__MAIN_TEXT__

Page 1

05 NEW AMSTERDAM COURTHOUSE


NR. 05 JAN – MEI 2019

0

Fotografie Dominique Panhuysen Ontwerp Studio Vrijdag Samenstelling Dominique Panhuysen Studio Vrijdag Distributie NACH DBMO bv In opdracht van NACH Consortium New Amsterdam Court House is een samenwerking tussen Macquarie Capital, Abt, DVP, KAAN, Heijmans en Facilicom Contact Bauke van der Goot bgoot@heijmans.nl T 06 - 46147286 www.denieuwerechtbank.amsterdam Drukwerk EPS Amsterdam

© Dominique Panhuysen 2019 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, door middel van druk, fotokopieën, geautomatiseerde gegevensbestanden of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Profile for KAAN ARCHITECTEN

05 NEW AMSTERDAM COURTHOUSE  

The fifth issue of the book series by photographer Dominique Panhuysen features the progress made during past months (January-May 2019). The...

05 NEW AMSTERDAM COURTHOUSE  

The fifth issue of the book series by photographer Dominique Panhuysen features the progress made during past months (January-May 2019). The...

Advertisement