Page 1

INKAPSELING VAN DE ADEM over hoe men lucht inblikt

joost dingemans book.indd 1

4-2-2014 18:20:39


book.indd 2

4-2-2014 18:20:39


book.indd 3

4-2-2014 18:20:39


INHOUD INLEIDING SJABLOON VOOR DE WERKELIJKHEID NATUUR/CULTUUR ABSTRACTIE VAN PATROON AUTOPSIE TRANSFORMATIE THEMATIEK VORMSTUDIE DERDE DIMENSIE OMGEVING

book.indd 4

4-2-2014 18:20:39


book.indd 5

4-2-2014 18:20:39


book.indd 6

4-2-2014 18:20:39


book.indd 7

4-2-2014 18:20:39


Gabo

book.indd 8

4-2-2014 18:20:39


Stan Wannet, Verbeke Foundation

book.indd 9

4-2-2014 18:20:39


book.indd 10

4-2-2014 18:20:40


Stangenmechanisme

book.indd 11

4-2-2014 18:20:40


Schauberger

book.indd 12

4-2-2014 18:20:40


‘Eerst de natuur begrijpen, dan pas kopiëren,’ Schauberger beweerde dat de reguliere wetenschap zich op een verkeerd en gevaarlijk pad had begeven, omdat ze bezig was de natuur te corrigeren in plaats van te imiteren.

book.indd 13

4-2-2014 18:20:41


book.indd 14

4-2-2014 18:20:41


Water bezit zijn grootste dichtheid en daarmee draagkracht bij 4ยบC. Door te meanderen en te kolken, koelt het water zichzelf af. Wanneer water in een longitudinale/verticale schroefbeweging gebracht wordt, ontstaat in het centrum van de watermassa een langgerekte kolkbeweging die de watermassa afremt, en ervoor zorgt dat boomstammen of sedimenten op een beheerste manier in het midden van de waterstroom meegezogen worden. Ook deze kolk zorg weer voor afkoeling. De kolkbeweging zorgt ervoor dat waterlaagjes langs elkaar heen bewegen, waardoor een vorm van oppervlaktespanning ontstaat die de draagkracht vergroot.

book.indd 15

4-2-2014 18:20:41


Le Corbusier: the house is a machine. Le Corbusier defined the male architecture as “strong objectivity of form”, while female architecture as “borderless subjectivity” Le Corbusiers architecture became a marriage between these opposites.

book.indd 16

4-2-2014 18:20:41


Ville Radiant, Le Corbusier

book.indd 17

4-2-2014 18:20:42


SJABLOON VOOR DE WERKELIJKHEID

book.indd 18

4-2-2014 18:20:42


Gloucestershireo. Woodstack

book.indd 19

4-2-2014 18:20:42


NATUUR

book.indd 20

Zion canyon, Navaja Sandstone. Wear down by forces of nature

4-2-2014 18:20:43


Stockholm. Seegrass on granite

book.indd 21

4-2-2014 18:20:44


Polder, Zeevang. Afwatering van polderwater verhoudt zich tot de afwatering op een verendek.

book.indd 22

4-2-2014 18:20:44


book.indd 23

4-2-2014 18:20:45


book.indd 24

4-2-2014 18:20:46


book.indd 25

4-2-2014 18:20:46


book.indd 26

4-2-2014 18:20:46


book.indd 27

4-2-2014 18:20:47


Yorkshire Hillside. Autumn

book.indd 28

4-2-2014 18:20:48


book.indd 29

4-2-2014 18:20:48


book.indd 30

4-2-2014 18:20:48


book.indd 31

4-2-2014 18:20:49


book.indd 32

4-2-2014 18:20:51


book.indd 33

4-2-2014 18:20:51


CULTUUR

book.indd 34

Twelfth century Islamic Bathhouse. Lightchambers on roof.

4-2-2014 18:20:52


book.indd 35

4-2-2014 18:20:52


book.indd 36

4-2-2014 18:20:53


Left: Temple suffered from time. Edges have been softned.

book.indd 37

4-2-2014 18:20:53


Feltre, Belluno. Shutters, unprotected.

book.indd 38

4-2-2014 18:20:54


book.indd 39

4-2-2014 18:20:55


St Pancras Old Church. Churchyard, 1860

book.indd 40

4-2-2014 18:20:56


book.indd 41

4-2-2014 18:20:56


Vliegtuig begraafplaats, VS

book.indd 42

4-2-2014 18:20:58


book.indd 43

4-2-2014 18:20:58


Haldenstein.

book.indd 44

4-2-2014 18:20:59


book.indd 45

4-2-2014 18:20:59


Cambodia. Slope temple,

book.indd 46

4-2-2014 18:21:00


book.indd 47

4-2-2014 18:21:01


Death Valley, California. Railroad-fence: wood from dry raised tree and corrugated metal.

book.indd 48

4-2-2014 18:21:01


Athens airport and Tucson; Lilliputian ranks of The Boneyard; the US airforce aircraft and missile storage.

book.indd 49

4-2-2014 18:21:02


book.indd 50

4-2-2014 18:21:03


Petra. Opening rock face, man-made. Colour is made by nature; over millions of years wind and water have sculped sandstone. Where the stone is soft, the colour differs.

book.indd 51

4-2-2014 18:21:04


Bevalling in spiraalbeweging

book.indd 52

4-2-2014 18:21:04


book.indd 53

4-2-2014 18:21:05


book.indd 54

4-2-2014 18:21:06


book.indd 55

4-2-2014 18:21:07


ABSTRACTIE VAN BEWEGINGS PATROON

book.indd 56

Handdrill

4-2-2014 18:21:09


level one

book.indd 57

4-2-2014 18:21:11


book.indd 58

4-2-2014 18:21:14


Level two

book.indd 59

4-2-2014 18:21:16


book.indd 60

4-2-2014 18:21:19


Level three

book.indd 61

4-2-2014 18:21:21


book.indd 62

4-2-2014 18:21:22


book.indd 63

4-2-2014 18:21:22


book.indd 64

4-2-2014 18:21:23


Wormwheel

book.indd 65

4-2-2014 18:21:25


book.indd 66

4-2-2014 18:21:26


book.indd 67

4-2-2014 18:21:28


AUTOPSIE VARKENS HART

book.indd 68

Johanne Miller Body Worlds

4-2-2014 18:21:28


Johanne Miller

book.indd 69

4-2-2014 18:21:28


book.indd 70

4-2-2014 18:21:29


book.indd 71

4-2-2014 18:21:30


book.indd 72

4-2-2014 18:21:31


book.indd 73

4-2-2014 18:21:32


book.indd 74

4-2-2014 18:21:32


book.indd 75

4-2-2014 18:21:39


book.indd 76

4-2-2014 18:21:41


book.indd 77

4-2-2014 18:21:42


AUTOPSIE CARBURATEUR CHEVROLET

book.indd 78

4-2-2014 18:21:44


book.indd 79

4-2-2014 18:21:46


TRANSFORMATIE INVLOEDEN

book.indd 80

4-2-2014 18:21:46


vastlopen

book.indd 81

4-2-2014 18:21:49


verkrachten

book.indd 82

4-2-2014 18:21:51


verwaaien

book.indd 83

4-2-2014 18:21:54


smelten

book.indd 84

4-2-2014 18:21:56


book.indd 85

4-2-2014 18:21:57


INKAPSELING BESCHERMING

book.indd 86

Over de schubben zit een slijmerig laagje. Dit laagje beschermt vissen tegen bacteriĂŤn en ander gevaar. Dankzij dit slijmerige laagje voelt de schubbenhuid van een vis vaak een beetje glad aan. Daardoor kunnen vissen ook sneller zwemmen.

4-2-2014 18:21:58


Vissen hebben een zachte huid met harde schubben erbovenop zodat hun lichaam beschermd blijft. De schubben of plaatjes schuiven over elkaar zodat de vis soepel kan zwemmen of bewegen in het water. Zonder schubben zou een vis alleen uit vlees en bot bestaan. Als mens biedt mijn huid mij bescherming, zo ook bieden de schubben bescherming voor de vis.

book.indd 87

Schubben haai-achtigen

4-2-2014 18:21:59


book.indd 88

4-2-2014 18:21:59


book.indd 89

4-2-2014 18:21:59


Als een hond zwemt dan houdt zijn vacht water vast en dat maakt dat de vacht zwaarder wordt en dat de hond het niet zo lang kan volhouden om boven water te blijven. Bij een vis glijdt het water rond de vis en blijft het niet hangen achter een vacht. Zo gaat het zwemmen een pak gemakkelijker.

book.indd 90

4-2-2014 18:21:59


Tandschubben of placo誰d-schubben zijn scherp en getand zoals de schubben van haaien en veel roggen.. Haaischubben hebben scherpe en getande schubben. Ze voelen ruw aan en ze zijn alleen onder een microscoop te zien.

