Page 1

1/2013 4/2014

KAARINAN KAUPUNKI KAUPUNKI TIEDOTTAA TIEDOTTAA KAARINAN KAARINA TIEDOTTAA

"Sisältö" "Sisältö" Kuvallinen Kuvallinen nosto nosto

AjanAjan-

kohtaista kohtaista

Perhehoitokylä etsii senioreita "Muistilappuja" "Muistilappuja" eriosastojen osastojennostoihin nostoihin eri

AJANKOHTAISTA

LAPSET JA NUORET

Yritysneuvontaa Kaarinan kehityksessä

s.

2

s. 2

SENIORIT JA OMAISET

Lastentavaroiden kirpparit ja Lystikkäät

s.

4

Veteraanipäivän juhlallisuudet

s.

3


KAARINA TIEDOTTAA

Ajankohtaista Piikkiön Yppi ja kirjasto suljettuina 11.4. Piikkiön Yppi ja kirjasto ovat suljettuina 11.4.2014 henkilöstön koulutus- ja virkistyspäivän vuoksi. Pahoittelemme asiakkaillemme mahdollisesti aiheutuvaa haittaa.

Venepaikkojen vuokraus Kaarinan kaupunki vuokraa venepaikkoja Koristosta, Littoisista ja Voivalasta. Vanhojen venepaikka-asiakkaiden osalta vuokraus on parhaillaan käynnissä. Uudet asiakkaat voivat varata jäljellä olevia paikkoja 5.5.2014 alkaen Yhteispalvelupisteistä. Varauksen yhteydessä suoritetaan hinnaston mukainen vuokra. Venepaikkoja on myös Hovirannassa. Niiden vuokraamisesta vastaa Hovizone Oy, p. 050 598 9308. Lisätiedot: Vuokraamiseen liittyvissä asioissa palvelevat Yhteispalvelupisteet, p. 02 588 4010 (Lautakunnankatu 4 / Hadvalantie 9) Kunnossapitoon liittyvissä asioissa yhteydenotot Matias Rekikoskeen, p. 050 373 2863.

Senioreiden perhehoitokylä valmistuu syyskuussa Kaarinaan valmistuu syyskuussa 2014 Suomen ensimmäinen senioreiden perhehoitokylä, joka tarjoaa inhimillisen ja kodinomaisen asumisen ja hoivan senioreille, ikäihmisille, jotka eivät pärjää yksin kotona, mutta eivät ole tehostetun palveluasumisen tai laitoshoidon tarpeessa. Kylässä on viisi perhekotia, joissa kussakin asuu perhehoitajan kanssa neljä ikäihmistä. Nyt olemme etsimässä perhekylään asukkaita. Perhehoitokylässä ikäihmistä odottavat: • perhehoitajan antama tuki, ohjaus ja hoiva arjen elämässä • tarvittaessa kotihoidon antamat sairaanhoidolliset palvelut • turvallinen yhteisö, jossa mahdollisuus saada seuraa, vertaistukea ja omaa rauhaa • oma huone, jossa on wc- suihkutila • perhekodin iso yhteinen tila yhteisiin hetkiin, ruokailuun ja arjen kokoontumisiin • esteettömät, nykyaikaiset tilat, joissa voi liikkua apuvälineiden avulla • yhteinen kylätalo, jossa on sauna ja kokoontumistila • esteetön piha, jota ympäröivä aitaus tuo asukkaille turvallisuutta • turvallisuutta edistävä automaattinen sammutusjärjestelmä Perhehoito sopii ikäihmiselle: • joka kokee yksin asuessaan turvattomuutta, ahdistusta tai masennusta ja tarvitsee toisen henkilön ohjausta ja tukea arjen elämässä selviämiseen • jolla on keskivaikea muistisairaus ja joka ei enää voi asua yksin kodissaan • joka jonkin pitkäaikaisen sairauden takia tarvitsee toisen henkilön apua päivittäin useita kertoja • joka saa kotihoidon palveluja tai omaisen antamaa hoivaa, mutta ne eivät riitä arjen sujuvuuden turvaamiseksi Mitä asuminen perhehoitokylässä maksaa? Maksujen määrät tarkentuvat kevään 2014 aikana. Maksut sisältävät vuokran, ateriamaksun ja hoitomaksun, joka on tulosidonnainen. Kelalta on mahdollisuus hakea asumis- ja hoitotukea. Maksujen määrästä saa lisätietoja ikäihmisten perhehoitovastaavalta.

Europarlamenttivaalit 2014 Kaarinassa

Lisätiedot: Ikäihmisten perhehoidon vastaava Tuula Kaukovalta, p. 050 373 2420, puhelinaika arkisin klo 9-10, tuula.kaukovalta@ kaarina.fi Vanhuspalvelujohtaja Seija Sjöblom, p. 050 373 2526, seija.sjoblom@kaarina. fi www.kaarina.fi/perhehoitokyla

Yritysneuvontaa Kaarinan Kehityksessä Turun Seudun Kehittämiskeskuksen Kaarina-vastaavat, yritysasiamies Markku Määttänen ja markkinointipäällikkö Hannele Haapamäki, pitävät vastaanottoa Kaarinassa maanantai-iltapäivisin. Vastaanottoa pidetään Kaarinan Kehityksen toimistolla, Pyhän Katariinan tie 7, 2. krs. Neuvontaa on tarjolla sekä jo toimiville että aloittaville yrittäjille ja neuvontaa saa myös kansainvälistymisasioissa. Varaa aikasi: maria.karlsson@kaarina. fi tai p. 050 314 0789.

Kaarinan hyvinvoinnin edistäminen/liikunta- ja nuorisopalvelut julistaa haettavaksi järjestöille ja seuroille:

Tilat lukuvuodelle 2014–2015 1. Empolan ja Pontelan nuorisotilojen käyttövaraukset Yhdistykset voivat hakea Empolan ja Pontelan nuorisotilojen käyttövarauk sia jaksolle 11.8.2014–31.5.2015. 2. Koulujen liikuntatilojen käyttövaraukset 3. Vaparin käyttövaraukset 4. Littoisten monitoimitalon käyttövaraukset 5. Piikkiön liikuntahallin käyttövaraukset Niitä yhdistyksiä ja yhteisöjä, jotka haluavat anoa vakiovuoroa käyttöönsä lv. 2014–2015 Kaarinan koulujen liikuntatiloista pyydetään jättämään koulukohtaiset, kirjalliset hakemukset. Muita koulun tiloja koskevat anomukset lähetetään suoraan kyseisen koulun rehtorille. Liikuntatila-anomuksessa on esitettävä seuraavat asiat; • käyttöaika ja -tarkoitus esim. harjoitus/ottelut • käyttäjäryhmä/joukkue, jolle harjoitusaikaa haetaan esim. -01 tytöt • käyttäjien arvioitu lukumäärä • harjoittelukauden aloitus- ja lopetusajankohta esim. 1.9.14–31.3.15 pakollinen ilmoitus • ryhmän yhteyshenkilön nimi, puhelin- ja osoitetiedot, myös mahdollinen sähköpostiosoite Vapaamuotoiset hakemukset tilojen osalta on toimitettava pe 2.5.2014 mennessä. Hakemukset toimitetaan os. Kaarinan hyvinvoinnin edistämispalvelut, PL 9, 20781 KAARINA. Hakemukset voi jättää myös kaupungin yhteispalvelupisteisiin. Tiedustelut: liikuntapalvelujohtaja Tapio Svärd, puh. 588 4420 tai nuorisopalvelujohtaja Esa Kanerva, puh. 588 4421 sekä sähköpostitse etunimi.sukunimi@kaarina.fi

Europarlamenttivaalit toimitetaan sunnuntaina 25. päivänä toukokuuta 2014. Vaalihuoneistot avataan kello 9.00 ja suljetaan kello 20.00.

Vaalipäivän äänestyspaikat Äänestysalue: Äänestyspaikka: 1. Littoinen  Littoisten monitoimitalo, Tallakatu 2 2. Keskusta Hovirinnan koulu, Päiväläisenkatu 1 3. Piispanristi Piispanlähteen yläkoulu, Marsukatu 1 4. Voivala Kesämäen päiväkoti, Keskikesäntie 21 5. Kuusisto Empola, Kauppatie 1 6. Piikkiö Piikkiön yhtenäiskoulu, Koulutie 2 Ennakkoäänestys Ennakkoäänestys alkaa keskiviikkona 14.5.2014 ja päättyy tiistaina 20.5.2014. Ennakkoäänestyspaikkoja Kaarinassa ovat: Kaarinan yhteispalvelupiste, Lautakunnankatu 4, Kaarina. Avoinna arkipäivinä klo 9.00-19.00 ja ennakkoäänestysjaksoon sisältyvänä lauantaina ja sunnuntaina klo 10.00-16.00. Piikkiön kirjasto, Hadvalantie 9, Piikkiö. Avoinna arkipäivinä klo 9.00-19.00 ja ennakkoäänestysjaksoon sisältyvänä lauantaina ja sunnuntaina klo 10.00-16.00. Ennakkoon voi äänestää minkä tahansa kunnan alueella sijaitsevissa yleisissä ennakkoäänestyspaikoissa. Vaalikuljetukset Kaarinalaisilla äänestäjillä on mahdollisuus tilata maksuton palvelulinjan kuljetus Kaarinan alueen ennakkoäänestyspaikoille ennakkoäänestyksen aikaisina arkipäivinä klo 9-14 välisenä aikana. Kyyti on tilattavissa numerosta 0400-979 600. Varsinaisen vaalipäivän äänestykseen kyydin voi tilata Kaarinan alueella numerosta 0400-994 500 ja Piikkiön alueella numerosta 040-860 7407. Kyyti on hyvä tilata hyvissä ajoin etukäteen. Äänestäminen laitoksissa Äänestys laitoksissa tapahtuu ennakkoäänestysaikana vaalitoimikunnan tarkemmin ilmoittamana aikana. Äänestysajoista tiedotetaan lähemmin laitosten osastoilla. Laitoksissa voivat äänestää niissä ympärivuorokautisessa hoidossa olevat henkilöt. Äänestäminen on mahdollista seuraavissa laitoksissa: Terveyskeskuksen vuodeosasto, Kaarinakoti, Palvelutalo Värttinä, Hovirinnan palvelukeskus, Asumispalveluyksikkö Pirta, Omaishoidon tukikeskus Visiitti, Hoitokoti Littoinen (Esperi Oy), Valmakoti, Palveluasunto Vanamo, Piikkiön Hoivataito Oy:n Tupasvillan palvelutalo, Wanhustentalo Kotikumpu, Hoitokoti Piikkiön Olivia, Vire Koti Katariina, Emmin Kammari Oy ja Villa Timantti (SAP-Care Oy). Kotiäänestys Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse ilman kohtuuttomia vaikeuksia ennakkoäänestys- tai vaalipäivän äänestyspaikkaan, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Ennakkoäänestys kotona tapahtuu ennakkoäänestysaikana kullekin erikseen ilmoitettavana aikana.

4/2014

Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään tiistaina 13.5.2014 ennen kello 16.00 Kaarinan kaupungin keskusvaalilautakunnalle. Kotiäänestyksen ilmoittautumislomakkeita saa Kaarinan ja Piikkiön yhteispalvelupisteistä, joissa myös vastaanotetaan ilmoittautumisia. Lomake on saatavissa myös oikeusministeriön vaalisivuilta www.vaalit.fi. Kotiäänestykseen voi ilmoittautua myös puhelimitse Kaarinan ja Piikkiön yhteispalvelupisteisiin tai keskusvaalilautakunnan sihteerille. Ilmoituksen voi tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö. Kaarinan yhteispalvelupisteen osoite on Lautakunnankatu 4 B, Kaarina, puh. (02) 588 4010. Piikkiön yhteispalvelupisteen osoite on Hadvalantie 9, Piikkiö, puh. (02) 588 4020. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen. Muu äänioikeutetun perheenjäsen ei voi äänestää kotiäänestyksen yhteydessä. Henkilöllisyyden toteaminen äänestyksessä Tullessaan äänestämään niin ennakkoäänestykseen kuin vaalipäivän äänestykseen, äänestäjä on velvollinen esittämään selvityksen henkilöllisyydestään. Henkilöllisyystodistukseksi kelpaa voimassa oleva poliisin antama henkilökortti, ajokortti, passi tai kuvallinen Kela-kortti. Jos äänioikeutetulla ei ole äänestyksessä tarvittavaa henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, poliisi myöntää hänelle maksutta väliaikaisen henkilökortin äänestämistä varten. Väliaikaista henkilökorttia haettaessa hakijalla on oltava mukana kaksi poliisin ohjeiden mukaista passivalokuvaa. Ulkomainonta Kunnallisvaalien ulkomainonta saadaan aloittaa Kaarinan kaupungin omistamilla yleisillä paikoilla keskiviikkona 7.5.2014. Kaupungin omistamat vaalimainostelineet asetetaan seuraaviin paikkoihin • Ravattula, Kaarinantielle, ABC aseman puolelle • Piispanristi, Prisma • Littoinen, Littoisten asemaa vastapäätä • Oskarinaukio • Kesämäki, Kesämäen kenttä • Kuusisto, Saaristotien ja Puistotien risteykseen • Hovirinta, Voudinkadulle, kirkon parkkipaikan kohdalle • Keskuspuisto, Piikkiö • Salvelansillan / Toivonlinnan tien risteys Vaalimainoksia ei saa sijoittaa kaupungin omistamiin laitteisiin ja rakennuksiin eikä kaupungin omistamille alueille muualle kuin kaupungin asettamiin vaalimainostelineisiin. Luvattomiin paikkoihin asetetut vaalimainokset poistetaan kaupungin toimesta. Vaalimainokset on vaalien jälkeen poistettava telineistä maanantaina 26.5.2014 klo 24.00 mennessä. Kaarinan keskusvaalilautakunnan yhteystiedot Kaarinan kaupungin keskusvaalilautakunta sijaitsee Kaarinan kaupunginvirastolla, Lautakunnankatu 4 B, 20780 Kaarina, keskusvaalilautakunnan sihteerinä toimii kansliapalvelupäällikkö Pirkko Aalto puh. (02) 588 4120, 050-373 2614. Lisätietoja vaaleista ja äänestämisestä on luettavissa oikeusministeriön internet-sivuilta www.vaalit.fi ja Kaarinan kaupungin kotisivuilta www.kaarina.fi - Kaarinan kaupungin keskusvaalilautakunta


4 /2014

KAARINA TIEDOTTAA

Liikunta ja ulkoilu

Terveys Kansallinen arkisto käyttöön huhtikuussa Kaarinan terveyskeskus liittyy toukokuussa 2014 potilastiedon arkiston, eli niin kutsutun kansallisen arkiston, käyttäjäksi. Liittyminen edellyttää koko henkilöstön kouluttamista, mikä voi tilapäisesti vaikeuttaa vastaanotolle pääsyä huhtikuussa. ”Omakanta” on kansalaisten nettipalvelu, josta täysi-ikäinen näkee omat Reseptikeskukseen ja potilastiedon arkistoon tallennetut tietonsa. Palvelussa voi tarkastella omia reseptitietojaan eli mihin asti resepti on voimassa ja onko reseptissä vielä lääkettä jäljellä. Lisäksi voi tulostaa yhteenvedon

sähköisistä resepteistä. Potilastiedon arkisto on palvelu, jonne terveydenhuollon yksiköt tallentavat potilastietoja omista tietojärjestelmistään tietoturvallisesti. Kansalaiset hyötyvät valtakunnallisesta palvelusta myös liikkuessaan eri osissa maata tai käyttäessään useampien terveydenhuollon palvelunantajien palveluita. Potilastiedon arkiston kautta potilastiedot ovat käytettävissä niissä terveydenhuollon toimintayksiköissä, jotka niitä potilaan hoidossa tarvitsevat. Lisätietoja asiasta saa osoitteesta www.kanta.fi.

Kirjasto Poikkeavat aukioloajat

Muut tapahtumat

Kaikki Kaarinan kirjastot sekä Piikkiön Yhteispalvelupiste ovat suljettuina koulutus- ja virkistyspäivän vuoksi pe 11.4.

Hannu Raittila vierailee pääkirjastossa Kirjailija Hannu Raittila kertoo työstään ja Runeberg-palkitusta teoksestaan Terminaali pääkirjastossa ma 7.4. klo 17.30.

Pääsiäisen aukiolot Pääkirjasto ja Piikkiön kirjasto to 17.4. klo 10–16 pe 18.4.–ma 21.4. suljettu Littoisten kirjasto ma 21.4. suljettu Vapun aukiolot Pääkirjasto ja Piikkiön kirjasto ke 30.4. klo 10–16 to 1.5. suljettu Littoisten kirjasto ke 30.4. suljettu

Lapsille Satuhetket Luudalla on tilaa -satuhetket • pääkirjastossa ja Piikkiön kirjastossa ke 9.4. klo 10 • Littoisten kirjastossa to 10.4. klo 10 Sagostund Lilla mulvaden på svenska på huvudbiblioteket ti 6.5. klockan 18. Satuhetket kestävät noin puoli tuntia. Yli viiden hengen ryhmiltä toivotaan ennakkoilmoittautumista. Pääkirjasto (02) 588 4403, Piikkiön kirjasto (02) 588 4410, Littoisten kirjasto (02) 588 4408.

Lukupiirit • Littoisten kirjastossa ma 7.4. ja ma 5.5. klo 19 • Piikkiön kirjastossa ti 8.4. ja ti 6.5. klo 13 ja 17.30 • Pääkirjastossa to 10.4. klo 17.30 Ikäihmisten kulttuurikerho Kaarinan pääkirjaston kokoustilassa ti 8.4. klo 14. Esitelmävuorossa Mirja Kujala: Taljasta tangaan - alusvaatteiden historia. Kevään viimeinen kerho ti 6.5. klo 14. Esitelmävuorossa Heli Malila-Kolkka: Elokuvavinkkausta. Kahvitarjoilu. Skräppäyskerho Kevään viimeinen Littoisten kirjaston Skräppäyskerho ke 9.4. klo 15-18, vetäjänä Satu Lehtinen. Omat sakset mukaan! Huhtikuun näyttelyt • Pääkirjastossa Suomi-Venäjä seuran Kaarinan seudun osasto: Kupittaan Saven esineitä. • Piikkiön kirjastossa Kaarinan kuvaajien näyttely Salakampa Lisätietoa tapahtumista www.kaarina.fi/ kirjasto/tapahtumat. Kirjaston kotisivuilta löydät myös uusimmat tiedotteet, Vaskiverkkokirjaston ja paljon muuta. Kaarinan kirjastot ovat Facebookissa, liity faniksi!

Seniorit ja omaiset seurakunnan ja kaupungin tervehdykset. Tilaisuuden juontaa vanhusja veteraanineuvoston jäsen Keijo Tapper. Linja-autokuljetus Kaarinan kirkolle lähtee Piikkiön veteraanikiveltä seppeleenlaskun jälkeen, paluu Piikkiöön juhlan jälkeen. Tervetuloa! - Kaarinan kaupunki, Vanhus- javeteraanineuvosto

Veteraanipäivä Kaarinassa su 27.4.2014 • Seppeleidenlaskut Kaarinan, Kuusiston ja Piikkiön veteraanikivillä klo 9.15 • Jumalanpalvelus Kaarinan kirkko klo 10 Keittolounas tarjolla juhlavieraille seurakuntasalissa klo 11 • PÄÄJUHLA Kaarinan kirkko klo 12: Juhlapuhe: lukiolainen Mia Lindholm, Kuusiston Puhaltajat, KaarinanPiikkiönveteraanikuoro, KaMukuoro, Kaarinan

Ystävä-kahvila Ampperissa (Lautakunnankatu 8), torstaisin klo 9.30-11.30 Kaikille avoin kohtaamispaikka, iloista jutustelua ja yhdessäoloa. Ohjelmaosuus klo 10. Huhtikuun 2014 ohjelma 3.4. Trio Viihteinen 10.4. Tatu Kuoppala, pääsiäinen ja paasto 17.4. Runokerho Helokit 24.4. Janette Raution tuolijumppa

Uimakoulut, kesäkuu 2014

Ohjaajana Kirsi. Kuntokoulu Kaarinassa.

Kesän uimakouluista ilmoitetaan toukokuun numerossa.

IN BODY -päivät

Huomio vesijumpparit Toukokuulle järjestämme vesijumpista jälleen kevennetyn aikataulun. Iltavesijumppiin (ma ja to) sekä maanantain aamujumppaan ei tarvitse erikseen varata paikkaa, muihin varataan jokaiseen jumppakertaan paikka erikseen! Ilmoittautuminen alkaa maanantaina 14.4.2013 klo 9 alkaen puhelimitse 02 588 2020 tai paikan päällä uinninvalvontaan. Muistathan myös perua paikkasi, jos et pääsekään osallistumaan. Lisätietoja voit kysellä uinninvalvonnasta. Toukokuun vesijumpat Ma 7.10-7.50 (max. 25 hlö, ei paik.varausta) 14-14.30 (max. 25 hlö, paik.varaus) 20.30-21.15 (max. 45 hlö, ei paik.var.) Ti 14-14.30 (max. 25 hlö, paik.varaus) Ke 14-14.30 (terapia-allas max. 20 hlö, paikkavaraus) To 14-14.30 (max. 25 hlö, paik.varaus) 20.30-21.15 (vesijuoksu max. 35 hlö, ei paikkavarausta) Pe 13-13.30 (max. 25 hlö, paik.varaus)

Kehonhuolto & venyttely

Näytetunnit tiistaisin klo 11.20-12.20 1.4., 8.4. ja 15.4.

Erityisryhmät ja ikääntyneet Liikuntaneuvontaa SPR:N terveyspisteessä Ampperissa perjantaina 11.4. klo 10. Paikalla erityisliikunnan suunnittelija Päivi Mecklin. Keskurikävely to 24.4. klo 13-15. Kevään aloitustapahtuma turvallisella alustalla keskusliikuntapuiston keinotekonurmella (Erotuomarinkatu 6, jäähallin ja Aktia Arenan vieressä) Tule liikkumaan iloisessa porukassa musiikin soidessa taustalla. Yhteinen alkuverryttely, turvallinen kävelyalusta, voit kävellä tai sauvakävellä (suojatassut päällä), lisäksi erilaisia liikuntapisteitä ja venyttelyvinkkejä sekä sauvakävelyopastusta ja frisbeegolfrata käytössä! Liikuntaneuvontaa. Mehutarjoilu. Tapahtuma on maksuton. Joukolla mukaan! Vapaaehtoisia ulkoiluttajia myös auttamassa. Sopii myös apuvälineen käyttäjille. Järj. Liikuntapalvelut yhteistyössä eläkeläisyhdistysten kanssa. Tied. erityisliikunnan suunnitelija Päivi Mecklin, p. 050 373 2641, tai paivi.mecklin@kaarina.fi Varsinais-Suomen kehitysvammaisten yleisurheilun piirimestaruuskilpailut Raisiossa ke 21.5. Ilmoittautumiset 30.4. mennessä. Tiedustelut erityisliikunnan suunnitelija Päivi Mecklin, p. 050 373 2641, tai paivi.mecklin@kaarina.fi. Erityisryhmien seudulliset uintikurssit kesällä 2014. Kaarinan, Turun, Liedon ja Raision liikuntapalvelut järjestävät yhdessä 7-16-vuotiaiden (synt. v. 1998-2007) erityislasten ja -nuorten uintikursseja kesäkuussa. Uintikurssit, jotka sisältävät harjoit-

• ke 9.4. klo 11-13 (ei ajan-varausta) •la 12.4. klo 10.30-14 (ajanvarauksella) HINTA: 10€ (norm. 15 €). HUOM! 1-2 tuntia syömättä ja juomatta ennen testiä

