01 NEW AMSTERDAM COURTHOUSE

Page 1

01 NEW AMSTERDAM COURTHOUSE


NEW AMSTERDAM COURTHOUSE

In januari 2017 is met de sloop van de vertrouwde torens van de rechtbank aan de Parnassusweg begonnen en wordt er plaats gemaakt voor een nieuw gebouw dat in 2020 gereed zal zijn. 01 NEW AMSTERDAM COURTHOUSE is het eerste deel van een serie fotokaternen van fotograaf Dominique Panhuysen. Zij zal gedurende vier jaar de transformatie van sloop naar nieuw gebouw volgen en in een associatief beeldverhaal verslag doen van de verschillende werkzaamheden. Vanachter de bouwhekken en vanuit de kraan volgt ze met een heel eigen kijk het werk van de slopers en bouwers op het bouwterrein. Van iedere bouwfase zal er een fotokatern verschijnen. Wanneer de rechtbank zijn deuren opent, zal ook de serie fotokaternen compleet zijn. Dominique Panhuysen studeerde aan de Akademie voor Kunst en Vormgeving St. Joost te Breda en woont en werkt in Amsterdam. Zij volgt haar onderwerpen voor langere tijd, zoals de ontwikkelingen rondom de Bijlmerbajes (Containerdorp, Bijlmerbajes en Bajesdorp 2016-2017), de nieuwbouw van de Hoge Raad in Den Haag (De Hoge Raad Under Construction 2014-2016), een boerenbedrijf in de polder (Portret Starnmeer 2014-2015) en het leven op de vrijplaats ADM (“Alles hier is aangeraakt� 2011-2012).

0


01 NR. 01 JAN – JUNI 2017

Fotografie Dominique Panhuysen Ontwerp Studio Vrijdag Samenstelling Dominique Panhuysen Studio Vrijdag Distributie NACH DBMO bv In opdracht van NACH Consortium New Amsterdam Court House is een samenwerking tussen Macquarie Capital, Abt, DVP, KAAN, Heijmans en Facilicom Contact Bauke van der Goot bgoot@heijmans.nl T 06 - 46147286 www.denieuwerechtbank.amsterdam Drukwerk EPS Amsterdam

© Dominique Panhuysen 2017 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, door middel van druk, fotokopieën, geautomatiseerde gegevensbestanden of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.