a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1

1 / 2020 helmikuu

JTY TIEDOTTAA Jyväskylän Työväenyhdistys ry:n jäsenlehti

2020-LUVUN TYÖVÄENTEATTERI

Teatteriesitys

torstaina 19.3.2020 klo 18.30 Aalto-salissa. Tervetuloa! Vapaa pääsy.


Pääkirjoitus

Veijo Koskinen

Päivä pitenee, mutta harmaitakin pilviä näkyy kaupunkimme taivaalla Jyväskylän kevättalvi etenee varsin mielenkiintoisten teemojen merkeissä. Kuntatalouden vaikeudet tulevat varsin hyvin esiin valmistelussa olevan kaupungin tilinpäätöksen 2019 kautta. Olemme tekemässä vahvasti alijäämäisen tuloksen ja verotulojen kehitys ei vuoden 2020 osaltakaan näytä tuovan helpotusta kaupungin talouteen. Samaan aikaan palvelutarpeet kasvavat sinänsä myönteisen asukasluvun kasvun ja toisaalta ikärakenteen muutoksen seurauksena. Ikääntyvien ihmisten palveluissa on edelleen paljon parantamisen varaa ja uudet velvoitteet henkilöstömääristä lisäävät merkittävästi kustannuksia. Ongelmana tulee olemaan myös riittävän ja ammattitaitoisen henkilöstön rekrytointi alalle. Kasvavien palvelutarpeiden lisäksi ja rinnalla linjauksia ja aikatauluja tarvitaan myös merkittäville investoinneille Jyväskylän Sydän – hankkeen ja tässä yhteydessä erityisesti kaupunginteatterin peruskorjauksen, konserttisalin ja Hippos – hankkeen, rahoituksesta ja kaupungin omista panostuksista näihin kohteisiin. Nämä merkittävät kulttuurin ja liikunnan investoinnit ovat varmastikin pitkällä tähtäimellä välttämättömiä,

mutta pitävät sisällään suuria erimielisyyksiä poliittisten ryhmien välillä ja sisälläkin. Me sosialidemokraatit haluamme keskustella ja kuunnella jyväskyläläisten ajatuksia näistä asioista ja tulemme eri keinoin olemaan yhteydessä kaupunkilaisiin ja järjestämään julkisia tilaisuuksia yksin ja yhdessä muiden poliittisten ryhmien kanssa. Näissä tilaisuuksissa on mahdollista saada ajantasaista tietoa eri hankkeiden etenemisestä valmistelukoneistossa ja käydä julkista keskustelua eri vaihtoehdoista, aikatauluista ja rahoituksesta. Sosialidemokraattien tavoitteena on hakea ja edistää kaupunkimme ja sen asukkaitten parasta. Yhteisillä linjauksilla muiden poliittisten ryhmien kanssa ja kaupunginvaltuuston päätöksillä tulee varmistaa Jyväskylän kaupungin säilyminen palvelukykyisenä ja vetovoimaisena kaupunkina myös tulevina vuosina ja koko vuosikymmenen aikana. Veijo Koskinen Kunnallisjärjestön puheenjohtaja, Jyväskylän Sosialidemokraatit

JTY Tiedottaa - Jyväskylän Työväenyhdistys ry:n jäsenlehti Julkaisija Päätoimittaja Toimittaja Toimitus

2

Jyväskylän Työväenyhdistys ry Riitta Mäkinen Kimmo Ojala Kauppakatu 30 A 9 Avoinna ark. 8.30–16.00 Puh. 010 231 4401 Sähköposti: kimmo.ojala@jty.fi

Painopaikka

1 / 2020 helmikuu

Mainospalvelu Laitinen Ky, Jyväskylä Painosmäärä 700 kpl Jakelu JTY:n jäsenet


Yhdistyksen sähköinen uutiskirje sekä tekstiviestipalvelu JTY-info JTY jäsenenä sinulla on mahdollisuus saada ajantasaista tietoa JTY:n sekä sosialidemokraattien toiminnasta nykyaikaisia viestintäkanavia hyödyntäen. Yhteystietonsa ilmoittaneet jäsenet saavat yhdistykseltä säännöllisesti sähköpostia sekä tekstiviestejä, joissa informoidaan JTY:n toiminnasta ajantasaisesti. Näiden lisäksi yhdistyksen viestinnän keskeisinä osina toimivat edelleen jty.fi sekä aaltosali.fi sivustot sekä vastaavat sivustot Facebookissa.

Tässä numerossa Pääkirjoitus ..............................................2 Suuresta salista ......................................4 Poliittinen tilannekatsaus...................6 Kuntavaalit 2021 ....................................7 Nuorten kuulumisia .............................8 Kuoron kuulumisia ...............................9 SDP:n Puoluekokous ..........................11 Jyväskylän kevät 2020 .......................14

Uusi johtokunnan jäsen Mika Kelander esittäytyy Olen Mika Kelander ja asun Palokassa. Palokassa olen asunut vuodesta 1994 lähtien. Ikää tänä vuonna tulee 50 vuotta. Olen kahden lapsen isä. Tyttäreni Roosa-Maria opiskelee Lahdessa sosionomiksi ja Aleksi on tällä hetkellä armeijan palveluksessa, mutta kouluttautunut autosähkömekaanikoksi. Koulutukseltani olen ravintolakokki ja kuluttajarestonomi (AMK). 1.2.2020 lähtien olen Työväen kulttuuritapahtuma Jyväskylän Talvi ry:n palkallinen toiminnanjohtaja. Toimin myös TSL:n JKL:n seudun opintojärjestön pj:na sekä Keski-Suomen Kuluttajat ry:n pj:na. Aikaisemmin olen työskennellyt ra-

vintolakokkina/keittiöpäällikkönä, freelancer toimittajana sekä kuvaajana, vihannestukun markkinointipäällikkönä, markkinoinkehittäjänä(Yliopiston ravintoloissa) ja ilmoitus- ja levikkimyyjänä sekä myynti- ja markkinointipäällikkönä Keski-Suomen Viikkolehdessä. Keski-Suomen Viikkolehden loppuminen oli todella ikävä asia koko Keski-Suomen alueelle. Minulle JTY on ollut aina kotoinen Työväenyhdistys, jossa on saanut tuntea, että jokainen jäsen huomioidaan. Mika Kelander

3


Suuresta salista

Riitta Mäkinen

Hallituksen tavoitteita viedään määrätietoisesti eteenpäin Opposition huudosta ja lööpeistä huolimatta Sanna Marinin johtama hallitus vie määrätietoisesti tavoitteitaan eteenpäin. Olemme käynnistäneet monia merkittäviä niin meille sosialidemokraateille kuin tavallisille suomalaisille, tärkeitä uudistuksia. Palstatila ei jousta kaikkien kuvaamiseen, mutta nostan niistä seuraavat esille. ”Koirat haukkuu ja karavaani kulkee” -sanonta kuvaa osuvasti kokonaisuutta. Ministeri Harakka on aloittanut Bernerin kansalaisia ja taksiyrittäjiä kurittaneen ”taksiuudistuksen” korjaustyön. Selvitysten perusteella hinnat nousivat merkittävästi ja taksien saatavuus heikentyi etenkin pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Pienemmillä paikkakunnilla tilanne kriisiytyi, kuten Keski-Suomessakin tiedämme. Parannamme nyt taksiliikenteen saatavuutta, turvallisuutta, kuluttajansuojaa ja torjumme harmaata taloutta. On tärkeää, että samassa yhteydessä yhdessä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa puutumme KELA-, koulu- ja sote-kyytien tilaan. Vakavasti sairaita, vammaisia ja vanhuksia ei voida jättää heitteille. Taksilain muutosten on tarkoitus tulla voimaan heti vuoden 2021 alussa.

4

Uusi asiakasmaksulaki on lähtenyt lausuntokierrokselle. Lisäämme terveyden tasa-arvoa ja ennaltaehkäiseviä palveluja – ja kohtuullistamme asiakasmaksuja. Hoitajavastaanotoista tulee jälleen ilmaisia ja sama koskee alaikäisten poliklinikkakäyntejä. On tärkeää, että myös mielenterveyspotilaiden osalta hoidon maksuttomuutta selkeytetään. Jatkossa maksukatot ulottuisivat myös mm. hammashoitoon, terapiaan ja tilapäiseen kotisairaanhoitoon. Säännöllisen

kotihoidon ja pitkäaikaishoidon asiakasmaksut määräytyivät nyt yhdenmukaisin perustein ja niitä kohtuullistetaan. Lain on tarkoitus tulla eduskuntaan vielä tämän kevään aikana. Esimerkillistä, etten sanoisi! Laki sitovasta hoitajamitoituksesta välittömästi hoitotyötä tekevien osalta (0,7) on tuotu eduskuntaan. Tämä vuosikausia odottanut uudistus toteutuu viimeinkin, kokoomuksen sitkeästä vastustuksesta huolimatta. Kunnille on varattu siirtymäaikaa vuoden 2023 loppuun. Siihen saakka nykyinen mitoitus on velvoittava ja kuntien on osoitettava, että se todella takaa riittävän hoidon ja hoivan. Uudistus rahoitetaan suuremmista sote-palveluiden järjestäjistä sekä digitalisaatiosta syntyvien säästöjen avulla, sekä pienentämällä yksityisen palvelun kela-korvauksia. Kokoomus ja yksityiset toimijat sitä toki vastustavat, mutta kyse on merkittävästä askeleesta kohti monikanavaisen rahoituksen purkamista. Rahaa vapautuu oikeaan kohteeseen – julkisiin palveluihin. Niiden saatavuus ja laatu paranevat. Kotihoidon pysäköinti laitetaan kuntoon. Liikennelain muutos tarkoittaa suomeksi sanottuna sitä, että hoitajat viettävät enemmän aikaa apua tarvitsevien luona, parkkipaikan etsimisen sijasta. Myös Jyväskylässä on kipuiltu asian kanssa pitkään. Tervetullut uudistus tämäkin. Lopuksi paikallistasolle. Kaupunginhallitus käynnisti joulun alla valtuustoryhmien yhteisellä tuella selvityksen energiayhtiö Alvan - jossa myös vesihuolto on - vähemmistöosuuden myynnistä. On surullista, miten epäonnistunut viestintä -


kiitos myös median lööppihakuisen toiminnan - aiheutti paljon hätää ja huolta. Puhumattakaan valtakunnallisesta - ei niin mairittelevasta - huomiosta. Käsittelimme asiaa aina eduskuntaryhmää myöten. Kaupunki ei missään olosuhteissa ollut luopumassa päätösvallastaan yhtiössä. On kriittistä, että julkisen vallan monopoli veden kaltaisen perusoikeuden osalta turvataan lainsäädännöllisesti. Tällainen lakihan on käytössä mm. Ruotsissa. Pääsemme käsittelemään asiaan pureutuvaa kansalaisaloitetta eduskunnassa. On iso periaatteellinen kysymys, tuleeko vesihuollon olla missään muodossa kaupan. Mielestäni ei tule. Riskien hallinta ja niiden arviointi on erittäin vaativaa. Kaupunginhallitus toimi oikein keskeyttäessään kaupunginjohtajan esityksestä selvityksen. Itse en pidä todennäköisenä, että se olisi lopulta antanut eväitä edes vähemmistöosuuden myynnille. Yhtä kaikki energiamurroksesta ja toimintakentän muutoksista aiheutuvat haasteet eivät ole kadonneet mihinkään, joten Alva tulee olemaan hallituksen pöydällä vielä useaan otteeseen. JTY on päättänyt esittää yleisessä kokouksessaan tammikuussa puoluehallituksen jäseneksi yhdistyksen varapuheenjohtaja Jukka Hämäläistä ja puoluevaltuuston jäseneksi Siiri Muhosta. On hienoa, että saamme vaikutusmahdollisuuksia laveammille harteille. Kansanedustajien ei ole perusteltua näitä paikkoja valloittaa, koska olemme ns. ytimessä joka tapauksessa. Toivotan sekä Jukalle, että Siirille onnea ja menestystä. Jyväskylässä historiallisen ”sopuvaalin” myötä mahdollisuudet tulla valituksi piirin kevätkokouksessa ovat hyvät!

Riitta Mäkinen JTY:n puheenjohtaja, kansanedustaja

ty y ttä JT Y löy e , n a th ta Muis bookista! myös Face

Uusi johtokunnan jäsen Topi Kytölehto esittäytyy Olen Topi Kytölehto, 26-vuotias Suomen historian opiskelija Jyväskylästä. Viime vuonna toimin Sosialidemokraattiset Opiskelijat – SONK ry:n puheenjohtajana Helsingissä, josta jalkauduin tammikuussa suorittamaan opintoni loppuun Suomen parhaaseen kaupunkiin eli Jyväskylään. Gradussani tutkin työväenliikkeen urheilulehdistössä ilmennyttä miehen mallia sisällissodan jälkeen. Isona minusta tulee historian ja yhteiskuntaopin opettaja, joka kasvattaa oppilaistaan aktiivisia sekä innokkaita yhteiskunnallisia toimijoita että valveutuneita ajattelijoita. Ihmisten kanssa toimiminen on parasta niin politiikassa kuin opettamisessakin. Arjen täyttää opiskelujen lisäksi politiikka, klassisen kitaran soitto sekä palloilu ja painonnosto. Politiikassa haluan vaikuttaa erityisesti koulutuksen, tasa-arvon ja liikunnan parissa. Laadukas, maksuton, saavutettava ja tasa-arvoinen koulutus jokaisella asteella on paras menestyksen tae ja tulevaisuuden turva niin meille kuin tulevaisuudenkin nuorille! Erityisellä innolla ja jännityksellä odotan ensimmäisiä oikeita kuntavaalejani ensi vuonna. Tavataan viimeistään vaalikentillä! Terveisin, Topi Kytölehto

5


Poliittinen tilannekatsaus

Eetu Kinnunen

Hallituksen näytön paikka Jos Antti Rinteen kausi Suomen ruorissa oli lähinnä kielteisen mediapyörityksen sävyttämää, pääministerinä Sanna Marin sai kenties parhaan mahdollisen alun, kun kansainvälistä lehdistöä myöten Sanna-ilmiö villitsi mediaa ja ihmisiä. Eduskunnan istuntotaukokin tarjosi hetken hengähdystauon päivänpoliittiseen nokitteluun. Uuden vuoden myötä kuherruskuukausi kuitenkin loppui, kun media ja oppositio alkoivat jälleen prässäämään hallitusta työllisyystoimista ja ilmastopolitiikasta. Myös 2014 perustettu riippumaton talouspolitiikan arviointineuvosto antoi kriittisen arvion Marinin hallituksen talouspolitiikan virityksestä suhdanteeseen nähden liian löysäksi. Viime keväällä viiden puolueen kesken SDP:n johdolla neuvoteltu hallitusohjelma on poikkeuksellisen hieno ja kunnianhimoinen linjapaperi. Myös nuorten naisten johtama hallitus lataa ainutlaatuisuudessaan suuria odotuksia politiikalle. Tähän liittyy samanaikaisesti valtavia riskejä ja huimia mahdollisuuksia. Jos hallitus onnistuu, se voi parhaimmillaan vakuuttaa tällä hetkellä epäluuloisesti suhtautuvat ja innostaa toiveikkaita nuorten joukkoja, jotka tällä hetkellä ovat poliittisesti melko passiivisia. Toisaalta, jos hallituksen taival jää tyhjäksi tavoite- ja toivopuheeksi ilman tuloksia, seurauksena voi olla täysi pannukakku, jossa äänestäjät hylkäävät edistyksellisen politiikan haihatteluna ja paremmasta tulevaisuudesta haaveilevat passivoituvat.

6

Siksi nyt on kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, että ne toimenpiteet, jotka ovat hallituksen hyvien tavoitteiden ja tarpeellisten tekojen edellytys, myös tulevat tehdyiksi. Jos valtion päättämistä panostuksista pienimpiin eläkkeisiin, sosiaaliturvaan, koulutukseen ja perheiden hyvinvointiin halutaan pitää kiinni, on valtion-

talouden tilaa vahvistettava. Se on paljon kivuttomampaa tehdä nostamalla työllisyysastetta, kuin korottamalla veroja tai leikkaamalla muista menoista. Osa työllisyyskeinoistakaan ei välttämättä ole suosittuja, mutta on muistettava kokonaiskuva: jos palkkatuen, henkilökohtaisen työnhaun ohjaamisen, täydennyskoulutuksen ja osatyökykyisten työnsaannin parantamisen ansiosta saadaan työttömyysjaksot lyhemmiksi, on oltava avoinna myös sellaisille toimenpiteille, jotka eivät ole pelkästään myönteisiä työttömien kannalta. Esimerkiksi työttömyysturvan porrastaminen on varmasti kysymys, joka jakaa voimakkaasti hallituspuolueita ja myös SDP:n kannattajia: eduskuntaryhmä ja ammattiyhdistysliike vastustavat ajatusta lähes yksimielisesti. Työttömien tukipalveluiden ja työttömyysturvan uudistamisen kannalta nykyinen hallituspohja on kuitenkin historiallisen hyvä. Työttömien asemaan ja työllisyyspalveluihin on saatava nyt parannuksia, vaikka niistä jokin hinta jouduttaisiinkin maksamaan. Toinen asia ovat ilmastotoimet. Yksi merkittävä tekijä, joka tukee erilaisten huhujen ja kauhujuttujen levittämistä ilmastopolitiikkaa koskien on konkretian puute. Kun ei voida kertoa sitä, mitä konkreettisesti tehdään, mitä se maksaa ja millä aikataululla asiat tapahtuvat, on mahdollista maalailla kauhukuvia polttomoottoriautoja pihasta hakevista punavihreistä, lihansyöntikielloista sekä muusta mahdollisesta ja mahdottomasta. Hallituksen ei auta pelätä konkreettisia toimia, sillä konkretian puute ja asioiden vellominen julkisessa keskustelussa heikentää niiden uskoa hallitukseen, jotka haluavat nähdä konkreettisia tekoja päästöjen vähentämiseksi pelkän puheen sijaan. Samalla se mahdollistaa niiden pelottelun, joita toimien vaikutukset huolestuttavat. Suomea ei tarvitse tällä hetkellä muuttaa, sillä


Kuntavaalit 2021

maa muuttuu itsestään: yhä vanhempi ja kaupungistuneempi väestö haastaa sen tavan, jolla Suomea on hyvinvointivaltiona pyöritetty. Jos muutoksilta suljetaan silmät tai yritetään estää niitä tapahtumasta, aiheutetaan vain kärsimystä. Johtajuutta ja rohkeutta tarvitaan nyt siihen, että kyetään muuttamaan palveluntuotannon, sosiaaliturvan ja muiden perusrakenteiden toiminta sellaisiksi, että niillä pärjätään sekä ihmisten että talouden puolesta pitkälle tulevaisuuteen. Konkreettisia askeleita tässä ovat hallituksen toimet kotihoidon palveluiden työn helpottamiseksi, taksilain korjaamiseksi ja paikasta riippumattoman työn edistämiseksi. Nämä ovat kuitenkin vain pieniä yksityiskohtia suuremmassa kokonaisuudessa. Hyvien ratkaisujen löytämisen vaikeus on näkynyt myös Jyväskylässä. Hippos 2020 -hanke on vakavissa vaikeuksissa, sillä suunniteltu toteutusmalli on osoittautunut koko ajan mahdottomammaksi saada edes käyntiin. Todellisista kustannuksista maksajineen epäilyksiä ehti olla jo aiemminkin. Seuraavana vuorossa on Jyväskylän Sydän, jossa hirvittää arvio yli 50 miljoonan hintalapusta, vaikka lienee selvää, että Jyväskylän kulttuuripalvelut ansaitsevat ja tarvitsevat asialliset tilat. Kaupungin tulopuolikin on kimurantti, sillä veronkorotuspaineita ensi vaalikaudelle alkaa kasautua pelkästään palveluiden rahoittamisesta ilman investointejakin. Penkin alle mennyt Alva-selvitys osoittaa ainakin sen, että kaupungissa etsitään rahanlähteitä kissojen ja koirien kanssa, eikä aina edes muisteta mitä kaikkea asiaan liittyy. Energiayhtiökaupassa ikään kuin unohdettiin luonnollisen monopolin muodostava vesihuolto kokonaan, vaikka Alvan arvokkain bisnes liittyy nimenomaan vesiosaamisen vientiin ulkomaille saakka. Rohkeuden ja päättäväisyyden rinnalla siis tarvitaan edelleen myös vakaata harkintaa. Eetu Kinnunen Poliittinen sihteeri YTM

Suomessa järjestetään kuntavaalit 18. huhtikuuta 2021 koko maassa. Jyväskylässä SDP:n 1990-luvulta alkanut kannatuksen heikkeneminen johti lopulta vuoden 2017 vaaleissa ykkössijan menettämiseen Vihreille. Nyt Jyväskylän SDP:llä on kova tahtotila ottaa tuo johtoasema vaaleissa takaisin. Tämä vaatii vaalityön aloittamista ajoissa ja päämäärätietoisesti. Työtä tehdään kunnallisjärjestössä ja kaikissa puolueosastoissa. Kunnallisjärjestön kaupunkityöryhmä on jo aloittanut vaaliohjelman valmistelun järjestämällä sarjan työpajoja kaikille demareille, jotka toimivat kaupungin lautakunnissa. Näissä työpajoissa on asetettu lautakuntakohtaisia tavoitteita ja ennakoitu asioita, joihin on vaaleissa ja niiden jälkeen kuntapolitiikassa otettava kantaa. Tänä vuonna sama työ laajenee valtuustoryhmän alla oleviin asioihin, kuten elinkeinopolitiikkaan. Hyvä esimerkki siitä, miksi tällaista työtä tarvitaan, on Alva-selvityksestä seurannut viestintälamaannus: kun tilanteet ennakoidaan ja rakennetaan selkeät, perustellut kannat ja periaatteet on helpompi osallistua keskusteluun ja perustella siellä oma näkemys, olipa asia tai näkemys mikä hyvänsä. Puolueosastojen kuten JTY:n rooli vaalityössä on ennen kaikkea ehdokashankinta ja kampanjatyö kentällä. Ehdokashankinta on kenties tärkein osa kuntavaalityössä onnistumista: Jyväskylässä on koottava 100 kiinnostavan nimen lista, jolta löytyy osaamista, kokemusta ja näkemystä monipuolisesti kaikilta elämän osa-alueilta. JTY tähtää siihen, että yhdistys asettaa itse 40-45 ehdokasta ja tähtää siihen, että muista yhdistyksistä löytyisi suunnilleen sama määrä ehdokkaita. Olisitko sinä yksi ehdokkaistamme tai osaisitko vinkata jonkun, jota kannattaisi kysyä ehdolle? Ilmoitathan asiasta toimistolle Eetulle! (eetu. kinnunen@jty.fi tai 050 545 3173)

7


Nuorten kuulumisia Uusi vuosikymmen 2020 alkoi maailmanlopun elkein Australian ollessa tulessa ja kolmas maailmansota oli syttymässä Trumpin uhitellessa Irania. Myös Euroopan Ryhmä Hau oli koossa, kun Iso-Britannian Boris Johnson sai Brexitin maaliin, Saksan Angela Merkel yrittää salaa kieltää Huawein valmistamasta 5G teknologiaa Saksaan ja Viron sisäministeri Jüri Rastas nimitteli Sanna Marinia “myyjätytöksi”. Eli sosialidemokraattiselle Ryhmä Halille olisi maailmanpolitiikassa tarvetta.

8

JSDN:n uusi hallitus järjestäytyi 26.1. Uusia jäseniä hallituksessa on puolet. JYYn edustajistossa on tammikuussa aloittanut uusi demariedaattori Katja Vironen, joka toimii JSDN:n hallituksessa varapuheenjohtajana.Vaaliton vuosi ei meille nuorille ole kuitenkaan politiikaton vuosi. Demarinuorten liittokokous toukokuun lopulla tuo nuorille uuden johtotähden Mikkel Näkkäläjärven jättäessä tehtävänsä.

JSDN:n tavoitteisiin kuuluu saada liiton johtoon edustus. SDP:n puoluekokoukseen nuoria edustajia lähtee Jyväskylästä neljä. Puolueen nuori pääministeri Sanna Marin on nostanut nuorten kiinnostusta sosialidemokratiaan ja se näkyy myös nuorten aktiivisuudessa vaikuttaa puolueeseen. Jännityksellä odotan omaa ensimmäistä puoluekokoustani. Siiri Muhonen JSDN puheenjohtaja


Yhteislaulut raikasivat Aalto-salissa 11.2. Natalia Talman säestää.

Kuoron kuulumisia Yhdistyksen sekakuoro Aallon Laulajat ja TSL:n Jyväskylän seudun opintojärjestö järjestivät yhdessä yhteislauluillan Aalto-salissa 11.2.2020. Teemana oli talvi- ja ystäväaiheiset laulut otsikolla ”Tule laulamaan iloa talveen ystävän kanssa”. Paikalle saapui noin 30 innokasta laulajaa. Kuoronjohtaja Küllike Vaatmann oli valinnut laulettavaksi mukavia kappaleita, muutama vähän vieraampikin laulu oli mukana. Niitä laulettiin pariin kertaan, jotta tulisivat tutuiksi. Säestäjänä oli tuttuun tapaan Natalia Talman. Kuoro esitti yhteislaulun lomassa ohjelmistostaan kuusi laulua, jotka saivat hyvän vastaan-

oton, laulujen välissä oli pieniä runoja, jotka toivat lisää mukavaa tunnelmaa, kiitos Kati. Varsinkin tutut lastenlaulut, kuten ”Jänöjussin mäenlasku” raikui Aalto-salissa komeasti. Sanat heijastettiin valkokankaalle ja se toimi hyvin, kiitos Antero. Yhteislauluilta oli kaikin puolin onnistunut, joten nyt keväällä järjestämme vielä kaksi. Seuraava on tiistaina 10.3.2020 klo 18, silloin teemana on ”Ikivihreimmät koululaulut” ja tiistaina 14.4.2020 klo 18 ”kevät ja kesä” ja paikka on Aalto-Sali. Tulkaa kaikki laulamaan!

Virpi Kuoppala

JTY:n sekakuoro Aallon Laulajat Harjoitukset tiistaisin klo 17.00 B-salissa ja mahdollisuuksien mukaan Aalto-salissa.

Kuoron kevätkauden 2020 toimintaa: - Konsertti, Aalto-salissa sunnuntaina 1.3. klo 17.00

Lähde mukaan kuorolaulun ihmeelliseen maailmaan!

-

Vappuaaton työväenlauluilta torstaina 30.4. klo 18.00–20.00 Aalto-salissa

-

Äitienpäiväkonsertti, Aalto-salissa lauantaina 9.5. klo 12.00

9


 

KIERTUE-ESITYS:

2020-LUVUN TYÖVÄENTEATTERI Minkälaista voisi olla 2020-luvun työväenteatteri? Mihin asioihinsen olisi tartuttava? Keistä muodostuisi työväki, jolle sitä esitettäisiin?

Osana Työväen Näyttämöiden Liiton 100-vuotisjuhlaa järjestetään keväällä 2020 Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun, Tampereen yliopiston Teatterityön tutkinto-ohjelman ja Helsingin Yliopiston Teatteritieteen laitoksen yhteistyönä kurssi, jossa käsitellään työväenteatterin historiaa, työkulttuurin nykyistä tilaa ja tulevaisuuden näkymiä. Kurssin lopputuloksena syntyy 1-2 tunnin kiertue-esitys, jossa juuri työelämään astuva sukupolvi vastaa yllä oleviin kysymyksiin ja esittää oman, tuoreen näkemyksensä siitä, mitä on 2020-luvun työväenteatteri!

Esitys kiertueella paikkakunnallanne:

TO 19.3.2020 KLO 18.30 AALTO-SALI (Väinönkatu 7, Jyväskylä)

VAPAA PÄÄSY! TERVETULOA!

Jyväskylän Työväenyhdistys ry vuonna 2020 Johtokunta: Puheenjohtaja: Riitta Mäkinen, kansanedustaja, YTM 050 430 2197, riitta.makinen@eduskunta.fi

Varapuheenjohtaja: Jukka Hämäläinen, linja-auton kuljettaja, pääluottamusmies 0400 647 171, jukka.hamalainen@icloud.com

Jäsenet: Juha Hjelt paloesimies, eläkeläinen 0400 779 949, juha.hjelt@jkl.fi

Veijo Koskinen, työsuojelupäällikkö 050 601 56, veijo.koskinen@jkl.fi

Mika Kelander, toiminnanjohtaja 040 830 7818, mikapj.kelander@gmail.com

Siiri Muhonen, opiskelija 040 549 2369, siiri.muhonen@gmail.com

Olli Patrikainen, eläkeläinen 0400 644 367, patrikainen.olli@gmail.com Virpi Kuoppala, kulttuurisihteeri 050 499 0760, virpi.kuoppala@wippies.com

Topi Kytölehto, opiskelija 050 911 5304, topi.v.kytolehto@student.jyu.fi Tarja Viikari, lastentarhanopettaja, eläkeläinen 040 753 3065, tarja.viikari@icloud.com

Varajäsen Kimmo Suomi, professori emeritus 040 1881407, kimmo.j.g.suomi@jyu.fi

10

Toimisto ja henkilökunta: Kimmo Ojala, toimitusjohtaja 010 231 4401, kimmo.ojala@jty.fi

Eetu Kinnunen, poliittinen sihteeri 010 231 4403, eetu.kinnunen@jty.fi

Jari Toikkanen, kiinteistönhoitaja 010 231 4402

Kati Sainio, järjestöohjaaja 010 231 4400, kati.sainio@jty.fi


SDP:n puoluekokous 11.-13.6. Tampereella SDP:n 46. puoluekokous järjestetään kesäkuussa 2020 Tampere-talossa. Kokoukseen osallistuu 500 äänivaltaista edustajaa, sekä satoja seuraajia, eri etu- ja sisarjärjestöjen edustajia sekä toimittajia ympäri Suomea, sekä myös kansainvälisesti. Jyväskylän Työväenyhdistys lähettää puoluekokoukseen 9 äänivaltaista edustajaa ja 6 varaedustajaa. Jyväskylän puolueyhdistysten kesken sovittiin 25.1. järjestetyssä kokouksessa, että vaaliyhtymä pyrkii sopuratkaisuun puoluekokousedustajien valinnassa ja sopu vahvistettiin 9.2. siten, että JTY saa 9 puoluekokouspaikkaa ja muut yhdistykset yhteensä viisi neljästätoista kokonaisuudessaan jaettavasta paikasta. Tuossa kokouksessa

Puoluekokousedustajiksi nimettiin JTY:n yleisessä kokouksessa 28.1. seuraavat henkilöt: Jukka Hämäläinen Kimmo Ojala Eetu Kinnunen Tarja Viikari Olli Patrikainen Siiri Muhonen Topi Kytölehto Mika Kelander Jani Kykkänen Muista yhdistyksistä valituiksi tulivat seuraavat henkilöt: Ari Kuusisto (VTY) Jarno Kemiläinen (Lohikoski-Huhtasuo) Mervi Hovikoski (KTY) Paavo Luukkonen (Palokka) Ahti Ruoppila (STY)

vahvistettiin myös ehdokkaiden nimet. JTY on ollut perinteiseen tapaan aktiivinen myös puoluekokousaloitteiden tekijänä. Puolueen päättäviin elimiin JTY esittää puoluehallituksen jäseneksi yhdistyksen varapuheenjohtajaa, Jyväskylän kaupunginvaltuutettua ja kaupunginhallituksen jäsentä Jukka Hämäläistä, sekä puoluevaltuustoon JTY:n johtokunnan jäsentä Siiri Muhosta. JTY:n jäsenille tarjotaan mahdollisuus tutustua puoluekokousasiakirjoihin ja evästää JTY:n puoluekokousedustajia keskiviikkona 15.4. klo 18 B-salissa järjestettävässä jäsenillassa.

Varaedustajat jakautuivat puolueosastojen kesken seuraavasti: 1. Tony Melville (Lohikoski-Huhtasuo) 2. Eetu Rahkonen (JTY) 3. Jussi Maasola (KTY) 4. Aino Rytkönen (JTY) 5. Tapio Lampinen (Krist.) 6. Jasmine Repo (JTY) 7. Aila Kruus (KuoSo) 8. Kalle Sumelles (JTY) 9. Kari Kuusijoki (TTY) 10. Juha Hjelt (JTY) 11. Aarno Lahtinen (Palokka) 12. Kimmo Suomi (JTY) 13. Timo Korhonen (Palokka) 14. Reijo Laitinen (Lohikoski-Huhtasuo) Puoluekokousta seuraamaan tullaan myös järjestämään päiväretki Tampereelle! Retken tarkemmat tiedot tämän lehden sivuilta huhtikuussa ja yhdistyksen muusta viestinnästä. 11


Keski-Suomen ja JTY:n Nuoret Kotkat järjestää:

LASTEN LEIVONTAKURSSI

LASTEN HERKKUKURSSI

6–12-vuotiaille La 7.3.2020 klo 12.00–n. 14.00 B-salissa, Väinönkatu 7 Ilmoittautumiset ke 4.3.2020 MENNESSÄ Hinta: 3 € (+vuoden 2020 jäsenmaksu)

7–12-vuotiaille LA 14.3.2020 klo 12.00 – n.14.00 B-salissa, Väinönkatu 7 Ilmoittautumiset ke 11.3.2020 MENNESSÄ Hinta: 3 € (+vuoden 2020 jäsenmaksu)

ELLA JA PATEROCK

KOKO PERHEEN ULKOILUTAPAHTUMA

LA 21.3.2020 klo 13.00, JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN TEATTERI Ilmoittautumiset ke 26.2. MENNESSÄ Hinta: Lapset alle 16 v. 10 € ja aikuiset 15 € (+vuoden 2020 jäsenmaksu)

su 22.3. KLO 13.00 alkaen Lohikoskella OHJELMASSA: leikkimielisiä toimintapisteitä, mehu-/kahvitarjoilu, makkaranpaistoa (1€/kpl), hevosajelua. Vapaa pääsy.

KIDS & PETS LAPSIJA LEMMIKKIMESSUT SU 22.3.2020 klo 12.00-15.00 JYVÄSKYLÄN PAVILJONKI (Lutakonaukio 12) Ilmoittautumiset ke 18.3. MENNESSÄ Hinta: Lapset yli 4-vuotiaat 4€, aikuiset 7€ (+vuoden 2020 jäsenmaksu)

12

Osallistumismaksut ilmoittautumisen yhteydessä: JTY:N TILILLE: FI55 5290 0220 0085 75 Ilmoittautumiset ja tiedustelut: Sirpa Pietikäinen p.050-4938659 tai Kati Sainio p. 050-5545488 sirpa.pietikainen@gmail.com, kati.sainio@nuoretkotkat.fi


JTY:n Nuorten Kotkien kerhot MAANANTAISIN KOKKIKERHO 8-12-vuotiaille klo 17.00-18.15 Huhtasuon päiväkeskus, Nevakatu 2 KERHO 7-12-VUOTIAILLE KLO 17.30-18.30 Nuorisotila Kuokkari, Liitukuja 4

TIISTAISIN KERHO 8-12-vuotiaille klo 17.00-18.00 Yrttisuon perhepuisto, Kekkolantie 8 KOKKIKERHO 8-12-vuotiaille klo 17.00-18.15 Holstissa, Kerhohuone, Kolikkotie 2

TORSTAISIN Huom! Viitaniemen kokkikerho on tauolla. Ilmoitamme, kun kerho jatkuu. Seuraa Nuorten Kotkien Fb-ilmoittelua: jklnuoretkotkat

Tiedustele vapaita kerhopaikkoja! Kerhomaksu 11 € on vuoden 2020 jäsenmaksu, johon sisältyy kerhotarvikkeet, vakuutus ja lehti. Perhejäsenmaksu 25 €/ perhe / vuosi 2020. ILMOITTAUTUMISET ja TIEDUSTELUT: Jyväskylän Työväenyhdistyksen Nuoret Kotkat Kauppakatu 30 A, 40100 JYVÄSKYLÄ Kati Sainio p. 050-5545488, kati.sainio@jty.fi

13


Jyväskylän Kevät 2020 Kaikille avoimia keskustelu- ja kulttuuritilaisuuksia.

Ma 9.3. klo 17 Aalto-sali, Väinönkatu 7, 40100 Jyväskylä

Järjestäjä Lassi Nummen seura ry

Keskisuomalaisia vaikuttajia

Suojelijana FT Sakari Katajamäki, Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituspäällikkö ja Aleksis Kiven Seuran puheenjohtaja

Kimmo Suomi: Kansanedustaja ja professori Väinö Voionmaa

https://jyvaskylankevat2020.blogspot.com/

Miguel López: Kansanedustaja Martti Pihkala Markku Mattila

OHJELMA – muutokset mahdollisia

(FT, dos, erikoistutkija Siirtolaisuusinstituutista; täsmentää aiheensa vielä)

Vapaa pääsy

https://voionmaajapihkala.blogspot.com/

To 5.3. klo 17.30–19 Huhtasuon kirjasto, Nevakatu 1, 40340 Jyväskylä

Ke 11.3. klo 18–18.50 Kortepohjan kirjasto, Isännäntie 3, 40740 Jyväskylä

Johannes Linnankoski 150 v. ja Väinö Linna 100 v.

