Page 1

Seria infografik prezentująca kondycję sercową Ślązaków bazując na podziale administracyjnym (powiaty, podregiony) według następujących kryteriów:.

LUDNOŚĆ WOJEWÓDZTWA ŚLASKIEGO OGÓŁEM: 4615870

SOSNOWIECKI % 15,30

TYSKI % 8,47

BIELSKI % 14,38

BYTOMSKI % 9,71

RYBNICKI % 13,85

CZĘSTOCHOWSKI % 11,42

GLIWICKI % 10,41

RANKING LICZEBNOŚCI LUDNOŚCI WOJEWÓDZTW W POLSCE:

KATOWICKI % 16,42

LUDNOŚĆ KATOWIC OD 2002 DO 30.06.2013

-0,98%

MA

ZO

WI

ŚLĄ

ECK

IE

SK

IE

LU MA DO KU P Ś Ł PO P L OP BEL ODK ELK DLA UBU OLS LNO ÓDZK OMO JAW ZACH WARM WIĘT ŁO AR SK PO OD OP R S O S I KIE Ś S I E S K Ń K K L P K I LSK NIO KIE OLS IE E RZ SK ĄS I A O E C YS PO O-M KIE KIE IE KIE MO POM AZU KIE OR RS RS SK KIE KIE IE

WI

Województwo Śląskie ogółem: 12 294 km²

2002

2003

-0,78%

2004

-0,94%

2005

298 558/2002 269420/2013

-1,11%

2006

-0,74%

2007

-0,77%

2008

-0,57%

2009

-0,82%

2010

-1,04%

2011

-0,93%

-0,60%

2012

2013

Z danych wynika, że w okresie od 2002 do 30.06.2013 liczba mieszkańców Katowic zmalała o 29 138 osób, tj. o 8,9%. Średnioroczny spadek liczby ludności w badanym okresie wyniósł 2 770.

06 kondycja sercowa ślązaków katovis 1  
06 kondycja sercowa ślązaków katovis 1  
Advertisement