Page 1

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU JYVÄSKYLÄ UNIVERSITY SCHOOL OF BUSINESS AND ECONOMICS

VUOSIKATSAUS 2016


2


Kauppakorkeakoulu lyhyesti Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu on yksi Jyväskylän yliopiston seitsemästä tiedekunnasta. Kauppatieteen opetusta on tarjottu Jyväskylässä vuodesta 1967 alkaen. Korkeatasoisesta tutkimuksestaan ja innovatiivisuudesta oppimisen ja opetuksen kehittämisessä kansainvälisesti tunnetun monialaisen yliopiston osana pyrimme erinomaisuuteen tutkimuksessa ja siihen perustuvassa opetuksessa keskeisillä kauppa- ja taloustieteellisillä aloilla. Oppiaineitamme ovat taloustiede, johtaminen, laskentatoimi, markkinointi, strategia ja yrittäjyys sekä yritysten ympäristöjohtaminen. Yhdistämme tehokkaasti teoriaa ja käytäntöä vastuullisen liiketoiminnan ja yhteiskunnallisesti relevantin taloustietämyksen kehittämiseksi yhteistyökumppaniemme kanssa. Koulutamme akateemisia asiantuntijoita, johtajia ja yrittäjiä yhteiskunnan palvelukseen kaikilla akateemisen koulutuksen tasoilla (kandi-, maisteri- ja tohtorikoulutus) sekä johtamiskoulutuksessa. Tarjoamme myös liiketoimintaosaamisen ja yrittäjyyden koulutusta yliopistomme muiden tieteenalojen opiskelijoille. Avance-johtamiskoulutuksemme on yksi maan johtavia MBA-kouluttajia, jolla on toiminnalleen kansainvälinen AMBA-akkreditointi. Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoululla työskentelee 113 henkeä. Opiskelijoita meillä on yhteensä noin 1 500.

Keskeiset saavutukset vuonna 2016 • JSBE päävalinnan hakijamäärät kasvoivat edelleen kauppatieteellisen alan yhteisvalintaan liittymisen jälkeen. • Association of MBAs (AMBA) arviointiryhmä vieraili JSBEssä ja jatkoi Avancen EMBA-ohjelman AMBA-akkreditointia kolmella vuodella. • JSBE eteni menestyksekkäästi AACSB-akkreditointiprosessissa seuraavaan vaiheeseen.

3


TUNNUSLUKUJA

2015 2016

OPISKELIJAT Perustutkinto-opiskelijoita Jatko-opiskelijoita Avance-johtamiskoulutus Kauppakorkeakoulusta vaihtoon lähteneiden opiskelijoiden määrä Kauppakorkeakouluun vaihtoon tulleiden opiskelijoiden määrä TUTKINNOT Kandidaatin tutkinnot Maisterin tutkinnot Tohtorin tutkinnot Avance-johtamiskoulutuksesta valmistuneet TUOTETUT OPINTOPISTEET (ei sisällä avoimen yliopiston opetusta) Pääaineena Sivuaineena Yhteensä OPISKELEMAAN HAKENEET / ALOITTANEET Kauppatieteiden kandidaatti (KTK) ja Kauppatieteiden maisteri (KTM) Taloustiede hakeneet aloittaneet Kauppatieteiden kandidaatti (KTK) ja Kauppatieteiden maisteri (KTM) Yrityksen taloustiede hakeneet aloittaneet MDP in Corporate Environmental Management hakeneet aloittaneet MDP in International Business and Entrepreneurship hakeneet aloittaneet MDP in Banking and International Finance hakeneet aloittaneet Avance-johtamiskoulutus aloittaneet

4

1 217 167 154 42 60

1 161 153 143 76 60

130 142 13 72

126 152 8 59

37 905 17 310 55 215

31 626 16 359 47 985

1 022 45

1 605 40

1 447 105

1 613 90

88 15

54 16

168 18

144 30 97 8

40

39


TUTKIMUS Tieteelliset julkaisut Vertaisarvioidut julkaisut JUFO 2 JUFO 3 Kilpaillun tutkimusrahoituksen määrä (€) HENKILÖSTÖ (31.12.) Koko henkilöstö Professorit (sis. Professor of Practice) HENKILÖTYÖVUODET Koko henkilöstö (sis. tuntiopetuksen) Opetus- ja tutkimushenkilöstö Kansainvälisen opetus- ja tutkimushenkilöstön osuus

2015 2016 89 84 22 6 636 229

94 80 18 6 1 073 831

98 20

113 21

91,04 65,72 4,9 %

98,0 74,8 8,0 %

5


POIMINTOJA KOULUTUKSESTA, TUTKIMUKSESTA JA YHTEISKUNNALLISESTA VAIKUTTAVUUDESTA VUODELTA 2016 JSBE muutti takaisin yliopiston kampukselle JSBE muutti takaisin kampukselle Agoraan viiden väistövuoden jälkeen Ylistönmäeltä syyskuussa 2016. Tupaantuliaisia vietettiin perjantaina 28.10. rennon akateemisissa tunnelmissa. Ohjelmassa oli JSBEn uusien tilojen avoimet ovet, Strategiklubin kanssa järjestetty Business Studio, edellisen vuoden aikana valmistuneiden opiskelijoiden publiikki ja kaikille yhteinen iltatilaisuus.

JSBE AACSB-akkreditointiprosessissa seuraavaan vaiheeseen JSBE eteni AACSB-akkreditointiprosessissa seuraavaan vaiheeseen, kun Initial Accreditation Committee (IAC) hyväksyi JSBEn itsearviointiraportin (iSER) huhtikuussa. Vahvistuskirjeessään IAC kehui JSBEtä edistymisestä kohti AACSB-akkreditointia sekä kiitti henkilöstöä ja sidosryhmiä osallistumisesta prosessiin.

Jatkoa JSBEn AMBA-akkreditoinnille Association of MBAs (AMBA) arviointiryhmä vieraili JSBEssä joulukuun alussa. Edellinen akkreditointikausi päättyi ja kyseessä oli aikataulun mukainen uudelleenakkreditointi. Arvioinnin tuloksena JSBElle myönnettiin AMBA-akkreditointi seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi.

Kauppakorkeakoulun kunniatohtoriksi promootiossa Kari Jordan Jyväskylän yliopisto vihki elokuussa 13 uutta kunniatohtoria. JSBEn kunniatohtoriksi promovoitiin pääjohtaja Kari Jordan. Jordan on merkittävä Suomen talouden vaikuttaja, joka on tehnyt pitkän uran ensin finanssisektorilla ja sittemmin metsäteollisuudessa. Jordanin johtamaan Metsä Groupiin kuuluva Metsä Fibre on rakentamassa uudenlaista biotuotetehdasta Äänekoskelle Keski-Suomeen. Kyseessä on Suomen metsäteollisuushistorian suurin investointi, 1,2 miljardia euroa. Biotuotetehdas monipuolistaa maamme metsä- ja biotalouden rakennetta ja laajentaa tuotevalikoimaa korkean lisäarvon tuotteilla. Uuden tehtaan ja sen ympärille syntyvän biotalouden osaamiskeskittymän vaikutus Keski-Suomeen, sen

6


talouteen ja työllisyyteen on merkittävä. Jordan on merkittävä vaikuttaja myös suomalaisen elinkeinoelämän etujärjestöissä. Tasavallan presidentti myönsi Jordanille vuorineuvoksen arvonimen vuonna 2008.

Uusi kansainvälinen maisteriohjelma BIF aloitti vuonna 2016 JSBE käynnisti uuden kansainvälisen maisteriohjelman ”Banking and International Finance” syksyllä 2016. Ohjelman tavoitteena on kouluttaa monitieteisiä asiantuntijoita vaativiin kansallisiin ja kansainvälisiin pankki- ja finanssialan tehtäviin. Kiinnostuneita hakijoita uuteen maisteriohjelmaan oli 97, joista 8 aloitti opintonsa syyslukukaudella 2016.