Lisätietoja/ajanvaraus: Kuntokoulu Kaarina 02 588 4431 / 050 373 2875

Tripla Treeni

sunnuntaisin 30.3. alkaen klo 15.45-17.30 • 30 min juoksu / hölkkä, lähtö uimahallin edestä • 30 min lihaskuntoharjoittelu, Kuntokoulun jumppasalissa • 30 min vesitreeni, 25 m altaassa Ohjaajana Tii-Anna. Käyntimaksuna: normaali kuntosalimaksu / sarjalippu. Lisätiedot: www.kaarina.fi/kuntokoulu

Kuinka paljon lapsi tarvitsee liikuntaa? Liikuntaneuvontaa ja vanhempi-lapsi jumppatuokio Oskariinassa ke 9.4. klo 10 alkaen. Erityisliikunnan suunnittelija Päivi Mecklin.

telua alkeisopetuksesta edistyneempien uintitekniikoihin, on tarkoitettu liikunta-, kehitys- ja aistivammaisille sekä motorista tukea tarvitseville lapsille ja nuorille. Kurssit kestävät 2 h/ päivä maanantaista perjantaihin. Kaarinan uimahalli (Uimahallintie 4) 3 ryhmää • 2.–6.6. klo 12-14 jatko-/tekniikkaryhmä • 9.–13.6. klo 12-14 vaikeasti liikuntavammaisten ryhmä (lämmin vesiallas) • 9.–13.6. klo 14.30-16.30 alkeisryhmä Turku, Petreliuksen uimahalli (Ruiskatu 2) 8 ryhmää alkeis-, jatko ja tekniikkaryhmät • 2.–6.6. klo 9.30-11.30 ja klo 12-14 • 9.–13.6. klo 9.30-11.30 ja klo 12-14 Raision uintikeskus Ulpukka (Eeronkuja 5) 2 ryhmää • 9.–13.6. klo 13.30-15.30 alkeis- ja jatkoryhmä Hinta 75 € / sisältää opetuksen, tarvittaessa avustajat ja kuljetuksen. (Huom! Sisaralennus - 50 %) Kuljetukset ja avustajat, tiedustelut, Päivi Mecklin, p. 050 373 2641 kts. lisäyhteystiedot Ilmoittautumisen kohdalta. Ilmoittautumiset Uintikursseille ilmoittaudutaan viimeistään 6.5. mennessä ilmoittautumislomakkeella osoitteessa: www. kaarina.fi/erityisliikunta. Kaarinalaiset: Kaarinan liikuntapalvelut/erityisliikunnan suunnittelija Päivi Mecklin, Voivalantie 5, 20780 Kaarina tai s-postilla paivi.mecklin@kaarina.fi


KAARINA TIEDOTTAA

4/2014

Lapset ja nuoret Perhetalo Oskariinan ohjelmaa huhtikuussa Toimimme osoitteessa Oskarinaukio 5, Kaarinan pääkirjaston kanssa samalla käytävällä, p. 02 588 4787. Maanantai on taaperokerhopäivä. Perhekahvila avoinna klo 9.30-13.30, parittomalla viikolla klo 9.30-15. Taaperokerhot kokoontuvat klo 9.30 ja 11, parittomalla viikolla lisäksi klo 13.30. Tiistai on vauvapäivä. Perhekahvila avoinna klo 9.30-13.30 Muskarit kokoontuvat klo 10 ja 12. Keskiviikko on perhekahvilapäivä, avoinna klo 9.30-13.30. 2.4. Soppapäivä 9.4.  Kuinka paljon lapsen pitäisi liikkua? Erityisliikunnan suunnittelija Päivi Mecklin juttelemassa lasten liikunnasta klo 10-12. 16.4. Peuhupäivä Vaparissa perhetalon kävijöille klo 10.30-12.30. Sopii vauvoille, taaperoille ja leikki-ikäisille. Kahvila.23.4. Vapaata leikkiä ja kahvittelua 30.4. Vappujuttuja klo 11 alkaen Perhetalon ohjelman löydät myös: www.kaarina.fi/perhetalo

Iloa arkeen MLL Kaarinan seurassa Tutustu toimintaamme verkossa kaarina. mll.fi ja Facebookissa MLL Kaarinan paikallisyhdistys. Virkisty ja verkostoidu perhekahviloissa Oskariinan perhekahvila (Oskarinaukio 5) perjantaisin klo 9.30-12 • 4.4. Hammashoitajan vinkit pikku hampaiden hoitoon • 11.4. Pääsiäisaskartelua 18.4. Kahvila suljettu • 25.4. Leikkiä ja kahvittelua Piispanlähteen lastentalon perhekahvila (Poikluomantie 25) keskiviikkoisin klo 9.30-12. • 2.4. Leikkiä ja kahvittelua • 9.4. Blingo tuote-esittely • 16.4. Satuhetki, leikkiä ja kahvittelua • 23.4. Leikkiä ja kahvittelua • 30.4. Vappurieha Palloilukerho äideille Piispanlähteellä Piispanlähteen alakoululla maanantaisin klo 21-22. Lastenhoitovälityksestä apua arkeen Kaipaatko lastenhoitoapua? MLL:n hoitajavälityksestä voit tilata lastenhoitajan kotiin omien tarpeidesi mukaan. Hoitajavälitys ark. klo 8-13, p. 02 235 4720.

MLL Littoisten toimintaa keväällä 2014 Perhekahvila Littoisten monitoimitalolla (Tallakatu 2) perjantaisin klo 9.30-11.30. • 4.4. Pääsiäisruohon kylväminen • 11.4. Pääsiäisaskartelua • 18.4. Pääsiäinen: ei kerhoa • 25.4. Peuhuperjantai

Perhekeskus Nuppula Piikkiössä perhetalo Pikantissa (osoitteessa Kirkkopuistontie 5). Perhekeskus Nuppulan toimintaa pyörittää Mannerheimin lastensuojeluliiton Piikkiön Paikallisyhdistys.

Ajankohtaista • Piikkiön MLL juhlistaa 90-vuotista taivaltaan Piikkiön Liikuntahallissa (Hallitie 2, Piikkiö) 3.5. lauantaina klo 12-15. Ohjelmassa on mm. Mimin & Kukun esitys, Marakatti maskottikissa kiertää hallissa, seikkailurata, radioohjattava paloauto, polkupaloauto, viidakkopomppulinna, kasvomaalausta… Tapahtuma on kaikille avoin ja ilmainen. Paikalla bufetti, hattaraa, Kavalton tilan herkullisia munkkeja, ongintaa ja paljon muuta mukavaa! Tervetuloa! • Isä-lapsi toimintaan on vielä vapaita paikkoja saatavilla. Isille ja alle kouluikäisille lapsille puutyökerho viimeisen kerran tiistai-iltana 6.5. 17-19. Piikkiön yhtenäiskoulun teknisen työn luokassa (Koulutie 2, Piikkiö).Ilmoittautumiset Piikkiön MLL:n nettisivujen kautta ilmoittautumiset osiossa. Ilmainen.

Lastentavarain kirpputorit

Kesän toimintaviikot Piikkiön MLL:n toimintaviikot on tarkoitettu 5 vuotta täyttäneille–pienille koululaisille. Paikkavaraukset sekä lisätietoja Nuppulasta tai nettisivujen ”Ilmoittautumiset”-osiossa.

Littoisten monitoimitalolla pe 27.4.2014 klo 18.30

Pienten lasten kerhot Pienten lasten ulkokerhot kokoontuvat ma ja pe klo 10-13 Tieniityn päiväkodin pihassa (Makarlantie 8, Piikkiö). Ulkokerho on tarkoitettu 2 vuotta täyttäneille – 5-vuotiaille. Kysy lisää Nuppulasta. Lastenkaitsentaa Piikkiön MLL / kylämummit tarjoavat Nuppulassa ilmaista lastenkaitsentaa yli 1-vuotiaille lapsille seuraavan kerran 4.4. klo 9-12. Ennakkoilmoittautumiset viimeistään edellisenä päivänä Nuppulaan puh. 050 431 0282. Mukaan mahtuu kahdeksan lasta. Muistathan esteen sattuessa peruuttaa varatun paikan, jotta varasijalla olija pääsee mukaan. Paikkoja on vähän tarjolla. Tanssitan Vauvaa Ryhmään voit osallistua, kun vauvasi on täyttänyt 3 kk, mutta ei vielä yhtä vuotta. Kysy lisätietoja ja vapaita paikkoja; hinta sovitellaan kesken kauden aloittaneille. Ilmoittautumiset sähköisesti nettisivujen ilmoittautumiset osion kautta tai suoraan Nuppulaan. Perhekahvila Perhekahvila kokoontuu maanantaisin klo 9.30-11.30. Ohjelmassa: • 7.4. Virpomisoksien koristelua • 14.4. Ruokapäivä • 21.4. Pääsiäinen, ei perhekerhoa • 28.4. Vappunaamiaiset • 5.5. Äitienpäiväaskartelu. Vauvakahvila Nuppulan vauvakahvila kokoontuu keskiviikkoisin klo 13-15. parittomina viikkoina. Kaikki alle 1,5-v. vauvat ovat tervetulleita aikuisen seurassa. Synttäripalvelu Piikkiön MLL:n tiloissa Nuppulassa voi järjestää lapsen synttärit. Kysy lisää Nuppulasta. EU-tukiruoka Piikkiön MLL:n EU-tukiruuan jakaminen on tällä haavaa loppunut. Varastot on jaettu tyhjäksi. Tiedustelut Nuppulasta puh. 050 431 0282 tai tutustu http://piikkio.mll.fi

Lasten Lystikkäät 6.4. klo 10-12 Littoisten monitoimitalolla 12.4. klo 10-13 Vaparissa 26.4. klo 10-13 Vaparissa

• Auranlaakson koululla 6.4. klo 12-14 • Rungon koululla 6.4. klo 11-13 • Littoisten monitoimitalolla 27.4. klo 11-13

Nuorille toimintaa ”After school café” Piikkiön yhtenäiskoululla ma 28.4. klo 1618. Yläasteen päättäneille nuorille. Pientä tarjoilua. Tervetuloa tuttuun paikkaan juttelemaan ja vaihtamaan kuulumisia Kristan ja Katin kanssa.

