in the other side of the strait Halkalı, was built. The Line includes a 10 km long drilled tunnel, combined with 3 immersed tube tunnels of 1.4 kms long. Marmaray is expected to relieve the traffic problem in Istanbul with its75,000 passenger carrying capacity per hour, when it is put into service. About Başoğlu Cable: Başoğlu Cable, Profile Industry and Trade Inc., which has been operating in the sector since 1980 is a locomotive company with more than 33 years of experience in the sector in both national and international arena. Its central office located in Istanbul, the company has two production sites in Poland and Bolu. With more than 500 employees, who are experts in the field,the company does production using the latest technology in every stage of production with an excellent understanding of service. Furthermore, the company is the first and only company that can produce SIMH - OTM " FE 180 grade silicone Fire Safety Cables in real sense in our

country with its brand knowledge and experience. Product Portfolio • Cable and cable groups • Silicon • PVC and LSZH -FR cables • Wire Harnesses • Pressure gaskets and extrusion profiles • Profile of seals and gaskets grouping • Signal lamps • Defrost heaters • Aluminum gas • Transportation Pipes • Glass fiber braided silicone Impregnated cables and tubes Bolu Mountain Tunnel 4.6 kilometers long 4 viaducts, three bridges of about 900 meters long and the Bolu Tunnel, which is about 2 thousand 900 meters long, is located in Bolu Mountain pass which has a total length of 25.5 kilometers. Bolu Mountain Tunnel was built as a double tube with three –lanes in each direction. SIMH - OTM FE180 and JH (ST ) H FE 180 cables which are special productions of n the custom manufacture of Başoğlu cable were used in the Bolu Mountain Tunnel project . Why Cables FE 180? The uses of these types of of cables are used in indoor environments where there are concentrations of people , such as, tunnels, subways, hotels,

hospitals, schools, shopping and business centers in places for the smooth functioning of the systems during a fire. Başoğlu Cable registered trademark, OTM SIMH - FE180 flame-retardant cables, which are halogen-free do not drip or produce corosive toxic gases. In case of fire, they can work for 180 minutes under flame. These cables provide current transmission maintaining the integrity of the circuit for a time between 30 to 120 minutes . Transport in Istanbul Public, transport in Istanbul, which is one of the world's largest mega- cities having 20% of the total population of our country with strategic importance is spread over an area 5,712 square kilometers serving a population of 13.5 million. Without a doubt, the most important part of the new public transport is the metro and light rail systems. Başoğlu Cable which manufactures custom made silicone cable solutions is the producer of JH (St) H FE 180/PH120, LIH (St) H FE180/PH 120 and LIHCH FE180 PH120 cables which have been used in the metro and light rail systems. Halogen-free, these flame-retardant cables do not drip, protecting human health by not producing toxic gases making the growth of the fire difficult. These cables which have high security enable operation of systems such as communication, lighting, ventilation during fire. As a result, they raise the standard of living of people. Cable solutions provided by Başoğlu Cable will enable a secure and fast transport for 90000 people per hour and over one million people per day in Istanbul.


Haber & News

Sayfa 14

Klas Kablo Proje Müdürü Cem Alaca:

“Klas Kablo, kendi janrasında efsane olmuş, marka değeri en yüksek firmadır” paradigmaları kırmaya başladı ve sonuçta yeni normaller ortaya çıktı. Markalaşmanın yeni normalleri de bize artık markanın bir vaat değil, bir davranış olduğu gerçeğini ortaya koyuyor. Marka deyip geçmeyelim. Yurtiçinde ya da yurtdışında marka olabilmiş, ürününü tanınmış ve güvenilir bir marka haline getirmiş irili ufaklı tüm firmalar, kendilerinden kat kat fazla üretim hacmi ve istihdamı olan ama markalaşamamış firmalardan çok daha yüksek kar marjları elde edip, sadece markaları üzerinden büyük bir artı değer yaratmış oluyorlar. Bu farkı yaratan şey ise, kalite ve güvenilirlik konularında kendini ispatlamış bir marka yaratabilmekte yatıyor. Firmamız Klas Kablo da, ülkemizde kendi janrasında efsane olmuş, marka değeri en yüksek firmadır. 30 yıllık bir geçmiş ve deneyime sahip olan firmamız, piyasa ve son kullanıcı üzerinde yaratmış olduğu kalite algısı ve bilinciyle çizgisini hiç bozmadan ticari hayatına devam etmektedir. Markanın ve markalaşmanın önemine dikkat çeken Klas Kablo Proje Müdürü Cem Alaca, ürünü tanınmış ve güvenilir bir marka haline gelmiş irili ufaklı firmaların, kendilerinden kat kat fazla üretim hacmi ve istihdamı olan ama markalaşamamış firmalardan çok daha yüksek kar marjları elde ettiklerini belirterek, bu firmaların yalnızca markaları üzerinden büyük bir artı değer yarattıklarına vurgu yaptı. 30 yıllık bir geçmiş ve deneyime sahip olan Klas Kablo’nun kendi janrasında efsane olmuş, marka değeri en yüksek kablo firması olduğuna dikkat çeken Alaca, sorularımızı yanıtladı. Dünyada markalaşma çok önemli bir konu… Markanız ve markalaşma çalışmalarınız konusunda bilgi verir misiniz? Doksanlı yıllarda marka stratejistlerinin söylemi “markanın bir vaat olduğu” yönündeydi. O dönemlerde pazarlama dünyasında kurallar vaat üzerine işliyordu. Tüketici zihninde “güvenlik” diye frekans sağladığınızda, insanlar o markanın “güvenli” olduğuna inanıyor, “beyazlatma” vaadinde ısrarcı olduğunuzda o markanın en iyi beyazlattığı konusunda kayıtsız ikna oluyorlardı. Oysa 2000’li yıllar, insanları birbirine ve bilgiye bağlayan teknolojiler ile

Kabloda kalite ve standartların artırılmasında tüketicinin (yurtiçi-yurtdışı) katkısı nedir? Kaliteyi, rekabet için üreticiler mi artırıyor yoksa tüketicilerin talebi mi bu konuda etkili? Bir oran belirtmek gerekirse ne söyleyebilirsiniz? Kabloda kalite ve standartların arttırılabilmesi için toplam bir kalite anlayışının oturması ve bu anlayışın özümsenmesi gerektiğini düşünüyo-

rum. Özellikle ülkemizde ticari şartlar ve maddi konular, çoğu üründe kalitenin önüne geçiyor. Fiyat kaygılarından dolayı kalitesiz ve standart dışı ürünler maalesef kullanılmakta ve haksız bir rekabet yaşanmaktadır. Kalite anlayışı oturmuş ve kalite ile ilgili yatırımlarını tamamlamış olan firmalar, tüketicilere bu konforu sağladıkları oranda daha büyük bir marka olma yolunda ilerliyorlar. Dolayısıyla, firmaların rekabet için kaliteyi arttırdıklarını düşünüyorum. Nüfus artışının yüksek, şehirleşme ve altyapı çalışmalarının yoğun olduğu bir coğrafyada yaşıyoruz. Türk kablo sektörü komşu ülke pazarlarını yeteri kadar değerlendiriyor mu? Cevabınız hayırsa neler yapılmalı? Bu pazarlardaki sıralamamız nedir? Türk kablo sektörünün yurtdışı pazarlarda bu seviyeden daha üstün bir kondisyon sergilemesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü gerekli altyapıya ve bilgi birikimine sahip, modern tesisleri olan üretici firmalarımız mevcut. Fakat geçmiş dönemde ülkemizin ve dolayısıyla Türk üreticilerin imajını zedeleyen standart dışı ve kalitesiz ürünlerin yurtdışına gitmesi, oralardaki müşteri potansiyelinin Türk ürünlerine karşı güvensizlik duymasına neden oldu. Ayrıca, bölgesel gümrük birlikleri ve navlun maliyetleri de yurtdışındaki rakiplerimizle rekabet etme


Haber & News

Sayfa 16 şansımızı azaltmaktadır. Bu pazarlarda rekabet edebilmek ve pazarımızı büyütmek için yurtdışı fuarlarına katılmalı ve yurtdışı ile ilgili reklam faaliyetlerinde bulunmalıyız. Kablo ve İletken Sanayicileri Derneği’nin; ilgili bakanlık ve birimlerle birkaç yıl önce başlattığı kaliteli ve standartlara uygun üretim çalışmalarının somut sonuçları oldu mu? Denetimler devam ediyor mu? Klas Kablo olarak bizimde üyesi olduğumuz Kablo ve İletken Sanayicileri Derneği’ne standart dışı üretimle ilgili mücadeleyi sürdürüyor. Bu noktadaki en önemli çalışma belirttiğiniz gibi iki yıl önce başladı ve aralıksız devam ediyor. Kablo yapısı itibari ile tesisat altında kalan ve risk gerçekleşmeden olması gereken standartları taşıyıp taşımadığının anlaşılması imkansız olan bir durumdadır. Dernek faaliyetleri de nispeten bu anlamda farkındalık yaratmak adına faydalı olmaktadır ve ilgili çalışmalar devam etmektedir. Standart ürünlerde kapasite fazlası varken ve kar marjları sürekli düşerken yatırımların hep aynı ürün gruplarına yapılmasını nasıl açıklamak gerekir? Neden farklı ve katma değeri yüksek ürünlere yatırım yapılmıyor? Pahalı bir yatırım mı, pazar mı yok? Piyasamızda, standart ürünler haricinde özel

ürünlerin kullanıldığı projeler ve yatırımlar çok fazla olmadığından üretimlerimizin büyük bir kısmını bu ürünlere ayırıyoruz. Özellikle son yıllarda rutin yatırımlar (konut, otel, hastane vb.) yapıldığı ve bu projelerde de yüksek oranda standart ürünler kullanıldığı için özel ve yeni tasarım ürünler ihtiyacı çok olmamakta. Endüstriyel tesis ve ulaşım ile ilgili yatırımlarda firma olarak 30 yıllık deneyimimizin ve ekibimizin tecrübesiyle bu projelere özel kablolar dizayn ediyoruz. En son asrın projesi diye adlandırılan Marmaray projesinde, bu projeye özel dizayn etmiş olduğumuz haberleşme kabloları kullanıldı.

Eklemek istedikleriniz… Kabloyu Klas yapan nitelikler; deneyim, güven ve kalitedir. Bu düsturla 30 yıllık tecrübe ve birikimimizi

sektörümüzle

paylaşmaktan

kıvanç duyuyoruz. Bugün ulaştığımız noktada bize güvenip destekleyen, üretime katkısı olan ve ürünlerimizi tercih eden herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu vesile ile sektörümüzle buluşmamıza vesile olduğunuz ve bizlere bu fırsatı verdiğiniz için sizlere de ayrıca teşekkür ederim.

The Project Manager of Klas Cable, Cem Alaca:

"Klas Cable is the company which has become a legend in its genre with the highest brand value" Attaching importance to brand and brandization, the Project Manager of Klas Cable, Cem Alaca said that a few companies whose product is known and which become a reliable brand got much more profit margins than the companies which produce more products but not unbrandizated and underlined the fact that these companies got positive value thanks to their brands. Alaca, who said that Klas Cable which has got a 30-year history became a legend in its genre and that it was the company whose brand value is the highest, answered our questions.

Brandization is very significant in the world... Can you give information about your brand and efforts for brandization? What brand strategists said in the 90s was "brand is a pledge." In those times, rules were operating in marketing world on pledge. When you provided frequency as "safety" in consumers' mind, people believed that brand was "safe," when you insisted on the pledge of "bleaching," people were persuaded that brand was the best in bleaching undoubtedly. On the other hand, 2000s started to break paradigms with new technologies that bind people with each other and information. Consequently,


Sayfa 18

Haber & News

How can it be explained that investments are made in the same product groups while there is a capacity exceed in standard products and profit margins are decreasing? Why is there not investment in different products whose added value is high? Is it an expensive investment or is there no market? As there are not so many projects and investments in which special products are used except for standard products, we make most of our production for these products. Especially in recent years, there is not much need for special and new designed products as routine investments such as house, hotel, hospital are made. In new norms came out. The new norms of brandization show that brand is not a pledge but a behaviour. We should not underrate brand. A few companies whose product is known and which become a reliable brand get much more profit margins than the companies which produce more products but not unbrandizated and, these companies get positive value thanks to only their brands. What creates this difference is creating a brand that proved itself in the sense of quality and reliability. Our company, Klas Cable is the company which has become a legend in its genre with the highest brand value. The company which has got a 30-year history and experience continues its commercial life by keeping up its quality and consciousness sense created in consumers' mind. What is the contribution of the consumer in increasing the quality and standards of cable? Is quality increased by producers for competition or is it affected from consumers' demand? If it is necessary to state a rate, what can you say? I think that a total quality understanding should be settled and this understanding should be absorbed in order to increase the quality and standards in cable. Especially in our country, commercial conditions and monetary issues get ahead of quality in most products. Unfortunately, products of poor quality and non-standard products are used and an unfair competition is faced with because of price anxiety. Companies which completed their investment about quality are taking firm steps forward to be a bigger brand as long as they provide consumers with this comfort. For this reason, I think that companies increase quality for competition.

Is there any conclusion of the studies for quality and standard production that were started a few years ago by Cable and Conductor Industrialists Association with relevant ministry and units? Do supervisions carry on? Cable and Conductor Industrialists Association, of which we are a member, has been struggling with non-standard production as well. The most significant work started two years ago and has been continuing non-stop. Association activities and related works have been continuing in order to create awareness.

investments in industrial facilities and transportation, we design special cables to these projects with our 30-year experience. The latest project we were involved in was Marmaray, where our special-designed intercommunication cables were used. The things you would like to add... What makes a cable Klas Cable are qualifications, experience, reliability and quality. With this understanding, we are proud that we share our 30-year experience and saving with our sector. We thank anyone who prefers our products and

We live in a geography where population growth is high, urbanization and infrastructure works are intense. Does Turkish cable sector make use of the neighbouring country markets at a sufficient level? If not, what should be done? What is your ranking in these markets? I think that Turkish cable sector should show a better condition than this level in overseas markets. This is because we have producer companies that have necessary infrastructure, information and modern facilities. However, the export of nonstandard and non-quality products in the past caused that potential consumers now approach Turkish products with doubt. Also, regional customs unions and shipping costs decrease our chance of competition with our competitors in international arena. We should participate in international fairs and carry out advertisement activities about overseas markets in order to compete with these markets and increase our market.

who support us today by trusting us. I also thank you for contributing and giving us the opportunity to meet our sector.


Haber & News

Sayfa 20

Türk kablo üreticileri, New York ve Chicago’dan sonra Teksas’ta…

Kablocular, 8 milyar dolarlık ABD pazarından pay istiyor İç ve dış pazarda toplam 5 milyar dolarlık pazar büyüklüğüne sahip olan Türk kablo sektörü, bu hacmi daha da artırmak için dünyanın en büyük kablo ithalatçısı Amerika’yı yakın takibe aldı. Bu amaçla “Kablo İletken Sektörü Yurtdışı Pazarlama Takımı”nı kuran Türk elektrik-elektronik sektörünün temsilcisi İstanbul ElektrikElektronik, Makine ve Bilişim İhracatçıları Birliği (TET), geçtiğimiz mart ayında New York ve Chicago’ya ticari heyet düzenlemiş, önemli ikili görüşmeler gerçekleştirmişti. Sektörün ABD’deki ikinci durağı ise 10 -17 Kasım 2013 tarihleri arasında Houston ve Dallas olacak. Düzenlenecek ticaret heyetine ise 10 Türk firması katılacak. TET Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu, TET Yönetim Kurulu Üyesi ve Kablo İletken Derneği Başkanı Mehmet Kavaklıoğlu ile TET Denetim Kurulu Üyesi Melih Reçber’in de katılacağı heyet, ABD’de yapacakları temaslarla Türk kablo sektörünün ABD’ye olan ihracatını artıracak potansiyel işbirliklerine yoğunlaşacak. Heyet sırasında B2B görüşmelerin yanı

sıra Houston Liman İdaresi, STK’lar ve sektör kuruluşları ile görüşmeler gerçekleştirilecek.

Rekabetçiliğin Geliştirilmesi) Tebliği kapsamında hayata geçirilen “Kablo İletken Sektörü Yurtdışı Pazarlama Takımı” ile yeni ihracat pazarlarına ulaşmayı hedefleyen

“ABD pazarından aldığımız pay sadece binde 5” İstanbul Elektrik-Elektronik, Makine ve Bilişim İhracatçıları Birliği (TET) Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu, Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi için çalışmalarına son hızla devam ettiklerini belirterek şunları söyledi: “Türkiye, kablo üretiminde çok iyi bir noktada. Dünya kablo üretiminin ilk 10 oyuncusundan biriyiz. Buna karşılık dünyanın en büyük kablo ithalatçısı ABD pazarından aldığımız pay sadece binde 5 düzeyinde. Bu rakamı daha yukarı çıkaracak kapasiteye sahibiz. Gerçekleştirdiğimiz ticaret heyetlerimiz ve ikili görüşmelerimizle ABD’ye olan kablo ihracatımızda artışlar yaşanacağına inanıyoruz.”

sektör, son 10 yıldır ciddi bir gelişim sürecinden geçiyor. Geçtiğimiz yıl 2,4 milyar dolarlık kablo ihracatı gerçekleştiren sektör, 2023 yılında 8 milyar dolar ihracat hedefliyor. Kablo ihracatında Avrupa, Ortadoğu, Kuzey Afrika, Rusya ve Türki Cumhuriyetler başı çekerken, diğer yandan dünyanın en büyük kablo ithalatçısı olan ABD ile ticari ilişkilerin geliştirilmesine öncelik verilmiş durumda. Saat farkı, uzaklık, standartların farklılığı gibi nedenlerden dolayı Türk kablo sektörünün geçtiğimiz yıl ABD’ye yaptığı ihracatı 40 milyon dolar seviyesinde kalmıştı. TET’in ABD’ye yönelik ticaret heyetlerinin başlıca amacı da bu rakamı çok daha yukarılara taşımak ve sektörün ABD pazarındaki payını artırmak. Türk elektrik-elektronik

2,4 milyar dolarlık ihracat T.C Ekonomi Bakanlığı’nın UR-GE (Uluslararası

sektörünün bir sonraki adımı ise Kanada ile Kuzey Amerika pazarı olacak.


Haber & News

Sayfa 22

Anadolu Kablo Üretim Müdürü Mustafa Uçar:

“Yeni yerleşkemizde yaptığımız yeni makine yatırımlarıyla, kapasitemizi 2014’ün ilk yarısına kadar %55 oranında artırmayı öngörüyoruz” mimizin önemli ölçeğini oluşturmaktadır. Bunun nedeni ise yeni nesil kablolar olan HFFR kabloların yıllar geçtikçe PVC kablolarının yerini almasıdır. Anadolu Kablo, müşterilerimizden gelen değişken talepleri karşılayarak müşteri odaklı üretim sağlamaktadır. ERP yazılımının aktif olarak kullanıma alınmasıyla üretim takip sistemi ile müşterilerimize anlık olarak üretim hakkında bilgilendirmemizin yanı sıra geriye dönük tam izlenebilirlik sağlanabilmektedir. Üretim personelimizin kalite ve üretim performansları her ay değerlendirilerek anlık olarak performanslarını artırmaya yönelik teşvik ve eğitimler verilmektedir.

kadar %55 oranında artırılması öngörülmektedir. Yeni makine parkurumuzla; kaynak kabloları, kontrol kabloları, pompa kabloları, yassı kablolar, güç kabloları, yüksek ve düşük ısıya dayanıklı kablolar, yangına dayanıklı kablolar ve özel tasarım kabloları olmak üzere alçak gerilim kablo üretiminde ürün çeşitliliğimizi artırmış bulunmaktayız. Yeni açılan depo yerleşkeniz hakkında bilgi verebilir misiniz? İstanbul / Gaziosmanpaşa’da 1500m² kapalı alana sahip satış depomuz bu ay hizmete açıl-

Anadolu Kablo; kablo sektöründeki 44 yıllık profesyonelliğini modern ileri teknoloji yeni yerleşkesiyle müşteri taleplerini göz önünde bulundurarak, üstün kalite anlayışıyla Silivri/ Değirmenköy’de hizmet vermeye devam etmektedir. Bunun yanı sıra bu ay faaliyete girmiş olan İstanbul / Gaziosmanpaşa’daki 1500m² kapalı alana sahip satış deposu da hizmet vermeye başlamıştır. Firmamız, yeni tesisine geçişle birlikte ileri teknoloji makine ve profesyonel personel alımlarıyla fabrika kapasitesini önemli bir oranda artırarak hizmet seviyesini artırmayı hedeflemiştir. Pazardaki değişken talepleri karşılamak üzere hareket eden Anadolu Kablo, yapılan yatırımlarla özel kablo üretim kapasitesini de artırarak bu anlamda küresel bir firma olma yolundadır. Anadolu Kablo Üretim Müdürü olarak görev alan ve kablo sektöründe 18 yıllık tecrübeye sahip olan Mustafa Uçar ile firmaları hakkında konuştuk. Üretim kapasitenizi değerlendirir misiniz? 2013 yılının 2.yarısında gerçekleştirilen yatırımlarla Anadolu Kablo, fabrika kapasitesini önemli bir oranda artırmıştır. Mevcut makine parkurundaki revizyonlar ve profesyonel personel alımlarıyla üretim kapasitesi %27 oranında artırılmış ve bu süreçte yeni ürün kategorileri eklenmiştir. Özellikle HFFR kablolar üreti-

Yeni yerleşkeye geçmeniz ile birlikte beklenti ve öngörülerinizi paylaşır mısınız? Silivri / Değirmenköy’de bulunan 7000m² modern fabrikamız üretim proje aşamasında iken iki konu göz önünde bulunduruldu; birincisi çalışanların performansını artırmak üzere modern bir çalışma ortamı yaratmak, ikinci ise sistemli iş akışına göre müşteri taleplerini hızlı olarak cevap verebileceğimiz bir yerleşke olmasıydı. İş akışı projelendirilirken profesyonel ekibimiz farklı açılardan değerlendirerek planlandırıldı. ERP yazılımı, üretim sahasında her makine hattında mevcut olup sistem üzerinden üretim anlık olarak izlenebilmektedir. Yeni yerleşkemizde yapılan yeni makine yatırımlarıyla kapasitemizin, 2014’ün ilk yarısına

mış bulunmaktadır. Müşteri memnuniyeti göz önünde bulundurularak müşteri taleplerine hızlı cevap verebilmeyi amaçlamış bulunmaktayız. ERP yazılımı satış depomuzda da aktif olarak kullanılmakta olup, satış departmanı anlık depo stok seviyelerini görerek müşterilerimize cevap verebilmektedir. Yeni fabrika ve depo yerleşkeleri ile müşterilerine kaliteli ve hızlı hizmet vermeyi amaçlayan firmamız yurtiçi ve yurtdışında öncü bir firma olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Yönetim Kurulu Başkanımız Fuat Odabaşı’nın firmamızın 44.yılında yaptığı önemli atılımlar, küresel bir firma olma yolunda firmamız açısından ciddi bir gelişim kaydedilmiştir.


Haber & News

Sayfa 24

Production Manager of Anadolu Cable Mustafa Uçar:

"We anticipate that we will increase our capacity by 55% until the first half of 2014 with our new machine investments made in our new campus" reason for this is that next-generation HFFR cables have been getting preferred compared to PVC cables recently. Anadolu Cable makes customer-based production by meeting the variable demands. Complete monitoring in addition to giving instant information is now possible thanks to the production tracking system with the activeness of ERP software. Education is given to our production personnel after a monthly evaluation in order to increase their production performances.

Anadolu Cable is continuing to give service to its customers with high quality standards by combining its 44-year professional history with its modern, high-tech campus in Silivri/Değirmenköy. Also, 1500m²-sales depot in İstanbul/Gaziosmanpaşa started to give service. Our company aims to increase its service level by increasing the factory capacity with new high-tech machines and professional personnel. Anadolu Cable, which tries to respond to the variable demands in market, is on the way to become a global company by increasing its cable production capacity. We talked with Mustafa Uçar, who is the Production Manager of Anadolu Cable and has a 18year experience in cable sector, about the company. Can you evaluate your production capacity? Anadolu Cable increased its factory capacity by a significant rate with the investments made in the second half of 2013. With revisions in the present machine parkour and professional personnel employment, production capacity was increased by 27% and new product categories were added in this process. Particularly, HFFR cables form a significant rate of our production. The

With your move to the new campus, can you share your expectations and estimations? Two subjects were considered while 7000m² modern factory in Silivri/Değirmenköy was a project; the first was creating a modern working environment to increase workers' performance and the second was that it would be a campus that can meet our customers' demand rapidly. Our professional equip was planned by evaluating from different points of view while workflow was getting projected. Production can instantly be seen thanks to ERP software. It is anticipated that we will increase our capacity by 55% until the first

half of 2014 with our new machine investments made in our new campus. We increased our product range in low voltage cable production: welding cables, control cables, pump cables, flat cables, power cables, high and low temperature resistant cables, fire resistant cables, special design cables. Can you give us information about the new storehouse campus? Our new 1500m²-sales warehouse was opened this month in İstanbul/Gaziosmanpaşa. We aim to meet the customer demand rapidly by taking customer satisfaction into account. ERP software is active in our sales warehouse as well, and sales department can respond to our customers by observing the instant storehouse stock levels. Our company has been taking firm steps forward to be a leader company in the world by aiming at giving quality and rapid service to its customers with new factory and storehouse campuses. A serious development on the way to become a global company was made thanks to our board chairman Fuat Odabaşı's significant attempts in the 44th year of our company.


Haber & News

Sayfa 26

Çağdaş Kablo Genel Müdürü Deniz Karamercan:

“Kalite konusunda tüketicilere büyük pay düşüyor, yurtdışı tüketiciler bu konuda biraz daha bilinçli” ği, kaliteli üretim, güvenirlilik olgularında markalaşmamıza büyük katkısı bulunmaktadır.

Irak pazarından pay alabiliyoruz. Dış politikaların yumuşaması, bize en yakın ve bizim için girilmesi kolay olan komşu ülke pazarlarının canlandırılması gerekmektedir.

Kalitenin artırılmasında tüketicilerin katkısının önemine dikkat çeken Çağdaş Kablo Genel Müdürü Deniz Karamercan, firmaları gibi kalitesinden ödün vermeden çalışan ve her geçen gün kalitesini artırmak için yeni yatırımlar yapan üreticilerin de payının önemli olduğuna vurgu yaptı. Karamercan “Üreticiler olarak, tüketicilerin istekleri doğrultusunda üretimlerimizi geliştiriyoruz. Bu konuda yurtiçi tüketiciler, kaliteyi fiyattan sonra gelen bir etken olarak görse de, yurtdışı tüketicilerinin kalite konusunda biraz daha bilinçli olduğu kanaatindeyim.” değerlendirmesinde bulundu. Karamercan, ile firmaları ve kablo sektörü hakkında konuştuk: Dünyada markalaşma çok önemli bir konu. Markanız ve markalaşma çalışmalarınız konusunda bilgi verir misiniz? Kaliteli üretimi, modern sanayi tesisleri, genç nüfusu ve vizyonu geniş bir ülke olan Türkiye’mizin en önemli iki sorunundan biri de markalaşmamadır bence. Örnekleri çok olmakla birlikte, dünya çapındaki üreticilerin yerel firmalara yaptırdığı işlerin üzerine sadece kendi isimlerini yazmakla neler kazandığını hepimiz biliyoruz. Tabi ki faktör markalaşma ve tüketiciye kaliteli yargısının aşılanmış olması... Bu sorunun farkında olan firmamız özellikle son dönemde sektörel yayınlar, yöresel medya, reklamlar, kariyer günleri, fuarlar ile birlikte, marka bilincine hâkim personelimizin saha çalışmaları ile markalaşma yolunda büyük adımlar atmıştır. Tabi ki de sadece reklamlarla olmuyor bu iş... Ar-ge, personel yatırımları, ürün çeşitlili-

Kabloda kalite ve standartların artırılmasında tüketicinin katkısı nedir? Kaliteyi, rekabet için üreticiler mi arttırıyor yoksa tüketicinin talebi bu konuda etkili mi? Bir oran belirlemek gerekir ise gerekirse ne söyleyebilirsiniz? Tüketicilere büyük bir pay düşmektedir. Üreticiler olarak, tüketicilerin istekleri doğrultusunda üretimlerimizi geliştiriyoruz. Bu konuda yurtiçi tüketicileri kaliteyi, fiyattan sonra gelen bir etken olarak görse de, yurtdışı tüketicilerinin kalite konusunda biraz daha bilinçli olduğu kanaatindeyim. Kalitenin arttırılmasında tüketicilerin katkısı büyük, ancak bizim gibi kalitesinden ödün vermeden çalışan her geçen gün kalitesini artırmak için yeni yatırımlar yapan üreticilerin de payını unutmamak lazım. Kaliteli ürün ve hizmeti kendisine ilke edinmiş olan firmamız, bu konuda yapmış olduğu yatırım ve çalışmalar sonucunda birçok kalite belgesi almaya hak kazanmıştır. BASEC, TSE, HAR, SII, GOST, ROHS, KEMA bunlardan bazılarıdır. Sistemini insan ve çevreye duyarlı olarak kuran firmamız, BASEC Yönetim Sertifikası, ISO9001,14001 ve OHSAS 18001 belgelerini almaya hak kazanmıştır. Firmamız açısından bakarsak %90 üretici olarak Seval Kablo, %10 tüketici-müşteri olarak bir oran düşündüğümü söyleyebilirim. Bunun nedeni, vizyonumuzda yer alan kalite unsurunu zaten bir standart haline gelmesidir.

Kablo ve İletken Sanayiciler Derneği’nin; ilgili bakanlık ve birimlerle birkaç yol önce başlattığı kaliteli ve standartlara uygun ürerim çalışmalarının somut sonuçları oldu mu? Denetimler devam ediyor mu? Dernek iyi bir başlangıç yaptı fakat tam anlamıyla verimli bir yol izleyemedi maalesef. Bunda iç denetim kurumlarının da katkısı tabii ki çok fazla. Hala sektörümüzde standart dışı üretim yapan, haksız rekabet koşulları oluşturan firmalar mevcut. Denetimler yapılsa da, ne yazık ki yaptırımı yok. Fakat biz Seval Kablo olarak kaliteden ödün vermeden çalışmalarımıza devam ediyoruz ki bunu da “dünyanın her yerinde” geçerli olan ürün sorumluluk sigortamız ile kanıtlamış bulunmaktayız. Standart ürünlerle kapasite fazlası varken ve kar marjları sürekli düşerken yatırımların hep aynı ürün gruplarına yapılmasını nasıl açıklamak gerekir? Neden farklı ve katama değeri yüksek ürünlere yatırım yapılmıyor? Pahalı bir yatırım mı, pazar mı yok? Sürekli sirkülasyonu olan ürünleri, müşterilerin ihtiyaçlarına anında cevap verebilmek için stoklarımızda bulundurmak ve bu konudaki üretim ve stok kapasitemizi arttırmak durumundayız. Bu konuda bizimle aynı fikirde

Nüfus artışının yüksek, şehirleşme ve altyapı çalışmalarının yoğun olduğu bir coğrafyada yaşıyoruz. Türk kablo sektörü komşu ülke pazarını yeteri kadar değerlendiriyor mu? Cevabınız hayır ise neler yapılmalı? Bu pazardaki sıralamamız nedir? Değişen ve gelişen coğrafyamızda, yeni yerleşim alanlarının kurulması, inşaat sektörü ile birlikte kablo sektörünü de canlı tutmaktadır. Özellikle komşu ülkelerimizde Türk mallarının kalitesi kabul edilmiş ve talep edilir hale gelmiştir. Ancak şuanda politik sebeplerden dolayı sadece

olan firmalar çoğunlukta olduğu için, bu ürünlerdeki kar marjlarının düşmesi kaçınılmaz bir sonuçtur. Bunun yanı sıra, sektörümüzün hitap ettiği alanların aynı olması doğal olarak ihtiyaçları da değiştirmiyor. Bu nedenle katma değeri yüksek ürünler geliştirsek de tabi ki çok oluyor. Fakat Seval Kablo, ar-ge çalışmaları sayesinde, bugün Türkiye’nin en çok ürün çeşidi olan enerji kablosu fabrika olmuştur. Bunun avantajını da sektörel çeşitlilik olarak yorumlamaktayız.


Haber & News

Sayfa 28

General Manager of Çağdaş Cable, Deniz Karamercan:

"Consumers play an important role in the issue of quality, foreign consumers are more conscious about this" product diversity, quality production, reliability are all contributing to our brandization process.

Drawing attention to the contribution of consumers to increasing quality, General Manager of Çağdaş Cable, Deniz Karamercan emphasized the role of producers who try to make new investments in order to increase quality. Karamercan said that "As producers, we produce in line with consumers' demand. Even though local consumers firstly think of price rather than quality, foreign consumers are more conscious about this. " We talked with Karamercan about the company and cable sector. Brandization is a very important issue in the world. Can you give information about your brand and works for brandization? According to me, brandization is one of the two most important problems of Turkey, which is a country with its quality production, modern industry facilities, wide vision and young population. With many examples, we see what worldwide known producers gain by writing their names on the works done by local companies. The factor is brandization and grasp of consumers about what quality means. Our company took important steps in recent years with sectoral publications, local media, advertisements, career days, fairs and field studies done by our professional personnel. Of course, it is not possible only by advertisement. R&D, personnel investments,

What is the contribution of the consumer in increasing the quality and standards of cable? Is quality increased by producers for competition or is it affected from consumers' demand? If it is necessary to state a rate, what can you say? Consumers have a big role. As producers, we produce in line with consumers' demand. Even though local consumers firstly think of price rather than quality, foreign consumers are more conscious about this. The contribution of consumers to increasing quality, yet we should not forget the contribution of companies which work efficiently. With quality product and service principle, our company got the right to get many quality certificates as a result of investments and works about this issue. BASEC, TSE, HAR, SII, GOST, ROHS, KEMA are some of these certificates. Our company which formed its system as sensitive to human and environment got the right to get BASEC Management Certificate, ISO-9001,14001 and OHSAS 18001 certificates. If we look from the point of view of our firm, %90 is for the producers and %10 for the consumer and clients. The reason for this is that the quality which is part of our vision has become a standard. We live in a geography where population growth is high, urbanization and infrastructure works are intense. Does Turkish cable sector make use of the neighboring country markets at a sufficient level? If not, what should be done? What is your rank in this market? New building areas in our changing and developing geography affected construction and cable sector positively. Especially in neighboring countries, the quality of Turkish products is accepted. However,

we can take share only from Iraq market because of political reasons. If foreign policies soften, we will make use of other neighboring countries' markets. Is there any conclusion of fact of the studies for quality and standard production that were started a few years ago by Cable and Conductor Industrialists Association with relevant ministry and units? Do supervisions carry on? The Association started well, yet it could not continue efficiently, unfortunately. The contribution of internal control corporations is very much in this. There are still companies that make non-standard and non-quality products in our sector. Even though supervisions are made, there is not sanction. However, as Seval Cable, we are continuing our works by keeping up quality, which is proved by product responsibility insurance which is valid in the whole world. How can it be explained that investments are made in the same product groups while there is a capacity exceed in standard products and profit margins are decreasing? Why is there not investment in different products whose added value is high? Is it an expensive investment or is there no market? We have to have products that are in a continuous circulation in our stocks in order to meet our customers' demand and, we also have to increase our production and stock capacity as well. As there are companies which agree with us about that, it is inevitable that profit margins decrease in these products. Also, the fact that our sector appeals to the same fields naturally do not change needs. However, Seval Cable is now an energy cable factory which has the widest product range of Turkey thanks to its r&d works. We interpret the advantage of this as sectoral diversity.


Sayfa 30

Haber & News

Sabiha Gökçen Havalimanı HABOM Projesinde Klas Kablo markası tercih edildi

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yapılacak olan Havacılık Bakım Onarım ve Modifikasyon Merkezi (HABOM) Projesi uçak bakım hangarları ve tamamlayıcı ünitelerini kapsıyor. Yaklaşık 20 hektarlık bir alanda tesis edilecek olan HABOM Projesi kapsamında yapılacak olan tesisler şöyle: • Geniş gövdeli uçak bakım hangarı ve ek binası • Dar gövdeli uçak bakım hangarı ve ek binası • Genel merkez binası • Sosyal merkez • Giyinme-soyunma ve güvenlik binası • Atölye binaları • Kimyasal depo ve bunlara ait altyapı ve peyzaj işleri • Katlı otopark ve bunlara ait altyapı ve peyzaj işleri • Enerji merkezi • Atık deposu • Su arıtma tesisi Kurulacak uçak ve komponent bakım hangarları için yapılması planlanan toplam yatırım yaklaşık 500 milyon dolar (USD) olup; uçak ve komponent bakım-onarım pazarından 2020 yılında 1 milyar USD büyüklüğünü geçen bir pay alınması hedefleniyor. Türk Hava Yolları Teknik AŞ, kurucusu olacağı HABOM Projesi’nin daimi hissedarı olmayı hedeflemekte ve buna ek olarak, bu yeni yatırımları uluslararası bir ortak girişim şeklinde gerçekleştirmeyi de ciddi bir seçenek olarak değerlendir-

mekte. İstanbul, bu yeni yatırım ve mevcut tesislerle birlikte bölgenin yeni bakım-onarım merkezi haline gelecek. Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda kurulacak uçak bakım onarım tesisleri 372.000 m²’nin üzerinde bir alana inşa edilecek. HABOM Projesi kapsamında kurulacak tüm bakım onarım tesislerinde 3500’e yakın kişiye istihdam sağlanması hedefleniyor. HABOM Projesi kapsamında kurulacak tüm tesisler, dünyamızı korumak amacıyla çevreye duyarlı ve maksimum enerji tasarrufu sağlayan şekilde tasarlandı.

leri içermezler. • HFFR malzemeler yandığında zehirli gaz ortaya çıkmaz, sadece su ve karbondioksit oluşur. • Alev iletmezler. Polietilen (PE) ve polipropilen (PP) halojensiz ancak kolay yanabilen malzemelerdir. • Kendi kendine sönebilir. Alüminyum veya magnezyum hidroksit ihtiva eden özel bileşikler kullanılarak bu özellik sağlanır. Yangın esnasında duman yoğunluğu çok azdır. Bu

Projenin tüm zayıf akım kablolama sisteminde Klas Kablo markası tercih edildi Klas Kablo markalı halojensiz alev iletmeyen (HFFR) kablolar merkezi şirket binaları, hastaneler, alışveriş merkezleri, oteller, sinemalar, yeraltı metro, elektrik santralleri, yangınla ilgili merkezler gibi insanların toplandığı yerlerde yangın esnasında insan hayatının, değerli malzemelerin ve önemli belgelerin korunması için geliştirildi. Yangın esnasında bu binalardaki yangın alarm sistemleri, havalandırma sistemleri, asansörler, ikaz ve yönlendirme ışıkları ve kapıların en azından bir süre çalışır olması çok önemli. Bundan dolayı bu sistemlerin besleme ve kontrol kablolarının halojensiz (HFFR), emniyet kabloları olması gerekiyor. Klas Kablo markalı halojensiz (HFFR) emniyet kablolarının özellikleri • Flor, klor, brom ve iyot gibi halojen element-

nedenle bilhassa insan hayatının tehlikede olabileceği yerlerde kullanılır. • Elektrik iletimini önemli bir süre devam ettirir (800 ± 50 °C de 180 dakika). • İlave olarak cam elyaf, mika ve benzeri bant ve malzemeler kullanılarak kablonun fonksiyonu FE 180/E90/PH 180 seviyesine kadar yükseltilebilir.

Klas Kablo markalı yangına dayanıklı halogen free kablolar 1984 yılından beri Türkiye ve dünya pazarında, bir çok önemli projede güvenle kullanılmaktadır. Klas Kablo markalı yangına dayanıklı kablo grubundaki ürünler Alman VDE, Rus Yangın ve TSE tarafından ürün sertifikalarına sahiptir.


Sayfa 32

Haber & News

Klas Cable was preferred in the Sabiha Gökçen Airport AMRMC Project directing lights and doors work at least for a short time in case of a fire. For this reason, the feed and control cables of these systems need to be halogen-free (HFFR). The features of halogen-free (HFFR) safety cables branded Klas Cable • They do not include halogen elements such as fluorine, chlorine, bromine and iodine. • When HFFR materials burn, there does not emerge poisonous gas, only water and carbon dioxide are seen. • They do not conduct flame. Polyethylene (PE) and polypropylene (PP) are halogenfree but can burn easily. • It can deflated on its own. Special Aviation maintenance repair-overhaul and modification center that will be built at Sabiha Gökçen Airport includes aircraft maintenance airdromes and complement units. The facilities in the project of AMRMC that will be built in an approximately 20hectar area are: • Wide-body aircraft maintenance airdrome and additional building • Narrow-body aircraft maintenance airdrome and additional building • Head office center • Social center • Locker room and safety building • Workshop buildings • Chemical storehouse and its substructure and landscape works • Parking-garage and its substructure and landscape works • Energy center • Waste repository • Water treatment plant Total investment planned for aircraft and component maintenance airdromes is about 500 million-dollars (USD). It is aimed that a share exceeding 1 billion USD will be taken from aircraft and component maintenancerepair market in 2020. Turkish Airlines Technical Inc. aims to be the permanent shareholder of the AMRMC project of which it is the founder and in addition to this, it is seriously evaluating to make these new investments an international common attempt. İstanbul will be the new maintenance-repair center of the region with these new investments and present facilities.

Aircraft maintenance-repair facilities that will be built at Sabiha Gökçen International Airport will be built on a field exceeding 372.000 m². About 3500 people will be employed in all maintenance-repair facilities that will be built within the scope of AMRMC project. The facilities that will be built have been designed environment conscious and energy saving in order to protect our world. Klas Cable was preferred in the low-voltage cable system of the project. Klas Cable branded cables which are halogen-free and do not conduct flame (HFFR) have been developed for head offices, hospitals, shopping centers, hotels, cinemas, subways, electric power plants in order to protect the human life, valuable materials and significant documents. It is very important that fire alarm systems, ventilation systems, elevators, warning and

compounds including aluminum and magnesium hydroxide are used for this feature. The intensity of smoke is very little during fire. For this reason, it is used in places where human life can be in danger. • It lets electricity conduction for a serious period (180 min. at 800 ± 50 °C). • In addition, the function of cable can be increased to FE 180/E90/PH 180 level by using fibre glass, mica and similar bands and materials. Klas Cable branded halogen-free fire resistant cables have been used in many important projects in Turkey and in the world since 1984. Products in the Klas Cable branded fire-resistant cable group have German VDE, Russian and TSI product certificates.


Sayfa 34

Haber & News

Erse Kablo Ticari Genel Müdür Yardımcısı Tuğba Haşlak Şahinalp:

“Erse Kablo fark yaratan ürünleri ve üretim yaklaşımı ile uluslararası bir marka haline gelecek”

Ervital markalı yangına dayanıklı kablolar başta olmak üzere ürünlerinin büyük bir kısmının Alman Standartları Enstitüsü VDE tarafından sertifikalandırılan ilk Türk firması olduklarının altını çizen Erse Kablo Ticari Genel Müdür Yardımcısı Tuğba Haşlak Şahinalp, Erse Kablo’nun sektöründe her zaman ilkleri yaşayan bir firma olduğunu vurguladı. Şirketlerini kurdukları günden bu yana kalite, standartlar, ar-ge, insan hayatı ve güvenliği konularında fark yaratan ürünler ve üretim yaklaşımını benimsediklerine dikkat çeken Şahinalp, “Çok uzun olmayan bir zaman diliminde Erse Kablo, tanınan, bilinen uluslararası bir marka haline bayi ve müşterileri ile birlikte gelecektir” diye konuştu. Şahinalp, firmaları ve kablo sektörüne yönelik sorularımızı yanıtladı: Sektördeki herkes gibi bizde Erse Kablo’yu yakından takip ediyoruz. Şirketiniz hakkında kısa bilgi alabilir miyiz? Erse Kablo, zayıf akım kablo üreticisi olarak 1996 yılında kurulmuştur. Üretim faaliyetlerini

8000 m² kapalı, toplamda 12000 m² olarak İstanbul Silivri'de bulunan fabrikasında gerçekleştirmektedir. Ayrıca İstanbul Habipler’de 3000 m² lojistik deposuyla müşterilerinin ihtiyaçlarını daha hızlı karşılamaya devam etmektedir. Ayrıca geçen ay 5000 m² kapalı alanı bulunan yeni üretim binası yatırımı gerçekleştirdik. Şirketimiz bu yatırım ve bundan sonra da gerçekleştirmeye devam edeceğimiz yeni yatırımlarımızla müşterilerimize hızlı ve nitelikli ürün ve hizmetlerimizi sunmaya devam edecektir. Şirketimiz, satış pazarlama faaliyetlerini Perpa’da bulunan genel merkezi ile birlikte Ankara bölge ofisi, Adana, Antalya ve Bursa’da satış danışmanları ile sürdürmektedir. Erse Kablo, her geçen yıl kontrollü olarak ülke çapında ve uluslararası alanda satışlarını arttırarak büyümesini sürdürmektedir. İhracatımız bu gün toplam satışımızın %42 oranındadır. Şirketimizin ihraç ettiği ürünler, ülkemiz uluslararası arenadaki projelerde kalitesi ve nitelikleri ile temsil etmektedir. Erse Kablo; vizyonu, yatırımları, satışları, ihracatı ve 14’ü mühendis 50 kişilik beyaz yaka, toplamda 200 kişilik profesyonel personeli ile sektörde alanının lider kuruluşudur. Dünyada markalaşma çok önemli bir konu… Markanız ve markalaşma çalışmalarınız konusunda bilgi verir misiniz? Tüm şirketler için marka yönetimi ve markalaşmak üzerinde ciddiyetle durulması gereken bir konudur. Baktığımızda ülkemizin dünya pazarında hareket eden marka sayısı istediğimiz düzeyde değildir. Sektörümüz için de bu böyle… Erse Kablo olarak “Değer Yaratan Marka” meydana getirme çalışmalarımızı görsel olarak tamamladık. Erse Kablo ve ürün markalarımızdan Erflex, Ervital, HD-ER patentlerimizi onaylatmış bulunuyoruz. Marka yönetimi algısı üzerinde aldığımız kararları uygulamaya da devem ediyoruz. “Erse Kablo” mar-

kasını güvenilir, yenilikçi, genç, dinamik ve sürekli gelişen bir değer olarak lansman ve alt yapı gereksinimlerini, seminerler, tanıtımlar, sivil toplum kuruluşları ile yakın çalışmalar ile yapıyoruz. Bu çalışmaları zaten kuruluşumuzdan beri ödün vermediğimiz “nitelikli ve kaliteli ürün”lerimizi geliştirerek gerek ulusal gerekse uluslararası müşterilerimize zamanında teslim ederek destekliyoruz. Çok uzun olmayan bir zaman diliminde Erse Kablo, tanınan, bilinen uluslararası bir marka haline bayi ve müşterileri ile birlikte gelecektir. Kabloda kalite ve standartların artırılmasında tüketicinin (yurtiçi-yurtdışı) katkısı nedir? Kaliteyi, rekabet için üreticiler mi artırıyor yoksa tüketicilerin talebi mi bu konuda etkili? Bir oran belirtmek gerekirse ne söyleyebilirsiniz? Kalite; tek bir fonksiyona indirgenemeyecek kadar grift hale gelmiş bir konudur. Ne tek başına tüketici, ne de üreticiler belirliyor kaliteyi ve standardizasyonu. Kaliteyi belirleyen temel unsurlar; üretici, tüketici, yasa koyucular ve sosyal çevre. Gelişen teknoloji, yükselen hayat standartları, güvenlik algısının yaygınlaşması ve buna benzer yenilikler müşterinin tercihlerinde belirleyici rol oynamaktadır. Buna paralel olarak birçok üreticinin, pazarda yer bulabilme-


Sayfa 36 si, şirketinin sürekliliğini sağlayabilmesi, ürettiği ürünleri rahat pazarlayabilmesi için üretim sistemini ve ürün standartlarını gözden geçirmesi ve geliştirmesi gerekliliğini ortaya koymuştur. Şirketimize gelince; kurulduğumuz günden bu yana kalite, standartlar, ar-ge, insan hayatı ve güvenliği konularında fark yaratan ürünler ve üretim yaklaşımını benimsedik. Şirketimiz; kendi alanında ve sektöründe her zaman ilkleri yaşamıştır. Ervital markalı yangına dayanıklı kablolar olmak üzere ürünlerimizin büyük bir kısmı Alman Standartları Enstitüsü VDE tarafından sertifikalandırılan ilk Türk firmasıdır. Son dönemde ar-ge çalışmalarımızın neticeleri arasında sayabileceğimiz faaliyetler arasında E90 sistem devamlılık testinden başarıyla geçen kablolarımız için aldığımız belgeyi sayabiliriz. Erse Kablo olarak ar-ge departmanımızın çalışmaları neticesi Türkiye’de bir ilki hayata geçirdik. Yangına dayanıklı ürün grubumuz Ervital kablolar ile taahhüt ettiğimiz E90 yangın dayanım standardımızı uluslararası saygın bir kuruluş olan MPA NRW’nin laboratuarlarında “DIN 4102-12 (E30-E90)’ye uygun olarak, sistem süreklilik testlerini başarıyla geçti ve VDE kalite belgesi almaya hak kazanmış ilk ve tek firma olduk. Nüfus artışının yüksek, şehirleşme ve altyapı çalışmalarının yoğun olduğu bir coğrafyada yaşıyoruz. Türk kablo sektörü komşu ülke pazarlarını yeteri kadar değerlendiriyor mu? Cevabınız hayırsa neler yapılmalı? Bu pazarlardaki sıralamamız nedir? Sektörümüz komşu ülke pazarlarını tabii ki değerlendiriyor ve dikkate alıyor. Türk kablo imalat sektörü önceki yıllara göre her geçen gün kendisini geliştirdiğini, kendisini yenileyerek ve daha iyi duruma geldiğini görüyoruz. Her geçen yıl sektörümüzün etkisi komşularımızda ve dünyada hissedilmekte. Ama bu üretimine, cirosuna ne kadar yansıyor doğrusu bu konuda pek iyimser değilim. Tespitlerimize bunun birçok nedeni var, bunları detaylandırmayacağım.

Haber & News Ama bizim değerlendirmelerimize göre inovasyon, ar-ge, yeterli teknolojik alt yapı, bilimsellik ve sürdürülebilirlik yok. Sektör olarak ciddi eksiklerimiz bulunmaktadır. Erse Kablo olarak bizim şu anda üzerinde çalıştığımız kısa, orta, uzun vadeli stratejik planlarımızda, üzerinde durduğumuz; teknik kaliteyi yükseltmek, katma değeri yüksek ürünlerle pazar çeşitlendirmesi yapmak, teknolojik yatırımlar, know-how’ı arttırmak, fiyat bazlı rekabet içinde bulunmamak ve bunları gerçekleştirmek için ise insana yatırım yapmaktır. Kablo imalat sektörünün ülke olarak pazardaki sıralamamıza gelince, son verilere göre global ölçekte aldığımız pay hala 2-3%. Bu payı yukarılara çıkarmak için yapmamız gerekenlerde belli. Bahsettiğim gelişim ve değişimleri dünya pazarındaki rakiplerimizden iki, üç kat fazla ve etkin çalışarak gerçekleştirirsek olması gereken payı alırız. Kablo ve İletken Sanayicileri Derneği’nin; ilgili bakanlık ve birimlerle birkaç yıl önce başlattığı kaliteli ve standartlara uygun üretim çalışmalarının somut sonuçları oldu mu? Denetimler devam ediyor mu? Bana göre bu konu üzerinde biraz daha çalışılması gereken bir süreç. Şu anki uygulamanın yetersiz ve eksik yönleri çok fazla… Aslına bakarsanız “Kaliteli ve standartlara uygun ürün”ü denetlemek veya onaylamak Kablo İletkenciler Derneğinin asli görevi de değil. Bu süreci etkin ve verimli hale getirmek istiyorsak ulusal belgelendirme kuruluşumuz yani TSE bu anlamda kendisini yenilemeli ve yeniden yapılandırmalıdır. Bu uygulamada etkin ve bilimsel rol oynamalıdır. Piyasa gözetimi ve denetimi yetkin kişi, kurum ve kuruluşlar ile sağlanabilir. Bağımsız ve tarafsızlığı ancak böyle sağlayabilirsiniz. Bizim ürünümüzü rakibimizin laboratuarında, rakibimizin ürününü de bizim laboratuarımızda test ederek bunu başarmanız zor. Bu sebeple; yetkinliğini, bağımsızlığını, sağlamış dernek, oda, stk gibi kuruluşların laboratuarı olması ve ulusal akreditasyon kuruluşundan yetkilendirilerek ve TSE’yi de sürece dâhil ederek sektörümüzün bu sorununu çözebiliriz. Gelişmiş ülkelerde birçok farklı sektörde ve bizim sektörümüzde bunun örnekleri de uygulamaları da var. İkinci sorunuza gelince Kablo İletken Sanayileri Derneği’nde denetim kurulu üyesi olarak görev almaktayım. Bu konuda denetimlerin devam ettiğini size belirtebilirim.

Standart ürünlerde kapasite fazlası varken ve kar marjları sürekli düşerken yatırımların hep aynı ürün gruplarına yapılmasını nasıl açıklamak gerekir? Neden farklı ve katma değeri yüksek ürünlere yatırım yapılmıyor? Pahalı bir yatırım mı, pazar mı yok? Aslında, sorularınız ve yanıtı iç içe. Sondan başlayacak olursak, pazar yok değil var tabii ki. Biraz önce de bahsettiğim gibi; temel sorunumuz teknoloji geliştirmiyoruz, marka yaratmıyoruz ve pazar çeşitlendirmesine gidemiyoruz. Kısa vadeli çalışmalar ve çözümler daha revaçta. Buna paralel olarak ar-ge ve inovasyona planlı ve yeterli kaynağı ayırmıyoruz böylece nitelikli ürünler için de yatırımın maliyeti doğal olarak çok yüksek oluyor. Bu sorunu sektörün tek başına aşması da zor görünüyor. Kamu otoritesi, sektör temsilcileri, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları planlı ortak projeler geliştirmeli ve sürekliliğini sağlamalıdır. Eklemek istedikleriniz… Öncelikle bize şirketimizi ve şirketimizde olan gelişmeleri anlatma fırsatı verdiğiniz için sizlere teşekkür ederiz. Erse Kablo gerek ulusal gerekse uluslararası etkinlikler ile gelişmeleri ve teknolojiyi yakından takip etmeye devam etmektedir. Buna paralel olarak ise; ürün, üretim ve çalışanları ile gelişimini sürdürmektedir. Bu çalışmalar arasında; çalışanlarımızın ve üst düzey yöneticilerimizin profesyonel ve stratejik gelişim eğimleri şirket içi ve dışı olarak devam etmektedir. Erse Kablo’da kişi bazlı eğitimlerin ağırlığı yıl içerisinde kırk saati geçmiş durumdadır. Bunu yanı sıra iş ve iş güvenliği süreçlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi faaliyetleri hız kesmeden devam etmektedir. Erse Kablo için; kalite bilinci, güven odaklı çalışma anlayışımız, marka bilinirliği, sağlıklı ve etkin çalışan müşteri ilişkileri yönetim modeli, hızlı teslimat, kuvvetli stok yapısı, kalite gibi yönetim enstrümanlarını etkin ve yoğun olarak uygulamaya devam edeceğiz.


YAĞ

SU Ozona, yağa, suya ve yangına karşı yüksek güvenlik...

OZON

ATEŞ

KAUÇUK İZOLELİ KAUÇUK İZOL LELİ ÇOK ÇOK DAMARLI DAMARLI BÜKÜ BÜKÜLGEN ÜLGEN BAKIR İLETKENLİ B AKIR İLE TKE ENLİ KABLOLAR KABLOLAR INSULATED MULTI CORE CABLES RUBBER INSUL LA ATTED MUL LTI T C ORE C ABLESS WITH COPPER CONDUCTOR FLEXIBLE C OP PPER C ONDUCTOR

www.vatan.com.tr www .vatan.com m.tr


Haber & News

Sayfa 38

The Commercial Deputy General Manager of Erse Cable Tuğba Haşlak Şahinalp:

"Erse Cable will be an international brand with its exceptional products and production approach"

Emphasizing that they are the first company whose most products, especially Ervital branded fire resistant cables, are certificated by German Standards Institute (VDE), the Commercial Deputy General Manager of Erse Cable, Tuğba Haşlak Şahinalp said that Erse Cable was a company that lived the firsts. Drawing attention that they grasped the production approach that makes difference in the subjects of quality, standards, R&D, human life and safety, Şahinalp said "Erse Cable will be a worldbrand in a short time with its dealers and customers." Şahinalp answered our questions about the company and cable sector. Like everyone in the sector, we follow Erse Cable closely as well. Can you give us information about your company? Erse Cable was founded in 1996 as a lowvoltage current cable producer. Its productive activities are carried out in its factory whose

building site is 12000m², 8000m² of which is indoor, in Silivri, İstanbul. Also, it continues to meet its consumers' demand more quickly with its 3000m² logistic store in Habipler, İstanbul. In addition, we made the investment of new production building which has got 5000 m² indoor site last month. Our company will continue to present rapid, qualified products and services to our customers with this investment and new investments that will be made in the future. The company sustains its sales marketing activities in Ankara with its region office and, in Adana, Antalya and Bursa with sales assistant in addition to its central office in Perpa. Erse Cable continues its growth in sales in overseas and domestic market every year. Our exportation today is 42% of our total sale. Products we export represent our country in international arena with quality and qualifications. Erse Cable is the leader of its sector with its vision, investments, sales, exportation and 200 professional personnel including 50 white collars of whom 14 are engineer. Brandization is a very significant in the world... Can you give information about your brand and studies for brandization? Brand management and brandization is a serious issue for all companies. We observe that the number of companies in our country that move in the international arena is insufficient. It is the same for our sector as well... As Erse Cable, we completed our works on creating "Creating-value Brand" visually. We now got the approval of patents of our product brands Erflex, Ervital and HD-ER. We are also continuing to apply the decisions we took upon the

brand management perception. As Erse Cable, we are introducing our brand with seminars, advertisements and nongovernmental organizations. We support these works by delivering our qualified and quality products to our national and international customers on time. Erse Cable will be an international world-brand in a short time with its dealers and customers. What is the contribution of the consumer in increasing the quality and standards of cable? Is quality increased by producers for competition or is it affected from consumers' demand? If it is necessary to state a rate, what can you say? Quality is a subject that cannot be degraded to only one function. Quality and standardization are not determined neither only by consumers nor only by producers. The main factors that determine quality are producer, consumer, law-makers and social environment. Developed technology, high life standards, the spread of the perception of safety and similar innovations play a big role in consumers' preferences. In parallel with


Sayfa 40

this, producers need to renew its production system and product standards in order to find a place in the sector and market its products. As for our company, we have grasped the product and production approach that makes difference in the subjects of quality, standards, r&d, human life and safety since our foundation. Our company has always lived the firsts in its field and sector. Most of our products, especially Ervital-branded fire resistant cables, are the first Turkish products that were certificated by German Standards Institute, VDE. We can rank the certificate that was taken for our cables that passed successfully from E90 system sustainability test among the latest results of our r&d studies. We became the first company that had the right to get VDE quality certificate as our E90 fire resistance standard which was committed with Ervital cables passed successfully from the DIN 4102-12 (E30-E90) test of an international institution, MPA NRW. We live in a geography where population growth is high, urbanization and infrastructure works are intense. Does Turkish cable sector make use of the neighboring country markets at a sufficient level? If not, what should be done? What is your rank in these markets? Our sector, of course, makes use of neighboring markets and takes them into account. We observe that Turkish cable sector has been developing and renewing itself year by year compared to the previous years. The effect of our sector is felt in our neighbors and in the world. However, I am actually not optimist about how much it is reflected to its production and profit. There are a lot of reasons for that, yet I will not detail them. Yet according to our assessments, there is not sufficient innovation, r&d, technological infrastructure, science and sustainability. We have serious

Haber & News

problems in the sector. What we are now working on in our short, medium and long term strategic plans is increasing technical quality, making market diversification with high value-added products, investing in technology, increasing know-how, not involving in price-based competition and investing in human to make these real. As for the rank of our country's cable production sector in the market, the share we take from the global market is still 3-2%. What we should do to make this rate increased are obvious. If we make developments and innovations two, three times more than our international competitors, we can take sufficient share. Is there any conclusion of fact of the studies for quality and standard production that were started a few years ago by Cable and Conductor Industrialists Association with relevant ministry and units? Do supervisions carry on? According to me, this issue is a process on which more works should be carried out. The present application has got insufficient sides... Actually, supervising or approving the quality product appropriate for standards is not the essential assignment of Cable Conductors Association. If we want to develop, our national certification institution TSI should renew itself. It should play an effective and scientific role in this application. Market supervision and observation is possible with authorized people, institutions and corporations. Independence and fair is possible in that way. It is difficult to achieve this by testing our product at our competitor's laboratory and testing our competitor's product at our laboratory. Thus, we can solve this solution of our sector by involving TSI and other certification institutions in the process. There are examples of this in our

sector and other sectors in developed countries. As for your second question, I am a member of supervisory board in Cable Conductor Industries Association. I can say that supervisions about this issue have been continuing. How can it be explained that investments are made in the same product groups while there is a capacity exceed in standard products and profit margins are decreasing? Why is there not investment in different products whose added value is high? Is it an expensive investment or is there no market? Actually, the answers of your questions are one within the other. Market, of course, exists. As I said before, our main problem is that we do not develop technology, not create brand and not make market diversification. Short term works and solutions are much preferred. In parallel with this, we do not allocate sufficient resource to r&d and innovation, which makes investment expensive for qualified products. It seems difficult to deal with this problem for sector itself. Public authority, sector representatives, universities and non-governmental organizations should carry out common and planned projects and provide sustainability. The things you would like to add... First of all, we thank you for giving an opportunity to tell about our company and its development. Erse Cable is continuing to follow the latest developments and technology with both national and international activities. In parallel with this, it is continuing to develop with its products, production and staff. Education on our personnel and senior executive managers' professional and strategic development has been continuing as well. Individual-based education in Erse Cable exceeded forty hours in the year. Also, activities for developing job and job safety have been continuing. For Erse Cable, we will continue to apply the management instruments such as quality conscious, trustbased work understanding, brand popularity, management model including healthy personnel-customer relationships, rapid deliver, strong stock structure and quality.


Sayfa 44

Haber & News

Bozalioğlu Orman Ürünleri Ltd. Şti Genel Müdürü Enis Emre Boz:

“Yeni tesis yatırımı ile ihracat ve iç piyasa satış oranımızı eşitleyeceğiz” karşılamada gösterdiğimiz özenin dışında, marka kişiliğimizi tanıtım amaçlı yaptığımız projeler ve katıldığımız fuarlarla daha fazla kitleyle tanıştırıp, potansiyel müşterilerimizin de Bozalioğlu farkıyla tanışmasını istiyoruz.

Yenilediği üretim bantları ile kapasitesini yüzde 50 oranında artıran Bozalioğlu Makara (Bozalioğlu Orman Ürünleri Ltd. Şti), Suriye’de çıkan iç savaş sonrası ara verdiği Ortadoğu ihracatlarına yeniden başladı. Yeni tesis yatırımı ile kapasitelerini daha da artırmayı ve ihracat ve iç piyasa satış oranlarını eşitlemeyi hedeflediklerini belirten Genel Müdür Enis Emre Boz, Türkiye’deki bilinirliklerini dünya geneline yaymayı amaçladıklarını dile getirdi. Boz, sorularımızı yanıtladı. İlk dokuz aylık dönemi firmanız açısından değerlendirir misiniz? Yılsonu beklentilerinizi paylaşır mısınız? İlk dokuz aydaki dönemimiz oldukça başarılı geçti, yenilediğimiz üretim bantlarımızla kapasitemizi artırdık. Bu yenilik, %50 artırdığımız üretim kapasitemizle yeni müşterilerimize cevap vermemize olanak sağladı. Son altı aydır ara verdiğimiz ihracat çalışmalarımıza yeniden hız kattık. Dolar kurundaki yükseliş ile ihracatta hedeflediğimiz pazar payına emin adımlarla ilerliyoruz. Yeni çalışma, yeni projeleriniz var mı? Mevcut fabrika alanımızın içine 2000 m² bir kapalı alan daha yaparak, kapasitemizi daha

da artırıp, ciromuzdaki ihracat ve iç piyasa oranını yarı yarıya eşitlemek istiyoruz. Önümüzdeki dönem hedeflerimizin içinde Türkiye’deki bilinirliğimizi dünya çapında da geliştirmek var. Dünyada markalaşma çok önemli bir konu… Markanız ve markalaşma çalışmalarınız konusunda bilgi verir misiniz? Markalaşmanın bir firma için en stratejik yatırımlarından biri olduğunu düşünüyoruz. Makara sektöründe firma olarak hedeflediğimiz çizgiye ulaşmak için edindiğimiz sertifikalar, çevreyi korumaya ve iş güvenliğine verdiğimiz yüksek önem, müşterilerimizin beklentilerini

Kalite ve standartlarının artırılmasında tüketicinin (yurtiçi-yurtdışı) katkısı nedir? Kaliteyi, rekabet için üreticiler mi artırıyor yoksa tüketicilerin talebi mi bu konuda etkili? Bir oran belirtmek gerekirse ne söyleyebilirsiniz? Bozalioğlu olarak her zaman kaliteye öncelik veriyoruz. Kaliteli makara üretmek içinse belli bir maliyet gerekiyor. Belirlediğimiz standart altında mümkün olduğunca ürün vermemeye çalışıyoruz. Bizim sektörümüzde kaliteyi yüzde yetmiş tüketici talebi etkiliyor çünkü, maliyet arttıkça kalite ve dayanıklılık artıyor. Biz bu konuda seçimi müşterilerimize bırakıyoruz ve istedikleri ölçüleri standartlarımızın altına düşmediği sürece en iyi fiyatla üretmeye gayret ediyoruz. Nüfus artışının yüksek, şehirleşme ve altyapı çalışmalarının yoğun olduğu bir coğrafyada yaşıyoruz. Komşu ülke pazarlarını yeteri kadar değerlendiriyor musunuz? Firmamız 2013 yılı itibariyle Suriye’de çıkan iç savaş sonrası ara verdiği Ortadoğu ihracatlarına yeniden başladı. İhracat ve pazarlama için kurduğumuz yeni departmanımızla, yurt içinde istikrarlı bir şekilde sürdürdüğümüz çalışmalarımıza, yurtdışında da devam etmekteyiz. Katılacağımız yeni fuarlarla ihracatta da Türkiye’de yakaladığımız başarıya ulaşacağımızı düşünüyoruz.


#LCPHGÍŅJCRGKGLBC

ÝoXsKÍ-PR?ĴņLņX 22?KÐJvKGLWSKÐŔJCRICLJCP 2? ?KÐ K J KÐJ Jv JvK Jv KGLWWSKÐ WSKÐŔŔJC JCR CRI CR ICLJC JCPP Allllll Al A Al A Aluminium lumi lu um u mi miin ini niium ni iu um um Con Co C Conductors on ndu nd dduc ucct uc cto tors to oorrs rs

àCJGIÐ_XJvÐJvKGLWSKÐŔJCRICLJCP àC CJGI CJ JGI IÐ_XXJv IÐ_X XJv vÐJ vÐ Jv J Jv vKGL vKGL GLW LWWSKÐ WSKÐŔJŔJJC JCR JCR CRI RICLJC CLJCCP CP Aluminium A Alu lum lu umi min ini niiu ium ium u Co Con Conductors ond ndu duc uccto ctor toors rs St Ste Steel tee eel el Re Rei Reinforced eiin info inf for orc rce ced ed

22?KÐJvKGLWSKÐJ?ƀŕKJŕÐŔJCRICLJCP 2? ?KÐ KÐJ Jv J JvK Jv KGLW LWWSKÐ SKÐJ J? J J?ƀ ?ƀŕŕKJŕÐŔ ?ƀ JŕÐŔJC JCR CRI CR ICLJC JCPP Allllll Al Al Aluminium lumi lum lu umin ini niu ium um Al All Alloy llo loy oy Co Con Conductors on nduc ndu du uccto ctor toors rs

JvKGLWSKÐŔJCRICLJGÐ7CP?JRŕÐ)?@JMJ?Pŕ Jv J JvK Jv KGLWWSKÐ WSKÐŔŔJC JCR CRICLJGJG 7C 7CP? P?JRRŕRŕ )? )?@@JM JMJJ?P J?Pŕ Pŕ Aluminium A Al lum lum lu umin min iniium ini ium Un U Underground nde nde derg der rgr gro rooun ound un ndd Ca C Cab Cables abl bles ble les

&?T?GÐ&?RÐ)?@JMJ?Pŕ & ?T? ?T T?GÐGÐ& T? &?R ?RÐ)? ?RÐ )?@@JM )? JMJ? J?PPŕ J? Pŕ

Aerial A Aer er eri ria ial al Bu Bun Bundled un ndle ndl dlled ed Tw TTwisted wis wi wisste sted teedd Ca Cab Cables abble bles lees

JvKGLWSKÐ$GJK?ƀGL Jv J JvK Jv KGLWWWSKÐ SKÐ$ $GJK JK?ƀ ?ƀGGL Aluminium A Alu lum lu umi min ini niu ium um Ro R Rod od Wi od W Wire iir ire re

JvKGLWSKÐ2CJ Jv J JvK Jv KGLWWS WSKÐ2C 2CJ Aluminium A A Alu lllu lum lum umi umi min min iiniu ini ini niu iium iu iu um Wi W W Wi Wire iire ire ire ir ir re

AAC

ACSR R

AAAC

NAYY NA AYY Y

ABC

ROD WIRE WIR RE

AL L WIRE

ß*1 ß*1à( 1 à( ) ),à0+6ɘàSBà1ɘ!/ß1à ʄ ,à0+ 6 6ɘàS SBà1ɘ!/ß1à ʄ Q?JCQCKR?AMLBSARMP AMKÐpÐQSNNMPRCKR?AMLBSARMP AMKÐpÐUUU CKR?AMLBSARMP AMK Q?JCQ QCKR?AMLBSARMP AMK KÐpÐQSNNMPRCKR?AML LBSARMP AMK p UUU CKR?AMLBSARMP AMK


Sayfa 46

Haber & News

The General Manager of Bozalioğlu Forest Products Co. Ltd., Enis Emre Boz:

"We will equalize our export and domestic market sales rates thanks to our new facility investment" Bozalioğlu Reel (Bozalioğlu Forest Products Co. Ltd.), which increased its capacity by 50 per cent thanks to its renewed production line, started its Middle East exports again which were paused for a while because of the civil war in Syria. Stating that they aim at increasing their capacity with new facility investment and at equalizing export and domestic market sales rate, General Manager, Enis Emre Boz said that they aimed at spreading their popularity in Turkey into the world. Mr. Boz answered our questions: Can you evaluate the first nine months of the year in the sense of your company? Can you share your year-end expectations? The first nine month-period was successful for us we increased our capacity by renewing production lines. This renewal provided us with responding to our new customers by 50% increased production capacity. We accelerated our export works again which had been paused for six months. We are taking firm steps forward to the market share we aim with the increase in the exchange rate of dollar. Do you have any new work, projects? We wish to equalize the export and domestic market rate in our endorsement by increasing our capacity with a new 2000 m² indoor facility at our present factory.

Developing our popularity which we currently have inTurkey to all around the world is among our goals in the next period. Brandization is a very significant issue in the world... Can you give information about your brand and studies for brandization? In order to reach the place we want in the reel sector, as well as the certificates we are holding for the quality of our products, we give high importance to the environment protection and labor safety. In addition to our attention of meeting our current customers expectations, by participating new fairs and our new introductory projects of our brand personality, we would also like our target customers to meet the difference of Bozalioglu in wooden cable reel sector. What is the contribution of the consumer in increasing the quality and standards? Is quality increased by producers for competition or is it affected from consumers' demand? If it is necessary to state a rate, what can you say? As Bozalioğlu, we give priority to quality. A

specific cost is required in order to produce reel in good quality. We always try to produce products above the standards determined. In our sector, 70 per cent of quality is affected by consumer demand because as cost increases, quality and endurance increase as well. In this sense, we leave selection to our consumers and try to produce wished measures with the best price as long as they are not below our standards. We live in a geography where population growth is high, urbanization and infrastructure works are intense. Do you make use of the neighbouring country markets at a sufficient level? In 2013, our company started its Middle East exports again which were paused for a while because of the civil war in Syria. We are continuing our works overseas in addition to domestic market with our new department for export and marketing. We anticipate that we will reach the success in exportation which is reached in Turkey with new fairs in which we will participate.


Sayfa 48

Haber & News

Hes Kablo Genel Müdür Ticari Yardımcısı Şükrü Kakillioğlu:

“Türk firmaları bölge coğrafyamızda oldukça etkin, ciddi ihracat yapılıyor ancak henüz küresel bir oyuncu olduğumuz söylenemez” gerilim enerji kablosu, alüminyum iletken ve emaye bobin teli üretimi ile kablo ve tel sektörünün tamamına hitap eden çok geniş bir ürün yelpazesine sahiptir. Hes Kablo, kablo sektörünün ana hammaddesi olan bakır ve alüminyum filmaşin, izole, dolgu, kılıf malzemesi olan PVC, PE, HFFR granül ve paketleme malzemeleri olan ahşap makara, sandık, palet gibi üretimde ihtiyaç duyulan tüm hammadde ve ara ürünleri kendi entegre tesislerinde üretebilen Türkiye’nin tek tesisi olma özelliğine de sahip. İstanbul Sanayi Odası ilk 500 sanayi kuruluşu listesinde 2012 verilerine göre 65. sırada yer alan Hes Kablo, kendi sektöründe ise lider konumumu 2004 yılından beri devam ettirmektedir.

Türkiye’de üretim yapan kablo firmalarının Türkiye’yi kablo üretim üssü haline getirdiğini belirten Hes Kablo Genel Müdür Ticari Yardımcısı Şükrü Kakillioğlu, buna karşın 90 milyar dolarlık dünya kablo pastasından Türkiye’nin yüzde 2 civarında pay aldığını bu oranın yetersiz olduğunu söyledi. Türk firmalarının bölge coğrafyasında oldukça etkin olduklarını ve ciddi ihracat yaptıklarını ifade eden Kakillioğlu, ancak dünya kablo ticaretinden alınan yüzde 2’lik pay dikkate alındığında Türkiye’nin henüz küresel bir oyuncu olduğunun söylenemeyeceğini kaydetti. Kakillioğlu, firmaları ve sektörle ilgili sorularımızı yanıtladı. Hes Kablo artık çok iyi bilinen bir marka, kısa bir tanıtım alabilir miyiz? 1974 yılında enerji kabloları üretmek üzere kurulan Hes Kablo, sektördeki 40 yıllık tecrübesi ve zamanında yaptığı yatırımlarla bugün fiber optik kablo, bakır haberleşme kablosu, enerji kablosu, yüksek

2014 Hes Kablo’nun 40. yılı… Bunca yılın birikimi ile ülkemizde kablo sektörünün bir değerlendirmesini yapabilir misiniz? Türk kablo sektörü bölgesel olarak iyi bir seviyede denilebilir. İrili ufaklı 200’ün üzerinde firmanın olduğu sektör, Türkiye’yi kablo üretim üssü haline getirmiş durumda. Türk firmaları bölge coğrafyamızda oldukça etkin ve ciddi ihracat yapıyor. Ancak dünya kablo pazarının tahmini 90 milyar dolar olduğu ve Türkiye kablo sektörünün bu pazarının yaklaşık yüzde 2’lik bir orana sahip olduğu düşünülürse henüz küresel bir oyuncu olduğumuz söylenemez. Diğer yandan kalite düzeyi ve güvenilirlik konusunda yeterli olmayan firmaların pazarda faal olması ve

bunun getirdiği haksız rekabetin, orta ve uzun vadede sektöre ve ülke ihracatına olumsuz yansımaları olacağını düşünüyoruz. Dünya kalite standartlarına uygun ürünleri dünya pazarına sunmamız gerekiyor. Aksi takdirde kalitesiz ve standartlara uymayan ürünler mevcut ihracat payımızı aşağılara çekebileceği gibi ülke imajımızı zedeleyerek diğer sektörlerde faaliyet gösteren Türk firmalarının satışlarını da düşürecektir. Sizce sektörün en önemli sorunu ve sizin gelecek için sektörden beklentileriniz nelerdir? İhracat pazarlarında yaşanan sıkıntılar yukarıda belirtildiği şekildedir. Yurtiçi pazar için ise en büyük sorun, arzın talepten fazla olması nedeniyle haksız rekabet yapan firmaların kurumsal ve markalaşmış firmalar aleyhine oluşturduğu olumsuz koşullardır. Bu olumsuz koşulların en önemlisi uygunsuz ve standart dışı ürünlerin getirdiği haksız rekabet ortamıdır. Ayrıca bazı küçük ölçekli firmaların kayıt dışı ticaretleri de piyasayı olumsuz etkilemektedir. Sektör şartları gereği, birçok durumda son kullanıcılar ile satın alan firmalar farklı olup, satın alan firma sadece şahsi menfaatini düşünerek karar vermektedir. Bunun neticesinde kalitesi düşük ve uygunsuz ürünler piyasaya girmekte ve bu hem topluma, hem ülke ekonomisine hem de mevzuata ve standartlara uygun üretim yapan kurumlara ciddi zararlar vermektedir. Müteahhit bir firmanın sistemde veya


Sayfa 50

Haber & News

binalarda kullandığı kalitesiz ve standartlara uygun olmayan kablolar, kablo hem risk oluşturmakta hem de düşük performansından dolayı kullanım ömrü boyunca ciddi ekonomik kayıplara sebebiyet vermektedir. Ürün gamınızda neler yer alıyor? Binalar için sunduğunuz ürünler hakkında bilgi verir misiniz? Hes Kablo olarak ürün gamımızı kablo sektöründeki ihtiyaçları azami derecede karşılamak ve müşterilerimize daha iyi hizmeti vermek için olabildiğince geniş tutmaya çalışıyoruz. Kayseri’deki entegre tesislerimizde fiber optik kablo, bakır haberleşme kablosu, enerji kablosu, yüksek gerilim enerji kablosu, alüminyum iletken ve emaye bobin teli üretimi yapmaktayız. Bina teknolojileri alanında piyasaya sunduğunuz ya da sunmaya hazırlandığınız yeni ürün ve çözümler var mı? Teknolojinin gelişmesine paralel olarak, kablo sektöründe de yenilikler yaşanmaktadır. Binalarda kullanılan kablolar, enerji ve data kabloları olarak 2 gruba ayrılabilir. Enerji kabloları Hes Kablo firmamızda, data kabloları ise iştirakimiz olan HCS Kablolama firmamızda üretilmektedir. Her iki grup kablo ürünlerimiz ürün performansı ve yangın güvenliği normlarına uygunluğu nedeni ile seçkin bina projelerinde özellikle tercih edilmektedir. Bu ürünler hakkında detaylı bilgi alabilir miyiz? Bu kabloların kullanımının 80’li yıllarda başladığını ve son yıllardaki hukuki düzenlemelerle birlikte Avrupa ve Amerika’da özellikle insan yoğunluğunun fazla olduğu kapalı genel alanlarda (okul, sinema, hastane, alış-veriş merkezleri v.b.) kullanılmaları zorunlu hale getirildiğini görmekteyiz. Halojensiz alev iletmeyen (HFFR) kablolar merkezi şirket binaları, hastaneler, alışveriş merkezleri, oteller, sinemalar, yer altı metro, elektrik santralleri, yangınla ilgili merkezler gibi insanların toplandığı yerlerde yangın esnasında insan hayatının, değerli malzemelerin ve önemli belgelerin korunması için geliştirilmiştir. Yangın esnasında bu binalardaki yangın alarm sistemleri, havalandırma sistemleri, asansörler, ikaz ve yönlendirme ışıkları, kapılar en azından bir süre çalışır olmalıdır. Bundan dolayı bu sistemlerin besleme ve kontrol kabloları halojensiz (HFFR), emniyet kabloları olmalıdır. İnsanlar ve eşyalar için yangının etkilerini azaltmayı düşündüğümüz zaman, kablonun halojensiz, düşük duman yoğunluklu, alev geciktiricili, alevi yaymayan özelliklerini hesaplamak mecburiyetindeyiz. Böylece, yer ve kullanıma göre ekonomik bir kablo yapısını tasarlayabiliriz. Hes Flaret Halojensiz (HFFR) emniyet kablolarının özellikleri •Flor, klor, brom ve iyot gibi halojen elementleri içermezler. •HFFR malzemeler yandığında zehirli gaz ortaya çıkmaz, sadece su ve karbondioksit oluşur.

•Alev iletmezler. Polietilen (PE) ve polipropilen (PP) halojensiz ancak kolay yanabilen malzemelerdir. •Kendi kendine sönebilir. Alüminyum veya magnezyum hidroksit ihtiva eden özel bileşikler kullanılarak bu özellik sağlanır. •Yangın esnasında duman yoğunluğu çok azdır. Bu nedenle bilhassa insan hayatının tehlikede olabileceği yerlerde kullanılır. •Elektik iletimini önemli bir süre devam ettirir (800 ± 50 °C’de 180 dakika). Yangın ortamında 180 dakikaya kadar çalışmasını sürdüren, alevin kablo boyunca yayılmasını önleyen, zehirli gaz çıkarmayan, görüşe mani duman yoğunluğu bulunmayan, korozif ortam oluşturmayan halojenden arındırılmış (LSOH) Hes Flaret kablolar işletme emniyetini en yüksek düzeyde güvence altına alır. •İlave olarak cam elyaf, mika ve benzeri bant ve malzemeler kullanılarak kablonun fonksiyonu FE 180/E90 seviyesine kadar yükseltilebilir. •Hes Flaret kablolar, TSEK ve VDE kalite belgelerine sahiptir. •PVC malzemeler her ne kadar ilave katkı malze-

meler ile aleve daha fazla dayanma sağlamasına karşın, bu kablolar aleve maruz kaldıklarında insan sağlığı için zararlı olan toksik gazlar üretmektedir. •Daha önceleri kullanılan Antimon Oksit bazlı malzemeler kanserojen etkisinden dolayı yerini Alüminyum Hidroksit (Al(OH)3) ve Magnezyum Hidroksit (Mg(OH)2) tabanlı malzemelere bırakmaktadır. •Bu kablolar; tesisat kablosu veya 0.6/1kV enerji kablosu (zırhlı veya zırhsız) olarak üretilmektedir. Ayrıca bu malzemeler XLPE izoleli kabloların dış kılıfı olarak kullanılmaktadır •Yangın sırasında ortaya çıkacak riskleri azaltmak için geliştirilen üstün özelliklere sahip flaret kablolar, diğer yandan PVC kabloların elektrik ve mekanik yönden bütün özelliklerine sahiptir. •Kablolarımızda kullanılan izolasyon, dolgu ve kılıf malzemeleri Hes Kablo’nun kendi bünyesinde üretilmektedir.


Sayfa 52

Haber & News

Hes Cable General Manager Trade Assistant Şükrü Kakillioğlu:

"Turkish companies are very active in our regional geography and there is a serious amount of exports but we can not still say that we are a global player"

Hes Cable General Manager Trade Assistant Şükrü Kakillioğlu stated that cable producing companies made Turkey a cable production base. He added that the share of Turkey from the 90 billion dollars world cable production is around 2 per cent and that this is insufficient. Mr. Kakillioğlu declared that Turkish companies are very effective and they do serious exports in the region, yet they only have 2 percent share of the world total and they haven’t become a global player yet. Mr. Kakillioğlu, answered our questions about the company and the industry: Hes Cable is now a very well-known brand. Can we get a brief introduction? Hes Cable was founded in 1974 to produce power cables. With timely investments and over 40 years of experience in the industry, Hes Cable today, has a wide range of products such as fiber optic cables, copper communication cables, power cables, high-

voltage power cables, aluminum wire and enamelled copper wire addressing the cable and wire industry. Hes Cable is the only company which can produce raw and intermediate materials such as copper, aluminum wire rod which are the raw materials for cable production, isolated, filling jacket materials PVC, PE, HFFR and crates, pallets, the wood pellets and reels which are packaging materials in its integrated plant in Turkey. According to the Istanbul Chamber of Industry 2012 top 500 industrial companies list, Hes Cable ranks the 65th. Hes Cable continues its leadership in its sector since 2004. 2014 is the 40th anniversary of Hes Cable… Can you do an assessment of the cable industry in our country with the experience of all these years? Turkey could be said to have a good level of regional cable industry. The sector that has more than 200 large and small

companies, made Turkey a cable production base. Turkish companies are very active and they do serious exports in the regional geography. However, that the share of Turkey from the 90 billion dollars world cable production is around 2 per cent and it hasn’t become a global player yet. Furtermore, the level of quality and reliability is not sufficient and this results with unfair competition which may have negative repercussions on the sector and the country's exports in the medium and long run. We need to provide the global market with world quality standards products. Otherwise, the products which do not meet quality standards can affect our image of the country and the current export share which will reduce sales by Turkish companies operating in other sectors as well. What do you think is the most important issue for the industry sector and what are your expectations for your future from the sector? Difficulties in export markets are as defined above. The biggest problem in the domestic market are caused due to excess supply, demand, firms engaged in unfair competition creating the adverse conditions against institutional and branded companies. The most important adverse conditions are brought about by improper and unfair competitive environment nonstandard products. There are also some negative impact on the market cause d by some un official small-scale firms. Under the terms of the sector in many cases, the companies that buy the producsta are different, from the end users and these cmpanies only make decisions on purchase considering the personal


Sayfa 54

Haber & News

interests of the company. As a result of poor quality and unsuitable products enter the market the society causing serious damage to the institutions which comply with the regulations and standards of production and also to the country's economy. Low quality cables used by a company or building contractor create a risk and they also cause for serious economic losses due to the low performance during their life time.

the doors should work at least for a while in these buildings. Therefore, these systems must have Halogen-free flame retardant (HFFR). When you think of people and goods, and reducing the effects of fire for the cable, we must calculate the halogen free, low smoke density, flame retardant, flame avoiding properties of cables. Thus, we can design an economic cable structure according to the use and location of cables.

What is your product portfolio? Can you give us information about the products you offer for the buildings? As Hes Cable cable, we try to keep our product range as wide as possible to give the best service to our customers and to meet industry needs. We do the production of fiber optic cables, copper communication cables, power cable, highvoltage power cables, aluminum conductors and enamelled copper wires in our integrated facility in Kayseri.

Features of Hes Flaret Halogen Free (HFFR) Safety Cables • They do not contain halogen elements such as Fluorine, chlorine, bromine and iodine • When HFFR materials burn, only water and carbon dioxide come out, they do not emit toxic gases. • They do not conduct flames. Polyethylene (PE) and polypropylene (PP) are halogen-free but combustible materials. • They are self extinguishing. This feature is provided by using specific compounds containing aluminum or magnesium hydroxide. • In case of fire, smoke density is very low. For this reason, it may be used in places where there is particular danger for the human life. • The power transmission continues for a significant period of time (for 180 minutes at 800 ± 50 ° C). • Hes FLARET cables provide an utmost operational safety by being Halogen Free

Do you prepare any new products or solutions to offer in the field of building technologies? In parallel with the development of technology, the cable industry has also witnessed innovations. The cables used in buildings can be divided into 2 groups, energy and data cables. Power cables are produced by Hes Cable and data transmission cables are manufactured by a subsidiary of the Hes Cable, the HCS cabling. Both groups cable products are particularly preferred because of the outstanding product performance and compliance with the fire safety regulations in building projects. Can we get more information about these products? The use of these cables started in the 80s and in recent years with the legal regulations in Europe and America especially in public areas (schools, cinemas, hospitals, shopping centers, etc. ) which are highly populated, their use was mandatory. Halogen-free flame retardant (HFFR ) cables were developed for the protection of human life and valuable materials and important documents in central corporate buildings, hospitals, shopping malls, hotels, cinemas, underground subways, power plants, where people gather. In case of fire,fire alarm systems, ventilation systems, elevators, lights, warning and guidance,

(LSOH ), by continuing working upto 180 minutes under fire conditions, by preventing the spread of flame along the cable, by not emitting toxic gases, by not blocking vision due to smoke density and by not creating a corrosive environment.a • In addition, the function of the cable may be increased to FE 180/E90 level by using glass fiber, mica and similar bands • Hes FLARET cables have VDE TSEK quality certificates. •Although PVC materials resist flames more with additional flames, they produce toxic gases that are harmful to human health when exposed to the flames. • Antimony oxide -based materials used in the past have left their places to aluminum hydroxide (Al (OH) 3) and magnesium hydroxide (Mg (OH) 2 based materials due to its carcinogenic effect. • These cables are produced as installation cables or 0.6/1kV power cables ( armored or unarmored ). Also these materials are used as the outer cover of the XLPE insulated cables • FLARET cables with outstanding features which are developed to reduce the risks that may arise during a fire, have all electrical and mechanical features of PVC cables • Insulation, padding and cover materials which are used in our cables are manufactured on-site by Hes Cable.


Sayfa 56

Haber & News

Prysmian Group Türkiye, Siemens AŞ tarafından “Enerji Sektöründe Yılın En İyi Tedarikçisi” ödülüne layık görüldü

Enerji ve telekomünikasyon kabloları sektörünün lideri Prysmian Group’un Türkiye operasyonu Prysmian Group Türkiye, Siemens AŞ Tedarik Zinciri Yönetimi Bölümü tarafından enerji sektöründe “Yılın En İyi Tedarikçisi” seçildi.

Siemens’ten ödül almasına ilişkin açıklama yapan Prysmian Group Türkiye CEO’su Hans Hoegstedt: “Siemens gibi güçlü geçmişi olan ve hayatın her alanında her anı kolaylaştıran yeni teknolojiler üreten uluslararası bir şirketin tedarikçileri arasında yer alıyor olmak bizim için büyük mutluluk... Siemens ile uzun yıllardır devam eden işbirliğimiz ile hayatları daha güvenilir ve teknolojik hale getiriyoruz. Yılın en iyi tedarikçi ödülünü almamız ise ayrı bir gurur kaynağıdır. Uluslararası teknoloji markalarıyla birlikte çalışmak bize kabloların her alanda olduğu gibi, ileri teknoloji ürünlerinde de ne kadar önemli ve gerekli olduğunu gösteriyor. Bu ödülü almamızda büyük rol oynayan ekip arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum.” dedi.

sektörleri olmak üzere, inşaat, otomotiv, beyaz eşya gibi çeşitli sektörlerdeki birçok yerel ve uluslararası şirkete gerek üretim aşamasında, gerekse kullanım sonrasında ürün ve hizmet desteği veriyoruz. Bu kadar farklı sektöre hizmet verebilmek, değişik ürün ve sistem çözümlerine yönelmemizi ve her türlü ihtiyaca cevap verebilmemizi zorunlu kılıyor. Siemens ile uzun yıllardır süren bir ticari ilişkimiz var ve aramızdaki hızlı iletişim, ürün ve hizmetlerimiz konusunda verdiğimiz teknik destek, hızlı servisimiz ve yüksek kalite standartlarımızın yanı sıra, daha iyi ve sürdürelebilir bir dünya için yaptığımız çalışmaların, sosyal ve çevresel sorumluluk bilincimizin de bize bu ödülün verilmesinde büyük payı olduğunu düşünüyorum.”

Türkiye’de 157 yıllık bir geçmişi bulunan ve 2012 yılında Türk şirketlerinden toplam 300 milyon euroluk tedarik gerçekleştiren Siemens, yılın en iyi tedarikçilerini ödüllendirdi. Prysmian Group Türkiye, tedarikçilerin kalite, inovasyon, hız, maliyet, küresel yaygınlık, hizmet düzeyi ve sürdürülebilirlik kriterleriyle değerlendirildiği, yılın en iyi tedarikçileri ödülüne layık görülen şirketler arasında yer aldı. Prysmian Group Türkiye’nin, 1964 yılında Mudanya’da kurulduğu ilk günden bu yana işbirliği yaptığı

“Yüksek kalite standartlarımızın yanı sıra, sosyal ve çevresel sorumluluk bilincimizin de bu ödülün verilmesinde büyük payı olduğunu düşünüyorum” Prysmian Group Türkiye Key Account Müdürü Tamer Yavuztürk ise, ödülle ilgili yaptığı değerlendirmede bu ödülün kendilerine verilmesinde ürün kalitesi kadar daha iyi ve sürdürülebilir bir dünya için yaptığımız çalışmaların da etkili olduğunu düşündüğünü söyledi. Yavuztürk konu ile ilgili şu değerlendirmelerde bulundu: “Dünyada ve Türkiye’de başta enerji ve iletişim

“Türkiye’yi Yarınlara Bağlıyoruz” Prysmian Group Türkiye, “Türkiye’yi Yarınlara Bağlıyoruz” misyonu kapsamında hizmet kalitesini üst seviyelere taşımasının yanı sıra, işbirliği gerçekleştirdiği şirketlerin ihtiyaçlarına göre çözümler de sunuyor. Tedarikçisi olduğu firmalara eksiksiz ve üst düzey hizmet vermeyi hedefliyor. Siemens tarafından Prysmian Group Türkiye’ye verilen bu ödül ise misyon doğrultusunda gerçekleştirilen çalışmaların sonucu niteliğinde.


Sayfa 58

Haber & News

Prysmian Group Turkey was deemed worthy of the award, "The Best Supplier of the Year in Energy Sector" by Siemens Inc. Siemens, which has a 157-year history and had 300 million-euro supply from Turkish companies in 2012, gave awards to the best suppliers of the year. Prysmian Group Turkey was among the companies that were deemed worthy of the award "the best suppliers of the year" which was evaluated according to the suppliers' quality, innovation, speed, cost, global extensity, service level and sustainable criteria. The CEO of Prysmian Group Turkey made an explanation about the award taken from Siemens, with which Prysmian Group Turkey has been cooperating since its foundation in Mudanya in 1964. Hans Hoegstedt: "We are glad to be among the suppliers of an international company such as Siemens, which has a strong history and produces new technologies in every field of life... Thanks to our cooperation with Siemens, we make lives safer and more technological. Taking the award "the best supplier of the year" is another source of pride for us. Working with international technology brands shows that cables are important and necessary in high technology products as in every field. I also thank my teammates who played a big role in taking this award."

Prysmian Group Turkey which is the Turkey operation of Prysmian Group, which is the leader of energy and telecommunication cables sector, was selected as "The Best Supplier of the Year" in energy sector by the Supply Chain Management Department of Siemens Inc. "In addition to our high-quality standards, I think that our social and environmental responsibility consciousness played a big role in taking this award" Key Account Manager of Prysmian Group, Tamer Yavuzt端rk said that their studies done for a better and sustainable world had had effect in addition to their product quality. Yavuzt端rk: "We are giving service to many local and international companies that operate in the sectors of energy, communication, building, automotive, white goods in the world and Turkey. Giving service to these different sectors requires that we direct to various product and system solutions and respond to all kinds of need. We have a commercial relationship with Siemens for years and I think that our

social and environmental responsibility consciousness played a big role in taking this award in addition to our rapid communication, technical support, rapid service and high quality standards." "We bind Turkey to tomorrows" Prysmian Group Turkey presents solutions depending on the cooperated companies' needs in addition to its development of service quality within the scope of the mission "We bin Turkey to Tomorrows." It aims to give perfect and high-level service to the companies of which it is the supplier. This award given to Prysmian Group Turkey by Siemens is a result of the studies done in line with mission.


Sayfa 60

Haber & News

Meksan Kablo Yönetim Kurulu Üyesi Muhammed Fatih Danışman:

“Mexancab markası ile dünyayı saran marka olma yönünde emin adımlarla ilerliyoruz” Bizim için markanızın verdiği mesaj çok önemlidir. Mexancab markası adı altında standartlara uygun kaliteli ürünler üretmekteyiz. Özellikle Erbil’de yaygınlık ve bilinirlik açısından önemli bir başarı yakaladık. Şimdi hedeflerimiz arasında Irak’ta daha geniş bir etkinlik alanı var. Meksan Kablo olarak güvenilir seçimler yaparak markalaşma adına istikrarlı bir ivme sağladık. Aynı sistemi şuanda öncelikli pazar olarak gördüğümüz Libya’da da sürdüreceğiz.

Mexancab markası adı altında yüksek kalitede kablo ürettiklerini ifade eden Meksan Kablo Yönetim Kurulu Üyesi Muhammed Fatih Danışman, Erbil’de yaygınlık ve bilinirlik açısından önemli bir başarı yakaladıklarını belirterek Irak’ta daha geniş bir etkinlik alanı amaçladıklarını söyledi. “Mexancab” markası ile dünyayı saran marka olma yönünde emin adımlarla ilerlediklerinin altını çizen Danışman, firmaları ve kablo sektörü ile ilgili sorularımızı yanıtladı. Dünyada markalaşma çok önemli bir konu… Markanız ve markalaşma çalışmalarınız konusunda bilgi verir misiniz? Meksan Kablo, 2005 yılında faaliyetine başlamış olup, değişen ve gelişen teknolojiye ayak uydurarak, son teknoloji kablo üretim makineleri ile donanmıştır. Markalaşma sürecinin mühim olduğu günümüzde firmamız da “Mexancab” markası ile dünyayı saran marka olma yönünde emin adımlarla ilerlemektedir.

Kabloda kalite ve standartları belirleyen etkenler nelerdir? Kaliteyi, rekabet için üreticiler mi artırıyor yoksa tüketicilerin talebi mi bu konuda etkili? Bir oran belirtmek gerekirse ne söyleyebilirsiniz? Türkiye’deki kablo sektörü her geçen gün hızla büyümekte ve gelişmektedir. Yurtdışında artan kablo ihtiyacına oranla sektörümüzdeki rekabette kaçınılmaz olmaktadır. Firmalar arası rekabet kalitenin artmasına sebep olmuştur. Kalite ve standartların artmasında üreticilerin payının daha fazla olduğunu düşünüyorum çünkü firmalar rekabetin kaliteyle olabileceği bilincindeler. Kalite standartlarının yüksek olması ülkemizin gelişimi için de oldukça önemlidir. Ülkemiz bu konuda günden güne daha da iyiye gidiyor. Nüfus artışının yüksek, şehirleşme ve altyapı çalışmalarının yoğun olduğu bir coğrafyada yaşıyoruz. Türk kablo sektörü komşu ülke pazarlarını yeteri kadar değerlendiriyor mu? Cevabınız hayırsa neler yapılmalı? Bu pazarlardaki sıralamanız nedir? Türk firmaları bölge coğrafyamızda oldukça etkin ve ciddi ihracat yapmaktalar. Türkiye’nin coğrafi konumu bu açıdan oldukça önemlidir. Bölgelere olan yakınlık açısından avantaj Türkiye’de bulunurken, kalite ve markalaşma çalışmalarının azlığı Türkiye’nin dışarı açılmasında büyük bir dezavantaj oluşturmaktadır. Dünya kalite standartlarına uygun ürünleri dünya

pazarına sunmamız gerekiyor. Teknolojik gelişmeleri de göz önünde bulundurarak üreteceğimiz kablolar dünya pazarındaki payımızın artmasını sağlayacaktır. Aksi takdirde kalitesiz ve standartlara uymayan ürünler ülke imajımızı zedeleyecektir. Kablo ve İletken Sanayicileri Derneği’nin ilgili bakanlık ve birimlerle birkaç yıl önce başlattığı kalite ve standartlara uygun üretim çalışmalarının somut sonuçları oldu mu? Denetimler devam ediyor mu? Kablo ve İletken Sanayicileri Derneği’nin kablo sanayisinin gelişmesi ve büyümesi yönünde yaptığı çalışmaları takip ediyor ve destekliyorum. Standart dışı ürün üretimi, haksız rekabet gibi konularda Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Türk Standartları Enstitüsü ile gerek firmaları gerek tüketiciyi destekleyen çalışmalarının oldukça başarılı olduğunu düşünüyorum. Bu çalışmalar doğrultusunda piyasada gözetimlerinin artacağı, kontroller sonucu ortaya çıkan olumsuzlukların yaptırımlara tabi tutularak önemli tedbirler alınacağı vurgulanıyor. Standart ürünlerde kapasite fazlası varken ve kar marjları sürekli düşerken yatırımların hep aynı ürün gruplarına yapılmasını nasıl açıklamak gerekir? Neden farklı ve katma değeri yüksek ürünlere yatırım yapılmıyor? Pahalı bir yatırım mı, pazar mı yok? Kar marjlarının sürekli düşüyor olması aynı ürünü üreten çok sayıda firmanın olmasından kaynaklanıyor. Bunun önüne geçebilmek için firmalar kendi analizlerini yapıp farklı ürünler üretebilmek için çalışmalara başlayıp böylece rekabet alanı oluşturmalıdır. Farklı ve katma değeri yüksek ürünlere yatırım yapabilmek için verimliliği sağlamak, dünyayı takip etmek ve ar-ge çalışmalarını desteklemek gerekiyor. Ülkemizde ar-ge teşvikleri ve destekleri olmasına rağmen bu alanda eksiklerimiz var.


Sayfa 62

Haber & News

Board Member of Meksan Cable, Muhammed Fatih Danışman:

"We are taking firm steps to be a world-brand with the Mexancab brand" are producing quality products appropriate for standards. Especially in Erbil, we got an important success in the sense of extensity and popularity. A new wider activity are in Iraq is among our goals now. We gained speed for brandization by making reliable selections as Meksan Cable. We will carry the same system in Libya as well.

Stating that they produce high-quality cables under the brand, Mexancab, the Board Member of Meksan, Muhammed Fatih Danışman said that they aimed a wider activity area in Iraq by stating that they got a significant success in the sense of popularity and extensity in Erbil. Emphasizing that they are taking firm steps forward to be a world-brand with the "Mexancab" brand, Danışman answered our questions about their company and cable sector. Brandization is very significant in the world... Can you give information about your brand and efforts brandization? Meksan Cable started to operate in 2005 and today, it has got latest technology production machines. In today's world where the process of brandization is important, our company, too, is taking firm steps forward to be a world-brand with the brand "Mexancab." For us, the message your brand carries is very important. Under the brand Mexancab, we

What are the factors that determine the quality and standards in cables? Is quality increased by producers for competition or is it affected from consumers' demand? If it is necessary to state a rate, what can you say? Cable sector in Turkey has been increasing and developing day by day. As the need for cable increases in overseas markets, the competition in our sector becomes inevitable. Competition between companies caused increase in quality. I think that the effect of producers on increase in quality and standards is much more because companies consider that competition can be carried out with quality. High standards are also important for our country's development. Our country has been getting better and better in the sense of this subject day by day.

world's quality standards to the world market. Cables produced with high-tech methods will provide us with increase in our market share in the world market. Otherwise, non-quality and non-standard products will affect our country image negatively. Is there any conclusion of fact of the studies for quality and standard production that were started a few years ago by Cable and Conductor Industrialists Association with relevant ministry and units? Do supervisions carry on? I follow and support the works of Cable and Conductor Industrialists Association on development and growth of cable industry. I think that their works with the Ministry of Industry and Commerce and TSI supporting both companies and consumers are very successful. It is emphasized that supervisions and controls will increase and as a result of this, significant measures will be taken in line with these works. How can it be explained that investments are made in the same product groups while there is a capacity excess in standard products and profit margins are

We live in a geography where population growth is high, urbanization and infrastructure works are intense. Does Turkish cable sector make use of the neighbouring country markets at a sufficient level? If not, what should be done? What is your rank in these markets? Turkish companies make exportation at effective and serious level in the region geography. The geographical position of Turkey is very important in the sense of this. Whereas its geographical position is an advantage, the low-rate of works on quality and brandization is a disadvantage for Turkey's exportation. We need to present products appropriate for

decreasing? Why is there not investment in different products whose added value is high? Is it an expensive investment or is there no market? The fact that profit margins are always decreasing comes from that there are a lot of companies that produce the same product. To prevent this, companies should analysis themselves and work for new product groups. It is necessary to provide efficiency, follow the world and support r&d studies in order to invest in different products whose added value is high. We have lacks in this field even though there are r&d incentives and supports in our country.


Haber & News

Sayfa 66

Sartel Kablo Dış Ticaret Müdürü Hakan Hulusi Erbilgin:

“Yurtdışında yıllardır bilinen ve herkesin tanıdığı firmaların çoğundan çok daha kaliteli kablo üretiyoruz”

Firmalarının hem iç piyasada hem de yurtdışı pazarlarda bilinen bir marka olduğunu belirten Sartel Kablo Dış Ticaret Müdürü Hakan Hulusi Erbilgin, birçok ülkede ciddi miktarla alımlar gerçekleştiren enerji bakanlıklarında adı tedarikçi listesine alınmış, ihalelere girmeye ve teklif vermeye yetkili bir firma haline geldiklerini söyledi. Basec, NF, Si, Kemakeur, Gost, Har ve TSE belgeleri ile ürün kalitelerini kanıtladıklarını belirten Erbilgin, uluslararası pazarlarda yıllardır bilinen ve herkesin tanıdığı firmaların çoğundan çok daha kaliteli kablo ürettiklerinin altını çizdi. Erbilgin, sorularımızı yanıtladı. Dünyada markalaşma çok önemli bir konu… Markanız ve markalaşma çalışmalarınız konusunda bilgi verir misiniz? Firmamız kurulduğu günden bugüne kadar markalaşma yolunda büyük atılımlar yapmıştır. Sartel Kablo markası, hem iç piyasada hem de yurtdışı pazarlarda artık bilinen bir marka olmuştur. Zaten hali hazırdaki Basec, NF, Si, Kemakeur, Gost, Har ve TSE belgelerimiz markamızın en büyük teminatıdır. Yurtiçinde Sartel Kablo markası, hem bayilerimiz hem müşterilerimiz hem de proje ve ihale yüklenici firmaları tarafından kabul gören, tercih edilen bir markadır. Markalaşmanın yolu öncelikle

kaliteli, güvenilir mal üretmekle başlar. Markalaşma bir anda olan ciddi ve yoğun reklamasyon çalışmaları ile hemen olacak bir olgu ve gelişme değildir. Sartel Kablo, öncelikle ilk kurulduğu günden bugüne kadar en iyiyi, en kaliteliyi, en geçerli servis ile müşterilerine sunmaktadır ve bu kazanımlar firmanın markalaşmasının temelini oluşturmaktadır. Firmamız markalaşma yolunda öncelikle yurt genelindeki 48 bayisi ile ulus çapında firma tanıtıcı faaliyetlerine 2012’de başlamıştır. Gerek reklam kuşaklarında reklam çalışmaları ve aynı zamanda promosyon aktiviteleri ile firmamızın isminin en ücra noktadaki alıcılara kadar ulaşmasını hedeflemiştir. Aynı zamanda yurtdışı yeni pazar araştırmaları neticesinde ve gerçekleşen müşteri ziyaretleri esnasında artık Sartel Kablo’nun bir dünya markası olduğu ve kaliteye ulaşmanın en kısa ve kolay yolunun Sartel Kablo markalı kablo kullanmaktan geçtiği konusunda tüm müşterilerimiz ile mutabıkız. Yurtdışında yıllardır bilinen ve herkesin tanıdığı firmaların çoğundan çok daha kaliteli kablo üretiyoruz. Türk kablosuna güvenin her geçen gün daha da arttığı dünya pazarlarında artık Türk firmaları da markalaşmalı ve kaliteli Türk kablosunun, kaliteli ve markalaşmış Türk markalarından hiç bir endişe ve kuşku olmadan alınmasının önünde bir engel olmadığı bir döneme doğru ilerliyoruz. Sartel Kablo artık yurtdışındaki müşterileriyle hiçbir sorun yaşamadan kurumsal yapısının gerekliliklerini yeri-

ne getirerek ve her geçen gün artan bir ivme ile hem daha çok, pazarda aranılan bir firma olmuştur. Firmamız aynı zamanda birçok yeni ülkede ciddi miktarla alımlar gerçekleştiren enerji bakanlıklarında adı tedarikçi listesine alınmış ve bahse konu ihalelere girmeye ve teklif vermeye yetkili bir firma olmuştur. Bu güzel gelişmelerin hepsinin temelinde markalaşma ve Sartel Kablo markasına duyulan güven vardır. Müşterilerimiz tarafından bize gelen olumlu ya da olumsuz her bilgi anında değerlendirilip gerekli revizyonları o anda yapabilen dinamik bir yapımız var. Yurtiçindeki müşterilerimizi her hafta ziyaret edip olumlu ya da olumsuz her türlü bilgi bizim için önemlidir ve haftalık toplantılarımızda tüm olumsuzluklar giderilmektedir. Aynı paralellikteki aktivitelerimiz yurtdışı için de mevcuttur. Yıllık sertifikasyon, kontrol ve denetleme sürecinde de denetimci kişilerle toplantılar yapılıp eksikliklerin anında giderilmesi esastır. Türk kablo sektörü komşu ülke pazarlarını yeteri kadar değerlendiriyor mu? Ülkemizi çevreleyen komşularımızla tüm meslektaşlarımızın ve firmamızın ticareti olduğu aşinadır ancak bu tabi ki yeterli değildir. Büyük ekonomik sıkıntılar yaşayan Doğu Avrupa ülkeleri ve politik problemler yaşayan doğu komşularımızla ticaretimiz artan bir ivme ile devam etse de mevcut ilişkileri geliştirmek adına daha sık ziyaretler ve yoğun fuar katılım-


Sayfa 68

Haber & News

ları ile Türk markasına duyulan güven daha da kuvvetli tesis edilmelidir. Özellikle Irak pazarında daha kaliteli mal üretmek zorundayız. Irak’a giren kalitesiz Türk malları yüzünden ne yazık ki “Türk malı, Çin malı gibi olmaya başladı” gibi gelen tepkiler, hem ülke olarak kaybetmemize hem de kaliteli mal üreten Türk firmalarının prestij kaybına sebebiyet verecektir. Özellikle Irak pazarı yüzünü tamamen Türk üreticilere dönmüş iken bu avantajı ülke olarak hep beraber kullanmalıyız. Bu, kalite ve en iyi servis ile ancak olabilir. Standart ürünlerde kapasite fazlası varken ve kar marjları sürekli düşerken yatırımların hep aynı ürün gruplarına yapılmasını nasıl açıklamak gerekir? Neden farklı ve katma değeri yüksek ürünlere yatırım yapılmıyor? Pahalı bir yatırım mı, pazar mı yok? Standart ürünlerde anlık gerçekleşen talep patlamaları üreticileri devamlı olarak standart ürünlerle ilgili yatırım yapmaya sevk etmektedir. Ancak taleplerin azalma eğilimine girdiği

dönemlerde bu yatırımların atıl kalmaması için

çok iyi pazar araştırması neticesinde yeteri

düşük fiyat politikaları ile zaten kârlılıkların yok

miktarda ar-ge ile paralellikle yürütülmelidir.

olma noktasına geldiği bu ürünlerde daha da kârsızlaşma süreci yaşanmaktadır. Bu vesile ile Türk üreticilerin yeni ve daha nitelikli aynı zamanda katma değeri yüksek ürünlerle ilgili

Atıl olacak ve geri dönüşümü uzun yıllar olacak yatırımlar uzun vadeli olarak global krizin hâlâ etkisini ciddi olarak hissettirdiği bu dönemde

yatırımlara yönelmesi gerekir ancak bu katma

yatırımcısını zorlayacaktır. Öncelikle pazar

değeri yüksek ürün gruplarına konu yatırımlar

sonra yatırım esastır.

Foreign Trade Manager of Sartel Cable Hakan Hulusi Erbilgin:

"We produce more quality cables than most of the foreign worldwide known companies" Stating that their company is known both in national and international arena, Foreign Trade General Manager of Sartel Cable, Hakan Hulusi Erbilgin said that they became an authorized company whose name is listed as supplier in energy ministries and which can bid and present offers. Stating that they have certificates from Basec, NF, Si, Kemakeur, Gost, Har and TSI, Erbilgin emphasized that they produced much more quality cables than worldwide known international companies. Erbilgin answered our questions. Brandization is very important in the world... Can you give information about your brand and works for brandization?

Our company has made many break throughs about brandization since its foundation. Sartel Cable is now known in domestic and overseas market. Our present Basec, NF, Si, Kemakeur, Gost, Har and TSI certificates prove our quality. The brand of Sartel Cable is accepted and preferred in domestic market by dealers, customers, project and bid contractors. Brandization starts with producing quality, reliable product. Brandization cannot be achieved suddenly with serious and intense reclamation works. Sartel Cable has been servicing the best, the most quality to its customers since its foundation and these achievements form the basis of the brandization of the company.


Sayfa 70

Our company started its introductory activities in domestic market in 2012 with 48 dealers. The company aimed at reaching the most distant consumers by advertisements and promotion activities. All of our customers know agree that Sartel Cable is now a world-brand with its quality cables. We produce more quality cables than most of the foreign worldwide known companies. We are entering a period in which trust in Turkish cable is increasing day by day and obstacles against Turkish companies are disappearing. Sartel Cable is now a company that is looked for by more overseas markets day by day with its institutional structure. Our company became an authorized company whose name is listed as supplier in energy ministries and which can bid and present offers. The basis of these developments is brandization and trust in Sartel Cable. We have a dynamic structure that can make revisions just as negative or positive information from our customers come. We visit our customers in domestic market every week and all problems are resolved at our weekly meeting. The same activities are

Haber & News

available for overseas markets. We make sure that deficiencies are resolved by meeting supervisors in the process of annual certification, control and supervision. Does Turkish cable sector make use of the neighbouring country markets at a sufficient level? It is clear that our colleagues and our company trade in neighbouring countries, yet this is not sufficient. Even though trade with Eastern Europe countries which are facing with economic trouble and with our eastern neighbours continue with an increasing speed, trust in Turkish brand should be increased by frequent visits and fair participations. Especially in Iraq market, we have t produce much quality product. Turkish products of poor quality that enter Iraq, unfortunately, caused reactions such as "Turkish product started to be like Chinese product" will cause loss of prestige of our country and Turkish companies. Especially as Iraq market wishes Turkish producers now, we should make use of this advantage all. This can be achieve only by quality and best

service. How can it be explained that investments are made in the same product groups while there is a capacity exceed in standard products and profit margins are decreasing? Why is there not investment in different products whose added value is high? Is it an expensive investment or is there no market? Instant demand increase for standard products make producers invest in standard products all the time. However, when there is decrease in demands, low price policies are applied in order to prevent these investments' inactiveness, which causes profitless periods. For this reason, Turkish producers direct to investments in new and much qualified and also more value-added products, yet these investments should be made in parallel with a well market research and r&d studies. Investments which will be inactive and whose recycling will be in a long term will pressure its investor in such a period when global crisis is still felt. The first principal is market, the second is investment.


Haber & News

Sayfa 72

Şenmak Makina Genel Müdürü Hüseyin Semerci:

“Marka yolculuğunun temeli ar-ge’ye, yenilikçi iş ve yönetim biçimine dayandırılmalıdır” İşletmelerin asıl gücü bilgidir Rekabet, daha elverişli fiyatlarla, daha iyi kalitede mal ve hizmet üretmeyi gerektirir. Bu anlamda rekabetin kalite ve standartlarımızı geliştirmedeki baskılayıcı gücü görmemezlikten gelinemez. Rekabetin başarılı işletmeleri ödüllendirme fonksiyonu da bu baskılayıcı gücün bir sonucudur. Özellikle de günümüzde oluşan aşırı rekabet ve iletişim ortamında dünya, Marshall McLuhan’ın da dediği gibi küresel bir köy haline geldi. Bu derece ateşli ve zorlu ticari rekabet şartları altında, işletmelerin asıl gücü bilgidir. Bu da işletmeleri araştırmaya, öğrenmeye yöneltir;

nın uzağında görünüyor. Bu yıl içerisinde bilindiği üzere sektörümüz, dünya çapında en büyük fuarı olan Almanya Düsseldorf’da düzenlenen “K2013” fuarındaydık. Fuar sırasında çok büyük markaların da içinde bulunduğu, tanınmış firmaların firmamıza ve Türkiye pazarına gösterdikleri ilgiden oldukça memnun kaldık. Fuar dönüşü kendimizi çok yoğun bir çalışma döneminin içinde bulduk. Hali hazırda birçok marka ve müşterimizden deneme siparişleri aldık. Bu bağlamda da portföyümüzü geliştirerek dünya çapında şirketleri müşteri listemize katmayı hedefliyoruz. Kısaca, sabırsızlık ve heyecanla beklediğimiz bir 2014 yılının kapısındayız.

işletmeleri yeniliklere teşvik eder. Diğer yandan günümüz işletmeleri müşteri odaklı olmak zorundadır ve müşterinin satın aldığı üründen tatmin derecesi asıl kaliteyi belirleyen unsurdur. Biz her zaman işletmelerin müşterisini ve müşteri taleplerini iyi anaMarkalaşma sürecini tamamlayamamış bir firmanın, uzun vadede kalıcı olması mümkün değildir. Bunun yanı sıra marka oluşturmak pahalı, uzun ve emek isteyen zorlu bir iştir. Dolayısıyla markalaşma kısa vadeli taktiksel bir girişim olmaktan ziyade, stratejik bir konu niteliğinde ele alınmak zorundadır. Bu konudaki genel kanı, firma ismi ve logosunun kurumsal marka algısının oluşturulmasında, markalaşma yolunda ilk basamak olduğudur. Bu bağlamda geçen yıl değişimci ve yenilikçi yönümüzü vurgulamak adına revize ettiğimiz logomuzu PlastEurasia 2012 fuarında sektörümüze tanıttık. Yaratılış aşamasında profesyonel bir ekiple yalın, hatırlanabilirliği yüksek ancak geleceğe dönük, yenilikçi yapımızı gösteren bir logo tasarladık; bu yeni görüntümüzle ilgili sektörde çok olumlu tepkiler aldık. Bizler inanıyoruz ki, marka olmaya kadar uzanan yolculuğun temeli, arge’ye ve yenilikçi iş ve yönetim biçimine dayandırılmalıdır. Dolayısıyla firmamız bünyesinde gerek devlet destekli, gerek ise firma içi ar-ge yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Ar-ge çalışmalarımızda, hem kaliteyi artırmak için neler yapılabileceğine hem de yenilikçi uygulamalarla neler olabilir kısmını yakından takip ediyoruz. Burada dikkat edilmesi gereken ve sık yapılan bir yanlış, kaliteyi ön plana çıkarıp bunun markalaşma için yeterli ve tek şart olduğunu düşünmektir. Aslında kalite, yönetim, finans, pazarlama ve müşteri ilişkileri bir bütün olarak marka yaratılması aşamasında rol oynayan önemli faktörlerdir.

liz ederek memnuniyeti maksimum seviyede tutacak şekilde kendi kalite standartlarını belirlemesi gerektiğini düşünüyoruz. Aslında bunun için TSE standartları mevcut denebilir fakat bu standartlar olması gereken yani asgari standartları belirtmektedir. Bizler için kalite standartlarımızı belirlemede en önemli kaynak, bilinçli tüketicidir. Bu şartlar altında tüketiciler mi, üreticilerin rekabeti mi kalite ve standartlarının artışında büyük rol oynar derseniz, bizim düşüncemize göre ibre tüketici taleplerinden yana olacaktır. 2014 yılını, sabırsızlık ve heyecanla bekliyoruz 2013 yılı ilk dokuz ayını değerlendirdiğimizde, 2012 yılının durgunluğunu üzerinden atmaya çalışan, geçen yıla göre değerlendirdiğimizde iyi bir yıl olarak devam ettiğini söyleyebilirim. Yılsonunda 2012 yılına kıyasla büyümüş olacağımızı öngörüyoruz. Ancak yine de bu yıl firma ciromuzun pik yaptığı 2011 yılı-

Kurumsallaşma çalışmalarımız en tepeden en aşağıya kadar son sürat devam ediyor Sürdürülebilir bir büyüme için kurumsallaşmanın şart olduğunu düşünüyoruz ve bugünlerde en önem verdiğimiz projemiz, kurumsallaşma çalışmalarımız. Profesyonel bir destek ile kurumsallaşma çalışmalarımız en tepeden en aşağıya kadar son sürat devam ediyor. Yine bunun paralelinde kalite yönetimi ve takibi konularında da çalışmalarımızın devam ettiğini söylemeliyim. Kurumsal kimlik çalışmalarımızın yanında teknik anlamda da yoğun bir büyüme temposundayız. Yüzey işlemlerine yönelik birkaç yıldır devam eden yenilikçi projelerimiz ivmeli bir hareketle yolunda ilerliyor. Bu çalışmaların meyvelerini yeni bir ürün olarak yakında müşterilerimize duyurabiliriz. Bununla birlikte 2013 yılı içerisinde 6 m boyunda bir doğrultma presi ve buna akuple gerilim giderme fırınımızı firmamızın tezgah parkuruna kattık. Yine bu yıl içerisinde CNC kontrollü bir derin delik delme tezgahının ve CNC kontrollü taşlama makinasının siparişlerini verdik. Yeni bir vida açma tezgahı için ise sipariş aşamasındayız. Bu tezgahların önümüzdeki yıl kullanılır durumda olacağını düşünüyoruz.


Sayfa 74

Haber & News

General Manager of Ĺženmak Machinery HĂźseyin Semerci:

"The basis of brand journey should be based on R&D, innovative work and administration methods"

It is not possible for a company which did not complete the brandization process to be permanent for a long term. Also, creating brand is an expensive, long and demanding work. Thus, brandization should be considered as a strategic subject rather than a short term tactical attempt. General opinion about this subject is that the first step in brandization is the name of company and its logo. In this sense, we introduced our new revised logo to the sector at PlastEurasia 2012 fair. We designed a pure, future-based logo with a professional equip; we took positive effects with this new logo from the sector. We believe that the basis of brand journey should be based on r&d, innovative work and regime. Thus, we are continuing our both government-supported and non-governmentsupported r&d investments. We are concentrating on what should be done in order to increase quality in our r&d studies. The false opinion here is thinking that quality is the only condition to be a brand. Important factors in this process are quality, management, finance, marketing and customer relationships. Enterprises' real power is information Competition requires producing better prod-

uct and service with much convenient prices. In this sense, we cannot underestimate the power of competition affecting our quality and standards. Giving reward of competition to successful enterprises is a result of this pressor power. Today, the world has become a global village as Marshall McLuhan said. The real power of enterprises is information in such a difficult business world. This directs enterprises into research, learning and incites them for innovations. On the other hand, today's enterprises need to be customer-based and the satisfaction degree of customer is what determines quality. We think that enterprises should determine their own quality standards by analysing their customers and customer demands. We can say that there are TSI standards but these standards show minimum standards. The most important source in determining quality standards for us is conscious consumer. In our opinion, consumer play a big role in increasing quality and standards.

big companies showed interest in our company and Turkish market. Returning from the fair, we found ourselves in an intense work period. We have taken trial orders from many brands and customers. In this sense, we aim at getting worldwide known companies into our customer list by increasing our portfolio. Briefly, we are at the door of 2014 which we are waiting impatiently and excitedly. Institutionalization works have been continuing non-stop We think that institutionalization is a condition for a sustainable growth and what we give importance most nowadays is institutionalization studies. Our institutionalization studies have been continuing non-stop with a professional support. In parallel with this, we have also studies on quality management and control. We are also growing technically in addition to institutionalization. We can introduce a new product as a result of our studies

We are waiting for 2014 impatiently and excitedly When we evaluate the first nine months of 2013, I can say that it is a better than the previous year. We anticipate that we will be grew compared to 2012 at the end of the year. However, this year is away from 2011 when our company peaked. As known, our sector was at K2013 fair in DĂźsseldorf, Germany this year. We were glad to see that

soon. A 6 m straightening press and coupled voltage removal furnace were produced by us in 2013. Also in 2013 as well, a CNC-controlled deep perforation bench and a CNCcontrolled grinding machine order were given. We are at the ordering stage for a new screw cutting bench. We estimate that these benches will be in a usable condition next year.


Haber & News

Sayfa 76

Japon Sanayi Makine İmalatçıları Derneği (JSIM) heyeti Hes Kablo’yu ziyaret etti Japon Ekonomi Ticaret ve Sanayi Bakanlığı’nın teşviki ile Japon Sanayi Makine İmalatçıları Derneği (JSIM) üyelerinden oluşan bir heyet Türkiye’nin en büyük kablo üreticisi olan Hes Kablo’yu ziyaret etti. Heyet adına açıklama yapan Mitsubishi Heavy Industries Ltd. Yönetim Kurulu Başkanı Kazuo Tsukuda, Japon Ekonomi Bakanlığı’nın düzenlediği bir toplantıya katılmak üzere Türkiye’ye geldiklerini açıklayarak, “Buraya gelmişken birkaç firmayı ziyaret etmek istedik. Japonya’dan takip ettiğimiz kadarıyla Türk ekonomisi çok hızlı bir gelişme göstermektedir. Bizim medyamız Kayseri gibi şehirlerde hızlı gelişme gösteren firmalara ‘Anadolu Kaplanı’ tabirini kullanıyor” dedi. Hes Kablo’nun entegre tesislerini de ziyaret eden heyet Hes Kablo ürünlerini çok beğendiklerini ve böyle bir tesisi görmekten dolayı duydukları memnuniyeti de belirttiler.

A delegation of Japanese Society of Industrial Machinery Manufacturers (JSIM) has visited Hes Cable With the encouragement of the

Kazuo Tsukuda, Chairman of

visit a couple of companies using

Japanese Ministry of Economy,

Mitsubishi Heavy Industries Ltd.

this opportunity. We can follow from

Trade and Industry, members of the

made a statement on behalf of the

Japan that Turkish economy has

delegation of Japanese Society of

delegation, stated that they came to

been developing very fast. Our

Industrial Machinery Manufacturers

Turkey to attend a meeting organ-

media companies name the fastest

(JSIM) has visited Turkey's largest

ized by the Japanese Ministry of

growing firms in cities like Kayseri

cable manufacturer, Hes Cable.

Economy and said: “We wanted to

as 'Anatolian Tigers.’” The delega-

tion which also visited the integrated facilities of Hes Cable stated that they really liked Hes Cable products and expressed their contentment in seeing such a facility.


Haber & News

Sayfa 78

Geleneksel ETMD Gecesi, Klas Kablo’nun ana sponsorluğunda 5. kez düzenlendi

Her yıl geleneksel olarak düzenle-

İstanbul

Çiftehavuzlar

nen Elektrik Tesisat Mühendisleri

Kulüp’te

5.

Derneği (ETMD) gecesi, 4 Ekim’de

Düzenlendiği dört yıl boyunca, oda

kez

Büyük

gerçekleşti.

üyelerinin yoğun ilgi gösterdiği gecenin ana sponsoru Klas Kablo’ydu. Yaklaşık 300 sektör katılımcısının eşleriyle yer aldığı geceye, Klas Kablo üst düzey yöneticilerden; Genel Müdür Yardımcısı Serdar Baykal, Genel Koordinatör Mehmet Eriş, Fabrika Müdürü Özcan Demir ve Marmara Bölge Satış ekibi katıldı. Samimi bir ortamda gerçekleşen gecede, yenen yemeğin ardından, Klas Kablo’ya sektöre katkıları ve derneğe verdiği desteklerinden ötürü pla-

ket takdim edildi. Firması adına, plaketini ETMD Başkanı V. Tuncer Özekli’nin elinden alan Klas Kablo Genel Koordinatörü Mehmet Eriş, organizasyonun sektör ilişkilerine yaptığı katkının önemine değinerek, ETMD’ye ve iştirakçilere teşekkür etti.

Traditional ETMD night was organised for the 5th time with the main sponsorship of Klas Cable

ETMD Başkanı V. Tuncer Özekli plaketi Klas Kablo Genel Koordinatörü Mehmet Eriş’e verdi (sağda) ETMD President V. Tuncer Özekli has given a plaque to Klas Cable General Coordinator Mehmet Eriş

Traditional Annual Electrical Installation Engineers Association (ETMD) Night was organised for the 5th time in Istanbul Çiftehavuzlar Grand Club on October the 4th. Klas Cable was the main sponsor of the night which has attracted the intense interest of the members of the association for the last four years. Klas Cable senior executives, Executive Vice President Serdar Baykal, General Coordinator Mehmet Eriş, Plant Manager Özcan Demir and Marmara Region Sales team attended the night which was attended by 300 participants from sector with their spouses.

During the night which took place in a friendly atmosphere, a plaque was presented to Klas Cable for the contributions and for their support to the industry and to the association following dinner. General Coordinator of the Klas Cable Mehmet Eriş who on behalf of the company received the plague given by Tuncer Özekli, President of ETMD, emphasized the importance of the contribution of the organisation to the relations in the sector and thanked the attendants and ETMD.


Haber & News

Sayfa 80

CeBIT Bilişim Fuarı’na, 18 ülkeden 1023 firma katıldı CeBIT, bu yıl üç büyük etkinliği CeBIT Bilişim Eurasia, CeBIT Global Konferans ve CeBIT Sinerji Zirvesi’ni bir araya getirdi. 18 farklı ülkeden 1023 firmaya ev sahipliği yapan CeBIT, 93 farklı ülkeden gelen 131.358 ziyaretçiyi ağırladı. Fuar, 24-27 Ekim tarihleri arasında, 4 gün boyunca İstanbul CNR Expo Fuar Merkezi’nde 14. kez bilişim dünyası profesyonellerini, on binlerce teknoloji tutkununu ve sektöre yön veren çok önemli isimleri ağırladı. Türkiye’nin büyük bir “bilişim merkezi” olduğunu belirten Hifaş Genel Müdürü Alexander Kühnel; “Bu yıl CeBIT Bilişim Eurasia’yı 14. kez gerçekleştirdik. Başarılı bir platform ve ihtiyaç ve beklentileri karşılayan bir organizasyon için sürekli yeni arayışlar içinde partnerlerimizle ve meslek örgütleri ile araştırmalar yapıyoruz. Bu araştırmalar sonucunda Cebit Global Konferansı’nı bu yıl ilk defa düzenledik. Konferans programını daha uluslararası boyuta getirdik. Bunun gelecek için büyük bir adım olduğunu düşünüyoruz” açıklamasını yaptı. Avrasya’nın en önemli fuarı CeBIT Bilişim Eurasia bu yıl özel sektörün yanı sıra birçok uluslararası kurum ve devlet tarafından desteklendi. Bulgaristan, Kanada, Çin, Almanya, Polonya, Güney Kore, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Tavyan gibi ülkeler firmalarını fuar katılımı için destekledi. CeBIT Global Konferansı İstanbul'da ilk kez düzenlenen CeBIT Global Konferansı, BİT sektörünün sorunlarını ve fırsatları tartışmak için IT sektöründen dünyaca ünlü isimleri tek bir çatı altında buluşturdu. BITKOM, Avrupa'nın önde gelen bilgi ve iletişim teknolojileri kurumu ve Deutsche Messe AG Almanya bu yılki konferansa yeni bir boyut kattı. Konferansın konuşmacılar arasında Google Mühendislik Direktörü Jeremy Doig, Scout 24 Grup CEO'su Dr. Martin Enderle ve Berlin Teknik Üniversitesi'nden Prof. Şahin Albayrak vardı. HTW Berlin Üniversitesi'nden Prof. Dr. Sven Prüser CeBIT Global Konferansı hakkında şunları söyledi; "Bu yılın en önemli değişiklerinden biri CeBIT Global Konferansı oldu. Sektörün önemli isimleri, üst düzey karar vericiler birçok önemli konuyu gündeme getirdi ve tartıştı. Turkcell, Türk Telekom hatta Silikon Vadisi'nden Google, Microsoft ve GData temsilcileri şirketler gelecek vizyonlarını paylaşma fırsatı buldular.” CeBIT Sinerji Zirvesi Semor AŞ Genel Müdürü Nezih Kuleyin, CeBIT Sinerji Zirvesi ile birlikte düzenlenen global konferansın zirveye bu yıl niteliksel bir sıçrama sağladığını belirtti.


Haber & News

Sayfa 82

1023 companies from 18 countries participated in the CeBIT Trade Fair CeBIT has brought together 3 important events, Ce BIT IT Eurasia, CeBIT Global Conferences and CeBIT Synergy Summit. This year, 131,358 visitors from 93 different countries, visited CeBIT in which 1023 companies from 18 different countries attended. The fair which took placw between October the 24th to the 27th, for 4 days in Istanbul CNR Expo Center, hosted IT professionals of the world, tens of thousands of technology fans and very important names in the sector for the 14th time. Stating thet Turkey, is an l important information center, General Manager HİFAŞ Alexander Kühnel said: "This year, we realised the 14 th of CeBIT IT Eurasia. We are continuously looking for the new tendencies with our research partners and professional organizations to create a platform that meets the needs and expectations of a successful organization As a result of this research, CeBIT Global Conference was held for the first time this year. The conference program was brought into a form with a more international dimension. We think this is a big step for the future."

Google, Microsoft and G-Data had the opportunity to share their vision of the future ."

CeBIT Synergy Summit Semor General Manager Nezih Kuleyin stated that global conference held in conjunction with the

Eurasia's most important trade fair Ce BIT IT Eurasia was supported the private sector a well as by many international organizations and the states. Companies from Bulgaria, Canada, China, Germany, Poland, South Korea , the Turkish Republic of Northern Cyprus , Taiwan supported the exhibition. CeBIT Global Conference CeBIT Global Conference held in Istanbul for the first time , brought together the world-famous names in the IT sector to discuss issues and opportunities in BIT sector under one roof . BITKOM , Europe's leading information and communication technologies, institutions and Deutsche Messe AG, Germany has added a new dimension to this year's conference . Speakers at the conference included Google Engineering Director Jeremy Doig Scout, 24 Group President and CEO. Prof. Dr. Martin Enderle and Sahin Albayrak from Berlin Technical University. HTW Berlin University professor. Dr Sven Prüser who gave a speech about the CeBIT Global Conference said: "One of the most important changes in this year's CeBIT was the Global Conference was. Prominent names in the industry and , senior decision-makers discussed several important issues on the agenda . Turkcell , Turk Telekom and even companies from the Silicon Valley,

CeBIT Synergy Summit , created a qualitative leap this year.


Haber & News

Sayfa 84

Erse Kablo, ETMD 2013 gecesine üst düzeyde katıldı Erse Kablo, Elektrik Tesisat

değerlendirme imkânı da buldu.

Mühendisleri Derneği (ETMD)

Ayrıca şirketin üst düzey yönetici-

tarafından

leri genç mühendis adayları ile

geleneksel

olarak

düzenlenen “ETMD Gecesi” ne katıldı. 4 Ekim Cuma günü Çiftehavuzlar Büyük Kulüp’te düzenlenen etkinlikte Erse Kablo

görüşmeler

yaparak

gelecek

planları üzerinde bilgi alış verişinde bulundu. ETMD Yönetim

geniş katılımlı ekibi ile geceye

Kurulu Başkanı V. Tuncer Özekli,

katılan önemli kuruluşlarının tem-

Erse Kablo Genel Müdürü Selami

silcileri ile sektörü ve gelişmeleri

Sivritepe’ye sponsor plaketi verdi.

Erse Cable, participated in ETMD night of 2013 with a top level representation Erse Cable, attended the traditional "ETMD Night" organised by the Electrical Installation Engineers Association (ETMD). Erse cable which participated in ETMD night of 2013 with a top level representation found the opportunity to discuss the devel-

opments in the sector with the representatives of important institutions during the event which was held at the Çiftehavuzlar Grand Club on Friday, October the 4th. Furthermore, interviews were conducted with young engineering candidates by company

senior executives and they exchanged information on future plans. Chairman of the Board of ETMD, V. Tuncer Özekli presented the plaque of sponsorship to the General Manager of Erse Cable, Selami Sivritepe.

ETMD Başkanı V. Tuncer Özekli plaketi Erse Kablo Genel Müdürü Selami Sivritepe’ye verdi (sağda) ETMD President V. Tuncer Özekli has given a plaque to Erse Cable General Manager Selami Sivritepe

Hes Kablo, Güney ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi bayileri ile Gaziantep’te bir araya geldi Hes Kablo Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Boydak ve üst düzey yöneticiler Gaziantep bayilerini yerlerinde ziyaret etti. Mustafa Boydak ve beraberindeki ekip Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cahit Nakiboğlu’nu Naksan Plastik A.Ş’de ardından Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Sayın Adil Konukoğlu’nu Sanko Holding A.Ş’yi ziyaret etti. Akşam programında Güney ve Güneydoğu bölge bayileri ile birlikte yapılan yemekli toplantıda karşılıklı görüş alışveriş bulunuldu. Yemekli toplantının açılış konuşmasında Hes Kablo Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Boydak, bayiler ile birlikte olmaktan duyduğu memnuni-

yeti belirtti. Boydak konuşmasında, Hes Kablo’nun 2013 yılı verileri ve 2014 yılı hedeflerine değindi. Ardından Türkiye ve dünya ekonomisi ile ilgili bilgileri bayileri ile paylaştı. Boydak’ın ardından konuşma yapan Hes Kablo Genel Müdürü Bekir Irak, bölgedeki pazar payları ve büyüme oranları ile birlikte Hes Kablo’nun devam eden ve yeni hedeflenen yatırımları hakkında bilgiler verdi. Hes Kablo’nun gelecek dönemine de ışık tutulan toplantı, Güney ve Güneydoğu Anadolu bölgesinin genel sorunları ve çözüm önerileri üzerinde yapılan konuşmaların ardından sona erdi.


Haber & News

Sayfa 88

Leoni Kablo Genel Müdürü Şükrü Erdem:

“Marka sadece bir logo ya da bir amblemden ibaret değildir, marka bir kültürdür; sahibinin kişiliğini ve değerini ortaya koyar” Markalarının köklü bir geçmişe sahip olduğunun altını çizen Leoni Kablo Genel Müdürü Şükrü Erdem, Leoni Kablo markasının 1930’lu yıllarda dünyanın ilk otomobil kablosunu üreten firma unvanına sahip Leoni AG’den geldiğini vurguladı. Leoni’nin bir dünya markası olduğunu kaydeden Erdem, markanın yalnızca logodan oluşmadığını markanın bir kültür olduğunu ve markayı yaratan fikir ve uygulamaların, marka sahibinin kişiliğini, gelecekteki projelerini, sektördeki konumunu, nitelik veya nicelik bakımından değerini ortaya koyduğunu söyledi. Erdem, sorularımızı yanıtladı. Dünyada markalaşma çok önemli bir konu… Markanız ve markalaşma çalışmalarınız konusunda bilgi verir misiniz? Leoni; kabloda bir dünya markasıdır. Marka kavramı sadece bir ürün logosu ya da bir ambalajın üzerindeki amblemden ibaret değildir. Marka bir kültürdür, markayı yaratan fikir ve uygulamalar, marka sahibinin kişiliğini, gelecekteki projelerini, sektördeki konumunu, nitelik veya nicelik bakımından değerini ortaya koyar. Kalite, yönetim, pazarlama, finans, müşteri ilişkileri stratejileri bir bütün olarak bir markayı yaratır. Bizim markamız 1930’lu yıllarda dünyanın ilk otomobil kablosunu üreten firma unvanına sahip Leoni AG’den gelmektedir. Dünya çapında 22’si Almanya’da, 92 üretim tesisi bulunan, 35 ülkedeki yatırımları olan ve yaklaşık 60.000 çalışana sahip firmanın; ABD, Balkanlar, ÇİN, Hindistan, Kuzey Afrika ve Türkiye’nin otomotiv, beyaz eşya ve özel tip kabloda Bursa serbest bölgede faaliyet gösteren üretim üssüyüz. Firmamız; ISO 9001, ISO 14001, ISO 16949 TSE, VDE gibi kalite belgelerine sahiptir. Kabloda kalite ve standartların artırılmasında tüketicinin (yurtiçi-yurtdışı) katkısı nedir? Kaliteyi, rekabet için üreticiler mi artırıyor yoksa tüketicilerin talebi mi bu konuda etkili? Bir oran belirtmek gerekirse ne söyleyebilirsiniz? Öncelikle markanın; kaliteyi pazarlama stratejisi olduğu bilinciyle yola çıkmak gerekir. Buradan hareket edersek kaliteyi markanın taşıdığını söylemek yanlış olmaya-

ülkelerle aynı kulvarda yarışabilmek için teşvikler, ucuz enerji ve düşük navlun sektörü hareketlendirecektir.

caktır. İyi ve kaliteli sunulan ürün ya da hizmetin arkasında bir marka, bir isim her zaman vardır. Tüketici davranışları ile örtüşen kalite marka ile bütünleşmektedir. Önce kaliteli ürün… Tüketici onun hedef kitlesidir. İyiyi üretir sunarsın, tüketici tercih yapar, kötü ürünü düzeltmen için destek olmaz, iyiyi arar, iyiyi arayan tüketicinin tercihi olmak için üretici kalitesini arttırmak farkındalık yaratmak zorundadır, bu da rekabeti getirir. Demokratik bir şekilde oran belirtmek gerekirse; %51 kaliteyi rekabet için üretici arttırır. %49 kaliteyi tüketici tercihi belirler. Nüfus artışının yüksek, şehirleşme ve altyapı çalışmalarının yoğun olduğu bir coğrafyada yaşıyoruz. Türk kablo sektörü komşu ülke pazarlarını yeteri kadar değerlendiriyor mu? Cevabınız hayırsa neler yapılmalı? Bu pazarlardaki sıralamamız nedir? Kablo sektörünün dünyadaki pazar payına baktığımızda yaklaşık 95 milyar dolarlık bir hacimden söz edilmektedir. Bu pazardan ülkemize düşen pay ise sadece %2’dir, yani 1,9 milyar dolar civarındadır. Komşu ülke pazarının yeterince değerlendirilemediğini söyleyebiliriz. Kulvarımız özellikle gelişmekte olan ülkeler olduğundan; gümrük birlikleri, ihracat kotaları, gümrük vergilerinin ve navlunun yüksekliği nedeni ile rekabet şansımız azalıyor. (Karayolu yerine, demiryolu ağlarının kurularak alternatif taşımanın sağlanması gerekir.) Avrupa ve gelişmiş ülkelerdeki pazar payında fazla bir değişiklik söz konusu

olmadığı açık. Avrupa’daki kriz henüz bitmiş değil, bunun anlamı ise pazarın daralması şeklinde ifade edilebilir. Şu anda Afrika, Ortadoğu ve Arap yarımadasına baktığımızda, halk hareketleri, iç savaşlar, müdahaleler; sonuç itibari ile güvensiz bir ortam var. Pazar olarak bakıldığında çok büyük potansiyel: Irak, Libya, Suriye, Lübnan, Mısır, Afganistan, Pakistan… Ancak bu pazar için devletin şimdiden strateji belirleyip, gerekli altyapı çalışmalarını başlatıp, şartlarını oluşturması gerektiğine inanıyoruz. Görülen o ki oradaki pazarda şu anda marka ve kalite ikinci planda, anlık ihtiyacın giderilmesi işin başında geliyor. Şu anda kablo tıpkı ekmek gibi, temel ihtiyaç, insanların amacı karın doyurmak, lezzet daha sonra geliyor. Buda kalitesizliğin devamı anlamına gelir. Avrupa’yla ilgili; sektörün kaliteyi artırmak ve marka bilinci ile hareket ettirmenin dışında yapacağı bir şey yoktur. Kalitenin bir maliyeti var, rakip

Kablo ve İletken Sanayicileri Derneği’nin; ilgili bakanlık ve birimlerle birkaç yıl önce başlattığı kaliteli ve standartlara uygun üretim çalışmalarının somut sonuçları oldu mu? Denetimler devam ediyor mu? Kablo kullanan şahıs ve kurumların; gıda ve giyim ürünleri alımında gösterdiği titizliği hayatımızın her alanında kullandığı kabloyu alırken de göstermesini bekliyoruz. Kablo İletken Derneği’nin öncülüğünde başlatılan kaliteli ve standartlara uygun üretime yönelik standartlaştırma çalışmaları belgelendirme anlamında belki istenilen seviyelere gelmiş olabilir. Ancak esas olan üretimin standartlara uygun yapılmasıdır. Bazı üreticilerin standart dışı ürünleri üreterek bu pazarlara yönelmesi Türk Malı imajını olumsuz etkilemektedir. Özellikle iç piyasa ile başta Irak pazarını iyi irdelemek gerekir. Daha öncede belirtildiği gibi standart dışı ve markasız üretimlerde kalite sorunları tüketicilerin başta sağlığı olmak üzere, sektöre verdiği zararlar çok büyüktür. Evet, bahsedildiği gibi sektörümüzde bakırda olduğu gibi kapasite fazlası mevcut, dolayısı ile kar marjlarının düşük olması sektörde atıl kapasiteyi de tetikliyor. Karşılığı olmayan yatırım pahalı bir yatırım sayılır. Katma değeri yüksek ürün üretmek pazarda imajı ile dik durmayı gerektirir ve muhakkak uzun vadede getirisi çok olur, yine de daha önce değindiğimiz gibi Türk Malı imajını yüceltmemiz lazım. Başta enerji girdileri, navlun olmak üzere gümrük vergi ve kotalar konusunda devletimizin desteğine ihtiyacımız var.


Haber & News

Sayfa 90

Leoni Cable General Manager Şükrü Erdem:

"Branding is not just about a logo or a symbol, a brand is a culture, and it exposes the personality and the value of the owner" Underlining that their brand has a long history, Leoni Cable General Manager Şükrü Erdem, stated that Leoni Cable brand name comes from the brand name Leoni AG that produced the world's first automobile cables in the 1930s. Mr. Erdem underlined the fact that Leoni is a global brand and added that branding is not just about a logo or a symbol. He said that a brand is a culture, and it exposes the personality, the value of of the owner in terms of quality or quantity, its future projects, market position. Mr. Erdem answered our questions: Brandisation is a very important issue of in the world... Can you tell me about your work regarding your brand and brandisation? Leoni is a global cable brand. The brand is not just about a concept of a logo on the packaging of a product. Brand is a culture, it reflects the ideas and practices that create the brand, the personality of brand owner, future projects, market position and value in terms of quality or quantity. Quality, management, marketing, finance, customer relationship strategies, create a brand as a whole. Our brand name comes from from the brand name Leoni AG that produced the world's first automobile cables in the. Our company which has 92 production plants worldwide, 22 of which are in Germany, with investments in 35 countries and approximately 60,000 employees, having acticities in the U.S., the Balkans, China, India, North Africa and Turkey and we are one of their procduction centers located in Bursa Free Zone for the production of cables for automotive, white goods and for special cables. Our company has quality certificates such as ISO 9001, ISO 14001, ISO 16949, TSE and VDE. What is the contribution of the cable consumers (domestic and foreign ) for the improvement of the quality and standards? Do producers increase quality, to compete or do consumers demand increase it, which is more effective in this regard ? Can you state a certain ratio in this regard? First, you need to hit the road knowing that the brand quality forms marketing strategy. Here it will not be wrong to say that if the brand carries the quality. There is always a good brand behind high quality products or services offered, there is always a name. Consumer behavior complemented with quality brand coincide with. First, high quality products... Consumer is the target. You produces the best and the consumer makes a choice, they won’t be sopporive to correct a bad product, customers seek the best products, you have to to improve the

quality and create awareness, and it brings the competition with it. If you need to specify a democratic rate, the percentages of competitive manufacturing and consumer choice on determination of the quality increase are 51% and 49% respectively. We are living in a region with High population, urbanization and infrastructure.Does the Turkish Cable Sector make use of the markets in neighboring countries, at a sufficient degree? If no, what should be done? What's our ranking in these markets? When we look at the world market share in the cable sector, the volume is about 95 billion dollars. Our country only has 2% of this market share, ie, close to 1.9 billion dollars. we can say we do not really make use of the markets in neighboring countries. As we focus on developing countries, it is difficult to compete., especially due to the customs unions, export quotas, excessive costs in customs duties and freight ( Instead of road, rail networks must be built as an alternative transportation. ) Obviously, there is no change in the market share in developed countries in Europe. The crisis in Europe has not finished yet, meaning that it can be expressed in the form of the contraction of the market. Currently, there is an unsafe environment in

Africa, the Middle East and the Arabian peninsula, due to, people's movements, civil wars, interventions. All in all, ıf you lokok as a market, there is a very big potential in Iraq, Libya, Syria, Lebanon, Egypt, Afghanistan, Pakistan... However, we believe that the state has to determine in advance the necessary infrastructure for the launching a market strategy of to create conditions. It can be seen that brand and quality are the second considerations in the market right now, immediate needs are given priority. Currently cable, just like bread, the basic need of people, it is to fill the stomach, the flavor comes later. This refers to the continuation of poor quality. In Europe, the sector has nothing but to improve the quality and brand awareness. Quality comes with a price, so incentives, cheap energy and low freight costs will bring liveliness to the sector to compete in the same league, with rival countries. Have there been concrete results of the studies initiated by the Cable and Conductor Manufacturers Association of the relevant ministries and departments regarding high quality production in compliance with the standards a few years ago? Do inspections continue? Cable user individuals and institutions, show diligence in which the purchase of cables which we use in all aspects of our lives as they do when they purchase food and clothing products. Quality and production standards launched by the Association of Cable producers may perhaps not have reached the desired for in terms of certification levels. However, the basis is doing production according to the standards. Some manufacturers turn to these markets by producing nonstandard products and this situation affects the image of Turkish goods negatively. We need to examine in particular Iraq and the domestic market in this manner. As noted earlier, non-standard and generic quality problems in production, cause enormous damage to the sector and to the the health of consumers. Yes, as mentioned before, the current excess capacity in copper in the sector trigger the idle capacity in the sector causing low profit margins. An investment without an outcome is considered an expensive investment. High value-added products requires an upright image in the market and certainly gets a lot of return in the long run. However, as mentioned before, we should appraise the image of Turkish goods. We need incentives by our state particularly in the fields of energy, freight, customs duties and quotas to support us.


Haber & News

PAGEV'den plastikçileri vergi yükünden kurtaracak formül

Plastik sektörü hammadde ithalatı sorununu askıyla çözecek! Mehmet Uysal PAGEV Yönetim Kurulu Başkanı

Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV), plastik sektörünün global piyasalardaki gelişimi için öncülüğünü sürdürüyor. Yılın ilk yarısını 2 milyar 665 milyon dolar ihracat ve 4 milyon 350 bin ton üretim ile kapatan plastik sektörünün, üretim ve ihracatta yakaladığı bu performansı daha da artırabilmesi için önündeki tek engel hammadde ihtiyacının yüzde 85'inin ithal olması ve bu ithalat üzerindeki yüksek vergiler. PAGEV, bu engelin aşılabilmesi ve Türk plastik sektörü temsilcilerinin rekabet güçlerini artırabilmesi için ilk adımı attı. Hammaddede askıya alma ve tarife kontenjanından yararlanma konusunda sektör temsilcilerini bilgilendirdi. Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü Şube Müdürü Haydar Koçak ve bakanlık temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda; sektör temsilcilerine tebliğ ve başvuru için izlenecek yol haritası çizildi. Askıya alma tebliği ile plastik sektöründe faaliyet gösteren firmalar ihtiyaç duydukları hammaddeleri, gümrük birliği kapsamında Türkiye veya AB ülkelerinden temin edemediklerinde Ekonomi Bakanlığına başvurarak, söz konusu hammaddeyi beş yıl süreyle farklı ülkelerden ithal edebilecekler. Üstelik yılda iki kez yapabilecekleri başvurular ile bu ithalatlar için gümrük vergisi de ödemeyecekler. Ayrıca yine aynı tebliğ kapsamında AB ülkeleri ve Türkiye üretimi ihtiyaç duyulan hammadde için yeterli olmadığında kota uygulaması devre giriyor. Firmalar yapacakları başvuru ile tarife kontenjanından yararlanarak hammaddelerini farklı ülkelerden temin edebilecek.

“Sektörümüzün önündeki engellerin kaldırılması gerekiyor” PAGEV Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Uysal yaptığı açıklamada; “Türkiye’nin en büyük sanayi sektörüyüz. İnşaattan tekstile sağlıktan gıdaya kadar birçok sektöre kaynak sağlıyoruz. Türk plastik sektörü olarak Avrupa’da ikinci sıradayız ve 8 milyon tonluk üretim hacmine ulaştık. Üretim ve ihracatta sürekli bir büyüme ivmesi gösteriyoruz. Ancak bu hızla büyümeye devam edebilmek için sektörümüzün önündeki engellerin kaldırılması gerekiyor. Ülkemizdeki petrokimya yatırımları hammadde ihtiyacımızı karşılamaya yetmiyor. Ortadoğu ve Uzakdoğu’dan gelen hammadde de ise yüksek miktarda vergi ödeniyor. Bu vergiler firmalarımızın üzerinde çok büyük bir yük yaratıyor. Askıya alma ve kota uygulaması ile vergi yüklerimizi hafifletebiliriz” dedi. “Yeni kaynaklara ihtiyacımız var” Sektörün ilerlemesi için yeni kaynaklara ihtiyaç olduğunu ifade eden Uysal, sözlerini şöyle tamamladı: “Yerli üreticilerin karşısında değiliz, ancak sektörümüzün ilerlemesi ve büyümesi için yeni kaynaklara ihtiyacımız var ve Bakanlığımızın bizlere sunduğu imkânlardan yararlanmalıyız. Bu nedenle bugün sektör temsilcilerimizle konuyla ilgili detayları paylaştık. Ekonomi Bakanlığımıza bu konuda yapılacak başvuruları artırmak ve sektörümüzü biraz daha rahatlatmak en önemli hedefimiz. PAGEV olarak başvuru sürecinde firmalarımıza her türlü yardım ve desteği vermek üzere hazırız.”

Sayfa 91


Haber & News

Sayfa 94

Phthalate free mi dediniz? 2011 yılı haziran ayında üretime başlayan ve ülkemizin en genç plastifiyan firması olan Ela Kimya’nın sektörünün öncü firmaları arasında yerini alması için büyük bir heyecan ile çalışmaktayız. Ela Kimya olarak hedefimiz her zaman daha iyisini başarmaktır ve bu hedef için yeni phthalate free plastifiyan projelerimizi geliştirerek yakın bir zamanda sektörün hizmetine sunmayı planlamaktayız. Ela Kimya olarak ürün ve hizmet kalitemizi istikrarlı bir şekilde sürdürmek ve plastik sektörünün global bağlamda gelişmesi için gayret göstermekteyiz. Ülkemizde elbette ki Ela Kimya’dan önce PA free plastifiyanların sektöre tanıtıldığını bilmekteyiz ancak Ela Kimya olarak PA free plastifiyanımız ELAFLEKS’in üretimine başladıktan sonra sektörün hızla phthalate free plastifiyan (özellikle elafleks) kullanımına geçiş yaptığını söyleyebiliriz. Bir anlamda Phthalate free plastifiyan kullanımının Ela Kimya’nın üretime geçişi ile yaygınlaştığını söylemek yanlış bir ifade olmaz kanaatindeyiz.

Avrupa’da PA free plastifiyana ilgi büyük Ekim ayında Almanya da katıldığımız 2013 K fuarında orto phthalate free plastifiyanlara gelen talepten anladığımız üzere AB ülkeleri orto phthalate içeren DOP, DINP, DIDP gibi plastifiyanları bazı sektörlerde kullanmaktan tamamen vazgeçmiş veya kısıtlamış bulunmaktadır ve ürünlerinde PA free plastifiyan kullanımına geçişe karar vermiş olduklarını gözlemlemiş bulunmaktayız. Bu bağlamdan bakıldığında ise Türkiye’nin birçok AB ülkesinden bile PA free plastifiyan kullanımı noktasında bir adım önde olduğu hatta öncü ülke olduğu çok net gözükmektedir. Sektördeki pazar payımızı %25’e çıkaracağız Ela Kimya olarak kurulduğumuz günden bugüne üretim kapasitemizi ve satış miktarımızı her yıl bir önceki yıla oranla %50 oranında arttırmış bulunmaktayız ve 2014 yılı için de aynı oranda bir artışı hedeflemekteyiz. 2014 yılında sektördeki pazar payımızı %25’e çıkarmak hedefinde olduğu-

muzdan üretim kapasitemizi 50.000 ton/yıldan 60.000 ton/yıla yükseltmek için yatırımlarımıza hızla devam etmekteyiz. Sektörün göz önünde olan en büyük problemlerini ise düşük kar marjları, uzun vadeli satışlar ve alacak devir hızındaki artış olarak sıralayabiliriz.

Önümüzdeki süreçte güvenilir phthalate free plastifiyan ihtiyacının öneminin artacağı gözükmektedir; Ela Kimya olarak bu ihtiyacı karşılamaya kurulduğumuz günden itibaren hazırız. Hasan Şahin Ela Kimya Satış Müdürü

Did you mention phthalate free? As one of the youngest plasticizer manufacturers in our country, which started up its production in June, 2011, we are working with great enthusiam to be a leading company in our market. Our aim as Ela Kimya is to achieve  always more  and for this goal we are developing new phthalate  free plasticizers and we are planning to unveil these products to market soon. We are trying our best to steadly keep our product and service quality and to enhance plastic market globally. We acknowledge  that phthalate  free plasticizers are introduced to  the market before our establishment. However, after revealing  our phthalate  free Elafleks branded product to the market, the market gave a rapid reaction by changing

their consumption to a phtalate free plasticizer (esp. Elafleks). We beleive that phthlate free plasticizer consumption has grown up after Ela Kimya started its products. During the K fair that we attended October, 2013 in Germany, we understand from  the demands coming to orto phthalate products that EU countries prohibited or restricted  in some sectors the consumption of plasticizers including orto phthalate such as DOP, DINP, DIDP. Thus, we observed that they decided to change their consumption to phthalate free  products. From this perspective, considering Turkey with most European countries , it is clear that Turkey is one step ahead even Pioneer in the cosumption of phthalate

free consumption. Ela kimya increases production capacity and sales volume 50% every year  from previous year and our goal is same rate of growth  for 2014. Because  our goal is  to increase our market share to 25%  in 2014, we are investing on our  facility to increase our capacity from 50 000 ton/year to 60 0000 ton/year. The biggest problems in sight of the market are low profit margins, sales with long deferred payments, and increases in receivable return rates. For coming periods,  it is obvious that importance of phthalate free products will increase; as Ela Kimya we are ready to meet  this demand  from the day we are established.


Haber & News

Sayfa 96

Kablo, elektrik-elektronik üretim ve dağıtım ürünleri kategorisindeki ihracat artışı %7.3

Avrupa’daki canlanma elektrik elektronik ihracatına olumlu yansıdı Türkiye ihracatından önemli bir pay alan elektrik-elektronik sektörü, eylül ayındaki başarılı performansıyla en fazla ihracat yapan sektörler sıralamasında dördüncü sıraya yükseldi. İhracattaki artış trendini sürdüren sektör, Eylül’de geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 7,1’lik artışla 1 milyar 73 milyon dolarlık ihracata imza attı. Ocak – eylül dönemindeki elektrik-elektronik sektörü ihracatı ise 8 milyar 655 milyon dolara ulaştı. Eylülde, beyaz eşyadan televizyona, kablodan elektrikli alet ve makinelere kadar pek çok farklı ürün gruplarındaki ihracatçıları bünyesinde bulunduran elektrik-elektronik sektörünün genelinde ihracat artışı yaşandı. Beyaz eşya, tüketici elektroniği ve diğer dayanıklı tüketim ürünlerinin yer aldığı dayanıklı tüketim ürün grubunda yüzde 6,9 oranında yükseliş görülürken, kablolar ve elektrik-elektronik üretim ve dağıtım ürünleri kategorisindeki artış yüzde 7,3 olarak gerçekleşti.

İlk üç pazar İngiltere, Almanya ve Irak Elektrik-elektronik sektörünün eylül ayında en fazla ihracat yaptığı ilk üç ülke İngiltere, Almanya ve Irak oldu. Fransa, Rusya, Azerbaycan-Nahcivan, Türkmenistan, İspanya, İtalya ve Polonya en çok ihracat yapılan diğer ülkeler olarak sıralandı. İhracat dağılımının Avrupa ülkeleri ve Türki Cumhuriyetlerde ağırlık kazandığı görülürken, sektörün yakından takip ettiği Afrika ülkelerindeki ihracat artışı da dikkat çekti. “Tüm alt ürün gruplarında ihracat artışı yaşandı” İstanbul Elektrik-Elektronik, Makine ve Bilişim İhracatçıları Birliği (TET) Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu, elektrik- elektronik ihracatının artış trendini sürdürdüğünü ifade ederek şunları söyledi: “Geride bıraktığımız ay neredeyse tüm alt ürün gruplarında ihracat artışı

yaşandı. Temmuz ayından sonra yılın en iyi performansını elde ettik ve Eylül ayında en çok ihracat yapan sektör sıralamasında dördüncülüğe yükseldik. İhracatımızı yeni pazarlarla çeşitlendirmek adına gayret ediyoruz. Yılın ilk aylarında Fas-Cezayir, Vietnam-Tayland ve Avustralya’ya düzenlediğimiz ticaret heyetlerimizin ihracatımıza olan katkısı ortada. Çok yakında ŞiliPeru ve Güney Afrika Cumhuriyeti-

Angola’ya ticaret heyetleri gerçekleştireceğiz.” TET Başkanı Ebiçlioğlu, ihracatta önemli pazarları arasında yer alan Avrupa’daki toparlanmanın da etkisiyle yılın son çeyreğinden umutlu olduklarını belirterek, elektrik-elektronik sektörü ihracatını artırmak amacıyla çalışmalarına ara vermeden devam edeceklerini söyledi.


Haber & News

Sayfa 100

Dörtler Kablo Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Aytaç:

“Kalite ve fiyat gibi unsurların yanı sıra, artık duygulara hitap eden marka dönemine girildi” yüksek olması firmaya rekabet avantajı sağlamaktadır. Tüketicilerde, büyük marka değerine sahip markalara karşı yüksek düzeyde bağlılık oluşur. Marka işletmelere yasal korunma sağlar, ürün tutundurmada talep yaratmada yardımcı ve etkili olur. Bu yüzden arz talep dengesini sağlarken kaliteyi müşteri devamlı artırmaktadır. Müşterinin yanı sıra yeni pazarlarda tutunabilmek ve uzun vadeli pazarda söz sahibi olmak için firmalarda kaliteli ürün ile hafızalarda kalmak için caba sarf etmektedir.

Günümüzde “ne üretirsek onu satarız” anlayışının yanlış olduğunu belirten Dörtler Kablo Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Aytaç, “Rekabetin giderek arttığı sıradan ürünlerle kazanç sağlamanın zorlaştığı ortamda marka olmak çok daha fazla değer yaratmaktadır” dedi. Kalite, fiyat gibi unsurların yanı sıra artık tüketicilerin duygularına hitap eden markaları talep ettiğini belirten Aytaç, sorularımızı yanıtladı. Markanız ve markalaşma çalışmalarınız konusunda bilgi verir misiniz? Dörtler Kablo olarak bizler markalaşmanın önemli bir kavram olduğunu bilmekte ve ona göre çalışmalar yapmaktayız. Günümüzün ulusal ve küresel rekabet pazarlarında ne üretirsek onu satarız anlayışı yanlıştır. Çünkü kitle iletişim araçlarının yaygınlaşmasına paralel olarak rekabet artmakta ve pazarlar gittikçe tek tipleşmektedir. O sebeple firmaların farklılaşıp avantaj yaratabilmesinde markalaşma kaçınılmaz hale gelmiştir. Rekabetin giderek arttığı sıradan ürünlerle kazanç sağlamanın zorlaştığı ortamda marka olmak çok daha fazla değer yaratmaktadır. Artık tüketici ihtiyaçlarını dikkate alan ve tüketicilere kalite, standart ve fiyat gibi unsurlarda tutarlı davranmanın yanı sıra, duygulara hitap eden marka dönemine girilmiştir. Marka adı tüketicilere fayda sağlayabilecek ürünleri ayırmaya yardımcı olur. Markanın değerinin

Türk kablo sektörünü nasıl değerlendiriyorsunuz? Örneğin komşu ülke pazarlarını yeteri kadar değerlendiriliyor mu? Türk kablo sektörü bugün geldiği konum hak ettiği bir yer değildir ancak izlediği politika açısından ileriye dönük çok güzel yerlere geleceği konusunda hiç kuşkumuz yoktur. Komşu ülkeler konusunda ise kablo pazarlarında ciddi bir potansiyele sahiptir. Kaliteli ve standartlara uygun üretim çalışmalarını destekliyor musunuz? Denetimler devam ediyor mu? Kablo ve İletken Sanayicileri Derneği’nin; ilgili bakanlık ve birimlerle birkaç yıl önce başlattığı kaliteli ve standartlara uygun üretim çalışmalarının olduğunu biliyor, bu çalışmayı destekliyoruz. Bu çalışmanın ne boyutta olduğu konusunda ise herhangi bir bilgimiz bulunmamaktadır. Yeni yatırım çalışmalarınız var mı? 2013 yılı 2. çeyreğinde Turhal Organize Sanayi

Bölgesindeki 12.800m²’lik kapalı alan olan yeni tesisin 6400m² birinci etabında üretime temmuz aylarında başlamıştır. Buna paralel olarak firmamız makine yatırımının ilk bölümünü tamamlamıştır. Her gün gelişen, büyüyen ve teknoloji takip eden işletmemiz yatırımlarına devam etmektedir. Son olarak değinmek istediğiniz konular varsa belirtebilir misiniz? Bizlerin en büyük sorunları ihracatta karşılaştığımız sorunlardır. Bunlardan en önemlileri şunlardır: TSE’li ürünlerimize bazı ülkeler tarafından ek kalite belgeleri istenmesi ve ürünlerimizin gümrüklerde uzun süreli 3. laboratuarlarda testlere tabi tutulması bir diğeri ise yüksek gümrük vergi uygulamalarıdır. Uluslararası pazar tamamı ile rekabet üzerine kurulmuştur. Kalite yönünden bizlerin herhangi bir sıkıntısı yok ancak maliyetlerin yüksek olması bizleri sıkıntıya sokmaktadır. Bu konuda maliyetlerin düşürülmesi için devlet desteklerinin artması gerekmektedir. Dörtler Kablo olarak bizlerin hammadde merkezine uzak olmamız, hammadde fiyatlarında ki istikrarsızlık ayrıca önemli sorunlarımız içerisindedir Dörtler Kablo bölgesindeki sosyal sorumluluk faaliyetlerine destek vermektedir bu çerçevede “Maddeden Manaya” (www.maddedenmanaya.com) adlı projeye katılmıştır. Bu proje İçişleri Bakanlığı ile ortaklaşa yapılmış olup amacı madde bağımlısı gençleri topluma kazandırmaktır


Haber & News

Sayfa 102

The Chairman of Dörtler Cable Haluk Aytaç :

“We now entered into a period of brand, which appeal to the emotions as well as to the factors like quality and price.” differentiate between the products that provide benefits to the consumers. The high value of brand provides competitive advantage to the company. High level of commitment occurs in consumers for the companies that have a big brand value. Brand provides legal protection to the enterprises, and helps and becomes effective in product promotion and demand creation. Therefore, while providing the balance of supply and demand, customers continuously increase quality. In addition to customers, to position themselves in the new markets and to have a say in the long term markets companies struggle to remain in memories with quality products.

The Chairman of Dörtler Cable Haluk Aytaç denoting that today the expression of “we sell whatever we produced”is wrong and said that “in an environment in which competition is gradually increasing and gaining profits with ordinary products would be difficult , becoming a brand means creating much more value.” Aytaç stated that as well as the factors like quality and price, consumers now demand products that appeal to their emotions and he answered our questions. Can you please give us information about your brand and your branding studies ? As Dörtler Cable we know that the concept of branding is important and we conduct studies according to this. In today’s national and global competition markets, the understanding of we sell whatever we produceis wrong. Because in parallel with the expansion of mass media mediums competition is increasing and markets are more and more becoming single type. For that reason branding has become inevitable for the companies to differentiate and to create advantages. In an environment in which competition is gradually increasing and gaining profits with ordinary products would be difficult , becoming a brand means creating much more value. Now the period of brand has been entered in which the needs of the consumers are taken into consideration and consumers are treated carefully in the factors like quality, standard and price as well as the emotions of them are appealed. The brand name helps to

How do you assess the Turkish cable industry? For instance are the neighbouring markets sufficiently evaluated? The Turkish cable industry is not in the place that it deserves as of today, however, we do not have any doubt that it will become more successful in terms of the policy that it follows. It has a serious potential in the subject of neighbouring countries. Do you support the production studies that are quality and in line with standards ? Do inspections continue? We know that the Cable and Conductor Manufacturers Association has production studies that are quality and in line with standards that it initiated a few years ago with the related ministries and departments and we support this study. However, we do not have any information

concerning the extent of this study. Do you have new investment studies? Production began in the 6400m² first stage of the new facility that has a 12.800 m² of closed area in the Turhal Organized Industrial Zone in the second quarter of 2013 in July. Parallel to this, our company completed the first stage of the machine investment. Our company that thrives, grows and follows technology every day, continues its investments. Finally, can you specify if you have any topics that you would like to talk ? The problems that we encounter during exportation are our biggest problems. The most important ones are : request of additional quality certificates by some countries to our TSE certified products and examination of our products with tests in the 3rd laboratories in the customs for a long time and one other thing is high customs duties applications. International market has been entirely established on competition. In terms of quality we do not have any problems but high costs put us in trouble. In this issue, government subsidies should be increased to reduce the costs. As Dörtler Cable , being far away from raw material center and instability in raw material prices are additionally our important problems. Dörtler Cable support the activities of social responsibility in its region and in this context it participated into the project named “Maddeden Manaya” (www.maddedenmanaya.com). This project was made in cooperation with the Ministry of Interior and its aim is to provide adaptation of the addicted young people to the community.


Haber & News

Sayfa 106

Artar Kablo Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Artar:

“Marka demek ticari başarı ve verimlilik demektir, bu da her konuda kalite ile olmaktadır” mine göre üretim yapan firmamız, ürünlerini TSE uygunluk belgesiyle de belgelendirmiştir. Ayrıca halojen ihtiva etmeyen düşük duman yoğunluklu malzemelerden kablo imalatı da yapan firmamız, yangın ortamında çalışabilecek kabloları da ürün grubuna katmıştır. VDE, BS TSE gibi uluslararası standart kuruluşlarının belirlediği kurallar dahilinde standart kablo üretimi yapan Artar Kablo, müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutmaktadır.

Kablo sektöründe ortaya koyduğu yüksek kaliteli ürünler ve güvenliği ile ön plana çıkan Artar Kablo, 1976 yılında kurucumuz Sn. Salih Artar tarafından faaliyete geçirilmiş olup, 37 yıldır değerli müşterilerimize kalitesi, güvenilirliği ve uygun fiyat politikasıyla hizmet vermektedir. Zayıf akım, sinyal, data ve enerji konularında toplam 14 ürün grubu ve 3000’e yakın kablo çeşidi imalatımız bulunmaktadır. Kablo üretim çeşitlerimiz ana başlık olarak şöyle sıralanabilir: Koaksiyel kablolar, sinyal ve kumanda kabloları, veri iletişim kabloları, enstrüman kabloları, haberleşme kabloları, seslendirme kabloları, silikon kablolar, yangına dayanıklı kablolar, PUR kabloları, EVA kablolar, HFFR kablolar, spiral kablolar, enerji kabloları, özel kablolar. Teknolojideki gelişmeler sayesinde her konuda olduğu gibi hızlı ve verimli sinyal, data ve enerji iletmek için devamlı ar-ge çalışmaları içinde olan firmamız, dünya kablo gündemini takip etmeyi ve uygulamayı kendine görev edinmiştir. ISO 9001:2000 kalite siste-

Marka ticari bir başarıdır “Marka’’ demek ticari başarı demek, “verimlilik’’ demektir. Buda her konuda kalite ile olmaktadır. Artar Kablo, 37 yıllık kalite ve güvenilirliğinden ödün vermeyen bir markadır. Şirketimiz, markamızı öncelikle değerlerimizden ödün vermemekle sonrasında ise tanıtım ve reklam çalışmaları ile desteklemektedir. Burada önemli olan saha çalışanlarımızın markamızı müşterilerimize ve son kullanıcılarımıza doğru ve anlaşılır şekilde tanıtmasıdır. Tanıtımı reklamla desteklediğinizde marka başarısı kendiliğinden geliyor. Sonuç olarak sizin ne söylediğiniz önemli ancak insanların ne algıladıkları daha önemli. Müşteriler daha çok fiyat, üreticiler ise prestij ve rekabet derdinde Türkiye kablo sektörü dünya standartlarında üretim yapmaktadır. Yapılmakta olan marka projeler ve daha öncesinde yaşanan elim olaylar (yangın vs.) standartların yükselmesinde önemli rol oynadılar. Ancak objektif olmak gerekirse günümüzde müşteriler daha çok fiyat, üreticiler ise prestij ve rekabet derdinde. Kalitenizden ödün vermeden uygun fiyatlı ürünler üretmeniz ve satmanız gerekiyor. Aksi takdirde ucuz etin yahnisi gibi bir durum söz konusu. Bu noktada üreticilerin rekabet gücü sağlamak adına kaliteyi yüksek tutmaya çalıştıklarını

(%65), tüketicilerin ise güvenlik ve konfor amaçlı yüksek kalite tercihleri olduğunu (%35) ve bunun da sektörü kalite konusunda olumlu etkilediğini düşünüyorum. Komşu ülke pazarlarını iyi değerlendirdiğimizi düşünmüyorum Komşu ülke pazarlarının Türk kablo sektörü olarak iyi değerlendirildiğini düşünüyorum. Özellikle Ortadoğu ve Orta Asya ülkelerinde Türk kablo sektörünün ciddi bir hakimiyeti var. Avrupa ülkelerine de yüksek oranda ihracat yapılmakta. Bahse konu ülkelerin yaşadıkları ekonomik krizi tam olarak atlatamadıkları düşünülürse Türk kablo sektörünün ihracat anlamında başarılı olduğu söylenebilir. Artar Kablo olarak 2013 yılında yüksek oranda (%200) artırdığımız ihracatımızı 2014 yılında daha yukarılara çekmeyi planlıyoruz. Denetimler yetersiz Kablo ve İletken Sanayicileri Derneği’nin çalışmalarını Artar Kablo olarak destekliyoruz. Ancak denetimlerin yetersiz olduğu kanaatindeyim. Pazar payı düşük olduğu için yeni kablolara yatırım çok efektif görünmüyor Teknolojik gelişmeler hızlı gibi görünse de yatırım maliyetleri yüksek olduğu için firmalar dikkatli ve temkinli hareket etmek zorunda kalıyorlar. Bir de dünyanın en değerli madenlerinden biri ile bakır ile çalışıyorsanız çok daha temkinli olmanız gerekiyor. Günümüzde teknoloji gelişiyor ancak değişmiyor. Bu nedenle kullanılan kablolar birkaç yenilik dışında genellikle aynı kalıyor ve gelişen teknoloji de kullanılıyorlar. Bunun yanı sıra yeni kablolar da yok değil ancak pazar payı düşük olduğu için yatırım yapmak üreticiler açısından çok efektif görünmüyor.


Haber & News

Sayfa 108

The Deputy General Manager of Artar Cable, Ahmet Artar:

"Brand means commercial success and efficiency, which is provided by quality"

Artar Cable, whose high quality products and safety are famous, was founded by Mr. Salih Artar in 1976 and since then, it has been giving service with quality, reliability and appropriate price policy to its dear customers. We have 14 product groups in the subjects of low voltage, signal, data and energy and, we have about 3000 cable types production. Cable production types can be ranked as that: coaxial cables, signal and control cables, data communication cables, instrument cables, intercommunication cables, recording cables, silicon cables, fire resistant cables, PUR cables, EVA cables, HFFR cables, spiral cables, energy cables and special cables. Our company which is always in r&d studies in order to conduct signal, data and energy follows the world cable agenda. Our company makes production according to ISO 9001:2000 quality system and has the document of compliance from TSI. Also, our company added cables that can work in case of a fire into its product group in addition to its production with halogen-free low smoke

intensed materials. Artar Cable, which makes production in line with the rules determined by international standard associations such as VDE, BS and TSI, gives particular importance to customer satisfaction. Brand is a commercial success Brand means commercial success and efficiency. This is provided by quality in all kinds. Artar Cable is a brand that keeps up quality and reliability. Our company supports our brand by making no concessions on its values and with advertisement. What important here is that our field workers introduce our brand to our customers and end-users in a correct and understandable way. If you support introduction with advertisement, brand success comes itself. Consequently, what you say is important, yet what people understand is more important.

I do not think that we make use of the neighboring countries' markets well I think that neighboring countries' markets are used well in Turkish cable sector. Especially in Middle East and Middle Asia, there is a Turkish cable sector dominance. Export at high levels are also made to European countries. Considering that these countries could not deal with economical crisis completely, we can say that Turkish cable sector is successful in the sense of exportation. As Artar Cable, in 2014, we are planning to increase our exportation which was increased significantly (200%) in 2013. Supervisions are insufficient As Artar Cable, we support the studies of Cable and Conductor Industrialists

Customers are deeply preoccupied with price whereas producers wish prestige and competition Turkey cable sector make production at world standards. Present brand projects and some events experienced (fire etc.) played a big role in the increase in standards. From an objective point of view, customers are deeply occupied with price whereas producers wish prestige and competition. You need to produce and sell appropriate-price products by keeping up quality. Otherwise, the case of "thing you do not want is dear at any price" can be observed. At this point, I think that producers try to keep quality high (65%) in order to provide competition power and that consumers prefer high quality products aiming at safety and comfort (35%), which affects the sector positively about quality.

Association. Yet I think that supervisions are insufficient. As market share is low, investment in new cables does not seem very effective Although technological developments seem rapid, companies need to move carefully and poisedly as investment cost is high. You need to be more poised if you work with copper which is one of the most valuable mines in the world. Today, technology is developing but not changing. Thus, cables used remain the same except from a few innovation and are used in developed technology. In addition to this, there are also new cables, yet it does not seem effective for producers to make investment because market share is low.


Sayfa 110

Haber & News

Elektrik-elektronik ihracatçıları Angola ve Güney Afrika’da yeni pazar arayışında

Fatih Kemal Ebiçlioğlu TET Yönetim Kurulu Başkanı

Türk elektrik-elektronik sektörünü temsil eden ve sektör ihracatını artırmak için faaliyetlerde bulunan İstanbul Elektrik-Elektronik, Makine ve Bilişim İhracatçıları Birliği (TET), dünyanın farklı coğrafyalarına düzenlediği ticaret heyetlerine tüm hızıyla devam ediyor. TET, 27 Ekim - 2 Kasım tarihlerinde aralarında kablo, beyaz eşya, TV, elektrik üretim ve dağıtım ekipmanları üreticilerinin olduğu 14 sektör firmasıyla birlikte Angola ve Güney Afrika Cumhuriyeti’ni kapsayan ticaret heyeti gerçekleştirdi. Türk firmaları her iki ülkede de ilgiyle karşılandı. Angola’nın başkenti Luanda’da 25 firma ile yaklaşık 85 görüşme yapılırken, Güney Afrika Cumhuriyeti’nin en büyük şehirlerinden Johannesburg’da ise 32’nin üzerinde firma ile 110 civarında ikili görüşme gerçekleştirildi. Özellikle Luanda’da yapılan heyet görüşmelerinde ülkenin elektrik dağıtım kurumu EDEL Türk firmalarıyla yakından ilgilendi. İki ülke de önemli fırsatlar sunuyor Afrika’nın ikinci büyük petrol üreticisi olan Angola ile kıtanın en büyük ve güçlü ülkelerinden Güney Afrika Cumhuriyeti, Türkiye için ihracat ve yatırım anlamında önemli fırsatlar sunuyor. Türk elektrik-elektronik sektörünün teknoloji ve kalitede dünya standartlarını yakalayan geniş ürün yelpazesinden iki ülkenin de

ihtiyacı olan pek çok ürün kalemi bulunuyor. Geçtiğimiz yıl Türkiye’den Angola’ya toplam 8.3 milyon dolar ihracat yapılırken, Güney Afrika Cumhuriyeti’ne 40.6 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Ticari ilişkilerin geliştirilmesi ile bu rakamlar çok daha yukarılara çıkarılabilecek.

nın yükselen yıldızı ve yakından takip ettiğimiz pazarlar arasında yer alıyor. Güney Afrika Cumhuriyeti ise bölgedeki gücü ve gelişmişlik düzeyi ile sektörümüze önemli fırsatlar sunuyor. Yaptığımız ön araştırmalar Angola ve Güney Afrika Cumhuriyeti firmalarının işbirliği konusunda son derece avantajlı bir noktada

“İkili görüşmeler oldukça verimli geçti” Angola ve Güney Afrika Cumhuriyeti ticaret heyetine katılan İstanbul Elektrik-Elektronik, Makine ve Bilişim İhracatçıları Birliği (TET) Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu, bu ülkelerle Türkiye arasındaki ticaret hacminin geliştirilmesi gerektiğine dikkat çekerek şunları söyledi: “Angola, Afrika kıtası-

olduğunu gösteriyor. Nitekim gerçekleştirdiğimiz ikili görüşmeler oldukça verimli geçti. Türk elektrik-elektronik sektörünü Angola ve Güney Afrika Cumhuriyeti’ndeki firmalarla buluşturmaktan dolayı mutluyuz. Geliştireceğimiz ticari ilişkiler her iki ülkeye yapılacak yatırımların da önünü açacak.”


Haber & News

Sayfa 112

Electrical and electronics exporters are seeking new markets in Angola and South Africa

Fatih Kemal Ebiçlioğlu TET Chairman

Representing the electrical and electronics sector in Turkey ,Istanbul Electrical and Electronics, Machinery and Information Technology Exporters' Association (TET ) is continuing its activities to increase the export sector with trade missions organized by the different geographies of the world is in full swing. TET realized a trade delegation between the dates of 27th of October-2nd of

November with the producers of, white goods, TV, electricity generation and distribution equipment manufacturers in Angola and the Republic of South Africa. Turkish firms attracted great interest 85 interviews were realised with 25 firms in Angola's capital Luanda, while 110 bilateral meetings were held with 32 firms in Republic of South Africa in Johannesburg. Especially in Luanda EDEL the country's electricity distribution agency was interested in the Turkish firms significantly. Significant opportunities for both countries are offered Angola is Africa's second largest oil producer and the continent's biggest and the most powerful country, the Republic of South Africa , offer significant opportunities for Turkey in terms of exports and investment . Turkish Electrical and electronics industry, having technology and quality standards in World standards produce a wide range of products within the interest of the two countries.. Last year, 8.3 million dollars worth total exports were made from Turkey, to Angola and 40.6 million U.S. dollars worth exports were made to South Africa Republic. These figures will be much

higher with the development of trade relations. Bilateral negotiations were very fruitful Fatih Kemal Ebiçlioğlu ,Istanbul Electrical & Electronics , Machinery and Information Technology Exporters' Association (TET ) Chairman, who participated in the trade delegation of the Republic of Angola and South Africa pointed out the fact that trade volume between Turkey and these countries should be developed and said: " Angola is the rising star of the African continent and we closely follow the markets there. Republic of South Africa offers significant advantages for our sector with the level of development and its power sector in the region. Our preliminary research shows that firms in the Republic of Angola and South Africa are at an extremely advantageous point for co-operation. Indeed bilateral talks which were realized were very fruitful . We are happy to bring you together Turkish Electrical and electronics sector with companies from Angola and Republic of South Africa. Trade relations developed will pave the way for investment in both countries."


Elektrik Otomasyon Sistemler ve Komponentler Uluslararası Fuar ve Konferans Nürnberg, Almanya, 26 – 28 Kasım 2013

Answers for automation

Avrupa‘nın lider elektrik otomasyon fuarında size sunulanlar: • 1.450 katılımcı endüstride kilit rol oynayan tüm firmalar • ürünler ve çözümler •

yenilikler ve trendler

Ayrıntılı bilgi için: +49 711 61946-828 veya sps@mesago.com

iz iriş biletin kets Ücretsiz g om/sps/tic .c o g a s e www.m


Haber & News

Sayfa 118

Hatasız hız ve uzunluk ölçümü için (sıfıra doğru) lazer yüzey hız ölçerleri 1000 / 2000 Hatasız hız ve uzunluk ölçümü içinLSV (sıfıra doğru) lazer yüzey

Zumbach Elektronik, yeni yüksek hız ölçerleri LSV 1000 / 2000 tenoloji ürünü Zumbach yenicihazını yüksek sunar teknoloji uzunlukElektronik, ve hızölçme uzunluğu ve hız ölçme göstergelerini sunar

Hassas hız ve uzunluk ölçümleri sürekli veya yarı - sürekli üretim süreçlerinin optimizasyonu için önemlidir. Bu ölçümlerin doğru kullanımı düşük üretim maliyetleri ve daha yüksek ürün kalitesine olanak sağlar. İdeal sensörün bakım gereksinimleri ve malzeme harcamasını en aza indirirken güvenilirliği ve doğruluğu arttırarak, geleneksel encoder performansının çok üstündedir. * LSV Lazer Yüzey Hız ölçme temassız uzunluk ve hız ölçümü için ideal yeni nesil sensörleri olarak tasarlanmıştır. Bu aletler proses kontrol ve uzunluğa uygun kesim uygulamaları için hızlı ve güvenilir bir şekilde hassas uzunluk ve hız verisi sağlar. *LSV 1000 /2000, ister karbon çelik, parlak alüminyum veya yağlı yüzeyi kullanılan süreçlerde ister yuvarlak tel ve kablo veya kağıt, karton imalatında veya doku üretim süreçlerinde yani hemen hemen

her katı yüzey üzerinde güvenilir ölçme sağlar.

Faydaları / Avantajları / Temel Özellikleri * Sıfır hız, yön algılama (LSV 2000 modeli için) * Düşük işletme ve bakım maliyetleri * Çekici ROI, hızlı geri ödeme *Hepsi bir arada üretim süreçleri ve kontrol ortamlarına kolay entegrasyon: tek cihaz ile üretim hatları ve çevresel birimler ile kolay kurulum imkanı * Kolay kullanım ve yeniden kalibrasyon gerektirmez *Görünür lazer ışığı sayesinde ürün merkezlemesini rahatça yapabilme olanağı * Zor koşullar altında güvenilir çalışma için sağlam sensör teknolojisi, IP 66 ve IP 67 koruma sınıfları * Ethernet arabirimi veya seri arabirimi aracılığıyla etkili bir iletişim sistemi için güçlü bir kumanda sistemi ile hızlı ve ustalıkla imal edilmiş bir sinyal işlemcisi

* Yüksek hassasiyetli kenar algılama ve offset uzunluk regülasyonu için ek ışık bariyerleri veya optik anahtarlar için iki tetik girişini içerir *Uzaktan erişim ve kontrol etme/edilebil-

me imkanı sağlayan donanımsal altyapı *LAN ve RS422/232 haberleşme arabirimleri ve değiştirlebilir pulse kontrol çıkışına erişim imkanı

Precision speed and length measurement (down to zero) laser Precision speed andvelocimeters length measurement (down to zero) laser surface LSV 1000 / 2000 surfaceElectronics velocimeters LSVpresents 1000 / 2000 new, Zumbach

Zumbach new, high-tech lengthElectronics and speedpresents measuring gauges high-tech length and speed measuring gauges

Precision speed and length measurements are critical for optimization of continuous or quasi-continuous production processes. Proper utilization of these measurements can lead to lower production costs and higher product quality. The ideal sensor must exceed traditional contact encoder performance, increasing reliability and accuracy while minimizing maintenance requirements and material yield. The LSV Laser Surface Velocimeters have been designed as the ideal next generation sensors for noncontact length and speed measurement. They provide precise length and velocity data quickly and reliably for both process control and cut-to-length applications.

The LSV 1000/2000 measure reliably on almost any solid surface, whether controlling processes utilizing carbon steel, shiny aluminium or oily sheets, or producing round wire and cable, or manufacturing paper, cardboard or tissue. Benefits / Advantages / Main Features / Advantages Main Features • Benefits Zero speed, direction /detection (model LSV 2000 only) • Reduced operating and maintenance costs • Attractive ROI, fast payback • All-in-one system, easy integration into production processes and control environments • Easy to operate and no re-calibration required • Visible laser for easy alignment in the field

• Robust sensor technology for reliable operation even under harsh conditions, protection classes IP 66 and IP 67 • Fast, state-of-the-art signal processor with powerful command set for efficient system communication via serial or Ethernet interface • Includes two trigger inputs for additional light barriers or optical switches for high precision edge detection and offset length compensation • Hardware status signals for remote diagnostic functions available • User-selectable full quadrature pulse output and interfacing as LAN & RS 422/232

Türkiye Temsilcisi / Agent in Turkey Türkiye Temsilcisi


Haber & News

Sayfa 119

K Fuarı’na 98 Türk firması katıldı Dinamik ve hızla gelişen yapısıyla Avrupa’nın en büyük ikinci üreticisi olan Türk plastik sektörü, ihracatta da iyi bir performans sergiliyor. Plastik ve mamulleri ihracatı, 2013 yılının 9 aylık döneminde 3 milyar 878 milyon dolara yükseldi. Eylül ayındaki performansı ile kimyanın en fazla ihracat yapan sektörü de oldu. Sektör ihracatını daha da yukarıya taşımak için pazar araştırmalarını sürdüren İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamülleri İhracatçıları Birliği (İKMİB), 16 - 23 Ekim 2013 tarihleri arasında Almanya’nın Düsseldorf kentinde düzenlenen K International Trade Fair Plastics Rubber’a milli katılım organizasyonunu Plastik Sanayicileri Derneği (PAGDER) ile beraber düzenledi. Plastik sektörünün bu dev buluşmasına 26’sı milli olmak üzere toplam 98 Türk firması katıldı. Dünyanın en büyük plastik ve kauçuk fuarı olarak gösterilen K Fuarı, üç yılda bir düzenleniyor. Fuarda; plastik işleme makineleri, plastik ve plastik ürünler, teçhizat, hammadde, yardımcı malzemeler ve aletler sergileniyor. Kimya ihracatında yüzde 25 gibi önemli bir paya sahip olan Türk plastik üreticileri, İKMİB ile Avrupa’dan Uzakdoğu ve Ortadoğu’ya uluslararası alanda önem taşıyan fuarlara katılıyor. Dünya plastik sektörünün en prestijli buluşması olan K Fuarı’nda da yerlerini alan Türk firmaları, ürünlerini ve şirketlerini tanıtma, sektördeki en son yenilikleri görme ve yeni bağlantılar yapma fırsatını yakaladı. Plastikler ve mamülleri, kimyanın olduğu gibi Türkiye ekonomisinin de büyüme hızında parmak ile gösterilen sektörlerinden biri. Yılda ortalama yüzde 10 büyüyen sektör, 2012 yılında 8 milyon tonluk üretim ile Avrupa’nın Almanya’dan sonraki en büyük üreticisi oldu. Geçtiğimiz yıl direkt ihracatı 5 milyar dolara yaklaşan sektörün; otomotiv, beyaz eşya, elektrik-elektronik gibi ihracatçı sektörler

kanalıyla yaptığı dolaylı ihracat da hesaba katıldığında toplam ihracatı 11 milyar doları buluyor. Üretim ve ihracatta rekor kıran Türk plastikçilerinin Avrupa’daki en büyük rakibi ise Almanya… Çoğunluğu KOBİ’lerden oluşan plastik firmaları, Almanya’nın ev sahipliği yaptığı K Fuarı’nda ihracatlarını artırmanın yollarını aradı. “Plastik ihracatının 5,5 milyar doları aşacağını öngörüyoruz” İstanbul Kimyevi Madde ve Mamülleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Akyüz, fuarın firmalara Türkiye ve dünyadaki rakiplerinin hangi noktada olduklarını görmeleri açısından iyi bir fırsat sunduğunu belirterek, özellikle bu

sektörde büyümek isteyen küçük ölçekli şirketler için çok önemli olduğunu söyledi. Plastik sektörünün kimyadaki gelişiminin dikkat çekici olduğunu da belirten Akyüz, “Eylül ayında kimya ihracatında ilk sırada plastikler ve mamulleri yer aldı. Türkiye bu alanda dünyanın ve Avrupa’nın önemli üreticilerinden biri... Yılsonunda plastik ihracatımızın 5,5 milyar doları aşacağını öngörüyoruz. Plastik sektörü temsilcilerimizin dünyanın bu alandaki en büyük etkinliği olan K Fuarı’na katılımları da plastik ihracatını artıracaktır.” dedi. Ortadoğu ve Mısır’daki gelişmelerden olumsuz etkilenen kimya ihracatçısının Avrupa’ya yöneldiğine de dikkat çeken Akyüz, son aylarda Avrupa’ya yapılan ihracatın artışta olduğunu ifade etti.


Sayfa 122

Haber & News

“Linear sensor Teknolojisine” dayalı düşük maliyetli hız ve uzunluk için (sıfıra doğru) lazer yüzey yeniHatasız cihazlar her türlüölçümü tüp, boru ve hortum ekxtrüzyon LSV 1000 / 2000 sürecinde, çaphızveölçerleri ovallik ölçümünde çok-eksenli Zumbach Elektronik, yeni yüksek teknoloji senkronize ölçüme olanak sağlıyor uzunluğu ve hız ölçme göstergelerini sunar

Zumbach elektronik MSD çapı göstergeleri ile on-line çap ve ovallik ölçüm ve kontrol için yeni bir dizi ölçme kafalarını tanıttı. Bu yeni dizi ODAC® serisi yüksek hassasiyetli lazer çapı ölçme kafalarını tamamlamaktadır. MSD modelleri özellikle çekme borular, hortumlar, kablo ve benzeri için plastik, kauçuk ve kablo sanayi uygulamaları için fiyat ve performans açısından ideal verimi sağlamaktadır. On-line ve off-line ölçüm ve kontrol teknolojisinde 57 yıllık deneyimi en güncel ve gelişmiş teknoloji ve işlevselliğin yanısıra Zumbach doğruluk ve güvenilirlik ile karakterize bir ürüne olanak sağlamıştır. Bu "Linear Sensör Teknolojisi" (patent onaylı) sayesinde çok kompakt ama doğru ölçüm kafaları inşa etmek mümkün oldu. Dış çapı 200 mm'ye kadar ürünler için benzersiz ölçüm teknolojisi • 2 renkli LED ışık kaynakları olan yeni ürün serisi bile her eksende eş zamanlı taramaya (XY*) olanak sağlamakta ve böylece üründe titreme olsa bile sorunsuz ölçüm sağlamaktadır.

• Entegre dış ortam ışık filtreleri bugüne kadar kaçınılmaz görünen ölçüm hatalarının ortaya çıkmasını önlemektedir. Her ölçüm ekseni için farklı renk aydınlatma kullanımı sayesinde yansıtıcı yüzeylerde bile mükemmel

performans. * Aynı zamanda yeni ürün ağacımızda 54 mm çap ölçümüne kadar olan ürün tipleri için 4-eksenli ölçüm teknolojisine sahip cihazlarımızda bulunmaktadır

Precision speed and length measurement (down to zero) laser New Gauges based on “Linear Sensor surface velocimeters 1000 / 2000 Technology” allowsLSV cost-effective, Zumbach Electronics new, of synchronous multi-axis presents Measurement high-tech length and speed measuring gauges Diameter and Ovality in any Pipe, Tube and Hose Extrusion Process With the MSD diameter gauges, ZUMBACH electronics introduces a new series of measuring heads for on-line diameter and ovality measurement and control. This new line complements the high-precision laser diameter measuring heads of the ODAC® series. The MSD models achieve their ideal efficiency in terms of price and performance specifically for applications in the plastics, rubber and cable industry for extruded tubes, pipes, hoses, cables and similar. The experience of 57 years with on-line and off-line

measurement and control technology has led to a product characterised by the most current and sophisticated technology and functionality as well as by Benefits / Advantages / Mainaccuracy Featuresand reliability. the well-known ZUMBACH Thanks to this “Linear Sensor Technology” (pat. pend.) it was possible to build very compact yet accurate measuring heads. Unique measurement technology for products up to 200 mm outside diameter • A new product line with 2-coloured LED light sources

allowing simultaneous scanning in each axis (XY*) and thus trouble-free measurement even with product vibration • Integrated extraneous light filters prevent occurrence of measurement errors that to date seemed unavoidable • Perfect performance even with reflective surfaces thanks to the use of different colour lighting for each measurement axis *This new concept allows even a 4-axis measurement of products up to diameter 54 mm

Türkiye Temsilcisi / Agent in Turkey Türkiye Temsilcisi


Sayfa 124

Makale & Article

Kablo iletken kesitinin seçim kriterleri Kasım-Aralık sayımızdaki makalenin devamı

Tablo 8 Normal olamayan koşullar için akım değiştirme katsayıları

Yrd.Doç. Dr. Süleyman ADAK (Elektrik Yüksek Mühendisi) Mardin Artuklu Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu, Öğretim Üyesi suleymanadak@Yahoo.com

1. SAYISAL UYGULAMA Kurulu güçü 180 (KW), talep faktörü 0,8 olan bir tesise yer altı kablosu çekilecektir. Güç, gerilim ve güç katsayısı değerleri Şekil 9’da verilmiştir.

(3) denkleminden akım değiştirme katsayılarını dikkate aldığımızda hat akımının değeri;

olarak bulunur. Bu akım değerini taşıyacak kablo iletken kesiti Tablo 1‘den,, NYCY 3* 240+120rm; 0,6 / 1KV olarak bulunur. Normal şartların dışındaki şartla da akım redüksiyon katsayılarının dikkate alınması gerekir.

A) Yer altı kablosunun döşeneceği yerde koşulların normal olması durumunda kablo kesitini bulunuz. B) Kablonun döşeneceği tesiste, ortam sıcaklığı VL = 45 0C , kablonun döşeme derinliği h=85m, toprağın özgül ısı direnci E= 105 ( 0C.cm/w) olduğuna göre bu şartlarda döşenecek kablonun iletken kesitini bulunuz. Çözüm: a) Kablosunun döşeneceği yerde koşulların normal olması durumunda, (1) denkleminden talep edilen aktif güçün değeri, PT =180*0.8= 144 (kw) olarak bulunur. (2) denkleminden hattan akan akımın değeri,

Tablo 1’den, bu akımı taşıyan kablo, NYCY 3*95+50rm; 0,6/ 1KV olarak seçilir.

b) Kablonun döşendiği yerdeki normal olmayan koşullar için akım azaltma katsayıları tablo 8’de verilmiştir.

5. SONUÇLAR VE ÖNERİLER Kablo, döşenme ve kullanım esnasında, kanallar, borular içine veya benzeri yöntemlerle koruma altına alınmalıdır. Kablo döşenirken kendi çapının 12 mislinden daha küçük yarıçapında bir kavis yapmamasına dikkat edilecektir. Yeraltı kablolarının tasarımı, üretimi, seçimi, döşenmesi ve işletilmesi, gerilim ve akımların yarattığı yüksek elektriksel ve ısıl zorlanmalar dolayısıyla diğer kablolardan farklıdır. Kablo iletken kesitinin seçiminde şartlar normalden farklı olduğu durumlarda akım değiştirme katsayılarının dikkate alınması gerekir. Kablo iletken kesitinin seçilmesinin incelendiği bu çalışmada elde edilen sonuç ve öneriler şu şekilde sıralanabilir: • Kablo iletkeni için işletme sıcaklığına ulaşma süresi yaklaşık olarak “6. ” değerindedir. Burada, “ ” minimum işletme sıcaklığını göstermektedir. Aşırı yüklenmelerde işletme sıcaklığına ulaşma süresi oldukça kısalmaktadır. Bundan dolayı elektrik tesislerinde aşırı yüklenme ve kısa devrelere karşı sistemin korunması ve kesitin bu şartlar göz önünde bulundurularak belirlenmesi gerekir. • Kablo güzergahı seçilirken, bataklık, göl, nehir, orman ve köprü gibi yerler ile maden ocakları, taşlık ve engebeli yerlerden elden geldiğince kaçınılmalıdır. Şehir merkezinden geçen, su borusu, doğalgaz tesisleri, kanalizasyon borularından kaçınılmalıdır. • Kısa devre durumunda 1sn süre içinde kablo iletkeninin sıcaklık değeri 150 C değerini aşmamalıdır. Kısa devrede hasarların önlenmesi için tek damarlı kablolar zemine sıkı bir şekilde tespit edilmelidir. Kablolar kısa devrelere karşı termik manyetik şalterlerle korunmalıdır. Kablonun aşırı ısınması ve gereksiz açmaları önlemek için, sigorta akımı kablonun taşıyacağı akımdan büyük olmalıdır. • Kablo kanala döşenirken ilerde zemin değişimleri dikkate alınarak “S” şeklinde döşenmelidir. Alçak gerilim ile orta gerilim kabloları aynı kanal içine döşendiğinde araya tuğlalar konmalıdır. Üst üste döşenirse alçak gerilim kablosu üste gelecek şekilde döşenmelidir. Bu durumda da araya tuğlalar döşenmeli dolgu maddesi olarak çakıl kum karışımı kullanılmalıdır.


Makale & Article

Sayfa 126 • Büyük güçlerin, büyük kesitli bir kablo yerine, eşit kesitli ve birden fazla kablo ile taşınması daha ekonomiktir. Bu durum işletme emniyeti bakımından da daha güvenlidir. Büyük kesitli bir kablo kullanıldığında kablodaki bir arıza durumunda enerjinin tümü kesilir. Birden fazla kablo ile enerji taşındığında kabloların birkaçında arıza olsa dahi enerjinin tümü kesilmez. Enerjinin sürekliliği acısından bu durum önemlidir. • Soğutma acısından birden fazla kablo ile enerjinin taşınması, tek bir kablo ile enerjinin taşınmasına göre daha avantajlıdır. Isınma, kablonun akım taşıma limitlerine bir sınırlama getirmektedir. Sıcaklık değeri, kablo yalıtkanını oluşturan maddenin yalıtma özelliğinin bozulmaya başlandığı sıcaklık değerinin üstüne çıkmamalıdır. Açık havada döşenen kablolar olabildiğince güneş ışınlarının etkilerinden korunmalıdır.

KAYNAKLAR 1. Anders, G.J., (1997), Rating of Electric Power Cables, IEEE Press, Newyork. 2. Clegg, B., (1993), Underground Cable Fault Location, McGraw-Hill, London. 3. Du, Y. Cheng, T.C. ve Farag, A.S. (1996);” Principles of power frequency magnetic field shielding with flat sheets in a source of long conductors”, IEEE Trans. Electromagn. Compat. 38 (3) 450–459. 4. Dalkılıç, T., Akay, S.K. ve Avinç, A., (2004), İletim Kablolarında Dielektrik Kayıp Faktörü, S.D. Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi,Vol:8,sayı:2, İsparta. 5.http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Yeralt %C4%B1%20Enerji%20Hatlar%C4%B1.pdf 6. Heinhold, L. (1990), Power Cables and Their Applications, Siemens, Berlin. 7. Hürer, A., (1990), Elektrik Tesisat Bilgisi, Çilt I, Mesleki ve Teknik Öğretim Kitapları, İstanbul. 8. Hürer, A., (1990), Elektrik Tesisat Bilgisi, Çilt II, Mesleki ve Teknik Öğretim Kitapları, İstanbul. 9. Heinhold, Editor.,(1990), Power Cables and Their Applications (Third Edition ed.),

• Alçak gerilim şebekesi yeraltı kablolu ise mekanik dayanım için kontrole gerek duyulmaz. Yer altı kablolarında kullanılan plastik ve kağıt yalıtkan, mekanik zorlanmalara karşı çelik bandaj (zırh) ile korunmuştur. Kablo kesitleri, yük akımına bağlı olarak çeşitli kablo tiplerine, döşeme durumlarına ve ortam koşullarına göre standartlarda belirtilen ya da yapımcılar tarafından bildirilen yükleme durumlarına göre belirlenir. • Kablo kanal güzergâhı, şehir içinde yol ve caddeler boyunca yaya kaldırımlarına yakın olarak seçilmelidir. Şehir dışında da ulaşım yollarına yakın yerler seçilmelidir.

Siemens Aktiengeselschaft, Elangen . 10. IEEE; “IEEE Standard for Calculating the Current-Temperature Relationship of Bare Overhead Conductors”, IEEE Standard 738-1993. 11. IEC Standart 287, 1982. 12. IEC Standart 853-1-2, 1989. 13. King, S., Halfter, Y. N., (1982), Underground Power Cables, Longman, Harlow. 14. Ota H., M.,(1995), Ichihara et al, “Application of advanced after-laying test to long-distance 275 kV XLPE cable lines”, IEEE Trans. Power Delivery, Vol. 10, No. 2, pp. 567-579, April. 15. Tanaka, T., Greenwood A, (1983), Advanced Power Cable Technology, Vol.1, Basic Concepts and Testing, CRC Press, Florida, USA, 16. Uçku, K., (1974), Elektrikle Enerji Dağıtımı ve Projesi. Birinci Kısım, Ankara. 17. Uçku, K., (1974), Elektrikle Enerji Dağıtımı ve Projesi. İkinci Kısım, Ankara.

OYAK Grubu, kablo izolasyonu için polimer katkı maddeleri üreten Chemson AG’yi satın aldı OYAK Grubu, PVC bazlı pencere ve yapı profilleri, boru, enjeksiyon ürünleri, kablo izolasyon ve yumuşak yüzey kaplamaları imalatında kullanılan polimer katkı maddeleri üreten Avusturya merkezli Chemson AG'nin hisselerinin yüzde 100'ünü satın aldı. Akdeniz Kimya'yı 2012 yılı sonunda satın alarak sanayi grubuna katan OYAK, aynı alanda faaliyet gösteren Avusturya merkezli Chemson AG'nin hisselerinin yüzde 100'ünü satın

alarak kimya grubunu büyüttü. Chemson AG'nin Avusturya'daki tesislerine ilaveten İngiltere, ABD, Brezilya, Çin ve Avustralya'da üretim tesisleri, Almanya, Hollanda ve Singapur'da satış ofisleri bulunuyor. OYAK halen otomotiv, demir-çelik, çimento, enerji başta olmak üzere sanayi portföyü ve hizmet şirketleri ile 35 bin kişiye doğrudan istihdam sağlıyor.

OYAK Group has bought Chemson AG which manufactures polymer additives for the isolation of cables OYAK Group, has bought 100 percent of the shares of Chemson AG which manufactures polymer additives which are used in soft surface coatings and cable insulation PVC-based window and building profiles, pipes, injection products. OYAK , which bought t Akdeniz Chemical industry a the end of the

year 2012, has expanded its chemistry group by buying 100 percent of the shares of Chemson AG which is based in Austria . in addition to facilities in England, the USA, Brazil, China, and manufacturing facilities in Australia, Germany, the Netherlands , Chemson AG has sales offices in Singapore. OYAK

currently provides employment to 35 thousand people mainly in automotive, iron and steel, cement, energy s sectors by its service companies and industrial portfolio .


Reklam ‹ndeksi / Advertisement Index 2 M Kablo ......................................................7 Acran Boğaziçi Kimya ..................................83 AEB International Inc. .........................116-117 Akdeniz Kimya ...............................................3 Aktel Metal ...................................................75 Altın Kablo .................................................130 Anadolu Kablo ...............................Arka Kapak Anadolu Kablo .................................Ön Kapak Anbao ........................................................119 Ara Makina .................................................107 Avukat Larisa Mityukova ..............................96 Aymak Makine .............................................23 Başoğlu Kablo ................................................9 Bemos ..........................................................85 BMS Tel .......................................................65 Bozalioğlu ....................................................57 Cabex Fuarı .................................................86 Cablemar .......................................................5 Cotest Test Cihazları .................................103 CPT Çanlı Metal ..........................................59 Dayı Plastik ..................................................63 Demaş Kablo ............................Arka Kapak İçi Deniz Messebau Fuarcılık ...........................64 Deva Plastik .................................................47 Dinamik Motor ..............................................67 Ekoteks - Ekorit .........................................111

Ela Kimya .....................................................95 Elcab Kablo ..................................................49 Emta Kablo ..................................................45 Enformak .....................................................35 Ensa Metal .................................................105 Erat Telekom ...............................................39 Erse Kablo ...................................................27 Eurasia Rail fuarı .......................................104 Fişsan Kablo ................................................61 Forplas Plastik .................................Ön Kapak Frekans Makina ...........................................73 Göldağı Kablo ............................................129 Gürfil ............................................................15 Hawersan .....................................................29 Hes Kablo ....................................................25 Kabmak Mühendislik ..............................19-21 Kempro Kimyasal Maddeler ......................121 KJS Dış Ticaret ..........................................123 Klas Kablo ...................................Ön Kapak İçi Lighttech Fuarı ...........................................120 Likya Minelco .............................................109 Meksan Kablo ..............................................11 Mimtek Makina .......................................42-43 Niğtaş Mikronize ........................................115 Oğuzhan Plastik ...........................................98 Özel Kablo ...................................................51

Özel Plastik ..................................................17 Plast Eurasia fuarı .......................................98 Polivinil Plastik ...............................................6 Polycab Kablo ..............................................77 Pratech ........................................................31 Projet Elektronik ...........................................79 PWM ............................................................20 Rosendahl ....................................................55 Sanem Makina ...........................................101 Sarmakina ....................................................53 Sartel Kablo ...............................................127 Savsan Makina ............................................33 Senkron .......................................................89 Şenmak Makina ...........................................81 Seval Kablo ..................................................13 Sevmak Makara .........................................113 Sps ipc drives fuarı ....................................114 Timsan Makine ............................................41 Türkel Plastik .............................................125 TÜV Rheinland ............................................93 Üçgen Boya .................................................71 Vatan Kablo .................................................37 Vesa Grup ....................................................69 Zumbach .......................................................87 Win Fuarı .....................................................92 Wire Düsseldorf fuarı ....................................91


November december 2013  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you