Marko Lamberg ja Ihmeiden kirja

Katriina Kajannes: Suomalaisuusmies Johannes Linnankoski, Hannu Heikkilä: Linnankoski aikansa tulkkina, Ahti Ruoppila: Omia kokemuksia Linnan tuotannosta ja Maire Vidgrén: Isän sota ja tuntematon sotilas

Marko Lamberg esittelee teostaan Ihmeiden kirja – 191 kertomusta keskiajalta (SKS 2020) ja sen heijastelemaa maailmaa https://markolambergjyvaskylankevaassa.blogspot.com/

https://linnankoskijalinna.blogspot.com/ La 14.3. klo 12 Jyväskylän ortodoksinen kirkko, Rajakatu 39, 40200 Jyväskylä Kirjoja ja ihmisiä Matti Kuhna: Elämänuskosta voimaa Katriina Kajannes: Ortodoksisuuden kaikuja Lassi Nummen runoissa Sinikka Aaltola: Kirjoitetun sanan voima Lea Toivola: Kärsimys, rangaistus ja anteeksianto Aleksandr Solženitsynin teoksissa Kirjan julkistus: Puolesta ja vastaan – esseitä kirjoista ja aatteista, toimittaneet Katriina Kajannes ja Matti Kuhna Yhteistyössä Jyväskylän Kalevalaiset Naiset ry:n kanssa https://kirjojajaihmisia.blogspot.com/ 14


Hyvintointia taiteesta

Kevätkauden jatkuva Lukumummu-toiminta Palvelutalo Pehtorinhoiva, Pehtorintie 5, 40740 Jyväskylä

Puheenvuoroja ja keskustelua

Maire Vidgrén

Su 15.3. Korpilahden seurakuntatalo, Kirkkotie 2, 40100 Korpilahti

Tiina Katriina Kukkosen koulutustilaisuudet tiedonhausta tietokoneella

La 14.3. klo 16 (varmistuu myöhemmin)

Kirkkokahvit Matti Kuhna ja Antti Koivisto

#RakastanVihaan

https://kirkkokahvitkorpilahdella.blogspot.com/

Art Master

To 19.3. klo 13 Vaajakosken hyvinvointikeskus, Väkkärätie 3, 40800 Vaajakoski Tapio Lampisen vierailu (Ajankuva)

Näytelmä Art Master -teatterissa, Laikuttajantie 2, 40340 Jyväskylä. Esitys on huhtikuussa, päivä ilmoitetaan myöhemmin. https://artmasterjyvaskylankevaassa.blogspot.com/

https://tapiolampinenjyvaskylankevaassa.blogspot.com/

To 19.3. klo 17.30–19 Vaajakosken kirjasto, Urheilutie 36 B, 40800 Vaajakoski Seitsemän veljestä 150 v. Tiina Katriina Kukkonen: Geometria Seitsemässä veljeksessä https://seitsemanveljesta150v.blogspot.com/

Ti 24.3. klo 17.30–19 Huhtasuon kirjasto, Nevakatu 1, 40340 Jyväskylä Keski-Suomen kyläoriginellien jäljillä Vesa Karvinen ja Risto Urrio, jotka ovat julkaisseet aiheesta kirjoja https://k-skylaoriginellienjaljilla.blogspot.com/

15


Eija Tuohimaa - Uusi naisjaoston yhdyshenkilö ja K-S Demarinaisten sihteeri

”NAISISSA ON VOIMAA ” Lähdin hakemaan kahvia kyökin puolelta Matarassa ja törmäsin Maijaan. Pienen keskustelun jälkeen huomasin tulleeni ehdolle JTY:n naisjaoston yhteyshenkilöksi. Ja myöhemmin illalla Peltosen Tuula soitteli ja pyyteli K-S Demarinaisten hallitukseen ja hallituksen sihteeriksi. Näin se elämä ottaa uutta suuntaa. Olin jo ennättänyt viikolla aikaisemmin päättää luopua osasta luottamustehtävistäni, löytää lisää aikaa perheelle ja itselleni – mutta – kun on hellämielinen ja tykkää tekemisestä ja ihmisten kanssa olemisesta niin… Miksi sitten lähdin mukaan kun pyydettiin? Syykin on yksinkertainen. Sosialidemokraattiset aatteet, naisten oikeudet, tasa-arvo, naistoiminnan elvyttäminen. Siinä ne tärkeimmät. JTY:n naisethan on Demarinaisten paikallisosasto ja JTY:n yhdistyksen jaos, jonka keskeisenä tavoitteena on naisten oikeuksien ja yhdenvertaisuuden esillä pitäminen sekä sosialidemokraattisista arvoista kumpuavan kansalaistoiminnan ylläpitäminen.

16

Miten sitten aion viedä asioita eteenpäin uusissa tehtävissä? Kutsun naistoimijoita koolle ja kuuntelen herkällä korvalla, mitä väki

miettii, sitten on luvassa vapauttavaa yhdessä oloa, rentouttavaa fiilistä ja voimaannuttavaa toimintaa. Karkeat puitteet siinä. Mitä kaikkea on tulossa, sen aika näyttää. Naisethan ovat aina olleet tämän maan voimavara. Muistakaamme vaikka Niskavuoren Hetaa Suomi-Filmin kulta-ajoilta. Mutta aivan liikaa naiset ovat vielä kuvainnollisesti ”hellan ja herkän nyrkin välissä”. Lisää tasa-arvoa tarvitaan myös omissa piireissämme. Demarinaiset ovat kantaneet vastuuta JTY:n tiimoilla B-Salin kokkikerhosta, on autettu uutterasti JTY:n tilaisuuksissa. Ja paljon, paljon muuta. Nyt on aika jakaa vastuuta myös urospuolisille toimijoille – ovathan maailmalla ”parhaat” kokit miespuolisia. Siltäkin puolelta pitää vain kaivaa voimavarat esiin. Mutta takaisin naisten pariin: No, kädentaidot ovat oivallinen keino kokoontua yhteen, paljon on tapahtumassa, vaalivuosia tulossa, liittokokouksia, mitä vielä? Näitä pitää pohtia, osallistumista ja osallistumisen muotoja niihin. Itse haluaisin herätellä naisväen piirissä toimintaa, jossa ekologisin aattein tehdyt käsityöt, vaikkapa mehiläisvahakääreet, löytävät tekijänsä ja käyttäjänsä. Sitten se, yksi asia muiden joukossa. Kuka minä olen ? Ehkä olen monille vielä tuntematon demarinaisten piirissä. Olen toiminut 17 vuotta Jyvässeudun työllistämisyhdistyksen toiminnanjohtajana ja siinä pärjäämisessä olen voinut hyödyntää aiemmasta elämästäni kaupallisen alan osaamista ja ihmisten parissa touhuamista. Olen myös käsi- ja taideteollisuuden artesaani. Yhteistyö on voimaa. Hyvien kumppaneiden kanssa on luvassa onnistumisia ja reheviä kohtaamisia. Naisjärjestöjen yhteistyöelin Nytkis on tärkeä yhteistyökumppanimme JTY:n ohella. Ottakaa rohkeasti yhteyttä, aikataulutetaan tapaaminen, pohditaan asioita yhdessä! Eija Tuohimaa 040 595 6504 eija.tuohimaa@gmail.com


5 PIIRIN RISTEILY

Varsinais-Suomi, Satakunta, Pirkanmaa, Keski-Suomi, Häme Ohjelma: (kaikki ajat Suomen aikaa) Lauantai 21.3. 20.15 Laiva lähtee 20.30–21 Tervetulomalja laivan kokoustiloissa kannella 5 Vapaa-aikaa Sunnuntai 22.3. Buffet-aamiainen 10–14 Seminaari laivan kokoustiloissa kannella 5 10.00 Tilaisuuden avaus – Roope Lehti, Pirkanmaan piirin puheenjohtaja 10.05 Miltä näyttää Euroopan tulevaisuus – MEP Eero Heinäluoma 10.45 Keskustelu 11.15 Puoluekokoukseen valmistautuminen – Jenny Suominen, SDP:n järjestöpäällikkö 11.45 Keskustelu 12.15 Kahvitauko 12.45 Puoluekokouksen kuumat teemat – piirien puheenjohtajien paneeli 14.00 Tilaisuuden päätös – Niina Alho, Varsinais-Suomen piirin puheenjohtaja 16.00– Lounas, Buffet Silja Line (kansi 7) Vapaa-aikaa 19.16 Saapuminen Turkuun Hinnat alkaen 75€/henkilö Varaukset: www.matkapojat.fi/sdp-risteily tai puhelimitse 010 2323 105 (puhelinvarauksista peritään 12 euron varausmaksu)

17


JTY:ssä tapahtuu Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru Jyväskylässä Ke 25.3. klo 16.00–17.00 Aalto-salissa, Väinönkatu 7 Mitä kuuluu SOTELLE? Tule kuulemaan ajankohtaiset SOTE-kuulumiset!

SDP:n Keski-Suomen piiri ry:n

KEVÄTKOKOUS la 25.4. klo 10.00 Aalto-salissa, Väinönkatu 7 Jyväskylä Puhumassa SDP:n pj, eduskunnan varapuhemies Antti Rinne Kahvitarjoilu! Tervetuloa

Kahvitarjoilu 15.30 alkaen. Vapaa pääsy.

JTY:N SOITTOKUNTA KAJASTUS

JTY:n Veteraanikerho Wanhat toverit kevään kokoontumiset

Soitto jatkuu torstaisin 18.00-20.00 sekä silloin tällöin myös sunnuntaisin 14.00-16.00

tiistaina 10.3. klo 14.00 tiistaina 14.4. klo 14.00 tiistaina 12.5. klo 14.00 B-salissa, Väinönkatu 7

B-salissa ja mahdollisuuksien mukaan Aalto-salissa, Väinönkatu 7

Tervetuloa mukaan Wanhat ja vähän nuoremmatkin toverit!

Tule mukaan mukavaan joukkoon!

Kahvitarjoilu.

Kajastuksen kevätkonsertti su 29.3. klo 15.00 Aalto-salissa

TULOSSA MYÖS! JTY:N NAISET TOIMII Kevään kokkikerhot B-salissa: torstaisin 12.3., 16.4. ja 14.5. alkaen klo 12.00. Ilmoittautumiset Maijalle 0405278414 Tervetuloa mukaan mukavaan seuraan! 18

- Eduskuntavierailu ke 29.4. - Työväenlauluilta Aalto-salissa to 30.4. klo 18.00 - Retki Tampereen puoluekokoukseen kesäkuussa Tarkemmat tiedot tämän lehden huhtikuun numerosta ja JTY:n viestinnästä!


JTY:ssä tapahtuu JTY:LTÄ TUKEA KOULUTUKSEEN OSALLISTUMISEEN! Jyväskylän Työväenyhdistys ry:n äänioikeutetut jäsenet voivat hakea yhdistykseltä tukea sosialidemokraattiseen toimintaan liittyviin koulutus-, kurssi- sekä seminaaritilaisuuksiin osallistumiseen. Koulutuksen järjestäjänä voi olla esim. puolue, piiri, kunnallisjärjestö tai TSL. Avustusta voit hakea milloin vain tekemällä vapaamuotoisen hakemuksen yhdistyksen toimistolle. Avustusta myönnetään yhteen osallistumismaksuun/hakija/vuosi. Johtokunta käsittelee hakemukset niiden saapumista seuraavassa johtokunnan kokouksessa. KYSY LISÄÄ TOIMISTOLTA KIMMOLTA TAI EETULTA!

JTY:n 130-vuotishistoriakirja myynnissä Muutoksen vuosikymmenet 1968-2018 - Jyväskylän Työväenyhdistys ry 130 vuotta Oman kappaleesi yhdistyksen historiaa voit hankkia yhdistyksen toimistolta! Kirjan hinta yhdistyksen jäsenille on 20 euroa.

Osta nopeasti ennen kuin loppuu! 19


Jyväskylän Työväenyhdistys ry

KEVÄTKOKOUS (Vuosikokous) sunnuntaina 22.3.2020 klo 15.00 Aalto-salissa, Väinönkatu 7 Kahvit klo 14.30 alkaen Kokouksessa käsiteltävät asiat: - sääntömääräiset kevätkokousasiat Kokouksessa käsiteltävät asiakirjat nähtävissä yhdistyksen toimistolla 16.–20.3. välisenä aikana. Tervetuloa! Johtokunta

Profile for jyvaskylanty

JTY Tiedottaa 1/20  

Advertisement
Advertisement