Page 1

Havukosken koulun oppilaan opas 2012 – 2013


SISÄLLYS Rehtorin tervehdys Havukosken koulun arvot ja visio Yhteystiedot Henkilökunnan puhelinnumerot Havukosken koulun opettajat 2012–2013 Koulunkäyntiavustajat Koulun johtokunta 2010–2012 Koulun työajat Lukuvuosi ja lomat Jaksot Oppituntien alkamisajankohdat TET-jaksot Yhteistyö kodin kanssa Oppilashuolto Oppilashuollon periaatteet Oppilaanohjaus Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki Tukiopetus Psykososiaalinen oppilashuolto Kouluterveydenhuolto Hammashoito Arviointi Yhteishaku Lukuvuoden tapahtumia ja hankkeita Ilmasta ruokaa Maths on Earth! Lumapäivä Tieto-ja viestintätekniikan käyttö opetuksessa Oppilaskunnan hallitus Tukioppilastoiminta Koulun arkea Poissaolot Oppikirjat Säilytyskaapit Järjestyssäännöt Havukosken koulun tuntijako

3 4 5 5 6 7 7 7 8 8 8 8 9 10 10 10 11 11 12 12 13 14 15 16 16 18 19 19 20 20 21 21 21 21 22 24 2


Rehtorin tervehdys Tervetuloa opiskelemaan Havukosken kouluun! Koko koulun henkilökunnan puolesta haluan toivottaa hyvää alkanutta lukuvuotta kaikille Havukosken koulun oppilaille ja heidän huoltajilleen. Havukosken koulussa on päivittäin reilut 450 ihmistä tekemässä päivittäisiä työtehtäviään: osa opettamassa, toiset opiskelemassa. Tässä isossa joukossa tarvitaan jokaisen panosta ja sitoutumista koulun arvopohjaan. Arvoihin sitoutuminen ja niiden noudattaminen koulutyössä mahdollistavat sen, että Havukosken kouluun on mukava tulla aamuisin ja koulupäivä sujuu miellyttävästi. Yhdessä teemme Havukosken koulusta viihtyisän ja turvallisen. Tänä lukuvuonna kaupunkitasoisia strategisia kehittämiskohteita ovat toimenpideohjelman jalkauttaminen eli pedagogisen tuen rakenteiden käyttöönotto ja kestävä kehitys. Löydätte tästä oppaasta paljon tärkeää tietoa opiskelusta Havukosken koulussa. Tutustuttehan siihen tarkoin. Yhteistyöterveisin, Arto Martikainen rehtori

3


Havukosken koulun arvot ja visio

Havukosken koulun toiminnan kehittäminen tapahtuu yhdessä sovittujen arvojen, vision ja strategian puitteissa. Arvot kertovat siitä, mikä on meille tärkeää ja mistä haluamme pitää kiinni. Ne ohjaavat toimintaamme arjessa, ja tekemämme ratkaisut nojaavat niihin. Visio on yhteinen näkemyksemme ja tahtomme siitä, millaisen haluamme Havukosken koulun tulevaisuudessa olevan. Strategiamme perustuu aina arvoihin ja visioon. Siinä määritellään konkreettiset toimet, jotka teemme koulumme kehittämiseksi.

Havukosken koulun arvot Sitoutuminen Ihmisen kunnioittaminen Yhteisöllisyys Turvallisuus ja viihtyvyys

Havukosken koulun visio Havukosken koulu innostaa oppimiseen, aktiivisuuteen ja yhteisöllisyyteen. Koulun oppilas kunnioittaa itseään ja toisia ihmisiä. Hän toimii ja työskentelee parhaansa yrittäen. Hän on vastuussa omista puheistaan, teoistaan ja oppimisestaan. Hän osaa hankkia tietoa, pyytää apua ja sietää epäonnistumista. Hän oivaltaa, osallistuu ja vaikuttaa.

4


Yhteystiedot Havukosken koulu Tarhakuja 2 01360 Vantaa Faksi 8392 4598

Henkilökunnan puhelinnumerot Rehtori Arto Martikainen

839 29444

Apulaisrehtori Esa Oila

050 3146307 050 3044946

Koulusihteeri Sari Kärkkäinen

839 24131

Opettajainhuone

839 24536

050 3031689

Kouluisäntä Merja Kimpimäki

050 312 1967

Iltavalvoja Jouko Heikkilä

050 3031866

Opinto-ohjaaja Maikki Lehtonen

839 24591

050 303 1930

Terveydenhoitaja Pirjo Salmivalli

839 24595

050 312 1584

Kuraattori Anne Sinkkonen

040 730 6534

Koulupsykologi Olli Tolvanen

040 832 2719

Erityisopettaja Juhani Riihelä

050 3031757

Erityisopettaja Salla Holttinen

8392 4536

Erityisopettaja Taija Mäenpää

040 3610519

Erityisopettaja Kimmo Pekkanen

040 536 1458

Emäntä Satu Rosenstam

Sähköposti opettajat

839 24593

etunimi.sukunimi@vantaa.fi etunimi.sukunimi@eduvantaa.fi

5


Havukosken koulun opettajat 2012–2013 Nimi Lyh. Aineet Valvontaluokka Antila Johanna JAN en, ru 7E Holttinen Salla SHO erityisopetus Hämäläinen Antti AHA luokanopettaja 6A Jauhiainen Aino AJA hi, yh, ue 7A Joutsijärvi Tuija TJO en, ra 7B Kaalamo Antero ANK tn Kauppinen Kaarina KKA fy, ma Kemppinen Seija SKE ma 8C Laasonen Ilkka ILA li 8B Lehtonen Maikki MLE opo Lindfors Sisko SLI luokanopettaja 6C Lindström Tuija TLI bi, ge, te Luusalo Anne ALU äi, S2 (virkavapaalla) Martikainen Arto AMR rehtori Mikkelä Tiina TMI ts Mäenpää Taija TMÄ erityisopettaja Oila Esa EOI apulaisrehtori, ke, fy, ma 8A Parviainen Kyösti KPA valmistava luokka Pekkanen Kimmo KPE Jopo (opo, erityisopetus) 9E Pelto-Arvo Terhi TPE ko, te Pohjakallio Eero EPO bi, ge, te 9B Pulkkila Päivi PPU ts, li (virkavap. syksyn) 9C Reinilä Jyrki JR hi, yh 9D Ridanpää Jenni JER li, te 8D Riihelä Juhani JRI erityisopetus Rosenberg Satu SRO en, ru, sa 9C Räisänen Ritva RRA ko, te 9A Saarekas Timo TSA ku Salo Anne ASA ma, fy, ke 6B Sonkkila Teija TSO äi 7D Tiainen Kati KTI äi Tuikkala Aino ATU äi, S2 Vertanen Hanna HVE mu 8E Viikari-Pärssinen Liisa LVP ru, sa 9F Vuorimaa Pasi PVU ma 7C Väänänen Reetta RVA ke 6


Koulunkäyntiavustajat Eklund Eini Hujanen Hanna (syyskauden 2012) Raitokoski Kristian (henkilökohtainen avustaja) Strömberg Sirpa

Koulun johtokunta 2010–2012 Vantaan kaupungin peruskoulujen johtosäännön mukaan johtokunnan tehtävänä on osallistua koulun kehittämiseen ja arviointiin sekä tukea ja edistää kodin ja koulun yhteistyötä. Johtokunta hyväksyy koulun lukuvuosisuunnitelman, voi erottaa oppilaan määräajaksi sekä tekee ja antaa lausuntoja koulua koskevissa asioissa. Koulun rehtori toimii johtokunnan esittelijänä. Lisäksi johtokuntaan kuuluu viisi varsinaista ja viisi varajäsentä. Johtokunnan puheenjohtaja Johtokunnan varapuheenjohtaja

Erja Halmesaari Matti Valkama

Varsinainen jäsen Erja Halmesaari Jari Jääskeläinen Jaana Koivula Päivi Lamponen Matti Valkama

Henkilökohtainen varajäsen Hanna Kotta Juhani Damski Marianne Schwedjuk-Harakka Katriina Leino Heikki Kämäräinen

Koulun työajat Lukuvuosi ja lomat syyslukukausi syysloma joululoma työpäivä

14.8.2012 – 21.12.2012 to 18.10.2012 – pe 19.10.2012 la 22.12.2012 – su 6.1.2013 la 1.12.2012 (korvaava vapaapäivä pe 7.12.2012)

kevätlukukausi 7.1.2013 – 1.6.2013 talviloma ma 18.2.2013 – su 22.2.2013 (vko 8) 7


Jaksot 1. jakso 2. jakso 3. jakso 4. jakso

14.8. – 26.10.2012 29.10. – 21.12.2012 7.1. – 15.3.2013 18.3. – 1.6.2013

(52 pv) (40 pv) (45 pv) (52 pv)

Oppituntien alkamisajankohdat

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

I vuorossa ruokailevat 8.15 – 9.00 9.00 – 9.45 välitunti 15 min 10.00 – 10.45 ruokailu 30 min 11.15 – 12.00 välitunti 15 min 12.15 – 13.00 13.00 – 13.45 välitunti 15 min / välipala 14.00 – 14.45 14.45 – 15.30

II vuorossa ruokailevat 8.15 – 9.00 9.00 – 9.45 välitunti 15 min 10.00 – 10.45 välitunti 15 min 11.00 – 11.45 ruokailu 30 min 12.15 – 13.00 13.00 – 13.45 välitunti 15 min / välipala 14.00 – 14.45 14.45 – 15.30

Päivänavaus 3. oppitunnin alussa. Välipala ma, ti ja to klo 13.45 – 14. ja ke klo 14. - 14.15. Luokanohjaajan tunnit keskiviikkoisin klo 13.45. TET-jaksot 7. ja 8. luokilla työelämään tutustutaan omassa koulussa. Oppilaat työskentelevät pareittain koulujärjestäjinä koko päivän eri tehtävissä kouluisännän ohjauksessa ja ruokalassa keittiöhenkilökunnan ohjauksessa. Kaikilla 9. luokan oppilailla on kahden viikon työelämään tutustumisjakso 22.10. – 2.11.2012. Koulumme Jopo-luokalla (9E) on lisäksi kolme kahden viikon työharjoittelujaksoa, yksi jokaisessa jaksossa.

8


Yhteistyö kodin kanssa Havukosken koulussa on käytössä Wilma-järjestelmä. Oppilaat ja huoltajat saavat henkilökohtaiset kirjautumistunnuksensa lukuvuoden alussa. Kerran saatu tunnus on käytössä koko peruskoulun ajan. Koululla on omat kotisivut, jotka löytyvät osoitteesta http://webfronter.com/vantaa/test/Havukoski/. Koteihin lähetetään myös kirjallisia tiedotteita. Koulussamme järjestetään jokaisella luokka-asteella vanhempainiltoja. Tällöin huoltajilla on mahdollisuus tutustua koulun asioihin ja tiloihin, saada tietoa koulutyöstä, tulla kuulluksi ja olla mukana vaikuttamassa lapsensa opintoihin liittyvissä asioissa. Lukuvuoden aikana järjestetään ainakin seuraavat vanhempainillat: syksy 2012 ti 18.9. 6. lk Opintojen alkaminen Havukosken koulussa ke 19.9. 7. lk Opintojen alkaminen yläkoulussa ti 23.10. 8. lk Netti – kaikkien yhteinen asia ke 14.11. 9. lk Minne peruskoulun jälkeen? kevät 2013 tammikuu huhtikuu toukokuu

9. lk

Luokkakohtaiset vanhempainillat jatkoopintoihin liittyvistä asioista 7. lk Valinnaiset opinnot 5. ja 6. lk Uusi vaihe koulunkäynnissä

9


Oppilashuolto Oppilashuollon periaatteet Oppilashuoltotyö on peruskoulun kasvatus- ja opetustyötä tukevaa toimintaa. Sen tärkein tavoite on oppilaan kasvun, kehityksen ja hyvinvoinnin tukeminen. Oppilashuoltotyötä toteuttavat kaikki kouluyhteisön työntekijät. Kodin ja koulun välinen sujuva yhteistyö on tärkeää. Koulussa työskenteleviä sitoo vaitiolovelvollisuus. Oppilasta koskevia henkilökohtaisia tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain asian edellyttämässä laajuudessa. Oppilashuoltoryhmä kokoontuu keskiviikkoisin klo 8.15–9.45. Ryhmän kokoonpano: Rehtori Arto Martikainen (puheenjohtaja) Apulaisrehtori Esa Oila Erityisopettaja Juhani Riihelä Erityisopettaja Taija Mäenpää Erityisopettaja Salla Holttinen Erityisopettaja Kimmo Pekkanen Opinto-ohjaaja Maikki Lehtonen Terveydenhoitaja Pirjo Salmivalli Kuraattori Anne Sinkkonen Koulupsykologi Olli Tolvanen Oppilaanohjaus Opinto-ohjaaja ohjaa ja tukee oppilasta opintojen suunnittelussa ja valintojen tekemisessä. Tavoitteena on, että oppilas osaa arvioida itseään, osaa käyttää ohjauspalveluita ja hankkia tietoa tehdäkseen tulevaisuutta koskevia päätöksiä. Opinto-ohjaajan työ keskittyy siirtymävaiheisiin ja valintatilanteisiin. Hän kertoo yläkouluun siirryttäessä uuden koulun käytänteistä. Valittaessa valinnaisia opintoja opinto-ohjaaja kertoo valintojen merkityksestä ja hoitaa käytännön asioita. Työelämään tutustuttaminen ja jatkoopintojen suunnittelussa auttaminen ovat päättöluokkalaisten ohjauksen painopistealueita. Havukosken koulun opinto-ohjaajana toimii Maikki Lehtonen. 10


Yleinen, tehostettu ja erityinen opiskelun tuki Opiskelun tukemisessa on Vantaallakin siirrytty kolmiportaisen tuen malliin: yleinen tuki, tehostettu tuki ja erityinen tuki. Tuen muodot ovat pitkälti samat kuin ennenkin, tukea on pyritty selkiyttämään ja nimitykset ovat muuttuneet. Kaikki oppilaat ovat yleisen tuen piirissä ja yksilöllisten tarpeidensa mukaan oikeutettuja aineenopettajan antamaan tukiopetukseen ja erityisopettajan antamaan osa-aikaiseen erityisopetukseen. Jos yleinen tuki ei riitä ja kun tuki on luonteeltaan pysyvämpää, oppilaalle laaditaan pedagoginen arvio. Arvion perusteella oppilas voi siirtyä tehostetun tuen piiriin. Tehostettua tukea saavalle oppilaalle laaditaan oppimissuunnitelma. Jos tehostetun tuenkaan toimenpiteet eivät ole riittäviä, laaditaan pedagoginen selvitys, jonka perusteella oppilas saattaa siirtyä erityisen tuen piiriin. Erityistä tukea saavalle oppilaalle tehdään henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma HOJKS. Oppimissuunnitelma voidaan tehdä myös kenelle tahansa yleisen tuen piirissä opiskelevalle oppilaalle. Oppimissuunnitelman teon jälkeen oppilas opiskelee edelleen yleisen tuen piirissä. Oppimissuunnitelmassa kartoitetaan oppilaan senhetkinen yleistilanne ja se, mikä oppilaan koulunkäynnissä herättää huolta. Oppilaan, huoltajien, luokanohjaajan, mahdollisesti muiden opettajien ja asiantuntijoiden kesken sovitaan, mihin toimenpiteisiin ja edistysaskeleisiin seuraavaksi pyritään.

Tukiopetus Tukiopetusta tarjotaan kaikille oppilaille tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan. Tukiopetusta pyritään järjestämään mahdollisimman pian tarpeen herättyä. Tukiopetukseen ohjautuminen tapahtuu yhteistyössä aineenopettajan, oppilaan ja kodin kanssa.

11


Psykososiaalinen oppilashuolto Psykososiaalinen oppilashuolto käsittää koulupsykologin ja koulukuraattorin palvelut. Tarvittaessa oppilasta autetaan hakeutumaan asianmukaiseen hoitoon. Koulupsykologi arvioi oppilaiden oppimisvalmiuksia, koulunkäyntivaikeuksia ja psyykkistä tilaa. Koulupsykologi tekee tarvittaessa oppimisvaikeustutkimuksia, osallistuu hoitoonohjaukseen ja tarjoaa oppilaille tukitapaamisia. Oppilaat ohjautuvat koulupsykologin asiakkaiksi yleensä oppilashuoltoryhmän toiminnan kautta. Oppilaat ja heidän vanhempansa voivat olla myös suoraan yhteydessä koulupsykologiin tilanteissa, joissa on herännyt huoli nuoren kehityksestä tai oppimisesta. Havukosken koulun koulupsykologina toimii Olli Tolvanen. Koulukuraattorityön tavoitteena on oppilaiden hyvinvoinnin ja koulunkäynnin tukeminen sekä hyvinvoinnin edistäminen kouluyhteisössä. Koulukuraattori pyrkii puuttumaan varhaisessa vaiheessa esiin tuleviin vaikeuksiin keskusteluilla, antamalla neuvontaa sekä kriisipalveluita ja järjestämällä ulkopuolisia tukimuotoja. Koulukuraattorin työnkuvaan kuuluu myös ilmapiiri- ja kiusaamisasioiden selvittäminen luokissa ja oppilasryhmissä. Oppilaat ja heidän huoltajansa voivat olla suoraan koulukuraattoriin yhteydessä, jos esimerkiksi koulunkäynti, koti- tai kaveriasiat painavat mieltä. Keskustelut koulukuraattorin kanssa ovat luottamuksellisia. Koulukuraattori Anne Sinkkonen on tavattavissa Havukosken koululla tiistaista perjantaihin.

Kouluterveydenhuolto Kouluterveydenhuollon tavoitteena on koko kouluyhteisön hyvinvoinnin ja oppilaiden terveyden edistäminen yhteistyössä oppilaiden, oppilashuollon muun henkilöstön, opettajien ja vanhempien kanssa. Kouluterveydenhuollosta vastaa terveydenhoitaja. Kaikille 8.-luokkalaisille terveydenhoitaja ja lääkäri tekevät laajan terveystarkastuksen, johon kutsutaan myös huoltajat mukaan.

12


Kouluterveydenhoitajan tehtäviä ovat oppilaiden fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kehityksen seuranta terveystarkastusten ja -tapaamisten puitteissa. ensiavun antaminen ja tarvittaessa jatkohoitoon ohjaaminen koulussa ja koulumatkoilla tapahtuneissa tapaturma- ja sairastumistilanteissa. Koulutapaturmien ensisijainen hoitopaikka on oma terveysasema. Vapaa-ajan tapaturmat eivät kuulu kouluterveydenhuollon piiriin. Kouluterveydenhoitaja Pirjo Salmivalli on tavattavissa maanantaina, keskiviikkona, torstaina ja perjantaina.

Hammashoito Hammashoito tapahtuu Koivukylän koulun hammashoitolassa. Oppilaiden hampaita hoitavat hammaslääkäri Kristiina Väätäinen ja hammashoitaja Anja Lummi. Oppilaat kutsutaan tarkastukseen luokittain 7. ja 8. luokilla Osan oppilaista tarkastaa suuhygienisti Anne Ingberg. Hammashuollon keskitetyn ajanvarauksen puhelinnumero on 8392 3805. Perumaton käynti maksaa 33,80 euroa 15 vuotta täyttäneiltä.

13


Arviointi Opetussuunnitelman perusteet (2004) jaottelee perusopetuksen oppilasarvioinnin kahteen osaan: opintojen aikaiseen arviointiin ja päättöarviointiin. Opintojen aikaisen arvioinnin tavoitteena ovat oppimisprosessin tukeminen ja ohjaaminen ja kannustaminen. Arviointiin vaikuttavat työskentely oppitunneilla (osallistuminen, aktiivisuus ja kiinnostus), harjoitteista ja töistä suoriutuminen sekä koemenestys. Oppilaalla on oikeus osallistua uusintakokeeseen, mikäli hän on sairauden tai muun hyväksytyn syyn takia ollut poissa varsinaisesta kokeesta tai hän on saanut edellisen jakson arvioinnissa hylätyn kurssisuorituksen. Oppilaille tiedotetaan jaksokohtaisesti uusintakoepäivämäärät. 7.–9. luokkien oppilaat saavat jaksotodistuksen jokaisen jakson päätteeksi. 4. jakson todistus on myös lukuvuositodistus. Yhdeksäsluokkalaiset saavat yhdeksännen luokan keväällä välitodistuksen yhteishakua varten ja lukukauden päättyessä peruskoulun päättötodistuksen. Luokanohjaaja jakaa jaksotodistukset oppilaille. Jaksoarviointi näkyy myös Wilmassa. Jaksotodistukset jaetaan seuraavasti: 1. jakso 7.11.2012 2. jakso 11.1.2013 3. jakso 27.3.2013 4. jakso 1.6.2013 6. luokan oppilaita arvioidaan kolme kertaa lukuvuoden aikana. Syksyllä oppilas–opettaja–vanhempi-arviointitapaamisessa keskustellaan opintojen alkamisesta, opiskelu- ja työskentelytaidoista sekä opintojen edistymisestä äidinkielen, matematiikan ja englannin kielen opinnoissa. Numeroin annettava väliarviointi on helmikuun alussa. Lukuvuoden päättyessä annettavassa lukuvuositodistuksessa on numeroarviointi. Päättöarviointi on oppilaan tietojen ja taitojen arviointi siinä vaiheessa, kun opinnot päättyvät. Päättöarvosana perustuu oppilaan osaamiseen perusopetuksen päättövaiheessa vuosiluokilla 8–9 (poikkeuksena ne yhteiset oppiaineet, joiden opetus päättyy jo 7. luokalla). Päättöarvosana ei muodostu kurssiarvosanojen matemaattisesta keskiarvosta, vaan päättöarvioin 14


nissa opettaja arvioi oppilaan osaamisen tason suhteutettuna oppiaineen valtakunnallisiin tavoitteisiin ja kriteereihin. Päättöarvioinnin tehtävänä on antaa monipuolinen ja luotettava kokonaiskuva oppilaan osaamisesta hänen päättäessään peruskoulun.

Yhteishaku Yhteishaku on valtakunnallinen järjestelmä, jonka kautta haetaan keskitetysti jatko-opintoihin. Toisen asteen koulutus sisältää lukiokoulutuksen ja ammatilliset perustutkinnot. Yhdellä hakemuksella voi hakea mihin tahansa mukana olevaan koulutukseen. Yhteishaun kautta kukin voi saada vain yhden opiskelupaikan. Haku tapahtuu sähköisesti internetissä osoitteessa www.haenyt.fi. Hakuaika on 25.2. – 15.3.2013. Vantaalla peruskoulun 9.-luokkalaisten nettihaku suositellaan tehtäväksi koulussa oppilaanohjauksen tunnilla. Hakemukset tulostetaan ja tuodaan kotiin allekirjoitettavaksi. Joillakin ammatillisilla aloilla on pääsy-, soveltuvuus- tai kielikokeita. Ne järjestetään 22.4. – 24.5.2013. Myös muutamissa erityistehtävän saaneissa lukioissa tai lukioiden erityislinjoilla on pääsykokeita. Yhteisvalinnan tulokset julkistetaan torstaina 13.6.2013. Tämän jälkeen oppilaan tulee vielä vahvistaa opiskelupaikkansa. Tarkempaa tietoa jatko-opintoihin ja yhteishakuun liittyvistä asioista saa vanhempainilloissa sekä myös koulutusoppaista, eri oppilaitoksista ja internetistä, osoitteesta www.koulutusnetti.fi. Huoltajien kanssa ollaan tiiviissä yhteistyössä yhteishaun eri vaiheissa. Kaikissa yhteishakuun liittyvissä kysymyksissä voitte ottaa yhteyttä koulun opinto-ohjaajaan Maikki Lehtoseen. 15


Lukuvuoden tapahtumia ja hankkeita Tapahtumakalenteri syksy 2012 26.9. 1.–6.10. 4.10. 8.10. 22.10.–2.11. 25.10. 30.11. 1.12. 18.12. 21.12.

Kielipäivä Comenius-vieraat Havukoskella Lumapäivä ja Mikko Perkoilan konsertti Valokuvaus 9.-luokkalaiset työelämään tutustumassa (TET) Koulukinoretki /6.-luokkalaiset Adventtipäivänavaus Työlauantai: Kodin ja koulun yhteistyöpäivä Sotungin lukiolaisten joulunäytelmä Joulukirkko

kevät 2013 25.1. 28.1. 7.2. 12.–14.2. 15.3. maaliskuu 1.6.

Kestävän kehityksen teemapäivä (9.lk) Taksvärkki / WWF:n päivätyökeräys Tietoturvapäivä Produktiopäivät (9.lk) Liikuntapäivä Kroatia-vierailu (8.-luokkalaisia) Kevätjuhla

Hankkeita Ilmasta ruokaa Ryhmä Havukosken koulun oppilaita on kutsuttu Heurekassa 6.9 järjestettävään Nuorten ilmastohuippukokoukseen. Paikalle saapuu yli 30 oppilasryhmää eri puolilta Suomea. Ohjaajina toimii joukko eri alojen asiantuntijoita, mm. Helsingin yliopistosta, Sitrasta, ajatushautomo Demos Helsingistä, Suomen ympäristökeskuksesta ja WWF:stä. Aiheet vaihtelevat vihreästä energiasta lähi- ja luomuruokaan, kierrätykseen sekä ekologiseen rakentamiseen.

16


Kokoukseen osallistuminen on kuitenkin vain yksi osa Ilmasta ruokaa kampanjaamme. Tavoitteenamme on toimia aktiivisesti ilmastonmuutoksen hidastamiseksi niin oppitunneilla kuin erilaisissa projekteissa. Etiikan kurssilla pohditaan kasvisruokavalion eettistä perustaa, ilmastonmuutoksen seurauksia tuleville sukupolville, ongelmajätteiden päätymistä kehitysmaiden murheeksi. Tekstiilityössä käytetään kierrätysmateriaaleja, kuvataiteessa kootaan kierrätysmateriaaliveistos koulun sisääntuloaulaan, ilmaisutaidon näytelmää tahditetaan ämpäreistä ja harjoista kootulla bändillä. Luonnontieteiden integraatiokurssilla lasketaan ruoan hiilijalanjälkiä. Tiedoista kootaan oppilaskunnan hallituksen aamunavauksia ja ATKkurssilaisten laatimia julisteita ruokalaan. Oppilaskunnan hallitus selvittää tilakeskuksen kanssa, onko loisteputkilamppujen korvaaminen LEDlampuilla mahdollista. Kuudesluokkalaiset puolestaan ottavat koulumme kasvihuoneen uusiokäyttöön: koristekasvien rinnalle nousee salaattia ja yrttejä, jotka annetaan ruokalan käyttöön. Nurkassa muhii matokomposti. Tuttuun tapaan järjestämme yhdeksäsluokkalaisille vaikuttajatapaamisen, jossa he pääsevät keskustelemaan vapaamuotoisesti eri alojen asiantuntijoiden kanssa pienryhmissä. Ekoteema näkyy myös konsertissa, jonka musiikkivieraat soittavat kierrätysmateriaaleista kootuilla vaihtoehtosoittimilla. Joulukuun työlauantaina järjestetään kierrätyskirpputori, ja tammikuussa kaikki oppilaat osallistuvat WWF:n päivätyökeräykseen, jonka tuotot ohjataan Itämeren suojeluun.

17


Maths on Earth! = MOE Euroopan unionin (Comenius) rahoittama yhteistyöprojekti kaikille koulumme 8.-luokkalaisille jatkuu vielä tämän lukuvuoden. Projektissa on mukana Havukosken koulun lisäksi kouluja Kroatiasta, Puolasta ja Ranskasta. Projekti keskittyy matematiikan käyttöön työvälineenä maapallolla tapahtuville ilmiöille ja todellisen elämän ilmiöille. Oppilaita ohjataan matemaattisen ongelmaratkaisuun jokapäiväisissä tilanteissa. Tavoitteena on, että oppilaat ymmärtävät matematiikan, luonnontieteiden ja teknologian hyödyn työmarkkinoilla. Samalla kiinnitetään huomiota sukupuoliseen tasa-arvoon ja ennakkoluuloihin. Projektiin liittyvät aktiviteetit tehdään perusopetuksen sisällä, etupäässä matematiikan ja luonnontieteiden kursseissa. Opettajat pyrkivät käyttämään oppilaita osallistavia menetelmiä: lyhyitä projekteja, koejärjestelyjä, tutkimuksia ja aivomyrskyjä. Useat projektiin liittyvät aktiviteetit tehdään luokkahuoneen ulkopuolella. Projektin etenemistä ja tuloksia Havukosken koulussa voi seurata blogistamme osoitteessa www.moefinland.wordpress.com sekä koko projektin internetsivustolta osoitteessa www.osbrodarica.skole.hr/MathsOnEarth.htlm. Kaikilla koulumme 8.luokkalaisilla on pääsyoikeus MOE-huoneeseen Fronterissa, josta löytyy yksityiskohtaiset ohjeet jokaiseen aktiviteettiin ja siihen, missä kurssissa aktiviteetti suoritetaan. Edellä mainittujen sivustojen lisäksi mielenkiintonsa osoittaneet oppilaat ovat saaneet kirjautumistunnukset projektin sosiaaliseen verkostosivuun Ning-palvelimelle osoitteessa www.mathsonearth.ning.com. Projektiin liittyy myös oppilasliikkuvuuksia lukuvuoden aikana. Havukosken koulu isännöi yhteensä 17 oppilasta (6 puolalaista, 6 ranskalaista ja 5 kroatialaista) ja 7 opettajaa 30.9.– 6.10.2012. Opintomatka Kroatiaan tehdään maaliskuussa 2013. Vastuuopettajat ovat Tuija Lindström ja Pasi Vuorimaa.

18


Lumapäivä Comenius-vierailun aikana vietämme Kestävä kehitys -teeman puitteissa torstaina 4.10. Lumapäivää. Tuolloin oppilailla ei ole lukujärjestyksen mukaista opetusta, vaan tarjolla on mm. Mikko Perkoilan konsertti aiheesta vaihtoehtosoittimet sekä erilaisia työpajoja kuten tähtitieteellisen yhdistyksen URSA:n planetaarioesitys, geokätköilyä, matemaattisia ongelmia, keittiökemiaa, villalankojen värjäystä luonnosta saatavilla kasviväreillä ja paljon muuta. Ulkomaiset vieraat osallistuvat oppilaittemme mukana päivän tapahtumiin, ja heidän opettajansa ovat valmistelleet joitakin työpajoja. Konserttiin olemme kutsuneet myös Kytöpuiston ja Koivukylän koulun oppilaita.

Tieto- ja viestintätekniikan käyttö opetuksessa ja oppimisessa Havukosken koulussa kokeillaan verkkopohjaisen opetusmateriaalin käyttöä useissa eri oppiaineissa. Samaan aikaan pyrimme vähentämään merkittävästi perinteisten oppikirjojen osuutta. Pyrimme ryhmittelemään oppilaita joustavasti luokkarajojen yli ja opetuksessa panostetaan yhdessä tekemiseen. Hyödynnämme oppilaiden luontaista tapaa oppia käsiteltäviä asioita. Eri aistikanavia aktivoidaan oppijoille luontaisen työskentely- ja oppimistyylin mukaan. Yritämme jäsennellä käsiteltäviä asioita laajemmiksi asiakokonaisuuksiksi, joissa korostuu eri oppiaineiden yhdistäminen, ilmiöpohjaisuus, kansainvälisen yhteistyön mahdollisuudet sekä taitojen soveltaminen teoriasta käytäntöön. Opetusta pyritään siirtämään yhä enemmän luokkahuoneen ulkopuolelle ja käyttämään mahdollisimman paljon lähiympäristöä oppilaiden luonnollisena oppimisympäristönä. Samalla pohdimme koulurakenteiden uudistamista ja uudelleen jäsentelyä. Kokeilumme tueksi olemme saaneet 60 minikannettavaa tietokonetta ja tulemme saamaan langattoman verkon Vantaan kaupungilta.

19


Oppilaskunnan hallitus Oppilaskuntatyön tavoitteena on tehdä nuorille tutuksi erilaisia vaikuttamisen tasoja ja keinoja. Kouluyhteisössämme tärkein oppilaiden vaikuttamisen väline on eri luokkatasojen edustajista koottava oppilaskunnan hallitus. Sen tehtävänä on ajaa oppilaiden asioita ja välittää heidän näkemyksiään aikuisille – sekä opettajakunnalle että vanhemmille. Hallituksen jäsenet osallistuvat myös erilaisten hankkeiden ja päätösten suunnitteluun sekä käytännön toteutukseen. He osallistuvat muun muassa johtoryhmän ja johtokunnan palavereihin. Lisäksi hallituksen edustajilla on tarvittaessa oikeus osallistua opettajainkokouksiin. Hallituksen tavoitteiden ja toiminnan suunnittelu tapahtuu viikoittaisissa kokouksissa. Oman koulun tasolla yksi tavoitteistamme on aktivoida oppilaita kehittämään ideoita koulumme viihtyvyyden ja ilmapiirin kohentamiseksi. Tulemme kartoittamaan oppilaiden toiveita ja toteutamme niistä parhaat. Hallitus pyrkii muutenkin käytännössä vaikuttamaan yleiseen ilmapiiriin positiivisesti järjestämällä esimerkiksi erilaisia juhlatilaisuuksia, kilpailuja ja arvontoja. Yksi suurimmista haasteistamme on organisoida kevätlukukauden päätteeksi jälleen yhdet loistavat potkiaiset koulumme yhdeksäsluokkalaisille. Juhlan yhteydessä pyritään tarjoamaan kaikille halukkaille ja kykeneville esiintymismahdollisuus. Myönteistä elämänasennetta oppilaskunta tukee jakamalla juhlapäivänä vuosittaiset hymypatsaat. Oppilaskunnan toimintaa ohjaavat Kimmo Pekkanen ja Jyrki Reinilä.

Tukioppilastoiminta Tukioppilas on vapaaehtoinen 8.–9. luokan oppilas, joka on saanut tukioppilastoimintaan koulutuksen. Hän on kiinnostunut toimimaan kouluyhteisön hyväksi ja toimii itse esimerkillisenä kouluyhteisön jäsenenä. Jokainen tukioppilastoimintaa harjoittava koulu toteuttaa omannäköistään toimintaa ja toimintamuodot saattavat vaihdella paljon eri koulujen välillä. Havukosken koulussa tukioppilastoiminnalla pyritään edistämään hyviä toverisuhteita, kouluviihtyvyyttä sekä turvallista ja kannustavaa ilmapiiriä koulussa ja ehkäisemään koulukiusaamista. Jokaisella tukioppilaalla on oma kummiluokka kuudennelta tai seitsemänneltä luokalta. Tukioppilaan rooli on tarvittaessa auttaa ja tukea kummiluokkansa oppilaita heitä askarrutta20


vissa asioissa. Perinteisesti tukioppilaat ovat järjestäneet kuudennen luokan oppilaille pikkujoulujuhlan ja pitäneet 6.–7. luokan oppilaille oppitunnin koulukiusaamiseen puuttumisesta. Tukioppilaat ovat myös mukana 7. luokkien ryhmäyttämisessä ja järjestävät juhlia ja erilaisia teemapäiviä ja viikkoja kouluarjen keskellä. Tukioppilastoiminnasta kiinnostuneilla 7. luokkien oppilailla on mahdollista hakeutua tukioppilaskoulutukseen kevätlukukaudella. Tukioppilastoimintaa ohjaavat Jenni Ridanpää ja Anne Salo.

Koulun arkea Poissaolot Huoltajan on annettava poissaoloselvitys kaikista oppilaan poissaoloista. Poissaoloista on ilmoitettava koululle välittömästi Wilman kautta tai luokanohjaajan kanssa erikseen sovitulla tavalla. Huoltajan anomuksesta luokanohjaaja voi antaa oppilaalle luvan poissaoloon enintään kolmeksi päiväksi. Kolmea päivää pidemmät poissaolot anotaan apulaisrehtorilta. Perheen lomamatkat toivotaan sijoitettaviksi koulun loma-aikoihin. Oppikirjat Oppilaiden käytössä olevat oppikirjat ovat koulun omaisuutta. Kirjat palautetaan henkilökohtaisesti opettajalle lukuvuoden lopussa. Oppilas on velvollinen korvaamaan kadonneen tai tahallaan vahingoittamansa kirjan. Säilytyskaapit Jokainen Havukosken koulun oppilas saa käyttöönsä henkilökohtaisen säilytyskaapin. Oppilas saa Havukosken kouluun tullessaan luokanohjaajalta kaavakkeen, jonka palautettuaan hän saa henkilökohtaisen numerokoodin, jolla säilytyskaappi avataan. Säilytyskaappi ja numerokoodi on käytössä koko yläkoulun ajan.

21


Järjestyssäännöt Perusopetuslain mukaan ”oppilaan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti” (§35). Koulun järjestyssäännöt on laadittu kaikkien kouluyhteisön jäsenten mukavuutta ja turvallisuutta silmällä pitäen. Järjestyssäännöillä huolehditaan koulun sisäisen järjestyksen säilymisestä, opiskelun esteettömästä sujumisesta sekä kouluyhteisön turvallisuudesta ja viihtyvyydestä. Järjestyssäännöt koskevat kaikkia kouluyhteisön jäseniä. Jokaisella kouluyhteisössä työskentelevällä on oikeus tulla hyvin kohdelluksi. Jokaisen oikeutena ja velvollisuutena on omalta osaltaan huolehtia siitä, että kaikkia kouluyhteisön jäseniä kohdellaan hyvin. Havukosken koulun järjestyssäännöt pohjautuvat koulun arvoihin, joita ovat sitoutuminen, ihmisen kunnioittaminen, yhteisöllisyys, turvallisuus ja viihtyvyys. 1.

Tule oppitunneille ajoissa tarpeelliset oppikirjat ja opiskeluvälineet mukana ja annetut kotitehtävät tehtynä.

2.

Jätä polkupyörä pyörätelineeseen ja muu kulkuväline sille varatulle paikalle.

3.

Anna oppitunneilla työrauha itsellesi ja muille ja noudata opettajan ohjeita.

4.

Mene ruokailuun omalla ruokailuvuorolla ja noudata ruokailun aikana hyviä ruokailu- ja käytöstapoja.

5.

Käyttäydy hyvin kaikkia kouluyhteisössä työskenteleviä ja vierailevia henkilöitä kohtaan.

6.

Pidä huolta omista tavaroistasi ja kunnioita myös toisen omaisuutta ja yhteistä kouluympäristöä. Käsittele koulun omaisuutta huolellisesti ja varoen. Ilmoita mahdollisista vioista ja väärinkäytöksistä opettajalle tai muulle koulun aikuiselle.

7.

Kännykkää voit käyttää vain välitunneilla, muulloin pidä se suljettuna.

22


8.

Pyri viettämään välitunnit ulkona. Noudata annettuja ohjeita ja varovaisuutta ulkopeleissä ja huomioi muiden turvallisuus. Käyttäydy koulun sisätiloissa rauhallisesti; vältä metelöintiä ja juoksemista käytävillä. 6. luokan oppilaat viettävät välitunnit ulkona.

9.

Koulualueelta et voi poistua koulupäivän aikana.

10. Käyttäydy hyvien tapojen mukaisesti kaikissa koulun yhteisissä tilaisuuksissa; osoita juhlissa kunnioitusta sen järjestäjiä ja esiintyjiä kohtaan. 11. Tupakan, tulentekovälineiden ja päihteiden hallussapito ja käyttö on kielletty koulualueella, koulupäivän aikana, koulumatkoilla ja kaikilla koulun retkillä ja tilaisuuksissa. 12. Kuvaaminen tai nauhoittaminen koulun pukeutumis- ja peseytymistiloissa on kielletty. Koulun muissa tiloissa ja oppitunneilla kuvaamiseen tarvitaan opettajan lupa.

Jälki-istunto Jälki-istunnot suoritetaan keskiviikkoisin klo 14.30.

23


Tuntijako Oppiaine

6. lk.

7.lk.

8.lk.

9.lk.

Äidinkieli ja kirjallisuus (ÄI) A-kieli (englanti, ENA) B-kieli (ruotsi, RUB) Matematiikka (MA) Biologia (BI) Maantieto (GE) Fysiikka (FY) Kemia (KE) Luonnontieteiden integraatio (BGFK) Terveystieto (TE) Uskonto/elämänkatsomustieto (UE/ET) Historia (HI) Yhteiskuntaoppi (YH) Musiikki (MU) Kuvataide (KU) Käsityö (TS; TN) Liikunta (LI) Kotitalous (KO) Oppilaanohjaus (OPO) Valinnaiset aineet (sisältävät vapaaehtoisen Akielen) Oppilaan tuntimäärä

4 2 4 0,5 0,5 0,5 0,5

3 2 2 3 1 1 1 1

3 3 2 3

4 3 2 4 2 1 1 1

2

1 1

1 1

1

3

2 2 1 2 2 2

1 1 1 2

1 1

7.-9.lk. yht. 10 8 6 10 3 3 3 3 2 3 3

2

2

1

1 2 3 2 3 0,5 2

0,5 5

1 4

4 3 2 2 3 6 3 2 11

26

30,5

29,5

30

90

3 1

24

Oppilaan opas 2012-2013  

Tietoja lukuvuoden asioista