__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

07 NEW AMSTERDAM COURTHOUSE


NR. 07 NOV 2019 – MEI 2020

0

Fotografie Dominique Panhuysen Ontwerp Studio Vrijdag Samenstelling Dominique Panhuysen Studio Vrijdag Distributie NACH DBMO bv In opdracht van NACH Consortium New Amsterdam Court House is een samenwerking tussen Macquarie Capital, Abt, DVP, KAAN, Heijmans en Facilicom Contact Bauke van der Goot bgoot@heijmans.nl T 06 - 46147286 www.denieuwerechtbank.amsterdam Drukwerk EPS Amsterdam

© Dominique Panhuysen 2020 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, door middel van druk, fotokopieën, geautomatiseerde gegevensbestanden of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Profile for KAAN ARCHITECTEN

07 NEW AMSTERDAM COURTHOUSE  

The seventh issue of the photo series by photographer Dominique Panhuysen covers the period from November 2019 to May 2020. Even though half...

07 NEW AMSTERDAM COURTHOUSE  

The seventh issue of the photo series by photographer Dominique Panhuysen covers the period from November 2019 to May 2020. Even though half...

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded