Page 28

Aflejringer i samlingen og arkivet - Et projekt der peger frem ved at skue tilbage.

Claudia Carbone, Cand.arch. AARCH + Kari Moseng, Cand.arch. AARCH

Om det at studere - som en del af studieplanen blev de studerende fra Unit 1B, studieåret 2018-19 i slutning af deres første semester bedt om at selektere og organisere deres arbejder. Dette for at skabe en sammenhængende læsning af forskelligartede repræsentationer, der udfordrede og udfoldede forestillede rum til ritualer, passager og vandrum. Formen var et Wunderkammer – et raritetskabinet, der med rødder 1600-tallets dannelsesidealer søger at favne hele verden i et skab. Om det at udstille - erindringens rum. De studerende blev bedt om gruppevis at påtage sig rollen som kuratorer for de enkelte øvelser og om at udvælge i andres materiale og dermed frembringe nye læsninger og refleksioner over læringen - kollektivt og individuelt. Det repræsentative format udfordredes af præsentationens krav i forhold til materialet, rummet og beskueren, for eksempel blev 2 gange 20 meter lange tegninger til et foldet dokument, der nu læstes i brudstukker akkompagneret af en filmisk gengivelse i loftets krumning. I Wunderkammerets særegne univers omsluttes beskueren af materiale hvor samlinger af modeller, tegninger og film sammenvæves til en krydslæsning på tværs af kategorier. Wunderkammerets kompakte form rummer en mangfoldighed der både udstiller samleren og de genstande, der udgør samlingen.

28

Foring af rummet med det som er - at aktivere rummets geometri og udstrækning blev en af de givne udfordringer, ligesom en del af opgaven blev at udforme kabinetter og andre rumlige anordninger, der muligjorde at materialet beboede rummet. Som i traditionelle Wunderkamre anvendtes loftsfladen i flere tilfælde ligesom undersiden af bibliotekets trappe fremstod som formidlingsflade for udviklingsmodeller og skitsemateriale - i sig selv en grundlæggende diskussion af kontekstrelationer. I mindre universer (små intense sammenhænge) udgør summen af de uendelig mange mulige læsninger et heterogent felt. Et heterogent felt som i det givne biblioteksrum i sig selv er gennemtrængt af passager.

KÅRK #35

WUNDERKAMMERET SEDIMENTS


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.