Page 1

WRAZ ZE WZROSTEM DOCHODÓW ZWIĘKSZA SIĘ ZACHOROWALNOŚĆ NA CHOROBY SERCOWO—NACZYNIOWE, SZCZEGÓLNIE NA CHOROBĘ WIEŃCOWĄ I UDARY MÓZGU.*

*BADANIA PROSPECTIVE URBAN RURAL EPIDEMIOLOGY (PURE).

06 kondycja sercowa ślązaków katovis 4a  
06 kondycja sercowa ślązaków katovis 4a  
Advertisement