__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Graphical Guideline Light version

Fire Eater graphic guideline light version ver. 01


Graphic Guideline Light version

VESDA®LaserPLUS

Brugermanual - drift og vedligehold

VESDA®LaserPLUS

4.4. Fejlfinding via displaymodul Brugermanual - drift og vedligehold

Fejltype, årsag og forslag til løsning kan fås ved hjælp af displaymodulet og nedenstående oversigt med fejlkombinationer. Overskrifterne viser de forekommende kombinationer af indikering på displaymodulets fejllamper.

– Urgent – Airflow 2.Zone Anlægsbeskrivelse

Font:

Trebuchet regular

Headline 1 : 28pt Headline 2 : 16pt

Mellemrubrik : 14 pt eller 12 pt Brødtekst : 10 pt eller 8 pt. kursiv: 10 pt.

Fejlmelding

Årsag

Løsning

Detektorens aspirator virker ikke.

Urgent low airflow VESDA®

Luftstrømmen i sugerøret (1.-4.) er kommet under grænsen „Low Urgent“ p.g.a.:

pipe n (1-4)

Tilkald service for: • kontrol af indstilling • kontrol af rør valgt „in use“ • normalisering af luftstrømmen.

• ændring i aspiratorens indstilling Vesda® er en sammentrækning af „Very Early Smoke • blokering i sugerøret Detection“, hvilket på dansk svarer til „Meget • alle tidlig rør er valgt som „not in use“. røg-detektion“, som igen er en meget god beskrivelse af hvad Vesda® er i stand til. Zone – Urgent – Power

– røgdetektion… Fejlmelding

Årsag

VESDA® Systemet et aktivt røgdetekteringssystem, Power supply batteryer failed Tab i batterispænding der indsamler luft fra det overvågede område for – System – Network ved hjælp af laserteknik – at detekere tilstededeværelsen af røg. Fejlmelding

Løsning . Udskift batteriet.

Årsag

Løsning

– inden synlig røg… Comms fault on port n (A/B)

ill: 2.1.a - VESDA® programmeringsKommunikationsfejl på den anførte LaserPlus detektor/scanner Tilkald servicem. for:

– med 4 alarmniveauer

• tilslutning af en enhed (f. eks. et programmeringsmodul eller HLI) til denne port. • fejl i konfigurationen af systemet.

portvil (A eller B). og displaymodul , monteret med sugerør • kontrol iafdet kabelføring / tilslutning overvågede område I modsætning til konventionelle detektorer, • evt. reparation af brud på kabel – detektoren/scanneren analyserer luftprøver fra det overvågede VESDA® LaserPlus aspirationsdetektoren opdage område og giver alarm ved forprogrammerede alarmgrænser. en Comms brandfault i dens opstartsfase og give alarmEnheder – på systemet on port n (A/B) while openended kan konfigureres som Tilkald service for: inden der er synlig røg og flammer tilstede. „open–ended“ på én port. Fejl meldes ved: • kontrol af kabelføring/tilslutning. • evt. reparation af brud på kabel.

VESDA® LaserPlus systemet giver 4 alarmer i enZone brands forløb: – Airflow

• Action Brand i udvikling, måske synlige Flow sensor failure • Brand 1 (Fire 1) pipe n (1-4) Brand, måske synlig røg Minor high airflow pipe n (1-4)

• Brand 2 (Fire 2) Brand med flammende ild og varmeudvikling

List: 9 pt

Tilkald service for: • kontrol af indstilling

grænsen „High Urgent“p.g.a.:

– detektoren/scanneren analyserer luftprøver fra det overvågede ved af luftstrømmen • ændring i aspiratorens indstillingområde og giver alarm • normalisering • brud på sugerøret. • udbedring af evt. beskadigelse på rørnettet. forprogrammerede alarmgrænser.

Sender:

2. FASE

3. FASE Løsning

BRAND hastighed, fordi: • Omdrejningshastigheden (rpm) er arbejdsområdet. flammerudenfor • Der er fejl ved aspiratoren eller hastighedssensoren. RØG- I NT ENSI TET

Colour: 211 G: 223 B: 238

Tilkald service for :• udskiftning af aspirator

VESDA® LaserPlus detektor/scanner m. programmerings– og displaymodul , monteret med sugerør i det overvågede område Urgent high airflow pipe n (1–4) Luftstrømmen i sugerøret (1.-4.) er overskredet

1. FASE • Alarm (Alert) Fejlmelding Årsag Forstadie til brand eks. noget, der ulmerAspiratoren kan ikke fortsætte på denBEGYNDENDE Aspirator speed control f.failure indstillede

Tabel: •

2.1. Princip Aspirator failed

4. FASE

FLAMINTENSIV Tilkald serviceSYNLIG for: MENDE RØG VARME • indstilling af omdrejningshastigheden ILD som angivet i ASPIRE

Flow-sensoren på sugerøret (1.-4.) virker ikke

Tilkald service for udskiftning af flowsensor og manifold

Luftstrømmen i detektoren er overskredet ID grænsen ”High Minor“,Tfordi: • aspiratorens indstillinger er ændret • luftstrømmen i sugerøret er ændret

Tilkald service for: • normalisering af luftstrømmen (hvis Alarm fra konvenindstilling er ændret) detektorer • eftersyntionelle af rørnet

VESDA ALARM

VESDA ACTION

VESDA BRAND 1

VESDA BRAND 2

Brandslukning aktiveres

ill: 2.1.b Skema. Enhver brand har 4 faser: Opstart  Synlig rør Flammende ild  Intensiv varme. VESDA® LaserPlus alarmerer FØR synlig røg

adress: 7 pt ; center

15 af 24

Document information:

Segment group and document number INMAN421010. VesdaLasePLUS_Rev.01 -2014

Fire Eater graphic guideline light version ver. 01

INMAN421010. VesdaLasePLUS_Rev.01 -2014

INMAN80168_Booster manual DK. Rev.2

INMAN421010. VesdaLasePLUS_Rev.01 -2014

Fire Eater A/S – Vølundsvej 17 – DK-3400 Hillerød – Tel: +45 7022 2769 Fax: +45 7023 2769 – info@fire-eater.com – www.fire-eater.com – CVR: 59538713

2 af 24

INMAN8016


Graphic Guideline Light version

R: 228

G: 36

B: 14

C: 0

M:94

Y:100

K:0

R: 4

G: 0

B: 0

C: 100

M:100

Y:100

K:100

R: 0

G: 118

B: 158

C: 100

M: 0

Y: 9

HEX: #E4240E

HEX: #040000

HEX: #00769E

PMS: 1795 CVC

PMS: black

PMS: 314 CVC

Placement of Fire Eater logo:

Size 20,97 x 15 mm in right corner 7,5 mm from the top edge and 15mm from the right edge.

Fire Eater graphic guideline light version ver. 01

K:34


Graphic Guideline Light version

Fire Eater graphic guideline light version ver. 01

Choose always the logotype version that will give the highest possible contrast. If more options are possible use always the original version.


Graphic Guideline Light version

FIRE EATER

1

2

4

5

3

6

 7

8

10

Fire Eater graphic guideline light version ver. 01

9

1.

Never modify or delete logotype

2.

Never stretch or twist ratio in the logo

3.

Never change the font of the company name

4.

Never change the aspect ratio

5.

Never use shadow or other effects on the logo

6.

Never change the position of the logo

7.

Never tilt logotype

8.

Never use any other symbol or image around the logo

9.

Never change the color codes

10. Never change the space between the company name and logo


Graphic Guideline Light version Standard

Onshore

R: 3

G: 83

B: 109

C: 95

M:21

Y:16

K:54

HEX: #03536d R: 176

G: 183

B: 188

C: 33

M:21

Y:20

K:6

HEX: #B0B7BC

Offshore

R: 0

G: 168

B: 222

C: 77

M:10

Y:3

K:1

HEX: #00A8DE

Special

R: 164

G: 201

B: 89

C: 44

M:0

Y:78

HEX: #A4C959

Fire Eater graphic guideline light version ver. 01

K: 0

Profile for Fire Eater

Graphical guideline light  

this is Fire Eaters graphic guideline in a light version. If you need to use the guidelines contact Fire Eater

Graphical guideline light  

this is Fire Eaters graphic guideline in a light version. If you need to use the guidelines contact Fire Eater

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded