Page 1

KAARINAN POIKIEN SEURALEHTI 02/2019

On ollut mahtavaa katsoa tyttöjen asennetta turnausviikon aikana. Muutama tyttö onnistui elämänsä ensimmäisen kerran maalinteossa.

Kapteeni on johtava pelaaja. Hän kannustaa ja näyttää mallia, antaa palautetta ja pitää joukkueen yhtenäisenä.

Tavoitteena on, että jokainen pelaaja saavuttaa oman huippunsa.


punainen kortti rasismille

2


URHEILUSEURALLA ON VASTUU PÄÄKIRJOITUS TARJOTA LAPSILLE JA NUORILLE MAHDOLLISUUS LIIKKUA KAARINAN POIKIEN SEURALEHTI 02/2019 KaaPolainen on Kaarinan Poikien seuralehti, joka ilmestyy kolmesti vuodessa. SISÄLLÖNTUOTANTO Susanna Luotonen Viestintäkoordinaattori Martti Granlund valmentaja KaaPo T10 KaaPo P15 KANNEN KUVA Susanna Luotonen

SEURAAVA KAAPOLAINEN ILMESTYY JOULUUUSSA

SEURAN YHTEYSTIEDOT Piispanristintie 1, 2. krs 20760 Piispanristi toimisto@kaapo.fi

Vain viidesosa suomalaisista viides-, seitsemäs- ja yhdeksäsluokkalaisista lapsista ja nuorista liikkuu suositusten mukaisesti, eli vähintään tunnin seitsemänä päivänä viikossa (LIITU 2014). Liikunta-aktiivisuus vähenee selvästi iän myötä, eli liikunnan ja urheilun drop-off -ilmiö on huolestuttavan yleinen, ei paitsi urheiluseuran näkökulmasta, vaan yleisesti kansanterveydellisesti ajatellen. Urheiluseuroilla onkin merkittävä rooli lasten ja nuorten organisoidun liikunnan järjestäjätahona Suomessa. Urheiluseurojen järjestämässä liikunnassa on viikoittain mukana kaksi viidesosaa lapsista ja nuorista - seuratoimintaan osallistuu yli puolet 11–15-vuotiaista lapsista ja nuorista. (LIITU 2014). Mielestäni erityistä huomiota seuratoiminnassa tulisi kiinnittää lasten ja nuorten sisäisen motivaation rakentumiseen vaikuttavien tekijöiden, pätevyyden, autonomian sekä sosiaalisen yhteenkuuluvuuden tunteen, tukemiseen. Olisi tärkeää tarjota myös monimuotoisia ja ”helppoja” vaihtoehtoja urheilijan tai liikkujan polulla aloittamiselle tai sille

palaamiselle myös myöhemmällä iällä. Uudistunut nappulatoiminnan malli, josta voit lukea sivulta 6, on kasvattanut KaaPon nappulaikäluokkia sellaiseen kokoluokkaan, että sen sisälle mahtuu monen taosista harastajaa monin eri tavoittein. Vaikka KaaPo seurana onkin profiloitunut lähinnä kilpatason kasvattajaseuraksi, on seuran strategiassa nimeämä tavoite tarjota laadukasta toimintaa ikään ja tavoitteisiin katsomatta. Yhtenä lähivuosien kehityskohteena tuleekin olla löytää erilaisia ratkaisuja, joilla pystytään seuratoiminnassa paremmin vastaamaan niiden lasten ja nuorten tarpeisiin, joiden tavoitteet eivät ole kilpailullisia ja pitämään nämä lapset ja nuoret kiinni seuratoiminnassa. Susanna Luotonen Viestintäkoordinaattori PS. Tällä kertaa oma suosikkini on sivulta 20 alkava juttu KaaPolaisista kapteeneista. Jututimme KaaPon joukkueiden kapteeneitä siitä, millaista kapteenius on ja mikä merkitys kapteenilla on joukkueelle kentällä ja sen ulkopuolella.

PÄÄYHTEISTYÖKUMPPANIT

3


Pääkirjoitus

TÄSSÄ NUMEROSS

6

Nappulatoiminnan uudistettu toimintamalli

10

KaaPo T10 keltainen Helsinki Cupissa pronssille

12

juttusarja

Historian havinaa

14

juttusarja

KaaPo-talon tarina

16

TuNL/KaaPo YJ SM-turnauksen 6. sijalle

20

Esittelyssä KaaPolaiset kapteenit

SEURAA SOSIAALISESSA MEDIASSA

INSTAGRAM TOP 3

Kaarinan Pojat

#kaarinanparastafutista

Kaarinan Pojat

kaarinanpojatofficial

Kaarinan Pojat

4


SA 18

Laatua pelaajan arkeen uudella toimintamallilla

TAVOITTEENA ON, ETTÄ JOKAINEN PELAAJA SAAVUTTAA OMAN HUIPPUNSA. KAARINAN POJISSA EI KUITENKAAN KASVATETA PELKÄSTÄÄN JALKAPALLOILIJOITA, VAAN HALUAMME ANTAA PELAAJILLE EDELLYTYKSET MENESTYMISEEN KAIKILLA ELÄMÄN OSA-ALUEILLA.

14

PRONSSIA! S. 8

KaaPo-talo nousee Keskurin KHT:n viereen vuonna 2019

20 Kuka johtaa joukkuetta kentällä?

5


Kaarinan Pojissa koettiin alkuvuonna 2019 sen 60-vuotisen historian ehkä suurin muutos, kun seura päätti lähteä organisoimaan koko nappulaikäisten pelaajien peli- ja harjoitustoiminnan uudelleen enemmän seurajohtoisen mallin pohjalta perinteisen joukkuejohtoisen mallin sijaan. Muutos tarkoitti siirtymistä päätoimisiin valmentajiin, minkä tarkoituksena oli nostaa pelaajien arjen laatua niin, että jokaisella pelaajalla olisi yhtäläiset ja tasapuoliset mahdollisuudet harrastaa. Mistä lähtökohdista ratkaisuun päädyttiin ja miten muutos näkyy pelaajien arjessa? Lähtökohdat Kaudella 2017 laitettiin alulle suuri muutos kaarinalaisessa jalkapallossa, kun kaarinalaiset jalkapalloseurat Kaarinan Nappulat ja Kaarinan Pojat tekivät yhteistyösopimuksen, jonka tavoitteena oli pelaajamassan kasvattaminen ja laadukkaan valmennusksen mahdollistaminen entistä suuremmalle pelaajamassalle. Aloitusvaiheen mallissa Kaarinan Pojat vastasi ikäluokkien edustusjoukkueiden toiminnasta ja taitokoulusta, jonka tavoite oli toimia linkkinä seurojen välillä ja jalkauttaa valmennusosaamista Kaarinan Nappuloissa täysin vapaaehtoisvoimin toimiville valmentajille. Edustusjoukkueet muodostettiin pojissa ikäluokista 2009-syntyneet ylöspäin. Ikäluokat 2010-syntyneistä alaspäin toimi kyläjoukkuepohjalla niin, että innokkaimmille tarjottiin ylimääräistä harjoittelua Kaarinan Poikien pyörittämästä taitokoulusta. Tyttöpuolella erillisiä edustusjoukkueita ei ollut, vaan kaikki tytöt muodostivat nappulaikäisinä yhden joukkueen Kaarinan Nappuloihin.

Kauden 2018 aikana 2010-syntyneiden poikien ikäluokka kasvoi parhaimmillaan 90 pelaajaan ja palaute mallin toimivuudesta oli pelkästään positiivista. Pojat pelasivat edelleen omissa Kaarinan Nappuloiden kyläjoukkueissa ja tämän lisäksi innokkaimmille oli tarjolla peli- ja harjoitustoimintaa Kaarinan Poikien kaikille avoimessa joukkueessa. Vaikka kaikki näytti olevan ulkoapäin kunnossa, oli todellisuus kuitenkin, että hyvät tulokset olivat vain muutaman ylikuormitetun yksilön toiminnan varassa. Ikäluokassa oli todellisuudessa kolme kyläjoukkuetta, joista kaksi oli kooltaan lähes neljäkymmentä pelaajaa, ja kaiken lisäksi näiden isojen ryhmien vastuuvalmentajista toinen vastasi myös koko ikäluokan yhteisestä taitokoulun peli- ja harjoitustoiminnasta.

Puhuttaessa resursseista ja niiden keskittämisestä jalkapallossa, liikumme aina huippupelaajien kehittämisen alueella ottamatta kantaa jalkapallon rooliin yhteiskunnallisena kasvattajana ja liikuttajana. Vaikkakin tämä yhteiskunnallinen rooli on erittäin tärkeä tulevien huippupelaajien osuuden ollessa kaikista pe2010-ikäluokan taitokoulu, johon ei erillistä edustus- laajista hyvin pieni, on edellä mainittujen syiden takia joukkuetta valittu, toimi kesän 2017 niin, että innok- hyvä miettiä, mitä resurssien kasvattaminen tarkoittaa kaimmat pojat Kaarinan Nappuloiden kyläjoukkueista huippupelaajien kehityksen kannalta. osallistuivat taitokoulun harjoituksiin ja tämän lisäksi myös muutamaan turnaukseen kesän aikana. Hyvät Koko tilanne kiteytyy oikeastaan kysymykseen siikokemukset ikäluokan toiminnasta herätti kysymyk- tä, onko nappulavalmentajilla minkäänlaista kykyä sen, onko järkevää muodostaa erillisiä edustusjoukku- ja osaamista valita pelaajat, joille resurssit keskiteeita ollenkaan vai olisiko fiksumpaa pyrkiä pitämään tään ja mikä on riittävä taso, johon valittujen pelaajirajat eri toiminnan osa-alueiden välillä niin pieninä, en lahjojen, kaiken mennessä hyvin, tulisi riittää. Jos että kaikki pelaajat saavat saman valmennuksen riip- ajatellaan, että Veikkausliiga on taso, johon valittujen pumatta siitä, kuinka pitkään on pelannut tai miten pelaajien lahjojen tulisi myöhemmin vähintään riittää, taitava on missäkin vaiheessa. Onko valmentajilla to- miten autamme tulevaisuudessa esimerkiksi nuorta della riittävästi taitoa valita pelaajia edustusjoukkuei- lahjakkuutta, jolla on mahdollisuus saada pienemmässiin, kun puhutaan 8 vuotta täyttävistä lapsista? sä seurassa kokemusta vain Kolmosen peleistä, jos emme pidä huolta siitä, että pelaajankehityksemme 2010-syntyneiden poikien edustusjoukkueen valinta on riittävän laadukasta nostamaan sarjojemme tasoa oli tulossa eteen syksyllä 2017. Useiden palaverien jäl- kokonaisuudessaan? keen edustusjoukkueen rakentamista päätettiin siirtää ja ikäluokasta päätettiin tehdä pilotti täysin uudenmal- Mikäli valmentajien kyvyt eivät tämänlaiseen valinliselle toiminnalle. Lähtökohtana olisi, että kaikille pe- taan riitä tai jos haluamme nostaa sarjojemme tasoa laajille tarjottaisiin samat mahdollisuudet harjoitella ja laajemmalla rintamalla, on resurssien kasvattaminen kehittyä ja rajapinnat haluttiin pitää mahdollisimman ainoa tapa parantaa lopputulosta tai muuten hukpieninä. kaamme ne vähäisetkin resurssimme luottamalla 6


N A N N I M I O T A L U P P NA U T T E T S I D UU I L L A M A T TOIMIN

Kuva: Martti Granlund

7


vaistoihimme ja keskittymällä liian pieneen massaan. Se, että halutaan tarjota kaikille pelaajille tasalaatuista Kuinka monta lahjakkuutta Suomen kokoisella maalla toimintaa ja se, että kaikista pelaajista halutaan pitää on varaa menettää liian aikaisen valinnan takia? kiinni ei kuitenkaan tarkoita sitä, että peli- ja harjoitustoimintaa ei olisi eriytetty kaikille sopivaksi. Jokaiselle Muun muassa näiden edellä mainittujen ajatusten ja pelaajalle pyritään rakentamaan sellainen ympäristö, kokemusten pohjalta päädyttiin Kaarinan Pojissa siir- jossa pelaajat saavat sopivassa määrin haasteita ja tymään päätoimisiin valmentajiin nappulaikäisissä onnistumisia. Tärkää on kuitenkin, että eriyttäminen loppuvuonna 2018. Pääajatus oli saada toiminta tasa- ei aseta pelaajia eriarvoiseen asemaan, vaan jokainen laatuiseksi kaikille ja kaikille pelaajille yhtäläiset mah- saa saman mahdollisuuden. Pelaajat ja heidän perdollisuuden kasvaa ja kehittyä. heensä itse päättävät, mitä he sillä mahdollisuudella tekevät. Kaarinan Poikien nappulatoiminta vuonna 2019 Loppuvuonna 2018 alkoi käydä selväksi, että Kaarinan Tällä hetkellä jokaisen ikäluokan kohdalla on hieman Pojat toteuttaisi uuden mallin yksinään ilman Kaarinan eroja käytännön toteuttamisen kanssa. Esimerkiksi Nappuloita monien vaiheiden jälkeen. Vaikkakin tarina 2010-syntyneiden kohdalla peliryhmät on tehty niin, siitä, miten tähän päädyttiin on opettavainen ja kertoo että pelaajat eri kouluista ja alueilta on eriytetty sepaljon suomalaisesta seuratoiminnasta, on sen tarinan kaisin, mutta 2011-syntyneiden kohdalla kokeillaan opetukset parempi jättää tämän artikkelin ulkopuolel- mallia, jossa tietyn koulun tai alueen pelaajat pelaavat le ja keskittyä siihen, mitä KaaPossa nyt tehdään. yhdessä eriytettynä kahteen eri ryhmään. Aika näyttää, mikä malli on paras ja missä kohtaa minkäkin laista Kaarinan Pojissa toimii nykyään kolme päätoimista vas- eriyttämistä tarvitaan. tuuvalmentajaa. 2-4-vuotiaiden Perhefutis, 4-5-vuotiaiden Futiseskari sekä yhdistetty U6-ikäluokan poikien Lopuksi ja tyttöjen joukkue on Petri Aarnion vastuulla. Martti Tavoitteena on, että jokainen pelaaja saavuttaa oman Granlund vastaa koko U7-ikäluokan sekä U8-ikäluokan huippunsa. Kaarinan Pojissa ei kuitenkaan kasvatepoikien toiminnasta. U9- ja U10-pojat sekä U11-tytöt ta pelkästään jalkapalloilijoita, vaan haluamme antaa on Pasi Blomqvistin vastuulla. U8-, U9- ja U10-tytöt pelaajille edellytykset menestymiseen kaikilla elämän on käytännön syistä Harri Laaksosen vastuulla, joka osa-alueilla. Tästä syystä iltapäivän harjoituksissa kentoimii Kaarinan Pojissa OTO-valmentajana. Vastuuval- tälle siirtymisen edellytys onkin ollut se, että läksyt on mentajat eivät ole vain suurimmalle osalle pelaajista tehty ja seuran tarjoama välipala syöty. Vastuuvalmenvieraita seuran työntekijöitä, vaan vastuuvalmentajat tajat myös tarkistavat läksyt ennen kentälle siirtymisovat aktiivisesti kaikkien pelaajien kanssa kentällä ve- tä. Voidaankin sanoa, että vastuuvalmentajat tuntevat tämässä harjoituksia. Vastuuvalmentajat eivät kuiten- pelaajansa perinpohjaisesti varsinkin, kun vastuuvalkaan voi millään tehdä kaikkea yksin, joten jokaisessa mentajat ovat tähän asti hakeneet pelaajat koulun piikäluokassa on myös useita valmentajia vastuuvalmen- hoilta kentälle toimivamman ratkaisun puuttuessa. Kätajien tukena ja apuna. Vastuuvalmentajat laativat velymatkalla koululta kentälle on hedelmällistä aikaa vuosisuunnitelmat ja suunnittelevat pääasiassa har- oppia tuntemaan pelaajia. joitukset, mutta käytännön toteutus kentällä tehdään yhteistyössä. Kaarinan Poikien nappulatoiminnan pääpaino on siis siinä, että jokaiselle pelaajalle tarjotaan yhtäläiset Päätoimisten valmentajien yksi suurimmista eduista mahdollisuudet harrastaa ja kehittyä ja pelaajien keon se, että harjoituksia voidaan toteuttaa aikoina, jol- hittymiseen suhtaudutaan kokonaisvaltaisesti. Tämän loin harjoittelu ei normaalisti ole mahdollista, eli ilta- lisäksi koemme, että haluamme olla edelläkävijä siinä, päivisin. Harjoitusten siirtämistä iltapäiviin kokeiltiin miten koulun, harrastusten ja vapaa-ajan yhteensovitkeväkaudella 2019 ja hyvien kokemusten takia harjoi- taminen on nykymaailmassa mahdollista. Haluamme tuksia on tarkoitus siirtää iltapäiviin laajemmin, kun kasvattaa pelaajia, jotka ovat terveitä ja vastuullisia yhkoulut taas käynnistyvät syksyllä. Seura tarjoaa pelaa- teiskunnan jäseniä. Emme koe tämän olevan missään jille porrastettuamahdollisuutta osallistua toimintaan, nimessä poissulkeva asia huippupelaajien kehityksen ja ajatus on, että 2 kertaa viikossa harjoittelevat tule- kannalta, vaan sitä tukeva. • vat kerran viikossa iltapäivällä ja kerran illalla, kun taas 3 kertaa viikossa harjoittelevat tulevat 2 kertaa viikossa iltapäivällä ja kerran illalla. Tämä vapauttaa iltoja per- Tämä Martti Granlundin juttu on julkaisu myös Jalkaheiden yhteiselle ajalle, mitä varmasti perheissä ar- pallovalmentajat ry:n jäsenlehdessä. vostetaan. 8


9


Kuvat: Harri Laaksonen

KAAPO T10

HELSINKI CUPISSA

PRONSSI-

MITALEILLE! Kaarinan Poikien T10 joukkue osallistui heinäkuussa pelattuun Helsinki Cup -turnaukseen. Turnaus on Euroopan kolmanneksi suurin jalkapallon junioriturnaus ja se kokosi Helsinkiin tänäkin vuonna liki 1400 joukkuetta ja 22 000 pelaajaa, ympäri maailman. G10-ikäluokkaan osallistui kaikkiaan 27 joukkuetta, kolmessa eri sarjassa.

tenkaan voinut syyttää, totesi joukkueen peluutuksesta turnauksessa vastannut valmentaja Sami Väli-Torala.

Pelin jälkeen koko KaaPon T10 joukkue matkasi Santahaminaan viettämään iltaa uimisen, hyvän ruuan ja pelikavereiden parissa. Upeat puitteet kruunasi palju, joka olikin kovassa käytössä niin pelureiden kuin toimihenkilöidenkin toimesta. Ilta huipentui luonnollisesti KaaPo musta osoitti upeaa venymiskykyä pikku kisaan, kun ratkottiin mökkitikan mestaruuksia. KaaPo T10 musta osallistui turnauksessa G10H sarjaan. Tästä oli hyvä lähteä takaisin Scandic Park -hotellille ja Kolmen joukkueen alkulohkossa oli KaaPo mustan li- kohti seuraavaa turnauspäivää. säksi HJK City sekä Pihlavan Työväen Urheilijat. Keskiviikkona pelatussa turnauksen avausottelussa vastaan Perjantaina oli tiedossa turnauksen kaksi viimeistä peasettui HJK, joka kaatui hienon esityksen jälkeen sel- liä. Ensimmäisessä asettui vastaan Espoon Palloseukein 11-0 lukemin. Alkusarjan toisessa pelissä vastaan ran joukkue. KaaPo musta sai otteluun unelma-alun, asettui PTU. Ottelussa ratkaistiin samalla lohkovoitto kun Vilma Kottelin laukoi kaapolaiset johtoon jo heti ja paikat jatkosarjoissa. PTU oli kovan taistelun jälkeen ottelun alkuminuuteilla. Espoo tuli kuitenkin tasoihin 0-2 parempi, mutta parhaana lohkokakkosena myös ottelun toisella puoliajalla ja pisteet tasattiin 1-1 tasaKaaPo musta raivasi tiensä G10H sarjan ylempään pelillä. Ottelun jälkeen ammuttiin vielä rangaistuspotloppusarjaan ja neljän parhaan joukkueen joukkoon. kukilpailu, joka turnauksen lopulla kuitenkin jätettiin Torstaina pelit jatkuivat näin ollen sijoitusotteluilla. huomioimatta, kun joukkueet saivat selvitettyä paremmuutensa varsinaisen peliajan tulosten perusteella. Torstaiaamu alkoi poikkeuksellisesti vapaalla ohjelmalla, kun päivän ainoa peli pelattiin vasta illan suussa. Turnauksen viimeisessä pelissä kohdattiin alkusarjasNäin ollen joukkue matkasi aamutuimaan Korkeasaa- ta tuttu PTU. Tähän peliin oli saatu jalkeille taas kaikki reen ja vietti mukavan päivän vapaa-ajan merkeissä. pelaajat myös sairasvuoteelta. Peli oli jälleen kerran äärimmäisen tiukka. Asennetta ja uusia onnistujia tuli Torstaipäivään kuului siis ainoastaan yksi sijoituspeli, roppakaupalla, mutta kaikesta huolimatta lopputulos kun KaaPo musta kohtasi ensimmäisenä Puotinkylän kääntyi PTU:n hyväksi 0-1. Valtin joukkueen. Joukkuetta koeteltiin jo ennen ottelua, kun pelaajia jäi pois edellisyön vatsataudin vuoksi. - On ollut mahtavaa katsoa tyttöjen asennetta turUrhea taistelu ei tällä kertaa riittänyt ja Valtti vei otte- nausviikon aikana. Muutama tyttö onnistui elämänsä lun selkein lukemin 0-6. ensimmäisen kerran maalinteossa. Mikä olisi sen parempi paikka kuin Helsinki Cup?, toteaa T10 ikäluokan - Yrityksen tai asenteen puutoksesta joukkuetta ei kui- vastuuvalmentaja Harri Laaksonen. 10


KaaPo keltainen Elite-sarjassa pronssimitaleille KaaPo T10 keltainen osallistui turnauksen G10 Elite -sarjaan. Turnaus tiedettiin ennakolta erittäin kovatasoiseksi, olihan paikalla muun muassa kevään HJK kevätturnauksen voittaja EBK sekä tukku ikäluokan Suomen huippujoukkueita.

ajalla varsin vaarattomasta tilanteesta vapaapotkun ja siitä ottelun avausmaalin. Usko ei kuitenkaan horjunut ja Sofia Danska toi joukkueen tasoihin hieman ennen peliajan päättymistä. Edessä oli rangaistuspotkukilpailu. Sen sankariksi nousi maalivahti Erika Laaksonen kahdella upealla torjunnalla. Kun samalla KaaPon tytöt onnistuivat kahdessa ensimmäisessä laukauksessa, Turnaus aloitettiin viiden joukkueen alkulohkoissa, jos- niin paikka välierissä oli ansaittu. sa keskiviikkona vastaan asettui suuri ennakkosuosikki EBK. KaaPo keltainen oli päättänyt ottaa revanssin Välierä pelattiin ainoastaan puolitoista tuntia edellisen kevään HJK-turnauksen finaalitappiolle ja peli pyörikin ottelun jälkeen ja tämä valitettavasti näkyi ottelussa. näyttävästi EBK kenttäpäädyssä. Maalinteko osoittau- Päivän ensimmäistä peliä pelannut FC Kasiysi oli entui kuitenkin kaikesta huolimatta haastavaksi ja ottelun nakoltakin tiedetty erittäin kovaksi vastustajaksi. Kaikloppuhetkillä EBK pääsi rokottamaan vastahyökkäyk- kensa antanut joukkue joutui kuitenkin taipumaan sestä 0-1 voittolukemat. 1-3 numeroin ja näin ollen FC Kasiysi jatkoi lauantain finaaliotteluun ja KaaPo keltaisen tie nousi pystyyn väKeskiviikon toisessa pelissä KaaPo keltainen sai vas- lierissä. taansa HJK City’n joukkueen. Kankeasti alkanut turnaus sai jatkoa ja HJK siirtyi ottelussa 0-1 johtoon. KaaPo - On tietysti äärimmäisen tärkeää päästä tasaisin väonnistui kuitenkin tasoittamaan ottelun toisella puoli- liajoin pelaamaan oman ikäluokan kansallisella huiajalla ja lopputulokseksi kirjattiin 1-1 tasapeli. pulla olevien tyttöjoukkueiden kanssa. Siellä mekin haluamme olla. Tällaiset turnaukset antavat siihen oiTorstaina aikaisen hotelliaamiaisen jälkeen oli taas vallisen ympäristön, toteaa Harri Laaksonen. aika siirtyä Käpylän upeille nurmikentille ja haastaa Pakkalan Palloseura turnauksen kolmannessa pelissä. - Kaarinan Poikien tyttötoiminnan laajuus näkyy posiKeskiviikkona pidetty valmentajien itseluottamuksen tiivisina asioina myös muuten, kun katsoo esimerkiksi nostatuspuhe näytti tuottavan tulosta ja vanha kun- mustan peliryhmän pelaamista. Meillä on Kaarinassa non KaaPo keltainen oli back in business. Maalihanat kasvamassa paljon pieniä nappulaikäisiä tyttöpelaajia, saatiin auki ja seurauksena vakuuttava 8-0 voitto. joita tullaan myös tulevaisuudessa näkemään muun muassa Hesa Cupissa. KaaPo on Turun seudulla eritTorstain toisessa pelissä pelattiinkin jo jatkon kannalta täin uskottavaa ja laadukasta tyttötoimintaa tuottava merkityksellisistä asioista. Vastaan asettui Espoon Pal- seura, taustoittaa Laaksonen. loseura ja otteulussa oli pelissä turnauksen alkulohkon toinen sija heti lohkovoiton varmistaneen EBK’n vana- Tavoite finaalipaikasta jäi hiuskarvan päähän, mutta vedessä. KaaPo keltainen näytti taas kerran osaamis- joukkue kävi sen sijaan kävi pokkaamassa turnauksen taan ja tuomarin päättäessä pelin, oli lopputuloksena pronssiset mitalit finaaliottelun yhteydessä järjesteKaaPon 2-0 voitto. Näin ollen joukkue varmisti alkuloh- tyssä palkintojenjaossa. Tällä kertaa pronssiset mitakon kakkossijan ja puolivälieriin vastustajaksi Helsingin lit jaettiin Salon Palloilijoiden joukkueen kanssa, joka Jalkapalloklubin. hävisi oman välieränsä EBK:lle. Turnauksen mestariksi kruunattiin finaalin jälkeen EBK. - Turnaukseen lähdettäessä asetimme tyttöjen kanssa yhteisen tavoitteen, että pelaamme lauantaina pallo- KaaPo T10 musta: Aana Vänskä, Emma Finne, Iida Laikentällä ikäluokan finaaliottelussa. Tämä sijoitus alku- nio, Iina Väli-Torala, Kerttu Kotamäki, Lilian Larkela, lohkon toisena vie meitä hienosti kohti tuota tavoitet- Lilli Avola, Mea Viiri, Minea Viljanen, Piiku Salo, Vilma ta, kiteyttää vastuuvalmentaja Laaksonen. Kottelin Torstain illanvieton jälkeen oli nukuttu pitkät yöunet ja puolivälierään saapui virkeä KaaPo keltaisen ryhmä. Tässäkin ottelussa KaaPo keltainen nappasi pelin hallinnan itselleen. HJK sai kuitenkin ensimmäisellä puoli-

KaaPo T10 keltainen: Aava Aaltonen, Adele Lahdenperä, Elvi Lehtonen, Emilia Vuori, Erika Laaksonen, Jessica Forsell, Jessica Leino, Linnea Kankainen, Olivia Pihlasto, Sara Tsernov, Sofia Danska • 11


Kuvat: KaaPon arkisto

HIstorian havinaa juttusarja Tällä kaudella pääsemme myös KaaPolaisessa kurkistamaan jalkapalloseura Kaarinan Poikien 60-vuotiseen historiaan. Julkaistavat tarinat on poimittu KaaPon 60-vuotishistoriikista, joka tulee myyntiin syksyllä 2019. Tarinat on kirjoittanut aito ja alkuperäinen KaaPolainen, Turun Sanomien toimittajana pitkään työskennellyt Veijo ”Vekara” Heikkilä.

Kaarinan Poikien kasvattamista junioreista on noussut esiin monta lahjakasta pelaajaa. Seuran historiassa korkeimmalle pelaajina ovat nousseet juuri maalivahdit. Vuosi oli 1998. KaaPon juniorien kasvatustyö sai merkittävän huomion, kun seuran maalivahtilupaus Janne Henriksson avasi tietä kansainvälisiin ympyröihin. KaaPon edustusjoukkueessa jo silloin pelannut vasta 16-vuotias Janne sai kutsun vuoden pestille hollantilaisseura BVO Emmeniin. Nuoren KaaPon kasvatin tie kuuluisan hollantilaisseuran testiin aukeni kuin hieman yllättäen, kun KaaPon vieraana viikon leireilleen Emmenin valmennusjohto kiinnitti huomion Jannen maalivahtikykyihin. Sopimus syntyi, kun KaaPon silloinen valmentaja Pasi Läpinen ja Emmenin pelaaja-agenttina toiminut Mika Lipponen ryhtyivät tositoimiin.

KaaPosta on vuosien saatossa kasvanut muutamia kansall Maalivahti Janne Henriksson pääsi Hollantiin BVO Emmeni juntatyö on jatkunut lukuisissa Suomen pääsarjaseuroissa. Magnus Bahne, josta myöhemmin kasvoi FC Interin seuraik sekä Assyriska FF.

na kansainvälisessä ilmapiirissä. Emmenin junioripuoPyörät pyörähtivät eteenpäin viikon koeleirillä Hollan- len päällikön ja koordinaattorin Rene Haken teemana nissa, missä Janne sai mahdollisuuden lisänäyttöihin. oli tutustua kaarinalaisnuorukaisen kykyihin pitemPojan taidoista tuli kehuja heti debyyttipäivien aikana. mällä aikavälillä. Emmenin reservijoukkueen valmentaja Jon De Jonge luonnehti KaaPo-lupausta heti pelaajaksi, jolla on tule- Ennen jännityksen täyteistä hetkeä ja lähtöä tulppaavaisuudessa hyvät mahdollisuudet nousta huippuves- nien maahan Janne itse halusi tehdä tosissaan töitä uuden haasteen eteen. Hän totesi tuolloin, että suuri kariksi. haave olisi saada peliaikaa seuran A-nuorten tasokNäyttöjen perusteella vuoden sopimus syntyi vaivat- kaassa joukkueessa, sekä tietysti pelata jossain vaitomasti. Kontrahdissa ei niinkään ollut kyse rahasta, heessa hollantilaisseuran miesten joukkueessa. Yhtenä vaan Jannen mahdollisuudesta kehittyä jalkapalloilija- elämänsä suurena hetkenä hän halusi kiittää KaaPon 12


Muita 188-senttisen Henrikssonin edustamia seuroja uralla ovat olleet Tornion Pallo-47, Vasa IFK sekä lainapestit Vaasan Kiistossa ja Närpiön Kraftissa. Pitkä on siis ollut Jannen tie maalivahtiuralla, joka käynnistyi Kaarinan keskuskentän reunanurmella edesmenneen isä-Matin ja pojan kevyellä pallottelulla. Siviilipuolella Janne on kouluttanut itseään liikuntaneuvojaksi ja viimeksi takataskuun tuli vuoden 2015 keväällä Bachelor of Sport management-titteli FIFPron Online Academystä. Toinen KaaPosta Suomen huipulle noussut maalivahti on Magnus Bahne. Bahnen pitkään kestänyt ura käynnistyi Kaarinan Nappuloissa ja nousi siitä junioriikäluokkien kautta maan huippuveskariksi. Legendojen joukkoon ”Mankku” nousi liiga-Interin peliasussa, jossa hän edusti seuraa peräti kahdenkymmenen vuoden aikajaksolla. Debyyttinsä miesten liigassa Magnus teki vuonna 1999. Kaarinassa vuonna 1979 syntyneen Bahnen alkujakso turkulaisessa pääsarjaseurassa kesti kaikkiaan yhdeksän kautta. Sen jälkeen hän halusi kokeilla kansainvälisiä kuvioita ja tie eteni neljäksi vuodeksi Ruotsin Allsvenskaniin, jossa hänet valmentajien suosittelemana nimettiin naapurimaan pääsarjan parhaaksi maalivahdiksi 2007. Vuonna 2011 Bahne palaisi Ruotsista kotiin ja tuttuun seuraan Turun Interiin ja oli mukana sinimustissa vuoteen 2015 jolloin päätti lopettaa virallisesti uransa tolppien välissä. Hänet nimettiin lopettamispäätösvuonna 2015 Vuoden pelaajaksi Turun piirissä.

liseen ja kansainväliseen menestykseen nousseita pelaajia. iin saakka näyttämään kykyjään, jonka jälkeen Jannen torToinen KaaPosta alun perin ponnistanut tähtimaalivahti on koni. Ulkomailla ”Mankun” seurat ovat olleet Halmstads BK

Myös Suomen A-maajoukkueessa Bahne on päässyt esiintymään, mutta lopulta vain kahdessa ottelussa vuonna 2002 Viroa ja Thaimaata vastaan. Esikuvana Mankulla on ollut maailman huipuista Belgian maalivahti Jean-Marie Pfaff, joka Meksikon MM-kisoissa 1986 teki nuoreen Bahneen vahvan vaikutuksen.

Yhteenvetona Bahnen värikkääseen uraan jalkapalloilijana on mahtunut paljon myönteisiä asioita ja kokemustaan aktiiviuran jälkeen hän on halunnut käyttää johtoa tarjoutuneesta mahdollisuudesta ja erikseen jossain vaiheessa maalivahtivalmentajana. • valmentaja Pasi Läpistä ja KaaPon maalivahtien kehityksestä tuolloin vastannutta Tuomas Brummeria. Hollantia seuranneina vuosina Jannen suuri haave oli pelata jossain vaiheessa Englannissa jollain tasolla. Yhteyksiä Brittein saarille olikin, mutta se unelma jäi silloin toteutumatta. Janne palasi Suomeen ja luonnollisesti tehtäviä löytyi eri liigaseurojen maalivahtina, joista Janne on edustanut viimeksi Vaasan Palloseuraa usean vuoden ajan. Tutuiksi Jannelle ovat liigatasolla tulleet myös Espoon Hongan ja KooTeePeen peliasut.

KAARINAN POJAT RY:N 60-VUOTISHISTORIIKKI ILMESTYY VUODEN 2019 AIKANA! VOIT TILATA OMASI WWW.KAAPO.FI 13


Havainnekuva

Rakennetaan Näin on maassamme aiemminkin tehty.

Kaapo-talon tarina juttusarja KaaPo-talo on tulevaisuudessa kaiken KaaPon toiminnan keskus. Tässä juttusarjassa kerromme taustaa talohankkeelle, sen menneistä vaiheista ja tulevista askelista. Hyppää matkaan kohti KaaPotaloa! KaaPo-talon runko on pystyssä ja uljas, uusi oma kotimme näyttää ulkopuolelta jo varsin hyvältä. Kesän aikana niin ammattirakentajat kuin vapaaehtoiset talkoolaisetkin ovat rakentaneet taloa; maalanneet ulkolaudoituksen, valaneet betonia lattialle, rakentaneet väliseiniä ja kantaneet rakennustarvikkeita säältä suojaan. Tämän kertaisessa KaaPo-talon tarinassa* Palloliiton olosuhdepäällikkö Tero Auvinen kertoo mielipiteensä siitä, miten Palloliitto näkee seurojen ponnistukset omien olosuhteiden kehittämiseksi. 14

Seurantalot ovat erilaisten aatteellisten yhdistysten rakentamia taloja. Näitä yhteisiä kokoontumispaikkoja ovat maahamme rakentaneet mm. työväenyhdistykset, nuoriso-, metsästys-, urheiluseurat, vapaapalokunnat sekä kyläyhdistykset. Vanhimmat talot on rakennettu jo 1880-luvulla ja rekisteröityjä seurojentaloja on nykyisin noin 2 500. Urheiluseurojen seurantalorakentamisessa ovat kunnostautuneet lähinnä golfseurat, joille klubitalo on luontainen kokoontumispaikka ennen- ja jälkeen golfkierroksen. Toisena merkittävänä rakennuttajana ovat olleet purjehdusseurat, joilla talo sijaitsee aina omassa turvallisessa kotisatamassa. Joukkuelajeista koripalloseura Espoon Honka toteutti vastikään Honkahallin, joka valittiin vuoden 2013 liikuntapaikaksi. Ruotsissa jalkapalloseuroilla on omat ”Klubhusetit” ja englannissa kaikilla seuroilla on oma harjoituskeskus jonka yhteydessä luonnollisesti on ”club house”. Suomessa jalkapalloseurojen yhteisiä kokoontumispaikkoja ei vielä montaa ole. Joukkueet pelaajineen, taustoineen ja vanhempineen liikkuvat kuntien rakentamille ja ylläpitämille jalkapallokentille. Näillä kentillä ei juurikaan vietetä pelaamisen ulkopuolista yhteistä aikaa, kentille saavutaan juuri ennen harjoituksia ja


n jalkapalloseuralle talo! sieltä poistutaan välittömästi niiden päätyttyä. Koh- oita, jotka vahvistuvat seurantalorakentamisen kautta. taamisia ei synny, koska fyysinen luonnollinen tila sille Seurassa työskentelevien päivittäisen arjen pyörittäpuuttuu. minen kenttäalueen välittömässä läheisyydessä on käytännöllisempää ja samalla taloudellisempaa. SeuOsittain tästä johtuen jäsenistö harvoin tuntee oman ran ei tarvitse enää vuokrata toimisto -ja kokoustiloja seuransa historiaa ja värejä, voitettuja pokaaleita, en- ulkopuolelta, vaan kaikki toiminnot voidaan järjestää tisiä tähtipelaajia, johtokunnan jäseniä tai edes seuran oman katon alla. toimihenkilöitä. Omaan ikäluokkaan kuuluvien muiden seurojen pelaajia ja taustoja kohdataan viikosta Kotikenttä yhdistettynä seurantaloon mahdollistaa toiseen ja ne ovat tutumpia, kuin oman seuran sisa- asianmukaiset olosuhteet pelaajakehitykselle, seurarusjoukkueet. Yhteisen seurakulttuurin synnyttäminen kehitykselle ja päätoimisuuden lisääntymiselle, sekä on tällaisessa tilanteessa haasteellista – Miksi lähteä uusille toimintamuodoille, kuten mm. iltapäiväkerhoilkannattamaan seuran värejä edustusjoukkueen kotiot- le ja Tyky- palveluille. teluun, jos ei tunne joukkuetta ja sen pelaajia? Jo lähivuosina usea seuramme on toteuttamassa Nyt tähän on tulossa muutos – jalkapalloseurat ottavat omaa seurantaloaan. Nämä seurat vahvistuvat kaikiljatkossa yhä enemmän vastuuta rakennuttamisesta ja la toiminnan tasoilla. Lisäksi taloista tulee jäsenistölle omien tilojensa hallinnoinnista. Jalkapallossa on useita elinikäinen ja rakas kokoontumispaikka, jossa yhteisölseuroja, joilla on jo oma kotikenttä/kenttiä tai oma jal- lisyys on voimissaan ja jalkapalloseura voi hyvin. kapallohalli. Seuraavana askeleena on toimintakeskus/ harjoituskeskus, johon seurantalo luonnollisesti liittyy. Tero Auvinen Seurantalo voi olla osana stadionia, se voi olla talo, SUOMEN PALLOLIITTO joka antaa perustuksen katsomorakenteelle, tai se voi olosuhdepäällikkö olla kentän vieressä oleva pukuhuonerakennus, jonka yhteyteen on rakennettu myyntitiloja ja seuran tarvit- *Juttu on ilmestynyt ensimmäisen kerran KaaPolaisen semia sisätiloja. Talon terassilla voi viihtyä ja seurata numerossa 4/2016. viereisten kenttien tapahtumia. Jalkapallokulttuuri ja yhteisöllisyys eivät ole ainoita asi15


KaaPo P15, Turun Nappulaliiga ja SalPa muodostavat yhdistelmäjoukkueen, joka pelaa kovatasoista ELLsarjaa ja sijoittui siinä keväällä upeasti seitsemänneksi. Sijoitus merkitsi osallistumisoikeutta mysö ikäluokan SM-lopputurnaukseen Mikkelissä 1.-4.8.2019. Turnaus alkoi tasaisella pelillä Koivukylän Palloseuraa vastaan. Pelin 2-1 voittomaalin teki joukkueen kapteeni Otto Ohvo. Viimeaikoina KoiPS on vienyt pidemmän korren keskinäisissä otteluissa, mutta nyt YJ-joukkueen voitto antoi hyvät mahdollisuudet sijoittua turnauksessa korkealle.

TuNL/KaaPo hallitsi palloa ja vyörytti hyökkäyksen toisensa perään mustapaitojen maalille. Tasoitusosuma jäi kuitenkin tekemättä ja mitalipelit karkasivat joukkueen ulottumattomiin. Sijoista 5-8 lähdettiin kilpailemaan lauantain iltaottelussa KePS/TP47 YJ:tta vastaan. Joukkueelle täysin vieras kemiläis-torniolaisjoukkue oli turnauksessa voittanut oman alkulohkonsa, joten tiedossa olisi taas tasainen ottelu. Pelin ensimmäisellä puoliajalla alkoi näkyä jo turnauksen kova taso ja väsymys. Pelin tempo oli melko matala ja tauolle lähdettiin maalittomissa lukemissa. Toiselle puoliajalle tehdyt kaksi vaihtoa toivat kuitenkin lisää energiaa YJ-joukkueen pelaamiseen. KaaPon Lauri Valli ja Vertti Järvinen aiheuttivat päänvaivaa nopeilla tempokuljetuksillaan. Yksi nopeista haastoista toi odotetun tuloksen kun Järvinen pääsi viimeistelemään ottelun loppunumeroiksi 2-0. Jäljellä oli enää sunnuntain ottelu.

Toisen pelipäivän ensimmäinen vastus saapui Itä-Suomesta Joensuusta. Jippo sijoittui PSL-liigassa viiden parhaan joukkoon. TuNL/KaaPo YJ:n pelaajat esittivät pirteää jalkapalloa ja aiheuttivat jatkuvasti vaarallisia tilanteita joensuulaisten puolustusalueella. Lopputulokseksi jäänyt 2-0 maali tehtiin upean syöttökuvion päätteeksi. Viimeistelijänä toimi jälleen Ohvo. Alkulohkon toinen voitto varmisti loppusijoituksen kahdeksan Erinomaisesti pelannut joukkue lähti sunnuntaina kaaparhaan joukkoon. tamaan savolaista KuPS:a. Kumpikin joukkue pelasi väsyneenä säästeliästä ja älykästä jalkapalloa. KuopiolaiPerjantain iltapeliin vastaan asettui kevään viimeises- set olivat tällä kertaa onnekkaampia jo ensimmäisen sä sarjapelissä kaatunut HJK. Peli eteni maalittomana puoliajan puolivälissä tehden lopputulokseksi jääneen toiselle puoliajalle saakka. HJK aloitti toisen puoliajan 1-0 maalin. Toinen puoliaika pelattiin pitkälti KuPS:in tekemällä salamamaalin ensimmäisen peliminuutin puoliskolla, mutta hyvistä viimeistelypaikoista ei saatu aikana. Terävä alku hämmensi Yj-joukkueen pelaajia viimeistä kruunua aikaiseksi. Turnauksen loppusijoiniin että Klubi pystyi viimeistelemään loppunumeroik- tuksena oli silti erittäin tyydyttävä kuudes sija ja takana si 3-0. Alkulohkon 2. sija tarkoitti, että ensimmäiseen erinomaisia pelejä hyviä joukkueita vastaan. sijoitusotteluun vastaan marssisi Käpylän Pallo, joka voitti kevään ELL-sarjan. KaaPosta turnaukseen osallistui yhteensä viisi pelaajaa. Suomen Palloliiton tarkkailijat olivat turnauksessa Ottelun alku KäPaa vastaan oli HJK-pelin tapaan tasai- seuraamassa pelaajien antamia näyttöjä maajoukkunen. Ensimmäisen vartin KäPan painostuksen jälkeen etta varten. KaaPolaiset pelaajat vastasivat haasteeYJ-joukkue pääsi paremmin peliin mukaan. 2-1 johto- seen ennakkoluulottomasti, antaen omista kyvyistään osuma helsinkiläisten hyväksi syntyi juuri ennen tau- erinomaiset näytöt. Onnea pojat! • kovihellystä helpohkosta keskityksestä. Sisuuntunut 16


17


Kova etukeno Etujuttuja nimittäin riittää. Semmoista se on, kun olet osuuspankin omistajaasiakas. Etuja siellä ja täällä.

Lue lisää: www.op.fi/omistaja-asiakas

18


KAAPOLAISTEN VARUSTEET TOIMITTAA

19


KAAPOLAISET KAPTEENI

ESITTELYSSÄ

Kuka olet? Annette Herrgård, naiset edustus Millainen on hyvä kapteeni? Tulee toimeen sekä pelaajien että valmennuksen kanssa. On sitoutunut, periksiantamaton joukkuepelaaja. Kapteenin ei tarvitse olla joukkueen taitavin pelaaja, tärkeämpää on hyvä asenne. Mitä kapteeni tekee a) kentällä? Tsemppaa pelikavereita ja taistelee loppuun asti. b) kentän ulkopuolella? Toimii linkkinä pelaajien ja valmennuksen välillä. Mikä on kapteenin tärkein tehtävä? Tsempata joukkuetta, näyttää esimerkkiä, edesauttaa hyvää joukkuehenkeä.

Kuka olet? Teemu Tuominen, miehet edustus Millainen on hyvä kapteeni? Luotettava. Mitä kapteeni tekee a) kentällä? Taistelee, kannustaa muita, vaatii muilta ja itseltään parasta suoritusta. b) kentän ulkopuolella? On esimerkkinä nuoremmille pelaajille ja käyttäytyy urheilijamaisesti. Mikä on kapteenin tärkein tehtävä? Luoda positiivista henkeä joukkueeseen.

Kuka olet? Roope Raudaskoski, P14 Millainen on hyvä kapteeni? Hyvä kapteeni näyttää esmerkkiä ja johtaa porukkaa. Hän ottaa myös muut huomioon ja on kannustava. Mitä kapteeni tekee a) kentällä? On johtava pelaaja. Kannustaa ja näyttää mallia. Antaa palautetta ja pitää joukkueen yhtenäisenä. b) kentän ulkopuolella? On esimerkillinen ja hyvä hengen luoja. Saa joukkueen olemaan joukkue myös kentän ulkopuolella. Mikä on kapteenin tärkein tehtävä? Kuunnella pelaajia, ohjata heitä, johtaa ja olla esimerkillinen. 20

Kuka olet? Kasper Koristo, P17 Millainen on hyvä kapteeni? Esimerkillinen, kannustava ja vastuuntuntoinen. Mitä kapteeni tekee a) kentällä ja b) kentän ulkopuolella? Käyttäytyy esimerkillisesti kentällä ja sen ulkopuolella. Mikä on kapteenin tärkein tehtävä? Olla esimerkkinä muille pelaajalle.

Kuka olet? Emil Liljeström, P Millainen on hyv Hyvä kapteeni kan omalla esimerkillä Mitä kapteeni te a) kentällä? Kann lään. b) kentän ulkopu ja hyvä kaveri. Mikä on kapteen Kannustaa ja ohja


IT

Kuka johtaa joukkuetta kentällä? MIllainen tyyppi valitaan joukkueen kapteeniksi? KaaPolaisen toimitus kävi jututtamassa KaaPon joukkueiden kapteeneita siitä, millaista kapteenius on ja mikä merkitys kapteenilla on joukkueelle kentällä ja sen ulkopuolella.

Kuka olet? Nea Sairanen, T14 Millainen on hyvä kapteeni? Sellainen, joka kannustaa ja ohjaa joukkuetta. Mitä kapteeni tekee a) kentällä? Kannustaa ja ohjaa muita pelaajia. b) kentän ulkopuolella? Tsemppaa pelaajia ennen peliä ja kertoo ohjeita ennen peliä. Mikä on kapteenin tärkein tehtävä? Hyvän tunnelman luominen ja pelaajien ohjaaminen kentällä, tätä yritän myös itse noudattaa.

Kuka olet? Iitu Koivisto, T15/18 Millainen on hyvä kapteeni? Kannustava, ohjaava ja vaatii kaikkia yrittämään täysillä. Mitä kapteeni tekee a) kentällä? Ohjaa ja pitää joukkueen puolia. b) kentän ulkopuolella? Toimii ns. viestinviejänä valmentajien ja pelaajien välillä. Mikä on kapteenin tärkein tehtävä? Tsempata ja puskea joukkue hyvään pelisuoritukseen.

P12 vä kapteeni? nnustaa muita pelaajia ja näyttää ään mallia. ekee nustaa ja ohjaa omalla esimerkil-

uolella? On joukkuekavereille reilu

nin tärkein tehtävä? ata joukkuekavereita.

Kuka olet? Erika Korin, T13 Millainen on hyvä kapteeni? Hyvä kapteeni tsemppaa muita kentällä ja kentän ulkopuolella. Pelin aikana kapteeni näyttää esimerkkiä ja tekee parhaansa. Hyvä kapteeni osaa myös vaatia muilta pelaajilta enemmän oikealla tavalla. Mitä kapteeni tekee a) kentällä? Ei anna periksi vaan tsemppaa joukkuetta parempaan. b) kentän ulkopuolella? Huolehtii, että kukaan ei jää ulkopuolelle ja pitää joukkuehenkeä yllä. Mikä on kapteenin tärkein tehtävä? Pitää huolta joukkueesta.

Kuka olet? Jatta Keskitalo, TPS/KaaPo T18 YJ Millainen on hyvä kapteeni? Toimii esimerkkinä muulle joukkueelle, kannustaa muita ja ohjaa puheella peliä. Mitä kapteeni tekee a) kentällä? Toimii esimerkkinä, ohjaa, kannustaa ja tsemppaa muita ja ylläpitää hyvää ilmapiiriä. b) kentän ulkopuolella? Kommunikoi esimerkiksi valmentajien kanssa sekä toimii ohjeiden mukaan. Mikä on kapteenin tärkein tehtävä? Kommunikointi valmentajien ja muun joukkueen kanssa. Joukkueen kannustaminen on myös yksi tärkeimmistä tehtävistä. 21


KaaPo-talo on koko seuraväen yhteinen ponnistus ja tuleva ylpeydenaihe, joka mahdollistaa seuran toiminnan kehittämisen monella uudella tavalla. Tätä kunnianhimoista tavoitetta on mahdollisuus tukea ostamalla oma nimi ikuiseksi muistoksi KaaPo-talon naulakkoriviin kaiverretun laatan muodossa. LUE LISÄÄ: WWW.KAAPO.FI

22


HEINÄKUUN LOPUSSA KAAPOLAISIA OLI JO 839!

Nettisivuillamme toimii Varustepörssi, jossa voit ostaa ja myydä käytettyjä mutta hyväkuntoisia jalkapallo- ja urheiluvarusteita. Pidetään huolta ympäristöstä ja toisista KaaPolaisista ja laitetaan vanhat varusteet kiertoon!

NAUTI PELISTÄ -TUKIPOOLIN TARKOITUS ON TUKEA ENSISIJAISESTI VÄHÄVARAISTEN PELAAJIEN HARRASTUSTOIMINTAA TALOUDELLISESTI. TUKIPOOLISSA ON SOLIDAARISUUS-RAHASTO, JOSTA ANOTAAN TALOUDELLISTA TUKEA SOSIAALISIN PERUSTEIN. TUKIPOOLIN KAUTTA ON MYÖS MAHDOLLISUUS TUKEA LAHJAKKAIDEN PELAAJIEN KEHITTYMISTÄ SEKÄ VALMENTAJIEN KOULUTTAUTUMISTA.

Haluaisitko saada KaaPon tiedotteita, esimerkiksi tiedon tulevista tapahtumista ja kampanjoista, helposti WhatsApp-viestinä? Toimi siinä tapauksessa näin: 1. Lisää puhelimesi yhteystietoihin numero 040 847 8519 ja anna yhteystiedolle nimi, esimerkiksi ”KaaPo”. Whatsapp ei toimi, ellemme ole yhteystiedoissasi. 2. Lähetä luomaasi yhteystietoon Whatsappissa viesti, josta käy ilmi, että haluat tilata tiedoteviestin. Esimerkiksi: ”Tilaisin tiedoteviestin, T. Markus P.”. TULE MUKAAN! SINÄ TAI YRITYKSESI VOITTE AUTTAA MEITÄ TARJOAMAAN KAVEREITA JA IKIOMAN JALKAPALLOHARRASTUKSEN VIELÄKIN USEAMMALLE KAARINALAISELLE LAPSELLE JA NUORELLE. VOIT TUKEA YHTEISÖTOIMINTAAMME HELPOITEN LIITTYMÄLLÄ TUKIPOOLIN JÄSENEKSI. VOIT MYÖS RYHTYÄ TUKIPOOLIMME KUUKAUSILAHJOITTAJAKSI. KAIKKI APU ON TARPEEN JA PIENIKIN LAHJOITUS TÄRKEÄÄ! YRITYKSEN JÄSENMAKSU: 200 € YKSITYISHENKILÖN JÄSENMAKSU: 20 €

Tämän jälkeen saat tiedotteet kätevästi suoraan WhatsAppiin!

palautetta lehdestä MIKÄ INNOSTI? MIKÄ ÄRSYTTI? MISTÄ HALUISIT KUULLA LISÄÄ? VOIT ANTAA MEILLE PALAUTETTA LEHDEN SISÄLLÖSTÄ VASTAAMALLA PALAUTEKYSELYYN: bit.ly/lukijapalaute 23


TAPAHTUMAKALENTERI

U17 EM-KARSINTAA KESKURILLA! Keskurilla päästään jälleen nauttimaan kansainvälisestä juniorijalkapallosta, kun U17-ikäluokan EM-karsintaturnauksen kaksi ottelua pelataan Keskurin sametilla!

JALKAPALLOKAUDEN 2019

PÄÄTTÄJÄISET TORSTAINA 24.10.2019 KELLO 18:00 ALKAEN KAARINA-SALISSA!

Otteluohjelma: ke 25.9. 13.00 Bosnia-Hertsegovina - Moldova la 28.9. 13.00 Bosnia-Hertsegovina - Suomi

LISÄTIEDOT OMALTA JOUKKUEENJOHTAJALTA.

Seuraa uutisointia nettisivuilla ja somessa!

MIESTEN JA NAISTEN KAKKOSEN SEKÄ P20 SM-SARJAN TULEVAT OTTELUT

17.8. 14:00 KaaPo - FC Jazz 31.8. 14:00 KaaPo - EPS 29.9. 15:00 KaaPo - TamU

#kaarinanparastafutista #kaarinanylpeys #kaapolaisuusonkaarinalaisuutta 24

18.8. 28.8. 14.9. 28.9.

14:00 18:30 14:00 15:00

KaaPo - Nice Futis KaaPo - PaiHa KaaPo - Härmä KaaPo - NJS

P20 SM-SARJA 18.8. 1.9. 15.9. 22.9.

13:30 13:30 13:30 13:30

KaaPo KaaPo KaaPo KaaPo

-

FC Lahti FC Espoo SJK Ilves

Profile for Kaarinan Pojat

KaaPolainen 2/2019  

Advertisement