Kulttuuri Tanssin päivän näytös – Kaarina karkeloi

Saaristoseikkailu II 7.–10.8. Korpoström, Nötö, Vänö, Utö, Hiittinen, Kasnäs Ennakkoilmoittautuminen 4 päivän seikkailulle eteläisellä saaristomerellä. Kaljaasi m/ aux Inga-Lillillä on alkanut. Retken hinta on 200 e ja alaikäraja 12 v. Ilmoittautumiset ja tiedustelut: Juha Haanpää p. 050 373 2726 tai juha.haanpaa@kaarina.fi - Kaarinan kaupungin nuorisopalvelut

Tapahtumat

Tanssimassa mm. Fregolina, Värttinän vireät, Vaparin showtanssiryhmät, Kansalaisopiston rivitanssijat, Piikkiön eläkeläisten • Kaarina-Teatteri: Yövieras, esitykset 9.5. senioritanssiryhmä asti. www.kaarina-teatteri.fi Vapaa pääsy! Buffetti aukeaa klo 18.00

• Elokuvaesitys Pontelassa: Rio2 11.4. klo 18

Ympäristö ja luonto Pääsiäisaskartelua luonnonmateriaaleista

Tehdään ötökkähotelli

15.4. klo 18, Koriston Talli, Ritarikatu 2, Kaarina Askarrellaan kävyistä, oksista ja muusta luonnonmateriaalista pääsiäiskoristeita. Pääosa materiaaleista on valmiina, mutta omia aineksia saa ottaa mukaan. Muistathan, että sammalen ja jäkälän kerääminen sekä oksien taittaminen puista ei kuulu jokamiehen oikeuksiin! Ilmoittaudu mukaan viimeistään 11.4. sähköpostilla raija.salminen@ hotmail.com tai puh. 040 770 1865

13.5. klo 18 Koriston Talli, Ritarikatu 2, Kaarina Auta pihan hyödyllisiä hyönteisiä rakentamalla niille hotelli. Käyttämällä erilaisia materiaaleja saadaan aikaan monipuolinen majatalo. Ilmoittaudu mukaan viimeistään 9.5. sähköpostilla raija.salminen@hotmail. com tai puh. 040 770 1865 Tapahtumat ovat maksuttomia! Tapahtumat järjestää Kaarinan Kaupunki, Kaarina-Seura ja Achilleus

Koulutusta tarjolla Tervetuloa tutustumaan kansalaisopiston toimintaan! Vietämme 13.4.2014 opiston kevätnäyttelyä sekä sen yhteydessä kevätjuhlaa. Paikka: Hovirinnan koulu, päiväläisenkatu 1, 20780 Kaarina. Näyttely on avoinna klo 12-17 Juhla alkaa klo 14 Nyt sinulla on mahdollisuus kokea kansalaisopiston usean eri ryhmän esityksiä sekä nähdä näyttelyssä eri harraste ryhmien talvisen aherruksen saavutukset. Tilaisuus on maksuton. Paikalla on runsas buffetti, jonka järjestää S:t Karins svenska skola.

Asiakasraati Kaarinan kansalaisopiston Asiakasraati kokoontuu toisen kerran. Päivä on 8.4.2014 klo 18 ja paikkana Tietostudio A, joka löytyy osoitteesta Kiesikatu 2-4, 20780 Kaarina. Jos et ole ilmoittautunut mukaan vaikuttamaan opiston kurssitarjontaan, niin vielä ehdit mukaan. Ilmoittaudu www.kaarina.fi/kansalaisopisto sivustolla kohdasta ”kurssien lisätiedot ja ilmoittautumiset”. Kurssin numero on 999910 tai tule suoraan paikalle.

Kevään viimeiset kurssit Vaikka kevät on jo pitkällä, niin vielä on mahdollista osallistua uusille kursseille. Huhtikuun aikana alkavat vielä muutamat lyhytkurssit. Tutustu näihin kursseihimme netissä, jossa voit myös tehdä ilmoittautumisen. Pääsiäisen perinnepöytä Kehonhuolto Ranskaa matkailijoille Dialogi Venäjän kanssa Luonnonyrttikurssi

410220 610105 120504 120607 410204

3.4.2014 3.4.2014 9.4.2014 15.4.2014 7.5.2014

Hyvää kevättä ja nähdään kevätnäyttelyssä 13.4.2014! - Opiston henkilökunta www.kaarina.fi/kansalaisopisto www.facebook.com/kaarinankansalaisopisto

Kaarina tiedottaa -liite 4/2014  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you