JSBE menestyi kauppatieteellisen alan valtakunnallisessa yhteisvalinnassa JSBEn päävalinnan hakijamäärät kasvoivat edellisestä vuodesta huomattavasti. Osallistuminen kauppatieteellisen alan yhteisvalintaan vuodesta 2014 alkaen on kaksinkertaistanut JSBEn päävalinnan hakijamäärät molemmissa hakukohteissa, taloustieteessä ja yrityksen taloustieteissä. Taloustieteen hakijamäärä kasvoi edellisestä vuodesta 57 % ja yrityksen taloustieteiden 11 %. Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa taloustieteeseen haki yhteensä 1 605 hakijaa, joista ensisijaisia hakijoita oli 151. Yrityksen taloustieteen pääaineryhmän hakijamäärä oli 1 613, joista ensisijaisia hakijoita oli 365. Opintonsa aloitti taloustieteessä 40 ja yrityksen taloustieteissä 90 uutta opiskelijaa.

Palkittua JSBEn opetusta Ainejärjestö Pörssi ry valitsi yliopistonopettaja Toni Hukkasen Vuoden Opettajaksi 2016. Aspen Instituutti palkitsi yliopistonopettaja Stefan Baumeisterin erinomaisesta kansainväliseen casekilpailuun osallistumisen järjestämisestä vuonna 2016 ja casetutkimuksen opettamisesta JSBEssä.

JSBEn opiskelijalle palkinto opinnäytetyöstä JSBEn opiskelija KTM Riikka Hakasen pro gradu ”By accident or by design? Social enterprise leaders’ stories of their career choice” on valittu vuoden 2016 parhaaksi yhteiskunnallista yritystoimintaa käsitelleeksi opinnäytetyöksi yhteiskunnallisen yritystoiminnan tutkimusverkosto FinSERN:n, Arvoliiton ja Yhteiskunnallinen yritys -merkin järjestämässä kilpailussa.

7


JSBEn tutkimukselle tunnustusta Tohtorikoulutettava Merie Joseph Kannampuzhan tutkimuspaperi “Social Innovation and Earned Income – Antecedents and Outcomes of the Institutional Logics in Hybrid Social Enterprises”, yhdessä Kai Hockertsin kanssa, voitti Best PhD Presentation -palkinnon 4. EMES-konferenssissa Liegessä Belgiassa. Tohtorikoulutettava Katariina Juusolan ja yliopistotutkija Marjo Siltaojan tutkimuspaperi “On the Discursive Reconstruction of a World-Class: Branding Practices of IBCs in the UAE” sai parhaan kriittisen johtamiskoulutuksen paperin tunnustuksen Academy of Managementin konferenssissa Anaheimissa Yhdysvalloissa. Konferenssi on johtamis- ja organisaatiotutkimuksen suurin vuosittainen tapahtuma. Professori Iiris Aaltion ja tohtorikoulutettava Qian Wangin naisyrittäjyyttä käsittelevä tutkimuspaperi “Making Sense of Women Entrepreneurship Research: a Qualitative Meta-analytical Review” voitti Best European Paper -palkinnon ICSB (International Council for Small Business) -konferenssissa New Yorkissa Yhdysvalloissa. Liiketaloustutkija, professori Tanja Leppäahon artikkeli “The Case Study in Family Business: An Analysis of Current Research Practices and Recommendations” oli vuoden 2016 luetuin ja ladatuin artikkeli Family Business Review top10Businessjournalissa. Artikkelissa tarkastellaan kriittisesti tapaustutkimuksen käyttöä perheyrittäjyystutkimuksessa vuosina 1990–2014.

JSBElle merkittäviä onnistumisia tutkimusrahoitushauissa JSBE on mukana kahdessa uudessa Suomen Akatemialta toukokuussa 2016 rahoitusta saaneessa STN-konsortiohankkeessa. ”Osaavat työntekijät – menestyvät työmarkkinat” -ohjelmassa professori Roope Uusitalo johtaa ”Osaaminen, koulutus ja tulevaisuuden työelämä” -konsortiota. Kaupungistuvan yhteiskunnan haasteisiin vastataan ”MALPE‐koordinaatiosta integroivaan visiointiin” -hankkeessa, jossa professori Hannu Tervo vastaa yhdestä osahankkeesta. Suomen Akatemian myönsi rahoituksen yliopistotutkija Marjo Siltaojan johtaman konsortion ”Vihreän kasvun mahdollistaminen: Negatiivisen leiman poistaminen ympäristömyönteisestä liiketoiminnasta ja kuluttajakäyttäytymisestä” -hankkeelle. Tekesin ”MediaRemake” -haussa myönnettiin JSBEn professori Vilma Luomaahon johtamalle konsortiolle, jossa selvitetään yhteistyössä Tampereen yliopiston kanssa sisältömarkkinoinnin toimintalogiikkaa sisältöjen kuluttajan näkökulmasta, rahoituksen ”Black Box – Opening the Black Box of Content Marketing” -projektille.

8


Yrittäjyyskasvatuksen kaksi konferenssia Jyväskylässä 10. yrittäjyyskasvatuspäivät järjestettiin Jyväskylän yliopistolla. Konferenssin toteutti Yrittäjyyskasvatuksen Tutkimusseura ry yhteistyössä JSBEn ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun kanssa. Yrittäjyyskasvatuspäivät keräsivät yhteen monitieteisen osallistujaryhmän opettajista, tutkijoista, julkis- ja vapaaehtoisorganisaatioiden edustajista. Päivien aikana keskusteltiin yrittäjyyskasvatustutkimuksesta ja yrittäjyyskasvatuksen käytännön toteutusmalleista. Konferenssin pääpuhujia ovat professori Karin Berglund Tukholman yliopistosta, professori Jiehua Huang Guangzhoun yliopistosta Kiinasta, professori emerita Paula Kyrö Aalto-yliopistosta ja tutkija Leena Käyhkö Helsingin yliopistosta. Heti Yrittäjyyskasvatuspäivien jatkoksi Jyväskylässä järjestettiin 11th European Conference on Innovation and Entrepreneurship (ECIE) -konferenssi, jonka yhtenä teemana oli myös yrittäjyyskasvatus.

Vuoden 2015 talousennustajapalkinto Pellervon taloustutkimukselle Vuoden 2015 talousennustajapalkinto, kristallipallo, luovutettiin Pellervon taloustutkimukselle Taloustutkijoiden XXXIII kesäseminaarissa Jyväskylässä, joka keräsi taas kesäkuussa merkittävän joukon suomalaisia ekonomisteja Jyväskylään. JSBE asetti talousennustajat paremmuusjärjestykseen jo yhdeksännentoista kerran.

Merkittäviä lahjoituksia JSBElle Jyväskylän Kauppalaisseuran Säätiö lahjoitti Jyväskylän yliopistolle 215 000 euroa vuosijuhlassaan 26.1.2016. Lahjoitus suunnattiin kauppatieteelliselle koulutusalalle. Säätiön kahtena vuonna tekemän lahjoituksen teho nousee mahdollisesti jopa 1 720 000 euroon valtion vastinrahan ansiosta. Lisäksi säätiö luovutti stipendejä kaupallisen opiskelun, tutkimuksen, opetuksen sekä toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen 43 000 euroa. Vuosijuhlassa juhlapuheen piti S-ryhmän entinen pääjohtaja Arto Hiltunen. Muita merkittäviä lahjoituksia JSBElle tekivät vuoden 2016 aikana Liikesivistysrahaston Kannatusyhdistys (150 000 euroa), Wallenberg Marcus Stiftelse (40 000 euroa) ja OP Ryhmän Osuuspankit (yhteensä 230 000 euroa). JSBE ja yliopisto kiittävät kaikkia lahjoittajia!

9


10


JSBEn väitökset 2016 Nina Laakso ”Urheilujohdon eliittiin etenemisen kertomuksia. Kasvaen, ajautuen, sattumalta vai pyrkien?” Dan Nie ”Culture matters. The leader-follower relationship in the Chinese organizational context” Elina Riivari ”Virtues for Innovativeness: A mixed methods study of ethical organisational culture and organisational innovativeness” Eija Kärnä ”Strategy - From managers’ toy to practitioners’ tool to successful implementation” Joel Järvinen ”The use of digital analytics for measuring and optimizing digital marketing performance” Maria Pecoraro ”Eettinen kuluttaminen kulutuskulttuurissa” Aijaz Shaikh ”Examining Consumers’ Intention in Mobile Banking Technology and Services Adoption and Continuous Usage” Merie Kannampuzha ”Understanding and measuring social entrepreneurship”

11


JSBE JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU

JYVÄSKYLÄ UNIVERSITY SCHOOL OF BUSINESS AND ECONOMICS

JSBE vuosikatsaus 2016  

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun vuosikatsaus 2016

JSBE vuosikatsaus 2016  

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun vuosikatsaus 2016

Advertisement