Page 1

03 NEW AMSTERDAM COURTHOUSE


NR. 03 NOV 2017 – MEI 2018

0

Fotografie Dominique Panhuysen Ontwerp Studio Vrijdag Samenstelling Dominique Panhuysen Studio Vrijdag Distributie NACH DBMO bv In opdracht van NACH Consortium New Amsterdam Court House is een samenwerking tussen Macquarie Capital, Abt, DVP, KAAN, Heijmans en Facilicom Contact Bauke van der Goot bgoot@heijmans.nl T 06 - 46147286 www.denieuwerechtbank.amsterdam Drukwerk EPS Amsterdam

© Dominique Panhuysen 2018 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, door middel van druk, fotokopieën, geautomatiseerde gegevensbestanden of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Profile for KAAN ARCHITECTEN

03 NEW AMSTERDAM COURTHOUSE  

The third issue of the book series by photographer Dominique Panhuysen features a look at the current groundwork and construction of the two...

03 NEW AMSTERDAM COURTHOUSE  

The third issue of the book series by photographer Dominique Panhuysen features a look at the current groundwork and construction of the two...

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded