Page 1

06 NEW AMSTERDAM COURTHOUSE


NR. 06 JUNI – OKT 2019

0

Fotografie Dominique Panhuysen Ontwerp Studio Vrijdag Samenstelling Dominique Panhuysen Studio Vrijdag Distributie NACH DBMO bv In opdracht van NACH Consortium New Amsterdam Court House is een samenwerking tussen Macquarie Capital, Abt, DVP, KAAN, Heijmans en Facilicom Contact Bauke van der Goot bgoot@heijmans.nl T 06 - 46147286 www.denieuwerechtbank.amsterdam Drukwerk EPS Amsterdam

© Dominique Panhuysen 2019 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, door middel van druk, fotokopieën, geautomatiseerde gegevensbestanden of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Profile for KAAN ARCHITECTEN

06 NEW AMSTERDAM COURTHOUSE  

The sixth issue of the photo series by photographer Dominique Panhuysen chronicles June throughout October 2019 during which the highest poi...

06 NEW AMSTERDAM COURTHOUSE  

The sixth issue of the photo series by photographer Dominique Panhuysen chronicles June throughout October 2019 during which the highest poi...

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded