Page 1

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU EKONOMSKI FAKULTET – ZAGREB

IVAN KABLAR

WEB SERVIS PAYPAL SEMINARSKI RAD

Kolegij: Upravljanje poslovnim dokumentima Prof.dr.sc. Ivan Strugar Mentor: Dr.sc. Božidar Jaković Broj indeksa: 0067485944

Zagreb, studeni 2013


SADRŽAJ

1. UVOD ........................................................................................................................... 4 1.1. Predmet i cilj rada .......................................................................................... 4 1.2. Izvori podataka i metode prikupljanja ............................................................ 4 1.3. Sadržaj i struktura rada .................................................................................. 4 2. KRATKI OPIS SERISA PAYPAL .............................................................................. 5 2.1. Općenito o PayPal-u ....................................................................................... 5 2.2. Link web servisa PayPal ................................................................................. 5 2.3. Ekranski prikaz PayPal-a ................................................................................ 5 3. TEHNOLOŠKI OKVIR PAYPAL-a ........................................................................... 6 4. KRATKI RAZVOJ PAYPAL-a ................................................................................... 7 5. OPIS PROBLEMA ...................................................................................................... 8 6. OPIS PAYPAL-a........................................................................................................... 9 6.1. Funkcionalnosti PayPal-a i njegov opis ......................................................... 9 6.2. Kartice koje se mogu koristiti na PayPal-u .................................................. 13 6.3. Online kupnja putem eBay-a ........................................................................ 13 6.4. PayPal aplikacije .......................................................................................... 21 6.4.1. PayPal aplikacija Bump Pay .......................................................... 21 6.4.2. PayPal Here ................................................................................... 21 6.4.3.Aplikacija za vraćanje novca odnosno „Dizanje“ disputa .............. 21 7. KREIRANJE PROFILA ............................................................................................ 22 7.1. Registracija ................................................................................................... 22 8.POSLOVNA PRIMJENA ............................................................................................ 28 9.KONKURENCIJA ....................................................................................................... 29 9.1. Amazon......................................................................................................... 29 9.2. Visa online plaćanje ..................................................................................... 30 9.3. Payza............................................................................................................. 31 9.4. Google Wallet ............................................................................................... 31 9.5. Moneybookers .............................................................................................. 33 10. POZITIVNE I NEGATIVNE STRANE ................................................................... 34 11. SWOT ANALIZA .................................................................................................... 35 12. TROŠKOVNI POKAZATELJI, USPJEŠNOST POSLOVANJA............................ 36


13. MOGUĆNOST NADOGRADNJE .......................................................................... 37 14. ZAKLJUČAK ........................................................................................................... 38 15. LITERATURA .......................................................................................................... 39 15.1. Popis slika................................................................................................... 40 15.2. Popis tablica................................................................................................ 41 16. ŽIVOTOPIS .............................................................................................................. 42 17. SAŽETAK ................................................................................................................. 44


1. UVOD 1.1 Predmet i cilj rada Predmet ovog seminarskog rada je prikazati PayPal kao najbolji web servisa za online odnosno eloktroničko plaćanje. Plaćanje putem PayPal-a je sigurno, jednostavno i brzo. On omogućava da se uplate i novčani prijenosi u potpunosti obave preko interneta, te olakšava kupnju različitih proizvoda preko interneta. Cilj ovog seminara je pokazati funkcioniranje ovog web servisa, pokazati njegove prednosti i nedostatke, te predstaviti ga kao najsigurniji oblik internetskog plaćanja.

1.2 Izvori podataka i metode prikupljanja Najvažniji izvor podataka za izradu ovog seminarskog rada je Internet, odnosno podaci sa internetske stranice PayPal-a. Također su korištene i druge internetske stranice na kojima se opisuje funkcioniranje i rad ovog web servisa.

1.3. Sadržaj i struktura rada Ovaj rad podijeljen je na 13 poglavlja. U uvodnom poglavlju prikazat će se svrha, predmet, cilj, te metodologija rada. U drugom poglavlju se kratko opisuje web servis. U treće poglavlju se opisuje tehnološki okvir PayPal-a, dok se u četvrtom opisuje njegov kratki razvoj. Peti dio opisuje problem koji se rješava korištenjem ovog web servisa. U šestom dijelu se u detalje razrađuje ovaj web servis, te prikazuje njegov opis i funkcionalnosti. Sedmo poglavlje prikazuje kreiranje vlastitog računa na PayPal-u. Osmo poglavlje je poslovna primjena servisa u današnjem svijetu. Deveto poglavlje govori o konkurenciji s kojom se suočava ovaj web servis. U desetom poglavlju se navode pozitivne i negativne strane servisa, dok je u jedanaestom poglavlju prikazana SWOT analiza servisa. U dvanaestom poglavlju se prikazuje mogućnost nadogradnje, te zadnji dio ovog rada je zaključak koji prikazuje zaključke te naše mišljnje prema ovoj temi.

4


2.KRATAK OPIS SERVISA PAYPAL 2.1 Općenito o PayPal-u PayPal je vrlo popularan servis elektroničkog plaćanja koji omogućuje sigurno i jednostavno online plaćanje. On je vodeća ˝internetska banka“. Online račun se otvara besplatno,a preko tog računa može se kupovati online, prebacivati novac, ali i primati novac preko interneta. Usluge PayPal-a su beslpatne, a on zarađuje tako što trgovcima naplaćuje proviziju za svaku pojedinu transakciju. Kako bi mogli koristiti usluge PayPal-a potrebno je otvoriti osobni račun na koji možemo direktno uplaćivati novac sa svog bankovnog računa ili kreditne kartice. PayPal prima uplate u 17 stranih valuta, uključujući i kune. Najveća prednost ovog web servisa je to što korisnik prilikom plaćanja u web trgovini ne ostavlja broj svoje kreditne kartice ili bankovnog računa te tako značajno smanjuje rizik od zloupotrebe tih informacija. 2.2 Link web servisa PayPal PayPal je moguće otvoriti na sljedećem linku: www.paypal.com 2.3 Ekranski prikaz PayPal-a Slika 1. Poćetna stranica PayPal-a

Izvor: https://www.paypal.com/hr 5


3.TEHNOLOŠKI OKVIR PAYPAL-A PayPal je beslpatan web servis, ali za pristup istom potrebna je registracija. Ukoliko se korisnik registrira portal maksimalno štiti privatnost korisnika i obvezuje se da privatne podatke, dobivene od korisnika tijekom korištenja podataka neće distribuirati dalje, osim uz izričitu dozvolu korisnika. Ovaj web servis se koristi sljedećim internetskim uslugama: HTTP HyperText Transfer Protocol je najkorišteniji protokol od strane World Wide Weba. On definira kako se prenose i formatiraju poruke, te koje akcije web servisi i pretraživači moraju uzeti u obzir kako bi odgovorili na različite naredbe. Jedan od nedostataka HTTP-a je taj da je „stateless protocol“, što znači da se svaka naredba izvršava samostalno bez ikakvog znanja o naredbi koja je bila prije njega. Taj nedostatak riješen je u novim tehnologijama sa ActiveX, Java, JavaScript i Cookies. SOAP Simple Object Access Protocol je jednostavan protokol koji omogućuje da programske informacije komuniciraju preko HTTP-a bez ovisnosti OS platformi. SOAP koristi HTTP i XML kao mehanizme za razmjenu informacija. JAVA Java je objektno orijentirani programski jezik visoke razine. Osim što je jednostavna, robusna i sigurna, Java je i neovisna o platformi na kojoj se koristi. Može se koristiti na Windows, Linux, Max i ostalim računalnim sistemima. Flash tehnologija -njezin tvorac je Macromedia, a kasnije ju je preuzeo Adobe, postupno se razvijala od običnog prikaza vektorske grafike do naprednih mogućnosti koje omogućuju izradu pravih multimedijalnih aplikacija. XML XML ili eXtensible Markup Language je jednostavni, fleksibilni tekstualni format. Izvorno je dizajniran za elektronsko izdavalaštvo, ali ima sve veću ulogu u razmjeni različitih podataka na webu idrugim mrežama. Za standardizaciju XML-a se brine World Wide Web. XML se koristi za: odvajanje podataka od prezentacije, razmjenu podataka, pohranu podataka, povećavanje dostupnosti podataka, izradu novih specijaliziranih jezika za označavanje. 6


4.RAZVOJ PAYPAL-a PayPal kakvog ga danas poznajemo nastao je u listopadu 1999. godine, spajanjem Confinity i X.com-a. Confinity su osnovali Max Levchin, Peter Thiel i Luke Nosek, u prosincu 1998. godine. Poduzeće se bavilo uplatama i kriptografijom za Palm Pilot ručna računala. X.com je osnovao Elon Musk u ožujku 1999. godine, a zamislio ju je kao financijsku uslužnu firmu orijentiranu internetu. Spajanjem tih dviju firmi u listopadu 1999. nastao je PayPal sa sjedištem u San Jose-u, a službeno ime dobio je tek u svibnju 2001. godine. Nakon što je poslovao jednu godinu samostalno, 2002. godine ga kupuje eBay za 1,5 mlrd. američkih dolara. U 2004. godini PayPal uvodi servis te na taj način omogućuje trgovcima napredna online plaćanja aplikacija i servisa. Početkom veljače 2006.godine PayPal je dosegnuo 100 milijuna registriranih korisnika. Također 2006. godine PayPal se širi na 103 tržišta i uvodi 10 novih valuta, a posebnu važnost u njegovom razvoju imalo je pokretanje PayPal mobilne usluge u SAD-u, čime je omogućeno slanje novca putem mobilne mreže bilo gdje i bilo kad. Od srpnja 2007., započinje širenje na globalnoj razini, i to diljem Europe. Tako diljem Europe PayPal djeluje kao „banka“ sa sjedištem u Luksemburgu. U toj godini proširio se na sveukupno 190 tržišta i omogućavao transakcije u 17 valuta. Godinu dana kasnije PayPal razvija web servis sa prilagođenim sadržajem i omogućava korištenje novih jezika. I zadnja inovacija koju je pružio PayPal je bila novi sistem mobilnog plaćanja koji omogućuje primanje kreditnih kartica koristeći dodatak za iPhone.

7


5.OPIS PROBLEMA PayPal označava suvremeni način plaćanja koji je vrlo rasprotranjen i zastupljen u zadnjih nekoliko godina, te s druge strane, pruža korisnicima brz i siguran način plaćanja i obavljanja pojedinih transakcija. Kako životni stil postaje sve brži, imamo sve manje vremena za obavljanje pojedinih zadatka. Zbog toga postojanje PayPal-a omogućuje da obavljamo različite kupovine i transakcije iz bilo kojeg mjesta i u bilo koje vrijeme, te nam tako štedi i vrijeme i novac. Jedna od prednosti je ta što u slučaju ne dolaska naručenog proizvoda PayPal nam nudi povrat uloženog novca,te ima veliku važnost zato jer nam štiti podatke i drži ih u tajnosti kako ne bi došlo do zloupotrebe. S obzirom da se danas neke stvari mogu kupiti samo u SAD-u ili nekoj drugoj udaljenijoj zemlji, ili su proizvodi duplo jeftiniji u tim zemljama, sve više ljudi koristi eBay i tako naručuje te proizvode. No plaćanje putem eBay se može izvršiti isključivo putem PayPal-a pa mu to daje vrlo veliku važnost, a s druge strane omogućuje korisnicima uključivanje u svjetsku trgovinu. Vrlo je dobar jer je raširen po cijelome svijetu i koristi ga ogroman broj ljudi što ukazuje na njegovu sigurnost, brzinu i kvalitetu. Omogućuje nam i plaćanje na drugim stranicama i u drugim online trgovinama. Uvidjevši mnoge prednosti koje nudi PayPal,ljudi su shvatili da je dobro otvoriti račun na tom web servisu i koristiti ga kako bi uštedili vrijeme i novac, a u krajnjem slučaju i dobili ono što žele.

8


6.OPIS PAYPAL-a 6.1 Funkcionalnosti PayPal-a i njegov opis PayPal je najpopularnija alternativa za plaćanje kreditnim karticama na svijetu. To je servis koji nudi e-novac, odnosno pravu online gotovinu sa kojom se u virtualnom svijetu može raditi isto ono što i u stvarnom svijetu sa novcem iz novčanika. On svoju popularnost duguje, u prvom redu, činjenici što omogućuje korisniku da prilikom kupnje u web trgovini ne ostavi broj svoje kreditne kartice ili bankovnog računa. Kao što je već prije pokazano na slici 1, sučelje ovog web servisa je vrlo jednostavno. Nakon otvaranja stranice na kojoj se nalazi web servis, na vrhu nam se prikazuje mogućnost odabira jezika, među kojima je i hrvatski. Ispod toga nalazi se alatna traka na kojoj nam se nudi mogućnost registriranja na PayPal, slanja novca, primanja novca, odlazak na stranicu eBay-a, te mogućnost pregleda PayPal proizvoda. Pruža nam i mogućnost pregleda najčešće postavljenih pitanja. Jedina zamjerka je ta što se u Hrvatskoj ne može slati novac na račune drugih korisnika, nego samo plaćanje kupljenih proizvoda, te je onemogćeno primanje novca s drugih računa. S obzirom da je PayPal dio eBay-a, također pruža mogućnost prodaje proizvoda na eBay-u putem aukcija ili fiksnih cijena. PayPal nudi mogućnost odabira vrste kartica koje želimo koristiti. Tako je moguće odabrati između debitne ili kreditne kartice. Kartice koje se mogu koristiti su: Diners Club kartica, Visa, MasterCard, American Express. Ako odete na stranicu PayPal-a možete vidjeti da su u gornjem desnom uglu prikazane sve kartice koje možete koristiti. Također jedna od mogućnosti je odabir članstva na ovom web servisu. Moguće je odabrati između tri vrste računa, a to su: osobni, premier i poslovni račun. Osobni račun se koristi za osobnu namjenu, te je namijenjen uglavnom za slanje novca. Premier račun se koristi za primanje i slanje novca, te omogućuje primanje većih iznosa, a također rastu i provizije na transakcije. Poslovni račun je vrlo sličan premier računu uz neke, vrlo male promjene.

9


Slika 2. Slanje novca putem PayPal-a

Izvor: https://www.paypal.com/hr/cgibin/webscr?cmd=_flow&SESSION=a2mlzP7VlznP1qrNlwL4QFDTbUHbjxSriCZmZi4WdV UrF3T0LulsNC0e0U4&dispatch=5885d80a13c0db1f8e263663d3faee8def8934b92a630e40b7 fef61ab7e9fe63

Kao što vidimo za slanje novca putem PayPal-a potrebno je upisati email adresu primatelja, svoju email adresu. Nakon toga potrebno je upisati iznos koji želimo poslati, te odrediti valutu u kojoj želimo posalti. Moguće je izabrati bilo koju od 17 valuta. Na kraju još odredimo da li je to online kupnja, ili neka vrsta osobnog plaćanja i kliknemo na continue.

10


Slika 3. Provjera stanja računa

Izvor: https://www.paypal.com/hr/cgi-bin/webscr?cmd=_logindone&login_access=1385930110

Slika 4. Pregled transakcija

Izvor: http://www.forum.hr/showthread.php?t=415259&page=233 Iz prethodne slike lako vidimo kako je moguće pratiti sve transakcije koje su obavljene putem PayPal-a. Možemo pregledavati za neko određeno razdoblje, tako da odaberemo filter koji 11


nam to omogućava i u njega upišemo datum od kad do kad želimo pregledati transakcije, te također možemo odabrati valutu, tako da nam onda prikazuje transakcije samo u toj valuti. Slika 5. Primanje novca putem PayPal-a

Izvor: http://www.askdavetaylor.com/request_send_money_through_paypal/

Ova slika nam prikazuje mogućnost primanja novca putem PayPal-a, ali samo u pojedinim zemljama. Kao što je već prije navedeno, u Hrvatskoj nije moguće primati novac putem PayPal- računa, što je vidljivo iz slike 6.

Slika 6. Nemogućnost primanja novca u Hrvatskoj

12


Izvor: https://www.paypal.com/hr/cgi-bin/webscr?cmd=_rm&nav=2

6.2. Kartice koje se mogu koristiti na PayPal-u Kartice koje se mogu koristiti na PayPal-u su Visa, MasterCard, American Express, te Diners Club kartica. Broj jedne od tih kartica potrebno je upisati na PayPal i to prilikom registracije. Maestro kartica nije prihvaćena od strane PayPal-a. Kada se radi o registraciji korištenju usluga PayPal servisa Visa Electron je najbolji izbor, neovisno vrsti računa kartice(štedni,žiro,devizni). Dodatnu vrijdnost joj osigurava: - mogućnost povlaćenja (withdraw) s PayPal računa na Visa Electron karticu - cijena (najjeftinija iz palete kartičnih proizvoda koji se mogu registrirati) - smanjiti rizik zloupotrbe (raspolaže se samo sredstvima koja se nalaze na računu u banci Prilikom otvaranja računa, PayPal će tražiti unos troznamenkastog ili četveroznamenkastog zaštitnog broja, koji se nalazi na poleđini kartice u prostoru za potpis, u svrhu potvrde legitimnosti korisnika kartice.

6.3. Online kupnja putem eBay-.a Jedna od funkcionalnosti koje pruža PayPal je kupnja preko eBay-a. Ova funkcionalost je jedna od najvažnijih funkcionalnosti koje pruža PayPal. Razlog tome je što većina korisnika otvara Paypal račun, kako bi mogli obavljati online kupnju na eBay-u, ali i drugim online trgovinama.Odabrali smo eBay jer je on najveća internetska trgovina koja ima najširi asortiman proizvoda, te je na njoj najveći broj korisnika. Da bismo Vam prikazali kako funkcionira PayPal na eBay-u prikazat ćemo vam postupak kupnje slušalica na eBay-u. Za početak idemo na stranicu eBay-a i u Search upišemo predmet koji nas zanima, a u ovom slučaju su to slušalice za iPhone 5. Nakon što pronađemo proizvod koji nam odgovara, kliknemo na njega, te tako otvorimo njegov prozor. Na vrhu tog prozora upišemo količinu 13


koju želimo naručiti, odnosno kupiti. Nakon što pregledamo sve što nas zanima i odredimo količinu, moramo kliknuti na „Buy it Now“, te se tako započne postupak kupnje tog proizvoda.

Slika 7. Proizvod koji želimo kupiti

Izvor: http://www.ebay.com/itm/Red-Black-High-Quality-Bass-In-Ear-Earphone-MicHeadset-for-iPhone-4S-55S/370912809096?_trksid=p2045573.m2042&_trkparms=aid%3D111000%26algo%3DREC. CURRENT%26ao%3D1%26asc%3D27%26meid%3D3098030480117386272%26pid%3D10 0033%26prg%3D1011%26rk%3D1%26rkt%3D3%26sd%3D370912809096%26

Kada kliknemo na „Buy it Now“ otvara nam se prozor u kojeg moramo upisati svoje ime i prezime, adresu, moramo odabrati zemlju, upisati poštanski broj i grad, te na kraju moramo upisati broj telefona. Na kraju kada sve popunimo kliknemo na „Ship to this address“.

14


Slika 8. Prozor za upisivanje podataka

Izvor: https://checkout.payments.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?XOProcessor&sessionid=143956703 014&pagename=ryprender

Ovdje upisujemo vlastite podatke, te kada završimo kliknemo na „Ship to this address“.

15


Slika 9.Odabir plaćanja

Izvor:https://checkout.payments.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?XOProcessor&sessionid=14395 6703014&pagename=ryprender

Nakon što kliknemo na „Ship to this address“ otvori nam se stranica na kojoj nam piše način plaćanja, te nam još prikaže sve ostale podatke vezane uz našu kupnju. Također nam prikazuje cijenu proizvoda i prijevoza, te cjelokupan iznos na desnoj strani.

16


Slika 10. Pristupanje PayPal računu

Izvor: https://www.paypal.com/hr/cgibin/merchantpaymentweb?cmd=_flow&SESSION=uMjvj6cF6gh9IYRYDBfcHGXYUbn5PmG8lP4r8SGpBSp8ppX5iRFw9zZUie&dispatch=50a222a57771920b6a3d7 b606239e4d529b525e0b7e69bf0224adecfb0124e9b61f737ba21b081986471f9b93cfa01e00b6 3629be0164db1

Nakon što nam se otvori prozor upišemo svoju email adresu i lozinku i kliknemo na „log in“ kako bi pristupili svom PayPal računu. Nakon što smo se ulogirali na PayPal, on se poveže sa eBay-em. Otvori se stranica na kojoj su prikazane sve karakteristike proizvoda, te njegova cijena u dolarima i kunama. Kako bi potvrdili kupnju, od kupca se traži da prihvati kupnju i uplati određeni iznos, i to klikom na „Confirm and pay“.

17


Slika 11. Prihavćanje i završavanje kupnje

Izvor:

Nakon što smo kliknuli na „Confirm and pay“ vidimo da PayPal vrši obradu podataka o kupljenom proizvodu, te je ovo posljednji proces kupnje proizvoda putem eBay-a. Nakon što se završi obrada kupnje na ekranu nam se pojavljuje poruka da je kupnja uspješno izvršena.

18


Slika 12. Proces provjere podataka o kupnji

Izvor:

Međutim, ono što se ne vidi je transakcija koja se obavlja na Paypal-u. Dolazi do transakcije novca, odnosno prijenos novca sa korisnikove kartice na račun prodavatelja, kako bi se platio kupljeni proizvod. Prikazuje kupcu i stanje nakon obavljene transakcije, te korisnik u svakom trenutku može pregledati transakciju.

19


Slika 13. Transakcija novca s PayPal-a

Izvor: http://forums.steamrep.com/threads/report-76561198045929021-hot-limit.534/

20


6.4. PayPal aplikacije 6.4.1 PayPal aplikacija Bump Pay Bump Pay je aplikacija koja omogućuje prijenos novca putem mobilnih uređaja, i to prislanjajući jedan mobilni uređaj uz drugi. Ova aplikacija je besplatna, a da bi bilo moguće obaviti transakciju potrebno je da korisnici imaju instaliranu aplikaciju i otvorene korisničke račune na PayPal-u. Možemo prebaciti bilo koju svotu do 1000 dolara, i to tako da upišemo iznos koji želimo prebaciti i prislonimo uređaje jedan na drugi. PayPal naplaćuje određenu proviziju za transakcije, a mobilni uređaji koji podržavaju ovu aplikaciju su iPhone mobilni uređaji.

6.4.2 PayPal Here Ova aplikacija također radi samo na iPhonu kao i prethodna aplikacija koju smo objasnili. Aplikacija omogućava praćenje svih transakcija, te plaćanje kreditnim karticama. Za ovu uslugu PayPal naplaćuje proviziju od 2,7%. Korisnici koji koriste ovu aplikaciju dobivaju debitnu karticu koja omogućava da se podigne novac na bankomatu. Ova aplikacija je relativno nova, pa se pretpostavlja da će se i dalje razvijati i sve više koristiti.

6.4.3. Aplikacija za vraćanje novca odnosno „dizanje disputa“ Ova aplikacija omogućava prijavu PayPal-u da naručeni proizvod nije stigao i PayPal nam u tom slučaju vraća novac. Mogućnost prijave traje 45 dana, a kako bi dobili povrat novca potrebno je poslati email pošiljatelju da proizvod nije stigao. Nedostatak je taj što je potrebno čekati duže vrijeme na povrat sredstava.

21


7.KREIRANJE PROFILA Svi korisnici koje žele pristupiti ovom web servisu i koristiti aplikacije ovog web servisa trebaju se registrirati. Registracija je vrlo jednostavna,brza i besplatna. Kada dođemo na stranicu PayPal-a, na vrhu u desnom kutu imamo mogućnost ulogiranja na stranicu ukoliko smo već članovi PayPal-a, a također postoji i mogućnost registriranja na stranicu. Međutim, to je moguće i na lijevoj strani gdje se nalazi prozor u kojeg samo upišemo email adresu i lozinku i prijavimo se, ili ako se želimo registrirati odaberemo opciju sing up koja se nalazi odmah ispod toga. 7.1 Registracija Slika 14. Početna stranica PayPal-a s početnim koracima za registraciju

Izvor: https://www.paypal.com/hr Nakon što smo kliknuli na „Sing up“ otvara nam se sljedeći prozor u kojem je moguće odabrati zemlju odnosno regiju, te je moguće odabrati vrstu računa koji želimo. Možemo birati između privatnog i poslovnog računa.

22


Slika 15. Odabir zemlje i vrste računa

Izvor: https://www.paypal.com/hr/cgibin/webscr?cmd=_flow&SESSION=F1C87uhlpWdsvIiEF6FkyTPJBZk1v3xoPZlbNIWfsITT 4ISR0bef4E0c28W&dispatch=5885d80a13c0db1f8e263663d3faee8def8934b92a630e40b7fef 61ab7e9fe63

Nakon što smo odabrali zemlju i vrstu računa otvara nam se prozor u koji moramo upisati vlastite podatke, te kada završimo potvrditi klikom na „Agree and Create Account“.

23


Slika 16. Upisivanje vlastitih podataka

Izvor: https://www.paypal.com/hr/cgi-bin/webscr?cmd=_flow&SESSION=wYBtctWouBQmAgtx6tDYDTkbfu85cXGJusC6o9u0iQXKmthr_X2xTithL8&dispatch=5885d 80a13c0db1f8e263663d3faee8def8934b92a630e40b7fef61ab7e9fe63 Radi sigurnosti, nakon što smo upisali podatke, potrebno je još upisati kod od kombinacije broja i slova, te završiti klikom na „Continue“.

24


Slika 17. Upisivanje sigurnosnog koda

Izvor: https://www.paypal.com/hr/cgibin/webscr?cmd=_flow&SESSION=KiK1ZKt2HRvGnd8kNiHMIHSo4JhMiwbhtMzQS3nZr gyiRA_W50Oa8__JG6S&dispatch=5885d80a13c0db1f8e263663d3faee8def8934b92a630e40 b7fef61ab7e9fe63 Kada smo upisali kod i kliknuli na „Continue“ otvara se prozor u kojem moramo upisati broj kartice, rok valjanosti i CVV broj. CVV broj je broj koji se nalazi na poleđini kartice i ima 3 ili 4 broja.

25


Slika18. Upisivanje broja kartice

Izvor : http://clixsensestrategy.blogspot.com/2012/04/how-to-register-at-paypal-without.html

Kada smo upisali broj kartice i datum valjanosti, kliknemo na Continue i tako završimo registraciju.

Slika 19. Završetak registracije

26


Izvor: http://2.bp.blogspot.com/-NMk1FcBYb48/Ung0SMjX7EI/AAAAAAAAEgY/qlcELF9P_E/s1600/paypal-account-sign-up-ps05-en.jpg

Nakon završetka registracije otvara nam se prozor u kojem se prikazuje korisnički račun sa stanjem na njemu i prethodnim transakcijama.

Slika 20. Korisnički račun

Izvor: Izvor: https://www.paypal.com/hr/cgi-bin/webscr?cmd=_logindone&login_access=1385930110

27


8.POSLOVNA PRIMJENA Ako promatramo poslovnu primjenu ovog web servisa, ona je vrlo važna. U današnjem svijetu, kako bi ostvarila konkurentnu prednost poduzeća teže što manjim troškovima poslovanja. Međutim kako bi ostvarili što manje troškove, sve tvrtke ulažu ekstremne napore da to i postignu. Ovaj web servis to i omogućuje. Kao što je već prije navedeno, on omogućuje slanje i primanje novca, što tvrtkama uvelike štedi novac i vrijeme. Zbog tih mogućnosti, poduzeća mogu brzo, jednostavno i sigurno plaćati svoje obveze prema dobavljačima, ili primati potraživanja od svojih kupaca. Danas se sve više transakcija obavlja putem interneta, jer se sve više ljudi informatički obrazuje i često se služe internetom. Zbog toga sve više ljudi svoje svakodnevne potrebe obavlja putem interneta, pa tako i plaćanje, ali i kupnju, a PayPal stalno osmišljava nove aplikacije i mogućnosti, kako bi olakšao poslovanje svojim korisnicima, ali i održao vodeće mjesto na tržištu. Uz velik broj ljudi, tu su i tvrtkev koje kupuju u online trgovinama,a PayPal je savršen za takvu vrstu transakcija,odnosno plaćanja putem interneta, jer omogućuje naručivanje proizvoda iz udaljenih zemalja, kao što je SAD, Kina i još mnoge druge zemlje, te je velika prednost internetske kupovine što možemo obaviti kupnju u bilo koje doba dana. Kako se tehnologija razvija iz dana u dan, potrebno je pratiti tehnološke napretke. Danas, pametni telefoni imaju sve više mogućnosti, pa se PayPal mora okrenuti stvaranju novih aplikacija za mobilne uređaje kako bi korisnici mogli obavljati sve transakcije koje se nude putem mobilnog telefona i na bilo kojem mjestu. Predviđa se da će PayPal u budućnosti postati elektronički „novčanik“ i zamijeniti poslovanje gotovinom u potpunosti. PayPal je poseban web servis jer je izrazito siguran, jednostavan i opće prihvaćen način plaćanja u današnjem svijetu. Međutim kako bi održao vodeće mjseto stalno razvija i osmišljava nove mogućnosti što ga stavlja na vodeće mjesto u odnosu na svoju konkurenciju. Zbog svih prednosti koje pruža, PayPal ima vrlo široku poslovnu primjenu, koja će se u budućnosti još više širiti i omogućavati će nove, poboljšane i kreativnije mogućnosti svojim korisnicima.

28


9.KONKURENCIJA U ovom odlomku će se prikazati 5 konkurenata koji konkuriraju PayPal-u, a to su: Payza,Google Wallet, Square, Moneybookers, Pencepay, Amazon, Visa. 9.1 Amazon Najveća svjetska online trgovina predstavila je vlastiti sustav plaćanja koji će omogućiti vlasnicima drugih online trgovina da svojim kupcima ponude mogućnost plaćanja preko njihovog Amazon.com korisničkog računa. Usluga za sada nosi naziv “Login and Pay with Amazon”.Iz Amazona tvrde kako će njihova usluga pospješiti prodaju na web stranicama i učiniti je sigurnijom i vjerodostojnijom u očima kupca. Perspektive ove usluge su ogromne, ukoliko se uzme u obzir da Amazon ima 215 milijuna aktivnih korisničkih računa, međutim postavlja se pitanje zašto bi druge online trgovine dopustile svom najvećem konkurentu, što Amazon svakako jest, da vodi brigu o naplati? Samo će vrijeme pokazati da li Amazonova nova usluga ima ozbiljnu budućnost i hoće li postati ozbiljan konkurent eBayjevom PayPalu. Slika 21. Amazon payments

Izvor: https://payments.amazon.com/home

29


9.2 Visa online plaćanje Dok smo mi u Hrvatskoj nakon godina čekanja konačno prije nekoliko dana dobili PayPal u punom smislu riječi, Visa najavljuje ulazak u područje jednostavnih elektroničkih transfera novčanih sredstava. Naime, Visa je najavila da će njezini američki korisnici uskoro moći na iznimno jednostavan način slati novac. Tako će biti dovljno imati 16-znamenkasti Visa broj primatelja, email adresu ili broj telefona i moći ćete svoj novac s bankovnog računa prebaciti direktno na Visa račun.To će biti nešto poput PayPala, iako ovo zvuči malo kompliciranije i drukčije rješenje. Međutim, ovaj Visin ulazak u područje osobnih financija ne treba nikoga čuditi. PayPal je samo u posljednjem kvartalu prošle godine obradio novčane transakcije vrijedne 26,9 milijardi dolara! Ako netko može konkurirati PayPalu – onda je to definitivno Visa, no ostaje za vidjeti kako će potrošači prihvatiti novu uslugu. Slika 22. Visa online plaćanje

Izvor: http://www.visa.com/globalgateway/gg_selectcountry.jsp

30


9.3. Payza Payza je web servis koji svojim korisnicima omogućava online plaćanje, prebacivanje sredstava sa računa na račun te prekidanje plaćanje kod bankovnih transfera, kreditnih i debitnih kartica i čekova. Payza je zastupljena u 198 zemalja i omogućava transakcije u 27 valuta. Također kao i kod PayPal-a može se otvoriti osobni i poslovni račun. Registracija je također brza, jednostavna i besplatna, a omogućuje primanje, slanje novca i kupovinu u online trgovinama. Slika 23. Početna stranica Payza

Izvor: https://www.payza.com/

9.4. Google Wallet Google Wallet je aplikacija koja pruža dva oblika kartičnog plačanja. Iako posluje na sličan način kao i Paypal, tehnološki je napredniji, te prati sve ubrzaniji način življenja. Google Wallet omogućuje online način plaćanja i plaćanje u dućanu. Kada jednom otvorite svoj korisnički račun, nije potrebno više nikada unositi svoje podatke. Google Wallet je svojevrstan servis koji omogućuje plaćanje usluga i roba u pokretu, direktno preko Android uređaja koji posjeduju NFC (Near Field Communication).

31


Kada prislonimo mobilni telefon na uređaj, on očitava podatke sa njega te obavlja plaćanje. Iako je sve to u povojima, već sada su izbili teži sigurnosni propusti koji mnoge ostavljaju prilično skeptičnima za ovakve metode plaćanja. ViaForensics, firma koja se bavi sigurnosti zaključila je u nedavnoj studiji Google Wallet sustava kako isti ima solidnu količinu propusta; dok dobro štiti lozinke, ne odrađuje nikakvu enkripciju broja kreditne kartice, stanja računa i drugih informacija pomoću kojih se može identificirati korisnika. Google wallet će već u idućoj inačici Walleta navedeni sigurnosni propust ispraviti. Sve internet trgovine koje imaju omogućeno plaćanje preko ovog servisa, od nas ne traže nikakve podatke i nema ispunjavanja prozora registracije. Kod on-line kupovine sve što trebamo učiniti je odabrati proizvod i kliknuti na BUY i prijaviti se na svoj postojeći račun Google Wallet-a. Dodatna prednost za korisnike koji su skeptični o Google Wallet-u i načinu korištenja istog te mogučnosti krađa, je zaštitni pin koji omogućuje u slučaju krađe mobilnog uređaja resetiranje i onemogućavanje korištenja Google Wallet aplikacije.

Slika 24. Početna stranica Google Walleta

Izvor: http://www.google.com/wallet/

32


9.5. Moneybookers Moneybookers je suvremeni servis za slanje i primanje novca na internetu te za sigurnu kupovinu putem interneta.Vrlo je sličan PayPal-u. Ovaj web servis prihvaća kreditne i debitne kartice, domaće i međunarodne bankovne čekove. Registracija je besplatna, jednostavna i brza, a potrebna je ispravna e-mail adresa jer se uvijek prilikom kupnje i slanja novca, te prilikom traženja isplate na Moneybookers račun uvijek daje e-mail adresa. Kod ovog servisa e-mail adresa je poput računa u banci. Ovaj web servis je sigurno online riješenje za plaćanje. Sve transakcije su brze, nema čekanja na odobrenje, te trgovac odmah registrira uplatu. Prednosti su mu inozemno plaćanje, niski troškovi, sigurnost. Moguće je imati samo jedan otvoreni račun, a za transakcije se naplaćuje određena provizija. Ovaj web servis se dobro razvija i širi, ali još uvijek popularan kao PayPal.

Slika 25. Početna stranica Moneybookers-a

Izvor: https://www.moneybookers.com/app/test_payment.pl

33


10.POZITIVNE I NEGATIVNE STRANE Ovaj web servis s realnog stajališta ima mnogobrojne prednosti, ali i nedostatke. Neki ljudi su izrazito zadovoljni ovim servisom i koriste ga svakodnevno, te ga preporučuju drugima. S druge strane su korisnici koji vide mnoge nedostatke u ovom servisu i ne žele ga koristiti zbog nekih negativnih iskustava ili su skeptični prema ovakvom obliku usluge. Zbog toga PayPal koriste ljudi koji se koriste tim načinom plaćanja svakodnevno i koji znaju kako takvi web servisi funkcioniraju. Tabela 1. Prednosti i nedostaci PayPal-a

PREDNOSTI PAYPAL-A

NEDOSTACI PAYPAL-A Nemogućnost plaćanja u nekim valutama

Sigurnost

(mogućnost korištenja 17 valuta)

Mogućnost korištenja bilo gdje i u bilo kojem

Nemogućnost kupovanja u svim online

trenutku dana

trgovinama

Ne naplaćuje proviziju

Dosta dugo čekanje na povrat sredstava

Jednostavna registracija

Mogućnost prijevare Ponekad je teško doći do prave osobe jer

Mogućnost povrata novca

nema fizičkog kontakta

Mogućnost prijenosa sredstava( primanje i

Mogućnost smrzavanja sredstava

slanje), te kupnja u online trgovinama

Mogućnost korištenja samo u nekim

Besplatan web servis

zemljama (odnedavno tek u Hrvatskoj)

Štedi vrijeme i novac

Nemogućnost promjene jezika Prvenstveno namjenjeno američkom tržištu

Jednostavnost korištenja

jer u mnogim zemljama nije moguće koristiti sve pogodnosti

Postojanje različitih aplikacija

Mogućnost korištenja samo određenih kartica

34


11.SWOT ANALIZA Danas kada su promjene u okolini nepredvidive i česte, svako poduzeće mora znati svoje prednosti i nedostatke kako bi mogli odgovoriti na te promjene što bolje. Prikazat ćemo SWOT analizu koja prikazuje snage, slabosti, prilike i prijetnje, koje utjeću na servis i kojima se mora prilagoditi. Tabela 2. SWOT analiza PayPal-a SNAGE -

SLABOSTI

Funkcionalan dizajn Jednostavna web stranica

Nemogućnost promjene jezika

-

Brzina obavljanja transakcija

-

Mogućnost korištenja bilo kad i bilo

-

Nema fizičkog kontakta

-

Dugo čekanje povrata novca

Mogućnost korištenja samo određenih

-

gdje putem mobilnog uređaja -

kartica Ograničene mogućnosti za neke

-

Sigurnost

zemlje

PRILIKE -

PRIJETNJE -

Proširivanje na druge zemlje

Prevođenje stranice na druge jezike

-

-

Mogućnost korištenja većeg broja

-

-

Mogućnost hakerskog napada Pad baze podataka i gubljenje svih

valuta -

podataka korisnika

Razvoj novih aplikacija za bolje

-

korištenje -

Konkurencija

-

Korištenje većeg broja kartica

Jeftinija tehnologija

Zastarjelost ponude- razvoj novih aplikacija

Iz navedenoga vidimo da PayPal mora stalno motriti svoju okolinu kako bi i dalje konkurirao u svojoj domeni te ostao vodeći servis. Servis mora i dalje ulagati u svoju sigurnost, u izgled i funkcionalnost stranice. Mora razvijati svoje aplikacije kako bi ih u svim zemljama korisnici mogli koristiti. I na kraju servis mora uvidjeti nove potrebe korisnika te svoje poslovanje prilagođavati njima kako bi i u budućnosti privukao što više korisnika.

35


12. TROŠKOVNI POKAZATELJI, USPJEŠNOST POSLOVANJA Kao što smo već prije spomenuli, PayPal je vrlo uspješan web servis. Razlozi koji su mu ostvarili ovako veliku uspješnost, je ponajprije sigurnost koju pruža, te besplatno i brzina. On se financira naplaćivanjem provizije za svaku transakciju korisnika. Međutim kako je broj korisnika koji koriste usluge PayPal-a ogroman, tako je i prihod ovog web servisa vrlo velik. Vrlo važan segment njihova uspjeha je stalno razvijanje novih aplikacija, koje privlače nove korisnike, ali da bi razvijali nove aplikacije i mogućnosti, potrebni su im kreativci koji smišljaju ideje i pretvaraju ih u stvarnost. Također jedan od razlog koji je zadužen za uspješnost PayPal-a je mogućnost povrata novca u slučaju prijevare, te tom aplikacijom web servis pruža podršku svojim klijentima. S obizorm da je konkurencija jaka, PayPal mora i dalje pratiti zahtjeve korisnika, jer se u današnjoj turbulentnoj okolini, oni neprestano mijenjaju, te mora stalno promatrati rad konkurencije, kako bi i dalje ostao vodeći web servis.

36


13.MOGUĆNOST NADOGRADNJE Mogućnost nadogradnje ovog servisa je vrlo velika. PayPal bi se mogao nadograditi tako što bi proširio poslovanje na nove zemlje. Također mogućnost nadogranje je i u povećanju broja valuta koje se mogu koristiti, ali i jezika kako bi korištenje ovim web servisom bilo što lakše i brže. Mogli bi ubrzati vraćanje sredstava ukoliko je osoba prevarena. PayPal bi trebao proširiti mogućnost plaćanja na neke nove online trgovine kako bi korisnici imali mogućnost kupnje i u drugim online trgovinama. Današnja okolina je vrlo zahtjevna pa je zadatak servisa osmisliti nove, korisne i jednostavne aplikacije koje će u potpunosti omogućiti korištenje servisa isključivo putem mobilnog telefona. Vrlo važno je omogućiti korištenje novih i drugi kartica jer bi tako privukli još više korisnika, koji sada ne žele koristiti ovaj servis jer nemaju određene kartice koje se primaju na servisu. Bilo bi dobro promijeniti izgled stranice kako bi servis bio u trendu s ostalim konkurentnim servisima koji pružaju iste usluge.

37


14.ZAKLJUČAK PayPal je servis koji omogućuje svojim korisnicima lakše obavljanje transakcija i kupnju u online trgovinama. S obzirom da je internet iz dana u dan sve razvijeniji i omogućava brojne mogućnosti, sve više ljudi koristi te mogućnosti kako bi si olakšali život. Jedna od tih mogućnosti je prijenos novca s računa, te kupnja proizvoda putem interneta, a sve to omogućuje naš web servis. PayPal je servis koji djeluje u više od 190 zemalja sa mogućnosti plaćanja u 17 različitih valuta. Kako bi mogli koristiti ovaj web servis, potrebno se registrirati na stranici PayPal-a. Registracija je vrlo jednostavna, brza i pristupačna svima koji se koriste internetom. Kartice koje ovaj servis prihvaća su: Diners, Visa, American Express i MasterCard. Prednost koje pruža PayPal je sigurnost transakcija i povrat novca u slučaju prijevare. Ovaj web servis je pogodan ne samo za privatne korisnike već i poslovne, jer ima mogućnost otvaranja privatnog i poslovnog računa. Prednost koja je također vrlo važna je to što se ne naplaćuje provizija za obavljene transakcije i kreiranje računa je besplatno. Smatra se da u budućnosti neće biti plaćanja gotovinom nego da će se sve transakcije obavljati putem ovog web servisa. Kako bi to bilo moguće PayPal mora stalno ulagati u istraživanje i razvoj, kako bi uvidio zahtjeve korisnika i prema tim zahtjevim kreirali aplikacije koje bi još više ubrzale transakcije. Iako je ovaj servis vrlo popularan i raširen u svijetu, konkurencija je vrlo velika i treba stalno pratiti njihov razvoj kako bi bili korak ispred konkurencije i održali vodeću poziciju na tržištu.

38


15.LITERATURA 

www.paypal.com – 13.studeni.2013

www.zaba.hr/home/wps/.../paypal - 13.studeni.2013

https://www.paypal-media.com/ -16.studeni.2013

https://www.payza.com/about-us -16.studeni.2013

http://www.google.com/wallet/#utm_source=RE&utm_medium=re-wal 16.studeni.2013

https://www.moneybookers.com/app/ -16.studeni.2013

https://payments.amazon.com/ -16.studeni.2013

https://www.visaonline.com/ -16.studeni.2013

http://Grid3.rs/news/301945929/paypal-prednosti-i-mane -14.studeni.2013

www.ebay.com - 13.studeni.2013

www.knjiznice.info>kultura>ostalo - 13.studeni.2013

www.webhostingdigg.com/internet-trgovine/paypal-registracija-kako-napravitipaypal/ - 13.studeni.2013

https://www.paypal.com/webapps/mpp/country-worlwide- 14.studeni.2013

www.erstebank.hr/hr/Gradjanstvo/Kartice/Vodic_kroz_PayPal -14.studeni.2013

39


15.1.Popis slika Slika 1. Poćetna stranica PayPal-a ................................................................................ 5 Slika 2. Slanje novca putem PayPal-a .............................. .......................................... 10 Slika 3. Provjera stanja računa ......................................... .......................................... 11 Slika 4. Pregled transakcija .............................................. .......................................... 11 Slika 5. Primanje novca putem PayPal-a ......................... .......................................... 12 Slika 6. Nemogućnost primanja novca u Hrvatskoj ........ .......................................... 12 Slika 7. Proizvod koji želimo kupiti .................................. .......................................... 14 Slika 8. Prozor za upisivanje podataka ............................ .......................................... 15 Slika 9.Odabir plaćanja ..................................................... .......................................... 16 Slika 10. Pristupanje PayPal računu ................................ .......................................... 17 Slika 11. Prihavćanje i završavanje kupnje ..................... .......................................... 18 Slika 12. Proces provjere podataka o kupnji .................. .......................................... 19 Slika 13. Transakcija novca s PayPal-a ............................ .......................................... 20 Slika 14. Početna stranica PayPal-a s početnim koracima za registraciju .............. 22 Slika 15. Odabir zemlje i vrste računa ............................. .......................................... 23 Slika 16. Upisivanje vlastitih podataka ............................ .......................................... 24 Slika 17. Upisivanje sigurnosnog koda ............................. .......................................... 25 Slika 18. Upisivanje broja kartice ..................................... .......................................... 26 Slika 19. Završetak registracije ......................................... .......................................... 26 Slika 20. Korisnički račun ................................................. .......................................... 27 Slika 21. Amazon payments............................................... .......................................... 29 Slika 22. Visa online plaćanje ............................................ .......................................... 30 Slika 23. Početna stranica Payza ....................................... .......................................... 31 Slika 24. Početna stranica Google Walleta....................... .......................................... 32 Slika 25. Početna stranica Moneybookers-a .................... .......................................... 33

40


15.2. Popis tablica Tabela 1........................................................................................................................................ 34

Tabela 2 .............................................................................................................................. 35

41


16. ŽIVOTOPIS

OSOBNE INFORMACIJE

Ivan Kablar Podbrezovica 12, 49225 Đurmanec, Republika Hrvatska +385915728173 ivan.kablar@hotmail.com

RADNO ISKUSTVO

15.06.2007-30.06.2007

Omco Croatia Komercijala- unos podataka u kompjutor, slaganje registratora

10.06.2008-22.06.2008

Omco Croatia Komercijala- Kreiranje narudžbi, slanje fax-a, kreiranje otpremnice

07.07.2009-19.07.2009

Omco Croatia Skladište- Obavljanje skladišnih poslova

10.07.2010-05.08.2010

Zagrebačka banka Slaganje papira, promatranje poslovanja na šalteru

01.08.2013-30.08.2013

Omco Croatia Odjel za upravljanje kvalitetom – Kreiranje volumen lista, pregledavanje kvalitete robe

OBRAZOVANJE I OSPOSOBLJAVANJE

Rujan 2007 – Lipanj 2011 Listopad 2011 - danas

SSS (srednja stručna sprema) Treća Ekonomska škola Zagreb Ekonomski fakultet Zagreb Smjer – Poslovna ekonomija (Preddiplomski sveučilišni studij)

OSOBNE VJEŠTINE Materinski jezik

hrvatski

42


Ostali jezici

RAZUMIJEVANJE

GOVOR

PISANJE

Slušanje

Čitanje

Govorna interakcija

Govorna produkcija

Engleski

C1

C1

C1

C1

C1

njemački

A2

A2

A2

A2

A2

Stupnjevi: A1/2: Početnik - B1/2: Samostalni korisnik - C1/2 Iskusni korisnik Zajednički europski referentni okvir za jezike

Komunikacijske vještine

Računalne vještine Vozačka dozvola

▪ Dobre komunikacijske vještine postignute kroz rad u Omco Croatia, otvorenost, komunikativnost , dobro verbalno izražavanje ▪

Vrlo dobro poznavanje Microsoft Office paketa B

43


17. SAŽETAK Ovim radom željeli smo opisati PayPal kao web servis za online transakcije. To je servis koji omogućuje primanje i slanje novca, te kupnju proizvoda u online trgovinama što smo i pokazali putem ekranskih prikaza, ali i opisom. PayPal je najrašireniji i najpoznatiji servis elektroničkog trgovanja. PayPal je započeo sa svojim radom u listopadu 1999.godine spajanjem dviju tvrtki. Nakon toga on je stalno razvijao svoje poslovanje i pružao korisnicima nove aplikacije i tako se širio na inozemna tržišta. On danas posluje na 190 tržišta i prima uplate u 17 različititih valuta. Najveća prednost mu je sigurnost jer korisnik prilikom kupnje u internet trgovinama ne ostavlja broj svoje kartice ili bankovnog računa, čime se sprečava zloupotreba informacija. Za korištenje PayPal web servisa, potrebno se registrirati na njegovoj internetskoj stranici i posjedovati kreditnu karticu. Kartice koje prima PayPal su: Visa, American Express, Diners Club i MasterCard. Registracija je vrlo jednostavna zbog navođenja svakog koraka kojeg moramo napraviti, a ujedno je i vrlo brza, te nije potrebna nikakva verifikacija putem mail-a. Korištenje usluga PayPal-a su besplatne, a on se financira naplačujući proviziju za svaku transakciju. Kada spominjemo tehnološki okvir bitno je navesti tehnologije koje su korištene pri izradi ovog servisa, a to su: HTTP, XLM, SOAP, MySQL, Java, Adobe Flash Player i druge. PayPal ima vrlo moćnu konkurenciju kojoj se treba stalno odupirati. Neki od tih konkurenata su: Google Wallet, Payza, Moneybookers, Amzaon, te Visa online plaćanje. Google Wallet je također vrlo popularan kao i PayPal, te za razliku od PayPal-a omogućuje korištenje većeg broja kartica. Ovi ostali konkurenti PayPal-a pružaju vrlo slične usluge kao i sam PayPal. Kako bi odgovorio na izazove, zahtjeve okoline, a ujedno i održao vodeće mjesto PayPal stalno razvija neke nove aplikacije koje korisnicima olakšavaju korištenje ovog web servisa. Najpoznatije aplikacije su „PayPal Here“, „Bump Pay“ i „Dizanje Disputa“. PayPal Here omogućuje praćenje svih transakcija na mobilnom uređaju i za to naplaćuje određenu proviziju. Bump pay je aplikacija koja omogućuje prijenos sredstava s jednog na drugi mobilni uređaj, a funkcionira tako da upišemo iznos koji želimo prenijeti (ne smije biti iznad 1000 dolara), te samo kucnemo s jednim mobilnim uređajem u drugi i prenesemo sredstva. Zbog stalnih inovacija i prilagođavanja, broj korisnika se stalno povećava, a PayPal se širi na nova tržišta.

44


Pozitivne strane ovog web servisa su sigurnost, jednostavnost, brzina, štednja vremena i novca. Također postoje i nedostaci koje karakteriziraju ovaj web servis, a to je: nema fizičkog kontakta između ljudi, predugo čekanje na povrat sredstava, premali broj valuta koje se mogu koristiti, ograničeni broj jezika, te mogućnost korištenja samo određene vrste kartica. I kao što smo prikazali na kraju rada Swot analizom, PayPal ima mnoge snage i prilike, ali unatoč tim snagama i stalnom razvijanju novih aplikacija, ima i velik broj slabosti i prijetnji kojima mora i dalje u budućnosti pridavati veliku važnost. To je potrebno ako se želi održati među vodeći web servisima za online transakcije.

45


Slide 1

Slide 2 O autoru Link i ekranski prikaz web servisa  Kratak opis web servisa  Registracija na PayPal  Funkcionalnosti  Pozitivne i negativne strane servisa  Zaključak  

Slide 3 Ivan Kablar Rođen 21.09.1992 u Zagrebu  Završena Treća ekonomska škola u Zagrebu  Ekonomski fakultet Zagreb – 3. godina  

46


Slide 4

Slide 5 

 

 

PayPal je web servis za online transakcije kao što su primanje i slanje novca, te kupnja i prodaja u online trgovinama Posluje u više od 190 zemalja 17 različitih valuta, uključujući i kune Namijenjen je korisnicima koji žele brzo, jednostavno, a prije svega i sigurno obaviti neku od transakcija Osnovan je u San Jose-u 1999. godine Omogućuje korištenje PayPal aplikacija

Slide 6  -za početak registracije trebamo imati email adresu, moramo biti punoljetni i imati jednu od kartica koju prihvaća PayPal-a

47


Slide 7 

Odabiremo koji račun želimo otvoriti, te zemlju u kojoj se nalazimo

Slide 8

Slide 9

48


Slide 10

Slide 11

Slide 12

49


Slide 13  

Kupnja putem eBay-a Otvorimo eBay i kliknemo na proizvod koji želimo kupiti

Slide 14

Slide 15

50


Slide 16

Slide 17

Slide 18

51


Slide 19

Slide 20

Slide 21

52


Slide 22 

       

PayPal aplikacije: Bump Pay PayPal Here Dizanje disputa Izbor različitih kartica: Visa MasterCard Diners AmericanExpress

Slide 23 Prednosti

Nedostaci Nemogućnost plaćanja u nekim valutama

Sigurnost Mogućnost korištenja bilo gdje i u bilo kojem trenutku dana Ne naplaćuje proviziju

(mogućnost korištenja 17 valuta) Nemogućnost kupovanja u svim online trgovinama Dosta dugo čekanje na povrat sredstava

Jednostavna registracija

Mogućnost prijevare

Mogućnost povrata novca

Ponekad je teško doći do prave osobe jer nema fizičkog kontakta

Mogućnost prijenosa sredstava( primanje i slanje), te kupnja u

Mogućnost smrzavanja sredstava

online trgovinama Mogućnost korištenja samo u nekim zemljama (odnedavno tek u Besplatan web servis Štedi vrijeme i novac Jednostavnost korištenja Postojanje različitih aplikacija

Hrvatskoj) Nemogućnost promjene jezika Prvenstveno namjenjeno američkom tržištu jer u mnogim zemljama nije moguće koristiti sve pogodnosti Mogućnost korištenja samo određenih kartica

Slide 24 S obzirom da je internet iz dana u dan sve razvijeniji i omogućava brojne mogućnosti, sve više ljudi koristi te mogućnosti kako bi si olakšali život,ali i uštedili vrijeme i novac  Iz tog razloga,PayPal mora i dalje ulagati u razvoj svog poslovanja, u razvoj novih aplikacija, kako bi zadovoljio potrebe korisnika, te kako bi ostao korak ispred konkurencije 

53


Slide 25

54

31_Kablar_www.paypal.com  

Ivan Kablar

31_Kablar_www.paypal.com  

Ivan Kablar

Advertisement