Page 1

‫مقـدمـة ‪5...................................... ................................ ................................ ................................‬‬ ‫الثقل الكبير والثقل األكبر ‪5................... ................................ ................................ ................................‬‬ ‫‪5............ ................................ ................................ ................................‬‬ ‫‪8............................. ................................‬‬ ‫الفصــل األوَّ ل ‪9.............................. ................................ ................................ ................................‬‬ ‫لوالك لما خلقت آدم ‪9...................... ................................ ................................ ................................‬‬ ‫العالقة بين اإلنسان والمالئكة ‪11 ......................................... ................................ ................................‬‬ ‫‪11 ............... ................................ ................................ ................................‬‬ ‫األمانـة اإللهـيَّة ‪11 ........................ ................................ ................................ ................................‬‬ ‫اإلنسان مظهر الجمال والجالل ‪11 ....................................... ................................ ................................‬‬ ‫‪11 ............................. ................................ ................................‬‬ ‫ماذا يعني ( ربُّـك ) ؟ ‪11 ................. ................................ ................................ ................................‬‬ ‫حديث المالئـكة ‪11 ........................ ................................ ................................ ................................‬‬ ‫إقنـاع المالئـكة ‪15 ........................ ................................ ................................ ................................‬‬ ‫‪15 ............... ................................ ................................ ................................‬‬ ‫أسـمائكم في األسـماء ‪11 ................. ................................ ................................ ................................‬‬ ‫أوّ ل ما خـلق هللا ‪19 ....................... ................................ ................................ ................................‬‬ ‫توضيح كالم اإلمـام(قده) ‪11 .............. ................................ ................................ ................................‬‬ ‫ال يسـبقونه بالقول ‪11 ..................... ................................ ................................ ................................‬‬ ‫المالئكة اقتنـعوا ‪11 ....................... ................................ ................................ ................................‬‬ ‫غيب السـموات واألرض ‪15 .............. ................................ ................................ ................................‬‬ ‫ماذا كانت المالئـكة تكتمه؟ ‪11 ............ ................................ ................................ ................................‬‬ ‫الفصل الثاني ‪18 .............................. ................................ ................................ ................................‬‬ ‫السجود آلدم عليه السالم ‪18 .................. ................................ ................................ ................................‬‬ ‫‪11 ........................................ ................................ ................................‬‬ ‫إبليس ليس من المالئكة ‪11 ............... ................................ ................................ ................................‬‬

‫‪1‬‬


‫‪11 ......................................... ................................ ................................‬‬ ‫‪11 ................................... ................................ ................................‬‬ ‫خلقـت بيـدَيّ ! ‪11 ......................... ................................ ................................ ................................‬‬ ‫من هـم العـالـون ؟ ‪11 ..................... ................................ ................................ ................................‬‬ ‫‪11 ............................ ................................ ................................‬‬ ‫إبليس يبرِّ ر موقـ َفه ‪11 ..................... ................................ ................................ ................................‬‬ ‫الفصل الثالث ‪11 .............................. ................................ ................................ ................................‬‬ ‫العهد اإللهي آلدم عليه السالم ‪11 ............ ................................ ................................ ................................‬‬ ‫العـهد و الواليـة ‪18 ....................... ................................ ................................ ................................‬‬ ‫أجـر الرسـالة ‪11 .......................... ................................ ................................ ................................‬‬ ‫الفصل الرابع ‪11 .............................. ................................ ................................ ................................‬‬ ‫صفات ج َّنة آدم عليه السالم ‪11 ............... ................................ ................................ ................................‬‬ ‫بنو إسرائيل والمنُّ والسلوى ‪11 .......................................... ................................ ................................‬‬ ‫الشـجرة المنـهيَّة ‪14 ....................... ................................ ................................ ................................‬‬ ‫الوسـوسـة !! ‪18 ........................... ................................ ................................ ................................‬‬ ‫الفصل الخامس ‪51 ............................ ................................ ................................ ................................‬‬ ‫الهـبـوط ‪51 .................................... ................................ ................................ ................................‬‬ ‫نتيـجة الهبـوط ‪51 ......................... ................................ ................................ ................................‬‬ ‫قبول توبة آدم ال ينافي هبوطه ‪55 ........................................ ................................ ................................‬‬ ‫متاع الغرور ‪54 ........................... ................................ ................................ ................................‬‬ ‫النفس األمّارة ‪58 .......................... ................................ ................................ ................................‬‬ ‫متاع إلى حين!! ‪58 ........................ ................................ ................................ ................................‬‬ ‫الفصل السادس ‪41 ............................ ................................ ................................ ................................‬‬ ‫علل األحكام و التكاليف اإللهيَّة ‪41 ........... ................................ ................................ ................................‬‬ ‫علل الشرائع و األحكام ‪41 ................ ................................ ................................ ................................‬‬ ‫فلسـفة بعث الرّسـل ‪41 .................... ................................ ................................ ................................‬‬ ‫الغاية من الخلق؟ ‪41 ...................... ................................ ................................ ................................‬‬ ‫خـلق اإلنسان ‪48 .......................... ................................ ................................ ................................‬‬ ‫الرجوع إلى الربّ ‪11 ..................... ................................ ................................ ................................‬‬ ‫مالقاة الجمال ومالقاة الجالل ‪11 ......................................... ................................ ................................‬‬ ‫خلقنـا للبـقاء ‪11 ............................ ................................ ................................ ................................‬‬ ‫العبودية = الرجوع إلى هللا =الرحمة اإللهية ‪15 ......................... ................................ ................................‬‬ ‫العبودية االجتماعية ‪14 .................... ................................ ................................ ................................‬‬ ‫‪1‬‬


‫‪14 .......................... ................................ ................................‬‬ ‫كالم اإلمام ق ِّدس سرُّه حول الغاية من الخلق ‪14 ......................... ................................ ................................‬‬ ‫المطلوب من اإلنسان ‪11 .................. ................................ ................................ ................................‬‬ ‫ماذا تعني قربة إلى هللا ‪11 ................ ................................ ................................ ................................‬‬ ‫اللقاء في القرآن والس َّنة ‪18 ................ ................................ ................................ ................................‬‬ ‫ل َذة الوصال ونار الفراق ‪19 .............. ................................ ................................ ................................‬‬ ‫لقاء هللا في القصيدة العرفانيَّة لإلمام ‪81 .................................. ................................ ................................‬‬ ‫الرجوع إلى هللا ‪81 ........................ ................................ ................................ ................................‬‬ ‫الفصل السابع ‪81 .............................. ................................ ................................ ................................‬‬ ‫الغاية من التشريع ‪81 ......................... ................................ ................................ ................................‬‬ ‫العلَّة الغائيَّة ‪81 ............................ ................................ ................................ ................................‬‬ ‫‪81 ................................. ................................ ................................‬‬ ‫الغاية من الدين ‪85 ........................ ................................ ................................ ................................‬‬ ‫‪85 ............................ ................................ ................................‬‬ ‫الرجوع إلى هللا ‪84 ........................ ................................ ................................ ................................‬‬ ‫الفصل الثامن ‪81 .............................. ................................ ................................ ................................‬‬ ‫ِّ‬ ‫الـذكـر ‪81 ..................................... ................................ ................................ ................................‬‬ ‫الذكر من أه ّم أدوار األنبياء ؟ ‪88 ......................................... ................................ ................................‬‬ ‫ذكر أهل البيت هو ذكر هللا ‪88 ............ ................................ ................................ ................................‬‬ ‫ذكرهم أجر الرسالة ‪91 ................... ................................ ................................ ................................‬‬ ‫أهمية إحياء ذكرهم عليهم السالم ‪91 ..................................... ................................ ................................‬‬ ‫الفصل التاسع ‪91 .............................. ................................ ................................ ................................‬‬ ‫يوم الوقت المعلوم ‪91 ......................... ................................ ................................ ................................‬‬ ‫فمتى هو ذلك اليوم ؟ ‪91 .................. ................................ ................................ ................................‬‬ ‫األجل المسمَّى ‪91 ......................... ................................ ................................ ................................‬‬ ‫النتيـجة ‪95 .................................... ................................ ................................ ................................‬‬ ‫بعض صفات دولة المهدي ‪91 ............ ................................ ................................ ................................‬‬ ‫وصول اإلنسان إلى كماله المعنوي ‪91 ................................... ................................ ................................‬‬ ‫مشاهدة المؤمنين بعضهم بعضا ‪91 ....................................... ................................ ................................‬‬ ‫التوسعة الزمانيَّة ‪99 ....................... ................................ ................................ ................................‬‬ ‫ظهور المالئكة والجن للناس ‪111 ........................................ ................................ ................................‬‬ ‫ذهاب العاهة و تقوية القلوب ‪111 ........................................ ................................ ................................‬‬ ‫نزول البركات و التآلف بين الحيوانات ‪111 ............................. ................................ ................................‬‬ ‫‪1‬‬


‫المعجزات و الكرامات ‪111 .............. ................................ ................................ ................................‬‬ ‫الخاتمة ‪111 ................................... ................................ ................................ ................................‬‬ ‫أفضل العبادة انتظار ال َفرج ‪111 ............. ................................ ................................ ................................‬‬ ‫معنى االنتظار في اللغة و االصطالح ‪111 .............................. ................................ ................................‬‬ ‫أهميَّة انتظار الفرج ‪114 .................. ................................ ................................ ................................‬‬ ‫السرُّ في أهميَّة االنتظار ‪111 ............. ................................ ................................ ................................‬‬ ‫القرب إلى هللا ميزان األفضلية ‪118 ...................................... ................................ ................................‬‬ ‫الرجـاء باهلل ‪118 .......................... ................................ ................................ ................................‬‬ ‫أفضل الجهاد ‪119 ......................... ................................ ................................ ................................‬‬ ‫االنتظار و جانباه اإليجابي و السلبي ‪111 ............................... ................................ ................................‬‬ ‫االنتظار والرفض ‪111 ................... ................................ ................................ ................................‬‬ ‫الرفض من العبادات االجتماعية ‪111 .................................... ................................ ................................‬‬ ‫صفات المنتظِ ر ‪115 ...................... ................................ ................................ ................................‬‬ ‫صـفاته االجتماعيـة ‪115 .................. ................................ ................................ ................................‬‬ ‫الرفض االجتماعي ‪114 .................. ................................ ................................ ................................‬‬ ‫‪118 ..................................... ................................ ................................‬‬ ‫االنتظار والرجاء ‪119 .................... ................................ ................................ ................................‬‬ ‫‪119 .................... ................................ ................................‬‬ ‫‪119 ...................................... ................................ ................................‬‬ ‫‪119 ................. ................................ ................................ ................................‬‬

‫‪1‬‬


2

77:77

5


313

3

11

289

2

01

95

011

2 0

4

41

20

9

41

2


1 2 3 4 8

7

99 14

. 1

19

115


18 1

4

51 11

11

118

85

11

1

118

8

85

91

11

191

19

1


41

270

0

1

11

1 41

51

2 3

54

4 51

9

5


17 41

7 45

8 48

7 21

6

1

0

014

011

11

11


285

131

51

43

1

158

111

31

11

41


72

181

119

11

11


75

75

11


56

11


31

27 14

018 55

00 2

48

84

64

17

7

255

31

15

60

1

1

467

97

0

1

7

07 42


31

31

2

18

111

05

170

00

11 1 14


1

11

111

11

40 40

11


11

18

15

18

19


1

1

19

111 4

8

111 1

11

448 09

19

11

114

26 0


ý

11

1

114

05

1

11 1 0 019

11

46

11 006

14 21

11

11

15

11 071

15 97


5

110

0 91

2

11

00

084

011


42 44

11


1

6 41 67 70 67 9 010 15 78

11


1

15

115

6 91

11

48 40

11 084

62

47

26


4

11

15

217

0


1 2 3

1

44 48 08 024

14


2 3

77 26 26 6

11


1

1

19

11

1

28،25 89

18


2

18

1

041

0

4

044

0 00

1

19

041

0


7

11

019

0


1

141

111

41

1

11

111

41

41 006 91

11


4

74

241 8

58

00

64 486

56 8

2 72

407

2

00

041 79

11

2


22

11


1

9

111

11

76 79 41 42

11


41

10

414

2

41

00

250

2

04

22

220

01 01

15


4

86

481

08 5

2

44

2

0

41

0

4

48

0 62

14


49 20

11


024 021 221

18

01


11 91

1

11

1

6

19

7

11

02

114 076

15 111

1

21

11 11

22

106

275

26

0


1

2

3 ýý

80

41

111 45 92

11

111 66 0

11 024

087

46 21


11

1

81 9

11 8

219 24

29

11

27

26


01

11

92

406

04


007 006 49 05

11


111

11 1

54

005 008 98 97

11


061،060 81

6

15

067

04


1

2

3

1

14

8

75

00

2

01

019

00

2

04

067

00


1

9

141

11

24

11

0

486

01


11 45 4

5

069

00 007

18


1

2

021 6 0

19


055 021 00

56

485

06

02

88

294

67

8

251

56

46

51


20 21 020

51


46

51


024 46 48 21

51


60 97 42 41 42

51


1 1

22 026 022

55


1 2

01 26

54


089 61 021 22 057

51


1 2 3 4 5

07 06 008 06

01

270 21

58

71 46


0 21 11 10 81

59


75 62 60

41


19

41

19

14

51


41


41

2

9

16

15

251 468

5 56


048 046

41


5 11

45

15

115


1 9

44

01

44

55

0

79

01


1

191

4

204 096 4

2

41

07

4

44

28

271

2


22 25 05 8 05 42 01 01

48

4


8 4

1

49


009 4 025

11

14

124

59


51 096

11

11


10 42

06

45

01

51

79

86

5

05

070

51

018

1

280

59

1

1 09

11

000

111 4

404

98 9


27 26 11 10 85 8

11


005 09

2

404

9 20 72

11


01

15

91

409

67


7

14

0

059

9


49 96

11


91 94

18


16 75 79 25 26

19


11

1

181

11

51

1

42 94

81

189

91

06

000

51

0

086

71

60

05


286

05 5

81


6

41

49

299

56 9 16 7 001

81


81


81


44

5 28 60 99

85


99

84


5 09 19

81


00 011 216 12 029 28

88


47 11 00

99

495

06 8

89

8

1

09

99

025 298

012 71


21 97 51 011

91


5

0

91

96

11

122

51

00

51


476

92 27

4

1

91

005

11

291

151

64

11

078


11

118

114

51

19

11

11

51

1

1

141

51

090

00

2

26

88 86 8

91

142

287

8


111

1 2

21 204 01 91

91

08

082

21


1

2

3

4 5 1

7

8

95


7

11 11 12 13 14

15

15

11 17

94

0

96

022

00

67

45

429

21


06 66 20

91

29

0


1

5141

151

1

8 27

98

204

245

211 450

92

8


072

99

27

16

428

92

27

81

445

92

26

49

250

92


28 27

111

0 02

6

94

406

92


81 27

19

84 26

111

11

427

81 6

281

92

51 92


27 022 27

111

00 19 67

406

92

82

74

449

92


5

181

1

005 008 95

111


1

005 017

111

245


2

41 47

33

373 3

333

77

246

3

247

54 37 8

47 33

317

86

41

63

249 250

21

115

248

251


33 33

114

3 44

433 433

33 33

7

4

99

41

252

33

3

433

33

253

7

4

413

77

254

33

7

433

33

255


11

19 11 11

111

4

436

33

256

367

38

257

65

424

86

258

8

219

46

259

95

249

86

260


6 9 33 11

118

31

348

68

261 262 263 264


5 1 25

119

09

061

51

49

46

17

000

56

94

265 266 267


1 2

33

1

433

268

33

81 341 441

111

270 271


1

2

1 2

1

2

62

111

272


111


111


29

273

049

274

018،001،026،040،011،091،064،075 64

111


069 29

115

277 278


114


09

111

50

2

279


1

118

6

041

29

280


119


1 1 1 1

111

111

0

281


111


111


1 1

1

1

111


111


111

19

18 1991 9 1

115

1118

حقيقة دولة الإمام المهدي ع