Page 1

Warszawa, dnia 21 listopada 2011 roku

SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA Studium Licencjackie 02-554 Warszawa, Al. Niepodległości 162 tel. (22) 849 53 77

ZAŚWIADCZENIE o odbyciu studiów wyższych

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie zaświadcza, że Pani Karolina Kruzel, córka Remigiusza, urodzona 8 marca 1990 roku w Poniatowej, była w latach 2008-2011 studentką studiów licencjackich w trybie stacjonarnym oraz uzyskała dyplom ukooczenia studiów w lipcu 2011 roku.

…………………………………………………………………….

Warszawa, dnia 21 listopada 2011 roku

SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA Studium Licencjackie 02-554 Warszawa, Al. Niepodległości 162 tel. (22) 849 53 77

ZAŚWIADCZENIE o odbyciu studiów wyższych

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie zaświadcza, że Pani Karolina Kruzel, córka Remigiusza, urodzona 8 marca 1990 roku w Poniatowej, była w latach 2008-2011 studentką studiów licencjackich w trybie stacjonarnym oraz uzyskała dyplom ukooczenia studiów w lipcu 2011 roku.

…………………………………………………………………….

Zaświadczenie o odbyciu studiów wyższych  

SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA ZAŚWIADCZENIE ZAŚWIADCZENIE Szkoła Główna Handlowa w Warszawie zaświadcza, że Pani Karolina Kruzel , córka Remigiusza...

Advertisement