Page 1

RUUVI

UUDEN OPISKELIJAN OPAS SYKSY 2018

Tietotekniikka Informaatioteknologian tiedekunta Jyväskylän yliopisto


Elämäsi parhaat vuodet odottavat Onneksi olkoon! Sinut on valittu opiskelemaan Jyväskylän yliopistoon informaatioteknologian tiedekuntaan.

Jyväskylä on todellinen opiskelijan kaupunki. Vilkas opiskelijaelämä näkyy niin katukuvassa kuin opiskelijatapahtumien määrässäkin. Opiskelun arkea voit piristää vaikka lautailemalla Laajavuoren rinteillä tai lenkkeilemällä Jyväsjärven Rantaraitilla. Jyväskylän kesä, Jyrock, Yläkaupungin yö ja monet muut kulttuuritapahtumat tuovat kaupunkiin eloa vuoden ympäri. Liikkuminen on vaivatonta tiiviin yliopiston kampusalueen ja kaupungin ydinkeskustan välillä, koska välimatkat ovat lyhyet.

Elämäsi parhaat vuodet odottavat. Opiskelijan elämä on paljon muutakin kuin lukemista ja luennolla istumista. Opiskeluaikana saat sekä uusia kavereita loppuelämäksi että ainutlaatuisia elämyksiä, jotka muistat pitkään. Opiskeluaikana olet vapaa toteuttamaan itseäsi, hankkimaan uusia kokemuksia ja tutkimaan maailmaa. Vastaava mahdollisuus ei ehkä toistu elämässäsi pitkään aikaan.

Tässä oppaassa on ohjeita vastavalitulle opiskelijalle. Oppaassa kerrotaan, mistä saat asunnon ja kuinka voit hakea opintotukea, käyttäjätunnuksen ja opiskelijakortin. Lisäksi oppaassa avataan yliopisto-opiskelun saloja ja pääset myös kurkistamaan opiskelijaelämään.

Yliopistossa voit keskittyä omiin mielenkiinnon kohteisiisi ja rakentaa omanlaisen tutkintosi. Monitieteisessä Jyväskylän yliopistossa voit valita tutkintoosi muiden aineiden opintoja kuudesta tiedekunnasta. Voit valita esimerkiksi markkinointia, johtamista, taloustiedettä, viestintää, biologiaa, psykologiaa, kieliä, taidehistoriaa, fysiikkaa tai jotain muuta noin 100 oppiaineen valikoimasta.

Älä huoli, vaikka et ehkä omaksu kaikkea uutta ja outoa kerralla. Kanssasi opinnot aloittaa suuri joukko muita fukseja eli ensimmäisen vuoden opiskelijoita, jotka ovat samassa tilanteessa. Et ole siis yksin. Opintojen alussa saat paljon ohjausta ja tukea sekä tutustut uusiin kavereihisi.

Informaatioteknologiaa on kaikkialla. Meiltä valmistuneet työskentelevät useilla eri aloilla monenlaisissa tehtävissä. Opiskelemalla IT-alaa koko maailma on avoinna!

Tästä se alkaa! Tervetuloa!

2


TERVETULOA OPISKELEMAAN IT-TIEDEKUNTAAN

3


Tervetuloa yliopistoyhteisöön!

Yliopistoon tullessasi moni tuttu asia muut­tuu: uutta opittavaa on paljon, ystäväpiiri laajenee ja myös asuinpaikka saattaa vaihtua. Moni teistä on miettinyt pitkään eri aloja ennen valintaa. Voit olla rauhallisin mielin: olet tehnyt hyvän valinnan, ja Sinulla onkin hyvä pohja ponnistaa tulevaisuuteesi globaalisti lokaalissa sivistysyliopistossamme - ja kaikki muutkin asiat kyllä selviävät.

tikoille kuin ihmisten ja teknologian väliseen vuorovaikutukseen erikoistuneille kog­ni­tio­tieteilijöillekin. Tietojärjestelmätieteen maisteriohjelma on alansa suurimpia Euroopassa, ja tekoälyyn voi suuntautua laskennallisten tieteiden puolella. Tiedekunnassamme on myös kaksi kansainvälistä maisteriohjelmaa, jotka tarjoavat loistavat mahdollisuudet kotikansainvälistymiseen. Koulutustarjontamme on selvästi alan ajanmukaisinta. Omaa tulevaisuuttasi voit rakentaa myös yhdistämällä opintoihisi muiden tieteenalojen tarjontaa tai suuntautumalla yrittäjyyteen.

Opiskelijakaupunkina Jyväskylä on loistava. Täällä on 40 000 opiskelijaa sopivankokoisessa kaupungissa, jossa on erinomaiset liikuntamahdollisuudet ja polkupyörällä pääsee kaikkialle.

Kysyttävää varmasti tulee paljon, varsinkin näin alussa. Ole rohkea - täällä on tapana kysyä ja vastata kun kysytään. Autamme sinua rakentamaan oman polkusi.

Monialainen Jyväskylän yliopisto kuuluu tutkitusti maamme parhaimmistoon. IT-tiedekunta on alansa suurin Suomessa - viime vuonna meiltä valmistui mm. enemmän alan kandidaatin tutkintoja kuin mistään muusta yliopistosta. Opiskelujen jälkeen työpaikan saaminen alalla on helppoa: kysyntää riittää niin ohjelmistokehittäjille, kyberturvallisuuden asiantuntijoille, data-analyy-

Pasi Tyrväinen professori, dekaani informaatioteknologian tiedekunta

4


5


Tervetuloa tulevaisuuden tekijäksi! Onnittelut hyvästä opiskelupaikkavalinnasta ja tervetuloa osaksi yliopistoyhteisöä! Tietotekniikka on oppiaine, jonka osaamista tarvitaan tulevaisuuden yhteiskunnan luomisessa kaikilla aloilla. Se mahdollistaa uusia toimintatapoja esimerkiksi ihmisten ja laitteiden välisessä kommunikoinnissa, tärkeiden tietojen hallinnoinnissa tai palveluiden tilaamisessa. Laitteet eivät toimi ilman ohjelmistoja, mutta järkevästi toteutetut ohjelmistot voivat esimerkiksi ohjata teollista tuotantoa, kerätä tai siirtää tietoa tehokkaasti, tuoda palvelut lähelle tai tukea oppimisessa. Ohjelmistojen suunnittelussa ja toteutuksessa, ilmiöiden mallintamisessa, tiedon analysoinnissa ja siirtämisessä tai pedagogisen käytön kehittämisessä tarvitaan juuri sellaista asiantuntijaa, joka sinusta opintojesi myötä voi kehittyä! Tieto- ja viestintätekniikkaa käytetään laajasti esimerkiksi pankkiasioiden hoitamiseen, tiedonhakuun, viestintään, palveluiden varaamiseen ja medioiden seuraamiseen. Palveluiden käyttäjän ei tarvitse tietää, miten lohkoketjut toimivat rahaa siirrettäessä, millä

laskukaavoilla huomisen sääennuste tuotetaan tai millä ohjelmointikielellä auton ajotietokone on toteutettu. Taustalla on kuitenkin tärkeitä teknisiä ratkaisuja, joiden toteuttamiseksi on tunnettava tietojenkäsittelyn teoreettisia perusteita, osattava muodostaa algoritmeja ja valita kuhunkin tilanteeseen sopivia ohjelmointitekniikoita, tietorakenteita ja verkkoteknologioita. Nämä ovat niitä keskeisiä asioita, joihin tietotekniikan opintojen aikana perehdytään. Opetussuunnitelmassa esitettyjen opintojaksojen lisäksi tarjolla on kansainvälisesti arvostettujen asiantuntijoiden pitämiä yksittäisiä luentoja tai kokonaisia kursseja, joille kannattaa osallistua. Yliopisto-opiskelu edellyttää pitkäjänteisyyttä ja määrätietoisuutta sekä suunnitelmallista ajankäyttöä. Hyvin sujuneet opinnot vievät (joskus liiankin) nopeasti kohti työelämää. Monet tietotekniikan opiskelijat saavat opiskeluaikana oman alansa kesätöitä, joita voi hyödyntää esimerkiksi opintoihin sisällytettävänä harjoitteluna. Töissä jatkaminen opintojen ohessa saattaa houkuttaa, mutta puolipäiväinenkin

6


työskentely voi tehdä opiskelusta haastavaa ja viivästyttää valmistumista. Onkin suositeltavaa keskittyä ensin täysipainoisesti opiskeluun ja siirtyä työelämään asiantuntijatiedon kartuttua valmistumisen myötä. Työllistymisnäkymät ovat erittäin hyvät, sillä alalle on viime aikoina syntynyt uusia kasvavia yrityksiä. Tulevaisuudesssa työtehtävien kirjo tulee vielä entisestäänkin laajenemaan ja tietotekniikan asiantunti-

joita tarvitaan kehittämään myös niitä aloja, joilla digitaaliset ratkaisut eivät vielä ole yleisesti käytössä. Vaikka vastuu opintojen etenemisestä onkin sinulla itselläsi, niin et ole yksin. Opettajat, ohjaajat, koulutussuunnittelijat ja opintoneuvojat auttavat tarvittaessa oman opintopolkusi löytämisessä.   Menestystä ja oppimisen iloa tietotekniikan parissa!

Sanna Mönkölä yliopistonopettaja, tietotekniikan pedagoginen johtaja

7


MITÄ SINUN TULEE TIETÄÄ JA TEHDÄ OPINTOJA ALOITTAESSASI

8


Ennen opintojen aloittamista Olet jo ilmoittautunut läsnäolevaksi Oili-palvelussa. Huomaathan, että myös seuraavina lukuvuosina sinun on ilmoittauduttava joka lukuvuosi joko läsnä- tai poissaolevaksi. Vain läsnä oleva opiskelija voi suorittaa opintojaksoja ja valmistua. Poissa oleva opiskelija ei saa opiskelijaetuja, mutta hän on kuitenkin yliopistossa kirjoilla. Huomaathan, että poissa olevaksi ilmoittautumista on rajoitettu ensimmäisenä lukuvuonna.

set, hakuperusteena olleet todistukset: • Ennen vuotta 1990 ylioppilaaksi kirjoittaneet • Ei-ylioppilaat • EB, IB tai Reifeprüfung-tutkinnon (tai vastaavan) suorittaneet • Kilpailumenestyksen perusteella valitut • Muualla kuin Jyväskylän yliopistossa suoritetun korkeakoulututkinnon perusteella hakukelpoiseksi todetut hakijat

Tee ITKY100 -kurssin ennakkotehtävät (Ks. s. 19 alkaen).

Todistusten näyttäminen tapahtuu hakijapalveluissa T-rakennuksen 2. kerroksen huoneessa T222 (aula) 3.-12.9.2018 klo 12-15 välisenä aikana.

Opintojen alkaessa Nimenhuuto: Tietotekniikan oppiaineen uusien opiskelijoiden ensimmäinen kokoontuminen, "nimenhuuto", järjestetään maanantaina 3.9.2018 klo 10.15 alkaen Mattilanniemessä, Agoran salissa Auditorio 3.

Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä tiedekunnan palvelukeskukseen puh. 040 805 4927 tai 040 805 3088, it-studyaffairs@jyu.fi

Osallistuminen ensimmäisten viikkojen perehdytys- ja infotilaisuuksiin on tärkeää opintojen sujuvan käynnistymisen varmistamiseksi. Seuraavien uusien opiskelijoiden tulee käydä näyttämässä alkuperäi-

9


Hanki opiskelijakortti Sinut rekisteröidään opiskelijaksi opiskelijarekisteriin heinä-elokuun aikana ja syksyn valinnoissa joulukuussa. Saat Opintopolussa antamaasi sähköpostiosoitteeseen opiskelijakortin tilausohjeet. Mikäli et saa tätä sähköpostia, voit tilata opiskelijakortin osoitteesta frank.fi

Opiskelijakortti toimii virallisena keinona todistaa opiskelijaetuoikeutesi. Opiskelijakortin kehittäjänä toimii yritys nimeltä Frank, joka kehittää ja ylläpitää opiskelijoille tarkoitettua verkossa toimivaa etupalvelua. Katso lisätietoja osoitteesta frank.fi.

Opiskelijana olet oikeutettu moniin opiskelija-alennuksiin ja -etuihin, kuten VR:n ja Matkahuollon alennuksiin, opiskelijahintaiseen ruokailuun, ylioppilaskunnan jäsenetuihin ja saat myös alennuksia useista Jyväskylän liikkeistä.


Lisäksi jotkin ainejärjestöt ovat neuvotelleet omia alennuksia, joihin oikeuttaa ainejärjestön tarra opiskelijakortissa. Katso lisää ainejärjestösi verkkosivuilta. Opiskelijakorttia odotellessa saat opiskelijahintaiset ateriat kampuksien opiskelijaravintoloissa näyttämällä kuitin maksetusta JYY:n jäsenmaksusta. Voit myös noutaa opiskelijatodistuksen tiedekunnan opintotoimistosta tai oman oppiaineesi koulutussuunnittelijalta. Jos et ole vielä saanut opiskelijakorttiasi, voit hankkia VR:n ja Matkahuollon yhteisen maksuttoman opiskelijakortin. Lisätietoja VR:n verkkosivuilla vr.fi

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta

Aloittaessasi opiskelun Jyväskylän yliopistossa sinustakin tulee Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan jäsen! Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta, JYY, on opiskelijoiden oma etu- ja palvelujärjestö. JYY on jäsenenä Suomen ylioppilaskuntien liitossa (SYL), joka edustaa Suomen

yliopisto-opiskelijoita valtakunnallisesti. JYY:n tärkein tehtävä on ajaa opiskelijoiden etuja sekä yliopistolla että sen ulkopuolella. Opiskelijat voivat osallistua JYY:n kautta yhteiskunnalliseen toimintaan, kulttuuritoimintaan tai rentoon yhdessäoloon muuten vain. JYY tarjoaa monipuolista toimintaa eri valiokunnissa. Kaikki opiskelijat ovat erittäin tervetulleita mukaan toimintaan. Lisätietoa JYY:stä saat osoitteesta jyy.fi sekä kaikille opiskelijoille jaettavasta kalenterista. JYY:n jäseniä ovat kaikki Jyväskylän yliopistossa alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa suorittavat opiskelijat. Yliopistolain mukaan ylioppilaskunnalla on oikeus periä jäseniltään jäsenmaksu. Jokaisen läsnä olevan opiskelijan on siis maksettava ylioppilaskunnan jäsenmaksu. Jäsenmaksu sisältää Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön YTHS:n terveydenhoitomaksun. Jäsenmaksua ei tarvitse maksaa niiltä lukukausilta, joina olet ilmoittautunut poissa olevaksi. Lisätietoa osoitteessa jyy.fi/palvelut-opiskelijalle/

11


Korkeakoulututkinnon suoritusaika Korkeakoulututkinnon suoritusaika on rajattu. Kandidaatin ja maisterin tutkintoja (300 opintopistettä) suorittavan yhteenlaskettu tavoiteaika on viisi lukuvuotta. Pelkkää maisterin tutkintoa (120 opintopistettä) suorittavien tavoiteaika on kaksi lukuvuotta. Opiskelijalla on oikeus suorittaa tutkinnot kaksi vuotta tavoiteaikaa pidemmässä ajassa. Tutkinnon suorittamisaikaan ei lasketa poissaoloa, joka johtuu vapaaehtoisen asepalveluksen tai asevelvollisuuden suorittamisesta tai äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaan pitämisestä. Opintojen enimmäisaikaan ei lasketa myöskään muuta enintään kahden lukukauden poissaoloa, jonka ajaksi opiskelija on ilmoittautunut poissa olevaksi. Muista siis ilmoittautua poissa olevaksi, jos et aio opiskella. Tarvittaessa yliopisto voi myöntää opiskelijalle lisäaikaa opintojen loppuun saattamiseen.

12


13


kortepohja.fi koas.fi muuttoilmoitus.fi

Hanki asunto Asunnon hakeminen kannattaa aloittaa heti, koska lukukausien alkaessa asunnoista on eniten kysyntää. Opiskelija-asuntoja tarjoavat Kortepohjan ylioppilaskylä ja Keski-Suomen opiskelija-asuntosäätiö (KOAS). • Ylioppilaskylä sijaitsee noin kahden kilometrin päässä Seminaarinmäen kampukselta. Ylioppilaskylässä on soluasuntoja, yksiöitä ja perheasuntoja.

• KOASilla on kerrostaloja eri puolilla Jyväskylää. Tarjolla on soluasuntoja, yksiöitä ja perheasuntoja. Jyväskylästä löytyy myös lukuisia asuntoja vapailta markkinoilta. Lisätietoja saat seuraavista osoitteista:

14

• Ylioppilaskunnan asuntopalsta jyy.fi/asuntopalsta


• Jyväskylän kaupungin Asuminen-sivut: jyvaskyla.fi/asuminen/asunnot

Muuttoilmoitus ja osoitteenmuutos Muista tehdä muuttoilmoitus hyvissä ajoin! Uudet osoitetietosi päivittyvät samalla ilmoituksella sekä postiin että valtakunnalliseen väestötietojärjestelmään. Väestötietojärjestelmästä ne välitetään automaattisesti viranomaisille ja useille muille tahoille. Osoitteenmuutos yliopistolle tehdään osoitteessa opiskelu.jyu.fi/fi/koulutuspalvelut/ opiskelijapalveluiden-lomakkeet/ osoitteenmuutos

Hae opintotukea Opintotuen tarkoitus on turvata toimeentulosi opiskelun aikana. Opintotukeen kuuluvat opintoraha ja opintolainan valtiontakaus. Yliopiston opiskelijoiden opintotukiasioita hoidetaan Kelassa. Opintotuki myönnetään uusille opiskelijoille ensin alemman korkeakoulututkinnon suorittamiseen, vaikka opiskelija olisi valittu suorittamaan sekä alempi että ylempi korkeakoulututkinto. Opintotuen maksaminen edellyttää päätoimista opiskelua. Opintojen edistymistä seurataan lukuvuosittain. Opiskelijan tulot vaikuttavat siihen, kuinka monelta kuukaudelta tukea voi nostaa. Tulovalvonta tehdään kalenterivuosittain jälkikäteen. Jos teet töitä opiskelun ohella tai sinulla on pääomatuloja, ota selvää tulorajoista! Tietoja opintotuen myöntämisedellytyksistä kela.fi/opiskelijat Täytä verkkopankkitunnuksillasi opintotukihakemus osoitteessa kela.fi > Siirry asiointipalveluun. Liitteet voi lähettää Kelan verkkopalvelun kautta.

15


Muut tukimuodot Opiskelijan ensisijainen tuki on opintotuki. Vuokralla asuvat voivat hakea Kelan yleistä asumistukea. Koulutusrahaston aikuiskoulutustuella tuetaan työssä olevien palkansaajien ja yrittäjien omaehtoista ammatillista koulutusta. Lisätietoja aikuiskoulutustuesta: koulutusrahasto.fi

16


Tilaa käyttäjätunnus Yliopiston IT-palvelut tarjoaa opiskelijoille erilaisia palveluita, kuten sähköpostin, kotihakemistotilaa ja tietokoneluokat. Käyttääksesi näitä palveluita sinun tulee ensin aktivoida käyttäjätunnuksesi. Aktivointi kannattaa suorittaa ennen opintojen alkamista. Voit aktivoida käyttäjätunnuksen ja sähköpostiosoitteen Internetin kautta verkkopankkitunnuksillasi sen jälkeen, kun ilmoittautumisesi yliopistoon on kunnossa. Aktivointia ei tarvitse tehdä, jos sinulla jo on yliopiston käyttäjätunnukset. Jos et voi tehdä tunnusten aktivointia netissä, saat tunnuksen ensimmäisen viikon aikana joko tutoriltasi tai IT-palveluiden palvelupisteestä.

Uuden opiskelijan tietopaketti IT-palveluista sekä käyttäjätunnusten aktivointiohjeet jyu.fi/itp/ohjeet/ tutoriaalit/uudelle

Pulmatilanteissa ole yhteydessä IT-palveluihin, puh. (014) 260 3600 tai sähköposti palvelupiste@jyu.fi Tietotekniikka­palveluista lisää osoitteessa jyu.fi/itp

17


NÄIN OPINTOSI ALKAVAT

18


ITKY100 Yliopisto-opiskelu ja opintojen suunnittelu: Yliopistoon, oppiaineeseen ja opintoihin perehtyminen

Ensimmäisten viikkojen aikana tavoitteena on tutustua yliopistoon ja opiskeluympäristöön hyvin käytännönläheisellä tasolla. Lisätietoja ohjelmasta saat ensimmäisen päivän aikana. Siksi onkin erittäin tärkeää, että olet mukana heti alusta alkaen.

Opintojen alku koostuu erilaisista infotilaisuuksista, pienryhmäohjauksesta ja tutortoiminnasta sekä akateemiseen opiskeluun valmentavasta ITKY100-kurssista. Myös oman oppiaineesi ja muiden aineiden opinnot alkavat ensimmäisellä tai toisella viikolla.

Opintosi lähtevät käyntiin kurssilla ITKY100. Kurssin aikana tutustut Jyväskylään, Jyväskylän yliopistoon, informaatioteknologian tiedekuntaan ja omaan oppiaineeseesi.

Tutorit ovat sinua vastassa! Uusille opiskelijoille järjestetään pienryhmäohjausta. Opiskelijat jaetaan ryhmiin, joiden vetäjinä toimivat pienryhmäohjaajat eli tutorit, jotka ovat aiemmin aloittaneita saman aineen opiskelijoita. Näin pääset heti tutustumaan oman aineesi opiskeluun ja opiskelijoihin.

19


Tästä se alkaa! Esittäydy jo ennen kurssin alkua: 1) Hanki käyttäjätunnus Hanki käyttäjätunnus sivulla 17 olevien ohjeiden mukaan.

2) Rekisteröidy ITKY100-kurssin Moodle-työtilaan Kun olet hankkinut käyttäjätunnuksen, voit rekisteröityä ITKY100-kurssin työtilaan oppimisympäristö Moodlessa.

Toimi seuraavasti: • Mene osoitteeseen moodle.jyu.fi • Valitse vasemmasta reunasta ”Kirjaudu JY” tai ”login JY” kielestä riippuen. • Kirjaudu palveluun yliopiston käyttäjätunnuksellasi ja salasanallasi. • Kirjoita oikeassa yläkulmassa olevaan kenttään ”Hae kurssin nimellä tai koodilla” kurssin koodi ”ITKY100” tai kurssin nimi ” Yliopisto-opiskelu ja opintojen suunnittelu”. • Valitse kurssi ”ITKY100 Yliopisto-opiskelu ja opintojen suunnittelu Tietotekniikka Syksy 2018” • Anna avain ”tiefuksi” (ilman lainausmerkkejä) ja napsauta painiketta ”lisää minut kurssialueelle”.

20


3) Ilmoittaudu ITKY100-kurssille Korpissa Olet nyt rekisteröitynyt kurssin työtilaan Moodlessa ja voit aloittaa opiskelun silloin, kun se sinulle sopii. Jatkossa sinun ei tarvitse enää rekisteröityä kurssille, vaan kurssi näkyy automaattisesti omissa kursseissasi heti kirjauduttuasi Moodleen.

Ilmoittaudu Jyväskylän yliopiston opintotietojärjestelmä Korpissa syksyn 2018 ITKY100-kurssille. Korppiin voit kirjautua osoitteessa korppi.jyu.fi yliopiston käyttäjätunnuksella. Kurssin löydät helposti koodilla ITKY100. Ilmoittautuminen on tärkeää, koska mm. mahdolliset kurssisähköpostit tulevat vain kurssille ilmoittautuneille henkilöille.

21


Kurssin sisältö

Aikataulu

ITKY100-kurssi on tarkoitettu kaikille uusille IT-tiedekunnan opiskelijoille, ja kurssi kuuluu kandidaatin tutkinnon pakollisiin yleisopintoihin. Kurssi on johdatus akateemiseen maailmaan ja akateemiseen opiskeluun. Kurssin aikana opiskelija tutustuu yliopistoon opiskeluja sosiaalisena ympäristönä ja saa yliopisto-opiskelussa tarvittavat perustiedot ja -taidot. Kurssiin kuuluvat mm. opinto-ohjaustapaaminen ja henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) laatiminen. Kurssin laajuus on 2 opintopistettä.

Kurssi sisältää sekä itsenäistä työskentelyä että kontaktiopetusta. Kontaktiopetukseen osallistuminen on pakollista. Lisätietoja kurssista ja sen aikataulusta saat opintotietojärjestelmä Korpista ja sekä ensimmäisen opiskelupäiväsi nimenhuutotilaisuudessa.

22


Suoritukset ja tehtävät Kurssiin liittyen kirjoitat aluksi pienen pohdiskelevan kirjoituksen itsestäsi yliopisto-opintojesi alussa. Ohjeet tätä varten ovat luvussa Alkutehtävät. Lisäksi toivomme sinun esittäytyvän kurssin opettajille ja muille opiskelijoille Moodlessa, jossa on tähän liittyen tarkemmat ohjeet. Luentojen yhteydessä sinua pyydetään keräämään merkintöjä suorituspassiin. Leimoja tai puumerkkejä saat joko kurssin vetäjiltä tai muilta luennoitsijoilta. Merkintöjä on mahdollista saada vain luentojen yhteydessä. Passi on palautettava kurssin vetäjälle viimeistään luentojen päättymisen jälkeen. Muista kurssiin liittyvistä tehtävistä kerrotaan kurssin alkaessa ensimmäisenä opiskelupäivänäsi.

23


Alkutehtävät 1. Kirjoitelma ”Minä yliopisto-opintojeni alussa” Kirjoitelman tavoitteena on herättää sinut pohtimaan odotuksiasi, ajatuksiasi ja käsityksiäsi alkavaan yliopisto-opiskeluusi liittyen. Mitä tavoitteita asetat tulevaisuudellesi ja opinnoillesi? Mitä odotat yliopisto-opintojen sinulle antavan? Minkä asioiden uskot olevan sinulle helppoja, minkä vaikeita? Millä mielellä tulet opiskelemaan Jyväskylän yliopistoon? Miksi päädyit valitsemaan opiskelupaikaksesi juuri Jyväskylän yliopiston ja tietotekniikan? Mitä tietotekniikka mielestäsi on? Millaisiin työtehtäviin haluaisit sijoittua? Otsikoi kirjoitelmasi ”Minä yliopisto-opintojeni alussa” ja lisää sen alkuun nimesi ja syntymäaikasi (kurssisuoritusten seuraamista varten). Kirjoita kirjoitelma vapaamuotoisesti, mutta pyri tyylissä pohtivaan, lukion äidinkielen ainekirjoitusta vastaavaan tyyliin. Kirjoitelman laajuus on pari liuskaa – tavoitteena on ennen kaikkea se, että opimme tuntemaan uudet opiskelijamme ja saamme tietoa heidän odotuksistaan, toiveistaan ja kysymyksistään. Palauta tehtävä Moodlessa olevalle palautusalueelle. Moodleen palauttamasi kirjoitelman pääsevät lukemaan vain kurssin opettajat – se ei siis ole julkinen tai näkyvissä kenellekään muulle.

Palauta molemmat tehtävät Moodleen viimeistään 2.9. Älä jätä palautusta viime hetkeen!

24


2. Esittäydy ja tutustu! Kurssin toinen ennakkotehtävä tehdään Moodlessa. Siellä on keskustelualue, jossa kurssin vetäjä Sanna esittäytyy. Lisää itsestäsi samalle keskustelualueelle vastaavankaltainen esittely ja tutustu myös muiden opiskelijoiden esittäytymisiin. Halutessasi voit myös kommentoida esittäytymisiä tai esittää kysymyksiä. Luentoihin liittyvät kysymykset on hyvä esittää suoraan luennoitsijalle joko luennolla tai sähköpostitse. Useimpien luennoitsijoiden tiedot löytyvät osoitteesta jyu.fi/fi/yhteystiedot. Tästä osoitteesta löydät koko yliopiston henkilökunnan yhteystiedot.

Opiskelun iloa ja tervetuloa! Sanna Juutinen kurssin vastaava (tietotekniikka) yliopistonopettaja sanna.k.juutinen@jyu.fi 040 805 4467

Askarruttaako jokin opintojen aloittamisessa? Uusi ympäristö, toimintatavat ja termit tuntuvat aina alussa hieman vierailta, sekä uutta asiaa ja materiaalia tulee opintojen alussa runsaasti. Sinulle siis varmasti tulee mieleen kysymyksiä, tai haluat antaa palautetta kurssista tai opintojen alun muista järjestelyistä. Älä epäröi ottaa yhteyttä kurssin opettajiin.

25


MINNE OLEN MENOSSA • 12 000 opiskelijaa • 2 600 työntekijää • 4. suurin maisterikouluttaja Suomessa

26


Jyväskylän yliopisto Jyväskylän yliopisto on ihmistieteisiin ja luonnontieteisiin keskittyvä monialainen tiedeyliopisto ja koulutuksen asiantuntija. Yliopiston juuret ovat Suomen ensimmäisessä kansakoulunopettajaseminaarissa, jonka Suomen kansakoulun isä Uno Cygnaeus käynnisti vuonna 1863. Opiskelijamme hakeutuvat meille tasaisesti maamme eri maakunnista ja suuri joukko myös ulkomailta. Opiskelijaja opettajavaihtoa tehdään yli 350 ulkomaisen yliopiston kanssa. Yliopisto kouluttaa akateemisia asiantuntijoita, jotka muuttavat maailmaa uutta tietoa tuottamalla ja soveltamalla sekä tieteelliseen ajatteluun perustuvalla kriittisyydellä. Sinäkin olet nyt matkalla tällaiseksi asiantuntijaksi.

Jyväskylän yliopiston opiskelijana olet osa sukupolvien ketjua, joka on saanut sivistyksensä perinteikkäässä, mutta alati uudistuvassa yliopistossamme.

27


Informaatioteknologian tiedekunta Informaatioteknologian tiedekunta on alallaan Suomen ensimmäinen ja suurin. Koulutamme osaavia IT-asiantuntijoita kauppatieteellisellä ja luonnontieteellisellä alalla. Meillä voi opiskella tietojärjestelmätiedettä, tietotekniikkaa, kyberturvallisuutta ja kognitiotiedettä.

28

Agoran katuosoite on Mattilanniemi 2. Jyväskylän kartta: kartta.jkl.fi Jyväskylän seudun joukkoliikenne: linkki.jyvaskyla.fi


Agora ja yliopiston kampukset Informaatioteknologian tiedekunta sijaitsee Agora-rakennuksessa Mattilanniemen kampuksella. Agorassa järjestetään lähes kaikki tiedekunnan opetus. Keskustasta on matkaa Agoraan alle kaksi kilometriä. Agoraan pääsee helposti kävellen tai pyöräillen. Matkan voi taittaa vaikka Jyväsjärven rannan Rantaraittia pitkin. Mattilanniemeen kulkee myös kaksi linja-autoa eli “Linkit” 5 ja 20. Agoran pihalla voit pysäköidä autosi niille paikoille, joita ei ole merkitty henkilökunnan paikoiksi. Agoran toisessa kerroksessa on opiskelijatila, jossa voit vaikka lukea tenttiin tai tehdä harjoitustehtäviä. Agorassa sijaitsevat myös ainejärjestöjen toimistot.

Ravintola Piatossa voit nauttia lounasta tai käydä kahvilla ja samalla ihailla suurista ikkunoista Jyväsjärven maisemaa. Mattilanniemen kampusalueeseen kuuluvat myös punatiiliset MaA- ja MaD-rakennukset. Muut kampusalueet ovat kivenheiton päässä: Jyväsjärven toisella puolella siintävät Ylistönrinteen valkoiset rakennukset, joista voi löytää vaikka hiukkaskiihdyttimen. Kolmas pääkampus on perinteikäs, Alvar Aallon arkkitehtuurista kuuluisa Seminaarinmäki, jolla sijaitsevat mm. yliopiston päärakennus ja kirjasto. Mattilanniemen ja Seminaarinmäen välissä kohoaa yliopiston uusin rakennus Ruusupuisto.

29


Jyväskylä Jyväskylä on todellinen opiskelijakaupunki, jossa on lähes 140 000 asukasta. Opiskelijoita ja koululaisia kaupungissa on yhteensä yli 45 000. Jyväskylän sijainti opiskelupaikkana on oivallinen – keskellä Suomea. Tänne on helppo tulla. Jyväskylä on tapahtumien kaupunki. Tunnetuin jyväskyläläinen suurtapahtuma on Neste Oil Rally Finland, mutta

kaupunki tunnetaan myös rikkaasta kulttuurielämästään. Monipuolisen teatteritarjonnan lisäksi voit käydä elokuvissa, konserteissa, museoissa, klubeilla ja erilaisissa tapahtumissa, joista tunnetuimpia ovat Jyväskylän Kesä, Yläkaupungin yö ja Jyrock. Valtakunnallisesti arvostetun Tanssisali Lutakon lavalle nousee viikoittain niin popin kuin metallinkin kärkinimiä.

30


1967 aloitettiin tietojenkäsittelyopin opetus Jyväskylän yliopistossa

1998 perustettiin informaatioteknologian tiedekunta

Yli 2100 perustutkinto-opiskelijaa

150 jatko-opiskelijaa 180 työntekijää

31


OPISKELU YLIOPISTOSSA

32


Yliopistossa et ole koulussa vaan olet osa tieteen tekijöiden joukkoa – tiedeyhteisöä. Tiedeyhteisön nuorempana jäsenenä et ole pelkkä tiedonsyötön kohde vaan tietoa aktiivisesti oppiva, luova ja uusintava tekijä. Opintojen alkuvaiheessa tutustut akateemiseen maailmaan, tieteeseen, tiedeyhteisöön ja ennen kaikkea opiskeluun ja siinä tarvittaviin valmiuksiin yliopistossa. Opintojen alussa uusille opiskelijoille annetaan ohjeellinen lukujärjestys alkuvaiheen opinnoista ja malliopintopolku tutkinnon suorittamista varten. Yliopisto-opiskelu on koulumaailmaa itsenäisempää. Opiskelijan tulee itse asettaa tavoitteet opiskelulleen. Kukin opiskelija laatii itselleen henkilökohtaisen opintosuunnitelman eli HOPSin. Se tarkoittaa tavoitteiden ja aikataulujen asettamista opinnoille, muiden oppiaineiden valitsemista ja oman lukujärjestyksen laatimista tarjolla olevista vaihtoehdoista. Yliopistossa opiskelijan on itse rakennettava oma, monipuolinen asiantuntijuutensa.

Tiedeyhteisö tarjoaa uusimpaan tieteelliseen tietoon perustuvaa opetusta ja opiskelumahdollisuuksia, mutta kukaan ei voi opiskella sinun puolestasi. Tämä tarkoittaa käytännössä esimerkiksi sitä, että vaikka yliopistossa ei tule varsinaisia kotiläksyjä, opiskeltuja asioita on kerrattava itsenäisesti. Opiskelijan tuleekin ottaa vastuu omasta oppimisestaan.

33

Lisätietoja muiden oppiaineiden opinnoista saat Jyväskylän yliopiston valinnaisten opintojen portaalista jyu.fi/sivuaineet


Opiskelutavat Opiskelu yliopistossa tapahtuu opintojaksoilla, joita kutsutaan tuttavallisemmin kursseiksi. Kursseilla tavallisin opiskelumuoto on edelleen luento, joka on asiantuntijan pitämä esitelmä omasta alastaan. Nykyään monilla luennoilla on myös pieniä ryhmätehtäviä tai -keskusteluita. Luennot ovat avoimia ihan kaikille. Kurssien kuvauksissa kerrotaan, millaiset esitietovaatimukset milläkin kurssilla on. Monilla kursseilla on käytännönläheisiä harjoituksia. Demonstraatioissa eli demoissa tehdään yleensä useita pienempiä tehtäviä, jotka tarkastetaan yhdessä. Demot ovat tavallisesti joko pakollisia tai niistä saa lisäpisteitä tenttiin. Harjoitustyö on laajempi, itsenäisesti tai pienessä ryhmässä tehtävä työ, joka palautetaan kurssin pitäjälle. Harjoitustyön tekemiseen saa toki ohjausta ja opetusta. Harjoitustyö on monilla kursseilla pakollinen.

rittaa kokonaan kirjatentteinä: asiat opiskellaan itsenäisesti kurssin pitäjän ilmoittamasta kirjallisuudesta joka tentitään. Monet kurssit päättyvät tenttiin, jossa mitataan kurssilla opittuja asioita. Yleensä samaan aikaan samassa salissa on useiden kurssien tenttejä. Tentissä vastataan tavallisesti tenttikonseptille, joita jaetaan tentin alussa kysymyspapereiden kanssa. Tenttiin pitää ottaa mukaan kirjoitusvälineet ja henkilöllisyystodistus. Yliopistossa opetus alkaa viisitoista minuuttia yli tasatunnin. Tätä käytäntöä kutsutaan akateemiseksi vartiksi. Tentit alkavat aina tasalta.

Kursseihin liittyy aina myös itsenäistä opiskelua. Luentomuistiinpanojen kertaukseen ja kurssikirjallisuuden lukemiseen kannattaa varata erikseen aikaa kalenterista. Jotkut kurssit on mahdollista suo-

34


Akateeminen vapaus • Akateemisella vapaudella voidaan tarkoittaa yhteydestä riippuen: • opiskelijan vapautta opiskella haluamiaan aineita ja kursseja • opiskelijan vapautta edetä omassa tahdissa opinto-oikeusajan rajaukset ja mahdollinen opintotuki huomioon ottaen • vapautta osallistua tai olla osallistumatta opetukseen • opettajan vapautta päättää omasta opetuksestaan • tutkijan vapautta keskittyä omiin mielenkiinnonkohteisiin

35


AHOT eli aiemmin hankitun osaamisen hyväksiluku

Opintojen ohjaus ja tuki Vaikka yliopisto-opiskelu tarjoaa akateemista vapautta, se vaatii myös itsenäisyyttä ja omatoimisuutta. Opiskelijaa ei kuitenkaan jätetä yksin: tarjolla on monenlaista opinto-ohjausta niin tiedekunnista kuin muualla yliopiston eri yksiköistä. Osallistu tiedotus- ja ohjaustilaisuuksiin, varaa henkilökohtaisia ohjausaikoja ja kysy rohkeasti neuvoa. Ohjausta antavat opintojen alussa tutorit eli uusia opiskelijoita ohjaavat vanhemmat opiskelijat, oman tutkinto-ohjelmasi koulutussuunnittelija, opintoneuvojat ja opettajat sekä tiedekunnan palvelukeskuksessa opintopäällikkö, suunnittelija ja opintosihteeri.

Jos olet suorittanut aiemmin opintoja muissa yliopistoissa, korkeakouluissa tai esimerkiksi avoimessa yliopistossa ja et ole kiinnittänyt näitä opintoja tutkintoihin, muista mainita asiasta opintoneuvojalle heti opintojesi alkuvaiheessa. AHOT-periaatteen mukaisesti aiemmin hankittua osaamista voidaan hyväksilukea opintoihisi. Myös työssä tai harjoittelussa hankittua osaamista voidaan soveltuvin osin lukea hyväksi. Hyväksiluku edellyttää, että hankittu osaaminen vastaa opetussuunnitelman osaamistavoitteita.

36


jyu.fi/studentlife opiskelijankompassi.jyu.fi

Korpin löydät osoitteesta: korppi.jyu.fi

Student Life Menestyksekäs opiskelu edellyttää, että elämän muutkin osa-alueet ovat kunnossa. Jyväskylän yliopiston Student Life -toimintamallin tavoitteena on tukea opiskelijaa kokonaisvaltaisesti. Siihen liittyy myös verkkopohjainen hyvinvointi- ja elämäntaito-ohjelma Opiskelijan kompassi.

Korppi ja kursseille ilmoittautuminen Korppi on Jyväskylän yliopiston opintotietojärjestelmä ja se on yksi tärkeimmistä opiskelijan työkaluista. Korpissa ovat kurssien kuvaukset sekä näiden luento- ja harjoitusajat. Lisäksi Korpissa ilmoittaudutaan kursseille, luennoille, demoihin ja tentteihin. Henkilökohtainen opintosuunnitelma eli eHOPS laaditaan myös sähköisenä. Korppiin tulee näkyviin lista kaikista niistä kursseista, joille olet ilmoittautunut. Valitsemasi kurssit näkyvät myös Korpin kalenterissa, joka toimii kätevänä lukujärjestyksenä. Opinto-otteesta näet kaikki opintorekisterissä olevat suorituksesi. Korppiin tutustutaan heti opintojen alussa ITKY100-kurssilla.

37


kielikeskus.jyu.fi Viestintä- ja kieliopinnot ja Jyväskylän yliopiston kielikeskus Tutkintoosi kuuluu viestintä- ja kieliopintoja molemmissa kotimaisissa kielissä ja vähintään yhdessä vieraassa kielessä. Viestintä- ja kieliopetuksen järjestää kielikeskus. Vieraita kieliä voit opiskella myös muiden aineiden opintoina. Kielikeskuksen opettajat antavat tarvittaessa kielitodistuksia.

opiskelu.jyu.fi/fi/koulutuspalvelut Koulutuspalvelut-yksikkö Jyväskylän yliopiston koulutuspalvelut -yksikkö palvelee koko yliopiston opiskelijoita silloin, kun tarvitset neuvoja vaikkapa opinto-oikeusasioissa. Yksikkö ylläpitää myös opiskelijatietoja.

Opiskelu- ja läsnäolotodistus Opiskelu- ja läsnäolotodistuksen saat tarvittaessa esimerkiksi oman oppiaineesi koulutussuunnittelijalta, tiedekuntasi opintototoimistosta tai yliopiston opiskelijapalveluista.

38


kirjasto.jyu.fi Jyväskylän yliopiston kirjasto Opiskelijoiden ja henkilökunnan käytössä on oma, tieteellinen kirjasto Seminaarinmäellä. Pääkirjasto on mukava paikka, jossa voi mm. lainata kurssikirjoja, lukea lehtiä, käyttää yliopiston tietokoneita ja tehdä ryhmätöitä. Mattilanniemen kampuskirjasto sijaitsee MaA-rakennuksessa lähellä Agoraa. Mattilanniemen kirjastosta löydät matematiikan, tietotekniikan ja tietojenkäsittelytieteen kirjallisuutta. Kirjastossa on myös koti- ja ulkomaisia aikakauslehtiä ja päivän sanomalehtiä sekä rauhallista työtilaa itsenäiseen työskentelyyn. Kirjastossa asioidessasi lainaajakorttina toimii opiskelijakortti, joka täytyy ensin aktivoida jossakin kir-

jaston palvelupisteistä (Pääkirjasto, Mattilanniemen tai Ylistönrinteen kirjastot). Lainattavan aineiston laina-ajat vaihtelevat yhdestä vuorokaudesta noin yhteen kuukauteen. Osa aineistosta on vain lukusalikäytössä. JYKDOK-tietokannasta löydät tiedot mm. oman alasi kirjoista. Yliopiston kirjastolla on myös hyvät verkkopalvelut. Yliopiston verkkotunnuksilla saat JYKDOK-tietokannasta käyttöösi e-kirjat, tietokannat, hakuteokset ja artikkelit - myös kotikoneelta. Kirjasto tarjoaa tiedonhankinnan opetusta uusille opiskelijoille esimerkiksi verkkokurssina. Voit pyytää ohjausta tiedonhankinnan kysymyksiisi kirjastosta.

39


Opiskelijavaihto ja kansainvälistyminen Opiskelijavaihtoon lähteminen on suosituin tapa hankkia kansainvälistä (kv) kokemusta opintojen aikana. Vaihto tarkoittaa yleensä lukukauden tai -vuoden mittaista opiskelujaksoa ulkomailla kotimaisen tutkinnon suorittamisen aikana. Yliopistolla ja IT-tiedekunnalla on runsaasti vaihtosopimuksia, joiden puitteissa vaihtoon lähteminen on helppoa niin Eurooppaan kuin Euroopan ulkopuolellekin. Myös työharjoittelun voi tehdä ulkomailla. Ulkomailla suoritetut opinnot hyväksiluetaan omaan tutkintoosi. Voit kansainvälistyä myös kotimaassa esimerkiksi hakemalla kv-tutoriksi ja osallistumalla JYY:n kv-toimintaan. Lisäksi IT-tiedekunnassa on tarjolla kaksi kansainvälistä maisteriohjelmaa. Näiden opetus tarjotaan kokonaisuudessaan englannin kielellä. IT-tiedekunnalla on myös muuta englanninkielistä opetustarjontaa, johon voit osallistua. Tiedekunta järjestää lukukausittain infotilaisuuksia, joissa mm. vaihdossa olleet opiskelijat kertovat

vaihtoajastaan. Lisätietoa kansainvälistymisestä saat ITKY100-kurssilla, Jyväskylän yliopiston kansainvälisistä palveluista ja tiedekunnan kansainvälisten asioiden suunnittelija Niina Ormshaw’lta.

Tutustu vaihdossa olleiden raportteihin ja blogeihin: jyu.fi/intl jyu.fi/it/fi/ohjeita-opiskelijalle/ kansainvalistyminen Esteettömyys Jos olet esimerkiksi liikuntaesteinen tai jostakin muusta syystä tarvitset opiskelussasi erityisjärjestelyitä, ota yhteys oman oppiaineesi koulutussuunnittelijaan. Hän antaa sinulle lisäohjeita opiskeluun ja opetukseen liittyen yksilöllisten järjestelyjen sopimisesta. Oman oppiaineesi koulutussuunnittelijan yhteystiedot löydät vihkon sivulta 51.

Lisätietoja esteettömyydestä: opiskelu.jyu.fi/fi/koulutuspalvelut/ esteeton-opiskelu-ja-yksilollisettukipalvelut

40


Opintojen jälkeen: työllistyminen ja alumnitoiminta Informaatioteknologiaa on kaikkialla, joten meiltä valmistuneet työskentelevät useilla eri aloilla monenlaisissa tehtävissä. Jyväskylän yliopisto ja IT-tiedekunta tukevat työllistymistä monin eri tavoin: järjestämällä yhteyksiä työelämään, tukemalla työharjoittelua ja ohjaamalla työnhaussa. Työelämäpalveluiden sivuilla on vinkkejä työnhakuun, työ- ja harjoittelupaikkoja sekä tietoa valmistuneiden opiskelijoiden sijoittumisesta työelämään.

Haluamme pitää yhteyttä myös meiltä valmistuneisiin opiskelijoihin, joita kutsutaan alumneiksi. Vastavalmistuneille maistereille järjestetään publiikki, jossa juhlitaan hyvän ruoan, seuran ja ohjelman parissa.

Työelämäpalvelun sivut: opiskelu.jyu.fi/fi/tyoelamapalvelut

41


OPISKELIJAELÄMÄÄ JA HARRASTUSMAHDOLLISUUKSIA

42


Liikunnasta lisää virtaa

Harrastusmahdollisuudet

Jyväskylässä on runsaasti latuja, lenkkipolkuja ja pyöräilyreittejä. Talvisin Jyväsjärven jäälle aurataan luistelurata, joten Agoralle voi tulla vaikka luistellen. Jyväskylä on juuri sen kokoinen kaupunki, jossa kaikkiin paikkoihin pääsee mukavasti pyörällä. Korkeakoulu- ja yliopistoliikunnan monipuolisesta ohjelmasta löydät runsaan lajitarjonnan. Ohjatuille tunneille osallistuminen sekä Monitoimitalon ja Kortepohjan kuntosalin käyttö edellyttävät liikuntamaksun maksamista. Katso lisätietoja korkeakoululiikunnan sivuilta. Yliopistoliikunnassa voit suorittaa kaksi liikuntakurssia, jotka saat sisällytettyä tutkintosi vapaavalintaisiin opintoihin.

JYY:n piirissä toimii paljon erilaisia harrastusryhmiä ja -yhdistyksiä, esimerkiksi Jyväskylän ylioppilasteatteri ry (JYT), Jyväskylän opiskelijakamerat (Jopka), Yliopiston reserviläisseura JARU ry. Jyväskylässä on paljon myös yliopiston ulkopuolistakin harrastustoimintaa. Pääset alkuun esimerkiksi kaupungin verkkosivuilta jyvaskyla.fi.

Lisätietoa JYY:n harrastusryhmistä

jyy.fi/palvelut-opiskelijalle/ jarjesto-ja-harrastustoiminta/

Lisätietoja korkeakoululiikunta.fi Myös ainejärjestöillä on omaa liikuntatoimintaa kuten viikoittaisia sählyvuoroja. Kysy lisää ainejärjestösi liikunta- tai vapaa-aikavastaavalta!

43

Jyväskylän yliopiston osakunnat Osakunnat kokoavat yhteen eri alojen opiskelijoita, jotka ovat kotoisin samoilta seuduilta. Osakuntatoiminnan kantavana voimana on poikkitieteellisyys: mukana on opiskelijoita kaikista tiedekunnista ja eri oppiaineista.

Lisätietoja osakunnatjkl.wordpress.com/


Opiskelijatapahtumat Ympäri vuoden järjestettävät opiskelijatapahtumat varmistavat, että puuhaa löytyy opiskelun ulkopuolellakin. Tässä muutama esimerkki: Kauppakadun Approssa kierretään keskustan ravitsemusliikkeitä ja suoritukset taltioidaan leimoina diplomiin.

Tiedekunnaltamme on ollut usein edustus Akateemisen kyykän MM-kilpailuissa, joka on yksi suurimmista suomalaisista opiskelijoiden liikuntatapahtumista.

Ainejärjestöt järjestävät paljon tapahtumia ja bileitä. Yksi akateemisista perinteistä on sitsit, joihin pukeudutaan teeman mukaan, syödään ja juodaan hyvin, lauletaan ja pidetään humoristisia puheita.

Vappu on perinteisesti vuoden suurin opiskelijatapahtuma, jolloin mm. lakitetaan Minna Canthin patsas Kirkkopuistossa.

44


45


AINEJÄRJESTÖT JA MUUT PALVELUT

46


Ainejärjestöt Linkki Jyväskylä ry

Linkki on tietotekniikan opiskelijoden oma ainejärjestö. Keskeisimmät tavoitteet käsittävät sekä opiskelijoiden aseman valvonnan ja kehittämisen että erilaisten opiskelu- ja vapaa-ajan tapahtumien järjestämisen. Voit liittyä Linkin jäseneksi ilmaiseksi. Liittyminen onnistuu tutorien kanssa ensimmäisellä viikolla. Linkki järjestää tietotekniikan opiskelijoille laajalti erilaisia opiskelu-, liikunta-, bile-, ja muita vapaa-ajan tapahtumia. Esimerkiksi unohtumattomat fuksiaiset, excursiot, sitsit, lanit ja saunaillat. Liikunnallisella puolella löytyy mm. sählyvuoro. Tietotekniikan opiskelijoilla on käytössään opiskelijatila. Tilassa on mahdollista rentoutua ja pelata Xbox Onella lukuisia pelejä, lukea alan lehtiä, nauttia kahvia tai teetä, ja tietysti saada apua opintoihin. Opiskelijatilassa on myös vapaasti käytössä olevat tietokoneet. Olet aina tervetullut Kattilaan vaikka välillä saattaa olla ahdasta.

Linkki netissä: linkkijkl.fi

Ynnä ry

Ynnä on Jyväskylän yliopiston matematiikan, fysiikan ja tietotekniikan opiskelijoiden ainejärjestö, joka on perustettu vuonna 1966. Ynnän tarkoituksena on tukea jäsentensä opintoja, harrastuksia ja vapaa-ajan aktiviteetteja sekä toimia yhdyssiteenä opiskelijoiden, oppiaineen ja tiedekunnan välillä. Ynnällä on myös oma sählyvuoro ja kesäisin jalkapallovuoro. Jäseneksi voi liittyä Ynnän toimistolla.

Ynnä netissä: ynna.fi

47


Ruokailu Opiskelijaravintoloista saat ravitsevaa ja hyvää ruokaa nopeasti ja halvalla. Yliopistossa ei ole erillisiä ruokatunteja, vaan jokainen käy syömässä luentoaikataulunsa mukaan. Pääruoan lisäksi aterian hintaan sisältyy salaatti, leipää ja yksi ruokajuoma. Mattilanniemen opiskelijaravintolat ovat Piato Agorassa ja Maija MaA-rakennuksessa. Seminaarinmäen suosituimpia ravintoloita ovat Lozzi ja Ilokivi. Ruusupuiston Uno on painottunut kasvisruokaan. Lisäksi Kauppakadulta löytyy Kasvisravintola Katriina. Opiskelija-alennuksen saat näyttämällä opiskelijakorttia. Jos et ole vielä saanut opiskelijakorttia opintojen alussa, saat opiskelija-alennuksen JYY:n jäsenmaksun maksukuitilla tai opiskelijatodistuksella.

48


Terveyspalvelut ja YTHS

Lounaslistat: Semman ravintolat: semma.fi Ilokivi: ilokivi.fi Kasvisravintola Katriina: maijasilvennoinen.fi/ kasvisravintola-katriina

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan jäsenillä on oikeus käyttää Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS:n palveluita, kun ylioppilaskunnan jäsenmaksu on maksettu. YTHS tarjoaa yleisterveyden, mielenterveyden ja suunterveyden palveluja sekä akuuteissa että kiireettömissä ongelmissa. Osa palveluista on maksuttomia ja osasta palveluista peritään pieni käyntimaksu. YTHS kutsuu kaikki ensimmäisen vuoden opiskelijat terveystarkastukseen, joka koostuu sähköisestä terveyskyselystä (Sätky) sekä tarvittaessa henkilökohtaisesta tapaamisesta. Ota opiskelijakortti mukaan terveydenhoitoasemalle, se helpottaa asiointia. Jyväskylässä opiskelevalla on oikeus tarvittaessa käyttää myös muiden kaupunkien YTHS:n terveydenhoitoasemien palveluja.

Lisätietoja ja ajan­varauksen yhteys­tiedot: yths.fi Osoite: Puistokatu 4

49


MISTÄ LISÄTIETOJA

50


Keneen otan yhteyttä? Opintohallinnon yleisneuvonta: Opiskelijakortti: IT-tiedekunnan opintotoimisto it-studyaffairs@jyu.fi 040 805 3088, 040 805 4927

frank.fi info@frank.fi

Opintojen käynnistyminen, Muu pulmatilanne, nimenhuuto ja opintoneuvonta: enkä tiedä keneltä kysyä: koulutussuunnittelija tie-opintoasiat@jyu.fi 040 805 4479

Yliopiston opiskelijapalvelut opiskelijapalvelut@jyu.fi 040 805 3346 / 040 805 4340 / 040 805 3091

ITKY100-kurssi: Kurssin vastaava sanna.k.juutinen@jyu.fi 040 805 4457

Asunnonhankintaan ja toimeentuloon liittyvät ongelmat: JYYn sosiaalisihteeri sopo-asiantuntija@jyy.fi 050 307 0540

51


jyu.fi/it/fi/ohjeita-opiskelijalle/ opiskelun-tueksi/hyvikset

HYVIS – OPISKELIJAN HYVINVOINNIN TUKENA

52


HYVIS – opiskelijan hyvinvoinnin tukena IT-tiedekunnassa työskentelee myös hyviksiä eli opiskelijoiden hyvinvointineuvojia. Hyvis on henkilö, jonka kanssa voit luottamuksellisesti ja rennosti keskustella opiskeluun tai muuhun elämäntilanteeseesi liittyen. Hyvis ei ole terapeutti vaan helposti lähestyttävä opiskelijoiden tukihenkilö. Yliopistolla on paljon erilaisia tukipalveluita opiskelijoiden hyvinvoinnin tukemiseen ja mahdollisten eri ongelmatilanteiden ratkaisemiseen. Usein kuitenkin kuulee opiskelijoilta, ettei näistä tukipalveluista oikein tiedetä opiskelijoiden keskuudessa tai niihin on jonoa. Hyviksen kanssa voit ensin keskustella tilanteestasi ja siitä miten kannattaisi edetä ja mikä olisi oikea taho, jonka puoleen tarvittaessa kääntyä. Tärkeintä on, että otat rohkeasti yhteyttä hyvikseen, jos vähänkin jokin asia mietityttää. Ei anneta asioiden paisua liian suuriksi, vaan pyritään ratkaisemaan tilanteet hyvissä ajoin.

Hyvis-yhteydenotot voivat koskea esimerkiksi jonkin hankalaksi muodostuneen kurssin suorittamista, sairauslomaa, jaksamista, harrastuksia, ajankäytönhallintaa, opintojen etenemistä, työn, perheen ja opintojen yhteen sovittamista, läheisen menetystä, heräämisen vaikeutta eli melkeinpä mitä vain, mikä on sinulle ajankohtainen ja askarruttava aihe, jossa kaipaat keskustelua jonkun kanssa. Toivotamme Sinulle ikimuistoista ja menestyksellistä opiskeluaikaa Jyväskylän yliopistossa! Tiedekunnan yhteiset hyvikset tavoittaa parhaiten sähköpostilla hyvis-it@jyu.fi. Kerro lyhyesti viestissäsi, mistä aihepiiristä haluat jutella, niin sovitaan tapaamisesta. Varsinaista vastaanottoaikaa ei ole, vaan sovitaan tapaamiset tapauskohtaisesti.

53


Tärkeitä verkko-osoitteita jyu.fi/it/fi/ohjeita-opiskelijalle

opiskelu.jyu.fi/fi

Informaatioteknologian tiedekunnan opinto-oppaassa on tietoa opiskelusta, opetusohjelmat, tutkintovaatimukset ja kurssikuvaukset.

Opiskelijalle- sivu on tärkeä verkkosivu, jonka kautta pääset käsiksi tärkeimpiin työkaluihin ja ohjeisiin.

jyy.fi

kartta.jkl.fi

Ylioppilaskunnan verkkosivuilta on hyvä aloittaa tutustuminen opiskelijaelämään.

Jyväskylän kaupungin opaskartta auttaa uudessa kaupungissa suunnistettaessa.

jyu.fi/person-search

opiskelijankompassi.jyu.fi

Yliopiston henkilökunnan yhteystiedot ja huonenumerot löytyvät kätevästi hakupalvelusta.

Verkkopohjainen hyvinvointi- ja elämäntaito-ohjelma auttaa jaksamaan opinnoissa ja arjessa.

jkl.fi/asuminen/uusiasukas Jos muutat Jyväskylään muualta Suomesta, tutustu uuteen kotikaupunkiisi.

54


55


MUISTILISTA Onnittele itseäsi mainiosta valinnasta! Hanki asunto. Tee muuttoilmoitus. Hae opintotukea.

Jyväskylän yliopisto Informaatioteknologian tiedekunta PL 35 040 805 3088 40014 Jyväskylän jyu.fi/it yliopisto

Tilaa opiskelijakortti. Nouda käyttäjätunnus. Tutustu ITKY100-kurssiin ja tee ennakkotehtävät. Fiilistele opiskelijaelämää tutustumalla JYY:n ja ainejärjestösi toimintaan. Aloita opinnot 3.9. klo 10.15 Agoran Auditorio 3:ssa.

RUUVI = ”Räväkkä UUsi VIhko” Original design: Annastiina Kinnunen

Uuden opiskelijan opas (tietotekniikan kandidaatti- ja maisteriohjelma, JY, syksy 2018)  
Uuden opiskelijan opas (tietotekniikan kandidaatti- ja maisteriohjelma, JY, syksy 2018)