Page 1

Nummer 2 - juli 2009

Tour de kaastrup | andersen

Et etapeløb efter vÌrdien af X, Y og Z | side 13

Grundfos MGE projekt

Tredobling af kapaciteten | side 3

Stilhedens Dille

Slap af og pas dit job | side 10


En ny begyndelse

Certificering Et projekt er defineret ved at have en start og en slut. Sådan har det også været for alle de opgaver, som vi har og er involveret i. Derfor er det vigtig for os, hele tiden at være med i front når det handler om portefølje- og projektledelse. Vi er derfor løbende under uddannelse, herunder også certificering. IPMA Certificering IPMA er en anerkendt international certificeringsnorm i projektledelse. Projektlederne certificeres fra D til A niveau. Certificeringen tager udgangspunkt i den teoretiske indsigt, de anvendte metoder og ikke mindst erfaring. Læs mere på: http://www.danskprojektledelse.dk/

Dette nummer af Bane17 er på mange måder en ny begyndelse. Nyt fordi der er igennem de sidste 1½ år er investeret i, at opnå en rød tråd i den værdiskabelse, som gør os unikke for dig. Læs mere om resultatet i artiklen “Tour de kaastrup | andersen”. Også nyt fordi, vi har ændret kommunikationsform, layout og fokus. Det, vil du kunne se i dette nummer, i kommende cases og naturligvis på vores helt nye website. Der er på alle områder skabt nyt, for at cementere profilen og sikre et klart og tydeligt budskab til dig. Udover at kunne læse om processen med tilblivelsen af profilen, kan du på side 3 læse om den nye Rolls Royce af en frekvensomformer hos Grundfos. Der bydes på en ny dille og spørgsmålet om man kan ringe til Stilhedens Hav. Er du en af dem, der har viljen til, at skabe resultater før fremtiden overhaler? Så vil jeg anbefale dig, at kaste et blik på side 10, hvor du kan få adgang til andres erfaringer og dele dine egne. Forleden var jeg hos blomsterhandleren henne på hjørnet. Snakken faldt hurtigt på, at butikken var godt fyldt med kunder. De mærkede også, at kunderne var vendt tilbage til normalen. I januar var der mindre salg og det salg der var, lå i størrelsen kr. 100,- pr. buket. De sidste par måneder er kunderne vent tilbage og køber nu som tidligere i snit for kr. 150,-. Se det er en solstråle historie fra det virkelige liv. Når vi dertil ligger de forskellige statistikkers positive stigninger de seneste måneder – er der kun tilbage, at ønske en rigtig god sommer. Velkommen og god fornøjelse Harald Høi

Bane 17 udgives af: kaastrup | andersen a/s Torvet 4 8600 Silkeborg Telefon: 70 27 77 19 www.kaastrupandersen.dk

2

Vi vurderer, at der i fremtiden bliver et øget behov for højtkvalificerede projektkompetencer. Certificeringen er et fremragende værktøj til først og fremmest, at få bekræftet vores konsulenters niveau. Certificeringsprocessen giver et godt overblik over styrker og svagheder. Endvidere er certificeringen en mulighed for, at videreuddanne sig mere målrettet, indenfor det brede felt som projektledelse er.

Ansvarshavende: Harald Høi Tekst: Harald Høi hia@kaastrupandersen.dk Klaus Bilberg bilberg@bilbergogco.com

Layout og produktion: Bilberg & Co Reklamebureau Forside foto: Senior konsulent Kristian Skjødt i en fokuseret nedkørsel på jagt efter værdien af X, Y og Z.


Case:

Grundfos MGE projekt

Pumpesystemet består i sin enkle form af 3 hovedkomponenter. En pumpedel, en motor og en styring eller, som her kaldet frekvensomformer. Styringen har til formål, at regulere pumpeeffekten totalt set og gøre det med et så lavt energiforbrug som muligt. Herudover sikrer frekvensomformeren en optimal opstart, drift og stop af hele pumpesystemet.

“...Resultatene af testen viste, at der var basis for, at opnå de ønskede forbedringer, og projektet fik et klart go.” Ekstrem vigtig tidsramme - Reduktion af procestiden til det halve - Optimal processikkerhed og kvalitetssikring - Omfattende og skrap NASA test. Det var nogle af resultaterne i udviklingen af en ny stor frekvensomformer hos Grundfos.

Medlemmer af projektgruppen omfattede blandt andre:

Baggrunden for projektet var et ønske hos Grundfos om, at udvide produktpaletten til også, at omfatte frekvensomformere til større pumpeanlæg. De store frekvensomformere over 7,5 kW blev tidligere indkøbt hos en tysk producent. Forretningspotentialet i, at tilbyde kunderne et samlet Grundfos pumpesystem med forbedret ydeevne, serviceniveau og energibesparelse var interresant. Markant kapacitetsforøgelse Fra 7,5 til 22kW er en kapacitetsforøgelse med en faktor 3. Det stiller store krav til viden og teknologisk formåen. Her er Grundfos dog særdeles godt stillet, idet teknologiudviklingen på blandt andet print er helt i front. ”En fieldtest bestående af prototyper hos 50 kunder, skulle levere data og erfaringer, der kunne give et go eller no go for projektet. Resultaterne af testen viste, at der var basis for, at opnå de ønskede forbedringer, og projektet fik et klart go.” fortæller NPI Head Department Lars Pauli Christiansen.

Lars Pauli Christiansen, NPI Department Head

Marianne Mellergaard Holst, NPI Project Manager,

• Jimm Feldborg - Project Manager - Business development • Ole Rasmussen - Production Manager • Gert Johansen - Test engineer

3


Fortsat >>> Grundfos MGE projekt

Et usædvanligt projekt for Grundfos Time-to-Market, højere kvalitet og lavere cost Målet for det nye pumpesystem var en markant forøgelse af værdien for kunderne. Der blev defineret en række områder, hvor væsentlige forbedringer skulle opnås. Bedre design, højere virkningsgrad, større leveringssikkerhed og højere serviceniveau var nogle af målene. Samtidig skulle processikkerheden og kvalitetssikringen i produktionen op på et niveau, der garanterede, at de nye enheder indeholdt markante forbedringer i forhold til markedet. Alt sammen skulle realiseres til en lavere cost per enhed. Lars Pauli slutter af: “Projektet er gået rigtig godt, både i forhold til tid, cost og kvalitet. Det har været en stram tidsplan, men vi har nået den.”

Ingeniørens Produktpris 2009 til ALPHA2 cirkulationspumpen

Sideløbende med udviklingen af frekvensomformeren var Grundfos også i gang med den nye ALPHA2. Grundfos modtog den 23. april Ingeniørens Produktpris 2009 i kategorien Elektronik for ALPHA2. I dommerpanelets vurdering var der ikke nogen tvivl: “Dette produkt ligner en klassisk, mekanisk cirkulationspumpe, men tag ikke fejl. Pumpen er elektronisk højteknologi med så meget indbygget intelligens, at den kan tilpasse sig specifikt til det hus den monteres i. Derved sænkes forbruget til 5W fra traditionel 60 – 100 W. Exceptionelt hurtig og dygtigt udviklet. Stor samfundsmæssig betydning,” hedder det i bedømmelsen. Peter Sloth Karlsen siger om prisen: “Den er et stort cadeau til mange års fokuseret udviklingsarbejde og ikke mindst til hele projektteamet, som har formået at realisere banebrydende teknologi til et fantastisk produkt. Og vi lægger ikke skjul på, at specielt denne pris har ekstra stor betydning blandt vores udviklingsingeniører, selv om vi naturligvis er stolte og ydmyge over alle priser og hædersbevisninger som vi modtager.” At ALPHA2 tildeles prisen i kategorien Elektronik beviser også, at en cirkulationspumpe som tidligere ”bare” blev opfattet som simpel mekanik, nu opfattes som noget højteknologisk og sofistikeret. Med den store succes som ALPHA2 salgsmæssigt også har haft, er dette endnu et klart bevis på, at fokuseringen på at integrere elektronik i vores produkter, for derigennem at gøre dem mere intelligente og energibesparende, er vejen frem. 4


Der var mange krav til projektet. Tiden var en af de vigtigste, idet kontrakten med den tidligere leverandør var opsagt. Timeto-Market var ikke bare et krav, men en naturlov, der ikke kunne omgås. Marianne Mellergaard Holst fortæller: “Tidsrammen for projektet var ekstrem vigtig, og på trods af det tidsmæssige pres, var vi i stand til at levere den ønskede løsning til tiden.” Et komplekst produkt 22 kW frekvensomformerne indgår typisk i større anlæg, hvor driftsstop er meget dyre. Det er enheder i en kaliber, hvor man ikke lige har en ekstra liggende på hylden at skifte med. Driftsikkerheden skal derfor garanteres.“Det var ikke let, da projektet på mange måder var usædvanligt for Grundfos.” Fortæller Lars Pauli Christiansen og siger videre: “Antallet af komponenter var meget stort, og der blev introduceret en række helt nye komponenter.” Kvalitetssikringen af komponenterne var derfor et område, der skulle afdækkes grundigt. Det bliver den ved en gennemtestning af de færdigproducerede enheder, hvor de blev udsat ekstreme forhold.

“Time-to-Market var ikke bare et krav, men en naturlov, der ikke kunne omgås.”

“I forhold til det oprindelige mål på 3000 ppm er der opnået en så lav fejlrate som 0 ppm.”

“Projektet er gået rigtig godt, både i forhold til tid, cost og kvalitet. Det har været en stram tidsplan, men vi har nået den.” Da projektet af den nye frekvensomformer skulle sættes i gang, var der ekstremt pres på ressourcerne. Udviklingen af den nye Alpha2 cirkulationspumpe var i fuld gang, det samme var projektet med den lille Magna. Sideløbende med fremtagningen af de nye produkter kørte der et kapacitetsudvidelsesprojekt til ca. kr. 100 millioner. Derfor valgte Grundfos et samarbejde med kaastrup | andersen om projektledelsen af frekvensomformeren. Hermed kunne Grundfos sikre, at de forretningsmæssige mål i forhold til efterspørgsel og Time-to-Market blev indfriet. NPI Project Manager Marianne Mellergaard Holst fortæller: “Projektet har været prioriteret ligeså højt hos kaastrup | andersen som internt og det har været et Grundfos projekt, selvom kaastrup | andersen kom ind som eksterne projektledere. De har haft let ved at indgå i Grundfos organisation, og har været meget gode til at kommunikere med medarbejderne.”

Den maksimalt tilladte fejlrate for enhederne blev ved projektstart fastsat til 3000ppm. Det er ikke meget set i forhold til kompleksiteten af produktet. Derfor blev der stillet krav om, at indføre ny teknologi i produktionen. Det indbefattede blandt andet et nyt pressfit udstyr, til montering af stik og bøsninger i produktet Fordelen ved det avancerede udstyr er, at det kan levere data om pressfit-processen og dermed viden til sikring af kvaliteten i pressfit-operationerne. Marianne Mellergaard Holst siger: “I forhold til det oprindelige mål på 3000 ppm er der opnået en så lav fejlrate som 0 ppm.” Det nye pressfit anlæg til produktionen, kunne blandt andet levere data i form af en S kurve, der beskriver trykforløbet i montagen af den enkelte komponent. Kurven viser monteringen i tre faser og beskriver trykket hvormed: - komponentens ben bryder hullerne i printpladen. - komponentens ben glider gennem hullerne i printpladen. - komponenten fæstnes på printpladen. fortsættes >>>

“Der har været en god kommunikation i projektledergruppen. Gennem hele projektet er der reageret på faresignaler med det samme, og taget hånd om dem.”

5


Fortsat >>> Grundfos MGE projekt

Bed om data og få en ny religion Om at få data – for mange data… Det nye anlæg leverede data - mange data! Det blev en stor opgave, at skabe sammenhæng i disse data, og projektgruppen var ved at få et religiøst forhold til dem. Det blev derfor besluttet, at tilknytte en netop ansat astrofysiker, som havde tiden og kompetencerne til, at grave sig ind bag de mange data. Her fandt han forståelsen for sammenhængene i processen og press-fit udstyret blev bragt i styr og fin-tunet. Et andet direkte resultat er, at data fra processen gør det muligt for, at være mere specifik i kravene til underleverandører om grænser for varians og tilladte tolerancer. Lars Pauli Christiansen fortæller om udviklingsarbejdet og projektet generelt: ”Der har været en god kommunikation i projektledergruppen. Gennem hele projektet er der reageret på faresignaler med det samme, og taget hånd om dem.”

“Kvaliteten er sikret gennem en langstrakt og vedholdende indsats, både i design for assembly og i design for manufacturing.” Processikkerhed, automatisering og arbejdsmiljø – sider af samme sag Processikkerheden i produktionen var et område, der var meget fokus på. Det skulle sikres, at alle operationer blev udført korrekt, i den rigtige rækkefølge og helst med et tjek på hver enkelt operation. Automatisering af produktionen var et andet spørgsmål. Hvad ville være mest rentablet? En fuldautomatisering, en ren manuel løsning eller en kombination. Udgangspunktet for automatiseringsgraden og rentabilitetsberegningerne var, at enhederne ville blive produceret i et lavere styk antal end andre typiske Grundfos produkter. Kravet til arbejdsmiljø og ergonomi for operatørerne, var væsentlige at tilgodese. De nye frekvensomformere vejer 27 kg. Det er en størrelse, der ikke tidligere er set på fabrikken. Der skulle derfor etableres hjælpeudstyr, som gjorde det muligt for operatørerne, at håndtere enhederne uden for store belastninger.

Grundfos Kinderæg – Om at løse 3 problemer på en gang Der blev udarbejdet 3 scenarier til det nye produktionssetup. En manuel, en semiautomatisk og en fuldautomatiseret løsning. Med baggrund i rentabiliteten blev den semiautomatisk løsning valgt, selvom den rejste nogle ubesvarede spørgsmål om processikkerhed og arbejdsmiljø. Den løsning der står i produktionen i dag, er et Grundfos kinderæg. Den løser problemerne ved, at indarbejde processikkerheden og arbejdsmiljøet i semiautomatikken. “Semiautomatiseringen er vi blevet rigtig glade for, den har også givet erfaringer til andre produktionskoncepter” Fortæller Lars Pauli Christiansen. Løsningen er bygget op om et montagebånd, hvor enhederne er monteret på en palette. Den føres gennem forskellige stationer, i forhold til de operationer der skal udføres. Kort skitseret indeholder første station montering af den tomme klemkasse på en palette. Her er også operationerne med montering af pakninger og varmeledende måtter. Efterfølgende er der et automatisk tjek på om alle operationer er udført. Automatikken kan dog kun kontrollere, at der er pakninger og måtter alle steder. Den er ikke i stand til at skelne om det er den rigtige type. Dette problem er løst ved, at give hver måtte en unik form, der kun gør det muligt, at montere den i det rigtige rum. Lars Pauli Christiansen siger: “Kvaliteten er sikret gennem en langstrakt og vedholdende indsats, både i design for assembly og i design for manufacturing.” Samarbejde med Volvo Næste station indeholder montering af print, der kommer fra det nye pressfit anlæg. Alle print er forsynet med stregkoder, der gør det muligt, at følge dem gennem hele produktionen. De forskellige print skal monteres med op til 20 skruer i den rigtige rækkefølge og med korrekt moment. For at sikre dette fandt projektgruppen en avanceret skruetrækker, og en software, der kunne videreudvikles på. Erfaringerne i Danmark med udvikling af en sådan software var sparsomme, men i Sverige havde Volvo været i gang med et lignende projekt, og erfaringerne herfra blev stillet til rådighed for projektgruppen. fortsættes >>>

“Semiautomatiseringen er vi blevet rigtig glade for, den har også givet erfaringer til andre produktionskoncepter”

6


Operatørtid reduceret med 50% Et udtryk for værdien af en gennemtænkt semiautomatisering er operatørtiden pr. enhed. Der var beregnet en operatørtid på 30 minutter pr. enhed. Effektiviseringen af processen har realiseret en operatørtid på 15 minutter.

7


Fortsat >>> Grundfos MGE projekt

Den nye favoritarbejdsplads blandt operatørerne

Hvad kan en skruetrækker ? Udviklingen af softwaren viste sig at være en kompleks opgave. Den handlede om at afdække, hvad der var muligt at styre og kontrollere med den avancerede skruetrækker. ”Vi har fået nye erfaringer omkring udvikling af software, og kompleksiteten i denne. Vi har lært, at være meget klare i kravsspecifikationen om, hvad det egentlig er vi vil have.” Siger Marianne Mellergaard Holst, og slutter af: ”Semiautomatseringen er en rigtig god løsning. Det avancerede skruetrækkersystem vil blive implementeret i andre produktionslinier.”

trol i semiautomatiseringen har givet dem en tryghed i arbejdet. Som en af operatørerne sagde til mig”: ”Jeg skriver gerne under på, at jeg har monteret denne enhed. ”

“...nye erfaringer omkring udvikling af software, og kompleksiteten i denne...”

“Jeg skriver gerne under på, at jeg har monteret denne enhed.”

Slutresultatet har vist sig at være en stor succes. Hullerne i printene er nummererede så operatørerne bliver guidet gennem rækkefølgen. Det er kun muligt at aktivere skruesystemet, når den er placeret over den korrekte position. For hver enkelt skrue er der defineret et moment og en tolerancegrad som skal opnås. På en skærm ved stationen kan operatøren følge, om alle operationer er korrekt udført. En fejl, i for eksempel momentet på en skrue, udløser en alarm til operatøren. Marianne Mellergaard Holst fortæller: ”Det blev hurtigt den nye favoritarbejdsplads blandt operatørerne, den indbyggede kon-

På den sidste station lukkes enheden og klargøres til test. Paletten, som den tomme klemkasse blev monteret på i starten, er en del af testløsningen. Erfaringer fra andre test viser, at det ikke bare er produktet der testes, men i lige så høj grad testudstyret. Problemer med at kontakter til testudstyret bryder sammen eller kabler hopper af, er løst ved at gøre dem til en del af paletten.

8

Den fysiske størrelse på enhederne ville give operatørerne en uhensigtsmæssig arbejdsstilling, hvis de skulle montere print på den side af enheden, der er længst væk fra dem. Næste station er derfor en vending af enhederne på 180 grader. Inden de går videre til en kopi af den foregående station, nu med montering af print i den anden side af enheden.

Klemkassen har i bunden 4 huller, som benyttes til at fastspænde den til paletten via dorne.


Klemkassen udsættes under testen for meget kraftige rystelser, så en sikker og holdbar montering er et ”must”. NASA test sikrer processerne ”Den omfattende og skrappe test som enhederne gennemgår, er en af de eneste af sin art i Danmark. Opbygningen af testen og testudstyret er fremtaget sammen med NASA.” fortæller Marianne Mellergaard Holst. Selve testen af enhederne foregår i et testkammer, der er placeret umiddelbart ved siden af montagebåndet. Når enhederne og paletten er monteret sammen, er vægten oppe på 80 kg. For at operatørerne kan flytte så tunge enheder, er der udviklet transportvogne. Der gør det muligt at tage paletten med enheden direkte fra montagebåndet og placere dem i testkammeret. Efter placeringen i testkammeret forbindes og fastspændes kontakter og kabler.

“...Opbygningen af testen og testudstyret er fremtaget sammen med NASA.” “...Det gør det muligt at simulere ekstreme forhold.” Analyser har vist, hvilke punkter i enheden, der kunne være de svageste. Testudstyret er udformet sådan, at testpåvirkningerne føres til disse punkter. ”HASS testen af enhederne, som følger NASA’s normer for test af udstyr, blev udarbejdet for at sikre, at vi holdt os under den maksimale fejlrate.” fortæller Lars Pauli Christiansen: ”Det var vigtigt for os, at få sat strøm på frekvensomformerne, og teste dem sammen med pumper og motorer. Det gør det muligt at, simulere ekstreme forhold.” Når enhederne er forbundet i testkammeret, står de i forbindelse med et system af pumper og motorer i den nederste etage i bygningen. Igennem testcyklussen testes enheden op mod en række grænseværdier og modstande. Endvidere udsættes den for ekstreme belastninger. At produkterne er gennemtestede, er i dag bevist i eksisterende installationer hos kunderne. Marianne Mellergaard Holst siger: ”Vi har leveret over 700 enheder til kunder, og har ikke fået noget tilbage fra markedet. Det har været et projekt med høj fremdrift, vi fik ting til at ske og nåede i mål.”

“Vi har leveret over 700 enheder til kunder, og har ikke fået noget tilbage fra markedet...”

Fakta om HASS testen - Highly Accelerated Stress Screening test HASS testen køres på alle enheder i den første periode af produktionen. Når Q sammen med udviklingsteamet vurderer, at et passende antal styringer har været igennem test uden påvisning af fejl, ændres processen til stikprøve basis. Til processen gøres brug af et testkammer som kan påvirke enheden under test med temperatur og vibration. Kammeret, der anvendes, er i stand til at ændre temperaturen fra -100C op til +200C / med 60C per minut, samt vibrere med op til 80G. Undervejs i testen monitoreres processen for, at sikre fuld performance fra enheden. Data fra monitoreringen logges til database til brug ved analyse af generel performance. Temperatur og vibrationsniveau ved HASS fastlægges, så det er over normal driftområde, men stadig under niveauerne fundet ved HALT (Highly Accelerated Life Testing) under udviklingsprocessen.

9


Kan man ringe til Stilhedens Hav? Aflys dit møde, luk døren, sluk PC’en og slå mobilen fra. Ryd skrivebordet, så der er tomt, hvor opgaver ellers plejer at ligge i stakke. Sæt dig så ned, luk øjnene, træk vejret dybt og slap helt af. Visualiser en situation med dig selv på et sted med ro og fred. For eksempel det stille hjørne af haven, hvor du plejer sidde og slappe helt af. Når du fornemmer roen i kroppen, så bare bliv siddende helt afslappet i 5 eller 10 minutter, der er ikke noget der haster. Du er nemlig i fuld gang med at passe dit job! Nu skal det ikke handle om afslapningsøvelser. Men om at skabe et bedre grundlag for beslutninger og dermed bedre resultater. Om at bryde ud af den evige kommunikationsstrøm, som vores teknologiske formåen af i dag muliggør, og skabe et rum til fordybelse. Når du sidder og læser dette, er det 44 år siden, at det første menneske gik på månen. Det var datidens ypperligste symbol på menneskets teknologiske formåen og genstand for stor beundring. Mare Tranquillitatis Hvad har det med sagen at gøre? Prøv at spørge omkring dig blandt kollegaer og bed dem om at komme med et stednavn på månen. Du vil finde ud af (blandt dem der overhovedet kan komme op med noget), at det sted på månen de fleste kan huske er: ”Mare Tranquillitatis – Stilhedens Hav”. Paradokset mellem beundringen for nye teknologiske muligheder, og længslen efter Stilheden Hav har inspireret os til en ny dille, der gerne skulle brede sig. Det er en ide til, at få et fornuftigt sammenspil mellem kommunikationskaoset og behovet for fordybelse. Og udbyttet for dig? Overblik, mindre stress og bedre beslutninger.

“...er det kommunikationsstrømmen, der styrer dig og din tid?” Uanede muligheder for afbrydelse De teknologiske landevindinger har gjort det muligt for alle andre, at kræve din opmærksomhed og påvirke den måde du disponerer din tid. Det foregår i et ofte internationalt, ukoordineret og ukontrolleret netværk af relationer. Relationer der alle, når behovet opstår kræver opmærksomhed. Der er møder og mødeindkaldelser, telefonopkald, sms, messengers, mails, kolleger, personer der kommer forbi din plads, snail mail osv. Der er uanede muligheder for afbrydelser i dit arbejde. Det er nærmest umuligt, at skabe eller blot overskue det materiale, der ligger til grund for de beslutninger du skal træffe. Sagt med andre ord, hvis ikke du opstiller spillereglerne, så gør andre. Et af de helt centrale spørgsmål,der er værd at ofre en tanke på er: - Er det kommunikationsstrømmen, der styrer dig og din tid? Eller er det dig, der styrer kommunikationen?

“...eller er det dig, der styrer kommunikationen?” 10


“We choose to go to the moon.We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard, because that goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills...” John F. Kennedy, 1962

Svaret ligger lige for, selvfølgelig er det dig! Du kender sikkert de netværks- og kommunikations-diller, som ruller ind over landet. I øjeblikket er det Facebook, LinkedIn og diverse tv-selskabers ønske om at tilbyde dig 200 kanaler, når vi nu alligevel skal skifte til det digitale net. En dille eller mode er en tendens, hvor en bestemt ”ting” bliver populær. Den opstår som et resultat af, at en større gruppe af mennesker mener, at den er “in”. En dille slår igennem på og lever i første omgang af nyhedsinteressen. Men den overlever på sigt ved, at tilføre vores hverdag værdi. Nogle af dem tager vi til os, fordi vi finder en reel værdi i deres funktionalitet. Andre forsvinder ud i glemslen, når nyhedens interesse har lagt sig.

“...et fornuftigt sammenspil mellem kommunikationskaoset og behovet for fordybelse.” En måde at handle på Lad os give den nye dille et navn – ”Stilhedens Hav” – og prøve at se på, hvad den kan gøre for dig og din virksomhed. Du skal faktisk ikke engang have pungen frem og ej heller stå i kø ved kassen, for at være med på Stilhedens Hav. Det er nemlig ikke en ting du kan købe eller downloade, men en måde at handle på. Den kræver ikke den store arbejdsindsats, tværtimod er det ideen, at gøre mindre arbejde af gangen. At skabe et rum, hvor det er muligt i fred og ro, at fokusere på grundlaget for vigtige beslutninger uden at blive forstyrret. Det fantastiske ved Stilhedens Hav er, at den kan hjælpe dig til at træffe bedre beslutninger og opnå hurtigere resultater, ved at være bevidst om, hvornår det er en god ide at gå ”offline”. Det handler om, at legalisere afslapning, fordybelse og ”god tid” som redskaber til, at træffe bedre og mere effektive afgørelser. Om at skynde sig langsomt!

“Det handler om, at legalisere afslapning, fordybelse og ‘god tid’ som redskaber til, at træffe bedre og mere effektive afgørelser.” Første øvelse Det er klart, at det er lettere at skrive end at praktisere. Men omvendt får du og din virksomhed så mange fordele ud af det – så skulle vi ikke prøve, at se hvordan det kunne være? Det vil med garanti give dig og din virksomhed et kvalitetsløft og en bedre hverdag. Vil du være med til at gøre dillen til det nye store? Så kommer den første og meget simple øvelse her. Luk dit mail program, messenger og mobil ned. Læn dig så tilbage, og prøv at finde ud af, hvordan du kan skabe rum til fordybelse og overblik i dit arbejde. Måske har du allerede nogle ideer, eller kender nogle værktøjer. Find ud af, hvordan du kan indarbejde dem i en hektisk hverdag. Få dine kolleger med på dillen, del jeres erfaringer og multiplicer jeres fælles resultater. fortsættes >>> 11


Fortsat >>> Kan man ringe til Stilhedens Hav

Dine erfaringer = rødvin og en blodtryksmåler Bane 17 på Linkedin Den nye “Bane17” gruppe på LinkedIn er tænkt som et forum til udveksling af ideer, der styrker beslutningsprocesser, skaber fart og giver inspiration til bedre ledelse. Her har vi lagt de første ideer ind til inspiration, og venter på at du deler dine. Brug sommeren til, at lære den nye dille at kende, så kan vi sammen skabe bedre resultater i sensommeren.

Når sommeren er ovre, honorerer vi de første 5 ideer, der er delt i Bane17 gruppen, med et par flasker vin og en blodtryksmåler. Så kan du måle den blivende værdi for dig selv.

“...et forum til udveksling af ideer, der styrker beslutningsprocesser, skaber fart og giver inspiration til bedre ledelse.”

På billedet nedenunder af, finder du et par månepositioner, Deres navne skulle gerne beskrive den proces, dillen bringer dig igennem, når du skal træffe beslutninger:

Du ankommer fra:

Tågernes Hav Mare Vaporum Position: 13,3N 3,6Ø

Tag ophold på:

Stilhedens Hav Mare Tranquillitatis Position: 8,5N 31,4Ø

Bevæg dig herfra til:

Klarhedens Hav Mare Serenitatis Position: 28,0N 17,5Ø

Og returner fra:

Opfindelsernes Hav Mare Ingenii Position: 33,7N 163,5Ø

12

Sådan finder du Bane17 på LinkedIn: Vælg ”search group” øverst på forsiden, skriv ”Bane17” i et ord, klik ”search”. Nu dukker gruppen op og hvis du ikke allerede er medlem kan du tilmelde dig.

God tur - Harald Høi


Vi har set indad - Tour de kaastrup | andersen Firmaet kaastrup | andersen er en dynamisk størrelse. Vi er summen af de behov og udfordringer kundernes projekter udløser. Og vores egen evne til, at anvende kompetencerne og realisere løsninger. Alt sammen i en verden i konstant forandring. Det kan som udgangspunkt formuleres som en ganske simpel ligning: X = kaastrup | andersen = forandring = ((kunders projekter = (behov + udfordringer)) x (egen evne = (kompetencer + løsninger))) Problemet er, at svaret ikke kan findes i matematikken. Vi kan bruge ligningen til, at anskueliggøre de elementer, der indgår, men ikke til at finde svaret. For at komplicere det yderligere, har det altid været vores særkende, at tage udgangspunkt i behovet, og ikke i en bestemt løsningsmodel eller metode. Det ville alt andet lige være mere enkelte at formidle budskabet om en løsning f.eks. lean. Vi arbejder derfor ikke med at, ”Dit projekt er lig med X”. Men ser på om Y eller Z er en bedre indgang, til at finde den optimale løsning. Men prøv så at kommunikere ovenstående ud:

Hvis svaret ikke er X, så er det nok Y eller Z Hvilket næppe er en tillidsvækkende og meningsfuld kommunikation., selvom matematikken er en interessant verden. Intern dialog og analyse Værdien af X, Y og Z skulle formuleres klart. Det blev starten på et etapeløb, med målet om at skabe et tydeligt billede af hvad kaastrup | andersen står for. Første etape var en proces, hvor vi tog vores selvopfattelse op til revision gennem en intern dialog, og samtidig analyserede vores serviceydelser. Analysen opsummerede vores ydelser, i forhold til en opdeling i 3 hovedgrupper, baseret på de muligheder, der findes i dag for, at insource ekstern assistance. De tre hovedgrupper er:

• • •

Management konsulent Strategiudvikling - Strategisk niveau Projekt konsulent Bygger bro mellem strategi og drift - Taktisk niveau Vikar konsulent Er en del af driften - Operationelt niveau

Hver gruppe blev målt op mod en række parametre, og analyseresultaterne viste, at vores ydelser finder størst relation til ”Projekt konsulent” gruppen, med en hældning mod management konsulent. fortsættes >>>

“Tour de kaastrup | andersen har konkretiseret og skabt en klar fælles bevidsthed om vores værdier og ydelser” 13


Fortsat >>> Vi har set indad - Tour de kaastrup | andersen

Hvordan X, Y og Z bliver til retning, rammer og fart

Su

ing

nt

&

n ve In

ve

me lop

Sup ply

tory

Prod u c td e

At tænke udefra og ind Men stemte opfattelsen internt i organisationen overens med den eksterne opfattelse af kaastrup | andersen? Det spørgsmål skulle afklares i anden etape af tour de kaastrup | andersen.

De indledende analyseresultater havde vist, at vores ydelser finder størst relation til ’Projekt konsulent’ gruppen, hvor det handler om at bygge bro mellem strategi og drift. Analysen viste også, at den næststørste relation var ydelser på strategisk niveau. Ikke som traditionelle management konsulenter, men i stedet som konsulenter til ledelse af strategiske projekter på tværs af organisationen. Begge disse analyseresultater afspejles direkte i vores historik og er helt i tråd med tilbagemeldingerne fra kunderne. Modellen for vores ydelser blev derfor revideret. Den nye model illustrerer analyseresultaterne og viser kaastrup | andersen, som specialister i operations, både i strategiske forandringsprocesser på tværs af organisationen og optimeringsprojekter lokalt i organisationen.

Car

Su

nt ve

me lop

Prod u c td e

14

Strategic Tactical Operational

&

Dagen i Vejle var udbytterig. Tavlen blev visket ren, inden vi gik i gang. Der blev lavet brainstorms og øvelser over indholdet. I løbet af dagen blev der formuleret en række udsagn, ord og

Cross organizationel projects

Sup ply

Vi samler kræfterne Tredje etape var holdtidskørslen, og bestod i at tage en dag ud af kalenderen, hvor alle ansatte i kaastrup | andersen kunne samles. Vi drog til Vejle, hvor vi afholdt ide- og udviklingsdag. Resultaterne af analyse, intern dialog, kundeundersøgelse og hvad vi ellers havde vendt i forløbet indtil nu, skulle gennemgåes. Målet for dagens etape var at finde en rød tråd, eller en ledetråd i svaret på værdien af X, Y og Z.

ing

Kundernes opfattelse af kaastrup| andersen’s ydelser og den måde vi arbejder på faldt meget sammen med, det resultat vi var kommet frem til internt.

C

r to

Eksekvering og fokus på målet. Opnå resultater til tiden. Fokus på at anvende tid og ressourcer optimalt Evnen til at vælge det rigtige til eller fra. At have tempo i udførelsen.

Ma nu f

in ha

ac

• • • • •

pp ly

Det blev gjort ved en undersøgelse, lavet i samarbejde med en række af vores kunder. Tilbagemeldingerne fra kunderne, viste en klar opfattelse af vores ydelser. De var tilmed meget enige om, hvordan vi skabte værdi og adskilte os fra andre. Se en række af tilbagemeldingerne her:

rying out projects

tory

r to

Carrying out projects

Der er set på konsekvenserne i forhold til form og indhold i kommunikationen fra os. Forandringerne vil kunne ses både på vores website, i de cases vi udsender, i Bane 17 og hvor du ellers møder os.

n ve In

C

Lad det spire Sidste etape blev indledt. Gennem vinteren og foråret er der sat ord på resultatet af hele processen. Hvem vi er, hvordan arbejder vi, hvad kendetegner vores ydelser og hvordan genererer de værdi for vores kunder.

Ma nu f

in ha

delelementer der hver især udtrykte dele af kaastrup | andersens’s værdisæt og målsætninger. Da vi afsluttede dagen, var der en opgave der stod tilbage. At samle disse udsagn, ord og delelementer til et klart billede. Nu skulle det sidste skridt i processen tages, at formulere billedets indhold i en form, der gjorde det kommunikerbart.

ac

pp ly

Resultat af den interne dialog, blev en foreløbig konklusion, der slog fast, at vi internt ser vores ydelser placeret indenfor operations og defineret i de 4 områder herunder. Og vores fremtidige opgave ligger i, at holde et skarpt fokus på kompetenceudvikling indenfor operations.


Før fremtiden overhaler Et er, hvilke organisatoriske områder vi arbejde indenfor. Et andet er, hvordan vi gør det. Og her er vi fremme ved kernen af kaastrup | andersen. Der er arbejdet intenst og meget på, at formulere et enkelt og sigende budskab. Et budskab som er tidløst og omdrejningspunktet for alt hvad vi gør.

At skabe værdi i processerne Hvordan er det så at vi “gennemfører forandringer før fremtiden overhaler dem” og skaber denne værdi? Som nævnt I indledningen, er vores udgangspunkt kundens konkrete behov, ikke en bestemt løsningsmodel eller metode. Vi former den proces der er optimal i den givne situation

Lad os kort vende tilbage til ligningen vi startede med. Vi kunne ikke løse den med matematikken, men vi har været igennem en proces, der har givet svar på de elementer der indgår:

I den proces vi har været igennem internt, og i tilbagemeldingerne fra kunderne, er vi blevet bekræftet i, at det der er unikt for vores måde, at skabe værdi i processerne på, er fokuseringen på retning, rammer og fart.

kaastrup | andersen = forandringer før fremtiden overhaler dem = værdi i processerne = retning, rammer og fart Nu prøver vi så igen, at kommunikere ovenstående ud, og ender med:

I daglig tale har vi altid kaldt det “at komme ud af bane 17”. Men vi er nu blevet bevidste om, at når vi er på vej ud af bane 17, så er det:

Kunsten at gennemføre forandringer før fremtiden overhaler dem

Retning, rammer og fart der skaber værdi i processerne.

Det er et enkelt og simpelt budskab. Det er i tråd med kundernes værdioplevelse af os. Det er tro mod vores egen opfattelse og skaber sammenhæng mellem vores historie og fremtid.

<<< Den nye model viser samtidig, at jo tættere en opgave ligger mod centrum, jo større er kravet om kompetencer i ledelse af strategiske forandringsprojekter. Og modsat at jo længere fra centrum en opgave ligger, jo større er kravet om kompetencer i projektledelse på henholdsvis taktisk eller operationelt niveau. 15


Retning, rammer og fart skaber værdi i processerne OM OS kaastrup andersen er specialister i operations, både strategiske fornyelsesprocesser på tværs af organisationen og optimeringsprojekter lokalt.

RAMMER Grundlaget for processen er kombinationen af vores specialviden og erfaring, kombineret med den viden der allerede er i kundens organisation.

Vores udgangspunkt er kundens konkrete problem. Vi repræsenterer ikke en bestemt løsningsmodel eller metode, men former de optimale virkemidler til den konkrete opgave.

Sammen skaber vi en markant forøgelse af værdien i kundernes outcome, og garanterer, at projekterne som minimum bliver gennemført til tiden, uden at sænke ambitionerne.

Det er en kendsgerning, at alt for mange forandrings- og optimeringsprocesser aldrig når i mål eller kun delvist indfrier målsætningerne. Den primære årsag er, at de gennemføres og implementeres for langsomt, så processerne udvandes og de ressourcer, der er investeret skaber ringe eller ingen værdi. RETNING Klare mål giver mulighed for at vælge fra. Det øger og fastholder fokus på værdiskabende aktiviteter. Når retningen er udpeget, er det enklere at finde den lige vej til målet, og dermed minimere spild af tid og ressourcer. Uden vedholdenhed har forandring og optimering svære betingelser. Vi forventer, at vores kunder har viljen til at holde ved, for at opnå det fulde udbytte.

En succesfuld implementering er fundamentet for, at den efterfølgende driftsproces kan skabe resultater og nå de mål, som vi har opstillet sammen med vores kunder. FART Vores målsætning er, at gennemføre projekter med høj fart, så de er i drift før end forventet. Det gør vi ved at være katalysatorer for dynamik og drive. Fart kræver fokus, opmærksomhed og nærvær, derfor er vores arbejdsplads ude hos kunderne. Flaskehalse skal undgås. Derfor er de nødvendige ressourcer og kompetencer altid til rådighed via kaastrup | andersen’s teams. Det giver sikkerhed for en hurtig og succesfuld gennemførelse.

Vi kalder det at komme ud af Bane 17 - med retning, rammer og fart.

Kunsten at gennemføre forandringer før fremtiden overhaler dem TORVET 4 - 8600 SILKEBORG - TELEFON: 70 27 77 19 - WWW.KAASTRUPANDERSEN.DK

Bane 17 Nr. 2  

Magasin om projektledelse

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you