Page 1

n e n i m o u S o p p Te SYL:n hallitukseen 2014

laskunta ppi

채skyl채n y Jyv

iston ylio liop

JYY


Teppo on aito ja rauhallinen persoona, jonka kanssa keskustellessa on helppo olla oma itsensä. Teppo on myös yksi niistä ylioppilaskuntaaktiiveista, joita tapaa mielellään vuoden aikana useampaakin otteeseen.

Ukko-Pekka Yliranta Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallituksen jäsen

Rauhallinen ja joustava

te

O

len 24-vuotias suomen kielen maisteri- vuosien varrella kartuttaa niin kaapelitehtaalta, huoneopiskelija ja humanististen tieteiden kan- kalukaupasta kuin opettajan pöydän takaa. Jahka maisdidaatti, pääasiallisina sivuaineinani kirjalli- terin paperit ehtivät kirjahyllyn koristeeksi, valmistun suus ja pedagogiset opinnot. Jyväskylä on suomen kielen ja kirjallisuuden opettajaksi. Vapaa-ajaltehnyt tuplavirkaa kotinani ja sittemmin opiskelukau- lani erityisesti luen, kirjoitan ja urheilen. Lisäksi olen punkinani jo lähemmäs kymmenen vuotta, ja syntyjäni mukana järjestämässä kahdesti vuodessa Desuconia, olen myös Keski-Suomesta, järvien keskeltä Keuruulta. noin 3000 kävijän anime- ja mangatapahtumaa LahdesLuottamustehtävissä olen toiminut aina lukiosta asti, ja sa. Tapahtuman järjestäminen on opettanut minulle oppilaskunnan hallituksesta tie on kantanut ainejärjes- laajan skaalan taitoja projekti- ja tiimityöskentelystä töjen ja yliopistovaikuttamisen kautta nyt viimein yliop- ja kykyä kehittää projektia ja tapahtumaa jatkuvasti pilaskunnan hallitukseen asti. eteenpäin. Yliopistossa ehdin toimia neljä vuotta ainejärjesJYYn hallituksessa tänä vuonna olen vastannut järtössämme Sanessa toimi- ja vastuuhenkilönä sekä jestö- ja kulttuuriasioista. Vuoden aikana olen päässyt hallituksen jäsenenä, hoidellen tehtäviä tiedotusvas- muun muassa tekemään JYYn järjestökentän hallinnoltaavuudesta aina varapuheenjohtajuuteen. Ylioppilas- lista uudistusta ja vienyt järjestökummitoiminnan uukunta-aktiivina olen vuodesta 2011 toiminut viralli- distuksen loppuun. Lisäksi dynaaminen hallitustoiminsessa pestissä varaedaattorina tamme on tämän vuoden JAMKOn ja JYYn välisen onnistuneen yhteistyön ja työryhmissä sekä tänä vuonna kuluessa avannut minulle salaisuus on Tepon kaltaisissa luotettavissa ja hallituksessa. Omassa oppiaiyhä paremmin myös muiaktiivisissa toimijoissa. Yhteistyön tekeminen neessa ja tiedekunnassani olen ta edunvalvontasektoreiTepon kanssa on hedelmällistä: hän on osallistunut opintojen kehittämita. Ensi vuonna haluankin innovatiivinen, mutta kuitenkin ajatuksissaan realistinen ja johdonmukainen. Erityisen seen ja muun muassa sähköisen jatkaa edunvalvontatyötä miellyttävää työskentelystä hänen kanssaan viestinnän kehittämisen työryhSuomen ylioppilaskuntien tekee Tepon loistava huumorintaju, joka takaa män toimintaan. liiton hallituksessa. positiivisen ja avoimen ilmapiirin. Työkokemusta olen ehtinyt Tarleena Marttila

Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan edustajiston puheenjohtaja


Sivusta Tepon työskentelyä seuranneena olen huomannut, että Tepolla on kyky erottaa käsiteltävistä asioista olennainen, ja keskittyä siihen. Hallituksessa on usein käynnissä useita projekteja, joista osa on välitöntä työskentelyä, osa keskittyy muutaman päivän aikajänteelle, ja osaa projekteista pitää valmistella viikkojen ja kuukausien päähän. Kaikkien näiden hallitseminen on taito, jonka omaamista SYL:ssä tarvitaan. Keskittyminen intuitiivisesti olennaiseen ja proaktiivinen vaikuttaminen positiivisen lähestymistavan kautta ovat asioita, joita Tepossa arvostan.

Antti Väisänen Luonnontieteiden Akateemisten Liiton opiskelija-asiamies

Sektorit sähköisiksi SYLin työelämäsektori on

ekijä Osaamista työhön Akateeminen työttömyys on

toiminut suunnannäyttäjänä kehitykselle sähköisillä palavereillaan tänä vuonna. Vuonna 2014 kaikkien sektorien on aika ottaa myös sähköinen viestintä osaksi toimintaansa. Fyysisistä tapaamisista ei tule luopua, mutta on aika käyttää hyödyksi se teknologia, jota on tarjolla. Sähköiset tapaamiset säästävät sekä aikaa että resursseja ja mahdollistavat helposti paljon välittömämmän koko kentän laajuisen sektoriviestinnän. Sähköinen viestinnän avulla myös välittömän palautteen saaminen kentältä on joustavampaa. Ainejärjestön viestinnän hoitaminen sekä tiedekunnan sähköisen viestinnän työryhmä ovat antaneet minulle valmiudet sähköisen viestinnän kehittämiseen, joita tässä projektissa tarvitaan. Esimerkiksi työryhmässä kehitimme strategian tiedekunnan sisäiseen ja ulkoiseen sähköiseen viestintään ja erityisesti vuorovaikutukseen.

Asioihin perehtyminen ja perinpohjainen valmistelu on Tepon tapa toteuttaa asioita. Hän ei lukkiudu yhteen katsantokantaan, vaan katsoo asioita myös laatikon ulkopuolelta. Yhteistyö Tepon kanssa on luontevaa ja luotettavaa. Minä luotan Teppoon.

Joonas Könttä Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan puheenjohtaja

Kansainvälisyys kuntoon

peikko, jota Ensi vuonna koulutusvienti tulee olemaan moni pelkää opintojen aikana. Vuonna 2014 SYL:n tulee olla tapetilla julkisessa keskustelussa, ja samalla kotikansainvälisyhä proaktiivisempi työelämäkeskustelussa. SYL on asiantuntyminen ja kansainväliset opiskelijat Suomessa tulee nostaa tija, ja sen tulee ottaa tämä rooli entistä vahvemmin itselleen esiin. Yliopistot luovat rakenteita koulutusviennille, ja SYLin yhteiskunnallisella kentällä. Tulevana vuonna kaikkien kortulee vuonna 2014 opiskelijoiden edunvalvojana pitää huolta keakoulujen on aika herätä siihen, että opintojen kiinnittämisiitä, että se tehdään vastuullisesti ja kestävästi. Myös yliopsestä työelämään hyötyvät sekä korkeakoulut että opiskelijat pilaskunnille tulee antaa avaimia koulutusvientikeskusteluun – ei vähimpänä myös ympäröivä yhteiskunta. omissa yliopistoissaan. Opiskelijoiden osaaminen ei ole kuitenkaan pelkästään Suomalaisen koulutuksen paras myyntivaltti on sen laatu, korkeakoulusta hankittua. Opiskelijat toimivat hyvin epämutta Suomen työmarkkinat eivät tunnu pystyvän useinkaan tyypillisissä työsuhteissa opintojensa aikana – ja usein myös tarjoamaan kansainvälisille opiskelijoille työtä, joka tuota niiden jälkeen. Kartoittamalla myös nämä epätyypilliset työkoulutusta vastaa. Monet kansainväliset opiskelijat haluaisisuhteet saadaan lisää näyttöä osaamisesta, joka kentällä jo vat Suomeen opintojensa jälkeen myös töihin, mutta se ei on. Samalla on aika nostaa aiemmin – ja muualla – hankittu usein ole mahdollista työpaikkojen puutteen vuoksi. Kanosaaminen siihen sainväliset opiskelijat ovat Suomen työmarkkiarvoon, joka sille noille voimavara, jota ei tällä hetkellä hyödynnetä Teppo on aikaansaava kaveri, joka ei vaikeita hommia kaihda. Niin normaalitilanteessa kuin kaiken räjähtäessä käsiinkin kuuluu: suuri osa riittävästi. Kansainvälisyys on etu myös työnanTeppo on läsnä ja pystyy mukautumaan tilanteeseen. Ongelmia tärkeistä työelätajille, kunhan se myös opitaan näkemään etuna. ratkoessaan Teppo ei mene lukkoon tai hätiköi, vaan ratkaisee mätaidoista opiSYLin tulee ensi vuonna selvittää kansainvälisten tilanteen vakaan hillitysti mutta tarmokkaasti. Tämä on mies, johon kannattaa luottaa niin normaalisti kuin poikkeusoloissakin. taan kuitenkin opiskelijoiden työllistymisen esteet korkeakoukorkeakoulun oviluissa ja työelämässä ja aloittaa niiden purkutyöt, Jussi Kari Kehittyvien Conien Suomi KCS ry:n puheenjohtaja en ulkopuolella. jotta Suomeen jääminen olisi niin tahtoville aina Antti Myyrä mahdollisuus.

Desuconin pääjärjestäjä


CV

Teppo Suominen

Koulutus

Työkokemus

Humanististen tieteiden kandidaatti, pääaine suomen kieli, Jyväskylän yliopisto 2012

VESO-täydennyskouluttaja Äidinkielen opettajain liitto / Jyväskylän yliopisto, 2013

Ylioppilastutkinto, Keuruun lukio 2007

KESO-kouluttaja (verkko-opetusympäristöt) Jyväskylän normaalikoulu / Jyväskylän yliopisto, 2012

Luottamustehtävät Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan hallituksen jäsen, vastuualueina järjestöt ja kultturi, 2013 Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan edustajiston varajäsen, 2012 Jyväskylän yliopiston humanistisen tiedekunnan sähköisen viestinnän työryhmän jäsen 2012–2013 Jyväskylän yliopiston kielten laitoksen tutor 2010 Sane ry:n varapuheenjohtaja, verkko- ja tiedotusvastaava, kulttuurivastaava, rahastonhoitaja, ainejärjestölehden päätoimittaja, 2008–2012 Keuruun lukion oppilaskunnan hallituksen varapuheenjohtaja, 2006–2007

Kielitaito Suomi Äidinkieli Englanti Erinomainen Ruotsi Tyydyttävä Italia, japani Alkeet

Harrastukset Lenkkeily, uinti, kuntoilu, lukeminen, kirjoittaminen, pelit, pienoismallit

Viransijainen (tuntiopettaja) Jyväskylän normaalikoulu, Keuruun yläaste ja lukio, 2008–2013 Videointivastaava, stage manager, tekniikan ylivänkäri Desucon / KCS ry, 2013 Myyjä Jysk oy, Jyväskylä, 2007–2008 Kaapelinajaja, tehdastyöläinen REKA Kaapeli, Keuruu, 2007 Kesätoimittaja Suur-Keuruu, 2006

Yhteystiedot Teppo

teppo.suominen@hallitus.jyy.fi 040 572 1570

Kampanjapäällikkö Kalle Jokinen kalle.a.jokinen@jyu.fi 040 088 9536

Pääsihteeri Sami Tuori paasihteeri@jyy.fi 045 138 6816

Teppo Suominen SYL:n hallitukseen 2014  
Teppo Suominen SYL:n hallitukseen 2014  

Propagandaesite

Advertisement