book.indd 91

Schubben haai-achtigen

4-2-2014 18:21:59


book.indd 92

4-2-2014 18:21:59


book.indd 93

4-2-2014 18:21:59


We verdelen de schubben in: Tandschubben (placoidschub) Ruitvormige schubben (ganoidschubben) Kamschubben (cte-noidschubben) Rondschubben (cycloidschubben).

book.indd 94

Losse schub met schaal

4-2-2014 18:21:59


book.indd 95

4-2-2014 18:22:00


Pekel onttrekt water aan het produkt. In vergelijking met inzouten, leidt pekelen sneller tot het gewenste resultaat, omdat pekel vloeibaar is en daardoor beter en sneller in het produkt trekt. We voegen, afhankelijk van het produkt dat we willen pekelen, soms nog andere stoffen toe aan de pekeloplossing. Een veel gebruikte pekeloplossing is: 1 procent salpe-

book.indd 96

terzuur, 2 procent suiker en 97 procent keukenzout.

4-2-2014 18:22:00


Het roken van eetbare produkten mag volgens de wet uitsluitend gebeuren met de rook van hout- of hout-achtige gewassen die geen chemische behandeling hebben gehad. Wanneer we houtkrullen droog verhitten in een afgesloten ruimte, krijgen we een warme lucht (rook/damp) die water onttrekt aan voedingsmiddelen, die in die ruimten worden gelegd en op die manier conserverend werkt. De rook brengt zijn typische geur en smaak over op het produkt en veel mensen stellen dat op prijs. Er ontstaan stoffen met een bacteriĂŤndodende werking zoals methanol en cyclische koolwaterstoffen zoals fenol en cresol. De houtsoort die we gebruiken om te roken, bepaalt het aroma, de smaak en kleur die het produkt krijgt.

book.indd 97

4-2-2014 18:22:00


INMAKEN CONSERVEREN

book.indd 98

hoe kan ik een plaats opwerpen welke het mogelijk maakt verhalen en mensen te kunnen conserveren, een plaats zonder vast verblijf en verplaatsbaar.

4-2-2014 18:22:00


book.indd 99

4-2-2014 18:22:01


book.indd 100

4-2-2014 18:22:02


book.indd 101

4-2-2014 18:22:03


book.indd 102

4-2-2014 18:22:03


book.indd 103

4-2-2014 18:22:04


book.indd 104

4-2-2014 18:22:04


book.indd 105

4-2-2014 18:22:05


book.indd 106

4-2-2014 18:22:05


book.indd 107

4-2-2014 18:22:05


OPBLAASBARE RUIMTE

book.indd 108

Opblaasbare leefruimte

4-2-2014 18:22:05


book.indd 109

4-2-2014 18:22:06


Ring, rubber

book.indd 110

4-2-2014 18:22:06


book.indd 111

4-2-2014 18:22:06


book.indd 112

4-2-2014 18:22:11


Anish Kapoor, Ark Nova

book.indd 113

4-2-2014 18:22:11


book.indd 114

4-2-2014 18:22:12


book.indd 115

4-2-2014 18:22:13


Plastic 0,004 mm

book.indd 116

4-2-2014 18:22:16


book.indd 117

4-2-2014 18:22:18


book.indd 118

4-2-2014 18:22:22


book.indd 119

4-2-2014 18:22:25


book.indd 120

4-2-2014 18:22:26


Panamarenko, backpack

book.indd 121

4-2-2014 18:22:26


Zeppelin ter water

book.indd 122

4-2-2014 18:22:27


Binnenzijde pneumatiek

book.indd 123

4-2-2014 18:22:27


MATERIE ALLER RUIMTE VERENIG U Hoe kan een materie geconserveerd worden in een ruimte? Behoed voor afbraak en ingesloten door een vorm. De ingekapselde materie beweegt en reageert nog steeds op de omgeving, maar het object zelf, het vlies van de ruimte, bundelt en kapselt deze eigenschappen. Dit weefsel beweegt met ingehouden adem, maar kan zowel op zijn omgeving als op zijn inhoud reageren; hij laat ze dan ook beide zien. Net als een weefsel wordt er bij deze inkapseling een reactie gevormd waarbij vreemde lichamen door een omhullende weefsellaaf worden omgeven; op deze manier ontstaat een afwering van de ruimte. De onderdrukking van deze ruimte, door een overdruk in deze ruimte. De capsule die zo kan ontstaan conserveert een ruimte doordat de materie hierin niet in een andere vorm kan overgaan, of kan vervallen. De ruimte om de ruimte vervalt want deze wordt onderdrukt door de ontstane overdruk. Het volume wordt niet bevroren, maar kan nog ademen omdat het weefsel, los van wrijving, kan bewegen over zijn inhoud.

book.indd 124

4-2-2014 18:22:27


book.indd 125

4-2-2014 18:22:27


onderzoek uitklapbare ruimte

book.indd 126

4-2-2014 18:22:29


book.indd 127

4-2-2014 18:22:36


aanhechtingen

book.indd 128

4-2-2014 18:22:38


book.indd 129

4-2-2014 18:22:40


book.indd 130

4-2-2014 18:22:40


book.indd 131

4-2-2014 18:22:40


book.indd 132

4-2-2014 18:22:42


book.indd 133

4-2-2014 18:22:44


book.indd 134

4-2-2014 18:22:45


book.indd 135

4-2-2014 18:22:46


book.indd 136

4-2-2014 18:22:47


Joseph Beuys

book.indd 137

4-2-2014 18:22:47


Metaal, rubber PS 160

book.indd 138

4-2-2014 18:22:52


book.indd 139

4-2-2014 18:22:54


Pneuma architecture, inflatable habitat

book.indd 140

4-2-2014 18:22:55


Zeppelin cockpit

book.indd 141

4-2-2014 18:22:55


book.indd 142

4-2-2014 18:22:56


book.indd 143

4-2-2014 18:22:56


Doorgang Metaal, rubber PS 160

book.indd 144

4-2-2014 18:22:59


book.indd 145

4-2-2014 18:23:01


Metaal, rubber PS 160

book.indd 146

4-2-2014 18:23:04


Metaal, rubber PS 160

book.indd 147

4-2-2014 18:23:06


book.indd 148

4-2-2014 18:23:07


Walter Pichler

book.indd 149

4-2-2014 18:23:07


OPBLAASBAAR

book.indd 150

4-2-2014 18:23:08


book.indd 151

4-2-2014 18:23:10


book.indd 152

4-2-2014 18:23:10


Erwin Wurm

book.indd 153

4-2-2014 18:23:11


Ecoflex, siliconen

book.indd 154

4-2-2014 18:23:19


book.indd 155

4-2-2014 18:23:22


book.indd 156

4-2-2014 18:23:22


book.indd 157

4-2-2014 18:23:23


Onder; ecoflex, siliconen, metaal

book.indd 158

4-2-2014 18:23:25


book.indd 159

4-2-2014 18:23:25


Ecoflex, siliconen

book.indd 160

4-2-2014 18:23:28


book.indd 161

4-2-2014 18:23:30


Ecoflex, siliconen

book.indd 162

4-2-2014 18:23:35


book.indd 163

4-2-2014 18:23:37


Abatoir

book.indd 164

4-2-2014 18:23:39


Abatoir voor paarden

book.indd 165

4-2-2014 18:23:42


Ecoflex, siliconen, metaal

book.indd 166

4-2-2014 18:23:44


Ecoflex, siliconen, metaal

book.indd 167

4-2-2014 18:23:46


Ecoflex, siliconen, metaal

book.indd 168

4-2-2014 18:23:49


Ecoflex, siliconen, metaal

book.indd 169

4-2-2014 18:23:51


Ecoflex, siliconen, metaal

book.indd 170

4-2-2014 18:23:53


Ecoflex, siliconen, metaal

book.indd 171

4-2-2014 18:23:55


Ecoflex, siliconen, metaal

book.indd 172

4-2-2014 18:23:58


Ecoflex, siliconen

book.indd 173

4-2-2014 18:24:00


book.indd 174

4-2-2014 18:24:03


Ecoflex, siliconen, polyurethaan zacht

book.indd 175

4-2-2014 18:24:10


book.indd 176

4-2-2014 18:24:14


Spreekstoel

book.indd 177

4-2-2014 18:24:18


book.indd 178

4-2-2014 18:24:20


Monument ter nagedachtenis dijkdoorbraak Zaltbommel, 2034

book.indd 179

4-2-2014 18:24:23


book.indd 180

4-2-2014 18:24:25


Tribune

book.indd 181

4-2-2014 18:24:28


book.indd 182

4-2-2014 18:24:30


book.indd 183

4-2-2014 18:24:33


Kerkgebouw, schip

book.indd 184

4-2-2014 18:24:35


Kerkgebouw met vleugel

book.indd 185

4-2-2014 18:24:38


book.indd 186

4-2-2014 18:24:38

labratorium three  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you