Page 1

The most trusted name in snow safety

Foto: Vegard Breie Skikjører: Åsmund Thorsen

Skredhåndbok


2

3 Introduksjon Antallet ski- og snøbrettkjørere som søker upreparert terreng har eksplodert de siste årene. Kombinasjonen av sterke naturopplevelser, fysisk utfoldelse og urørt snø er lett å like!

BCA har helt siden starten i 1994 hatt fokus på opplæring parallelt med produktutvikling. Våre produkter er pålitelige og enkle i bruk, selv i en stresset situasjon.

Dessverre er det slik at toppturer og offpistekjøring ikke er ufarlig. Hver vinter blir vi minnet på dette når skredulykker oppstår. Snøskredfare er noe vi alltid må vurdere og ta med i betraktning.

De ulike redningsmetodene du finner beskrevet i denne håndboka er resultat av et ønske om å redde liv og å ta kunden på alvor. BCA vil utstyre sine kunder både med kunnskap og utstyr!

Back Country Access (BCA) mener vi må fokusere på gode holdninger, god kunnskap og godt utstyr for å unngå skredulykker i framtiden. Foruten en presentasjon av BCA sine produkter finner du ferdselsråd, oppdatert informasjon om skredredning og nyttige førstehjelpstips i håndboka. Skredhåndboka du nå holder i hånden er lagt opp i kronologisk rekkefølge og vil fungere som en huskeliste du kan ha lett tilgjengelig.

Kunnskap om snø, skred og redning er ferskvare. Vi vil derfor anbefale deg å delta på skredkurs, samt å trene på kameratredning jevnlig. Skredhåndboka har blitt til i samarbeid med teamkjørere, skredeksperter og Tindevegledere. Takk til Jørgen Aamot, Markus Landrø og NVE.

Samarbeidspartnere Fjellsentralen AS har lang erfaring med skredkurs og vi kjenner behovene til dagens frikjørere og toppturentusiaster. Vi gir deg håndgripelige verktøy som vil hjelpe deg til å ta de vanskelige avgjørelsene man støter på i villsnøen. Vi holder ukentlige skredkurs i blant annet Hemsedal og Oppdal gjennom hele vinteren. • •

www.fjellsentralen.no #fjellsentralen

Midnight Sun Mountain Guides er et lite firma som tilbyr ski- og fjellopplevelser i Tromsøområdet, Lyngsalpene og Kåfjordalpene. Vi har mange års erfaring fra verdens beste toppturfylke Troms. Vi tilbyr også skredkurs for å øke din sikkerhet. •

www.msmg.org

Snøskredvarslingen i Norge

www.varsom.no

Norge er et fjelland med økende ferdsel i snøskredutsatt terreng. De siste årene har det forulykket omkring 10 personer hver vinter på grunn av snøskred.

skal til for at skred utløses? Hvor store/kraftige blir skredene? Hvor utbredt er skredfaren i regioner? Hvilken himmelretning og høydenivå er mest utsatt?

Det skjer en eksplosiv økning i bruk av bratt terreng, terreng som per definisjon er skredutsatt. Nordmenn endrer raskt sine vaner fra fjellski til topptur, og utenlandske turister trekkes til Norges uberørte skifjell i økende grad. Eksponeringstiden i skredterreng mangedobles årlig – frykten er at ulykkestallene vil eksplodere. Bevissthet og kunnskap rundt snøskred blant det norske folk er økende, men begrenset.

Skredvarslet oppgir regional faregrad, som sier noe om sannsynlighet og størrelse på forventede skred. Regionene er fra 1 800 til 15 000 kvadratkilometer, slik at lokale vurderinger og enkelhengvurderinger er i tillegg nødvendig for å gjøre gode valg. Det regionale varslet vil i de fleste tilfeller angi hvilke skredproblem man forventer i regionen, og er derfor et svært nyttig hjelpemiddel – men ikke en fasit.

NVE lanserte snøskredvarsling for mesteparten av den skredutsatte fjellheimen i januar 2013 for å forebygge skredulykker i Norge. Snøskredvarslingen ble godt mottatt og har mange flittige brukere. Mange av brukerne melder tilbake at de har unngått ulykker på grunn av varslene og at de har lært mye av å lese varslene.

Det viktigste grunnlaget for å lage et skredvarsel er observasjoner fra felt – observatørenes vurdering av faregrad og skredproblem, observasjoner av skred og tegn på ustabilitet, stabilitetstester og snøprofiler, samt bilder fra webkamera. Dette danner grunnlaget til å forstå nåsituasjonen.

Snøskredvarslingen består av i overkant 70 observatører. Disse ble rekruttert ut fra ferdigheter, erfaring, kunnskap og lokal forankring, og har gjennomført spesialopplæring i snøskredobservasjoner og ferdsel i skredterreng. Observatørene sørger for at det kommer inn to til tre observasjoner fra hver region ukentlig i sesongen. Observasjonene blir behandlet av en egen varslingsgruppe som sammen med meteorologiske data og ulike vær- og snømodeller danner grunnlaget for skredvarselet som blir oppdatert daglig. For å bestemme skredfaren må skredproblemet identifiseres og beskrives – dette innebærer en analyse som svarer på spørsmålene: Hva slags skred forventes? Hva gjør at skred kan gå? Hva

Skredskolen på varsom.no er laget for å gi kunnskap – for og lettere kunne håndtere skredproblemet. Både gjenkjenne skredproblemene i terrenget og for å unngå å utløse skred som følge av disse. På tross av en god start for Snøskredvarslingen er det fortsatt mange som ikke kjenner til varslet eller vet hvordan de skal bruke det. Det er også mange som er på tur med kunnskap om snøskred som ikke bidrar med sine observasjoner. Det er behov for å fortsette skredløftet – for å heve kunnskapsnivået om skred og få folk til å dele observasjoner på www.regobs.no Det er også mulig å dele observasjoner gjennom å bruke appen regobs.


4

5 BCA Float skredsekker

Skredballongsekker I løpet av de siste årene har skredballongsekker blitt et vanlig syn i norske fjell. Ski-, snøbrett- og snøskuterkjørere vil ha de beste snøopplevelsene og samtidig komme trygt hjem. Et snøskred tar dessverre ikke hensyn til hva slags skredredningsutstyr man har med seg. Blir man tatt i et snøskred, rår tilfeldighetene. Når det er sagt så vil en skredballongsekk øke sannsynligheten for å overleve et snøskred, dersom man ikke tar mer risiko når man bruker den. Tenk på skredballongsekken som et bilbelte. Man bør ikke ta unødig risiko i trafikken selv om man har bilbeltet på, men det kan være avgjørende for utfallet i en eventuell kollisjon. En aktivert skredballongsekk har som oppgave å gjøre personen den er festet til større. Da vil personen sammen med sekken øke sannsynligheten for å havne oppå skredet eller ikke bli så dypt begravet. Dette kan sammenlignes med et glass vi fyller med småstein i ulike størrelser. Når vi rister på glasset vil de minste steinene pakke seg sammen og havne i bunnen av glasset, de største legger seg på toppen. De samme mekanismene virker i et skred og desto større volum vi klarer å få, desto større sannsynlighet har vi for å havne på overflaten. En skredballongsekk erstatter ikke ordinært redningsutstyr som skredsøker, spade og søkestang. Skredballongsekken kommer i tillegg.

BCA Float systemet

Float 27 Tech og Float 42 er skredballongsekkene til BCA. Float 27 Tech egner seg godt til offpistekjøring og dagsturer i fjellet, mens Float 42 har større volum, og egner seg derfor til lengre turer og der en trenger å ha med seg mer utstyr. Sekkene har gjennomtenkte detaljer som eget rom for spade og søkestang, samt integrert hjelmnett. Det diagonale bæresystemet for ski hindrer ikke skredballongen å folde seg ut. Tilleggsutstyr er nødvendig for bæring av snøbrett. Det solide bæresystemet har god polstring mot kroppen. Float 42 har også noe lengre rygglengde. Skrittstroppen skal alltid benyttes for å hindre at sekken blir trukket oppover ryggen i en skredsituasjon. • • • • •

Brillelomme med fleecefôr Meshlomme på innsiden av sekkerommet Lommer på hoftebeltet Løkker for feste av karabinere, isøks og div Skiene bæres diagonalt på sekken for å unngå konflikt med utløst ballong

Float 27 Tech

Float 42

BCA sine skredballongsekker er lette og enkle i bruk. Systemet baserer seg på komprimert luft, og det er enkelt å få fylt opp igjen trykkbeholderen. BCA samarbeider med sportsforretninger og guidekontor som vil være behjelpelige med fylling. Trykkbeholderen er plassert inn mot sekkeryggen med et eget vindu for oversiktlig kontroll av trykket. Utløsersystemet for skredballongen sitter integrert og godt beskyttet i sekken. Fra håndtaket på skulderreima går en wire inn i sekken til luftpatronen som vil fylle ballongene i en faresituasjon. Håndtaket kan monteres på høyre eller venstre skulderreim, alt ettersom hvor det er mest hensiktsmessig. Snøskuterkjørere vil med fordel montere håndtaket på høyre side, da gasshåndtaket kan kontrolleres parallelt med at man trekker i håndtaket på skredballongsekken.

1

2

Bilde 1 og 2 Utløserhåndtak. Ergonomisk og lett å få tak i. Bilde 3 Skrittstroppen skal alltid benyttes for å hindre at sekken blir trukket oppover ryggen i en skredsituasjon.

3

4

Bilde 4 Ferdig fylt og riktig plassert trykkbeholder i sekken. Inspeksjonsvindu for enkelt å kontrollere korrekt trykk i trykkbeholderen.

Vekt: 3074 gram komplett

Vekt: 3254 gram komplett

BCA Refill Center http://www.backcountryaccess.com/dealer_locator_map/ Flyreiser med skredballongsekk http://www.backcountryaccess.com/wp-content/uploads/2013/02/IATA_2013_EN.pdf


6

7

Bruk av skredsøker Søk med skredsøker er delt inn i tre faser: signalsøk, grovsøk og finsøk. For at søket ditt skal bli mest mulig effektivt må du trene på alle fasene. Skredsøker brukes i kombinasjon med søkestang og spade.

1. Signalsøk

Verdens første digitale 2 antenners skredsøker. Tracker DTS har siden 1997 satt standarden når det kommer til pålitelighet og holdbarhet til en god pris. I displayet vises retning og avstand til andre skredsøkere, uten forsinkelser. Tracker DTS har en egen funksjon som egner seg i avanserte søk med flere skredtatte. Vekt: 260 gram, inkludert 3 stk alkaliske AAA batteri.

BCA Tracker 2

Vekt: 255 gram, inkludert 3 stk alkaliske AAA batteri.

BCA Tracker 3 Det siste tilskuddet i Tracker familien. Tracker3 har i tillegg til markeringsfunksjon alle de velkjente Tracker funksjonene i en 20% slankere utgave. På størrelse med en smart-telefon egner den seg godt til å bære i en lomme. Markeringsfunksjonen på Tracker3 fungerer uten forsinkelser og vil lette et avansert søk med flere skredtatte. Vekt: 215 gram, inkludert 3 stk alkaliske AAA batteri NB! Bruk kun alkaliske batterier, ikke oppladbare eller lithium batterier.

20m

20m 40m

40m

2. Grovsøk

Når skredsøkeren din har plukket opp et signal, følger du retningspilene og avstandsvisningen i displayet til skredofferets signal. Fotsporene dine vil ofte ha en kurvet linje i grovsøkefasen. Dersom du bruker en analog skredsøker må du justere følsomhetsbryteren underveis i grovsøket. Beveg deg så raskt som mulig inntil du har en avstand på omtrent 3 meter til skredofferet.

3. Finsøk

Når du er omtrent 3 meter fra skredofferet må du senke farten din og følge nøye med på avstandsvisningen i displayet. Retningspilene er av mindre betydning i finsøket. Senk skredsøkeren din slik at den er så nærme snøoverflaten som mulig. Søk i en rett linje og stopp der displayet viser minst avstand. Søk så 90 grader ut fra «minste avstand» for å finne enda mindre avstand. Når du har funnet minste avstand må du finne frem søkestang og søke!

2 Grovsøk

skredbane

Nord-Amerikas mest solgte skredsøker. Tracker2 er utstyrt med tre antenner, noe som vil føre til et presist søk ved dypt begravde. Tracker2 har en intuitiv bryter som skifter mellom send og mottak, samt et oversiktlig display som viser retning og avstand til andre skredsøkere. Tracker2 har en egen funksjon som egner seg i avanserte søk med flere skredtatte, hvor blant annet et lyssignal i displayet indikerer fler enn en begravd skredsøker.

1 Signalsøk

skredbane

BCA Tracker DTS

Dersom du ikke umiddelbart får inn noe signal er signalsøket det du begynner med. Dersom du så hvor skredofferet forsvant i skredmassene, starter du signalsøket i fallinjen fra «sist sett» punktet. Hvis du ikke vet hvor skredofferet forsvant i skredmassene må du gjennomsøke hele skredet. Dersom dere er flere som søker må ikke avstanden mellom dere være mer enn 40 meter. Hvis du er alene, søk i sløyfer som ikke er mer enn 40 meter fra hverandre, maksimalt 20 meter fra kantene av skredet. Beveg deg hurtig og vær oppmerksom på tegn etter skredofre på overflaten av skredet.

3 Finsøk

Tracker Pålitelig og enkel i bruk

søkemønster for en person søkemønster for flere personer


8

9

Lett og sterk søkestang i aluminium med laserprintet dybdemål. Kraftig låsemekanisme i toppen og 1,5mm plastovertrukket wire som gjør søkestanga stødig og stiv. • • • •

Lengde: 270 cm/45 cm 13mm aluminiumsrør Lett og slitesterkt nylontrekk med ”vindu” 310 gram (u/trekk)

Stealth 300 Kraftig og lang søkestang i aluminium med laserprintet dybdemål. Kraftig låsemekanisme i toppen og 1,6mm plastovertrukket wire som gjør søkestanga stødig og stiv. • • • •

Lengde: 300 cm/50 cm 13mm aluminiumsrør Lett og slitesterkt nylontrekk med ”vindu” 340 gram (u/trekk)

Stealth 260 Carbon

Finsøket (innen 3 meter fra skredofferet) med skredsøkeren kan være vanskelig. Med en søkestang vil du raskt kunne finne den skredtatte og bestemme dybden den skredtatte ligger på. Søkestenger med metermål vil kunne fastslå eksakt dybde og dermed området du trenger til utgraving. Der du har minste avstand i displayet på skredsøkeren skal du søke med søkestanga i en spiral med 25 cm mellom stikkene. Ettersom søket med skredsøkeren skjer langs snøoverflaten, søk med søkestanga 90 grader på snøoverflaten, ikke rett ned. Når du har truffet skredofferet med søkestanga, skal du la den stå og starte utgraving på nedsiden. Vi anbefaler en søkestang på mellom 2 – 3 meter.

90˚

Sannsynlighetssøk

Sannsynlighetssøk gjøres når man ikke bruker skredsøker. Søk med søkestanga ned til 1,5 meter på steder der det er sannsynlig at skredtatte ligger. Dette inkluderer fallinja nedenfor «sist sett punkt», rundt utstyr i skredoverflaten, på over- og nedsiden av steiner og trær, forsenkninger, svinger og ved enden av skredet. Undersøkelser viser at skredofre sjelden overlever dersom de blir begravet dypere enn 1,5 meter. Det er derfor viktig at du søker i flere områder fremfor å søke dypt i færre områder.

sist sett punkt

utstyr i overflaten

Lengde: 260 cm/43 cm 11mm Carbonrør Lett og slitesterkt nylontrekk med ”vindu” 250 gram (u/trekk)

sannsynlige funnsteder

stein

skredtunge

Organisert søkelinje

Denne formen for søk blir ofte utført av den organiserte redningstjenesten. Sannsynligheten for å finne skredtatte i live er liten. Søkemannskapene innretter seg på en linje på tvers av skredet. Avstanden mellom søkemannskapene skal være utstrakte hender med fingertupp mot fingertupp. Man søker tre steder på en linje der man står med 50 cm mellom hvert stikk. Deretter tar man et skritt frem og gjentar prosessen. Søkedybden skal være den samme for alle som søker. Lange søkestenger gjør at søkemannskap kan stå oppreist under søket og belaste ryggen mindre.

Lett Carbon søkestang med merket dybdemål og kraftig låsemekanisme i toppen. 1,6mm plastovertrukket wire som gjør søkestanga stødig og stiv. • • • •

25CM 25CM

skredoffer tatt

e

Stealth 270

I kombinasjon med skredsøker

an

Lengde: 240 cm/40 cm 11mm aluminiumsrør Lett og slitesterkt nylontrekk med ”vindu” 270 gram (u/trekk)

db

• • • •

Søkestang er et essensielt redningsverktøy og må alltid være med i sekken. Søkestanga brukes i kombinasjon med skredsøker og spade.

re

Kompakt og sterk søkestang i lett aluminium med laserprintet dybdemål. Kraftig låsemekanisme i toppen og 1,5mm plastovertrukket wire som gjør søkestanga stødig og stiv.

Bruk av søkestang

sk

Stealth 240

Stealth 270 Probe Hvert sekund teller.

50

cm


10

11

Utgraving Hvordan grave ut et skredoffer

B-1 EXT Lett og sterk aluminiumspade med T-grep og ovalt teleskopskaft. Den mest kompakte av alle BCA spadene. Pakker ekstremt flatt i sekken og tar derfor veldig lite plass. Gjør gravejobben effektiv! • • • •

Lengde skaft: 41cm Bladstørrelse: 24,9x25,4cm Lengde sammensatt som spade: 73cm Vekt: 600 gram

B-2 EXT Lett og sterk aluminiumspade med T-grep og ovalt teleskopskaft. B2 EXT har langt skaft og stort blad for mer effektiv utgraving. Pakker fortsatt flatt og og kompakt i sekken. • • • •

Lengde skaft: 42cm Bladstørrelse: 25,4x27,9cm Lengde sammensatt som spade: 79cm Vekt: 720 gram

B-52

D-2 EXT

BCA`s største verktøy for utgraving. Denne aluminiumspaden gjør jobben enklere når du må grave mye! Dette er spaden som ofte er med skipatruljer og organisert redningstjeneste da den er noe stor å ha med seg i sekken.

BCA har utviklet en kombinert spade/krafse. Ved å snu skaftet kan man forvandle spaden til en effektiv og solid krafse. Krafsa er spesielt effektiv ved utgraving av skredtatte i hellende terreng. Er også svært effektiv ved graving av snøhule.

• • • •

• • • • •

Lengde skaft: 77cm Bladstørrelse: 27,9x33,8cm Lengde sammensatt som spade: 102cm Vekt: 960 gram

Lengde skaft: 46cm Bladstørrelse: 25,4x27,9cm Lengde som sammensatt krafse: 62,6 Lengde som sammensatt spade: 81cm Vekt: 940 gram

A-2 EXT

Utgraving er den delen av et skredsøk som tar mest tid. Start alltid utgravingen nedenfor der du treffer den skredtatte med søkestanga. Ved å grave nedenfor den skredtatte flytter du mindre snø og unngår komprimering av snøen over skredofferets luftlomme. Dersom den skredtatte er begravet dypere enn 1 meter, starter du utgravingen 1,5 ganger begravingsdybden nedenfor søkestanga. Snøen i skredmassene er ofte fast, kutt derfor blokker opp i mindre biter før du flytter dem bort. Graving av snø er slitsomt, forsøk derfor å «padle» snøen bort. Profesjonelle anbefaler aluminiumspader fremfor plastikkspader til utgraving i skred. Ovale skaft vil ha den beste styrken med lavest vekt.

Utgraving alene

Når du har lokalisert skredofferet, la søkestanga stå som markering av funnstedet. Lengdemålet på søkestanga vil hjelpe deg med å avgjøre optimalt utgravningsområde. Start med å flytte snøen ut til sidene av utgravningsområdet. Når du har snøoverflaten i hoftedybde flytter du snøen nedover mot enden av utgravningsområdet. Forsøk å nå skredofferets ansikt først. Frigjør hode og bryst for å frigjøre luftveiene så raskt som mulig. Det er ikke nødvendig å lage utgravningsområdet like dypt som der skredofferet ligger. Lag en rampe slik at skredofferet kan fraktes enkelt ut av hullet.

1.5 x skredofferets dybde

Utgraving flere

Når flere personer kan bidra med utgravingen, starter to med utgraving rett nedenfor søkestanga. De andre i redningslaget starter utgraving 1,5 ganger begravingsdybden nedenfor de to som starter ved søkestanga. I tilfeller der skredofferet ligger dypere enn 2 meter, kan det være vanskelig å frakte snøen ut av hullet. I slike situasjoner skal de som graver nærmest søkestanga flytte snøen så langt de kan – de andre i redningslaget frakter snøen til overflaten og vekk. Dersom det er flere personer som kan bidra i utgravingen skal de forberede området for førstehjelp og bytte med de som graver.

A-2 EXT er en kraftig aluminiumspade med ovalt teleskopskaft som har integrert snøsag i håndtaket og skaftet. Snøsag er et meget effektivt verktøy ved utgraving i kompakt snø og is. Dersom rester av skog må forseres under gravingen, fungerer denne snøsaga også til skogrydding. • • • • •

Lengde skaft: 43cm Bladstørrelse: 25,4x27,9cm Lengde som sammensatt spade: 77cm Saglengde 29cm Vekt: 880 gram

B-1 EXT Shovel Et solid verktøy som tar liten plass. Designet for å redde liv.

1.5 x skredofferets dybde


12

Førstehjelp Det haster med å få den skredtatte ut av snøen. Dersom ikke den skredtatte har omkommet av mekaniske skader (fall ut for stup, slag mot trær/stein etc.) vil overlevelsessjansene synke dramatisk etter at de første 15 minuttene har gått. Årsaken er kvelning. Når en har lokalisert og gravd fram et skredoffer er det derfor viktig at luftveiene blir frigjort så raskt som mulig. Fjern straks eventuell snø fra nese og munn. Når pasienten er fri fra snømassene må man tenke på varmekonservering. Isoler pasienten fra underlaget, kle på ekstra klær, ta på lue og pakk pasienten inn i en vindsekk. Dersom pasienten er bevisstløs uten verken pust eller puls skal det startes hjerte-lunge-redning. Hjelpen kan være langt unna så det er nødvendig å ha med seg utstyr for å kunne transportere pasienten. Vær godt forberedt med hensyn til både kunnskap og utstyr! Vi vil anbefale deg et førstehjelpskurs i regi av Røde Kors eller Norsk Luftambulanse.

112 - Politiets nødtelefon (ringes ved skredulykke) 113 - Medisinsk nødnummer Hjelp 113 – GPS

Anbefalt innhold i sekken:

Appen som viser din nøyaktige posisjon når det haster.

• • • • • • • • • • •

Importør: Madshus AS Industrivegen 29 2836 Biri. madshus@madshus.com www.backcountryaccess.com

Spade og søkestang Førstehjelpsutstyr Vindsekk 4 stk 5meters taustomper (6mm) til å lage skikjelke BCA Skredhåndboka Kart og kompass Verktøy (multiverktøy, sportstape, etc.) Ekstra batterier til skredsøkeren Varm vindtett jakke Ekstra votter/hansker og briller Solkrem

BCA skredhåndbok  

"BCA Norge" har laget en egen skredhåndbok i samarbeid med tindevegledere, guider og skredeksperter. Dette er et nyttig verktøy for deg som...

Advertisement