Page 1

LISENSOIINNIN MA AHDOLLISU UUDET     nin traktoreilla, Muumeillaa, Conversella, Elastisella,  Mitä yhteistää on Ferguson Eero Aarniolla ja Kunnakssen Koiramäellä? Jokainen  saa rahaa siittä, kun joku  mainetta  toinen harjoiittaa omaa liikketoimintaanssa tekemällä ssen nimeä ja m tunnetuksi. M Mahdollisuudeen oivaltamiseen ja yhteisttyön solmimiseen on  tarvittu oman alansa amm mattilainen,  n oikeuksiin e erikoistunut IP PR‐agentti.  Aineettomiin Agentti näkeee yrityksissä p piilevät aineetttomat oikeuddet, arvioi kau upallisia  mahdollisuukksia, ideoi, ho oksaa ja luo markkinat, löytäää ostajat, ne euvottelee,  sopii ja huoleehtii, että kaikkki osapuolet saavat oman  osuutensa tuloista.   

Tuhti oivvallus‐ ja in nfopakettti, semina ari, klinikka ja ideo ointipaja  torstaina 331.3.2016 kklo 8:30–16::00, Jyvälä,  Palokunna ankatu 16, Jyväskylä    

8:30 9:00 

Aamukah hvi ja ilmoitta autuminen  Päivän avvaus   Jouni Hynyynen, innovaattioasiantuntija,  ELY‐keskus ja Raija Partane R n, projektipäälllikkö, Keski‐Suoomen liitto 

9:10

Aineetto omien oikeuk ksien liiketoiiminta ja IPR R‐agentin teh htävänkuva  Marit Hoh htokari, IPR‐agenttivalmennu ksen vastaava ttuottaja, Cursor Oy 

9:40

IPR‐agen ntin rooli matkailupalvel ujen tuotteistuksessa ja lisensoinninn mahdollisttajana 

 

Päivi Heikkkala, projektippäällikkö, Visit CCentral Finland  

10:10

Formaattti = tapa toisstaa. Palveluun dokumentointi mahdollistaa lisennsoinnin 

 

Ilari Wirta anen, TV‐tuotannon ja matkai lun ammattilainen, joka tunteee myös ja ravinntola‐alan  

10:40

Tieto aineettomana arvonluojanna. IPR‐agenttin rooli dokumentoidunn tiedon tuottteistajana  ja tutkim muksen ja tuo otekehitykseen kaupallisttajana  Lea Pitkän nen, tietojohtamisen ammattiilainen 

11:10

Aineetto omien oikeuk ksien Merchaandise‐mahdollisuudet jja paikka kauupan hyllysssä  Mira Kupa ari, diginatiivi, ttuottamisen ja  tuotteistuksen ammattilainen n 

11:40 12:00    13:00 

Keskuste elu Lounastaauko  Ideointip paja.  Istutko o tietämättässi aarrearkun kannella? Havaitse aineettomie en oikeuksieen hyödyntämismahdollisuuksia   Marit Hoh htokari ohjaa jaa opastaa ideoiimaan 

Samaan aikaan toisaallaa    Kahdenkkeskisiä klinik kkatapaamissia  13:00    Päivi Heikkalan, Ilari Wirtasen, LLea Pitkäsen ja Mira Kuparin kanssa  ennakkovaraukset viimeisstään ti 29.3. m arit.hohtokari@ @cursor.fi tai puh. 040 190 25576  

14:30 14:45  16:00   

Kahvitauko u, loppukesk ustelu  Ideointijaakson purku Päivä pääättyy 

Tilaisuus on m maksuton ja ssiihen sisältyy aamu‐ ja iltappäiväkahvit. P Paikkoja on rajjoitetusti (25)). 

Sitovat ilmo oittautumise et ti 29.3. me ennessä marrit.hohtokarri@cursor.fi.

        

Lisensoinnin mahdollisuudet 31 3 2016  
Lisensoinnin mahdollisuudet 31 3 2016  
Advertisement