Keskipohjalaisia museoita

Page 1

KESKIPOHJALAISIA

M US E O ITA


SISÄLLYSLUETTELO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2

ESKOLAN METSÄRATAMUSEO SIVU 4 HALSUAN KOTISEUTUMUSEO SIVU 5 HÄKKILÄN MUSEO SIVU 6 KAUSTISEN KOTISEUTUMUSEO SIVU 7 KRAATARI SIVU 8 KÄLVIÄN KOTISEUTUMUSEO SIVU 9 LESTIJÄRVEN KOTISEUTUMUSEO SIVU 10 LOHTAJAN KOTISEUTUMUSEO SIVU 11 MÄKIRAONMÄEN MUSEOKESKUS SIVU 12 OSKARI TOKOI -MUSEO SIVU 14 OHTAKARIN KALASTUSMUSEO SIVU 15 PAJAMÄEN PERINNEKESKUS SIVU 16 PERHON KOTISEUTUMUSEO SIVU 17 SUOMEN KANSANSOITINMUSEO SIVU 18 TAIDE VIONOJA SIVU 20 VETELIN KOTISEUTUMUSEO SIVU 22

KESKIPOHJALAISIA

MUSEOITA

11

9 10

8

1

3 12

6 15 4

14 5 16

7 2 13


ESIPUHE Keski-Pohjanmaan museoissa voit kokea monipuolisen ja elävän kulttuuriperinnön. Tule tutustumaan tervanpolttoon, merenkulkuun, käsityö- ja talonpoikaisperinteeseen sekä ainutlaatuiseen rakennuskulttuuriin. Oman erityispiirteensä paikalliseen historiaan tuo asutushistoria kivikaudesta tähän päivään sekä nopean maankohoamisen vaikutukset. Kurkista tuvan tai entisen viljamakasiinin ovesta ja astu sisään keskipohjalaiseen tarinaan. Tervetuloa!

umaan Tervetuloa tutust ihin! useo keskipohjalaisiin m Kesäkahvilapaikat tunnistat ta kahvikuppisymbolis

Huom! Suuri osa paikallismuseoista on avoinna ainoastaan kesäaikaan. Tarkista kunkin museon aukioloajat museon omilta verkkosivuilta, paikalliselta kotiseutuyhdistykseltä tai kunnalta. 3


Eskola

ESKOLAN METSÄRATAMUSEO Eskolan Metsäratamuseo on ainutlaatuinen kulttuurihistoriallinen museokohde, joka esittelee Eskolasta Sieviin ja Lestijärvelle kulkeneen metsäradan, ns. pikkuradan historiaa 1920-luvun alusta 1960-luvun alkuun. Metsäratamuseon pienesineistöä on koottu vanhalle Hanhinevan puukoululle (Koulutie 3) ja suurempia esineitä nykyisin kylätalona toimivan veturitallin (Pinolankuja) vieressä sijaitsevaan museorakennukseen. Kokoelmiin kuluu noin 600 valokuvaa sekä metsäradalla käytettyjä työkaluja ja kuljetuskalustoa.

Koulutie 3, 69150 Eskola eskolan.kyla@kotinet.com 044 947 9102 www.eskolankyla.fi/metsaratamuseo Eskolan Pikkurata

4

KESKIPOHJALAISIA

MUSEOITA


Halsua

HALSUAN KOTISEUTUMUSEO Halsuan kotiseutumuseo sijaitsee Meriläisessä, vajaan kolmen kilometrin päässä Halsuan kirkonkylältä pohjoiseen. Kotiseutumuseon pihapiiri koostuu yli 20 rakennuksesta, jotka ainutlaatuisine esinekokoelmineen esittelevät talonpoikaisperinteen ja maaseutukulttuurin kehitystä 1700-luvulta nykypäivään.

Pihapiiriin kuuluu muun muassa riihi, navetta, tuulimylly, paja, savusauna sekä aittoja. Museossa on mahdollisuus järjestää erilaisia yleisötilaisuuksia ja näyttelyitä ympäri vuoden.

Uudentalontie, 69510 Halsua Halsuan kunta, 040 680 2211 / Timo Marjusaari 040 718 3688 halsua4h@halsua.fi. www.halsua.fi/museo/

5


Toholampi

HÄKKILÄN MUSEO Häkkilän museokokonaisuus koostuu neljästä rakennuksesta. Häkkilän kansakoulu eli nykyinen kylätalo on rakennettu vuonna 1929. Rakennus on ostettu Kerttulan kylältä, taidemaalari professori Albert Gebhardilta, jonka syntymäkoti rakennus oli. Pihapiirissä Häkkilän mäen koillisrinteessä on kolme Häkkilän museon museorakennusta, joista vanhin on pieni yksikerroksinen aitta vuodelta 1712. Sen vieressä isompi aitta on vuodelta 1769 sekä kolmiosainen luhtirakennus vuodelta 1781. Rakennukset sijaitsevat mäkirinteessä kesäteatterin katsomon yläpuolella.

Monipuolinen museoympäristö kutsuu vierailulle!

6

KESKIPOHJALAISIA

MUSEOITA

Museokokoelmien perustana on kauppias Anton Kaattarin ja kansakoulunopettaja Katri Pajusen keräämä kulttuurihistoriallinen esineistö. Lisäksi kokoelmiin kuuluu kouluesineistöä sekä esihistoriallista esineistöä.

Häkkilän kylätalo, Kirkkojärventie 156, 69300 Toholampi Toholammin museoyhdistys ry 050 344 5015 / Jukka Lintilä 040 544 7987 / Unto Nikunen Kuvat: Anna Katriina Puikko


Kaustinen

KAUSTISEN KOTISEUTUMUSEO Kaustisen kotiseutumuseo toimii vanhassa lainamakasiinissa. Kotiseutumuseon kahteen kerrokseen on talletettu monipuolisesti kaustislaista paikallishistoriaa. Esillä on muun muassa kansanomaisia tekstiilejä, talonpoikais- ja kotitalousesineistöä sekä vanha puhelinkeskus. Lisäksi tontilla sijaitsee suutarin mökki, jossa on esillä muun muassa suutarin työvälineitä. Rakennuksen ja kokoelman omistaa Kaustisen kotiseutuyhdistys, joka vastaa museon ylläpidosta ja toiminnasta. Museo perustettiin vuonna 1958 ja vihittiin käyttöön vuonna 1984.

Siltatie 7, 69600 Kaustinen Kaustisen kotiseutuyhdistys Anna-Liisa Finnilä 050 407 9409

7


Kaustinen

KRAATARI Kraatari perustuu Juho ja Otto Wirkkalan kraatariammateille ja -perinteelle. Vuonna 1868 rakennettu hirsitupa siirrettiin nykyiselle paikalleen syksyllä 2016. Rakennus on kunnostettu perinteisin menetelmin vanhaa kunnioittaen 1800-luvun lopun ja 1900-luvun alkuvuosikymmenten tyyliin. Museo esittelee Wirkkalan suvun taiteellista perintöä sekä Ilmari Wirkkalan elämäntyötä. Esillä on myös vanhaa kraatarin eli räätälin ammattivälineistöä sekä paikallishistoriaan, käsityöperinteeseen ja siirtolaisuuteen liittyvää esineistöä.

Kraatarinpolku 2, 69600 Kaustinen Virkkalan perinneseura / virkkalaseura@gmail.com 0500 500 928 / Pekka Kivelä www.virkkalaseura.fi Kraatarimuseo

8

KESKIPOHJALAISIA

MUSEOITA

Sisäkuvat: Markku Jyrkkä. Talon kuva: Pekka Kivelä


Kälviä

KÄLVIÄN KOTISEUTUMUSEO Kälviän kotiseutumuseo sijaitsee noin 1,5 kilometriä Kälviän kirkonkylältä Ullavaan päin. Vuonna 1845 rakennettu museorakennus toimi alun perin Pohjanmaan jalkaväenrykmentin virkatalona. Rakennus siirrettiin nykyiselle paikalleen museokäyttöön vuonna 1960. Pihapiiriin kuuluu lisäksi kaksi luhtiaittaa sekä kotiseutuyhdistyksen rakentama hirsilato.

Kotiseutumuseon kokoelma sisältää tekstiilejä, käsityövälineitä, työkaluja sekä maatalouteen, tervanpolttoon ja kotiteollisuuteen liittyviä esineitä. Museossa on esillä joka kesä kokoelmista koostettu vaihtuva näyttely.

Kälviäntie 350, 68300 Kälviä Kälviän kotiseutuyhdistys / 040 514 9205 / Eero Huhtala

9


Lestijärvi

LESTIJÄRVEN KOTISEUTUMUSEO Lestijärven kotiseutumuseoalue käsittää 1780-luvulla rakennetun päärakennuksen sekä useita erilaisia aitta- ja varastorakennuksia. Talossa asuttiin 170 vuotta, jonka jälkeen isäntänä ollut Oiva Lappi lahjoitti rakennuksen Lestijärven kotiseutuyhdistykselle. Kotiseutuyhdistys julkaisee vuosittain ilmestyvää Lestin Mutti -kotiseutulehteä ja järjestää joka kesä kotiseutupäivät.

Museon kokoelmat koostuvat pääosin paikallisesta talonpoikaisesineistöstä sekä metsätyöperinteeseen ja käsitöihin liittyvästä välineistöstä. Kesäisin museossa toimii kotiseutuyhdistyksen kesäkahvila ja esillä on vuosittain vaihtuva teemanäyttely.

Rantatie 2, 69440 Lestijärvi Lestijärven kotiseutuyhdistys/ 040 743 3710 / Timo Lappi 050 321 7441 / Pentti Untinen www.prolesti.fi/kotiseutuyhdistys/

10

KESKIPOHJALAISIA

MUSEOITA


Lohtaja

LOHTAJAN KOTISEUTUMUSEO Kotiseutumuseon päärakennus on sijainnut ennen Toholammin Luoman tilalla, josta se vuonna 1860 ostettiin Lohtajan kappalaisen renkituvaksi. Vuonna 1953 Lohtajan seurakunta myi renkituvan Lohtajan kotiseutuyhdistykselle museokäyttöön. Päärakennuksen lisäksi pihapiirissä sijaitsee myös sotilastorppa, tuulimylly, rautamasuuni ja varasto sekä tiettävästi Keski-Pohjanmaan vanhin hirsiaitta vuodelta 1698.

Lohtajan kotiseutumuseossa on runsas ja monipuolinen yli kahden tuhannen esineen kokoelma, johon mahtuu monia erikoisuuksia, muun muassa uhriarkku, kahleet sekä enkeliaiheinen lauta vanhasta Lohtajan kirkosta.

Lohtajan Kirkkotie 2 C, 68230 Lohtaja K.H. Renlundin museo Keski-Pohjanmaan maakuntamuseo 044 7809 474

11


Kannus

MÄKIRAONMÄEN MUSEOKESKUS Mäkiraonmäki on entinen Kannuksen kirkonkylän keskus. Museo- ja kulttuurikeskuksen rakennukset muodostavat alueelle merkittävän ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaan kokonaisuuden. Kotiseutumuseona toimiva viljamakasiini rakennettiin vuonna 1856, ja siellä sijaitsee elinkeinoja, käsitöitä sekä kirkkoa kuvaava näyttely. Kannuksen kotiseutumuseon talonpoikaista asumista kuvaava näyttely on alueen vanhimmassa rakennuksessa, Joosepin talossa.

12

KESKIPOHJALAISIA

MUSEOITA


Museokokonaisuuteen kuuluu tyypillinen 1800-luvulla rakennettu keskipohjalaistalo, Aapan tupa, jossa toimii kesäkahvila. Työväentalo, Topiantalo, Kuntala, Kirjurin tupa, Tuulimylly ja aitat ovat osa Mäkiraonmäen tunnelmallista perinneympäristöä.

Tulehan käymään myös Aapan tuvan kesäkahvilassa!

Mäkiraonmäki, Mäkiraontie 1, 69100 Kannus Kannuksen kaupuki / Susanna Lehtonen-Sarlin 044 4745 239 www.kannus.fi/vapaa-aika/ kulttuuri/museot Mäkiraonmäki

13


Kannus

OSKARI TOKOI -MUSEO Oskari Tokoi -museo avattiin Kannuksen Työväentalon alakertaan vuonna 1992 Oskari Tokoi-seuran toimesta. Museo on omistettu kannuslaisen poliitikon, sittemmin journalistina toimineen Oskari Tokoin (1873–1963) elämäntyölle. Näytteillä on laaja valokuvakokoelma, lehtileikkeitä, esineistöä, Oskari Tokoin kirjallista tuotantoa sekä hänen Yhdysvalloista hankkimansa kirjoituskone. Näyttely esittelee työväentalon kunnostukseen liittyvää mielenkiintoista aineistoa. Lisäksi alakerrassa on vanha vahtimestarin huone, jossa on tietoa siirtolaisuudesta Kanadassa ja Yhdysvalloissa.

Työväentalo, Mäkiraonmäki Mäkiraontie 1, 69100 Kannus Oskari Tokoi -seura 0400 779 263 / Manu Kumpulainen

14

KESKIPOHJALAISIA

MUSEOITA


Lohtaja

OHTAKARIN KALASTUSMUSEO Ohtakarin kalastusmuseo on erikoismuseo, joka on perehtynyt paikalliseen kalastushistoriaan. Päärakennuksena toimii vanha kalastajanmökki, joka on sisustettu perinteiseen tapaan. Museokokonaisuuteen kuuluu kalastajanmökin lisäksi kaksi kalalatoa, verkkolato sekä hyljevene.

Kalastusmuseossa on esillä huonekalujen ja astioiden lisäksi runsaasti kalastukseen sekä hylkeenpyyntiin liittyvää kuvamateriaalia ja esineistöä. Museon verkkoladossa voi tutustua kalastusverkkojen kehitykseen eri aikoina. Verkkoladon erikoisuutena on harvinainen karpiitikaasuttaja, jolla veneen moottori on käynyt.

Ohtakari 49, 68230 Lohtaja Ohtakarin Kalastusmuseoyhdistys 050 545 4023 / Juha Orjala

15


Toholampi

PAJAMÄEN PERINNEKESKUS Pajamäen perinnekeskus on Toholammin Kotilan kylässä sijaitseva talomuseo. Museon 1800-luvun talonpoikaista rakennustyyliä edustava päärakennus entistettiin pitäjäntaloksi vuonna 1999. Perinnekeskuksen pihapiiriin kuuluvat leipävilja-aitta, savusauna, paja, tuulimylly, riihi ja maatalouskoneliiteri. Nykyään Pajamäen perinnekeskus toimii myös juhla- ja kokoontumistilana.

Päärakennuksen tupa, kaksi peräkamaria, yläkerran kesäkamarit sekä avovintti esittelevät paikkakunnan maatalousperinnettä, käsityökulttuuria sekä siirtolaisuuden historiaa. Perinnekeskuksesta löytyy myös sotamuistohuone.

Pohjapuolentie 366, 69300 Toholampi 044 588 5251 / Anna-Maija Kujala Pajamäen perinnekeskus

16

KESKIPOHJALAISIA

MUSEOITA


Perho

PERHON KOTISEUTUMUSEO Perhon kotiseutumuseo sijaitsee vuonna 1858 rakennetussa kaksikerroksisessa viljamakasiinissa Perhon keskustassa. Makasiinista tehtiin museo vuonna 1963. Kotiseutumuseon kokoelmat koostuvat pääosin paikkakunnalta kerätystä talonpoikaisesineistöstä. Viljamakasiinin alakerta on jaettu pieniin teemahuoneisiin, jotka esittelevät paikallista kulttuurihistoriaa esineiden, tekstien ja kuvien muodossa. Yläkerran kokoelmaesineistöön kuuluu muun muassa Perhossa vuonna 1930 pudonneen pienlentokoneen potkuri sekä alueen elinkeinoja sekä käsityöperinnettä esittelevää esineistöä.

Sahintie 1, 69950 Perho Perhon kotiseutuyhdistys 040 558 2642 / Mirja Siironen

17


Perho

SUOMEN KANSANSOITINMUSEO Suomen kansansoitinmuseo on kansanmusiikkiin, soittimiin ja musiikkikulttuuriin keskittynyt erikoismuseo. Museon perusnäyttely esittelee Perhonjokilaakson kansanmusiikin historiaa esineiden, kuvien, äänen ja videoiden avulla. Lisäksi museossa järjestetään soivia luentoja, soiva museo -esittelyjä, koululaistyöpajoja sekä vaihtuvia kansanmusiikkinäyttelyitä pääosin Kaustisen kansanmusiikkijuhlien aikaan. Monipuoliseen esineistöön kuuluu yli tuhat soitinta, jotka avaavat näkökulmia viime vuosisadan pelimannikulttuuriin, paikalliseen kanteleperinteeseen, sekä musiikkiin taiteena ja harrastuksena.

umaan Tule sinäkin tutust n ie kansansoittim aailmaan1 mielenkiintoiseen m

18

KESKIPOHJALAISIA

MUSEOITA

Kuvat: Lauri Oino. Pukukuva: K.H. Renlundin museo


Kaustinen

Kansantaiteenkeskus, Jyväskyläntie 3, 69600 Kaustinen 040 168 7445 Arkistonhoitaja / museonhoitaja, www.kansanmusiikkiinstituutti.fi Kansanmusiikki-instituutti

19


Yli-Ullava

TAIDE VIONOJA Taide Vionoja sai alkunsa 1970-luvun alkupuolella, kun professori Veikko Vionoja siirrätti suvun kesäpaikkana toimineen, 1700-luvulla rakennetun Korpela-nimisen pohjalaistalon Perhosta Haapalan kylään Ullavaan. Sittemmin Korpelan pihapiirin on siirretty vilja-aitta ja tuulimylly Kauhavalta, luhtiaitta Ylistarosta sekä vanha Vion vilja-aitta Ullavasta.

20

KESKIPOHJALAISIA

MUSEOITA

Vuoden 1990 keväällä perustetun Vionoja-säätiön toimesta pihapiiriin rakennettiin näyttelyrakennus, joka on ulkoisilta puitteiltaan kopio Vionojan synnyinkodista. Näyttelytilassa on esillä Vionojan säätiölle lahjoittamien taideteosten kokoelma, joista osa vaihtuu vuosittain.


Haapalantie 121, 68380 Yli-Ullava taide.vionoja@vionoja.fi 040 583 1482 / Esko Keski-Vähälä www.vionoja.fi Taide Vionoja

21


Veteli

VETELIN KOTISEUTUMUSEO Vuonna 1932 rakennettu Vetelin kotiseutumuseo on yksi maamme ensimmäisistä maaseudulle rakennetuista museorakennuksista. Museon on suunnitellut kaustislainen taiteilija Ilmari Wirkkala, ja sitä ylläpitää vuonna 1912 perustettu Vetelin kotiseutuyhdistys. Museotoiminnan ohella kotiseutuyhdistys tukee kotiseututoimintaa muun muassa julkaisemalla Vetelin Joulu -kotiseutulehteä. Museon monipuoliseen kokoelmaan kuuluu yli 2000 esinettä Vetelistä, Kaustiselta, Halsualta ja Perhosta. Museon kanssa samalla tontilla on myös kaksi luhtiaittaa ja nuorisoseurantalo Veikkola.

22

KESKIPOHJALAISIA

MUSEOITA

Kuvat: K.H. Renlundin museo


Graafinen suunnittelu: Eeva Välikangas

Torpantie 188, 69700 Veteli Vetelin kotiseutuyhdistys / 0400 535 882 / Jukka Torppa 040 846 4836 / Monika Klemola www.kase.fi/kotiseutuyhdistys/

23