Page 1

PORTFOLIO KaTaRzyna PRzybyLsKa


KATARZYN A PRZYBYLSK A ul. Kolbuszowska 12/1, 53-404 Wrocław tel. kom. 602-211-259 e-mail: kasiaprzyb@interia.pl

Wykształcenie: 2006r. – 2008r.

Politechnika Wrocławska, Wydz. Budownictwa Lądowego i Wodnego (uzupełniające studia magisterskie zaoczne) Temat pracy magisterskiej: „Stajnia typu wyścigowego dla 25 koni” (Promotor dr inż. Andrzej Kmita)

2001r. – 2006r.

Politechnika Wrocławska, Wydz. Budownictwa Lądowego i Wodnego, specjalizacja Konstrukcje Budowlane (studia inżynierskie 4,5 – letnie zaoczne) Temat pracy inżynierskiej: „Projekt żelbetowej konstrukcji łukowej hangaru lotniczego” (Promotor prof. Mieczysław Kamiński)

1999r. – 2001r.

Policealne Studium Artystycznej Grafiki Komputerowej we Wrocławiu

1995r. – 1999r.

Liceum Ogólnokształcące w Krotoszynie, profil matematyczno – fizyczny

Doświadczenie: 01.07.2006r. – obecnie Obowiązki: 01.08.2010r. - obecnie

Wojskowy Zakład Remontowo – Budowlany w Krotoszynie Praca na budowie jako inżynier budowy na terenie JW we Wrocławiu. W zakresie moich obowiązków jest nadzór nad pracą ekip budowlanych, koordynacja budowy, uzgodnienia z Inspektorami.

01.07.08 – 31.07.2010r. Praca na budowie na terenie JW w Żaganiu jako kierownik robót budowlanych. W zakresie moich obowiązków był nadzór nad pracą ekip budowlanych, koordynacja budowy, uzgodnienia branżowe i z Inspektorami, przygotowywanie kart pracy oraz kosztorysów powykonawczych. 01.07.06 – 30.06.2008r. Praca w dziale kosztorysów. W zakresie moich obowiązków było przygotowywanie kosztorysów ofertowych i powykonawczych w branży budowlanej i sanitarnej.


02.11.1999-31.03.2000r.

staż w Starostwie Powiatowym w Krotoszynie w wydz. Architektury i Budownictwa

Obowiązki:

Przygotowywanie pism i poczty oraz opieka nad archiwum.

- projektowałam na zlecenie reklamy oraz kartki okolicznościowe - pomagałam przy projekcie modernizacji i rozbudowy sieci wodociągowej na osiedlu „Parcelki” w Krotoszynie - pomagałam w wykonywaniu projektów architektoniczno - budowlanych - brałam udział w wykopaliskach archeologicznych, gdzie dokonywałam pomiarów niwelacyjnych i nanosiłam je na mapy.

Umiejętności: -

-

programy: graficzne: projektowe: inne:

Photoshop, CorelDraw, PageMaker (skład tekstu) AutoCAD, Rm–win, Robot Microsoft Projekt, Norma Pro (program kosztorysowy), pakiet Office

prawo jazdy kategorii „B” znajomość języka angielskiego w stopniu średnio zaawansowanym

Zainteresowania: Budownictwo i architektura, budownictwo ekologiczne, feng – shui, grafika i sztuka oraz powieści detektywistyczne Cel: Praca odpowiadająca moim zainteresowaniom i kwalifikacjom z możliwością rozwoju zawodowego.


Praca inżynierska „Projekt żelbetowej konstrukcji hangaru lotniczego” Obiekt przeznaczony jest na naprawy samolotów typu Boeing 737-400 i mniejsze. Nawa główna jest pomieszczeniem naprawczym, natomiast boczne nawy zostały zaprojektowane z myślą o pomieszczeniach gospodarczych. Konstrukcja składa się z ramy łukowej o rozpiętości 50m. Rama powtarza się co 5m, tworząc w ten sposób 16 segmentów przekrytych żelbetowymi płytami panwiowymi. Całość konstrukcji ma długość 80m (z dylatacją w połowie długości).


ナ「k


PĹ‚yta panwiowa


Żebra płyty panwiowej


Fundament


Rzut fundament贸w


Praca magisterska „Stajnia typu wyścigowego dla 25 koni”


Budynek o konstrukcji żelbetowej szkieletowej, dwukondygnacyjny w części stajni, natomiast w części ujeżdżalni jednokondygnacyjny. − rozpiętość ramy części stajni wynosi 12m przy rozstawie 6m − rozpiętość ramy w części ujeżdżalni wynosi 20m przy rozstawie 6m. Całość budynku ma fundamenty żelbetowe wylewane. Ściany osłonowe murowane, trójwarstwowe.

Budynek będzie stajnią mieszczącą 25 koni wyścigowych. Dodatkowo zaprojektowano szereg pomocniczych pomieszczeń niezbędnych przy prawidłowej pracy stajni. Prawe skrzydło budynku, będące odmiennym układem konstrukcyjnym będzie spełniało funkcję krytej ujeżdżalni.


Rzut fundamentu


Stopy fundamentowe


Rzut przyziemia


Słupy

Konstrukcja stajni składa się z: − żelbetowych słupów o przekroju kwadratu 30×30 cm − żelbetowych słupów o przekroju kwadratu 25×25 cm − żelbetowego podciągu o przekroju teowym − stropu Teriva 8,0 − dźwigaru strunobetonowego firmy Consolis SR – 300/900/12.00/08 Natomiast ujeżdżalnia składa się z: − żelbetowych słupów o przekroju kwadratu 30×30 cm − dźwigaru strunobetonowego firmy Consolis SI – 500/1200/20.00


Podciąg


Rzut stropu


Dom jednorodzinny z ogrodem zimowym

Autorzy Projektu:

mgr inż. Katarzyna Przybylska mgr inż. Paweł Szyja


Dom jednorodzinny z ogrodem zimowym – rzut parteru


Dom jednorodzinny – rzut poddasza


Dom jednorodzinny – rzut fundamentów rzut stropu

– zbrojenie nadproży


Dom jednorodzinny - przekroje

Rzut więźby dachowej i dachu


Garaż dwustanowiskowy (dla samochodu osobowego i busa)

Autorzy Projektu:

mgr inż. Katarzyna Przybylska mgr inż. Paweł Szyja


Garaż – rzut fundamentów

Rzut przyziemia

Rzut więźby dachowej i dachu


Garaż - przekrój

Garaż – zbrojenie słupa i podciągu


Adaptacja starej szkoły na budynek mieszkalny


GRaFIKa


Praca dyplomowa w Studium Artystycznej Grafiki Komputerowej

Tematem pracy była reklama Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji zrealizowana w postaci: - plakatu - kalendarza - broszury


Część broszury


Kartka imieninowa


Zaproszenia


Reklama


KaTaRzyna PRzybyLsKa kasiaprzyb@interia.pl

Portfolio  

Portfolio-K. Przybylska

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you