Page 1

02 NEW AMSTERDAM COURTHOUSE


NR. 02 JULI – OKT 2017

0

Fotografie Dominique Panhuysen Ontwerp Studio Vrijdag Samenstelling Dominique Panhuysen Studio Vrijdag Distributie NACH DBMO bv In opdracht van NACH Consortium New Amsterdam Court House is een samenwerking tussen Macquarie Capital, Abt, DVP, KAAN, Heijmans en Facilicom Contact Bauke van der Goot bgoot@heijmans.nl T 06 - 46147286 www.denieuwerechtbank.amsterdam Drukwerk EPS Amsterdam

© Dominique Panhuysen 2017 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, door middel van druk, fotokopieën, geautomatiseerde gegevensbestanden of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Profile for KAAN ARCHITECTEN

02 NEW AMSTERDAM COURTHOUSE  

02 New Amsterdam Courthouse is the second section of a series of images by photographer Dominique Panhuysen. She is following the transforma...

02 NEW AMSTERDAM COURTHOUSE  

02 New Amsterdam Courthouse is the second section of a series of images by photographer Dominique Panhuysen. She is following the transforma...

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded